Postępowanie AEZ/S-126/2016

15-12-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-126/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń wentylacji i klimatyzacji oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 35 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )