Postępowanie AEZ/S-048/2018

16-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Rejestrator holterowski 1 szt. Pakiet 2 Stetoskop elektroniczny 2 szt. Pakiet 3 Zestaw do pomiaru ciśnienia na kostce i paluchu 1 szt. Pakiet 4 Mikroskop biologiczny z funkcją epifluorescencji 1 szt. Pakiet 5 Inhalator ultradźwiękowy z wyposażeniem 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )