Postępowanie AEZ/S-123/2017

29-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania do wspierania procesu dydaktycznego i elektronicznego egzaminowania studentów - opracowanie projektu funkcjonalnego i technicznego systemu oraz jego implementacja w ramach realizacji Projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Termin składania ofert: do dnia 01 grudnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )