Postępowanie AEZ/S-118/2017

11-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-118/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej 2. Pakiet 2 – Dostawa mikroskopu biologicznego 3. Pakiet 3 – Dostawa miernika stabilizacji implantu i procesu osteointegracji; 4. Pakiet 4 – Dostawa wyposażenia do mikroskopów 5. Pakiet 5 – Dostawa głowic przezprzełykowych itp. 6. Pakiet 6 – Dostawa spektrometru 7. Pakiet 7 – Dostawa laboratoryjnego pieca wysokotemperaturowego. 8. Pakiet 8 – Dostawa homogenizatora kulkowego 9. Pakiet 9 – Dostawa zestawu do western blottingu

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )