Postępowanie AEZ/S-050/2017

15-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Farmacji Stosowanej WUM; Pakiet 2: Dostawa 11 komputerów przenośnych na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM; Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM; Pakiet 4: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM; Pakiet 5: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM; Pakiet 6: Dostawa monitora na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUM; Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM; Pakiet 8: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego i monitora na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM; Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM; Pakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM; Pakiet 11: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego WUM; Pakiet 12: Dostawa zestawu do obrazowania HD na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM.

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )