Postępowanie AEZ/S-017/2018

27-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na części zamówienia zwane pakietami.

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 42 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )