Postępowanie AEZ/S-024/2018

05-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy, wraz z montażem i ustawieniem mebli biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – krzesła i fotele biurowe, Pakiet 2 – meble biurowe z płyty laminowanej

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )