Postępowanie AEZ/S-015/2017

14-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Proces Kształcenia

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 3 )