Postępowanie AEZ/S-031/2017

10-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2017

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa następujących materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na części opisane Pakietami 1-4: Pakiet 1: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji studenckich WUM; Pakiet 2: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM; Pakiet 3: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu STREAM; Pakiet 4: Dostawa materiałów promocyjnych (teczki i okładki) na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w „Formularzach cenowych” dla poszczególnych Pakietów, o których mowa w rozdziale II SIWZ, stanowiących Załączniki od 2.1 do 2.4 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )