Postępowanie AEZ/S-005/2018

09-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa w leasingu finansowym echokardiografu

Termin składania ofert: do dnia 28 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )