Postępowanie AEZ/S-026/2017

14-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2017

Przedmiot zamówienia: "Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety"

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 64 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )