Postępowanie AZP/Z-014/2018

04-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-014/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii WUM – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 20 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )