Strona główna  »  zamowieniapubliczne »  zawarteumowy2012r

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Informacje o zawartych umowach w 2012 roku


Uwaga: wszystkie załączone pliki mają format PDF, RTF lub XLS


Nr sprawy: AEZ/S-087/2011

2012-02-01
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 1 i 2 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia Centrum Biblioteczno Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 1 lutego 2012 12:58:29 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 1 lutego 2012 13:01:32 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-087/2011

2012-01-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 3 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia Centrum Biblioteczno Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 30 stycznia 2012 07:05:33 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 30 stycznia 2012 07:06:56 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-212/2011

2012-02-29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla realizacji inwestycji pn. "Budowa Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 29 lutego 2012 12:43:00 przez Grażyna Radzka
Zmodyfikowany 29 lutego 2012 12:47:47 przez Grażyna Radzka

Nr sprawy: AEZ/S-231/2011

2012-05-24
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Budowa Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 24 maja 2012 11:31:49 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 24 maja 2012 11:33:34 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-235/2011

2012-01-17
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych przez okres 48 miesięcy z zachowaniem numerów.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 17 stycznia 2012 09:15:11 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 17 stycznia 2012 09:16:09 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-250/2011

2012-02-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. „Przebudowa IV piętra budynku przy ulicy E. Plater 21 dla potrzeb Oddziału Stomatologii.”
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 24 lutego 2012 13:19:34 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 24 lutego 2012 13:22:18 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-257/2011

2012-03-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 1 w postępowaniu pn. Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 15 marca 2012 11:14:23 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 15 marca 2012 11:18:09 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-257/2011

2012-02-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w pakietach 2,3,4,5 w postepowaniu pn. Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 22 lutego 2012 08:15:48 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 22 lutego 2012 08:18:15 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-260/2011

2012-01-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiet 3 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 2 stycznia 2012 11:26:01 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 2 stycznia 2012 11:28:49 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-271/2011

2012-01-12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 12 stycznia 2012 11:51:58 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 12 stycznia 2012 11:54:29 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-274/2011

2012-01-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn Dostawa oprogramowania w podzile na pakiety: Pakiet 1 Dostawa oprogramowania użytkowego, Pakiet 2 Dostawa oprogramownia medycznego, Pakiet 3 Dostawa oprogramowania do analizy danych statystycznych, Pakiet 4 Dostawa oprogramowania do diagnostyki radilogicznej.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 2 stycznia 2012 10:06:13 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 2 stycznia 2012 10:08:40 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-284/2011

2012-01-03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety w zakresie Pakietów 2, 4, 8.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 3 stycznia 2012 14:17:37 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 3 stycznia 2012 14:20:39 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-290/2011

2012-02-29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę wraz z montażem i ustawieniem mebli w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 63.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 29 lutego 2012 10:06:07 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 29 lutego 2012 10:06:45 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-294/2011

2012-01-11
Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i szkolenie w zakresie obsługi w podziale na części zamówienia określone pakietami:
1)Pakiet 1 - Ciśnieniomierz z zasilaczem,
2)Pakiet 2 - Przyrząd do pomiaru własności fizykochemicznych,
3)Pakiet 3 - Mieszadła laboratoryjne,
4)Pakiet 4 - Kołyska laboratoryjna,
5)Pakiet 5 - Minikolektory do zbierania frakcji,
6)Pakiet 6 - Termocykler gradientowy,
7)Pakiet 7 - Głowica do aparatu USG LOGIQ,
8)Pakiet 8 - Glukometry, Urządzenie do pomiaru cholesterolu i glukozy , Ciśnieniomierze, Termometry elektroniczne,
9)Pakiet 9 - Elektromiografy 2 kanałowe, sz
10)Pakiet 10 - Fałdomierz cyfrowy,
11)Pakiet 11 - Ciśnieniomierze,
12)Pakiet 12 - Ciśnieniomierz,
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 11 stycznia 2012 10:19:39 przez Ryszard Lewandowski
Zmodyfikowany 11 stycznia 2012 10:25:17 przez Ryszard Lewandowski

Nr sprawy: AEZ/S-297/2011

2012-01-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. dostawa urzadzeń medycznych w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 13 stycznia 2012 10:08:28 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 13 stycznia 2012 10:12:40 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-281/2011

2012-01-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w pakietach 1,7,9 w postępowaniu pn. Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 13 stycznia 2012 08:28:08 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 13 stycznia 2012 08:33:36 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-291/2011

2012-01-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego wraz z instalacją oraz szkoleniem, w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 – Dostawa miernika mocy i energii promieniowania laserowego wraz zestawem sond, Pakiet nr 2 – Dostawa pompy próżniowej olejowej z wyposażeniem, Pakiet nr 3 – Dostawa uniwersalnego miernika do pomiarów pH, mV/ORP i stężenia jonów.”
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 stycznia 2012 16:16:59 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 10 stycznia 2012 16:19:03 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-298/2011

2012-02-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę wyposażenia do systemu angiograficznego Allura Xper FD20C firmy Philips wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem w zakresie obsługi: 1. Moduł przestrzennego obrazowania naczyń i stentów wieńcowych podczas pojedynczego wstrzyknięcia środka cieniującego; 2. Moduł obrazowania 3D w czasie rzeczywistym drzewa tętnic wieńcowych w skanie rotacyjnym dwuosiowym; 3. Pakiet oprogramowania do automatycznego uwidaczniania oraz kalibracji stentów wieńcowych; 4. Moduł do wewnątrznaczyniowych pomiarów cząstkowej rezerwy wieńcowej FFR (Fractional Flow Reserve); 5. Wyposażenie do monitorowania badanych pacjentów w czasie zabiegu i po zabiegu: 5.1) dwunastokanałowy aparat do badań elektrokardiograficznych – 1 szt.; 5.2) defibrylator transportowy – 1 szt.; 5.3) stacje dokujące do pomp infuzyjnych – 2 szt.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 24 lutego 2012 09:33:08 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 24 lutego 2012 09:33:51 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-300/2011

2012-02-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych i przyrządów do endoskopii w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 28 lutego 2012 15:01:43 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 28 lutego 2012 15:02:51 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-299/2011

2012-02-13
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego wraz z instalacją oraz szkoleniem, w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 – Dostawa inkubatora CO2 i wytrząsarki, Pakiet nr 2 – Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego, Pakiet nr 3 – Dostawa homogenizatora.”
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 13 lutego 2012 11:17:02 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 13 lutego 2012 11:37:24 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-296/2011

2012-03-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę, instalację i konfigurację central telefonicznych
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 7 marca 2012 12:02:52 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 7 marca 2012 12:03:55 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-302/2011

2012-01-05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na subskrypcję medycznych baz danych na rok 2012
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 5 stycznia 2012 12:08:25 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 5 stycznia 2012 12:09:43 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-313/2011

2012-01-03
usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologiczne dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 3 stycznia 2012 14:12:39 przez Beata Rudnicka
Zmodyfikowany 3 stycznia 2012 14:13:47 przez Beata Rudnicka

Nr sprawy: AEZ/S-308/2011

2012-02-16
Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i szkolenie w zakresie obsługi w podziale na części zamówienia określone pakietami:
1)Pakiet 1 - Ciśnieniomierz z zasilaczem,
2)Pakiet 2 - Przyrząd do pomiaru własności fizykochemicznych,
3)Pakiet 3 - Mieszadła laboratoryjne,
4)Pakiet 4 - Kołyska laboratoryjna,
5)Pakiet 5 - Minikolektory do zbierania frakcji,
6)Pakiet 6 - Termocykler gradientowy,
7)Pakiet 7 - Głowica do aparatu USG LOGIQ, sz
8)Pakiet 8 - Glukometry, Urządzenie do pomiaru cholesterolu i glukozy , Ciśnieniomierze, Termometry elektroniczne
9)Pakiet 9 - Elektromiografy 2 kanałowe,
10)Pakiet 10 - Fałdomierz cyfrowy,
11)Pakiet 11 - Ciśnieniomierze,
12)Pakiet 12 - Ciśnieniomierz.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 16 lutego 2012 10:48:26 przez Ryszard Lewandowski
Zmodyfikowany 16 lutego 2012 10:52:08 przez Ryszard Lewandowski

Nr sprawy: AEZ/S-310/2011

2012-01-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na publikację reklam, ogłoszeń, nekrologów i kondolencji Uczelni w prasie.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 20 stycznia 2012 11:12:58 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 20 stycznia 2012 11:14:07 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-312/2011

2012-02-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na sukcesywne dostawy odczynników firmy Merck
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 9 lutego 2012 13:52:03 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 9 lutego 2012 13:53:24 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-314/2011

2012-01-23
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu p.n. Sukcesywne dostawy odczynników firmy Invitrogen
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 23 stycznia 2012 12:33:41 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 23 stycznia 2012 12:36:57 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-306/2011

2012-02-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu pn. Dostawa oprogramowania w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa oprogramowania użytkowego Pakiet 2 - Dostawa oprogramowania do analizy statystycznej danych w zakresie pakietu nr 1.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 7 lutego 2012 09:16:13 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 7 lutego 2012 09:17:55 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-311/2011

2012-02-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie Pakietu 5 i 6.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 6 lutego 2012 14:40:04 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 6 lutego 2012 14:41:20 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-317/2011

2012-04-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 1 w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją oraz szkoleniem, w podziale na pakiety."
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 30 kwietnia 2012 08:51:23 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 30 kwietnia 2012 08:57:24 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-317/2011

2012-03-23
Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie nr 2 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją oraz szkoleniem, w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 – Dostawa łóżek szpitalnych z wyposażeniem, Pakiet nr 2 – Dostawa łóżek porodowych z wyposażeniem, Pakiet nr 3 – Dostawa stanowiska do resuscytacji noworodków.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 23 marca 2012 13:18:50 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 23 marca 2012 13:21:36 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-317/2011

2012-02-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 3 w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją oraz szkoleniem, w podziale na pakiety."
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 22 lutego 2012 13:50:13 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 22 lutego 2012 13:53:26 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-319/2011

2012-02-08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Fermentas
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 8 lutego 2012 11:07:14 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 8 lutego 2012 11:08:21 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-320/2011

2012-03-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 5 - Dostawa systemu oczyszczania wody
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 7 marca 2012 11:28:11 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 7 marca 2012 11:29:48 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-320/2011

2012-02-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa termocyklera
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 27 lutego 2012 14:48:17 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 27 lutego 2012 14:49:19 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-320/2011

2012-02-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 2 - Dostawa wagi laboratoryjnej
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 23 lutego 2012 08:17:28 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 23 lutego 2012 08:19:18 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-320/2011

2012-02-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 3 - Dostawa reaktora laboratoryjnego
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 20 lutego 2012 13:11:27 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 20 lutego 2012 13:12:31 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-320/2011

2012-02-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 4 - Dostawa modułów do HPLC - pompy dwutłokowej oraz termostatu do kolumn
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 14 lutego 2012 11:18:38 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 14 lutego 2012 11:20:14 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-004/2012

2012-02-06
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 6 lutego 2012 09:21:16 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 6 lutego 2012 09:22:29 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-001/2012

2012-02-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę odczynników oraz zestawów jednorazowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników do oznaczania cytokin
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 14 lutego 2012 10:08:00 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 14 lutego 2012 10:09:23 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-019/2012

2012-03-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatu do transferu i elektroforezy białek i kwasów nukleinowych oraz zestawu do elektroforezy horyzontalnej w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 6 marca 2012 15:21:07 przez Beata Rudnicka
Zmodyfikowany 6 marca 2012 15:22:34 przez Beata Rudnicka

Nr sprawy: AEZ/S-011/2012

2012-03-26
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn Dostawa laptopów oraz komputerów w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 26 marca 2012 14:21:44 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 26 marca 2012 14:24:29 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-002/2012

2012-03-01
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 1 marca 2012 14:40:45 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 1 marca 2012 14:45:17 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-009/2012

2012-03-08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Dostawa monitorów w podzile na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 8 marca 2012 12:48:14 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 8 marca 2012 12:49:50 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-003/2012

2012-03-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety:
Pakiet 1 – meble dla Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny,
Pakiet 2 – krzesła i fotele.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 13 marca 2012 10:18:25 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 13 marca 2012 10:19:13 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-015/2012

2012-04-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 2 kwietnia 2012 14:45:55 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 2 kwietnia 2012 14:47:23 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-12/2012

2012-04-04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę mikroskopów w podziale na pakiety: Pakiet 1: mikroskop konfokalny - 1 szt.; Pakiet 2: mikroskop elektrofizjologiczny z DIC i fluorescencją, mikromanipulatory, stół do mikromanipulatorów, podstawa z ruchem xy do mikroskopu - 1 szt.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 4 kwietnia 2012 13:51:57 przez Beata Rudnicka
Zmodyfikowany 4 kwietnia 2012 13:53:40 przez Beata Rudnicka

Nr sprawy: AEZ/S-014/2012

2012-05-04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakietach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 w postępowaniu pn. Dostawa klimatyzatorów wraz montażem, szkoleniem w zakresie obsługi oraz wykonywanie obowiązkowych przeglądów i konserwacji przez okres 48 miesięcy na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – 1 komplet klimatyzatora typu „Split”, Pakiet 2 – 2 komplety klimatyzatorów typu „Split”, Pakiet 3 – 1 komplet klimatyzatora typu „MultiSplit”, Pakiet 4 – 1 komplet klimatyzatora typu „Split”, Pakiet 5 – 1 komplet klimatyzatora typu „Split”, Pakiet 6 – 1 komplet klimatyzatora typu „Split”, Pakiet 7 – 1 komplet klimatyzatora typu „MultiSplit”, Pakiet 8 – 1 komplet klimatyzatora typu „Split”
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 4 maja 2012 13:16:43 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 4 maja 2012 13:19:23 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-006/2012

2012-02-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 1 i 2 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń do zastosowań medycznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 28 lutego 2012 14:57:49 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 28 lutego 2012 14:59:34 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-018/2012

2012-04-02
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Dostawa systemu do obrazowania przyżyciowego (intra vital imaging system) dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 2 kwietnia 2012 08:35:56 przez Grażyna Radzka
Zmodyfikowany 2 kwietnia 2012 08:38:10 przez Grażyna Radzka

Nr sprawy: AEZ/S-010/2012

2012-04-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pod nazwą Dostawa sprzętu multimedialnego, urządzeń wielofunkcyjnych i UPS-ów w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 kwietnia 2012 13:22:15 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 18 kwietnia 2012 13:24:13 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-007/2012

2012-06-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 1,3,4,5,7 w postępowaniu pn: Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych wraz z instalacją oraz szkoleniem, w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 6 czerwca 2012 11:36:34 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 6 czerwca 2012 11:49:14 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-020/2012

2012-05-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 15 maja 2012 14:53:52 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 15 maja 2012 14:55:29 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-016/2012

2012-06-12
Usługa dezynfekcji 1400 mb zbiorów Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 12 czerwca 2012 15:41:16 przez Ryszard Lewandowski
Zmodyfikowany 12 czerwca 2012 15:42:21 przez Ryszard Lewandowski

Nr sprawy: AEZ/S-027/2012

2012-02-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 1- pompa perystaltyczna, Pakiet 2- mieszadło hematologiczne rolkowe, Pakiet 3-system do oczyszczania wody, Pakiet 4- manualny system do wykonywania oznaczeń mikrometodą żelową, Pakiet5- wytrząsarka typu vortex oraz miniwirówka laboratoryjna,
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 22 lutego 2012 14:17:56 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 22 lutego 2012 14:19:36 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-037/2012

2012-03-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na Wykonywanie kompleksowych usług poligraficznych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:
Pakiet 1 – druki MENiS;
Pakiet 2 – teczki i okładki na dokumenty;
Pakiet 3 – notatniki;
Pakiet 4 – ulotki informacyjne;
Pakiet 5 – wizytówki;
Pakiet 6 – książeczki i informatory okolicznościowe;
Pakiet 7 – folder informacyjny;
Pakiet 8 – ulotki rekrutacyjne;
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 9 marca 2012 12:19:12 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 9 marca 2012 12:22:24 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-028/2012

2012-03-16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety w zakresie pakietu 12
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 16 marca 2012 13:56:12 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 16 marca 2012 13:59:33 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-028/2012

2012-03-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety:
Pakiet 1 – Model krtani;
Pakiet 2 – Modele stawu barkowego;
Pakiet 3 – Modele anatomii dłoni;
Pakiet 4 – Modele miednicy kobiety wraz z przeponą;
Pakiet 5 – Modele stawu biodrowego;
Pakiet 6 – Modele szkieletu rozmontowanego;
Pakiet 7 – Model dolnego odcinka kręgosłupa;
Pakiet 8 – Modele anatomiczne czaszek;
Pakiet 9 – Model anatomiczny korpusu z wymiennymi organami płciowymi żeńskimi i męskimi;
Pakiet 10 – Zestaw do nauki technik iniekcji noworodka;
Pakiet 11 – Fantom szkoleniowy do nauki intubacji;
Pakiet 12 – Zestaw fantomów szkoleniowych do prowadzenia ćwiczeń z resuscytacji krążenowo-oddechowej (BLS i ALS);
Pakiet 13 – Tors dyskowy;
Pakiet 14 – System do nauki defibrylacji półautomatycznej;
Pakiet 15 – Fantom do nauki bronchoskopii, w zakresie Pakietów 1 - 11, 13 - 15.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 14 marca 2012 14:21:53 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 14 marca 2012 14:26:20 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-31/2012

2012-03-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa mikroskopów asystenckich - 2 szt.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 2 marca 2012 08:14:49 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 2 marca 2012 08:18:13 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-025/2012

2012-03-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 3 w postępowaniu p.n.: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Beckman Coulter; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy New England Biolabs; Pakiet 3: Dostawa odczynników firmy Cell Signaling Technology
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 26 marca 2012 10:13:44 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 26 marca 2012 10:15:14 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-025/2012

2012-03-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 1 i 2 w postepowaniu p.n.: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Beckman Coulter; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy New England Biolabs; Pakiet 3: Dostawa odczynników firmy Cell Signaling Technology
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 20 marca 2012 16:09:36 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 20 marca 2012 16:12:31 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-021/2012

2012-02-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 28 lutego 2012 15:31:57 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 28 lutego 2012 15:33:27 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-032/2012

2012-02-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Wykonanie dokumentacji wykonawczo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji oraz zmiany technologii długotrwałego przechowywania zwłok istniejącej Basenowni Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 23 lutego 2012 14:02:47 przez Grażyna Radzka
Zmodyfikowany 23 lutego 2012 14:05:23 przez Grażyna Radzka

Nr sprawy: AEZ/S-029/2012

2012-04-04
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego wraz z instalacją oraz szkoleniem, w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Dostawa zestawu do elektroforezy DNA, Pakiet nr 2 - Dostawa licznika do automatycznego zliczania komórek, Pakiet nr 3 - Dostawa sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania wody, Pakiet nr 4 - Dostawa automatycznej myjni mikropłytek, Pakiet nr 5 - Dostawa wyparek próżniowych.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 4 kwietnia 2012 13:06:16 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 4 kwietnia 2012 13:10:06 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-034/2012

2012-03-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Dostawa oprogramowania w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa oprogramowania do tworzenia i edycji plików w formacie PDF Pakiet 2 - Dostawa oprogramowania użytkowego Pakiet 3 - Dostawa oprogramowania do tworzenia i nagrywania materiałów.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 23 marca 2012 10:22:12 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 23 marca 2012 10:24:08 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-024/2012

2012-04-18
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Dostawa HPLC – MS MS z potrójnym kwadrupolem do badań ilościowych dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 kwietnia 2012 11:16:47 przez Grażyna Radzka
Zmodyfikowany 18 kwietnia 2012 11:18:38 przez Grażyna Radzka

Nr sprawy: AEZ/S-040/2012

2012-07-24
Dostawa sterylizatora, aparatu do real time PCR co najmniej 4 kanałowego, spektrofotometru dwuwiązkowego ze szczeliną optyczną nie większą niż 1 nm, wirówki z chłodzeniem do PCR, ich instalacja, uruchomienie i instruktaż w zakresie obsługi w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 24 lipca 2012 14:54:57 przez Ryszard Lewandowski
Zmodyfikowany 24 lipca 2012 14:55:33 przez Ryszard Lewandowski

Nr sprawy: AEZ/S-033/2012

2012-04-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych WUM
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 2 kwietnia 2012 14:27:25 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 2 kwietnia 2012 14:28:14 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-038/2012

2012-05-08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 8 maja 2012 14:13:50 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 8 maja 2012 14:15:19 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-026/2012

2012-03-23
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia w postępowaniu na dostawę odczynników do oznaczania stężenia swoistych alergenowo IgE w surowicy
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 23 marca 2012 15:00:19 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 23 marca 2012 15:01:13 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-022/2012

2012-07-31
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu i aparatury naukowo badawczej dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 31 lipca 2012 09:24:35 przez Grażyna Radzka
Zmodyfikowany 31 lipca 2012 09:29:12 przez Grażyna Radzka

Nr sprawy: AEZ/S-035/2012

2012-08-08
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa aparatury i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Stomatologicznego WUM wraz z instalacja i montażem w podziale na pakiety: Pakiet 1 – unity stomatologiczne z wyposażeniem, Pakiet 2 – asystory stomatologiczne i szafa medyczna, Pakiet 3 – aparat RTG wewnątrzustny, Pakiet 4 – sterylizatory parowe i zgrzewarka impulsowa, Pakiet 5 – lampy bakteriobójcze
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 8 sierpnia 2012 13:36:33 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 8 sierpnia 2012 13:39:09 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-041/2012

2012-03-19
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postepowaniau pn. dostawa urządzenia do krążenia pozaustrojowego.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 19 marca 2012 07:59:52 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 19 marca 2012 08:02:39 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-053/2012

2012-03-05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na sukcesywne świadczenie usług cateringowych w podziale na pakiety:
PAKIET 1: sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników kursów ciągłego szkolenia farmaceutów realizowanych w 2012 roku;
PAKIET 2: sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Rady II. Wydziału Lekarskiego;
PAKIET 3: sukcesywne świadczenie usług cateringowych przed posiedzeniami Rady I. Wydziału Lekarskiego WUM - śniadania habilitacyjne;
PAKIET 4: sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla słuchaczy studiów podyplomowych Medycyna estetyczna - organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 5 marca 2012 10:12:40 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 5 marca 2012 10:17:19 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-045/2012

2012-03-14
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Dostawa zestawów do otrzymywania osocza bogatopłytkowego
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 14 marca 2012 15:20:59 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 14 marca 2012 15:22:52 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-049/2012

2012-07-12
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.:Budowa Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – I etap – wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz z niezbędny instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi zasilającymi budynek
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 12 lipca 2012 09:41:25 przez Grażyna Radzka
Zmodyfikowany 12 lipca 2012 09:43:13 przez Grażyna Radzka

Nr sprawy: AEZ/S-043/2012

2012-04-04
Zawiadomienei o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. .„Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety” w zakresie pakietu 6
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 4 kwietnia 2012 10:08:21 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 4 kwietnia 2012 10:09:26 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-043/2012

2012-03-30
Zawiadomienie o udzieleniu w postępownaiu pn. dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 30 marca 2012 14:06:10 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 30 marca 2012 14:07:13 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-051/2012

2012-07-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na
Usługę pozyskiwania kandydatów do rekrutacji na studia lekarskie 6-letnie i 4-letnie prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 - Portugalia i Brazylia oraz inne kraje portugalskojęzyczne - 62 studentów 2) Pakiet 2 - Hiszpania oraz inne kraje hiszpańskojęzyczne - 46 studentów 3) Pakiet 3 - Izrael - 46 studentów 4) Pakiet 4 - Skandynawia - 92 studentów 5) Pakiet 5 - USA i Kanada - 62 studentów 6) Pakiet 6 - Azja i Australia - 31 studentów 7) Pakiet 7 - Europa oprócz Skandynawii i Półwyspu Iberyjskiego - 46 studentów 8) Pakiet 8 - Afryka - 15 studentów
(dot. Pakietu 4)
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 13 lipca 2012 11:29:13 przez Kamila Podkólińska
Zmodyfikowany 13 lipca 2012 11:41:04 przez Kamila Podkólińska

Nr sprawy: AEZ/S-059/2012

2012-03-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę odczynników firmy Lonza na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 20 marca 2012 15:49:23 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 20 marca 2012 15:50:27 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-046/2012

2012-04-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawy sukcesywne nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 kwietnia 2012 10:28:18 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 18 kwietnia 2012 10:29:06 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-044/2012

2012-05-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzetu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza – 2 szt., Pakiet 2 Aparat do pomiaru temperatury topnienia – 2 szt., Pakiet 3 Suszarka do rąk – 1 szt., Pakiet 4 Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem z wyposażeniem – 1 szt., Pakiet 5 Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem – 1 szt., Pakiet 6 Wytrząsarka z inkubatorem – 1 szt., Pakiet 7 Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem – 1 szt., Pakiet 8 Inkubator z chłodzeniem – 1 szt., Pakiet 9 Wytwornica lodu – 1 szt., Pakiet 10 Destylator elektryczny – 1 szt.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 28 maja 2012 15:30:14 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 28 maja 2012 15:32:10 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-048/2012

2012-05-09
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Realizacja 20 filmów szkoleniowych dotyczących „postępowania w stanach zagrożenia życia.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 9 maja 2012 14:49:37 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 9 maja 2012 14:50:51 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-057/2012

2012-05-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 maja 2012 14:03:12 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 18 maja 2012 14:04:21 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-060/2012

2012-04-12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety w zakresie pakietu 1 oraz 2.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 12 kwietnia 2012 09:16:45 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 12 kwietnia 2012 09:17:52 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-042/2012

2012-05-16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzetu medycznego i rehabilitacyjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Stół rehabilitacyjny - dwuczęściowy; Pakiet 2 – Platforma wibracyjna wraz z wyposażeniem; Pakiet 3 – Stół medyczno-rehabilitacyjny; Pakiet 4 – Lampy sollux z wyposażeniem
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 16 maja 2012 16:09:40 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 16 maja 2012 16:11:12 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-058/2012

2012-05-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia w postępowaniu pn. dostawa aparatu rentgenowskiego z ramieniem typu C.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 15 maja 2012 12:39:42 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 15 maja 2012 12:41:00 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-050/2012

2012-05-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Świadczenie usług w zakresie dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej oraz odprowadzanie ścieków w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 24 maja 2012 14:14:17 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 24 maja 2012 14:14:50 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-047/2012

2012-07-18
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.:Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Collegium Anatomicum przy ul. Chałubińskiego 5 w Warszawie – I etap
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 lipca 2012 13:55:18 przez Grażyna Radzka
Zmodyfikowany 18 lipca 2012 13:56:56 przez Grażyna Radzka

Nr sprawy: AEZ/S-068/2012

2012-03-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa cytometru przepływowego z wyposażeniem peryferyjnym do badań wirusologicznych.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 27 marca 2012 13:02:08 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 27 marca 2012 13:06:28 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-075/2012

2012-03-30
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. dostawa ultrasonografu
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 30 marca 2012 13:34:28 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 30 marca 2012 13:35:09 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-062/2012

2012-05-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakietach 1 i 2 w postepowaniu pn. Sukcesywne dostawy monitorów, skanerów, drukarek w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 22 maja 2012 08:24:40 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 22 maja 2012 08:26:43 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-062/2012

2012-04-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakietach 3 i 4 postepowania pn. Sukcesywne dostawy monitorów, skanerów, drukarek w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 17 kwietnia 2012 15:36:27 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 17 kwietnia 2012 15:38:05 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-077/2012

2012-04-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 2, 5, 6 w postępowaniu p.n.: Dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa odczynników do hodowli komórkowych; Pakiet 2 - Dostawa testów immunochemicznych; Pakiet 3 - Dostawa markerów kostnych; Pakiet 4 - Dostawa odczynników do analizatorów w zakresie biologii molekularnej; Pakiet 5 - Dostawa odczynników do biologii molekularnej; Pakiet 6 - Dostawa zestawu odczynników do biologii molekularnej; Pakiet 7 - Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 20 kwietnia 2012 14:02:18 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 20 kwietnia 2012 14:03:02 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-077/2012

2012-04-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 1 i 3 w postępowaniu p.n.: Dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa odczynników do hodowli komórkowych; Pakiet 2 - Dostawa testów immunochemicznych; Pakiet 3 - Dostawa markerów kostnych; Pakiet 4 - Dostawa odczynników do analizatorów w zakresie biologii molekularnej; Pakiet 5 - Dostawa odczynników do biologii molekularnej; Pakiet 6 - Dostawa zestawu odczynników do biologii molekularnej; Pakiet 7 - Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 kwietnia 2012 13:15:01 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 18 kwietnia 2012 13:15:59 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-071/2012

2012-06-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie nr 1, 3 w postępowaniu pn. Dostawa aparatów fotograficznych i kamer video, w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 15 czerwca 2012 16:11:49 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 15 czerwca 2012 16:13:21 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-071/2012

2012-04-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie nr 5 w postępowaniu pn. Dostawa aparatów fotograficznych i kamer video, w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 30 kwietnia 2012 14:25:12 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 30 kwietnia 2012 14:30:56 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-078/2012

2012-05-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa wyrobów i urzadzeń medycznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 maja 2012 14:53:33 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 18 maja 2012 14:55:08 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-072/2012

2012-04-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pod nazwą Sukcesywna dostawa materiałów teletechnicznych dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 kwietnia 2012 14:03:42 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 18 kwietnia 2012 14:04:40 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-074/2012

2012-04-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w pakietach 1, 2 i 4 w postępowaniu pn: Dostawa sprzętu laboratoryjnego wraz z instalacją oraz szkoleniem, w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 23 kwietnia 2012 16:38:12 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 23 kwietnia 2012 16:42:40 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-080/2012

2012-04-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na wykonanie usługi cateringowej podczas 4-dniowego kongresu pn. “8th Warsaw International Medical Congress”.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 24 kwietnia 2012 13:07:17 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 24 kwietnia 2012 13:09:04 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-069/2012

2012-05-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Videootoskop, Pakiet 2 Videogastroskop z procesorem obrazu HD i monitorem medycznym, Pakiet 3 Resektoskop monopolarny z wyposażeniem, Pakiet 4 Wideocystonefroskop z zaworem ssącym i tor wizyjny
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 14 maja 2012 14:52:46 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 14 maja 2012 14:54:44 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-061/2012

2012-06-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w pakietach 2 i 7 w postępowaniu pn. Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 26 czerwca 2012 14:54:48 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 26 czerwca 2012 14:56:12 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-061/2012

2012-06-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w pakietach 4,5,6, w postępowaniu pn. Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 21 czerwca 2012 13:45:05 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 21 czerwca 2012 13:47:35 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-067/2012

2012-06-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Urządzenia do pomiaru zawartości CO w wydychanym powietrzu - 1 szt., Pakiet 2 Mieszadło magnetyczne analogowe z grzaniem - 1 szt., Pakiet 3 Wirówka laboratoryjna uniwersalna - 1 szt., Pakiet 4 Wagi laboratoryjne - 3 szt., Pakiet 5 Segmentowy analizator składu ciała - 1 szt., Pakiet 6 Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa - 1 szt., Pakiet 7 Homogenizator 1 szt., w zakresie Pakietu 2.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 13 czerwca 2012 11:01:05 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 13 czerwca 2012 11:02:53 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-067/2012

2012-05-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie pakietów 3, 5, 6, 7.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 maja 2012 14:57:23 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 18 maja 2012 14:58:54 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-079/2012

2012-05-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakietach 1, 2, 3 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - aparatura medyczna: inkubator zamknięty, kardiomonitor, pompa infuzyjna, Pakiet 2 - fluorescencyjny analizator komórek, Pakiet 3 - system do dokumentacji żeli, Pakiet 4 - doposażenie chromatografu preparatywnego w kolumnę chromatograficzną z wyposażeniem
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 17 maja 2012 15:50:58 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 17 maja 2012 15:53:57 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-070/2012

2012-06-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 15 czerwca 2012 10:29:12 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 15 czerwca 2012 10:32:17 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-076/2012

2012-07-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 lipca 2012 11:57:17 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 10 lipca 2012 11:58:53 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-084/2012

2012-04-05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na Dostawa kontraktów serwisowych firmy Juniper Networks dla urządzeń i oprogramowania Juniper Networks, będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 5 kwietnia 2012 09:08:49 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 5 kwietnia 2012 09:09:52 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-094/2012

2012-05-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 2 w postępwaniu pn.: Dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa odczynników do analizatorów w zakresie biologii molekularnej; Pakiet 2 - Dostawa odczynników do analizatora gazowego; Pakiet 3 - Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 maja 2012 14:46:15 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 10 maja 2012 14:47:08 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-094/2012

2012-04-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 1 w postępwaniu pn.: Dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa odczynników do analizatorów w zakresie biologii molekularnej; Pakiet 2 - Dostawa odczynników do analizatora gazowego; Pakiet 3 - Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 kwietnia 2012 09:29:54 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 18 kwietnia 2012 09:31:21 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-090/2012

2012-06-19
Dostawa sprzętu medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi w podziale na części zamówienia określone pakietami: 1)Pakiet 1 - dostawa fałdomierza cyfrowego, 2)Pakiet 2 - dostawa ciśnieniomierzy, 3)Pakiet 3 - zestawu diagnostycznego z transformatorem, głowicą otoskopową, głowicą oftalmoskopowi i ciśnieniomierzem, 4)Pakiet 4 - dostawa pulsoksymetrów, 5)Pakiet 5 - dostawa zestawu przenośnego analizatora do wykonywania pomiarów kwasu mlekowego, 6)Pakiet 6 - dostawa modułu body pletyzmografii z modułem automatycznego pomiaru warunków otoczenia do współpracy ze spirometrem Lungest 1000, 7)Pakiet 7 - dostawa głowic do aparatu Voluson 730, 8)Pakiet 8 - dostawa kolposkopu z torem wizyjnym, monitorem i przenośnym komputerem z programem do archiwizacji.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 19 czerwca 2012 10:49:09 przez Ryszard Lewandowski
Zmodyfikowany 19 czerwca 2012 10:50:12 przez Ryszard Lewandowski

Nr sprawy: AEZ/S-096/2012

2012-05-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzetu medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Przenośny echokardiograf wyposażony w głowice sektorową, liniową oraz przezprzełykową; Pakiet 2 Zestaw do nieinwazyjnego diagnozowania dysfunkcji śródbłonka
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 7 maja 2012 10:46:15 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 7 maja 2012 10:48:52 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-093/2012

2012-05-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn Dostawa multimedialnego systemu zapisu i obróbki obrazu.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 7 maja 2012 13:22:01 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 7 maja 2012 13:24:15 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-100/2012

2012-06-14
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy testów immunologicznych ELISA na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej WUM
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 14 czerwca 2012 13:58:56 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 14 czerwca 2012 13:59:46 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-085/2012

2012-05-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 2 i 4 w postępwaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Dako; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy odczynników firmy BioVision; Pakiet 3: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Miltenyi Biotec; Pakiet 4: Sukcesywne dostawy odczynników firmy PeproTech
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 24 maja 2012 14:03:09 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 24 maja 2012 14:03:47 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-085/2012

2012-05-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 1 w postępwaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Dako; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy odczynników firmy BioVision; Pakiet 3: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Miltenyi Biotec; Pakiet 4: Sukcesywne dostawy odczynników firmy PeproTech
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 22 maja 2012 15:00:55 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 22 maja 2012 15:01:18 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-085/2012

2012-05-16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 3 w postępwaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Dako; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy odczynników firmy BioVision; Pakiet 3: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Miltenyi Biotec; Pakiet 4: Sukcesywne dostawy odczynników firmy PeproTech
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 16 maja 2012 10:09:53 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 16 maja 2012 10:11:36 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-087/2012

2012-05-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępwaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii molekularnej dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 25 maja 2012 14:45:04 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 25 maja 2012 14:46:17 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-082/2012

2012-05-31
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.:Wykonanie dokumentacji wykonawczo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 02-007 Warszawa, ul. Oczki 1
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 31 maja 2012 14:41:50 przez Grażyna Radzka
Zmodyfikowany 31 maja 2012 14:44:56 przez Grażyna Radzka

Nr sprawy: AEZ/S-098/2012

2012-04-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę wraz z montażem i ustawieniem mebli w Muzeum Historii Medycyny WUM - zamówienie uzupełniające do postępowania AEZ/S-290/2011 - Dostawa wraz z montażem i ustawieniem mebli w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 30 kwietnia 2012 11:37:23 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 30 kwietnia 2012 11:46:53 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-088/2012

2012-05-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Przeprowadzenie kursu European Trauma Course.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 maja 2012 15:18:00 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 10 maja 2012 15:18:37 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-089/2012

2012-07-10
Przeprowqadzenie usługi audytu zewnętrznego Projektu: "Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)"
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 lipca 2012 11:53:44 przez Ryszard Lewandowski
Zmodyfikowany 10 lipca 2012 11:55:36 przez Ryszard Lewandowski

Nr sprawy: AEZ/S-099/2012

2012-06-18
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Przebudowa i remont północnego skrzydła III piętra na cele dydaktyczne dla Oddziału Stomatologii WUM oraz wymiana okien na III i IV piętrze w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM w budynku przy ul. E. Plater 21 w Warszawie
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 czerwca 2012 12:16:55 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 18 czerwca 2012 12:20:32 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-091/2012

2012-07-24
Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi w podziale na części zamówienia określone pakietami: 1)Pakiet 1 – dostawa chłodziarki, 2)Pakiet 2 – dostawa zamrażarki, 3)Pakiet 3 – dostawa zamrażarek szufladowych, 4)Pakiet 4 – dostawa zamrażarek niskotemperaturowych z systemem back-up, 5)Pakiet 5 – dostawa lodówek, 6)Pakiet 6 – dostawa zamrażarki niskotemperaturowej, 7)Pakiet 7 – dostawa zamrażarek, 8)Pakiet 8 – dostawa chłodziarko zamrażarek
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 24 lipca 2012 15:01:15 przez Ryszard Lewandowski
Zmodyfikowany 24 lipca 2012 15:06:37 przez Ryszard Lewandowski

Nr sprawy: AEZ/S-083/2012

2012-08-01
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 1 sierpnia 2012 16:13:45 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 1 sierpnia 2012 16:15:04 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-101/2012

2012-05-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 1 w postępwaniu pn.: Dostawa odczynników oraz leków w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa odczynników do monitorowania specyficzności przeciwciał anty HLA klasy I i II u pacjentów po transplantacjach, odczynniki niezbędne do przeprowadzania reakcji i konserwacji aparatu Luminex; Pakiet 2 - Dostawa środka kontrastowego gadobutrolu; Pakiet 3 - Dostawa leku adenozyny
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 21 maja 2012 15:55:01 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 21 maja 2012 15:56:06 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-101/2012

2012-05-16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 3 w postępwaniu pn.: Dostawa odczynników oraz leków w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa odczynników do monitorowania specyficzności przeciwciał anty HLA klasy I i II u pacjentów po transplantacjach, odczynniki niezbędne do przeprowadzania reakcji i konserwacji aparatu Luminex; Pakiet 2 - Dostawa środka kontrastowego gadobutrolu; Pakiet 3 - Dostawa leku adenozyny
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 16 maja 2012 10:47:49 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 16 maja 2012 10:48:53 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-101/2012

2012-05-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 2 w postępwaniu pn.: Dostawa odczynników oraz leków w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa odczynników do monitorowania specyficzności przeciwciał anty HLA klasy I i II u pacjentów po transplantacjach, odczynniki niezbędne do przeprowadzania reakcji i konserwacji aparatu Luminex; Pakiet 2 - Dostawa środka kontrastowego gadobutrolu; Pakiet 3 - Dostawa leku adenozyny
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 maja 2012 14:57:52 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 10 maja 2012 14:59:54 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-104/2012

2012-06-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 20 czerwca 2012 09:22:51 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 20 czerwca 2012 09:26:35 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-114/2012

2012-05-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu pn. Świadczenie usług konserwacji, przeglądów i napraw zestawów klimatyzacyjnych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 maja 2012 14:13:34 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 18 maja 2012 14:15:45 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-102/2012

2012-10-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Opracowanie projektów budowlanych wykonawczych modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenia stropodachów w budynku Anatomicum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 października 2012 14:32:05 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 10 października 2012 14:34:15 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-106/2012

2012-05-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzetu medycznego w podziale na pakiety:
Pakiet 1 Videootoskop;
Pakiet 2 Zestaw do nieinwazyjnego diagnozowania dysfunkcji śródbłonka
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 22 maja 2012 13:25:05 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 22 maja 2012 13:25:42 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-107/2012

2012-06-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie nr 1 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych wraz z instalacją oraz szkoleniem, w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 11 czerwca 2012 14:21:47 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 11 czerwca 2012 14:24:45 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-105/2012

2012-06-04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostaę aparatury medycznej w podziale na pakiety:

Pakiet 1 – Respirator kliniczno-transportowy;
Pakiet 2 – Rozbudowa echokardiografu Philips iE33 SN 02RF6B;
Pakiet 3 – Oprogramowanie do obsługi badań i analizy zapisów holterowskich EKG ze stanowiskiem komputerowym
Pakiet 4 – System archiwizacji i wizualizacji badań endoskopowych;
Pakiet 5 - Podgrzewacze do krwi i płynów infuzyjnych z wyposażeniem – 2 kpl.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 4 czerwca 2012 11:35:56 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 4 czerwca 2012 11:36:39 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-103/2012

2012-06-06
Zawiadomienie o udzieleniu w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 6 czerwca 2012 16:00:15 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 6 czerwca 2012 16:00:57 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-119/2012

2012-06-05
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa 1 kompletu klimatyzatora typu „MultiSplit” wraz z montażem, szkoleniem w zakresie obsługi oraz wykonywanie obowiązkowych przeglądów i konserwacji przez okres 48 miesięcy na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 5 czerwca 2012 10:06:16 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 5 czerwca 2012 10:07:42 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-116/2012

2012-06-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 20 czerwca 2012 12:11:02 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 20 czerwca 2012 12:11:33 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-118/2012

2012-06-06
Zawiadomienie o udzieleniu w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 6 czerwca 2012 16:01:16 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 6 czerwca 2012 16:02:04 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-115/2012

2012-07-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzetu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie Pakietu 1 i 4
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 30 lipca 2012 13:50:33 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 30 lipca 2012 13:52:46 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-108/2012

2012-06-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa mikroskopów, sprzętu mikroskopowego oraz rozbudowa mikroskopu Nikon Ti-e w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 22 czerwca 2012 09:56:04 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 22 czerwca 2012 09:57:15 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-113/2012

2012-07-12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objetych pakietem 5 w postępowaniu pn.: Dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa testów wykorzystujących amplifikacje kwasów nukleinowych w reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym do wykrywania DNA drobnoustrojów; Pakiet 2 - Dostawa testów ELISA; Pakiet 3 - Dostawa zestawu do oznaczania PlGF -Łożyskopochodnego czynnika wzrostu (Placental growth factor); Pakiet 4 - Dostawa zestawu ELISA do oznaczania białka wiążącego kwasy tłuszczowe – AFABP ( Adipocyte fatty acid binding protein - FABP4); Pakiet 5 – Sukcesywna dostawa odczynników do analizatora
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 12 lipca 2012 15:10:21 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 12 lipca 2012 15:10:52 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-113/2012

2012-06-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objetych pakietem 4 w postępowaniu pn.: Dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa testów wykorzystujących amplifikacje kwasów nukleinowych w reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym do wykrywania DNA drobnoustrojów; Pakiet 2 - Dostawa testów ELISA; Pakiet 3 - Dostawa zestawu do oznaczania PlGF -Łożyskopochodnego czynnika wzrostu (Placental growth factor); Pakiet 4 - Dostawa zestawu ELISA do oznaczania białka wiążącego kwasy tłuszczowe – AFABP ( Adipocyte fatty acid binding protein - FABP4); Pakiet 5 – Sukcesywna dostawa odczynników do analizatora
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 25 czerwca 2012 15:57:48 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 25 czerwca 2012 15:59:42 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-113/2012

2012-06-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objetych pakietem 3 w postępowaniu pn.: Dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa testów wykorzystujących amplifikacje kwasów nukleinowych w reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym do wykrywania DNA drobnoustrojów; Pakiet 2 - Dostawa testów ELISA; Pakiet 3 - Dostawa zestawu do oznaczania PlGF -Łożyskopochodnego czynnika wzrostu (Placental growth factor); Pakiet 4 - Dostawa zestawu ELISA do oznaczania białka wiążącego kwasy tłuszczowe – AFABP ( Adipocyte fatty acid binding protein - FABP4); Pakiet 5 – Sukcesywna dostawa odczynników do analizatora
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 25 czerwca 2012 16:00:31 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 25 czerwca 2012 16:00:59 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-111/2012

2012-08-14
Ogłoszenie o udzielnia zamówienia w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, telewizorów, monitorów i drukarek w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 14 sierpnia 2012 09:58:20 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 14 sierpnia 2012 10:01:22 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-109/2012

2012-08-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Modernizacja mikroskopu Leica model DM 5000 do modelu Leica DM 6000 B oraz dostawa kamery mikroskopowej w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 17 sierpnia 2012 14:23:02 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 17 sierpnia 2012 14:25:51 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-110/2012

2012-08-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Usługa hodowli komórek macierzystych w celach transplantacyjnych regeneracji tkanki kostnej
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 20 sierpnia 2012 08:18:22 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 20 sierpnia 2012 08:19:39 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-117/2012

2012-08-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa wraz z instalacją i konfiguracją urządzeń wielofunkcyjnych systemu centralnego wydruku oraz obsługa serwisowa w okresie 24 miesięcy
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 6 sierpnia 2012 07:10:40 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 6 sierpnia 2012 07:11:58 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-121/2012

2012-06-05
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Budowa Budynku Centrum Badań Przedklinicznych - wykonanie docelowego zamiennego zasilania budynku w energię elektryczną i usunięcie kolizji śmietnika i kabla zasilającego kontener na odpady chemiczne z siecią cieplną zasilającą budynek
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 5 czerwca 2012 10:08:54 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 5 czerwca 2012 10:09:29 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-131/2012

2012-06-18
Rozbudowa systemu do transmisji obrazu i dźwięku z sali operacyjnej do sali konferencyjnej.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 czerwca 2012 10:42:13 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 18 czerwca 2012 10:51:16 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-123/2012

2012-07-09
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objetych pakietem 5 w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy R&D; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Becton Dickinson; Pakiet 3: Dostawa odczynników firmy Clontech; Pakiet 4: Dostawa odczynników firmy Millipore; Pakiet 5: Dostawa odczynników firmy Alfa Aesar
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 16 stycznia 2013 14:53:35 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 16 stycznia 2013 14:55:33 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-123/2012

2012-07-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objetych pakietem 4 w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy R&D; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Becton Dickinson; Pakiet 3: Dostawa odczynników firmy Clontech; Pakiet 4: Dostawa odczynników firmy Millipore; Pakiet 5: Dostawa odczynników firmy Alfa Aesar
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 2 lipca 2012 08:44:15 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 2 lipca 2012 08:44:51 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-123/2012

2012-06-21
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objetych pakietem 2 w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy R&D; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Becton Dickinson; Pakiet 3: Dostawa odczynników firmy Clontech; Pakiet 4: Dostawa odczynników firmy Millipore; Pakiet 5: Dostawa odczynników firmy Alfa Aesar
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 21 czerwca 2012 14:51:59 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 21 czerwca 2012 14:53:08 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-123/2012

2012-06-21
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objetych pakietem 3 w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy R&D; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Becton Dickinson; Pakiet 3: Dostawa odczynników firmy Clontech; Pakiet 4: Dostawa odczynników firmy Millipore; Pakiet 5: Dostawa odczynników firmy Alfa Aesar
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 21 czerwca 2012 09:29:38 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 21 czerwca 2012 09:30:32 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-122/2012

2012-07-03
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia w postępowaniu na dostawę aparatury medycznej w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 3 lipca 2012 14:40:24 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 3 lipca 2012 14:41:02 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-130/2012

2012-06-06
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Dostawa odczynników na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Lonza; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Invitrogen
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 6 czerwca 2012 15:06:03 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 6 czerwca 2012 15:07:08 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-128/2012

2012-07-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 1 i w postępowaniu pn. „Remont pomieszczeń i wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Domu Studenta Nr 1 przy ulicy Batalionu Pięść 9 w Warszawie. Pakiet nr 1 – Remont pomieszczeń parteru i I piętra w budynku Domu Studenta Nr 1. Pakiet nr 2 – Wykonanie przyłącza wodociągowego.”
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 19 lipca 2012 12:29:34 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 19 lipca 2012 12:31:25 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-138/2012

2012-06-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej Systemu Centralnego Wydruku wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład systemu.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 czerwca 2012 15:26:22 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 18 czerwca 2012 15:27:02 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-140/2012

2012-06-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Dostawa oprogramowania do zarządzania bazami bibliograficznymi
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 25 czerwca 2012 15:28:02 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 25 czerwca 2012 15:28:40 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-129/2012

2012-06-14
Ogłoszenie o dzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę aktualizacji baz sygnatur wirusów dla posiadanych licencji programu antywirusowego dla 2500 komputerów i serwerów oraz 500 dodatkowych licencji uprawniających do korzystania z baz sygnatur wirusów, w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 14 czerwca 2012 10:08:10 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 14 czerwca 2012 10:08:43 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-124/2012

2012-08-24
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Dostawa Cytofluorometru/sortera (FACS ) dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 24 sierpnia 2012 11:19:44 przez Grażyna Radzka
Zmodyfikowany 24 sierpnia 2012 11:21:49 przez Grażyna Radzka

Nr sprawy: AEZ/S-125/2012

2012-06-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Wykonywanie usługi wywozu: 1) odpadów komunalnych niesegregowanych o kodzie 20 03 01; 2) odpadów komunalnych segregowanych o kodach: papier - 20 01 01, szkło - 20 01 02, plastik - 20 01 39 (tworzywa sztuczne); 3) nieczystości gabarytowych o kodzie 20 03 07 4) gałęzi, trawy i liści o kodzie 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) 5) gruzu o kodzie 17 01 07 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 25 czerwca 2012 13:02:03 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 25 czerwca 2012 13:02:56 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-135/2012

2012-08-03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.Dostawa modularnego unitu laryngologicznego:znak sprawyAEZ/S-135/2012
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 3 sierpnia 2012 11:43:29 przez Anna Górska
Zmodyfikowany 3 sierpnia 2012 11:48:43 przez Anna Górska

Nr sprawy: AEZ/S-126/2012

2012-07-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 1 i 2 w postępowaniu pn. Remont pomieszczeń w Domu Studenta Nr 2 i Nr 2 BIS przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Remont 30 pokoi, pokoju cichej nauki, remont łącznika, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie remontu natrysków w pokojach. Pakiet nr 2 - Remont 19 pokoi, pokoju cichej nauki, kuchni, klatek schodowych i korytarza w piwnicy.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 lipca 2012 11:27:54 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 10 lipca 2012 11:31:37 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-133/2012

2012-07-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia w postępowaniu pn. dostawa urządzeń laboratoryjnych oraz medycznych w podziale na pakiety, w zakresie pakietu 1 oraz 3
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 30 lipca 2012 13:34:55 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 30 lipca 2012 13:39:42 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-133/2012

2012-07-10
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. dostawa urządzeń laboratoryjnych oraz medycznych w podziale na pakiety w zakresie pakietu 4 , 6 oraz 7.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 lipca 2012 12:17:05 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 10 lipca 2012 12:18:28 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-132/2012

2012-07-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych WUM
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 27 lipca 2012 11:19:43 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 27 lipca 2012 11:20:19 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-137/2012

2012-12-05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w Pakiecie 4 postępowania przetargowego pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i urządzeń faksowych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 5 grudnia 2012 09:46:17 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 5 grudnia 2012 09:49:50 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-137/2012

2012-11-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w Pakietach 1,2,3,5,6,7 w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego, urzadzeń wielifunkcyjnych i urządzeń faksowych w podziale na paliety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 14 listopada 2012 07:35:17 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 14 listopada 2012 07:38:00 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-141/2012

2012-07-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Wideokolonoskop z wyposażeniem, Pakiet 2 Aparat USG, Pakiet 3 Przystawka wraz z prowadnicą do głowicy C5-2 do aparatu USG Philips HD11XE, Pakiet 4 Aparat USG.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 13 lipca 2012 13:57:50 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 13 lipca 2012 14:03:12 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-148/2012

2012-07-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia w postępowaniu pn. dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 23 lipca 2012 10:19:15 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 23 lipca 2012 10:20:23 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-149/2012

2012-07-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę stołów laboratoryjnych w podziale na pakiety:

Pakiet 1 - Dostawa stołów laboratoryjnych - 6 sztuk;
Pakiet 2 - Dostawa stołu pod aparaturę - 1 sztuka;

»  pobierz plik RTF
Opublikowany 13 lipca 2012 13:44:02 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 13 lipca 2012 13:45:07 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-145/2012

2012-08-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa mikroskopów oraz wyposażenia do posiadanych mikroskopów w podziale na pakiety - znak sprawy AEZ/S-145/2012
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 13 sierpnia 2012 15:45:29 przez Anna Górska
Zmodyfikowany 13 sierpnia 2012 15:49:11 przez Anna Górska

Nr sprawy: AEZ/S-145/2012

2012-07-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych Pakietem1 i 4 w postępowaniu pod nazwą: Dostawa mikroskopów oraz wyposażenia do posiadanych mikroskopów w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 27 lipca 2012 11:23:38 przez Anna Górska
Zmodyfikowany 27 lipca 2012 11:30:03 przez Anna Górska

Nr sprawy: AEZ/S-153/2012

2012-08-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 1, 2, 3 i 5 w postępowaniu pn. Dostawa aparatów fotograficznych i kamer video, w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 20 sierpnia 2012 14:01:02 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 20 sierpnia 2012 14:06:07 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-158/2012

2012-07-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia w postępowaniu na dostawę aparatury medycznej w podziale na pakiety:

Pakiet 1 – lampa szczelinowa;
Pakiet 2 – naramienny analizator wydatku energetycznego;
Pakiet 3 – system archiwizacji i wizualizacji badań endoskopowych;
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 25 lipca 2012 14:52:13 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 25 lipca 2012 14:52:46 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-142/2012

2012-08-02
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 1 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa cieplarek oraz suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza; Pakiet 2 - Dostawa dygestorium filtracyjnego; Pakiet 3 - Dostawa aparatu do elektroforezy agarozowej
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 2 sierpnia 2012 08:46:27 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 2 sierpnia 2012 08:46:56 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-142/2012

2012-07-30
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 3 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa cieplarek oraz suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza; Pakiet 2 - Dostawa dygestorium filtracyjnego; Pakiet 3 - Dostawa aparatu do elektroforezy agarozowej
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 30 lipca 2012 13:55:37 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 30 lipca 2012 13:56:19 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-155/2012

2012-08-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników firmy Sigma - Aldrich.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 21 sierpnia 2012 09:57:03 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 21 sierpnia 2012 09:58:40 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-154/2012

2012-07-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 30 lipca 2012 15:41:04 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 30 lipca 2012 15:42:26 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-159/2012

2012-08-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia pn. Sukcesywne dostawy odczynników firm: Qiagen i Biomerieux w podziale na części zamówienia, znak sprawy AEZ/S-159/2012
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 6 sierpnia 2012 15:21:04 przez Anna Górska
Zmodyfikowany 6 sierpnia 2012 15:28:20 przez Anna Górska

Nr sprawy: AEZ/S-146/2012

2012-10-12
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Dostawa przepustów podawczych dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 12 października 2012 09:49:25 przez Grażyna Radzka
Zmodyfikowany 12 października 2012 09:51:29 przez Grażyna Radzka

Nr sprawy: AEZ/S-151/2012

2012-12-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Wyposażenie Laboratorium Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w aparaturę - Mikroskop konfokalny z jednostką wielofotonową do badań in vitro i in vivo na modelach zwierzęcych wraz z wyposażeniem laboratoryjnym, symbol aparatury WUM/CBP/5.1
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 21 grudnia 2012 12:49:36 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 21 grudnia 2012 12:50:45 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-147/2012

2012-09-05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Opracowanie inwentaryzacji budowlanej i geodezyjnej wynikającej z postanowień Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 5 września 2012 13:49:57 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 5 września 2012 13:53:30 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-156/2012

2012-12-31
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa licznika scyncylacyjnego dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 31 grudnia 2012 08:27:26 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 31 grudnia 2012 08:29:02 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-144/2012

2012-09-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 17 września 2012 11:09:26 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 17 września 2012 11:12:25 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-150/2012

2012-12-03
Zawiadomienie o udzielenieu zamówienia w postępowaniu pn. Sukcesywne świadczenie usługi organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie dostawy biletów lotniczych.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 3 grudnia 2012 13:49:53 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 5 grudnia 2012 09:58:32 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-164/2012

2012-09-03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 3 września 2012 12:08:59 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 3 września 2012 12:09:53 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-168/2012

2012-08-06
Srostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Sukcesywne świadczenie usługi organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie dostawy biletów lotniczych
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 6 sierpnia 2012 11:26:01 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 6 sierpnia 2012 11:27:23 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-168/2012

2012-08-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Sukcesywne świadczenie usługi organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie dostawy biletów lotniczych
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 6 sierpnia 2012 11:24:33 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 6 sierpnia 2012 11:25:48 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-169/2012

2012-07-12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na sukcesywne dostawy odczynników firmy R&D
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 12 lipca 2012 09:52:54 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 12 lipca 2012 09:53:52 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-173/2012

2012-08-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu pn.: Dostawa odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa testów wykorzystujących amplifikacje kwasów nukleinowych w reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym do wykrywania DNA drobnoustrojów; Pakiet 2 - Dostawa testów ELISA; Pakiet 3 - Dostawa odczynników do hodowli komórkowych; Pakiet 4 - Dostawa odczynników do hodowli komórkowych
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 9 sierpnia 2012 13:23:02 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 9 sierpnia 2012 13:24:03 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-162/2012

2012-08-13
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji gaśniczej z systemem detekcji, sygnalizacji i sterowania w pomieszczeniu serwerowni Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 13 sierpnia 2012 11:49:14 przez Grażyna Radzka
Zmodyfikowany 13 sierpnia 2012 11:53:36 przez Grażyna Radzka

Nr sprawy: AEZ/S-178/2012

2012-08-16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa i instalacja urządzeń i okablowania do budowy bezpiecznej sieci bezprzewodowej (WiFi) w jednostkach WUM zlokalizowanych na terenie kampusu Lindleya w Warszawie
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 16 sierpnia 2012 14:10:40 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 16 sierpnia 2012 14:11:57 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-166/2012

2012-07-13
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia pn Serwis pogwarancyjny zestawu rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto firmy Siemens i stacji roboczej MMWP
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 13 lipca 2012 14:42:13 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 13 lipca 2012 14:45:21 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-175/2012

2012-09-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 27 września 2012 14:20:25 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 27 września 2012 14:22:37 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-174/2012

2012-08-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakietach 1-5 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-174/2012
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 23 sierpnia 2012 13:55:22 przez Anna Górska
Zmodyfikowany 23 sierpnia 2012 14:04:51 przez Anna Górska

Nr sprawy: AEZ/S-177/2012

2012-09-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Dostawa mikroskopów studenckich oraz wyposażenia do rozbudowy mikroskopu NIKON Eclipse E-200 w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 27 września 2012 14:07:12 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 27 września 2012 14:09:08 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-165/2012

2012-10-03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa, montaż i ustawienie mebli w północnym skrzydle na III piętrze Oddziału Stomatologii WUM przy ul. E. Plater 21 w Warszawie
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 3 października 2012 12:41:53 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 3 października 2012 12:44:16 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-180/2012

2012-12-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 1, 2, 4 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 grudnia 2012 15:16:18 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 10 grudnia 2012 15:21:36 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-181/2012

2012-08-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu druk i dostawę 1000 egzemplarzy poradnika dla rodzin pacjentów z dystrofią typu Duchennea.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 9 sierpnia 2012 09:57:53 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 9 sierpnia 2012 09:58:48 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-186/2012

2012-08-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na druk i dostawę publikacji "Warszawski Uniwersytet Medyczny w roku 2011".
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 13 sierpnia 2012 12:11:42 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 13 sierpnia 2012 12:12:23 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-185/2012

2012-08-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa wideokolonoskopu z wyposażeniem
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 20 sierpnia 2012 13:39:49 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 20 sierpnia 2012 13:41:01 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-191/2012

2012-08-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 20 sierpnia 2012 13:46:42 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 20 sierpnia 2012 13:47:24 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-197/2012

2012-09-04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 2 w postępowaniu pn: Dostawa odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa odczynników do hodowli komórkowych; Pakiet 2 - Dostawa odczynników do hodowli komórkowych
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 4 września 2012 09:27:32 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 4 września 2012 09:28:31 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-197/2012

2012-08-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych pakietem 1 w postępowaniu pn: Dostawa odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa odczynników do hodowli komórkowych; Pakiet 2 - Dostawa odczynników do hodowli komórkowych
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 9 sierpnia 2012 13:35:08 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 9 sierpnia 2012 13:37:23 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-192/2012

2012-09-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia póblicznego w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 27 września 2012 12:00:58 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 27 września 2012 12:03:15 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-200/2012

2012-09-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na wykonywanie usług pralniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 6 września 2012 15:39:32 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 6 września 2012 15:40:36 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-194/2012

2012-10-12
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Dostawa wysokoprzepustowego analizatora polimorfizmu DNA dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 12 października 2012 09:25:51 przez Grażyna Radzka
Zmodyfikowany 12 października 2012 09:30:12 przez Grażyna Radzka

Nr sprawy: AEZ/S-195/2012

2012-09-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 28 września 2012 10:33:16 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 28 września 2012 10:34:46 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-198/2012

2012-10-22
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Dostawa stanowiska do przeprowadzania PCR w czasie rzeczywistym, gene scanning oraz PCR
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 22 października 2012 08:05:41 przez Grażyna Radzka
Zmodyfikowany 22 października 2012 08:08:45 przez Grażyna Radzka

Nr sprawy: AEZ/S-193/2012

2012-10-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w pakiecie 2 i 3 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 22 października 2012 15:44:12 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 22 października 2012 15:45:35 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-193/2012

2012-10-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w pak. 4,5 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 października 2012 10:17:21 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 18 października 2012 10:18:57 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-193/2012

2012-09-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w Pakiecie 6 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 27 września 2012 15:45:07 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 27 września 2012 15:48:55 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-190/2012

2012-09-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa automatycznego czytnika mikropłytek
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 26 września 2012 14:55:29 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 26 września 2012 14:56:54 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-187/2012

2012-10-31
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Dostawa oprogramowania w podziale na pakiety Pakiet 1 – Dostawa oprogramowania do projektowania obrazów Pakiet 2 - Dostawa oprogramowania do projektowania obrazów Pakiet 3 – Dostawa oprogramowania do wektorowej obróbki obrazów Pakiet 4 – Oprogramowanie do edycji wideo Pakiet 5 – Oprogramowanie do biostatystyki w zakresie pakietów 2,4,5.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 31 października 2012 11:27:44 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 31 października 2012 11:28:52 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-189/2012

2012-12-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzetu medycznego, laboratoryjnego i rehabilitacyjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Głowica volumetryczna (szerokopasmowa); Pakiet 2 Zestaw preinkubacyjny złożony z komory preinkubacyjnej oraz termoregulatora; Pakiet 3 Platforma wibracyjna.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 17 grudnia 2012 14:05:35 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 17 grudnia 2012 14:08:15 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-203/2012

2012-09-13
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia w postepowaniu na: Sukcesywną dostawę oprogramowania.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 13 września 2012 12:19:10 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 13 września 2012 12:20:20 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-205/2012

2012-09-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie pakietu 2 w postępowaniu pn. dostawa urządzeń laboratoryjnych oraz medycznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 21 września 2012 10:51:02 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 21 września 2012 10:52:15 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-205/2012

2012-09-05
Ogłoszenie o udzoeleniu zamówienia w zakresie pakietu 5 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych oraz medycznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 5 września 2012 10:09:10 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 5 września 2012 10:10:11 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-212/2012

2012-08-14
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń stomatologicznych, w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 14 sierpnia 2012 13:34:07 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 14 sierpnia 2012 13:34:49 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-201/2012

2012-09-04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa zestawów do oznaczania czynników transkrypcyjnych; Pakiet 2 - Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego DELFIA Xpress; Pakiet 3 - Dostawa testów Elisa; Pakiet 4 - Dostawa odczynników do profilowania microRNA
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 4 września 2012 14:44:07 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 4 września 2012 14:45:53 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-202/2012

2012-09-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 2 - meble biurowe do wyposażenia Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka Pakiet 3 - fotele biurowe Pakiet 4 -stół biurowy Pakiet 5 - meble medyczne do wyposażenia Katedry Protetyki Stomatologicznej.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 21 września 2012 13:43:49 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 21 września 2012 13:45:21 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-206/2012

2012-10-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w pakiecie 3 w postępowaniu p.n. Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-206/2012
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 17 października 2012 10:46:34 przez Anna Górska
Zmodyfikowany 17 października 2012 10:58:33 przez Anna Górska

Nr sprawy: AEZ/S-206/2012

2012-10-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówenia w postepowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-206/2012
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 11 października 2012 10:42:11 przez Anna Górska
Zmodyfikowany 11 października 2012 10:46:45 przez Anna Górska

Nr sprawy: AEZ/S-213/2012

2012-10-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w postepowaniu przetargowym pn. Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 24 miesięcy.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 17 października 2012 10:14:16 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 17 października 2012 10:17:18 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-208/2012

2012-10-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 2 i 3 w postępowaniu pn. Dostawa kamer wideo w podziale na pakiety: Pakiet 1 – dostawa kamery wideo z wyposażeniem – 1 szt.; Pakiet 2 – dostawa kamery wideo do zdjęć podwodnych – 1 szt.; Pakiet 3 – dostawa kamer wideo z wyposażeniem – 2 szt.; Pakiet 4 – dostawa kamer wideo z wyposażeniem – 2 szt.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 października 2012 11:21:58 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 10 października 2012 11:26:26 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-217/2012

2012-10-31
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w pakiecie 3 w postępowaniu pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 31 października 2012 14:19:56 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 31 października 2012 14:21:59 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-217/2012

2012-10-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pakiety 5 i 12 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 października 2012 15:05:35 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 18 października 2012 15:07:29 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-217/2012

2012-10-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w pak. 1,4,6,7,8,9,10,11,13 w postępowaniu pezetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 października 2012 09:37:00 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 18 października 2012 09:38:51 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-219/2012

2012-10-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówenia w postepowaniu pn. Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 22 października 2012 15:34:00 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 22 października 2012 15:36:32 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-211/2012

2012-11-12
dostawa sprzętu medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa aparatu do bezinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u zwierząt, 2)Pakiet 2 - dostawa mieszadeł magnetycznych, 3)Pakiet 3 - dostawa termostatu z wymiennym blokiem na probówki 24 x 1,5 ml, 4)Pakiet 4 - dostawa pH-metru z opcją jonometru, 5)Pakiet 5 - dostawa wag niemowlęcych
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 12 listopada 2012 10:48:00 przez Ryszard Lewandowski
Zmodyfikowany 12 listopada 2012 10:48:56 przez Ryszard Lewandowski

Nr sprawy: AEZ/S-211/2012

2012-11-12
Dostawa sprzętu medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa aparatu do bezinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u zwierząt, 2)Pakiet 2 - dostawa mieszadeł magnetycznych, 3)Pakiet 3 - dostawa termostatu z wymiennym blokiem na probówki 24 x 1,5 ml, 4)Pakiet 4 - dostawa pH-metru z opcją jonometru, 5)Pakiet 5 - dostawa wag niemowlęcych
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 12 listopada 2012 10:43:52 przez Ryszard Lewandowski
Zmodyfikowany 12 listopada 2012 10:45:36 przez Ryszard Lewandowski

Nr sprawy: AEZ/S-207/2012

2012-09-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Świadczenie usług cateringowych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 27 września 2012 09:34:09 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 27 września 2012 09:35:06 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-209/2012

2012-10-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i telewizorów w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 października 2012 11:48:40 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 10 października 2012 11:50:14 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-216/2012

2012-11-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 4 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych wraz z instalacją oraz szkoleniem, w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 22 listopada 2012 15:14:33 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 22 listopada 2012 15:17:40 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-216/2012

2012-11-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 1, 2, 3, 5, 6 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych wraz z instalacją oraz szkoleniem, w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 15 listopada 2012 15:05:02 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 15 listopada 2012 15:07:05 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-221/2012

2012-10-05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Przebudowa i remont dachu budynku Katedry i Kliniki Dermatologii przy ul. Koszykowej 82a w Warszawie
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 5 października 2012 10:40:33 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 22 października 2012 15:37:51 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-222/2012

2012-10-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Przebudowa i remont pomieszczeń na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1a w Warszawie w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na aptekę szkoleniową, Pakiet 2 - Remont pomieszczeń na potrzeby laboratorium w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz w Katedrze Leków i Biostruktury Farmaceutycznej
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 17 października 2012 09:42:16 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 22 października 2012 15:38:22 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-223/2012

2012-11-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia w postępowaniu pn. Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 27 listopada 2012 12:25:14 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 27 listopada 2012 12:26:51 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-233/2012

2012-10-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Dostawa laptopów i drukarek w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 17 października 2012 12:35:21 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 17 października 2012 12:36:43 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-237/2012

2012-10-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na druk i dostawę kalendarzy z logo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety,
Pakiet 1 – Kalendarze książkowe z logo WUM,
Pakiet 2 – Kalendarze biurowe z logo WUM,
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 23 października 2012 13:39:52 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 23 października 2012 13:40:35 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-236/2012

2012-10-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:
Pakiet 1 – meble do wyposażenia pokoju Kierownika Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków,
Pakiet 2 – meble do wyposażenia pomieszczenia w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 23 października 2012 13:51:10 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 23 października 2012 13:51:42 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-235/2012

2012-11-05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 i 5 w postępowaniu pn.: Dostawa odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa odczynników do immunologii w systemie multiplex (metodą luminex); Pakiet 2 - Dostawa odczynników do oznaczania NGAL (metodą chemiluminescencji); Pakiet 3 - Dostawa odczynnika do oznaczania ekspresji genów; Pakiet 4 - Dostawa zestawów do ilościowego oznaczania czynnika tkankowego; Pakiet 5 - Dostawa odczynników do badań immunologicznych
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 5 listopada 2012 11:23:48 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 5 listopada 2012 11:24:24 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-235/2012

2012-10-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 i 4 w postępowaniu pn.: Dostawa odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa odczynników do immunologii w systemie multiplex (metodą luminex); Pakiet 2 - Dostawa odczynników do oznaczania NGAL (metodą chemiluminescencji); Pakiet 3 - Dostawa odczynnika do oznaczania ekspresji genów; Pakiet 4 - Dostawa zestawów do ilościowego oznaczania czynnika tkankowego; Pakiet 5 - Dostawa odczynników do badań immunologicznych
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 26 października 2012 11:02:22 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 26 października 2012 11:03:42 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-231/2012

2012-10-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w publicznego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 17 października 2012 15:40:52 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 17 października 2012 15:42:38 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-247/2012

2012-10-18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 1 i 2 w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy MP Biomedicals; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Serotec; Pakiet 3: Dostawa odczynników firmy Leica
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 18 października 2012 08:59:44 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 18 października 2012 09:00:45 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-249/2012

2012-10-29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przeznaczonych do Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 29 października 2012 09:13:32 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 29 października 2012 09:14:06 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-241/2012

2012-11-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek w podziale na pakiety"
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 7 listopada 2012 12:44:35 przez Joanna Fidor
Zmodyfikowany 7 listopada 2012 12:45:44 przez Joanna Fidor

Nr sprawy: AEZ/S-245/2012

2012-10-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Sukcesywna dostawa podręczników Wydawnictwa Lekarskiego PZWL na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 22 października 2012 09:52:55 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 22 października 2012 09:54:44 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-253/2012

2012-10-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 23 października 2012 13:14:14 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 23 października 2012 13:15:14 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-246/2012

2012-10-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Opracowanie oprogramowania do nawigacji wewnątrzoskrzelowej obejmującego planowanie i wspomaganie zabiegów przezoskrzelowej biopsji węzłów chłonnych śródpiersia z wykorzystaniem bronchoskopu.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 30 października 2012 12:08:32 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 30 października 2012 12:09:08 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-255/2012

2012-12-05
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 12 miesięcy.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 5 grudnia 2012 10:01:44 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 6 grudnia 2012 09:25:55 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-259/2012

2012-12-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakietach nr 1, 2, 4 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych wraz z instalacją oraz szkoleniem, w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 grudnia 2012 12:48:57 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 10 grudnia 2012 12:50:25 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-260/2012

2012-12-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku biurowo – magazynowego przy ul. Pawińskiego 3 w Warszawie
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 grudnia 2012 13:52:42 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 10 grudnia 2012 13:54:09 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-244/2012

2012-12-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Usługa wykonania medycznych badań laboratoryjnych u 30 pacjentów, w ramach projektu rozwojowego pn. Procesowanie i kliniczne wykorzystanie autogennego lub alloplastycznego bioreaktora z autologicznymi komórkami macierzystymi/preosteoblastami w leczeniu defektów kości szczęk
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 grudnia 2012 11:47:54 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 10 grudnia 2012 11:49:03 przez Anita Banasiak

Nr sprawy: AEZ/S-261/2012

2012-10-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usługi cateringowej podczas uroczystego Senatu.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 24 października 2012 14:56:29 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 24 października 2012 14:57:19 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S- 262/2012

2012-11-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa odczynników oraz zestawów jednorazowych w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-262/2012
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 15 listopada 2012 14:06:15 przez Anna Górska
Zmodyfikowany 15 listopada 2012 14:11:49 przez Anna Górska

Nr sprawy: AEZ/S-268/2012

2012-12-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Lonza
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 21 grudnia 2012 10:24:58 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 21 grudnia 2012 10:26:17 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-275/2012

2012-11-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników w podziale na pakiety
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 28 listopada 2012 11:35:05 przez Anna Górska
Zmodyfikowany 28 listopada 2012 11:42:17 przez Anna Górska

Nr sprawy: AEZ/S-276/2012

2012-11-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urzadzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 28 listopada 2012 15:26:42 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 28 listopada 2012 15:28:25 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-266/2012

2012-12-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w Pakietach 3,4,7,8 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 17 grudnia 2012 15:36:13 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 17 grudnia 2012 15:38:34 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-266/2012

2012-12-05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w Pakietach 1,2,5,6,9,10,11 postępowania przetargowego pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 5 grudnia 2012 13:29:45 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 5 grudnia 2012 13:38:30 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-272/2012

2012-12-28
Dostawa sprzętu medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi w podziale na części zamówienia określone pakietami: 1)Pakiet 1 - dostawa narzędzi endoskopowych dedykowanych do współpracy z histeroskopem B. I. O. H. Bettocchi, 2)Pakiet 2 - dostawa głowicy kardiologicznej do echokardiografu Philips model Ie SN 02 RF6B, 3)Pakiet 3 - dostawa rejestratora holterowskiego z dodatkowym wyposażeniem, 4)Pakiet 4 - dostawa rejestratora do długookresowego pomiaru ciśnienia krwi, 5)Pakiet 5 - dostawa szyny CPM, 6)Pakiet 6 - dostawa dermatoskopu, 7)Pakiet 7 - dostawa aparatu do bezinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u zwierząt
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 28 grudnia 2012 15:17:57 przez Ryszard Lewandowski
Zmodyfikowany 28 grudnia 2012 15:22:22 przez Ryszard Lewandowski

Nr sprawy: AEZ/S-277/2012

2012-12-10
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50 gram i powyżej 50 gram oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych”
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 grudnia 2012 11:32:35 przez Ilona Skowrońska
Zmodyfikowany 10 grudnia 2012 11:33:51 przez Ilona Skowrońska

Nr sprawy: AEZ/S-280/2012

2012-12-21
Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa chłodziarek, 2)Pakiet 2 - dostawa zamrażarki, 3)Pakiet 3 - dostawa chłodziarko zamrażarki, 4)Pakiet 4 - dostawa zamrażarki, 5)Pakiet 5 - dostawa lodówki z zamrażalnikiem, 6)Pakiet 6 - dostawa lodówki bez zamrażalnika, 7)Pakiet 7 - dostawa lodówki
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 21 grudnia 2012 12:27:47 przez Ryszard Lewandowski
Zmodyfikowany 21 grudnia 2012 12:29:20 przez Ryszard Lewandowski

Nr sprawy: AEZ/S-274/2012

2012-12-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Prenumerata roczna czasopism naukowych zagranicznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: prenumerata czasopism dla Biblioteki Głównej; Pakiet 2: prenumerata indywidualna czasopism dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 27 grudnia 2012 16:57:27 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 27 grudnia 2012 16:58:14 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-279/2012

2012-12-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Subskrypcja czasopism elektronicznych oraz medycznych baz danych na rok 2013r.: Pakiet 1 - Subskrypcja czasopism wydawnictwa Nature Publishing Group z numerami archiwalnymi; Pakiet 2 - Subskrypcja czasopism wydawnictwa British Medical Journal z numerami archiwalnymi; Pakiet 3 - Subskrypcja bazy UpToDate; Pakiet 4 - Subskrypcja bazy Access Medicine
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 27 grudnia 2012 17:49:41 przez Elżbieta Jakoniuk
Zmodyfikowany 27 grudnia 2012 17:50:23 przez Elżbieta Jakoniuk

Nr sprawy: AEZ/S-283/2012

2012-11-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawa mebli do Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:

Pakiet 1 – szafy lekarskie,
Pakiet 2 – szafki biurowe wiszące.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 26 listopada 2012 11:15:29 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 26 listopada 2012 12:20:11 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-282/2012

2012-12-03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urzadzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 3 grudnia 2012 10:31:13 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 3 grudnia 2012 10:32:46 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-281/2012

2012-12-12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Sukcesywna dostawa odczynników firmy Beckman Coulter.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 12 grudnia 2012 15:43:14 przez Anna Górska
Zmodyfikowany 12 grudnia 2012 15:49:42 przez Anna Górska

Nr sprawy: AEZ/S-284/2012

2012-12-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Sukcesywna dostawa książek wydawnictw PWN oraz Elsevier dla użytkowników Biblioteki Głównej WUM w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 grudnia 2012 11:26:15 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 10 grudnia 2012 11:32:45 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-285/2012

2012-11-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na dostawę, montaż i ustawienie mebli w Aptece Szkoleniowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 27 listopada 2012 12:30:28 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 27 listopada 2012 12:31:06 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-289/2012

2012-12-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Wykonanie „Programu funkcjonalno-użytkowego Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” wraz z koncepcją architektoniczną oraz koncepcją zagospodarowania terenu
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 13 grudnia 2012 15:30:18 przez Urszula Kobus
Zmodyfikowany 13 grudnia 2012 15:32:34 przez Urszula Kobus

Nr sprawy: AEZ/S-292/2012

2012-12-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Pakiecie 1 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych wraz z instalacją oraz szkoleniem, w podziale na pakiety.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 20 grudnia 2012 13:48:14 przez Mariola Jurczak-Nosinska
Zmodyfikowany 20 grudnia 2012 13:50:31 przez Mariola Jurczak-Nosinska

Nr sprawy: AEZ/S-296/2012

2012-12-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych, w podziale na pakiety:
Pakiet 1 – Usługa cateringowa podczas Wigilii dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Pakiet 2 – Usługa cateringowa podczas Wigilii Emerytów i Rencistów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Pakiet 3 – Usługa cateringowa dla uczestników Wigilii organizowanej przez Samorząd Studentów
Pakiet 4 - Usługa cateringowa podczas V Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego oraz organizacja Wigilii
Pakiet 5 – Usługa cateringowa podczas Wigilii dla pracowników Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego

»  pobierz plik RTF
Opublikowany 11 grudnia 2012 14:33:34 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 11 grudnia 2012 14:34:23 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-290/2012

2012-12-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 10 grudnia 2012 15:46:20 przez Wojciech Olbrycht
Zmodyfikowany 10 grudnia 2012 15:48:02 przez Wojciech Olbrycht

Nr sprawy: AEZ/S-301/2012

2012-12-28
Dostawa sprzętu medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi w podziale na części zamówienia określone pakietami: 1)Pakiet 1 - dostawa wytrząsarek typu Vortex, 2)Pakiet 2 - dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, 3)Pakiet 3 - dostawa wirówki laboratoryjnej, 4)Pakiet 4 - dostawa cieplarki jednokomorowej, 5)Pakiet 5 - dostawa mieszadła magnetycznego, 6)Pakiet 6 - dostawa wytrząsarki z inkubacją, 7)Pakiet 7 - dostawa mieszadeł magnetycznych z grzaniem, 8)Pakiet 8 - dostawa dermatoskopów, 9)Pakiet 9 - dostawa aparatu do bezinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u zwierząt, 10)Pakiet 10 - dostawa łaźni wodnej
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 28 grudnia 2012 11:32:09 przez Ryszard Lewandowski
Zmodyfikowany 28 grudnia 2012 15:24:20 przez Ryszard Lewandowski

Nr sprawy: AEZ/S-308/2012

2012-12-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na Świadczenie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych, w podziale na pakiety:
Pakiet 1 – Poczęstunek dla uczestników posiedzeń Kolegium Rektorskiego oraz posiedzeń Senatu w roku 2013,
Pakiet 2 - Uroczyste posiedzenie Senatu.
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 28 grudnia 2012 12:16:26 przez Ewa Andrzejewska
Zmodyfikowany 28 grudnia 2012 12:17:02 przez Ewa Andrzejewska

Nr sprawy: AEZ/S-322/2012

2012-12-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Zapewnienie ogrzewania obiektu Centrum Badan Przedklinicznych i Technologii (CePT) w budowie
»  pobierz plik RTF
Opublikowany 20 grudnia 2012 12:18:13 przez Anita Banasiak
Zmodyfikowany 20 grudnia 2012 12:19:29 przez Anita Banasiak