Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (28)

03-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-111/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych i laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 13 lipca 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-07-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-125/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 13 lipca 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-116/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, w podziale na pakiety: Pakiet 1: stół operacyjny (1 szt.), Pakiet 2: łóżko intensywnej opieki medycznej (1 szt.), Pakiet 3: łóżko porodowe (1 szt.), Pakiet 4: łóżko dla noworodka (1 szt.), Pakiet 5: lampy zabiegowe mobilne (2 szt.), Pakiet 6: defibrylatory automatyczne treningowe AED (6 szt.), Pakiet 7: defibrylatory manualne z kardiowersją i symulacją przezskórną (6 szt.), Pakiet 8: wózek zabiegowo-opatrunkowy (1 szt.), Pakiet 9: wózki reanimacyjne (2 szt.), Pakiet 10 poz. 1: wyposażenie do wózka reanimacyjnego (1 kpl.), Pakiet 10 poz. 2: wyposażenie do wózka reanimacyjnego (1 kpl.), Pakiet 11: przenośniki taśmowo-rolkowe (2 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 11” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.9 i 2.11 oraz w Formularzach cenowych zawierających wymagane warunki techniczne, które stanowią Załącznik nr 2.10 poz. 1 i 2.10 poz.2 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 36 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

13-07-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-131/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-07-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-135/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektów dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynkach Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wykonanie projektu dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynku Domu Studenta Nr DS 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 - Wykonanie projektu dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynku Domu Studenta Nr DS 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 01 sierpnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-136/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-07-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie robót remontowych i ogólnobudowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - na podstawie umowy ramowej

Termin składania ofert: do dnia 07 sierpnia 2017 do godziny 12:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

03-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-140/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli do wyposażenia pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznej

Termin składania ofert: do dnia 11 sierpnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-133/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-130/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i oprogramowania w podziale na pakiety dla potrzeb przeprowadzenia epidemiologicznych badań naukowych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia mieszkańców Polski

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2017 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

16-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-145/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników marki R&D Systems wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 sierpnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-07-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi badań ankietowych, w celu przeprowadzenia epidemiologicznych badań naukowych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia mieszkańców Polski

Termin składania ofert: do dnia 28 sierpnia 2017 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

22-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-148/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – wyposażenie meblowe, Pakiet 2 – wyposażenie meblowe, Pakiet 3 – meble gabinetowe, Pakiet 4 – meble biurowe w okleinie naturalnej, Pakiet 5 – stoły mobilne z blatem uchylnym, Pakiet 6 – krzesła i fotele biurowe, Pakiet 7 – krzesła z pulpitem i biurko.

Termin składania ofert: do dnia 30 sierpnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-121/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i systemów bezpieczeństwa w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa klastra urządzeń firewall wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi; Pakiet 2: Dostawa urządzenia do ochrony przed atakami DoS/DDoS wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi; Pakiet 3: Dostawa przełączników sieciowych – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-139/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej 2. Pakiet 2 – Dostawa termomikserów z wymiennymi blokami grzejnymi 3. Pakiet 3 – Dostawa automatycznego licznika komórek 4. Pakiet 4 – Dostawa mikrowirówki 5. Pakiet 5 – Dostawa inkubatora

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-124/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu do Real Time PCR

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

23-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-151/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Działu Fotomedycznego WUM – 3 szt.; Pakiet 2: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM – 2 szt.; Pakiet 3: Dostawa stacji roboczej z 2 monitorami na potrzeby Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków WUM; Pakiet 4: Dostawa komputerów stacjonarnych typu all-in-one na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM – 2 szt.; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM – 1 szt.; Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM – 1 szt.; Pakiet 7: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Głównego Energetyka WUM – 1 szt.; Pakiet 8: Dostawa drukarki laserowej na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 01 września 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

18-08-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-147/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wykonanie prac remontowych w budynku Domu Studenta nr 1 Pakiet 2 – Przebudowa w budynku Centrum Dydaktycznego Pakiet 3 - Wykonanie schodów terenowych zewnętrznych przy budynku Zwierzętarni

Termin składania ofert: do dnia 04 września 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

22-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-153/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i oprogramowania w podziale na pakiety dla potrzeb przeprowadzenia epidemiologicznych badań naukowych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia mieszkańców Polski

Termin składania ofert: do dnia 04 września 2017 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

23-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-142/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 05 września 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-117/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na Pakiety jn.: 3.1) Pakietem 1: Dom Studenta nr 1 - ul. Batalionu Pięść 9, Dom Studenta nr 2 - ul. Karolkowa 84, Dom Studenta nr 2 BIS - ul. Karolkowa 84. 3.2) Pakietem 2: Centrum Biostruktury - ul. Chałubińskiego 5, Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka - ul. Chałubińskiego 5, Budynek Instytutu Medycyny Społecznej - ul. W. Oczki 3, Zakład Biologii Medycznej - ul. Nowogrodzka 73, Budynek Domu Medyków - ul. W. Oczki 1a, Zakład Geriatrii oraz Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ul. W. Oczki 4, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego - ul. W. Oczki 6, Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej - ul. Nowogrodzka 59, Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej ul. Nowogrodzka 59, Budynek Zakładu Medycyny Sądowej - ul. W. Oczki 1, Aula im. Prof. W. Grzybowskiego wraz z salą seminaryjną i WC, ul. Koszykowa 82a Budynek przy ul. Emilii Plater 21, Centrum Dydaktyczne - ul. Ks. Trojdena 2a, Rektorat - ul. Żwirki i Wigury 61, Wydział Farmaceutyczny - ul. Banacha 1 Blok F - ul. Banacha 1a, Budynek Medycyny Katastrof - ul. Żwirki i Wigury 81a i Budynek ZIAM - ul. Żwirki i Wigury 81, Logistyka i Wydawnictwa - ul. Pawińskiego 3, Zwierzętarnia - ul. Pawińskiego 3c, Centrum Biblioteczno-Informacyjne - ul. Żwirki i Wigury 63, Budynek CePT – ul. Banacha 1b, z wyłączeniem laboratorium, o którym mowa w pkt. 3.3) (Pakiet nr 3) Budynki przy ul. Marszałkowskiej 24/26 i przy Litewskiej 14/16, Budynek przy ul. Działdowskiej 1, Budynek przy ul. Dalibora 1. 3.3) Pakietem 3: Laboratorium Badawcze – Bank Komórek WUM, w budynku CePT, ul. Banacha 1b.

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

30-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-144/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 11 września 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 34 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

25-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-143/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, wytrząsarek i mieszadeł, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 11 września 2017 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

24-08-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-146/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi badań ankietowych on-line metodą CAWI oraz rekrutacji osób badanych, w celu przeprowadzenia badań naukowych dotyczących mechanizmów zwiększonego ryzyka rozwoju psychozy w grupie osób w wieku 18 – 35 lat, mieszkających w Warszawie, Krakowie oraz Wrocławiu

Termin składania ofert: do dnia 11 września 2017 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

30-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-149/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” oraz projektu pn. „Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza”, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 września 2017 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-141/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu do rehabilitacji i symulacji dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa trenażera do symulacji – 1 szt., Pakiet 2 Dostawa stołów rehabilitacyjnych – 5 sztuk, Pakiet 3 Dostawa rotorów elektrycznych – 3 szt., Pakiet 4 Dostawa leżanek drewnianych - 7 szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-154/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 15 września 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

08-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-160/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikromacierzy białkowych w ramach projektu badawczego pn. „Poszukiwanie nowych biomarkerów endometriozy jako istotnej przyczyny niepłodności kobiet”.

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2017 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 6 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )