Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (28)

26-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-178/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i laboratoryjnego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

27-10-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-186/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 51 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

31-10-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-193/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów specjalistycznych "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" kursów kwalifikacyjnych "Pielęgniarstwo onkologiczne" zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 09 listopada 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-170/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa urządzenia do archiwizacji żeli; Pakiet 2 – Dostawa mobilnego EKG; Pakiet 3 – Dostawa aparatu elektroforezy poziomej; Pakiet 4 – Dostawa monitora aktywności fizycznej.

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 16-11-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do dostaw objętych Pakietem nr 2 w ww. postępowaniu.
 • 22-12-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 3 i nr 4 ww. postępowaniu
 • 02-01-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 1 ww. postępowaniu.

07-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-184/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 7 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety,

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 40 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

17-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-198/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2017 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 2 )

29-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania do wspierania procesu dydaktycznego i elektronicznego egzaminowania studentów - opracowanie projektu funkcjonalnego i technicznego systemu oraz jego implementacja w ramach realizacji Projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Termin składania ofert: do dnia 01 grudnia 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-181/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa serwerów i systemów bezpieczeństwa w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa serwerów na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – 2 szt.; Pakiet 2: Dostawa urządzenia do ochrony przed atakami DoS/DDoS na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z instalacją iinstruktażem w zakresie obsługi – 1 szt.; Pakiet 3: Dostawa serwera na potrzeby Szpitala Pediatrycznego – 1 szt.; Pakiet 4: Dostawa robota do nagrywania płyt CD/DVD wraz z komputerem sterującym i monitorem na potrzeby Szpitala Pediatrycznego – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 05 grudnia 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

17-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-194/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na następujące części (Pakiety): Pakiet 1: system do automatycznej chromatografii preparatywnej "flash" - 1 szt., Pakiet 2: Mikroskop odwrócony - 1 szt., Pakiet 3: Mikroskop odwrócony - 1 szt., Pakiet 4: noże diamentowe typu DiATOME do mocowania w ultramikrotomie MTXL posiadanym przez Zamawiającego - 2 szt., Pakiet 5:1 termomikser - 1 szt., Pakiet 6: woltomierz - 1 szt., Pakiet 7: suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza - 1 szt., Pakiet 8: mieszadło magnetyczne z funkcją grzania - 1 szt., Pakiet 9: miniinkubator przenośny - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia (Pakietów 1-9) został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.9 do SIWZ. Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 05 grudnia 2017 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

29-11-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-182/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje miękkie i interpersonalne studentów kierunków medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu: „Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych”

Termin składania ofert: do dnia 07 grudnia 2017 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 36 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-174/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15’’- typ I (10 szt.) Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15’’- typ II (40 szt.) Pakiet 3 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15’’- typ III (40 szt.) Pakiet 4 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 14’’ (40 szt.) Pakiet 5 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 13" - typ I (20 szt.) Pakiet 6 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 13" - typ II (20 szt.) Pakiet 7 – Sukcesywna dostawa drukarek kolorowych (50 szt.) Pakiet 8 – Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych (30 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

28-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-202/2017

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem umowy jest dostawa fantomów, symulatorów i modeli oraz stołów rehabilitacyjnych na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa modelu do badania piersi – 1 zestaw; Pakiet 2 Dostawa pediatrycznego symulatora dziecka do osłuchiwania – 1 sztuka; Pakiet 3 Dostawa pediatrycznego zestawu modelu do nauki wkłuć dożylnych – 1 zestaw; Pakiet 4 Dostawa fantomu do punkcji lędźwiowych – 1 sztuka; Pakiet 5 Dostawa symulatora porodowego, trenażera do badania szyjki macicy i pobierana wymazów oraz zestawu 3 modeli do badania piersi (na podstawie) – 1 zestaw; Pakiet 6 Dostawa symulatora do perikardiocentezy pod kontrolą USG – 1 sztuka; Pakiet 7 Dostawa modelu do badania jąder – 1 sztuka; Pakiet 8 Dostawa stołów rehabilitacyjnych - 5 szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 27 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 10-01-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww.postępowaniu dla dostaw objętych Pakietami nr 1, 3, 4, 5,7.
 • 10-01-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww.postępowaniu dla dostaw objętych Pakietami nr 2, 6, 8

11-12-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-204/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-192/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 21 grudnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

13-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-207/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

14-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-215/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-12-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-203/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 28 grudnia 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 43 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-210/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wytrząsarek, wirówek i mieszadeł w podziale na części

Termin składania ofert: do dnia 28 grudnia 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-213/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM – 11 szt., Pakiet 2: Dostawa zestawu składającego się z komputera stacjonarnego – 1 szt., monitorów – 2 szt., drukarki – 1 szt. na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej – 1 szt., Pakiet 4: Dostawa tabletu na potrzeby Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej – 1 szt., Pakiet 5: Dostawa tabletu na potrzeby Studium Medycyny Katastrof – 1 szt., Pakiet 6: Dostawa tabletów na potrzeby Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych – 2 szt., Pakiet 7: Dostawa telewizora na potrzeby Domu Studenta nr 1 – 1 szt., Pakiet 8: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego – 1 szt., Pakiet 9: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Ortodoncji – 1 szt., Pakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

19-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-221/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Taborety laboratoryjne Pakiet 2 Krzesła gabinetowe dla Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Onkologicznej Pakiet 3 Krzesła konferencyjne z pulpitem dla Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Pakiet 4 Krzesła konferencyjne z pulpitem dla Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Pakiet 5 Krzesła konferencyjne dla II Kliniki Psychiatrycznej Pakiet 6 Meble biurowe dla Zakładu Immunologii Pakiet 7 Krzesła biurowe dla Zakładu Kardiologii Sportowej Nieinwazyjnej i Diagnostyki Kardiologicznej Pakiet 8 Fotele biurowe dla Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Pakiet 9 Meble biurowe dla Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Wydział Farmaceutyczny Pakiet 10 Regał dla Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki Pakiet 11 Meble do sal seminaryjnych Studium Języków Obcych Pakiet 12 Meble biurowe dla Studium Historii Medycyny

Termin składania ofert: do dnia 03 stycznia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-12-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-185/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów oraz platform dla niepełnosprawnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Termin składania ofert: do dnia 03 stycznia 2018 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 04-01-2018

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 1, 2, 3
 • 16-01-2018

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie Pakietów 4-8

21-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-219/2017

Przedmiot zamówienia: Prenumerata roczna czasopism naukowych zagranicznych dla Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2018.

Termin składania ofert: do dnia 04 stycznia 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-218/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych; Pakiet 2: Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 3: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 4: Dostawa produktów do badań laboratoryjnych; Pakiet 5: Dostawa akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych.

Termin składania ofert: do dnia 04 stycznia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-211/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 04 stycznia 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-12-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-214/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu oświetlenia awaryjnego w budynku Apteki WUM

Termin składania ofert: do dnia 08 stycznia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-212/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów, symulatorów i modeli na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Urządzenia do demonstracji badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego i ECPW (1 sztuka); Pakiet 2 – Fantom do nauki punkcji lędźwiowych (1 sztuka); Pakiet 3 – Symulator nadgarstka do punkcji dotętniczych (1 sztuka); Pakiet 4 – Zaawansowany model ręki do nauki wkłuć i iniekcji (2 sztuki); Pakiet 5 – Fantom do nauki cewnikowania pęcherza (męski) (1 sztuka); Pakiet 6 – Manekin pielęgnacyjny dziecka (1 sztuka) z symulatorem czynności życiowych (1 sztuka); Pakiet 7 – Zestaw fantomów do badania per-rectum i szycia chirurgicznego (1 komplet) Pakiet 8 – Trenażer laparoskopowy (1 sztuka); Pakiet 9 – Symulator funkcji EKG (1 sztuka); Pakiet 10 – Manekin (tors) osoby dorosłej do nauki resuscytacji, intubacji i konikotomii (1 sztuka); Pakiet 11 – Model czaszki z mięśniami (1 sztuka); Pakiet 12 – Bezprzewodowy symulator funkcji życiowych (1 sztuka); Pakiet 13 – Symulator do punkcji i iniekcji dożylnych (1 sztuka); Pakiet 14 – Manekin (tors) dziecka do intubacji, resuscytacji i konikotomii (1 sztuka); Pakiet 15 – Fantom do testów kontroli jakości stomatologicznych tomografów wiązki stożkowej – CBCT.1 (1 sztuka).

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 38 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-01-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla dostaw objętych Pakietem nr 9 w ww. postępowaniu.

28-12-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-223/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynku: Pakiet 1: Domu Studenta nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie Pakiet 2: Domu Studenta nr 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2018 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )