Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (24)

06-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

08-02-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-002/2018

Przedmiot zamówienia: Wybór Kierownika kursu zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 2: Pełnienie funkcji Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo psychiatryczne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 3: Pełnienie funkcji Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo geriatryczne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 4: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1 zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Termin składania ofert: do dnia 16 lutego 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-02-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-003/2018

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 32 )

Wynik postępowania ( 2 )

16-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 01 marca 2018 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

21-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 05 marca 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

20-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i modeli dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Zestaw fantomów do badania per-rectum i szycia chirurgicznego (1 komplet) Pakiet 2 – Manekin (tors) dziecka do intubacji, resuscytacji i konikotomii (1 sztuka); Pakiet 3 – Model do badania jąder (1 sztuka); Pakiet 4 – Fantom do treningu wykonywania wkłuć centralnych (1 sztuka); Pakiet 5 – Model przeznaczony do nauki i treningu wykonywania punkcji lędźwiowych z pomiarem ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego (1 sztuka); Pakiet 6 – Fantom do nauki i treningu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych dla dorosłych (ALS/ACLS) (1 sztuka).

Termin składania ofert: do dnia 06 marca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 20-03-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 2 i nr 3 ww. postępowaniu.
 • 06-04-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 1 nr 5 i nr 6 w ww. postępowaniu
 • 13-04-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 4 w ww. postępowaniu

06-03-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-034/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów gwarancyjnych urządzeń firmy Dan-Poltherm, w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-034/2018

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2018 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

23-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

05-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych i laboratoryjnych, w podziale na części zamówienia zwane pakietami.

Termin składania ofert: do dnia 15 marca 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

06-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paszy dla zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na części zamówienia zwane pakietami.

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 42 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

13-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2018 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-04-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM.

05-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowo - towarowych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w formie leasingu operacyjnego

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa w leasingu finansowym echokardiografu

Termin składania ofert: do dnia 28 marca 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-03-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – szafy biurowe Pakiet 2 – krzesła biurowe Pakiet 3 – komplet mebli gabinetowych Pakiet 4 – fotele biurowe Pakiet 5 – szafy aktowe Pakiet 6 – zestaw mebli biurowych Pakiet 7 – regał otwarty Pakiet 8 - Meble biurowe dla Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Wydział Farmaceutyczny

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

21-03-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041 /2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie konserwacji i napraw urządzeń sanitarnych oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 06 kwietnia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

30-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-013/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy) w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 09 kwietnia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

28-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa materiałów laboratoryjnych, asortyment A Pakiet 2: Dostawa materiałów laboratoryjnych, asortyment B Pakiet 3: Dostawa materiałów laboratoryjnych, asortyment C

Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

07-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2018

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Położniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Bezpieczny Poród, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Zaawansowany symulator kobiety rodzącej; Pakiet 2 – System audio-video do nagrywania sesji treningowych i debriefingu; Pakiet 3 – Kardiotokograf; Pakiet 4 – Łóżko porodowe; Pakiet 5 – Symulator do treningu procedur porodowych; Pakiet 6 – Symulator noworodka CPR; Pakiet 7 – Meble

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2018 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

06-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-016/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa cytometru przepływowego z wyposażeniem; Pakiet 2 – Dostawa kamery cyfrowej do mikroskopu; Pakiet 3 – Dostawa wagi precyzyjnej; Pakiet 4 – Dostawa komory laminarnej z wyposażeniem; Pakiet 5 – Dostawa naczynia do przechowywania próbek w ciekłym azocie.

Termin składania ofert: do dnia 20 kwietnia 2018 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

13-04-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-019/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolenia nt. Jak założyć własną firmę – ABC Przedsiębiorczości

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2018 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

02-03-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2018

Przedmiot zamówienia: Adaptacja dokumentacji Projektu Budowlano – Wykonawczego Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do nowej lokalizacji przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )