Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (38)

21-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 marca 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 2 )

27-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, wytrząsarek, wag i innych urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 57 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

10-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2017

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa następujących materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na części opisane Pakietami 1-4: Pakiet 1: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji studenckich WUM; Pakiet 2: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM; Pakiet 3: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu STREAM; Pakiet 4: Dostawa materiałów promocyjnych (teczki i okładki) na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w „Formularzach cenowych” dla poszczególnych Pakietów, o których mowa w rozdziale II SIWZ, stanowiących Załączniki od 2.1 do 2.4 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

17-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Zenoaq, Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Serva, Pakiet nr 3 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biological Industries, Pakiet nr 4 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Stemcell.

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 06-04-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 1, nr 2 i nr 3 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
 • 10-05-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 4 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

21-03-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-049/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”, w podziale na pakiety - Pakiet 1: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych polegających na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych dla uczestników kursu realizowanego w ramach projektu, w Ciechanowie; Pakiet 2: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych polegających na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych dla uczestników 7 (siedmiu) kursów realizowanych w ramach projektu w Łodzi; Pakiet 3: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych polegających na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych dla uczestników 6 (sześciu) kursów realizowanych w ramach w Lublinie.

Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Proces Kształcenia

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2017 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-04-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Proces Kształcenia

24-03-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-053/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Realizacja zajęć stażowych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 1 oraz 2 edycji kursu „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 2 zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 2: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale chorób wewnętrznych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 3: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale anestezjologii intensywnej terapii lub oddział neurologiczny w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 4: Realizacja zajęć stażowych w pracowni EKG w ramach 2 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 5: Realizacja zajęć stażowych na oddziale kardiologii dla dorosłych albo poradnia kardiologiczna - ww. placówki z pracowniami diagnostyki kardiologicznej (EKG wysiłkowe, EKG metodą Holtera) w ramach 2 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 6: Realizacja zajęć stażowych w pracowni badań spirometrycznych dla dorosłych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie badania spirometrycznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 7: Realizacja zajęć stażowych w pracowni badań spirometrycznych dla dzieci w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie badania spirometrycznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 8: Realizacja zajęć stażowych w ramach 2 edycji kursów specjalistycznych „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 1 oraz 2 edycji kursów „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 2 zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 9: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale chorób wewnętrznych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 10: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale anestezjologii intensywnej terapii lub oddział neurologiczny w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 11: Realizacja zajęć stażowych w pracowni EKG w ramach 1 kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 12: Realizacja zajęć stażowych na oddziale kardiologii dla dorosłych albo poradnia kardiologiczna - ww. placówki z pracowniami diagnostyki kardiologicznej (EKG wysiłkowe, EKG metodą Holtera) w ramach 1 kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie)

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

16-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa narzędzi chirurgicznych do operacji zwierząt

Termin składania ofert: do dnia 07 kwietnia 2017 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

28-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – aparat do ambulatoryjnej rejestracji ciśnienia tętniczego Pakiet 2 - stymulator nerwów obwodowych Pakiet 3 - detektor tętna płodu Pakiet 4 - aparat ABPM Pakiet 5 - diatermia chirurgiczna z zestawem akcesoriów do operacji małych zwierząt Pakiet 6 - dermatoskop Pakiet 7 – doppler Pakiet 8 –monitor całodobowej aktywności fizycznej Pakiet 9 –rejestrator ciśnienia krwi Pakiet 10 –pompy infuzyjne Pakiet 11 -elektrokardiograf

Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

09-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-192/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa w leasingu finansowym systemu do analiz jakościowych i ilościowych

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2017 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

30-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych na potrzeby Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 12 kwietnia 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

08-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii cieplnej do obiektu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w okresie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

12-04-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-054/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prowadzenie wykładów dla I modułu pn. Podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG dla II i III edycji kursu "Wykonanie badania elektrokardiograficznego" w woj. mazowieckim; Pakiet 2: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów dla II, III, IV modułu kursu "Wykonanie badania elektrokardiograficznego" dla II i III edycji w woj. mazowieckim; Pakiet 3: Prowadzenie wykładów dla I, II, III modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" III edycji w woj. mazowieckim; Pakiet 4 - 6: Prowadzenie warsztatów dla grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" III edycji w woj. mazowieckim; Pakiet 7: Prowadzenie warsztatów dla czwartej grupy uczestników w II module oraz warsztatów w III module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" III edycji w woj. mazowieckim; Pakiet 8: Prowadzenie wykładów dla I, II, III modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. lubelskim; Pakiet 9 - 11: Prowadzenie warsztatów dla grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. lubelskim; Pakiet 12: Prowadzenie warsztatów dla czwartej grupy uczestników w II module oraz warsztatów w III module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. lubelskim; Pakiet 13: Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń w ramach modułu II, pod moduł „Obraz kliniczny przewlekłych zaburzeń psychicznych” w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. mazowieckim; Pakiet 14: Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.1, 3.3, 3.4, 3.9, 3.10 w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. mazowieckim; Pakiet 15: Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.2, 3.6, w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. mazowieckim; Pakiet 16: Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.5, 3.7, w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. mazowieckim; Pakiet 17: Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.8, w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. mazowieckim

Termin składania ofert: do dnia 21 kwietnia 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

06-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-069/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Roche Diagnostics. Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck.

Termin składania ofert: do dnia 21 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 10-05-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dla dostaw objętych pakietem nr 2 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
 • 12-05-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dla dostaw objętych pakietem nr 1 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

13-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Mikroskop odwrócony, Pakiet 2: Mikroskop odwrócony, Pakiet 3: Mikroskop chirurgiczny

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

10-04-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2017

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - na podstawie umowy ramowej

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-04-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-074/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów oraz zadań w zespołach projektowych w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

13-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2017

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa Systemu Centralnego Wydruku o dodatkowe urządzenia drukująco/kopiujące wraz z kompleksową obsługą serwisową dostarczonych urządzeń

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – szafy metalowe Pakiet 2 – krzesła składane Pakiet 3 – krzesła, fotele biurowe i wersalka Pakiet 4 – fotele biurowe Pakiet 5 – meble biurowe do sekretariatu Biura Rektora Pakiet 6 – meble gabinetowe Pakiet 7 – meble biurowe do Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Pakiet 8 – meble biurowe

Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 8 )

12-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2017 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

14-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM; Pakiet 2: Dostawa tabletu na potrzeby Muzeum Historii Medycyny WUM; Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM; Pakiet 4: Dostawa monitora na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM; Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WUM; Pakiet 7: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM; Pakiet 8: Dostawa monitorów na potrzeby Biblioteki Głównej WUM – 4 szt.; Pakiet 9: Dostawa skanera na potrzeby Biblioteki Głównej WUM; Pakiet 10: Dostawa czytników kodów na potrzeby Biblioteki Głównej WUM – 4 szt.; Pakiet 11: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakład Stomatologii Zintegrowanej WUM; Pakiet 12: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM; Pakiet 13: Dostawa zestawu komputerowego na potrzeby Zakładu Immunologii Klinicznej WUM; Pakiet 14: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM; Pakiet 15: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM; Pakiet 16: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego WUM

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 41 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

10-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – ureterorenoskop z wyposażeniem Pakiet 2 – stetoskop elektroniczny Pakiet 3 – zestaw videodermoskopowy Pakiet 4 – monitor ryzyka sercowo-naczyniowego Pakiet 5 – zestaw narzędzi chirurgicznych Pakiet 6 – anoskopy operacyjne jednorazowe Pakiet 7 – moduł monitoringu czynności wątroby dedykowany do monitora PulsioFlex PC4000 będący w posiadaniu Zamawiającego

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 11-05-2017

  zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietów 1, 3, 4, 5 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów 2 i 6
 • 19-05-2017

  Zawiadomienie o wyborze w zakresie Pakietu nr 7

10-04-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu trzech dźwigów w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prowadzenie ich konserwacji w okresie gwarancji

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2017 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

06-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 28 kwietnia 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-05-2017

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 1 oraz o wyborze oferty w zakresie Pakietu 2

20-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 28 kwietnia 2017 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

14-04-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w Kampusie Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Rozbudowa i modernizacja systemu telewizji dozorowej na terenie Kampusu Banacha, wraz z budynkiem Rektoratu; Pakiet 2: Wykonanie wymiany systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Rektoratu oraz podłączenie systemów ppoż.w budynku Rektoratu oraz CSR do stacji monitorowania systemów pożarowych

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

14-04-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przebudowy pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa lasera medycznego CO2 2. Pakiet 2 – Dostawa narzędzi laparoskopowych 3. Pakiet 3 – Dostawa wielofunkcyjnej karty akwizycji danych wraz z oprogramowaniem 4. Pakiet 4 – Dostawa modułu analog-video 5. Pakiet 5 – Dostawa urządzenia do anestezji zwierząt laboratoryjnych 6. Pakiet 6 – Dostawa komory rejestracyjnej 7. Pakiet 7 – Dostawa termostatu do kolumn HPLC

Termin składania ofert: do dnia 10 maja 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

28-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-081/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa cytometru przepływowego z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 11 maja 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 11 maja 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

25-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy płytek mikrobiologicznych firmy Cherwell do monitorowania środowiska w Laboratorium Badawczym WUM; Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Miltenyi Biotec; Pakiet 3 - Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy HTL; Pakiet 4 – Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych WUM; Pakiet 5 – Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 12 maja 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-080/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety Pakiet 1 – Meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 2 – Krzesła i fotele obrotowe dla jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 3 – Meble biurowe Pakiet 4 – Meble biurowe do sekretariatu Biura Rektora Pakiet 5 – Meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 6 – Meble do pomieszczeń socjalnych

Termin składania ofert: do dnia 12 maja 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

27-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Przenośny aparat USG do badań w fizjoterapii – 1 szt., Pakiet 2 Przenośny aparat USG – 1 szt., Pakiet 3 Pulsoksymetr z oprogramowaniem do komputera PC – 1 szt., Pakiet 4 Rynamanometr z komputerem i drukarką – 1 zestaw, Pakiet 5 Spirometr – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 12 maja 2017 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

06-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-05-2017

  Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

14-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2017

Przedmiot zamówienia: "Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety"

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2017 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 64 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

09-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-079/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa turbin stomatologicznych 2. Pakiet 2 – Dostawa zestawu do skanowania wewnątrz ustnego 3D CAD/CAM 3. Pakiet 3 – Dostawa materiałów stosowanych w propedeutyce i profilaktyce stomatologicznej 4. Pakiet 4 – Dostawa endodontycznych bloczków treningowych

Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-093/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa komory rejestracyjnej 2. Pakiet 2 – Dostawa liofilizatora stołowego z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 22 maja 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )