Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (22)

06-03-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-034/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów gwarancyjnych urządzeń firmy Dan-Poltherm, w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-034/2018

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2018 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

09-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa w leasingu finansowym echokardiografu

Termin składania ofert: do dnia 28 marca 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2018

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Położniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Bezpieczny Poród, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Zaawansowany symulator kobiety rodzącej; Pakiet 2 – System audio-video do nagrywania sesji treningowych i debriefingu; Pakiet 3 – Kardiotokograf; Pakiet 4 – Łóżko porodowe; Pakiet 5 – Symulator do treningu procedur porodowych; Pakiet 6 – Symulator noworodka CPR; Pakiet 7 – Meble

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2018 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

02-03-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2018

Przedmiot zamówienia: Adaptacja dokumentacji Projektu Budowlano – Wykonawczego Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do nowej lokalizacji przy ul. Pawińskiego w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

16-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Rejestrator holterowski 1 szt. Pakiet 2 Stetoskop elektroniczny 2 szt. Pakiet 3 Zestaw do pomiaru ciśnienia na kostce i paluchu 1 szt. Pakiet 4 Mikroskop biologiczny z funkcją epifluorescencji 1 szt. Pakiet 5 Inhalator ultradźwiękowy z wyposażeniem 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-049/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety - Pakiet 1: Dostawa robota do nagrywania płyt CD/DVD wraz z komputerem sterującym i monitorem (1 szt.) na potrzeby Zakładu Radiologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM; Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego (1 szt.) na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM; Pakiet 3: Dostawa komputerów przenośnych (2 szt.) na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM; Pakiet 4: Dostawa projektorów laserowych (2 szt.) na potrzeby Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM; Pakiet 5: Dostawa projektora multimedialnego z elektrycznym ekranem projekcyjnym (1 szt.) na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM; Pakiet 6: Dostawa projektora multimedialnego z tablicą interaktywną (1 szt.) na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM; Pakiet 7: Dostawa projektora multimedialnego (1 szt.) na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM; Pakiet 8: Dostawa atramentowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki od 2.1 do 2.8 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 10 maja 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

26-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-018/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy zestawów składających się z kleju tkankowego Tisseel Lyo 2 ml i urządzenia do aplikacji igłowej

Termin składania ofert: do dnia 11 maja 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa z instalacją licencji oprogramowania antywirusowego do zabezpieczenia komputerów i serwerów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2018 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-05-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-027/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolenia nt. Jak założyć własną firmę – ABC Przedsiębiorczości

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

11-05-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Domu Studenta DS2 bis do przepisów p.poż. i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znak sprawy AEZ/S-056/2018

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

16-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-064/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – meble do pokoi studenckich Pakiet 2 – meble biurowe Pakiet 3 – krzesła i fotele biurowe Pakiet 4 – stolik zabiegowy

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

17-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2018 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

22-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-024/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa wielofunkcyjnego czytnika mikropłytek; Pakiet 2 – Dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem; Pakiet 3 – Dostawa agregatu chłodniczego z akcesoriami; Pakiet 4 – Dostawa wirówki laboratoryjnej; Pakiet 5 – Dostawa stolika operacyjnego dla zwierząt laboratoryjnych z wyposażeniem.

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2018 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

18-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 czerwca 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa drukarek monochromatycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-05-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2018

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Trojdena 2A oraz ul. Pawińskiego 3C w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

24-05-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie konserwacji i napraw urządzeń sanitarnych oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

24-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych, laboratoryjnych i chłodniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 Zestaw urządzeń do analizy składu i parametrów ciała, 1 kpl. Pakiet 2 Chłodziarka, 1 szt. Pakiet 3 Wirówka laboratoryjna, 1 szt. Pakiet 4 Silnik endodentyczny, 8 szt.

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, urządzeń poligraficznych centralnego wydruku oraz urządzenia produkcyjnego do druku kolorowego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego dla tych urządzeń, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Urządzenia poligraficzne centralnego wydruku - 13 szt. Pakiet 2 – Urządzenie produkcyjne do druku kolorowego – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

06-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-029/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy)

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2018 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 6 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-06-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-032/2018

Przedmiot zamówienia: Wybór Kierownika kursu zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

07-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biological Industries dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )