Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (34)

17-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Przenośny aparat USG do badań w fizjoterapii – 1 szt., Pakiet 2 Aparat USG – 1 szt., Pakiet 3 Przenośny aparat USG – 1 szt., Pakiet 4 Aparat EKG – 1 szt., Pakiet 5 Monitor CNAP – 1 szt., Pakiet 6 Pulsoksymetr z oprogramowaniem do komputera PC – 1 szt., Pakiet 7 Rynamanometr z komputerem i drukarką – 1 zestaw, Pakiet 8 Negatoskop – 1 szt., Pakiet 9 System do odsysania materiału biologicznego – 2 komplety, Pakiet 10 Wytrząsarka do hodowli bakterii z inkubacją – 1 szt., Pakiet 11 Spirometr – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 01 marca 2017 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 27-03-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 5, 8, 9, 10 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 3, 6, 7, 11.
 • 04-04-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 4

21-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 marca 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

01-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 – Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Agilent Technologies; Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza; Pakiet nr 3 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Beckman Coulter.

Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-03-2017

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 – Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Agilent Technologies; Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza; Pakiet nr 3 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Beckman Coulter.

01-03-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynków Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie Pakiet 2 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie Pakiet 3 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 BIS przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 22-03-2017

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynków Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 3 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 BIS przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, w zakresie Pakietu 1
 • 29-03-2017

  zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietów 2 i 3 w postępowaniu pn. Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynków Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 3 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 BIS przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

03-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 – Sukcesywne dostawy odczynników marki Novus Biologicals wytwarzanych przez Bio-Techne Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników marki Tocris Bioscience wytwarzanych przez Bio-Techne Pakiet nr 3 – Sukcesywne dostawy odczynników marki R&D Systems wytwarzanych przez Bio-Techne

Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 28-03-2017

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 05-04-2017

  Unieważnienie Unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 1
 • 14-04-2017

  zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w Pakiecie 1

06-03-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-039/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń certyfikowanych oraz zadań w zespołach projektowych w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie warsztatów i zadań projektowych: „Praktyka lekarska oraz pielęgniarska - czyli jak być w medycynie skutecznym przedsiębiorcą” oraz „Zakładanie własnej działalności gospodarczej”; Pakiet 2: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Analiza danych i statystyka medyczna”; Pakiet 3: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Tworzenie i redagowanie tekstów z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu”

Termin składania ofert: do dnia 14 marca 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

03-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 2 )

10-03-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-013/2017

Przedmiot zamówienia: Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-04-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

27-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, wytrząsarek, wag i innych urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 57 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Farmacji Stosowanej WUM; Pakiet 2: Dostawa 11 komputerów przenośnych na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM; Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM; Pakiet 4: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM; Pakiet 5: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM; Pakiet 6: Dostawa monitora na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUM; Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM; Pakiet 8: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego i monitora na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM; Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM; Pakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM; Pakiet 11: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego WUM; Pakiet 12: Dostawa zestawu do obrazowania HD na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM.

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

10-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2017

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa następujących materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na części opisane Pakietami 1-4: Pakiet 1: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji studenckich WUM; Pakiet 2: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM; Pakiet 3: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu STREAM; Pakiet 4: Dostawa materiałów promocyjnych (teczki i okładki) na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w „Formularzach cenowych” dla poszczególnych Pakietów, o których mowa w rozdziale II SIWZ, stanowiących Załączniki od 2.1 do 2.4 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

16-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2017 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 2 )

17-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Zenoaq, Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Serva, Pakiet nr 3 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biological Industries, Pakiet nr 4 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Stemcell.

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-04-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 1, nr 2 i nr 3 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

10-03-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa pozyskiwania kandydatów do rekrutacji na studia Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego, prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2017 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

17-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paszy granulowanej dla zwierząt laboratoryjnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 marca 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-03-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-049/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”, w podziale na pakiety - Pakiet 1: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych polegających na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych dla uczestników kursu realizowanego w ramach projektu, w Ciechanowie; Pakiet 2: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych polegających na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych dla uczestników 7 (siedmiu) kursów realizowanych w ramach projektu w Łodzi; Pakiet 3: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych polegających na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych dla uczestników 6 (sześciu) kursów realizowanych w ramach w Lublinie.

Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Proces Kształcenia

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2017 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-04-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Proces Kształcenia

24-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 03 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-03-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-053/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Realizacja zajęć stażowych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 1 oraz 2 edycji kursu „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 2 zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 2: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale chorób wewnętrznych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 3: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale anestezjologii intensywnej terapii lub oddział neurologiczny w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 4: Realizacja zajęć stażowych w pracowni EKG w ramach 2 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 5: Realizacja zajęć stażowych na oddziale kardiologii dla dorosłych albo poradnia kardiologiczna - ww. placówki z pracowniami diagnostyki kardiologicznej (EKG wysiłkowe, EKG metodą Holtera) w ramach 2 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 6: Realizacja zajęć stażowych w pracowni badań spirometrycznych dla dorosłych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie badania spirometrycznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 7: Realizacja zajęć stażowych w pracowni badań spirometrycznych dla dzieci w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie badania spirometrycznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 8: Realizacja zajęć stażowych w ramach 2 edycji kursów specjalistycznych „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 1 oraz 2 edycji kursów „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 2 zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 9: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale chorób wewnętrznych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 10: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale anestezjologii intensywnej terapii lub oddział neurologiczny w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 11: Realizacja zajęć stażowych w pracowni EKG w ramach 1 kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 12: Realizacja zajęć stażowych na oddziale kardiologii dla dorosłych albo poradnia kardiologiczna - ww. placówki z pracowniami diagnostyki kardiologicznej (EKG wysiłkowe, EKG metodą Holtera) w ramach 1 kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie)

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-03-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów gwarancyjnych w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Dan-Poltherm Pakiet nr 2 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Komfovent Pakiet nr 3 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Wilo Pakiet nr 4 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Venture Industries Pakiet nr 5 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Fujitsu

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

16-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa narzędzi chirurgicznych do operacji zwierząt

Termin składania ofert: do dnia 07 kwietnia 2017 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

28-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – aparat do ambulatoryjnej rejestracji ciśnienia tętniczego Pakiet 2 - stymulator nerwów obwodowych Pakiet 3 - detektor tętna płodu Pakiet 4 - aparat ABPM Pakiet 5 - diatermia chirurgiczna z zestawem akcesoriów do operacji małych zwierząt Pakiet 6 - dermatoskop Pakiet 7 – doppler Pakiet 8 –monitor całodobowej aktywności fizycznej Pakiet 9 –rejestrator ciśnienia krwi Pakiet 10 –pompy infuzyjne Pakiet 11 -elektrokardiograf

Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-04-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-192/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa w leasingu finansowym systemu do analiz jakościowych i ilościowych

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2017 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

30-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych na potrzeby Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 12 kwietnia 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

08-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii cieplnej do obiektu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w okresie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

12-04-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-054/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prowadzenie wykładów dla I modułu pn. Podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG dla II i III edycji kursu "Wykonanie badania elektrokardiograficznego" w woj. mazowieckim; Pakiet 2: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów dla II, III, IV modułu kursu "Wykonanie badania elektrokardiograficznego" dla II i III edycji w woj. mazowieckim; Pakiet 3: Prowadzenie wykładów dla I, II, III modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" III edycji w woj. mazowieckim; Pakiet 4 - 6: Prowadzenie warsztatów dla grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" III edycji w woj. mazowieckim; Pakiet 7: Prowadzenie warsztatów dla czwartej grupy uczestników w II module oraz warsztatów w III module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" III edycji w woj. mazowieckim; Pakiet 8: Prowadzenie wykładów dla I, II, III modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. lubelskim; Pakiet 9 - 11: Prowadzenie warsztatów dla grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. lubelskim; Pakiet 12: Prowadzenie warsztatów dla czwartej grupy uczestników w II module oraz warsztatów w III module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. lubelskim; Pakiet 13: Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń w ramach modułu II, pod moduł „Obraz kliniczny przewlekłych zaburzeń psychicznych” w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. mazowieckim; Pakiet 14: Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.1, 3.3, 3.4, 3.9, 3.10 w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. mazowieckim; Pakiet 15: Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.2, 3.6, w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. mazowieckim; Pakiet 16: Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.5, 3.7, w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. mazowieckim; Pakiet 17: Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.8, w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. mazowieckim

Termin składania ofert: do dnia 21 kwietnia 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

06-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-069/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Roche Diagnostics. Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck.

Termin składania ofert: do dnia 21 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

13-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Mikroskop odwrócony, Pakiet 2: Mikroskop odwrócony, Pakiet 3: Mikroskop chirurgiczny

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

10-04-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2017

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - na podstawie umowy ramowej

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

14-03-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2017

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad realizacją badań przedklinicznych i klinicznych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego.” realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED”

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2017 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-04-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-074/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów oraz zadań w zespołach projektowych w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

10-04-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2017

Przedmiot zamówienia: Naprawa balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Banacha 20 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

13-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2017

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa Systemu Centralnego Wydruku o dodatkowe urządzenia drukująco/kopiujące wraz z kompleksową obsługą serwisową dostarczonych urządzeń

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )