Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (25)

14-09-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-106/2018

Przedmiot zamówienia: Przedłużenie gwarancji, wsparcia serwisowego oraz opieki powdrożeniowej na system Simple.ERP na okres 24 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 20 września 2018 do godziny 14:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

21-09-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości używanych w pomieszczeniach laboratoryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 października 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-09-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2018

Przedmiot zamówienia: Świadczenie całodobowej usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

17-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-108/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dydaktycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Model noworodka dziewczynka i chłopiec; Pakiet 2 – Zestaw symulatora do punkcji lędźwiowych niemowląt; Pakiet 3 – Podstawowy fantom pielęgnacyjny; Pakiet 4 – Manekin pielęgnacyjny ze stomią dwupłciowy; Pakiet 5 – Ramię do wstrzyknięć – zaawansowany symulator do punkcji i iniekcji dożylnych; Pakiet 6 – Symulator do iniekcji domięśniowych; Pakiet 7 – Symulator do iniekcji śródskórnych; Pakiet 8 – Symulator pośladkowy do iniekcji domięśniowych; Pakiet 9 – Żeński i męski symulator do cewnikowania pęcherza moczowego i lewatywy; Pakiet 10 – Nakładka do iniekcji dożylnych; Pakiet 11 - Symulator punkcji lędźwiowej niemowlęcia.

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

17-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-120/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Stół do badań i przewijania niemowląt; Pakiet 2 - Łóżko noworodkowe; Pakiet 3 - Wózek oddziałowy, wózek na brudną bieliznę i stojak do kroplówek; Pakiet 4 – Ssak elektryczny; Pakiet 5 – Pompa infuzyjna; Pakiet 6 – Drobny sprzęt medyczny; Pakiet 7 – Elektroniczna waga niemowlęca i podłogowa z wzrostomierzem oraz elektroniczna waga medyczna; Pakiet 8 – Łóżko i szafki przyłóżkowe; Pakiet 9 – Waga niemowlęca i stolik do wagi niemowlęcej; Pakiet 10 - Analizator składu ciała i wagi; Pakiet 11 - Aparat do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia centralnego.

Termin składania ofert: do dnia 31 października 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 39 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

23-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-117/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Projektor multimedialny z tablicą interaktywną – w liczbie: 2 zestawy na potrzeby Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych (1 zestaw) oraz Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (1 zestaw); Pakiet 2: Projektory multimedialne – w liczbie: 3 szt., na potrzeby Studium Języków Obcych, Pakiet 3 – Tablica interaktywna – w liczbie: 1 szt., na potrzeby Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej; Pakiet 4 – Telewizor 50” – w liczbie: 1 szt., na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń w zakresie poszczególnych Pakietów od 1 do 4, określonym w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.4 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 07 listopada 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

30-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-125/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych AGD oraz laboratoryjnych w podziale na pakiety, Pakiet 1 – chłodziarka Pakiet 2 – chłodziarko – zamrażarka Pakiet 3 – chłodziarko – zamrażarka Pakiet 4 – chłodziarka laboratoryjna

Termin składania ofert: do dnia 09 listopada 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 21-11-2018

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 3
 • 23-11-2018

  Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 2
 • 04-12-2018

  Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 4

31-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-121/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 Rozbudowa systemu holterowskiego: 1kpl. Pakiet 2 Polimeryzator akrylowych protez stomatologicznych:1 szt. Pakiet 3 Lampy do fototerapii antydepresyjnej: 3 szt. Pakiet 4 Trichoskop do analizy skóry głowy i włosów z wyposażeniem: 1kpl. Pakiet 5 Urządzenie do badania skóry: 1szt. Pakiet 6 Zestaw stomatologiczny RTG z radiografią: 1kpl. Pakiet 7 Przystawka stomatologiczna do smartfona: 1 szt. Pakiet 8 Głowica liniowa do aparatu USG Philips Epiq 5 N/S: USN15CO781: 1szt. Pakiet 9 Artykulator: 1 szt. Pakiet 10 Kamera wewnątrz-ustna: 1szt.

Termin składania ofert: do dnia 13 listopada 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

25-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-061/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja sterylizatora parowego

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

31-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-122/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

24-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-064/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Zestaw do elektroforezy poziomej – 1szt. Pakiet 2: Dostawa suszarki laboratoryjnej-1szt. Pakiet 3: Dostawa wytrząsarki – 1 szt. Pakiet 4: Dostawa naczynia Dewara do przechowywania próbek w ciekłym azocie z wyposażeniem – 1szt. Pakiet 5: Dostawa wirówki – 1 szt. Pakiet 6: Automatyczny przełącznik butli z gazem z butlą i reduktorem – 1szt. Pakiet 7: Dostawa naczynia Dewara z wyposażeniem – 1szt

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

09-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do wyposażenia pomieszczeń w Zakładzie Biologii Medycznej w Budynku przy ulicy Litewskiej

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

09-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-072/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa mikroskopu odwróconego z kontrastem fazowym– 1szt. Pakiet 2: Dostawa mikroskopu stereoskopowego – 1szt. Pakiet 3: Dostawa mikroskopu biologicznego – 1szt.

Termin składania ofert: do dnia 19 listopada 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

09-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-065/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń dostosowanych do badań zwierząt laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 1: Dostawa aparatu ultrasonograficznego przystosowanego do badań echokardiograficznych dla myszy i szczurów laboratoryjnych Pakiet 2: Dostawa pomp osmotycznych

Termin składania ofert: do dnia 19 listopada 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 29-11-2018

  Wynik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-067/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM Pakiet 2: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-119/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - krzesła i fotele Pakiet 2 - meble biurowe z płyty meblowej Pakiet 3 - meble biurowe do wyposażenia pracowni Podstaw Pielęgniarstwa Pakiet 4 - regały metalowe Pakiet 5 - meble tapicerowane Pakiet 6 - kanapy do wyposażenia Domu Studenta Pakiet 7 – szafy metalowe

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-062/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów przenośnych 2 in 1 (100 szt.); Pakiet 2: Dostawa wózków do komputerów przenośnych (3 szt.); Pakiet 3: Dostawa tabletów w ramach projektu „ WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Model ręki do nauki wkłuć i iniekcji dożylnych; Pakiet 2 – Symulator przeznaczony do biopsji tarczycy; Pakiet 3 – Akcesoria wymienne do symulatorów SIMone; Pakiet 4 – Dwupłciowy model człowieka mięśniowy; Pakiet 5 – Neuroanatomiczny model głowy; Pakiet 6 - Symulator AED z wyposażeniem; Pakiet 7 - Fantom do nauki czynności laboratoryjnych; Pakiet 8 – Model tylnych organów górnego brzucha, model wątroby i model do demonstracji zgłębnikowania żołądka; Pakiet 9 – Model jelita grubego i model przewodu pokarmowego.

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-111/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa zintegrowanej platformy wirtualizacji serwerów i zasobów dyskowych rozwiązania konwergentnego oraz routerów dostępowych

Termin składania ofert: do dnia 26 listopada 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-049/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury - sortera komórkowego na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II

Termin składania ofert: do dnia 29 listopada 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-070/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komory laminarnej – 2 szt.; Pakiet 2: Dostawa laboratoryjnej wagi analitycznej; Pakiet 3: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej; Pakiet 4: Dostawa naczynia dewara do przechowywania materiału; Pakiet 5: Dostawa laboratoryjnego bloku grzejnego z wytrząsaniem; Pakiet 6: Dostawa inkubatora CO2; Pakiet 7: Dostawa systemu do pozyskiwania ultra czystej wody; Pakiet 8: Dostawa czytnika płytek; Pakiet 9: Dostawa czytnika chemiluminescencji; Pakiet 10: Dostawa spektrofotometru do pomiaru w kropli i w kuwecie

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

20-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa urządzenia do ogrzewania i mieszania próbek na potrzeby Zakładu Immunologii Klinicznej WUM Pakiet 2 - Dostawa destylatora elektrycznego na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM Pakiet 3 - Dostawa autoklawu medycznego na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM Pakiet 4 - Dostawa urządzenia do uśmiercania zwierząt laboratoryjnych dwutlenkiem węgla na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM Pakiet 5 - Dostawa termocyklera oraz mini wirówki na potrzeby Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM Pakiet 6 - Dostawa termocyklera na potrzeby Zakładu Immunologii WUM. Pakiet 7 - Dostawa autoklawu parowego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM Pakiet 8 - Dostawa mieszadła magnetycznego na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM Pakiet 9 - Dostawa łaźni wodnej na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM Pakiet 10 - Dostawa wag analitycznych na potrzeby Zakładu Chemii Fizycznej WUM Pakiet 11 - Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej na potrzeby Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM Pakiet 12 - Dostawa wagi elektronicznej na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM

Termin składania ofert: do dnia 03 grudnia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 41 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

28-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-132/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dermatoskop kieszonkowy: 10 szt. Pakiet 2 Zestaw aparatów do krioterapii z wyposażeniem: 1kpl. Pakiet 3 Dynamometr hydrauliczny do pomiaru siły ścisku dłoni: 2szt. Pakiet 4 Głowica liniowa do aparatu Esaote Mylab 70 XVision: 1szt. Pakiet 5 Stanowisko do resuscytacji noworodków: 1szt. Pakiet 6 Otoskop: 1 szt. Pakiet 7 Nagrywarka medyczna: 1szt Pakiet 8 Aparat do diagnostyki bruksizmu: 1szt. Pakiet 9 Uniwersalny rejestrator holterowski EKG: 1szt. Pakiet 10 Pompa infuzyjna: 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 1 )

29-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-133/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 12 grudnia 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 26 )