Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (25)

20-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-132/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-144/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-157/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych; Pakiet 2: Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 3: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 4: Dostawa produktów do badań laboratoryjnych; Pakiet 5: Dostawa akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych Pakiet 6: Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych; Pakiet 7: Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 8: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 9: Dostawa produktów do badań laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2016 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

28-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-154/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania oraz wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego a) Pakiet 1 - rozbudowa systemu do analizy i archiwizacji wyników badań prenatalnych, ocenę ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych i wad płodu, b) Pakiet 2 - rozbudowa systemu do rozszerzonej analizy wyników z reakcji MLPA, c) Pakiet 3 - wirówka laboratoryjna z rotorem – 1 sztuka, d) Pakiet 4 - komora laminarna, certyfikowana do pracy z cytostatykami z wagą– 1 sztuka, e) Pakiet 5 - urządzenie chłodnicze pod blatowe do przechowywania leków – sztuk 2, f) Pakiet 6- zamrażarka laboratoryjna - 1sztuka, g) Pakiet 7 - urządzenie chłodnicze z rejestratorem temperatury, do przechowywania mleka kobiecego – 5 sztuk, h) Pakiet 8 - urządzenie chłodnicze do przechowywania leków z modułem zasilania awaryjnego urządzenia – sztuk 4

Termin składania ofert: do dnia 08 listopada 2016 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

15-11-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-164/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM Pakiet 2: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM Pakiet 3: Dostawa 5 zestawów komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM Pakiet 4: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Pakiet 6: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM Pakiet 7: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM Pakiet 9: Dostawa monitora na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego WUM.

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2016 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

16-11-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-168/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, medycznych i narzędzi, w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 – dostawa zestawu precyzyjnych narzędzi chirurgicznych, 2) Pakiet 2 – dostawa komory laminarnej, 3) Pakiet 3 – dostawa spirometru, 4) Pakiet 4 – dostawa miernika siły mięśni oddechowych, 5) Pakiet 5 – dostawa video otoskopu, 6) Pakiet 6 – dostawa miernika stężenia hemoglobiny, 7) Pakiet 7 – dostawa miniwirówki typu Vortex z rotorami, 8) Pakiet 8 – dostawa lampy polimeryzacyjnej.

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2016 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

25-11-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-172/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

30-11-2016

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-166/2016

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń certyfikowanych oraz zadań w zespołach projektowych w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie warsztatów: „Odpowiedzialność prawna i zawodowa lekarza i pielęgniarki” oraz zadania projektowego: „Tworzenie kontraktu - umowy cywilnoprawnej i świadczenie pracy z lekarzem i pielęgniarką”; Pakiet 2: Przeprowadzenie warsztatów i realizacja szkoleń certyfikowanych: „Komunikacja interpersonalna w zespole terapeutycznym”; „Komunikacja z pacjentem”; „Trening wystąpień publicznych w ochronie zdrowia” oraz „Coaching i mentoring w medycynie i naukach o zdrowiu”; Pakiet 3: Przeprowadzenie warsztatów i zadań projektowych: „Praktyka lekarska oraz pielęgniarska - czyli jak być w medycynie skutecznym przedsiębiorcą” oraz „Zakładanie własnej działalności gospodarczej”; Pakiet 4: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Elektroniczna dokumentacja medyczna w grupach”; Pakiet 5: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Badania kliniczne - prowadzenie i organizacja ośrodka badawczego”; Pakiet 6: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Analiza danych i statystyka medyczna”; Pakiet 7: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Tworzenie i redagowanie tekstów z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu”

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2016 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

24-11-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-167/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 21-12-2016

    zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

06-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-183/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa jednostki centralnej komputera stacjonarnego dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 2: Dostawa telewizora na potrzeby Domu Studenta nr 2 i 2 BIS WUM. Pakiet 3: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry I Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 4: Dostawa dwóch monitorów i jednostki komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych , Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 5: Dostaw komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 6: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Pakiet 7: Dostawa drukarki kolorowej na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2016 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

08-12-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-189/2016

Przedmiot zamówienia: Usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń z dachów budynków stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-193/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa następujących materiałów promocyjno-szkoleniowych w podziale na części opisane Pakietem 1 i Pakietem 2: Pakiet 1: Dostawa następujących materiałów promocyjno-szkoleniowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny”, w ramach POWER 2014-2020: a) ołówki z gumką z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. b) długopisy metalowe z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. c) notesy z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. d) teczki ofertowe na dokumenty z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. e) torby bawełniane z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. Pakiet 2: Dostawa: pamięci USB - w liczbie: 108 szt. - dla uczestników zadań w zespołach projektowych realizowanych w ramach projektu pn. „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES; wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy” w ramach POWER 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-177/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2016 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 34 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-185/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-188/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM. Pakiet 2: Dostawa ekranu elektrycznego na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Pakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM. Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM. Pakiet 6: Dostawa zestawu tablicy interaktywnej i projektora na potrzeby Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej WUM. Pakiet 7: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego i monitora na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM. Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2016 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

08-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-163/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 36 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-190/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2016 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 1 )

23-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-184/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: mikroskopy laboratoryjne biologiczne – 46 szt., Pakiet 2: mikroskop laboratoryjny – 1 szt., Pakiet 3: termocykler (PCR) z wymiennymi blokami – 1 szt., Pakiet 4: mikrotom rotacyjny – 1 szt., Pakiet 5: spektrofotometr UV-VIS – 1 szt., Pakiet 6: homogenizator ultradźwiękowy – 1 szt., Pakiet 7: jonometry – 2 szt., Pakiet 8: automatyczny licznik komórek – 1 szt., Pakiet 9: system do wody ultraczystej wolnej od DNaz i RNaz – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 9” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.9 do SIWZ; dostawa na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia dla pracowników wskazanych przez Kierownika jednostki organizacyjnej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 05 stycznia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 29 )

20-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-181/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 09 stycznia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

27-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-191/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 38 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

03-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-162/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

28-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-194/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa monitora na potrzeby Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM Pakiet 2: Dostawa systemu do przesyłania obrazu i komunikacji dwustronnej audio między salami endoskopowymi na potrzeby Kierownika Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Pakiet 3: Dostawa zestawu do projekcji multimedialnej na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM. Pakiet 4: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego i drukarki monochromatycznej na potrzeby Kliniki Neurochirurgii WUM. Pakiet 5: Dostawa skanera na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM. Pakiet 6: Dostawa tablicy interaktywnej na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM. Pakiet 7: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Farmacji Stosowanej WUM. Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. Pakiet 9: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Zakłądu Medycyny Nuklearnej WUM. Pakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2017 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

05-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-176/2016

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

04-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-198/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Stoliki i wózki pod aparaturę badawczą, Pakiet 2 – Szafka stojąca z 3 szufladami, Pakiet 3 – Krzesło medyczne, Pakiet 4 – Stół rehabilitacyjny.

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

29-12-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-201/2016

Przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczeń w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 16 stycznia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )