Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (24)

06-03-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-034/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów gwarancyjnych urządzeń firmy Dan-Poltherm, w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-034/2018

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2018 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, urządzeń poligraficznych centralnego wydruku oraz urządzenia produkcyjnego do druku kolorowego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego dla tych urządzeń, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Urządzenia poligraficzne centralnego wydruku - 13 szt. Pakiet 2 – Urządzenie produkcyjne do druku kolorowego – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-008/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa komputerów stacjonarnych All-in-One (100 szt.) Pakiet 2 – Dostawa przełączników sieciowych (2 szt.) Pakiet 3 – Dostawa serwera (1 szt.) Pakiet 4 – Dostawa komputerów przenośnych (2 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

19-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - mikrosilniki, Pakiet 2 - silniki endodontyczne, Pakiet 3 - skaner.

Termin składania ofert: do dnia 28 czerwca 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

04-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-077/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1- -piec do napalania porcelany, Pakiet 2 - diodowy laser stomatologiczny, Pakiet 3 - zamrażarka szufladowa, Pakiet 4 - destylarka, Pakiet 5 - wideokapilaroskop, Pakiet 6 - zamrażarka niskotemperaturowa.

Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

06-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-038/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywna dostawa odczynnika AccuStain Solution, Pakiet 2: Sukcesywna dostawa odczynnika StemCellBanker, Pakiet 3: Sukcesywna dostawa odczynnika Antibiotic Antimycotic Solution, Pakiet 4: Sukcesywna dostawa odczynnika ZAPR Red Blood Cell Lysing Buffer.

Termin składania ofert: do dnia 16 lipca 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

09-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – krzesła i fotele biurowe Pakiet 2 – meble do Domu Studenta nr 2 i 2BIS Pakiet 3 – meble biurowe do Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Pakiet 4 – meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 5 – szafy metalowe do jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 6 – stół do siedziby organizacji studenckich

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

11-07-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2018

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie naprawy analizatora DNA HiSeq®1500

Termin składania ofert: do dnia 20 lipca 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 23 lipca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2018

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Położniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Bezpieczny Poród, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Zaawansowany symulator kobiety rodzącej z symulatorem monitora pacjenta; Pakiet 2 – System audio-video do nagrywania sesji treningowych i debriefingu; Pakiet 3 – Symulator do treningu procedur porodowych

Termin składania ofert: do dnia 23 lipca 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-088/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

10-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-081/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 25 lipca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-07-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2018

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie konserwacji, pogotowia technicznego, przeglądów i napraw indywidualnych zestawów klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 lipca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z wdrożeniem aplikacji mobilnej dla studentów i pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 lipca 2018 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-039/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa automatycznego systemu do przyżyciowego obrazowania komórek z oprogramowaniem

Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2018 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-041/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odtwarzaczy multimedialnych – 3 sztuki; Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego – 1 sztuka; Pakiet 3: Dostawa projektora multimedialnego – 1sztuka; Pakiet 4: Dostawa rejestratora dźwięku – 2 sztuki. Pakiet 5: Dostawa zestawu do drukowania etykiet na materiały laboratoryjne – 1 zestaw

Termin składania ofert: do dnia 30 lipca 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

23-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-021/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa narzędzi chirurgicznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2018 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

23-07-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-084/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

18-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-087/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - rejestrator holterowski 3-kanałowy, Pakiet 2 - rejestrator holterowski 12-kanałowy, Pakiet 3 - wirówka z chłodzeniem, Pakiet 4 - wyposażenie linii do hodowli komórkowej.

Termin składania ofert: do dnia 03 sierpnia 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 2 )

25-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-033/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa aparatu do dokumentacji żeli i obrazowania Western Blot z oprogramowaniem do analizy obrazu, Pakiet 2 – Dostawa aparatu do badań auto-fluorescencji skóry AGE z oprogramowaniem, Pakiet 3 – Dostawa spektrometru Ramana z wyposażeniem, Pakiet 4 – Dostawa naczynia Dewara do przechowywania próbek w ciekłym azocie z wyposażeniem, Pakiet 5 – Dostawa komory do derywatyzacji, Pakiet 6 – Dostawa przycinarki do płytek TLC, Pakiet 7 – Dostawa szafy bezpieczeństwa do przechowywania odczynników, Pakiet 8 – Dostawa suszarki laboratoryjnej, Pakiet 9 – Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej

Termin składania ofert: do dnia 07 sierpnia 2018 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 09-08-2018

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 5 oraz wyborze oferty w Pakiecie 2

05-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

01-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-091/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 - chłodziarko zamrażarka, 2. Pakiet 2 - system back-up do zamrażarki Panasonic, model: MDF-DU700V-PE, 3. Pakiet 3 - lodówka, 4. Pakiet 4 - zamrażarka szufladowa, 5. Pakiet 5 - piec do napalania porcelany z pompą próżniową, 6. Pakiet 6 - diodowy laser stomatologiczny, 7. Pakiet 7 - wideokapilaroskop.

Termin składania ofert: do dnia 13 sierpnia 2018 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-050/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z akcesoriami

Termin składania ofert: do dnia 14 sierpnia 2018 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 6 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

02-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-051/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa narzędzi chirurgicznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2018 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )