Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (29)

21-07-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie robót remontowych i ogólnobudowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - na podstawie umowy ramowej

Termin składania ofert: do dnia 07 sierpnia 2017 do godziny 12:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-07-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi badań ankietowych, w celu przeprowadzenia epidemiologicznych badań naukowych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia mieszkańców Polski

Termin składania ofert: do dnia 28 sierpnia 2017 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

25-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-143/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, wytrząsarek i mieszadeł, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 11 września 2017 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-141/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu do rehabilitacji i symulacji dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa trenażera do symulacji – 1 szt., Pakiet 2 Dostawa stołów rehabilitacyjnych – 5 sztuk, Pakiet 3 Dostawa rotorów elektrycznych – 3 szt., Pakiet 4 Dostawa leżanek drewnianych - 7 szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 15-09-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu dostaw objętych Pakietem 3 ww postępowaniu.
 • 08-11-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu dostawa objętych Pakietem nr 1 oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakiem nr 4 w ww. postępowaniu
 • 08-11-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla dostaw objętych Pakietem nr 2.

08-09-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-156/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-156/2017

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

02-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2017

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, zamówień publicznych, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 04 października 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-166/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych WUM w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 05 października 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-157/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa kamer optycznych IR 2. Pakiet 2 – Dostawa zautomatyzowanego systemu monitorowania komórek 3. Pakiet 3 – Dostawa inkubatora CO2 z płaszczem powietrznym 4. Pakiet 4 – Dostawa pojemnika do przechowywania próbek w ciekłym azocie 5. Pakiet 5 – Dostawa automatycznej płuczki mikropłytek 6. Pakiet 6 - Dostawa wielomodalnego medycznego monitora diagnostycznego.

Termin składania ofert: do dnia 06 października 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

21-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-161/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa holtera ciśnienieniowego (1 szt.) Pakiet 2 – Dostawa automatycznego czytnika mikropłytek ( 1 szt.) Pakiet 3 – Dostawa modułu głębokości znieczulenia i modułu blokady nerwowo-mięśniowo (1 zestaw) Pakiet 4 – Dostawa spektofotometru (1 szt.) Pakiet 5 – Dostawa ambulatoryjnego rejestratora ciśnienia krwi (2 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 09 października 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 25-10-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych pakietami nr 2, nr 4, nr 5 i unieważnieniu pakietu nr 3 w ww. postępowaniu.
 • 07-11-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert dla dostawy objętej Pakietem nr 1 ww. postępowaniu.

02-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-171/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety, Pakiet 1 – krzesła do Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Pakiet 2 – meble gabinetowe do Zakładu Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, Pakiet 3 – krzesła i fotele do Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, Pakiet 4 – krzesła składane do Katedry i Kliniki Psychiatrycznej, Pakiet 5 – regały biurowe w okleinie naturalnej do Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

Termin składania ofert: do dnia 10 października 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

20-09-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa wydawnicza czasopisma Współczesne problemy nauk medycznych – Kształcenie podyplomowe

Termin składania ofert: do dnia 12 października 2017 do godziny 13:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

02-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-167/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa regału i klatek dla zwierząt doświadczalnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych WUM, podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa regału indywidualnie wentylowanego IVC z wyposażeniem (1 szt.); Pakiet 2: Dostawa klatek dla myszy z oprzyrządowaniem (30 szt.) - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią Załączniki nr 2.1 i 2.2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2017 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-172/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-10-2017

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu.

11-10-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-158/2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dalibora 1 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 23 października 2017 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

18-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-177/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-159/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Inkubator CO2 – 1 szt.; Pakiet 2 Inkubator z regulacją stężenia CO2 z wyposażeniem – 1 szt.; Pakiet 3 Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa z systemem back-up – 1 szt.; Pakiet 4 Wirówka z chłodzeniem i wyposażeniem – 1 szt.; Pakiet 5 Mikroskop odwrócony – 1 szt.; Pakiet 6 Termocykler z potrójnym blokiem – 1 kpl.; Pakiet 7 Moduł epifluorescencji – 1 kpl.

Termin składania ofert: do dnia 27 października 2017 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-10-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-176/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu świetlicy w budynku Domu Studenta nr 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 27 października 2017 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

17-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-179/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-10-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-175/2017

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie serwisu technicznego rezonansu magnetycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 listopada 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

17-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-183/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych do jednostek organizacyjnych WUM; Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych farmaceutycznych do jednostek organizacyjnych WUM;

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-178/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i laboratoryjnego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-10-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-186/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 51 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

31-10-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-193/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów specjalistycznych "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" kursów kwalifikacyjnych "Pielęgniarstwo onkologiczne" zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 09 listopada 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

09-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-150/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

02-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-190/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa cytometrów przepływowych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2017 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

31-10-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-165/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wykonanie dokumentacji zmiany zagospodarowania działki przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 - Wykonanie dokumentacji oświetlenia awaryjnego na poziomie -1 w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 3 - Wykonanie dokumentacji wymiany i modernizacji instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym przy ul. Banacha 20 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2017 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

27-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-170/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa urządzenia do archiwizacji żeli; Pakiet 2 – Dostawa mobilnego EKG; Pakiet 3 – Dostawa aparatu elektroforezy poziomej; Pakiet 4 – Dostawa monitora aktywności fizycznej.

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-11-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do dostaw objętych Pakietem nr 2 w ww. postępowaniu.

09-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-191/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa monitora 34 calowego na potrzeby Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM – 1 szt.; Pakiet 2: Dostawa zestawu komputerowego na potrzeby Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM – 1 szt.; Pakiet 3: Dostawa monitora 27 cali na potrzeby Biblioteki Głównej WUM; 1 szt. Pakiet 4: Dostawa monitora z oprzyrządowaniem i montażem na potrzeby Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM – 1 szt.; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego 12 cali na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii – 1 szt.; Pakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii – 1 szt.; Pakiet 7: Dostawa serwera na potrzeby Zakładu Chemii Fizycznej – 1 szt.; Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego 13 cali na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej – 1 szt.; Pakiet 9: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej – 1 szt.; Pakiet 10: Dostawa telewizora 65 cali na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii – 1 szt.; Pakiet 11:Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM – 1 szt. Pakiet 12:Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

07-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-184/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 7 )