Informacje o otwarciu ofert i wynikach postępowań (21)

25-11-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-172/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-185/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-163/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 36 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

15-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-190/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2016 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 2 )

23-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-184/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: mikroskopy laboratoryjne biologiczne – 46 szt., Pakiet 2: mikroskop laboratoryjny – 1 szt., Pakiet 3: termocykler (PCR) z wymiennymi blokami – 1 szt., Pakiet 4: mikrotom rotacyjny – 1 szt., Pakiet 5: spektrofotometr UV-VIS – 1 szt., Pakiet 6: homogenizator ultradźwiękowy – 1 szt., Pakiet 7: jonometry – 2 szt., Pakiet 8: automatyczny licznik komórek – 1 szt., Pakiet 9: system do wody ultraczystej wolnej od DNaz i RNaz – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 9” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.9 do SIWZ; dostawa na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia dla pracowników wskazanych przez Kierownika jednostki organizacyjnej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 05 stycznia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-191/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 38 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

28-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-194/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa monitora na potrzeby Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM Pakiet 2: Dostawa systemu do przesyłania obrazu i komunikacji dwustronnej audio między salami endoskopowymi na potrzeby Kierownika Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Pakiet 3: Dostawa zestawu do projekcji multimedialnej na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM. Pakiet 4: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego i drukarki monochromatycznej na potrzeby Kliniki Neurochirurgii WUM. Pakiet 5: Dostawa skanera na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM. Pakiet 6: Dostawa tablicy interaktywnej na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM. Pakiet 7: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Farmacji Stosowanej WUM. Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. Pakiet 9: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Zakłądu Medycyny Nuklearnej WUM. Pakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2017 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

04-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-198/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Stoliki i wózki pod aparaturę badawczą, Pakiet 2 – Szafka stojąca z 3 szufladami, Pakiet 3 – Krzesło medyczne, Pakiet 4 – Stół rehabilitacyjny.

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

29-12-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-201/2016

Przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczeń w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 16 stycznia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

11-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-199/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – krzesła do Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Pakiet 2 – krzesła i taborety do Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa Pakiet 3 – krzesła do Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Pakiet 4 – krzesła do Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii Pakiet 5 – krzesła do Kliniki i Katedry Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Pakiet 6 – krzesła do Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Pakiet 7 – fotel do Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego Pakiet 8 – fotel do Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Pakiet 9 – krzesła do Zakładu Genetyki Medycznej Pakiet 10 – biurko do Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Pakiet 11 – zestaw stolików do Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Pakiet 12 – meble biurowe do Zakładu Epidemiologii Pakiet 13 –Meble biurowe do Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Pakiet 14 – Nadstawki do biurka do Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Pakiet 15 – meble biurowe do Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego Pakiet 16 – Regał sosnowy do Biblioteki Centrum Biostruktury Pakiet 17 – krzesła biurowe do Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego

Termin składania ofert: do dnia 24 stycznia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 45 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 6 )

12-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-187/2016

Przedmiot zamówienia: Usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 oraz przy ul. Dalibora 1 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 20-02-2017

    zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie

19-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-180/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii cieplnej do obiektu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w okresie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert: do dnia 26 stycznia 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-006/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 stycznia 2017 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

17-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-004/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń certyfikowanych oraz zadań w zespołach projektowych w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 stycznia 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

20-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa inkubatorów, autoklawów i innych urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 02 lutego 2017 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

15-12-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-126/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń wentylacji i klimatyzacji oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 35 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

27-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-010/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2017 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 47 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

25-01-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 07 lutego 2017 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 20-02-2017

    zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie

31-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – miernik pH (1 szt.); Pakiet 2 – miernik pH (1 szt.); Pakiet 3 – aparat do elektroforezy (1 szt.); Pakiet 4 – zestaw do akwizycji obrazu żeli i membran (1 szt.);

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

19-01-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-158/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robot budowlanych w zakresie remontu dźwigów, konserwacja urządzeń w okresie gwarancji oraz naprawa podzespołów nie objętych remontem

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2017 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

01-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa dwóch zestawów multimedialnych (tablica interaktywna i projektor) na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM. Pakiet 2: Dostawa zestawu do obrazowania HD na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM. Pakiet 3: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM. Pakiet 4: Dostawa kamery HD na potrzeby Zakładu Medycyny Ratunkowej WUM. Pakiet 5: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego i monitora na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM. Pakiet 6: Dostawa dwóch wizualizerów na potrzeby Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM. Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM. Pakiet 8: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM. Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego WUM. Pakiet 10: Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM. Pakiet 11: Dostawa drukarki kolorowej na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WUM. Pakiet 12: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego i drukarki monochromatycznej na potrzeby Kliniki Neurochirurgii WUM. Pakiet 13: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 13 lutego 2017 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 38 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )