Archiwum 2013 (296)

02-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-286/2012

Przedmiot zamówienia: Dostawa termocyklera gradientowego.

Termin składania ofert: do dnia 17 stycznia 2013 do godziny 10:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 28-01-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: dostawa termocyklera gradientowego, znak sprawy: AEZ/286/2012.

02-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-327/2012

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii i hodowli komórek

Termin składania ofert: do dnia 07 lutego 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii i hodowli komórek

03-01-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Budowa Budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii" w podziale na pakiety: Pakiet 1 - wykonanie robót w zakresie centralnego ogrzewania, Pakiet 2 - wykonanie robót drogowych, termoizolacji i wykończenia cokołu budynku wraz z opaską oraz przyłączy wod. kan.

Termin składania ofert: do dnia 18 stycznia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 13-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 1 w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Budowa Budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii" w podziale na pakiety: Pakiet 1 - wykonanie robót w zakresie centralnego ogrzewania, Pakiet 2 - wykonanie robót drogowych, termoizolacji i wykończenia cokołu budynku wraz z opaską oraz przyłączy wod. kan.
 • 05-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Budowa Budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii" w podziale na pakiety: Pakiet 1 - wykonanie robót w zakresie centralnego ogrzewania, Pakiet 2 - wykonanie robót drogowych, termoizolacji i wykończenia cokołu budynku wraz z opaską oraz przyłączy wod. kan.

07-01-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-317/2012

Przedmiot zamówienia: Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej Ośrodka OnkologiiWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-01-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej Ośrodka Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

08-01-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2013

Przedmiot zamówienia: Zapewnienie całodobowej ochrony ośrodka wypoczynkowego WUM w Somiance

Termin składania ofert: do dnia 16 stycznia 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 01-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zapewnienie całodobowej ochrony ośrodka wypoczynkowego WUM w Somiance.

08-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 krzesła i fotele do jednostek organizacyjnych WUM, Pakiet 2 meble biurowe do Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM, Pakiet 3 meble biurowe do Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji, Pakiet 4 meble biurowe do Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej, Pakiet 5 meble biurowe do Zakładu Chemii Fizycznej, Pakiet 6 meble biurowe do Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM, Pakiet 7 szafy aktowe

Termin składania ofert: do dnia 18 stycznia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

09-01-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2013

Przedmiot zamówienia: Remont Sali nr 201 na potrzeby Wydziału Lekarsko Dentystycznego w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 stycznia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-02-2013

  pobierz Remont Sali nr 201 na potrzeby Wydziału Lekarsko Dentystycznego w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

09-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa wytrząsarek typu Vortex, 2)Pakiet 2 - dostawa łaźni wodnej, 3)Pakiet 3 - dostawa łaźni olejowych z wyposażeniem, 4)Pakiet 4 - dostawa pH-metru z wyposażeniem, 5)Pakiet 5 - dostawa zestawu do elektroforezy poziomej, 6)Pakiet 6 - dostawa mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania, 7)Pakiet 7 - dostawa aparatu do naświetlania UV, 8)Pakiet 8 - dostawa młynka kriogenicznego z wyposażeniem, 9)Pakiet 9 - dostawa pieca laboratoryjnego, 10)Pakiet 10 - dostawa wirówki laboratoryjnej,

Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2013 do godziny 09:45

Załączniki ( 33 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-01-2013

  pobierz Dostawa urządzeń laboratoryjnych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa wytrząsarek typu Vortex, 2)Pakiet 2 - dostawa łaźni wodnej, 3)Pakiet 3 - dostawa łaźni olejowych z wyposażeniem, 4)Pakiet 4 - dostawa pH-metru z wyposażeniem, 5)Pakiet 5 - dostawa zestawu do elektroforezy poziomej, 6)Pakiet 6 - dostawa mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania, 7)Pakiet 7 - dostawa aparatu do naświetlania UV, 8)Pakiet 8 - dostawa młynka kriogenicznego z wyposażeniem, 9)Pakiet 9 - dostawa pieca laboratoryjnego, 10)Pakiet 10 - dostawa wirówki laboratoryjnej

09-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2013

Przedmiot zamówienia: Publikacja reklam, ogłoszeń i nekrologów w prasie codziennej.

Termin składania ofert: do dnia 17 stycznia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-01-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na publikację reklam, ogłoszeń i nekrologów w prasie codziennej.

09-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety:Pakiet 1 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby konferencji organizowanej przez Centrum Symulacji Medycznych II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii;Pakiet 2 dostawa materiałów promocyjnych w ramach programu Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (zadanie nr 6 Działalność promocyjno-informacyjna).

Termin składania ofert: do dnia 22 stycznia 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby konferencji organizowanej przez Centrum Symulacji Medycznych II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii;Pakiet 2 dostawa materiałów promocyjnych w ramach programu Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (zadanie nr 6 Działalność promocyjno-informacyjna).

10-01-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-299/2012

Przedmiot zamówienia: Usługi prawne w zakresie praw własności przemysłowej i praw autorskich w podziale na pakiety:Pakiet 1: Usługa w zakresie ustalenia czystości patentowej 4 technologii opracowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz opcjonalnie ich zgłoszenie w celu uzyskania ochrony patentowej, w tym usługa prawna w związku z przygotowaniem wniosków do zgłoszeń patentowych; Pakiet 2: Usługa prawna w zakresie analizy i zaopiniowania regulacji wewnętrznych Zamawiającego dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych; Pakiet 3: Usługa prawna w zakresie analizy i zaopiniowania regulacji wewnętrznych Zamawiającego z punktu widzenia prawnie dopuszczalnych metod transferu technologii Zamawiającego do gospodarki; Pakiet 4: Usługa prawna w zakresie ustalenia optymalnych metod wyceny wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb transferu technologii Zamawiającego do gospodarki

Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usługi prawne w zakresie praw własności przemysłowej i praw autorskich w podziale na pakiety:Pakiet 1: Usługa w zakresie ustalenia czystości patentowej 4 technologii opracowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz opcjonalnie ich zgłoszenie w celu uzyskania ochrony patentowej, w tym usługa prawna w związku z przygotowaniem wniosków do zgłoszeń patentowych; Pakiet 2: Usługa prawna w zakresie analizy i zaopiniowania regulacji wewnętrznych Zamawiającego dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych; Pakiet 3: Usługa prawna w zakresie analizy i zaopiniowania regulacji wewnętrznych Zamawiającego z punktu widzenia prawnie dopuszczalnych metod transferu technologii Zamawiającego do gospodarki; Pakiet 4: Usługa prawna w zakresie ustalenia optymalnych metod wyceny wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb transferu technologii Zamawiającego do gospodarki

10-01-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2013

Przedmiot zamówienia: Usługa cateringu dla uczestników konferencji organizowanej przez Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu Poprawa jakości nauczania poprzez stworzenie Nowatorskiego Modelu Nauczania z zakresu Ratownictwa Medycznego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowniu pn. Usługa cateringu dla uczestników konferencji organizowanej przez Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu Poprawa jakości nauczania poprzez stworzenie Nowatorskiego Modelu Nauczania z zakresu Ratownictwa Medycznego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.

14-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-183/2012

Przedmiot zamówienia: znak sprawy: AEZ/S-183/2012.Dostawa systemu do Real time PCR oraz aparatów do Real time PCR, ich instalacja, uruchomienie i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 18 lutego 2013 do godziny 09:45

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-03-2013

  pobierz Dostawa systemu do real time PCR oraz aparatów do real time PCR, ich instalacja, uruchomienie i instruktaż w zakresie obsługi w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1: dostawa systemu do Real time PCR.2)Pakiet 2: dostawa aparatów do Real time PCR.

15-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-330/2012

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Merck; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Fermentas

Termin składania ofert: do dnia 24 stycznia 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 28-01-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Merck; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Fermentas

16-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa pomocniczego sprzętu medycznego do gabinetów zabiegowych i lekarskich w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty z zakresie dostaw objętych pakietem 1, 3, 4, 6 oraz o unieważnieniu postępowania w pakiecie 2, 5 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa pomocniczego sprzętu medycznego do gabinetów zabiegowych i lekarskich w podziale na pakiety.

21-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń audio-video, urządzeń wielofunkcyjnych, telewizorów i drukarek w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 12-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń audio-video, urządzeń wielofunkcyjnych, telewizorów i drukarek w podziale na pakiety w zakresie Pakietu 8.
 • 08-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń audio-video, urządzeń wielofunkcyjnych, telewizorów i drukarek w podziale na pakiety w zakresie Pakietu 1,3,4,5,7.
 • 30-01-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń audio-video, urządzeń wielofunkcyjnych, telewizorów i drukarek w podziale na pakiety w zakresie Pakietu 2,6,9.

22-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie wymiany uszkodzonego agregatu wody lodowej KRAUS SLA 167 SD rok prod. 1998 zainstalowanego przy budynku Apteki ul. Banacha 1A w Warszawie.

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Wykonanie wymiany uszkodzonego agregatu wody lodowej KRAUS SLA 167 SD rok prod. 1998 zainstalowanego przy budynku Apteki ul. Banacha 1A w Warszawie.

22-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 05-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty z zakresie dostaw objętych pakietem 4 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa mikroskopów w podziale na pakiety.
 • 18-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 2,3,4,5 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych pakietem 1 w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa mikroskopów w podziale na pakiety.

22-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa wagi ze wzrostomierzem, 2)Pakiet 2 dostawa wagi laboratoryjnej, 3)Pakiet 3 dostawa zestawu do elektroforezy, 4)Pakiet 4 dostawa pomp perfuzyjnych, 5)Pakiet 5 dostawa histeroskopu z nagrywarką, 6)Pakiet 6 dostawa densytometru, 7)Pakiet 7 dostawa video-laryngoskopu, 8)Pakiet 8 dostawa transformatora ściennego.

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2013 do godziny 09:45

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-02-2013

  pobierz Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa wagi ze wzrostomierzem, 2)Pakiet 2 - dostawa wagi laboratoryjnej, 3)Pakiet 3 - dostawa zestawu do elektroforezy, 4)Pakiet 4 - dostawa pomp perfuzyjnych, 5)Pakiet 5 - dostawa histeroskopu z nagrywarką, 6)Pakiet 6 - dostawa densytometru, 7)Pakiet 7 - dostawa video-laryngoskopu, 8)Pakiet 8 - dostawa transformatora ściennego

23-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakreie dostaw objętych Pakietami 2,3,4,5 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

24-01-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń poddasza Kliniki Dermatologii przy ul. Koszykowej 82a w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń poddasza Kliniki Dermatologii przy ul. Koszykowej 82a w Warszawie

24-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, telewizorów, monitorów i drukarek w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 14-02-2013

  pobierz Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu 6 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, monitorów i drukarek w podziale na pakiety.
 • 08-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, monitorów i drukarek w podziale na pakiety w zakresie pakietu 2,4,5,7.
 • 01-02-2013

  pobierz Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu 1 i 3 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, monitorów i drukarek w podziale na pakiety

24-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych do nowych pomieszczeń Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie.

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 31 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-02-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych do nowych pomieszczeń Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie.

25-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 07 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych Pakietami 1,3,4,5 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

25-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2013

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2013 do godziny 10:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: "Dostawa sprzętu labratoryjnego w podziale na pakiety"

25-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użycia i różnego sprzętu medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 26-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użycia i różnego sprzętu medycznego w podziale na pakiety w zakresie pakietu 3 i 4.
 • 15-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użycia i różnego sprzętu medycznego w podziale na pakiety w zakresie pakietu 1 i 2.

29-01-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Model niemowlęcia do nauki wykonywania wkłuć lędźwiowych; Pakiet 2 Model głowy noworodka do nauki intubacji; Pakiet 3 Fantom niemowlęcy do nauki resuscytacji i usuwania ciała obcego; Pakiet 4 Modele dziecka do fizjoterapii (1 w chłopięcym ubranku, 1 w dziewczęcym ubranku); Pakiet 5 Symulator porodowy z monitoringiem siły nacisku na rodzące się dziecko; Pakiet 6 Fantom pediatryczny ALS; Pakiet 7 Fantom do nauki cewnikowania i lewatywy oraz zestaw do nauki wykonywania wkłuć dożylnych; Pakiet 8 Modele anatomii człowieka dla celów dydaktycznych - 4 szt.; Pakiet 9 Model przedramienia do wstrzyknięć dożylnych; Pakiet 10 Głowy fantomowe 3 szt.; Pakiet 11 Fantom-symulator osłuchowy serca i płuc z oprogramowaniem; Pakiet 12 Manekin niemowlęcia z symulatorem; Pakiet 13 Manekiny niemowlęcia 4 zestawy.

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 34 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 05-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objetych Pakietem 10.
 • 01-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objetych Pakietami 7 i 11 w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety oraz o unieważnieniu w zakresie dostaw objetych Pakietem 6.
 • 21-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 5, 9, 12, 13 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objetych Pakietami 2, 3, 4, 8.

01-02-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-319/2012

Przedmiot zamówienia: Wykonanie w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Wykonanie w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

04-02-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie kompleksowych usług poligraficznych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - teczki i okładki na dokumenty Pakiet 2 - wizytówki Pakiet 3 notatniki Pakiet 4 - torby papierowe Pakiet 5 - książki okolicznościowe, broszury i informatory Pakiet 6 - informator dla kandydatów na studia

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 06-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wykonywanie kompleksowych usług poligraficznych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 5 - książki okolicznościowe, broszury i informatory.
 • 01-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wykonywanie kompleksowych usług poligraficznych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 - teczki i okładki na dokumenty, Pakiet 2 - wizytówki, Pakiet 3 notatniki, Pakiet 4 - torby papierowe.
 • 14-02-2013

  pobierz Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na wykonywanie kompleksowych usług poligraficznych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 6 - informator dla kandydatów na studia.

04-02-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa chłodziarki i zamrażarki, 2)Pakiet 2 dostawa lodówki i zamrażarki szufladowej, 3)Pakiet 3 dostawa chłodziarki, 4)Pakiet 4 dostawa chłodziarki z zamrażarką

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2013 do godziny 09:45

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-02-2013

  pobierz Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa chłodziarki i zamrażarki, 2)Pakiet 2 - dostawa lodówki i zamrażarki szufladowej, 3)Pakiet 3 - dostawa chłodziarki, 4)Pakiet 4 - dostawa chłodziarki z zamrażarką.

05-02-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-323/2012

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu zdalnego zbierania informacji od pacjentów przy użyciu telefonów komórkowych o odczuwalnych dolegliwościach bólowych i stopniu niepełnosprawności po przebytym złamaniu

Termin składania ofert: do dnia 25 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Dostawa systemu zdalnego zbierania informacji od pacjentów przy użyciu telefonów komórkowych o odczuwalnych dolegliwościach bólowych i stopniu niepełnosprawności po przebytym złamaniu

06-02-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Sukcesywna dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety w zakresie Pakietu 1 i 2.

07-02-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa różnego sprzętu medycznego oraz specjalistycznego oprogramowania w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 19 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 05-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Dostawa różnego sprzętu medycznego oraz specjalistycznego oprogramowania w podziale na pakiety, w zakresie Pakietu 2.
 • 01-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Dostawa różnego sprzętu medycznego oraz specjalistycznego oprogramowania w podziale na pakiety, w zakresie Pakietu 3.
 • 28-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Dostawa różnego sprzętu medycznego oraz specjalistycznego oprogramowania w podziale na pakiety, w zakresie Pakietu 1,4,5,6.

07-02-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2013

Przedmiot zamówienia: Opracowanie i wykonanie systemu biznesplanów z dodatkowymi funkcjonalnościami dla realizacji przedsiębiorczości akademickiej wraz z uruchomieniem

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-03-2013

  pobierz Unieważnienie postępowania pn: Opracowanie i wykonanie systemu biznesplanów z dodatkowymi funkcjonalnościami dla realizacji przedsiębiorczości akademickiej wraz z uruchomieniem

12-02-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników kursów ciągłego szkolenia farmaceutów realizowanych w 2013 r. - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdz. III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert: do dnia 20 lutego 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 7 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników kursów ciągłego szkolenia farmaceutów realizowanych w 2013 roku"

14-02-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie termoizolacji budynku logistyki WUM przy ulicy Pawińskiego 3 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie termoizolacji budynku logistyki WUM przy ulicy Pawińskiego 3 w Warszawie

14-02-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - drobny sprzęt i akcesoria laboratoryjne; Pakiet 2 - materiały do badań laboratoryjnych; Pakiet 3 - akcesoria i materiały laboratoryjne

Termin składania ofert: do dnia 25 lutego 2013 do godziny 10:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.

15-02-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 meble biurowe do Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Pakiet 2 meble biurowe do Katedry i Kliniki Neurologii Pakiet 3 meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 27 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 10-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w postępowaniu na dostawę montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 meble biurowe do Katedry i Kliniki Psychiatrycznej.
 • 26-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w postępowaniu na dostawę montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 meble biurowe do Katedry i Kliniki Psychiatrycznej, Pakiet 2 meble biurowe do Katedry i Kliniki Neurologii.
 • 21-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 meble biurowe do Katedry i Kliniki Psychiatrycznej, Pakiet 2 meble biurowe do Katedry i Kliniki Neurologii, Pakiet 3 meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM.

15-02-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych w ramach projektów.

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 01-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o udzielniu zamówienia w postępowaniu pn.: Dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych w ramach projektów.

15-02-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2013

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 27 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-037/2013

15-02-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, monitorów i drukarek w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 04 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 20-03-2013

  pobierz Wynik w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, monitorów i drukarek w podziale na pakiety w zakresie Pakietów 1,4,5.
 • 14-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, monitorów i drukarek w podziale na pakiety, w zakresie pakietów 2,6,7,3,8,9,10

18-02-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu do przeznaczyniowej naprawy niedomykalności zastawki mitralnej - w liczbie 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 7 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa systemu do przeznaczyniowej naprawy niedomykalności zastawki mitralnej - w liczbie: 1 szt.

19-02-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2013

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów oraz platform dla niepełnosprawnych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 18-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 1 i 3 oraz unieważnieniu postępowanie w zakresie Pakietu 4 w postępowaniu pn. Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów oraz platform dla niepełnosprawnych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 07-03-2013

  pobierz Unieważnienie w postępowaniu pn. Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów oraz platform dla niepełnosprawnych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie pakietu 2.

19-02-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 07 lutego 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 10-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert niepodlegających odrzuceniu w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM
 • 05-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania oraz o powtórzeniu czynności w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM
 • 28-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM

19-02-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-057/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa testów do analizy szczepów Clostridium difficile

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 6 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 28-02-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywna dostawa testów do analizy szczepów Clostridium difficile.

19-02-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-320/2012

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 08 kwietnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

19-02-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu przebudowy i wentylacji pomieszczeń Zakładu Immunologii z przeznaczeniem na laboratorium naukowe dla potrzeb projektu BASTION

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie projektu przebudowy i wentylacji pomieszczeń Zakładu Immunologii z przeznaczeniem na laboratorium naukowe dla potrzeb projektu BASTION

19-02-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-049/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego nadbudowy budynku Patomorfologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pawińskiego 7 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2013 do godziny 10:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym pn. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego nadbudowy budynku Patomorfologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pawińskiego 7 w Warszawie.

05-03-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - dokończenie budowy

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2013 do godziny 11:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - dokończenie budowy

08-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-053/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu AGD, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1: dostawa zmywarki do naczyń, 2) Pakiet 2: dostawa chłodziarek z zamrażalnikiem, 3) Pakiet 3: dostawa chłodziarko zamrażarek,

Termin składania ofert: do dnia 20 lutego 2013 do godziny 09:45

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 06-05-2013

  pobierz Dostawa sprzętu AGD, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: Pakiet 1: dostawa zmywarki do naczyń, Pakiet 2: dostawa chłodziarek z zamrażalnikiem, 3) Pakiet 3: dostawa chłodziarko zamrażarek,
 • 29-03-2013

  pobierz Dostawa sprzętu AGD, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1: dostawa zmywarki do naczyń, 2) Pakiet 2: dostawa chłodziarek z zamrażalnikiem, 3) Pakiet 3: dostawa chłodziarko zamrażarek,

08-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych w ramach projektów w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 18 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych w ramach projektów w podziale na pakiety w zakresie Pakietu 1 i 2.

08-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do plotera Canon iPF 8400

Termin składania ofert: do dnia 19 lutego 2013 do godziny 09:45

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-03-2013

  pobierz Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do plotera Canon iPF 8400

11-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 - dostawa cieplarki jednokomorowej, 2) Pakiet 2 - dostawa wirówki laboratoryjnej, 3) Pakiet 3 - dostawa wag precyzyjnych, 4) Pakiet 4 - dostawa aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego, 5) Pakiet 5 - dostawa pH-metru, 6) Pakiet 6 - dostawa zestawów do fotodermoskopii, 7) Pakiet 7 - dostawa wytrząsarek typu Vortex.

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2013 do godziny 09:45

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-04-2013

  pobierz Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 - dostawa cieplarki jednokomorowej, 2) Pakiet 2 - dostawa wirówki laboratoryjnej, 3) Pakiet 3 - dostawa wag precyzyjnych, 4) Pakiet 4 - dostawa aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego, 5) Pakiet 5 - dostawa pH-metru, 6) Pakiet 6 - dostawa zestawów do fotodermoskopii, 7) Pakiet 7 - dostawa wytrząsarek typu Vortex.

13-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnychdla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Uczelni; Pakiet 2: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim z Oddziałem Fizjoterapii; Pakiet 3: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Kongresu WIMC; Pakiet 4: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby IFMSA Poland; Pakiet 5: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Studentów WUM; Pakiet 6: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby EMSA; Pakiet 7: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Młodej Farmacji Warszawa; Pakiet 8: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Doktorantów WUM; Pakiet 9: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Towarzystwa Artystycznego Medyków.

Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 27 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 09-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety" - Pakiet 1: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Uczelni; Pakiet 2: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim z Oddziałem Fizjoterapii; Pakiet 4: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby IFMSA Poland; Pakiet 5: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Studentów WUM; Pakiet 6: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby EMSA, Pakiet 7: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Młodej Farmacji Warszawa; Pakiet 8: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Doktorantów WUM; Pakiet 9: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Towarzystwa Artystycznego Medyków.
 • 04-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty postępowaniu na dostawę materiałów promocyjnych dla potrzeb WUM - w Pakiecie 3: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Kongresu WIMC

13-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii molekularnej dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii molekularnej dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

14-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-054/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 27 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 09-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 5 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
 • 04-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty z zakresie dostaw objętych pakietami 1,3,4,6,7 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych pakietem 2 w postępowaniu przetargowym pod nazwą: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

14-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety:Pakiet 1: system do dokumentacji żeli elektroforetycznych wraz z wyposażeniem;Pakiet 2: urządzenie do szybkiego oznaczania ACT;Pakiet 3: czytnik do mikropłytek z ciągłą regulacją długości fali;Pakiet 4: spektrofotometr do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych i białek.

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 04-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, jego instalacja oraz szkolenie użytkowników w zakresie obsługi, w podziale na pakiety - Pakiety 2, 3 i 4: Pakiet 2: urządzenie do szybkiego oznaczania ACT - 1 szt.; Pakiet 3: czytnik do mikropłytek z ciągłą regulacją długości fali - 1 szt.; Pakiet 4: spektrofotometr do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych i białek - 1 szt.
 • 29-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 1 na dostawę systemu do analizy i dokumentacji żeli elektroforetycznych wraz z wyposażeniem

14-03-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-064/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi cateringowej dla uczestników II. Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych (ok. 140 osób) w terminie 6-7-04-2013 r.

Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2013 do godziny 08:00

Załączniki ( 7 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie usługi cateringowej dla uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych

18-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa kontraktów serwisowych firmy Juniper Networks dla urządzeń i oprogramowania Juniper Networks, będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 28-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa kontraktów serwisowych firmy Juniper Networks dla urządzeń i oprogramowania Juniper Networks, będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

19-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych.

Termin składania ofert: do dnia 27 lutego 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 7 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 28-03-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych.

21-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawy urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety w ramach projektu Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii

Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze w postępowaniu pn. Dostawy urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety w ramach projektu Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii

21-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu multimedialnego w podziale na pakiety:Pakiet 1 Sukcesywna dostawa telewizorów 40 calowych (20 szt.), Pakiet 2 Sukcesywna dostawa rzutników multimedialnych (30 szt.), Pakiet 3 Sukcesywna dostawa zestawów multimedialnych składających się z tablicy interaktywnej i projektora o krótkiej ogniskowej (10 zestawów)

Termin składania ofert: do dnia 08 kwietnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu multimedialnego w podziale na pakiety.

22-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-068/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie wymiany uszkodzonego agregatu wody lodowej, zlokalizowanego przy budynku Apteki, ul. Banacha 1A w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 08 kwietnia 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn. Wykonanie wymiany uszkodzonego agregatu wody lodowej zlokalizowanego przy budynku Apteki ul. Banacha 1A w Warszawie

22-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa pomp perfuzyjnych, 2)Pakiet 2 dostawa video-laryngoskopu do trudnych intubacji, 3)Pakiet 3 dostawa zestawu do elektroforezy pionowej, 4)Pakiet 4 dostawa pH-metru laboratoryjnego, 5)Pakiet 5 dostawa dermatoskopu, 6)Pakiet 6 dostawa nakładki dermoskopowej do iPhone 5, 7)Pakiet 7 dostawa inkubatora z wytrząsaniem, 8)Pakiet 8 dostawa wagi precyzyjnej,

Termin składania ofert: do dnia 09 kwietnia 2013 do godziny 10:45

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-04-2013

  pobierz Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety:1)Pakiet 1 dostawa pomp perfuzyjnych,2)Pakiet 2 dostawa video-laryngoskopu do trudnych intubacji, 3)Pakiet 3 dostawa zestawu do elektroforezy pionowej,4)Pakiet 4 dostawa pH-metru laboratoryjnego, 5)Pakiet 5 dostawa dermatoskopu, 6)Pakiet 6 dostawa nakładki dermoskopowej do iPhone 5,7)Pakiet 7 dostawa inkubatora z wytrząsaniem, 8)Pakiet 8 dostawa wagi precyzyjnej.

25-03-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w podziale na pakiety oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 03-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w zakresie pakietu 4 w postepowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w podziale na pakiety oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy
 • 16-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w podziale na pakiety oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy

26-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Dako dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych.

Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: sukcesywne dostawy odczynników firmy Dako dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych

27-03-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-224/2012

Przedmiot zamówienia: Usługa opracowania metody wykonywania gwoździ śródszpikowych z włókien chitozanowych

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Usługa opracowania metody wykonania gwoździ śródszpikowych z włókien chitozanowych.

27-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-069/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa oprogramowania dla jednostek WUM

Termin składania ofert: do dnia 08 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywna dostawa oprogramowania dla jednostek WUM

29-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania do zarządzania bazami bibliograficznymi

Termin składania ofert: do dnia 09 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Dostawa oprogramowania do zarządzania bazami bibliograficznymi

02-04-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2013

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji międzynarodowego Warsztatu z udziałem ekspertów z krajów członkowskich UE, organizacji partnerskich, w tym przedstawicieli KU Leuven University, organizowanego w ramach Projektu BASTION,

Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usługi kompleksowej organizacji międzynarodowego Warsztatu z udziałem ekspertów z krajów członkowskich UE, organizacji partnerskich, w tym przedstawicieli KU Leuven University, organizowanego w ramach Projektu BASTION.

03-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa serwera kasetowego i macierzy dyskowej w podziale na pakiety: Pakiet 1 Serwer kasetowy Pakiet 2 Macierz dyskowa.

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn. Dostawa serwera kasetowego i macierzy dyskowej w podziale na pakiety

04-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Tors do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie trudnych zabiegów na drogach oddechowych; Pakiet 2 Manekin do nauki resuscytacji; Pakiet 3 Tors osoby dorosłej do intubacji z anatomią dróg oddechowych i górnego odcinka przewodu pokarmowego; Pakiet 4 Tors osoby dorosłej do nauki i treningu pozyskiwania żylnego dostępu centralnego; Pakiet 5 Symulator do nauki badania piersi; Pakiet 6 Symulator do badania prostaty; Pakiet 7 Prezentacja 3D o konsekwencjach palenia tytoniu i nadużywania alkoholu; Pakiet 8 Zaawansowany model ręki do nauki wkłuć i iniekcji; Pakiet 9 Fantom do nauczania wykonywania pantomogramów i tomografii wolumetrycznej z realistycznym obrazem rentgenowskim struktur kostnych i miękkotkankowych; Pakiet 10 Fantom do zdjęć zębowych, zgryzowo-skrzydłowych z możliwością otwierania ust; Pakiet 11 Model głowy dziecka przeznaczony do nauki udrażniania dróg oddechowych pacjentów pediatrycznych; Pakiet 12 Model szkieletu na ruchomej podstawie; Pakiet 13 Model głowy noworodka do nauki intubacji; Pakiet 14 Fantom niemowlęcy do nauki resuscytacji i usuwania ciała obcego; Pakiet 15 Modele dziecka do fizjoterapii (1 w chłopięcym ubranku, 1 w dziewczęcym ubranku); Pakiet 16 Fantom pediatryczny ALS; Pakiet 17 Modele anatomii człowieka dla celów dydaktycznych - 4 szt.

Termin składania ofert: do dnia 12 kwietnia 2013 do godziny 10:30

Załączniki ( 41 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objetych Pakietami 1, 2, 4 8, 13, 17 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objetych Pakietami 3, 9 12, 14 16.

04-04-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-091/2013

Przedmiot zamówienia: Usługa opracowania metody wykonywania gwoździ śródszpikowych z włókien chitozanowych

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu poostępowania pn. Usługa opracowania metody wykonania gwoździ śródszpikowych z włókien chitozanowych

05-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-084/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych

Termin składania ofert: do dnia 15 kwietnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych.

08-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-074/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa licencji do korzystania z oprogramowania do budowy i systematyzacji biznes planów dla realizacji przedsiębiorczości akademickiej, wraz z bazą wiedzy o pomocy publicznej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz o programach pomocowych ze środków Unii Europejskiej

Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Dostawa licencji do korzystania z oprogramowania do budowy i systematyzacji biznes planów dla realizacji przedsiębiorczości akademickiej, wraz z bazą wiedzy o pomocy publicznej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz o programach pomocowych ze środków Unii Europejskiej

09-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-079/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów wraz z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 Dostawa zestawu do epifluorescencji do diagnostycznego mikroskopu odwróconego Pakiet nr 2 Dostawa mikroskopu odwróconego z kompletem obiektywów i filtrów Pakiet nr 3 Dostawa przenośnego mikroskopu stereoskopowego Pakiet nr 4 Dostawa mikroskopu laboratoryjnego

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w pakiecie 1, 2, 4 oraz unieważnieniu postępowania w pakiecie 3 w postępowaniu pn. Dostawa mikroskopów wraz z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety.Pakiet nr 1 Dostawa zestawu do epifluorescencji do diagnostycznego mikroskopu odwróconego.Pakiet nr 2 Dostawa mikroskopu odwróconego z kompletem obiektywów i filtrów. Pakiet nr 3 Dostawa przenośnego mikroskopu stereoskopowego. Pakiet nr 4 Dostawa mikroskopu laboratoryjnego.

12-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 21 maja 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 5 )

 • 21-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1. w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety
 • 21-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w zakresie dostaw objętych pakietem 1,w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety
 • 11-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu kmputerowego w podziale na pakiety.
 • 09-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 oraz o powtórzeniu czynności w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.
 • 18-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety

15-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-090/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 09-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
 • 08-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1,2,4,5,6 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

15-04-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-087/2013

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych oraz sukcesywne świadczenie usług cateringowych - w podziale na pakiety:- Pakiet 1: wykonanie usługi cateringowej podczas 4-dniowego Kongresu pn. 9th Warsaw International Medical Congress (09-12.05.2013 r.) - Pakiet 2: wykonanie usługi cateringowej podczas 2-dniowej uroczystości Jubileuszu Banku Tkanek oraz I. Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Banków Tkanek i Komórek (07-08.06.2013 r.)- Pakiet 3: sukcesywne świadczenie usług cateringowych przed posiedzeniami Rady I. Wydziału Lekarskiego WUM (śniadania habilitacyjne) w 2013 roku w terminach określonych w Rozdz. IV SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 23 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu pn. Świadczenie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych oraz sukcesywne świadczenie usług cateringowych - w podziale na pakiety: Pakiet 1: wykonanie usługi cateringowej podczas 4-dniowego Kongresu pn. 9th Warsaw International Medical Congress (09-12.05.2013 r.); Pakiet 2: wykonanie usługi cateringowej podczas 2-dniowej uroczystości Jubileuszu Banku Tkanek oraz I. Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Banków Tkanek i Komórek (07-08.06.2013 r.); Pakiet 3: sukcesywne świadczenie usług cateringowych przed posiedzeniami Rady I. Wydziału Lekarskiego WUM (śniadania habilitacyjne) w 2013 roku w terminach określonych w Rozdz. IV SIWZ.

15-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urzadzeń medycznych.

Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Dostawa urzadzeń medycznych.

16-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-083/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych w ramach projektów w podziale na pakiety Pakiet nr 1 dostawa odczynników do analiz genetycznych na sekwenatorach HiSeq 1500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Zamawiającego, Pakiet nr 2 dostawa odczynników do biologii molekularnej.

Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych w ramach projektów w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 dostawa odczynników do analiz genetycznych na sekwenatorach HiSeq 1500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Zamawiającego, Pakiet nr 2 dostawa odczynników do biologii molekularnej.

16-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-076/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa lodówek, 2)Pakiet 2 dostawa zamrażarki, 3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarki, 4)Pakiet 4 dostawa zamrażarki, 5)Pakiet 5 dostawa chłodziarki z zamrażarką, 6)Pakiet 6 dostawa chłodziarki z zamrażarką, 7)Pakiet 7 dostawa zamrażarki niskotemperaturowej, 8)Pakiet 8 dostawa chłodziarko zamrażarki.

Termin składania ofert: do dnia 09 maja 2013 do godziny 10:45

Załączniki ( 30 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 21-05-2013

  pobierz Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa lodówek,2)Pakiet 2 dostawa zamrażarki,3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarki,4)Pakiet 4 dostawa zamrażarki,5)Pakiet 5 dostawa chłodziarki z zamrażarką,6)Pakiet 6 dostawa chłodziarki z zamrażarką,7)Pakiet 7 dostawa zamrażarki niskotemperaturowej,8)Pakiet 8 dostawa chłodziarko zamrażarki.
 • 13-05-2013

  pobierz Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa lodówek,2)Pakiet 2 dostawa zamrażarki,3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarki,4)Pakiet 4 dostawa zamrażarki,5)Pakiet 5 dostawa chłodziarki z zamrażarką,6)Pakiet 6 dostawa chłodziarki z zamrażarką,7)Pakiet 7 dostawa zamrażarki niskotemperaturowej,8)Pakiet 8 dostawa chłodziarko zamrażarki.

16-04-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznej oświetlenia w budynku Domu Studenta Nr 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznej oświetlenia w budynku Domu Studenta Nr 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

16-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-098/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy produktów wytwarzanych przez Sigma, Aldrich, Fluka, Supelco, SAFC dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy produktów wytwarzanych przez Sigma, Aldrich, Fluka, Supelco, SAFC dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

16-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: minipompy infuzyjne Pakiet 2: pompa infuzyjna dwustrzykawkowa z wyposażeniem Pakiet 3: nakładka dermoskopowa do iPhone 5 Pakiet 4: zestaw do elektroforezy pionowej Pakiet 5: pH-metr laboratoryjny z wyposażeniem,

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowniu pn. dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.

17-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-077/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa mieszadeł magnetycznych z grzaniem, Pakiet 2 dostawa wytrząsarek typu Vortex, Pakiet 3 dostawa wytrząsarki oraz platformy do mikropłytek, Pakiet 4 dostawa jednostanowiskowej łaźni wodnej

Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2013 do godziny 10:45

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-05-2013

  pobierz Dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa mieszadeł magnetycznych z grzaniem,Pakiet 2 dostawa wytrząsarek typu Vortex,Pakiet 3 dostawa wytrząsarki oraz platformy do mikropłytek,Pakiet 4 dostawa jednostanowiskowej łaźni wodnej

19-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy.

Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy.

22-04-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-104/2013

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług cateringowych podczas 4. (czterech) edycji pięciodniowych kursów w ramach realizacji projektu Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej i dywersyfikacja oferty szkoleniowej w obszarze diagnostyki radiologicznej i kwalifikacji do leczenia chorych z nowotworami wątroby

Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 7 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-04-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług cateringowych podczas 4 edycji pięciodniowych kursów w ramach realizacji projektu Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej i dywersyfikacja oferty szkoleniowej w obszarze diagnostyki radiologicznej i kwalifikacji do leczenia chorych z nowotworami wątroby

22-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego oraz stomatologicznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa unitu stomatologicznego; Pakiet 2 Dostawa mikrosilnika endodontycznego z endometrem; Pakiet 3 Dostawa strzykawkowej pompy infuzyjnej; Pakiet 4 Dostawa aparatu EKG; Pakiet 5 Dostawa mikrosilnika protetycznego; Pakiet 6 Dostawa prostnicy i kątnicy chirurgicznej; Pakiet 7 Dostawa aparatu do badań sEMG, ćwiczeń biofeedback i elektrostymulacji; Pakiet 8 Dostawa pompy infuzyjnej; Pakiet 9 Dostawa szerokopasmowej głowicy matrycowej do aparatu USG

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 23-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w pakiecie 2 i 8 oraz unieważnieniu postępowania w pakiecie 9 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu medycznego oraz stomatologicznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa unitu stomatologicznego; Pakiet 2 Dostawa mikrosilnika endodontycznego z endometrem; Pakiet 3 Dostawa strzykawkowej pompy infuzyjnej; Pakiet 4 Dostawa aparatu EKG; Pakiet 5 Dostawa mikrosilnika protetycznego; Pakiet 6 Dostawa prostnicy i kątnicy chirurgicznej; Pakiet 7 Dostawa aparatu do badań sEMG, ćwiczeń biofeedback i elektrostymulacji; Pakiet 8 Dostawa pompy infuzyjnej; Pakiet 9 Dostawa szerokopasmowej głowicy matrycowej do aparatu USG
 • 20-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w pakiecie 1, 4 i 5 oraz unieważnieniu postępowania w pakiecie 3, 6 i 7 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu medycznego oraz stomatologicznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa unitu stomatologicznego; Pakiet 2 Dostawa mikrosilnika endodontycznego z endometrem; Pakiet 3 Dostawa strzykawkowej pompy infuzyjnej; Pakiet 4 Dostawa aparatu EKG; Pakiet 5 Dostawa mikrosilnika protetycznego; Pakiet 6 Dostawa prostnicy i kątnicy chirurgicznej; Pakiet 7 Dostawa aparatu do badań sEMG, ćwiczeń biofeedback i elektrostymulacji; Pakiet 8 Dostawa pompy infuzyjnej; Pakiet 9 Dostawa szerokopasmowej głowicy matrycowej do aparatu USG

22-04-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-093/2013

Przedmiot zamówienia: Szkolenie dla zespołu projektowego w zakresie ochrony prawnej własności intelektualnej

Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Szkolenie dla zespołu projektowego w zakresie ochrony prawnej własności intelektualnej

25-04-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej elewacji budynku Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Koszykowej 82A oraz elewacji budynku Collegium Anatomicum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul Chałubińskiego 5, w podziale na zadania

Termin składania ofert: do dnia 22 maja 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 18-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej na Pakiet 2 w postępowaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej elewacji budynku Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Koszykowej 82A oraz elewacji budynku Collegium Anatomicum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul Chałubińskiego 5, w podziale na zadania
 • 17-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na Pakiet 2 w postępowaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej elewacji budynku Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Koszykowej 82A oraz elewacji budynku Collegium Anatomicum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul Chałubińskiego 5, w podziale na zadania
 • 14-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej elewacji budynku Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Koszykowej 82A oraz elewacji budynku Collegium Anatomicum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul Chałubińskiego 5, w podziale na zadania

26-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-103/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa samoobsługowych kiosków internetowych

Termin składania ofert: do dnia 10 maja 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 12-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa samoobsługowych kiosków internetowych.
 • 12-06-2013

  pobierz Sprostowanie informacji o wyborze w postępowaniu pn. Dostawa samoobsługowych kiosków internetowych.

26-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-094/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 09 maja 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety:Pakiet 1 autoklaw kasetowy,Pakiet 2 aparat do elektrotransferu,Pakiet 3 termoblok pojedynczy,Pakiet 4 destylator elektryczny,

29-04-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-082/2013

Przedmiot zamówienia: Usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego

30-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa drukarki laserowej; Pakiet 2 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych; Pakiet 3 Dostawa laptopa; Pakiet 4 Dostawa serwera; Pakiet 5 Dostawa laptopa; Pakiet 6 Dostawa drukarki atramentowej

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa drukarki laserowej; Pakiet 2 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych; Pakiet 3 Dostawa laptopa; Pakiet 4 Dostawa serwera; Pakiet 5 Dostawa laptopa; Pakiet 6 Dostawa drukarki atramentowej

30-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii molekularnej dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników do biologii molekularnej dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

06-05-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-100/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług poligraficznych polegających na druku i dostawie Druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na sukcesywne świadczenie usług poligraficznych polegających na druku i dostawie Druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

07-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych i wielofunkcyjnych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 15 maja 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 36 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 2,3 i 8 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 1,4,5,6,7 i 9 w postępowaniu przetargowym pn: Dostawa urządzeń komputerowych i wielofunkcyjnych w podziale na pakiety.

09-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-114/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: minipompy infuzyjne; Pakiet 2: komora laminarna; Pakiet 3:inkubator z wyposażeniem.

Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie pakietów 2 - 3oraz unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu 1 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.

09-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-108/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

09-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-113/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych w ramach projektów w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 dostawa odczynników do analiz genetycznych na sekwenatorach HiSeq 1500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Zamawiającego, Pakiet nr 2 dostawa przeciwciał mono- i poliklonalnych, Pakiet nr 3 dostawa odczynników do analiz genetycznych.

Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawaę odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych w ramach projektów w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 dostawa odczynników do analiz genetycznych na sekwenatorach HiSeq 1500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Zamawiającego, Pakiet nr 2 dostawa przeciwciał mono- i poliklonalnych, Pakiet nr 3 dostawa odczynników do analiz genetycznych.

14-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników do oznaczania stężenia swoistych alergenowo IgE w surowicy

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Dostawa odczynników do oznaczania stężenia alergenowo swoistych IgE w surowicy.

14-05-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-122/2013

Przedmiot zamówienia: Szkolenie dla zespołu projektowego w zakresie ochrony prawnej własności intelektualnej

Termin składania ofert: do dnia 22 maja 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na szkolenie dla zespołu projektowego w zakresie ochrony prawnej własności intelektualnej.

14-05-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-118/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - dokończenie budowy

Termin składania ofert: do dnia 10 czerwca 2013 do godziny 11:00

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - dokończenie budowy

16-05-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-116/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

16-05-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-101/2013

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektów w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu pn. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektów w podziale na pakiety.

17-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety:Pakiet 1 aparat do elektrotransferu,Pakiet 2 termoblok pojedynczy.

Termin składania ofert: do dnia 27 maja 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 28-05-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety:Pakiet 1 aparat do elektrotransferu,Pakiet 2 termoblok pojedynczy.

17-05-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2013

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa skryptu pt. Postępowanie w stanach zagrożenia życia najważniejsze elementy niektórych procedur .

Termin składania ofert: do dnia 27 maja 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

17-05-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-102/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac remontowych w Domach Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 10 czerwca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniou pn.: Wykonanie prac remontowych w Domach Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

17-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-110/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 dostawa ureterorenofiberoskopu i kontenera do sterylizacji fiberoskopów, 2) Pakiet 2 dostawa głowic liniowych do badania narządów, 3) Pakiet 3 dostawa autoklawu, 4) Pakiet 4 dostawa destylarki, 5) Pakiet 5 dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem, 6) Pakiet 6 dostawa zestawu do foto terapii, 7) Pakiet 7 dostawa łaźni wodnej z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 27 maja 2013 do godziny 13:57

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-06-2013

  pobierz Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 dostawa ureterorenofiberoskopu i kontenera do sterylizacji fiberoskopów,2) Pakiet 2 dostawa głowic liniowych do badania narządów,3) Pakiet 3 dostawa autoklawu,4) Pakiet 4 dostawa destylarki,5) Pakiet 5 dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem,6) Pakiet 6 dostawa zestawu do foto terapii,7) Pakiet 7 dostawa łaźni wodnej z wyposażeniem

20-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do analiz genetycznych na sekwenatorach HiSeq 1500 i HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 03 czerwca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników do analiz genetycznych na sekwenatorach HiSeq 1500 i HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

21-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-081/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 25-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami nr 1 i 5 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety.
 • 14-06-2013

  pobierz Unieważnienie postępowania pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 2, 3, 4, 6.

21-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Tors osoby dorosłej do intubacji z anatomią dróg oddechowych i górnego odcinka przewodu pokarmowego; Pakiet 2 Fantom do nauczania wykonywania pantomogramów i tomografii wolumetrycznej z realistycznym obrazem rentgenowskim struktur kostnych i miękkotkankowych; Pakiet 3 Fantom do zdjęć zębowych, zgryzowo-skrzydłowych z możliwością otwierania ust; Pakiet 4 Model głowy dziecka przeznaczony do nauki udrażniania dróg oddechowych pacjentów pediatrycznych; Pakiet 5 Model szkieletu na ruchomej podstawie;Pakiet 6 Fantom pediatryczny ALS; Pakiet 7 Komplet modeli demonstracyjnych odwzorowujących morfologię i funkcję naturalnych zębów z uwzględnieniem fizjologicznego zaguzkowania.

Termin składania ofert: do dnia 03 czerwca 2013 do godziny 10:30

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Tors osoby dorosłej do intubacji z anatomią dróg oddechowych i górnego odcinka przewodu pokarmowego; Pakiet 2 Fantom do nauczania wykonywania pantomogramów i tomografii wolumetrycznej z realistycznym obrazem rentgenowskim struktur kostnych i miękkotkankowych; Pakiet 3 Fantom do zdjęć zębowych, zgryzowo-skrzydłowych z możliwością otwierania ust; Pakiet 4 Model głowy dziecka przeznaczony do nauki udrażniania dróg oddechowych pacjentów pediatrycznych; Pakiet 5 Model szkieletu na ruchomej podstawie; Pakiet 6 Fantom pediatryczny ALS; Pakiet 7 Komplet modeli demonstracyjnych odwzorowujących morfologię i funkcję naturalnych zębów z uwzględnieniem fizjologicznego zaguzkowania.

22-05-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2013

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

23-05-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-112/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektów wentylacji ogólnej w I i II kostce oraz aktualizacja projektu wentylacji ogólnej w III kostce Wydziału Farmaceutycznego WUM

Termin składania ofert: do dnia 04 czerwca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Wykonanie projektów wentylacji ogólnej w I i II kostce oraz aktualizacja projektu wentylacji ogólnej w III kostce Wydziału Farmaceutycznego WUM

23-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-120/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Clontech; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Millipore; Pakiet 3: Dostawa odczynników firmy Santa Cruz; Pakiet 4: Dostawa odczynników firmy Becton Dickinson

Termin składania ofert: do dnia 10 czerwca 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Clontech; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Millipore; Pakiet 3: Dostawa odczynników firmy Santa Cruz; Pakiet 4: Dostawa odczynników firmy Becton Dickinson

23-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-088/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy drukarek i skanerów w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych monochromatycznych; Pakiet 2 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych kolorowych; Pakiet 3 - Sukcesywna dostawa skanerów

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 27-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy drukarek i skanerów w podziale na pakiety, zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 2.
 • 12-06-2013

  pobierz Unieważnienie postępowania pn.: Sukcesywne dostawy drukarek i skanerów w podziale na pakiety, zakresie dostaw objętych Pakietem 3.

24-05-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-080/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Pawińskiego 3 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego przebudowy budynku Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Pawińskiego 3 w Warszawie

24-05-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-125/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 10 czerwca 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

24-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-099/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i oprogramowania foto wideo, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 04 czerwca 2013 do godziny 10:45

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-06-2013

  pobierz Dostawa sprzętu i oprogramowania foto wideo, w podziale na pakiety

27-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-119/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety:Pakiet 1 Dostawa odczynników wytwarzanych przez Alfa Aesar Pakiet 2 Dostawa odczynników wytwarzanych przez RANDD

Termin składania ofert: do dnia 11 czerwca 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety:Pakiet 1 Dostawa odczynników wytwarzanych przez Alfa Aesar Pakiet 2 Dostawa odczynników wytwarzanych przez RANDamp;D

27-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-130/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 i 2 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 3 i 4 w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

28-05-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-131/2013

Przedmiot zamówienia: Ocena i wskazanie optymalnego sposobu zagospodarowania nieruchomości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanych w Warszawie wraz z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61, Dział Zamówień Publicznych, pok. 308 (III piętro).

Termin składania ofert: do dnia 11 czerwca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Ocena i wskazanie optymalnego sposobu zagospodarowania nieruchomości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanych w Warszawie wraz z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej".

28-05-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-137/2013

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa skryptu pt. Postępowanie w stanach zagrożenia życia najważniejsze elementy niektórych procedur .

Termin składania ofert: do dnia 05 czerwca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na przygotowanie do druku, druk oraz oprawa skryptu pt. Postępowanie w stanach zagrożenia życia najważniejsze elementy niektórych procedur .

29-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-136/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników do oznaczania stężenia swoistych alergenów IgE w surowicy

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa odczynników do oznaczania stężenia swoistych alergenów IgE w surowicy

29-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-128/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 - dostawa zamrażarki szufladowej, 2. Pakiet 2 - dostawa lodówki z zamrażarką, 3. Pakiet 3 - dostawa chłodziarko zamrażarki, 4. Pakiet 4 - dostawa ldówki bez zamrażalnika.

Termin składania ofert: do dnia 10 czerwca 2013 do godziny 10:45

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-06-2013

  pobierz Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety:1. Pakiet 1 - dostawa zamrażarki szufladowej,2. Pakiet 2 - dostawa lodówki z zamrażarką, 3. Pakiet 3 - dostawa chłodziarko zamrażarki, 4. Pakiet 4 - dostawa ldówki bez zamrażalnika.

03-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-124/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa drukarki laserowej; Pakiet 2 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych; Pakiet 3 Dostawa laptopa; Pakiet 4 Dostawa serwera

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 16-07-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety. Pakiet 1 Dostawa drukarki laserowej; Pakiet 2 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych;
 • 09-07-2013

  pobierz Informacja o uniewaznieniu postępowania na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety. Pakiet 3 Dostawa laptopa; Pakiet 4 Dostawa serwera.

04-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

05-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-126/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych i wielofunkcyjnych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 09-07-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę urządzeń komputerowych i wielofunkcyjnych w podziale na pakiety. Pakiet 2, 3, 5 i 6.
 • 27-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Dostawa urządzeń komputerowych i wielofunkcyjnych w podziale na pakiety, w zakresie Pakietu 1 i 4.

11-06-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-145/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektów wentylacji ogólnej w I i II kostce oraz aktualizacja projektu wentylacji ogólnej w III kostce Wydziału Farmaceutycznego WUM

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu pn.: Wykonanie projektów wentylacji ogólnej w I i II kostce oraz aktualizacja projektu wentylacji ogólnej w III kostce Wydziału Farmaceutycznego WUM

11-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-139/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Pakiet 1 meble laboratoryjne, Pakiet 2 meble biurowe do wyposażenia pomieszczeń członków grup badawczych projektu 7PR21/BASTION, mieszczących się w Zakładzie Immunologii WUM Pakiet 3 meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 4 meble do Katedry i Kliniki Neurologii

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 02-07-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 meble laboratoryjne,Pakiet 2 meble biurowe do wyposażenia pomieszczeń członków grup badawczych projektu 7PR21/BASTION, mieszczących się w Zakładzie Immunologii WUM, Pakiet 3 meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM, Pakiet 4 meble do Katedry i Kliniki Neurologii.

12-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-133/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa strzykawkowej pompy infuzyjnej; Pakiet 2 Dostawa prostnicy i kątnicy chirurgicznej; Pakiet 3 Dostawa aparatu do badań sEMG, ćwiczeń biofeedback i elektrostymulacji.

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 03-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakiet nr 1 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 2 i 3 w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa strzykawkowej pompy infuzyjnej; Pakiet 2 Dostawa prostnicy i kątnicy chirurgicznej; Pakiet 3 Dostawa aparatu do badań sEMG, ćwiczeń biofeedback i elektrostymulacji.

12-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-132/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 27 czerwca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

13-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-140/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa cyfrowego echokardiografu

Termin składania ofert: do dnia 21 czerwca 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-06-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. dostawa cyfrowego echokardiografu.

14-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-121/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2013 do godziny 11:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych WUM

18-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-147/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1: dostawa zestawu do hodowli komórek, w którego skład wchodzą następujące urządzenia laboratoryjne: poz. 1) inkubator z atmosferą CO2 - 1 szt., poz. 2) komora laminarna Biohazard - 1 szt., poz. 3) pojemnik do przechowywania prób w ciekłym azocie - 1 szt., poz. 4) mikroskop odwrócony z zestawem do kontrastu fazowego i kamerą mikroskopową - 1 szt., poz. 5) łaźnia wodna z grzaniem - 1 szt. 2) Pakiet 2: dostawa wytrząsarki laboratoryjnej vortex - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 02 lipca 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 09-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w części (Pakiecie) 2 postępowania pn. "Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety" - wytrząsarka laboratoryjna vortex - 1 szt.
 • 03-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w części (Pakiecie) 1 postępowania pn. "Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety" - Pakiet 1: dostawa zestawu do hodowli komórek, w którego skład wchodzą następujące urządzenia laboratoryjne: poz. 1) inkubator z atmosferą CO2 - 1 szt., poz. 2) komora laminarna Biohazard - 1 szt., poz. 3) pojemnik do przechowywania prób w ciekłym azocie - 1 szt., poz. 4) mikroskop odwrócony z zestawem do kontrastu fazowego i kamerą mikroskopową - 1 szt., poz. 5) łaźnia wodna z grzaniem - 1 szt.

19-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-146/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy.

Termin składania ofert: do dnia 18 lipca 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 05-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy.
 • 30-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania pn. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy
 • 26-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy.

21-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-151/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Fantom do nauczania wykonywania pantomogramów i tomografii wolumetrycznej z realistycznym obrazem rentgenowskim struktur kostnych i miękkotkankowych; Pakiet 2 Komplet modeli demonstracyjnych odwzorowujących morfologię i funkcję naturalnych zębów z uwzględnieniem fizjologicznego zaguzkowania

Termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2013 do godziny 10:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Fantom do nauczania wykonywania pantomogramów i tomografii wolumetrycznej z realistycznym obrazem rentgenowskim struktur kostnych i miękkotkankowych; Pakiet 2 Komplet modeli demonstracyjnych odwzorowujących morfologię i funkcję naturalnych zębów z uwzględnieniem fizjologicznego zaguzkowania

24-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-138/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa destylarki, 2)Pakiet 2 - dostawa autoklawu, 3)Pakiet 3 - dostawa termomiksera, 4)Pakiet 4 - dostawa kołyski laboratoryjnej, 5)Pakiet 5 - dostawa autoklawu, 6)Pakiet 6 - dostawa wytrząsarki, 7)Pakiet 7 - dostawa zestawu do elektroforezy poziomej, 8)Pakiet 8 - dostawa wyposażenia do mikroskopu Nikon ECLIPSE E400* 9)Pakiet 9 - dostawa mieszadła magnetycznego, 10)Pakiet 10 - dostawa wytrząsarki, 11)Pakiet 11 - dostawa wytrząsarek *dostawa bez instalacji i instruktażu w zakresie obsługi (wyłącznie Pakiet 8)

Termin składania ofert: do dnia 02 lipca 2013 do godziny 10:45

Załączniki ( 33 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 30-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu 8 w postepowaniu pn.:Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety.
 • 18-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i szkolenie w zakresie obsługi w podziale na części zamówienia określone pakietami:1)Pakiet 1 dostawa destylarki,2)Pakiet 2 dostawa autoklawu,3)Pakiet 3 dostawa termomiksera,4)Pakiet 4 dostawa kołyski laboratoryjnej,5)Pakiet 5 dostawa autoklawu,6)Pakiet 6 dostawa wytrząsarki,7)Pakiet 7 dostawa zestawu do elektroforezy poziomej,8)Pakiet 8 dostawa wyposażenia do mikroskopu Nikon ECLIPSE E400,9)Pakiet 9 dostawa mieszadła magnetycznego,10)Pakiet 10 dostawa wytrząsarki,11)Pakiet 11 dostawa wytrząsarek.

24-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-149/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu do jakościowej i ilościowej interpretacji skrawków histologicznych - MIKROSKOPU

Termin składania ofert: do dnia 05 lipca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 23-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w postępowaniu pn. "Dostawa zestawu do jakościowej i ilościowej interpretacji skrawków histologicznych - mikroskopu"
 • 12-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny złożonych ofert w przetargu pn. "Dostawa zestawu do jakościowej i ilościowej interpretacji skrawków histologicznych - mikroskopu"
 • 09-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowniu pn. Dostawa zestawu do jakościowej i ilościowej interpretacji skrawków histologicznych - MIKROSKOPU

26-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-111/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych, 2)Pakiet 2 - dostawa głowic liniowych do posiadanego przez Zamawiającego aparatu usg firmy Toshiba SSA-790A Aplio XG, 3)Pakiet 3 - dostawa zestawu do fototerapii noworodków, 4)Pakiet 4 - dostawa zestawu do prób wysiłkowych, 5)Pakiet 5 - dostawa spirometru z wyposażeniem, 6)Pakiet 6 - dostawa elektrokardiografu

Termin składania ofert: do dnia 10 lipca 2013 do godziny 10:45

Załączniki ( 36 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 31-07-2013

  pobierz Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych, 2)Pakiet 2 - dostawa głowic liniowych do posiadanego przez Zamawiającego aparatu usg firmy Toshiba SSA-790A Aplio XG, 3)Pakiet 3 - dostawa zestawu do fototerapii noworodków, 4)Pakiet 4 - dostawa zestawu do prób wysiłkowych, 5)Pakiet 5 - dostawa spirometru z wyposażeniem, 6)Pakiet 6 - dostawa elektrokardiografu
 • 29-07-2013

  pobierz Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych, 2)Pakiet 2 - dostawa głowic liniowych do posiadanego przez Zamawiającego aparatu usg firmy Toshiba SSA-790A Aplio XG, 3)Pakiet 3 - dostawa zestawu do fototerapii noworodków, 4)Pakiet 4 - dostawa zestawu do prób wysiłkowych, 5)Pakiet 5 - dostawa spirometru z wyposażeniem, 6)Pakiet 6 - dostawa elektrokardiografu

27-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-127/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i aparatury badawczej dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.

Termin składania ofert: do dnia 05 sierpnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu i aparatury badawczej dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.

27-06-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-143/2013

Przedmiot zamówienia: Budowa Głównej Stacji Zasilania Kampusu Banacha.

Termin składania ofert: do dnia 15 lipca 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa Głównej Stacji Zasilania Kampusu Banacha.

28-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-150/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 11 lipca 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 i 3 oraz o unieważnieniu postępowania dla dostaw objętych Pakietami 2 i 4 w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety.

28-06-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-148/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Qiagen; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Biomerieux; Pakiet 3: Dostawa odczynników firmy Abcam

Termin składania ofert: do dnia 09 lipca 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 5 )

 • 26-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 3.
 • 26-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 3.
 • 05-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 3: Dostawa odczynników firmy Abcam, w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety
 • 12-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 oraz o powtórzeniu czynności w postępowaniu pn. sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety.
 • 11-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety.

02-07-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-239/2012

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT).

Termin składania ofert: do dnia 07 sierpnia 2013 do godziny 12:30

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-08-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT).

04-07-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-144/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych nadbudowy i rozbudowy budynku przy ul. Pawińskiego 7 dla potrzeb Zakładu Patomorfologii

Termin składania ofert: do dnia 15 lipca 2013 do godziny 12:30

Załączniki ( 9 )

04-07-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-096/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 20 sierpnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 2, 4 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 3.w postepowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

05-07-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-117/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1 Dostawa jednego urządzenia UPS.Pakiet 2 Dostawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych. Pakiet 3 Dostawa jednego Tabletu PC z klawiaturą. Pakiet 4 Dostawa jednego komputera stacjonarnego. Pakiet 5 Dostawa dwóch drukarek i jednej laminarki.

Termin składania ofert: do dnia 15 lipca 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety

05-07-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-134/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 15 lipca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

08-07-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-152/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych.

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-07-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń medycznych.

16-07-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-162/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy drukarek i skanerów w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych monochromatycznych; Pakiet 2 - Sukcesywna dostawa skanerów

Termin składania ofert: do dnia 26 lipca 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 11-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy drukarek i skanerów w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych monochromatycznych.
 • 22-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy drukarek i skanerów w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych monochromatycznych
 • 08-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy drukarek i skanerów w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych monochromatycznych; Pakiet 2 - Sukcesywna dostawa skanerów

17-07-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-160/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem i ustawieniem mebli do sali nr 233/234 Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 25 lipca 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 02-08-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę wraz z montażem i ustawieniem mebli do sali nr 233/234 Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

19-07-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-142/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 21-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzeniu czynności badania i oceny ofert nie podlegających odrzuceniu w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy
 • 21-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert nie podlegających odrzuceniu w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy
 • 16-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy

22-07-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-154/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych, multimedialnych i wielofunkcyjnych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami1, 4, 5, 6, 7 i 9 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 3 i 8.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urzadzeń komputerowych, multimedialnych i wielofunkcyjnych w podziale na pakiety.

24-07-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-161/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych

Termin składania ofert: do dnia 01 sierpnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 02-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych.

24-07-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-157/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia do przeprowadzania autopsji dla potrzeb Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 sierpnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia do przeprowadzania autopsji dla potrzeb Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

24-07-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-156/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów, wyposażenia do mikroskopów oraz aparatów fotograficznych w podziale na pakiety:Pakiet 1: Mikroskop odwrócony 1 szt.; Pakiet 2: Mikroskopy biologiczne 3 szt.; Pakiet 3: Kamera do mikroskopu 1 szt.;Pakiet 4: Aparat fotograficzny 1 szt.; Pakiet 5: Cyfrowy aparat fotograficzny (lustrzanka) 1 szt.; Pakiet 6: Cyfrowy aparat fotograficzny (lustrzanka) 1 szt.; 1.7) Pakiet 7: Powiększalnik kolorowy 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 05 sierpnia 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w P. 1 i 3 oraz unieważnieniu postępowania w P. 2, 4, 5, 6 i 7 w przetargu pn. Dostawa mikroskopów, wyposażenia do mikroskopów oraz aparatów fotograficznych w podziale na pakiety:Pakiet 1: Mikroskop odwrócony 1 szt.; Pakiet 2: Mikroskopy biologiczne 3 szt.; Pakiet 3: Kamera do mikroskopu 1 szt.;Pakiet 4: Aparat fotograficzny 1 szt.; Pakiet 5: Cyfrowy aparat fotograficzny (lustrzanka) 1 szt.; Pakiet 6: Cyfrowy aparat fotograficzny (lustrzanka) 1 szt.; 1.7) Pakiet 7: Powiększalnik kolorowy 1 szt.

24-07-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-153/2013

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych z zachowaniem numerów.

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych z zachowaniem numerów.

26-07-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-168/201

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń multimedialnych.

Termin składania ofert: do dnia 05 sierpnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń multimedialnych.

26-07-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-165/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: wykonanie usługi cateringowej dla uczestników uroczystości uczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego (04.10.2013 r.); Pakiet 2: usługa cateringowa: cocktail/lunch dla zaproszonych gości JM Rektora WUM po uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego (04.10.2013 r.);Pakiet 3: usługa cateringowa: lunch podczas uroczystości pożegnania pracowników WUM odchodzących na emeryturę (11.09.2013 r.);Pakiet 4: wykonanie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystego posiedzenia Senatu poświęconego przyznaniu nagród JM Rektora WUM pracownikom Uczelni (28.10.2013 r.).

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu pn. Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych określonych Pakietami 1÷4 jak niżej: Pakiet 1: wykonanie usługi cateringowej dla uczestników uroczystości uczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego (04.10.2013 r.) Pakiet 2: usługa cateringowa: cocktail/lunch dla zaproszonych gości JM Rektora WUM po uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego (04.10.2013 r.) Pakiet 3: usługa cateringowa: lunch podczas uroczystości pożegnania pracowników WUM odchodzących na emeryturę (11.09.2013 r.) Pakiet 4: wykonanie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystego posiedzenia Senatu poświęconego przyznaniu nagród JM Rektora WUM pracownikom Uczelni (28.10.2013 r.)

30-07-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/036/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R. Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych na podstawie umowy dofinansowania projektu Nr POIG.02.02.00-14-024/08-00, z dnia 08.10.2009r., aneksu nr 1 z dnia 05.11.2009 r., aneksu nr 2 z dnia 07.05.2010 r., aneksu nr 3 z dnia 19-07-2010 r., aneksu nr 4 z dnia 17-09-2010 r., aneksu nr 5 z dnia 27-12-2010 r., aneksu nr 6 z dnia 1-07-2011r., aneksu nr 7 z dnia 30-11-2011r., aneksu nr 8 z dnia 14-02-2012 r., aneksu nr 9 z dnia 3-07-2012 r., aneksu nr 10 z dnia 12.12.2012 r., aneksu nr 11 z dnia 18-02-2013r.,aneksu nr 12 z dnia 14-05-2013 r. oraz aneksu nr 13 z dnia 27-06-2013 r.

Termin składania ofert: do dnia 09 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 2 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 3.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R. Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych na podstawie umowy dofinansowania projektu Nr POIG.02.02.00-14-024/08-00, z dnia 08.10.2009r., aneksu nr 1 z dnia 05.11.2009 r., aneksu nr 2 z dnia 07.05.2010 r., aneksu nr 3 z dnia 19-07-2010 r., aneksu nr 4 z dnia 17-09-2010 r., aneksu nr 5 z dnia 27-12-2010 r., aneksu nr 6 z dnia 1-07-2011r., aneksu nr 7 z dnia 30-11-2011r., aneksu nr 8 z dnia 14-02-2012 r., aneksu nr 9 z dnia 3-07-2012 r., aneksu nr 10 z dnia 12.12.2012 r., aneksu nr 11 z dnia 18-02-2013r.,aneksu nr 12 z dnia 14-05-2013 r. oraz aneksu nr 13 z dnia 27-06-2013 r.

31-07-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-238/2012

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych i socjalnych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT).

Termin składania ofert: do dnia 16 września 2013 do godziny 12:30

Załączniki ( 45 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-10-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych i socjalnych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT).

02-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-179/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Pakiet 1 meble do pomieszczeń Katedry Dermatologii i Wenerologii, Pakiet 2 meble laboratoryjne,

Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 14-08-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Pakiet 1 meble do pomieszczeń Katedry Dermatologii i Wenerologii.
 • 12-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Pakiet 2 meble laboratoryjne.

02-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-164/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa serwera; Pakiet 2 Dostawa drukarki atramentowej; Pakiet 3 Dostawa konsoli do gier oraz projektora do konsoli; Pakiet 4 Dostawa urządzenia UPS; Pakiet 5 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych; Pakiet 6 Dostawa tabletu PC z klawiaturą; Pakiet 7 Dostawa komputera stacjonarnego; Pakiet 8 Dostawa drukarek oraz laminarki

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 27-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu pn.Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:Pakiet 2 Dostawa drukarki atramentowej;Pakiet 4 Dostawa urządzenia UPS;Pakiet 5 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych;Pakiet 7 Dostawa komputera stacjonarnego;Pakiet 8 Dostawa drukarek oraz laminarki.
 • 22-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa serwera; Pakiet 3 - Dostawa konsoli do gier oraz projektora do konsoli; Pakiet 6 - Dostawa tabletu PC z klawiaturą;

02-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-159/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Materiały pomocnicze do wykonywania badań laboratoryjnych; Pakiet 2: Plastikowe akcesoria laboratoryjne; Pakiet 3: Plastikowe akcesoria laboratoryjne; Pakiet 4 : Produkty do badań laboratoryjnych; Pakiet 5: Akcesoria do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych.

Termin składania ofert: do dnia 13 sierpnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzetu laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objetych Pakietami 1, 3 - 5 oraz o unieważnieniu postepowania w zakresie dostaw objetych Pakietem 2.

07-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-171/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa lamp używanych na salach operacyjnychoraz mebli laboratoryjnych dla potrzeb Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - dostawa lamp operacyjnych, Pakiet 2 - dostawa mebli laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 17 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 07-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 2 w postępowaniu pn. "Dostawa lamp używanych na salach operacyjnych oraz mebli laboratoryjnych dla potrzeb Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety"
 • 26-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. "Dostawa lamp używanych na salach operacyjnych oraz mebli laboratoryjnych dla potrzeb Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety" w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 1

08-08-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-155/2013

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług bieżącej konserwacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Świadczenie usług bieżącej konserwacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

09-08-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-184/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót remontowych: Pakiet 1:Wykonanie robót remontowo adaptacyjnych poczekalni przy Sali Senatu na I piętrze budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie, Pakiet 2: Wykonanie remontu pomieszczeń w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej przeznaczonych dla Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej w budynku Zwierzętarni przy ul. Pawińskiego 3 c w Warszawie.

Termin składania ofert: do dnia 26 sierpnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Wykonanie robót remontowych:Pakiet 1:Wykonanie robót remontowo adaptacyjnych poczekalni przy Sali Senatu na I piętrze budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie, Pakiet 2:Wykonanie remontu pomieszczeń w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej przeznaczonych dla Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej w budynku Zwierzętarni przy ul. Pawińskiego 3 c w Warszawie

09-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-174/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - materiały eksploatacyjne do urządzeń wyprodukowanych przez firmę Lexmark, 2)Pakiet 2 - materiały eksploatacyjne do urządzeń wyprodukowanych przez firmę Hewlett Packard, 3)Pakiet 3 - materiały eksploatacyjne do urządzeń wyprodukowanych przez inne firmy niż Lexmark i Hewlett Packard, 4)Pakiet 4 - materiały eksploatacyjne do urządzenia Canon Image Runner Advance 9060PRO i plotera Canon iPF 8400

Termin składania ofert: do dnia 27 sierpnia 2013 do godziny 10:50

Załączniki ( 27 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu pn.: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w podziale na pakiety:1)Pakiet 1 - materiały eksploatacyjne do urządzeń wyprodukowanych przez firmę Lexmark,2)Pakiet 2 - materiały eksploatacyjne do urządzeń wyprodukowanych przez firmę Hewlett Packard,3)Pakiet 3 - materiały eksploatacyjne do urządzeń wyprodukowanych przez inne firmy niż Lexmark i Hewlett Packard, 4)Pakiet 4 - materiały eksploatacyjne do urządzenia Canon Image Runner Advance 9060PRO i plotera Canon iPF 8400

09-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-181/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 22 sierpnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 2, 4,7,8 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 3, 5 i 6.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

12-08-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-183/2013

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych z zachowaniem numerów

Termin składania ofert: do dnia 23 sierpnia 2013 do godziny 12:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu znak: AEZ/S-183/2013 pn. Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych z zachowaniem numerów .

13-08-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-180/2013

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań ankietowych wśród lekarzy i pacjentów w publicznych placówkach opieki zdrowotnej w ramach projektu pn. Promocja aktywności seniorów w publicznej opiece zdrowotnej: diagnoza psychospołecznych potrzeb pacjentów i wzmacnianie interpersonalnych kompetencji lekarzy o akronimie PRACTA.

Termin składania ofert: do dnia 28 sierpnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród lekarzy i pacjentów w publicznych placówkach opieki zdrowotnej w ramach projektu pn. Promocja aktywności seniorów w publicznej opiece zdrowotnej: diagnoza psychospołecznych potrzeb pacjentów i wzmacnianie interpersonalnych kompetencji lekarzy o akronimie PRACTA.

13-08-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-187/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 28 sierpnia 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 03-09-2013

  pobierz Unieważnienie postępowania przetargowego pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów w okresie 48 miesięcy.

14-08-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-188/2013

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług serwisowania urządzeń stomatologicznych, zwanych dalej sprzętem stomatologicznym, w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, polegających w szczególności na: 1) konserwacji oraz okresowych przeglądach sprzętu stomatologicznego, odpowiednio dla Pakietu 1 i 2, wymienionego w Załącznikach nr 2.1- 2.2 do SIWZ (Formularze cenowe), 2) naprawie sprzętu stomatologicznego, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem, że łączna wartość tych usług nie przekroczy kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę, z tytułu konserwacji i przeglądów okresowych, o których mowa w pkt. 1.

Termin składania ofert: do dnia 26 sierpnia 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 28-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń stomatologicznych w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"

20-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-191/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników i cytokin dla Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych w ramach projektu, Znak sprawy: AEZ/S-191/2013

Termin składania ofert: do dnia 28 sierpnia 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 7 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-08-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa odczynników i cytokin dla Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych w ramach projektu.

21-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-170/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa autoklawu, 2)Pakiet 2 - dostawa autoklawu, 3)Pakiet 3 - dostawa wirówki z wyposażeniem, 4)Pakiet 4 - dostawa kołyski laboratoryjnej, 5)Pakiet 5 - dostawa mieszadła magnetycznego, 6)Pakiet 6 - dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem, 7)Pakiet 7 - dostawa wagi precyzyjnej, 8)Pakiet 8 - dostawa wagi precyzyjnej, 9)Pakiet 9 - dostawa wirówki i mieszadła laboratoryjnego, 10)Pakiet 10 - dostawa suszarek laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 03 września 2013 do godziny 10:50

Załączniki ( 32 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa autoklawu, 2)Pakiet 2 - dostawa autoklawu, 3)Pakiet 3 - dostawa wirówki z wyposażeniem, 4)Pakiet 4 - dostawa kołyski laboratoryjnej, 5)Pakiet 5 - dostawa mieszadła magnetycznego, 6)Pakiet 6 - dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem, 7)Pakiet 7 - dostawa wagi precyzyjnej, 8)Pakiet 8 - dostawa wagi precyzyjnej, 9)Pakiet 9 - dostawa wirówki i mieszadła laboratoryjnego, 10)Pakiet 10 - dostawa suszarek laboratoryjnych

22-08-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-190/2013

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej Systemu Centralnego Wydruku wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład systemu.

Termin składania ofert: do dnia 04 września 2013 do godziny 15:06

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-09-2013

  pobierz Informacja o unieważnieniu postępowania na świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej Systemu Centralnego Wydruku wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład systemu.

22-08-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-177/2013

Przedmiot zamówienia: Odbiór odpadów chemicznych powstających w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 30 sierpnia 2013 do godziny 10:50

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór odpadów chemicznych powstających w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego uniwersytetu Medycznego

23-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-176/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa oprogramowania serwerowego, Pakiet 2 dostawa dodatkowej licencji oraz kontraktu serwisowego na urządzenie SA-6000 firmy Juniper Networks dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 10 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-09-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę oprogramowania dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 dostawa oprogramowania serwerowego, Pakiet 2 dostawa dodatkowej licencji oraz kontraktu serwisowego na urządzenie SA-6000 firmy Juniper Networks dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

23-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-195/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 02 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 20-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objetych Pakietem 3 w postępowaniu pn. Dostawa urzadzeń komputerowych w podziale na pakiety.
 • 19-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania w pakiecie 3, oraz o powtórzeniu czynności w postępowaniu pn. Dostawa urzadzeń komputerowych w podziale na pakiety.
 • 09-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 i 3 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urzadzeń komputerowych w podziale na pakiety.

23-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-169/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa chłodziarek, (3 szt.) 2)Pakiet 2 dostawa zamrażarki, (1 szt.) 3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarek ( 2 szt. ) i zamrażarki (1 szt.).

Termin składania ofert: do dnia 02 września 2013 do godziny 10:50

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o rozstrygnięciu w postepowaniu pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa chłodziarek, (3 szt.)2)Pakiet 2 dostawa zamrażarki, (1 szt.)3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarek ( 2 szt. ) i zamrażarki (1 szt.).

28-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-193/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem i ustawieniem mebli do pomieszczenia przy Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-09-2013

  pobierz Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę wraz z montażem i ustawieniem mebli do pomieszczenia przy Sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

28-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-189/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem, 2)Pakiet 2 dostawa mikrowirówki laboratoryjnej z wyposażeniem, 3)Pakiet 3 dostawa wytrząsarki laboratoryjnej, 4)Pakiet 4 dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 09 września 2013 do godziny 10:50

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 20-09-2013

  pobierz Sprostowanie zawiadomienia o rozstrzygnięciu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem, 2)Pakiet 2 - dostawa mikrowirówki laboratoryjnej z wyposażeniem, 3)Pakiet 3 - dostawa wytrząsarki laboratoryjnej, 4)Pakiet 4 - dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem.
 • 20-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem,2)Pakiet 2 dostawa mikrowirówki laboratoryjnej z wyposażeniem, 3)Pakiet 3 dostawa wytrząsarki laboratoryjnej,4)Pakiet 4 dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem.

29-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-192/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Endometr Pakiet 2: Histeroskop Pakiet 3: Sprzętu do diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu Pakiet 4: Kolorowa drukarka medyczna Pakiet 5: Komora laminarna Pakiet 6: Inkubator CO2 Pakiet 7: Holter ambulatoryjny - rejestrator ciśnienia krwi Pakiet 8: Histeroskop

Termin składania ofert: do dnia 16 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 07-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych pakietem nr 1 w postępowania pn.: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety:Pakiet 1: Endometr; Pakiet 2: Histeroskop; Pakiet 3: Sprzętu do diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu; Pakiet 4: Kolorowa drukarka medyczna; Pakiet 5: Komora laminarna; Pakiet 6: Inkubator CO2; Pakiet 7: Holter ambulatoryjny - rejestrator ciśnienia krwi; Pakiet 8: Histeroskop
 • 27-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 2, 3, 6 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 4, 5, 7, 8 w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Endometr;Pakiet 2: Histeroskop;Pakiet 3: Sprzętu do diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu;Pakiet 4: Kolorowa drukarka medyczna;Pakiet 5: Komora laminarna;Pakiet 6: Inkubator CO2;Pakiet 7: Holter ambulatoryjny - rejestrator ciśnienia krwi;Pakiet 8: Histeroskop

30-08-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-175/2013

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie realizacji materiałów promocyjno-szkoleniowych, w ramach projektu pn. Promocja aktywności seniorów w publicznej opiece zdrowotnej: diagnoza psychospołecznych potrzeb pacjentów i wzmacnianie interpersonalnych kompetencji lekarzy o akronimie PRACTA

Termin składania ofert: do dnia 11 września 2013 do godziny 12:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-09-2013

  pobierz Zawiadomienie wyborze oferty w postępowaniu pn. Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie realizacji materiałów promocyjno-szkoleniowych, w ramach projektu pn. Promocja aktywności seniorów w publicznej opiece zdrowotnej: diagnoza psychospołecznych potrzeb pacjentów i wzmacnianie interpersonalnych kompetencji lekarzy o akronimie PRACTA

30-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-166/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety Pakiet 1: Pompa próżniowa typu Basic Pakiet 2: Urządzenie do odzyskiwania przeciwciał z oprzyrządowaniem Pakiet 3: Uniwersalny, mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny Pakiet 4:Cieplarka laboratoryjna

Termin składania ofert: do dnia 10 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.:Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety:Pakiet 1: Pompa próżniowa typu BasicPakiet 2: Urządzenie do odzyskiwania przeciwciał z oprzyrządowaniemPakiet 3: Uniwersalny, mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny Pakiet 4:Cieplarka laboratoryjna

02-09-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-185/2013

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym, polegających na odbieraniu i dostarczaniu przesyłek (w tym przesyłek w suchym lodzie) z/do siedziby oraz jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym polegających na odbieraniu i dostarczaniu przesyłek (w tym przesyłek w suchym lodzie) z/do siedziby oraz jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

04-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-196/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego.

Termin składania ofert: do dnia 13 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 17-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego.
 • 16-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofertw postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego
 • 02-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego

04-09-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-206/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu przetargowym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy.

05-09-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-158/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie serii i przeprowadzenie badań analitycznych produktu leczniczego w skali laboratoryjnej i w skali pilotażowej

Termin składania ofert: do dnia 13 września 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Wykonanie serii i przeprowadzenie badań analitycznychproduktu leczniczego w skali laboratoryjnej i w skali pilotażowej.

05-09-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-209/2013

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej Systemu Centralnego Wydruku wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład systemu.

Termin składania ofert: do dnia 13 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-09-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej Systemu Centralnego Wydruku wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład systemu.

06-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-205/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa podręczników Wydawnictwa Lekarskiego PZWL na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 16 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-09-2013

  pobierz Informacja o wyniu postępowania na sukcesywną dostawę podręczników Wydawnictwa Lekarskiego PZWL na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

06-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-201/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 18 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu pn. Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

06-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-203/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 Odczynniki firmy Abcam, Pakiet 2 Odczynniki firmy Roche.

Termin składania ofert: do dnia 17 września 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety

06-09-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-198/2013

Przedmiot zamówienia: Usługa obsługi kotłowni w sezonie grzewczym 2013/2014.

Termin składania ofert: do dnia 16 września 2013 do godziny 10:50

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa obsługi kotłowni w sezonie grzewczym 2013/2014.

06-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-204/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego - plastikowe akcesoria laboratoryjne

Termin składania ofert: do dnia 16 września 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego - plastikowe akcesoria laboratoryjne.

06-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-173/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych i wielofunkcyjnych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 16 września 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 31 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 18-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń komputerowych i wielofunkcyjnych w podziale na pakiety:Pakiet 3 Dostawa serwera kasetowego wraz z instalacją i konfiguracją, Pakiet 4 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, znak sprawy AEZ/S-173/2013
 • 17-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Dostawa urządzeń komputerowych i wielofunkcyjnych w podziale na pakiety:Pakiet 1 Dostawa komputera przenośnego (laptopa).Pakiet 2 - Dostawa skanera,Pakiet 5 - Dostawa konsoli do gier oraz projektora do konsoliPakiet 6 - Dostawa serwera.

06-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-199/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urzadzeń laboratoryjnych i medycznych.

Termin składania ofert: do dnia 16 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 i 4 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 3, 5, 6 i 7.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych,

06-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-197/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy koksu w sezonie grzewczym 2013/2014.

Termin składania ofert: do dnia 16 września 2013 do godziny 10:50

Załączniki ( 7 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 08-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w postepowaniu pn.: Sukcesywne dostawy koksu w sezonie grzewczym 2013/2014.
 • 18-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sukcesywne dostawy koksu w sezonie grzewczym 2013/2014.

09-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury laboratoryjnej dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 29-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. :Dostawa aparatury laboratoryjnej dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT

10-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-200/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 20 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

13-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-219/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-09-2013

  pobierz Unieważnienie postępowania przetargowego pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

17-09-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-224/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie serii i przeprowadzenie badań analitycznych produktu leczniczego w skali laboratoryjnej i w skali pilotażowej

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-09-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Wykonanie serii i przeprowadzenie badań analitycznych produktu lecznieczego w skali laboratoryjnej i pilotażowej

18-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-208/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawy urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety w ramach projektu Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii

Termin składania ofert: do dnia 18 listopada 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu 1 oraz unieważnienie w zakresie pakietu 4 w postępowaniu pn. Dostawy urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety w ramach projektu Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii .

18-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-221/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych w ramach projektów w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 września 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 4 )

 • 16-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych w ramach projektów w podziale na pakiety, w zakresie Pakietu 1, 3 i 4.
 • 15-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.Dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych w ramach projektów w podziale na pakiety, w zakresie Pakietu 2, 5 i 6.
 • 09-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych w ramach projektów w podziale na pakiety.
 • 08-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do realizacji badań naukowych w ramach projektów w podziale na pakiety

18-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-226/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznychPakiet 1 Dostawa mieszalnika mas alginatowych i skalera,Pakiet 2 Dostawa autoklawu, Pakiet 3 - Dostawa mikroskopu stomatologicznego,Pakiet 4 - Dostawa unitu stomatologicznego z wyposażeniem,Pakiet 5 - Dostawa turbiny i szybkozłączki ze światłemPakiet 6 Dostawa audiometru do badania przesiewowego (screeningowego) niedosłuchu za pomocą przewodnictwa powietrznego.

Termin składania ofert: do dnia 30 września 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 02-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 i 6 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 2, 4 i 5.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urzadzeń medycznych

20-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT w podziale na pakiety: Pakiet 1 - stanowisko do produkcji białek przez drobnoustroje oczyszczania białek i ich charakterystyki wraz z wyposażeniem laboratorium - system do hodowli biofilmu Pakiet 2 - biofotometr-aparat ELISA

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT w podziale na pakiety: Pakiet 1: stanowisko do produkcji białek przez drobnoustroje oczyszczania białek i ich charakterystyki wraz z wyposażeniem laboratorium - system do hodowli biofilmu; Pakiet 2: biofotometr-aparat ELISA

20-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-211/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT, Pakiet 1- zamrażarka niskotemperaturowa Pakiet 2 - sterylizator parowy Pakiet 3- autoklawy Pakiet 4 - cieplarki, suszarki, inkubatory Pakiet 5- komory laminarne Pakiet 6- komora laminarna Pakiet 7- komora laminarna Pakiet 8- komora do pracy sterylnej Pakiet 9- autoklaw Pakiet 10 - zgrzewarka Pakiet 11- cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrza

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 34 )

Wynik postępowania ( 5 )

 • 25-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objetych pakietami 3, 7 i 9 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.
 • 22-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT w zakresie pakietu 4.
 • 15-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu 2 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.
 • 13-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT w zakresie pakietu 1 oraz 4
 • 31-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborzez najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu 8 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów 5, 6, 10 i 11 w postępowaniu pod nazwą "Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT"

20-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-215/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu do badań spiroergometrycznych z Vmax (O2) oraz bieżnia z EKG dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT

Termin składania ofert: do dnia 05 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa zestawu do badań spiroergometrycznych z Vmax (O2) oraz bieżnia z EKG dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT

23-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-217/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 07 października 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 2,3,4,5,6,7,8 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety

23-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-207/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatów fotograficznych w podziale na pakiety:1)Pakiet 1 dostawa aparatu fotograficznego 1 szt.2)Pakiet 2 dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego 1 szt.3)Pakiet 3 dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego 1 szt.4)Pakiet 4 dostawa powiększalnika kolorowego 1 szt.5)Pakiet 5 dostawa body cyfrowego aparatu fotograficznego z reduktorem umożliwiającym jego podłączenie do mikroskopu Nikon ECLIPSE E400

Termin składania ofert: do dnia 02 października 2013 do godziny 10:50

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa aparatów fotograficznych w podziale na pakiety:1)Pakiet 1 dostawa aparatu fotograficznego 1 szt.2)Pakiet 2 dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego 1 szt.3)Pakiet 3 dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego 1 szt.4)Pakiet 4 dostawa powiększalnika kolorowego 1 szt.5)Pakiet 5 dostawa body cyfrowego aparatu fotograficznego z reduktorem umożliwiającym jego podłączenie do mikroskopu Nikon ECLIPSE E400

24-09-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-232/2013

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym, polegających na odbieraniu i dostarczaniu przesyłek (w tym przesyłek w suchym lodzie) z/do siedziby oraz jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 07 października 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-10-2013

  pobierz Unieważnienie postępowania przetargowego pn. Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym, polegających na odbieraniu i dostarczaniu przesyłek (w tym przesyłek w suchym lodzie) z/do siedziby oraz jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

25-09-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-225/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Rady II Wydziału Lekarskiego WUM

Termin składania ofert: do dnia 03 października 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Rady II Wydziału Lekarskiego WUM

27-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-194/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa analitycznego oprogramowania specjalistycznego wraz z przeglądarką obrazów DICOM oraz urządzeniami do akwizycji i edycji obrazów

Termin składania ofert: do dnia 21 października 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Dostawa analitycznego oprogramowania specjalistycznego wraz z przeglądarkąobrazów DICOM oraz urządzeniami do akwizycji i edycji obrazówznak sprawy: AEZ/S-194/2013

27-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-220/2013

Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa kalendarzy z logo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Pakiet 1 Kalendarze książkowe, Pakiet 2 Kalendarze biurowe.

Termin składania ofert: do dnia 07 października 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na druk i dostawę kalendarzy z logo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Pakiet 1 Kalendarze książkowe, Pakiet 2 Kalendarze biurowe.

27-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-238/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 08 października 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

27-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-223/2013

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie laboratorium Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w sprzęt laboratoryjny w podziale na pakiety: Pakiet 1 wirówki (5 sztuk) i mikrowirówki (5 sztuk) Pakiet 2 homogenizator do tkanek (1 sztuka) Pakiet 3 homogenizator do tkanek (1 sztuka) Pakiet 4 aparat do elektroforezy i transferu białek (1 sztuka)

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wyposażenie laboratorium Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w sprzęt laboratoryjny w podziale na pakiety

30-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-235/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT Pakiet 1- autoklawy (sterylizatory) Pakiet 2 stoły operacyjne Pakiet 3- zmywarka Pakiet 4 miniwirówka stołowa Pakiet 5- pH metr Pakiet 6- redestylator wody dla laboratorium Pakiet 7- zamrażarka niskotemperaturowa Pakiet 8- aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią w badaniach krótkotrwałych Pakiet 9- aparat do bezinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego.

Termin składania ofert: do dnia 07 listopada 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 27 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 15-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakiecie 5, 7, 8 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT
 • 15-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie pakietu 2, 4, 6, 9 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.

30-09-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-234/2013

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług bieżącej konserwacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług bieżącej konserwacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

30-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-212/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT w podziale na pakiety: Pakiet 1: zestaw do testowania i rejestracji zachowania małych zwierząt, Pakiet 2: system analizujący nie przetworzone ultradźwięki, Pakiet 3: Water Maze - labirynt wodny dla szczura, hole board dla szczura wraz z wyposażeniem (program, komputer, kamery, basen z wyposażeniem, okablowanie),

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 18-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objetych Pakietem Nr 1 i 3 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT w podziale na pakiety: Pakiet 1: zestaw do testowania i rejestracji zachowania małych zwierząt; Pakiet 2: system analizujący nie przetworzone ultradźwięki; Pakiet 3: Water Maze - labirynt wodny dla szczura, hole board dla szczura wraz z wyposażeniem (program, komputer, kamery, basen z wyposażeniem, okablowanie)
 • 13-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT w podziale na pakiety: Pakiet 1: zestaw do testowania i rejestracji zachowania małych zwierząt; Pakiet 2: system analizujący nie przetworzone ultradźwięki; Pakiet 3: Water Maze - labirynt wodny dla szczura, hole board dla szczura wraz z wyposażeniem (program, komputer, kamery, basen z wyposażeniem, okablowanie)

01-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-229/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemów sterowania wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład wyposażenia sal seminaryjnych w sprzęt Audio Video

Termin składania ofert: do dnia 10 października 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 31-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o ponownym wyborze ofert w postępowaniu S-229/2013 pn. Dostawa systemów sterowania wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład wyposażenia sal seminaryjnych w sprzęt Audio Video.
 • 16-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu S-229/2013 pn. Dostawa systemów sterowania wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład wyposażenia sal seminaryjnych w sprzęt Audio Video.

01-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-243/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Roche

Termin składania ofert: do dnia 11 października 2013 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników firmy Roche.

02-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-213/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i aparatury badawczej w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT: Pakiet 1 Rozbudowany zestaw badawczy do komputerowej analizy obrazu: kamera, mikroskop z systemem konfokalnym, komputerem z oprogramowaniem morfometrycznym; Pakiet 2 Licznik - analizator komórek; Pakiet 3 Mikroskopy świetlne odwrócone z mikromanipulatorem 2 szt.; Pakiet 4 Mikroskopy świetlne 2 szt.; Pakiet 5 Mikroskop preparacyjny stereoskopowy.

Termin składania ofert: do dnia 08 listopada 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 14-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu i aparatury badawczej w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT, w zakresie dostaw objętych Pakietem 1.
 • 14-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu i aparatury badawczej w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT, w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 3, 4, 5.

02-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-240/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa lodówki, (1 szt.), 2)Pakiet 2 - dostawa chłodziarek, (20 szt.), 3)Pakiet 3 - dostawa chłodziarko zamrażarek ( 3 szt. )

Termin składania ofert: do dnia 10 października 2013 do godziny 10:50

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-10-2013

  pobierz Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa lodówki, (1 szt.), 2)Pakiet 2 - dostawa chłodziarek, (20 szt.), 3)Pakiet 3 - dostawa chłodziarko zamrażarek ( 3 szt. )

03-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-222/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa Laptopa na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM Pakiet 2: Dostawa Laptopa na potrzeby Kliniki Pediatrii WUMPakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Pakiet 4: Dostawa Laptopa na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM Pakiet 5: Dostawa Skanera na potrzeby WUM

Termin składania ofert: do dnia 11 października 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania S-222/2013 pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety.

03-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-241/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Kolorowa drukarka medyczna Pakiet 2: Komora laminarna Pakiet 3: Holter ambulatoryjny - rejestrator ciśnienia krwi Pakiet 4: Histeroskop

Termin składania ofert: do dnia 11 października 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 16-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 3 w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Kolorowa drukarka medyczna; Pakiet 2: Komora laminarna; Pakiet 3: Holter ambulatoryjny - rejestrator ciśnienia krwi; Pakiet 4: Histeroskop
 • 14-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 2 i Nr 4 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 1

07-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-230/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesięcy.

Termin składania ofert: do dnia 12 listopada 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesięcy.

07-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-214/2013

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w sprzęt laboratoryjny w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wirówki (6 szt.), termomikser (2 szt.), komora UV3, termostat Pakiet 2 - System do ilościowego PCR, zestaw do elektroforezy pulsacyjnej, pH-metr, pipety (2 zestawy) Pakiet 3 - Dezintegrator Pakiet 4 - Zestaw wag Pakiet 5 - Wytrząsarka, termostat Pakiet 6 - Zestaw do przechowywania materiału biologicznego Pakiet 7 - System do dokumentacji żeli Pakiet 8 - Dwustopniowy system oczyszczania wody

Termin składania ofert: do dnia 12 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wyposażenie Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) w sprzęt laboratoryjny w podziale na pakiety

08-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-218/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa unitu stomatologicznego.

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa unitu stomatologicznego.

09-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-233/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z uruchomieniem systemu wideokonferencyjnego opartego o technologię IP wraz z osprzętem

Termin składania ofert: do dnia 18 października 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa wraz z uruchomieniem systemu wideokonferencyjnego opartego o technologię IP wraz z osprzętem

11-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-236/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń faksowych do wyposażenia budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

Termin składania ofert: do dnia 21 października 2013 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urzadzeń faksowych do wyposażenia budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT).

11-10-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-247/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu wykonawczego instalacji ppoż. w budynku Logistyki WUM przy ulicy Pawińskiego 3 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 21 października 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-10-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Wykonanie projektu wykonawczego instalacji ppoż. w budynku Logistyki WUM przy ulicy Pawińskiego 3 w Warszawie

11-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-239/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa mieszadła magnetycznego z funkcją grzania, 2)Pakiet 2 - dostawa elektrokardiografu, 3)Pakiet 3 - dostawa mieszadła magnetycznego, 4)Pakiet 4 - dostawa mikrowirówki z wyposażeniem, 5)Pakiet 5 - dostawa wytwornicy lodu, 6)Pakiet 6 - dostawa wirówki laboratoryjnej z funkcją chłodzenia wraz z wyposażeniem, 7)Pakiet 7 - dostawa mieszadła magnetycznego z funkcją grzania.

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2013 do godziny 09:50

Załączniki ( 32 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety:1)Pakiet 1 - dostawa mieszadła magnetycznego z funkcją grzania, 2)Pakiet 2 - dostawa elektrokardiografu, 3)Pakiet 3 - dostawa mieszadła magnetycznego, 4)Pakiet 4 - dostawa mikrowirówki z wyposażeniem, 5)Pakiet 5 - dostawa wytwornicy lodu, 6)Pakiet 6 - dostawa wirówki laboratoryjnej z funkcją chłodzenia wraz z wyposażeniem,

14-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-250/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa lamp używanych na salach operacyjnych dla potrzeb Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2013 do godziny 11:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa lamp używanych na salach operacyjnych dla potrzeb Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

15-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-237/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia pomieszczeń zwierzętarni dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Lampy bakteriobójcze; Pakiet 2 Stacja odkapslowania butelek i stacja opróżniania butelek; Pakiet 3 Chłodnia; Pakiet 4 Wózki; Pakiet 5 Wózki i regały jezdne; Pakiet 6 Stacja wymiany klatek, stacja usuwania ściółki, regały na klatki oraz klatki z kompletnym wyposażeniem.

Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 27 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 24-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 4, w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia pomieszczeń zwierzętarni dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT, w podziale na pakiety.
 • 10-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objetych Pakietami 1 - 3, 6 oraz unieważanieniu w zakresie dostaw objętych Pakietem 5 w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia pomieszczeń zwierzętarni dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Lampy bakteriobójcze; Pakiet 2 Stacja odkapslowania butelek i stacja opróżniania butelek; Pakiet 3 Chłodnia; Pakiet 4 Wózki; Pakiet 5 Wózki i regały jezdne; Pakiet 6 Stacja wymiany klatek, stacja usuwania ściółki, regały na klatki oraz klatki z kompletnym wyposażeniem.

16-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-246/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Cytometr Pakiet 2: Urządzenie do odzyskiwania przeciwciał z oprzyrządowaniem Pakiet 3: Zestaw do pomiaru ciśnienia w pęcherzu u zwierząt Pakiet 4: Cieplarka laboratoryjna

Termin składania ofert: do dnia 28 października 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 07-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety, Pakiet 1: Cytometr Pakiet 2: Urządzenie do odzyskiwania przeciwciał z oprzyrządowaniem Pakiet 3: Zestawu do pomiaru ciśnienia w pęcherzu u zwierząt Pakiet 4: Cieplarka laboratoryjna
 • 04-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych Pakietem 4 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 2 i 3 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.

18-10-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-186/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług transportu samochodowegow zakresie przewozu wyposażenia jednostek organizacyjnychWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego,zlokalizowanych na terenie Warszawy - od dnia podpisania umowy do dnia 31-10-2014 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 19-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w postępowaniu pn. Sukcesywne świadczenie usług transportu samochodowego w zakresie przewozu wyposażenia jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie Warszawy
 • 13-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w postępowaniu pn. Sukcesywne świadczenie usług transportu samochodowego w zakresie przewozu wyposażenia jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanych na terenie Warszawy
 • 08-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne świadczenie usług transportu samochodowegow zakresie przewozu wyposażenia jednostek organizacyjnychWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego,zlokalizowanych na terenie Warszawy.

22-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-248/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 31 października 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

23-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-254/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Scientific dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Scientific dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

24-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-252/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych:Pakiet 1 Dostawa unitu stomatologicznego z wyposażeniem,Pakiet 2 Dostawa autoklawu,

Termin składania ofert: do dnia 07 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety.

24-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-258/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Beckman Coulter dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 05 listopada 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Beckman Coulter dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

25-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-202/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa tomografu komputerowego 16-rzędowego dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2013 do godziny 12:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Dostawa tomografu komputerowego 16-rzędowego dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

29-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-231/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem i ustawieniem wyposażenia socjalnego do budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT).

Termin składania ofert: do dnia 13 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-12-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę wraz z montażem i ustawieniem wyposażenia socjalnego do budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT).

29-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-256/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu AGD i RTV, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego, ( 1 szt. ) 2)Pakiet 2 dostawa powiększalnika fotograficznego, ( 1 szt. ) 3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarek ( 3 szt. ), 4)Pakiet 4 dostawa zamrażarki szufladowej, ( 1 szt. ), 5)Pakiet 5 dostawa zamrażarki, ( 1 szt. ), 6)Pakiet 6 dostawa lodówki, ( 1 szt. ).

Termin składania ofert: do dnia 07 listopada 2013 do godziny 09:50

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 03-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w Pakiecie 2 w postepowaniu pn.: Dostawa sprzętu AGD i RTV, w podziale na pakiety:ANDlt;BRANDgt;1)Pakiet 1 dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego, ( 1 szt. )2)Pakiet 2 dostawa powiększalnika fotograficznego, ( 1 szt. )3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarek, ( 3 szt. ) 4)Pakiet 4 dostawa zamrażarki szufladowej, ( 1 szt. )5)Pakiet 5 dostawa zamrażarki, ( 1 szt. )6)Pakiet 6 dostawa lodówki, ( 1 szt. )
 • 20-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu AGD i RTV, w podziale na pakiety:1)Pakiet 1 dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego, ( 1 szt. )2)Pakiet 2 dostawa powiększalnika fotograficznego, ( 1 szt. )3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarek ( 3 szt. ),4)Pakiet 4 dostawa zamrażarki szufladowej, ( 1 szt. ),5)Pakiet 5 dostawa zamrażarki, ( 1 szt. ),ANDlt;6)Pakiet 6 dostawa lodówki, ( 1 szt. ).

30-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-228/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja macierzy dyskowej i urządzeń sieciowych , w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa macierzy dyskowej wraz z instalacją, konfiguracją dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pakiet 2: Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2013 do godziny 10:30

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania S-228/2013 pn.: Dostawa i instalacja macierzy dyskowej i urządzeń sieciowych , w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa macierzy dyskowej wraz z instalacją, konfiguracją dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pakiet 2: Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego .

30-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-244/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 08 listopada 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety.

31-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-261/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa stentów wieńcowych kobaltowo-chromowych pokrywanych lekiem everolimus XIENCE PRO w liczbie 27 szt.

Termin składania ofert: do dnia 12 listopada 2013 do godziny 10:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa stentów wieńcowych kobaltowo-chromowych pokrywanych lekiem everolimus - XIENCE PRO - w liczbie 27 szt.

04-11-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-245/2013

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług bieżącej konserwacji obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Termin składania ofert: do dnia 10 grudnia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn. Świadczenie usług bieżącej konserwacji obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

04-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-251/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa urządzeń faksowych.

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywna dostawa urządzeń faksowych.

05-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-263/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia laboratorium klatki do chronicznego podawania leków i bytowania zwierząt, z oprogramowaniem i wyposażeniem, dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.

Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia laboratorium klatki do chronicznego podawania leków i bytowania zwierząt, z oprogramowaniem i wyposażeniem, dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT

05-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-266/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT, Pakiet 1- komory laminarne 3 sztuki, Pakiet 2- komora laminarna 1 sztuka, Pakiet 3 - zgrzewarka sztuk 1, Pakiet 4- cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrza

Termin składania ofert: do dnia 12 grudnia 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 13-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT,Pakiet 1- komory laminarne 3 sztuki, Pakiet 2- komora laminarna 1 sztuka.
 • 08-01-2014

  pobierz Unieważnienie postępowania pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT w zakresie: Pakiet 3 - zgrzewarka sztuk 1, Pakiet 4- cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrza

05-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-242/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej izokratycznej (HPLC) z detektorem elektrochemicznym dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.

Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej izokratycznej (HPLC) z detektorem elektrochemicznym dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.

05-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-210/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem i ustawieniem mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Meble do Domów Studenta WUM, Pakiet 2 Meble gabinetowe do Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WUM, Pakiet 3 Meble biurowe i gabinetowe do Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej WUM, Pakiet 4 Mebel biurowe dla jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 18 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 09-12-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę wraz z montażem i ustawieniem mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 Meble do Domów Studenta WUM, Pakiet 4 Mebel biurowe dla jednostek organizacyjnych WUM.
 • 03-12-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę wraz z montażem i ustawieniem mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 3 Meble biurowe i gabinetowe do Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej WUM.
 • 28-11-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę wraz z montażem i ustawieniem mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 2 Meble gabinetowe do Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WUM.

07-11-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-259/2013

Przedmiot zamówienia: Zabezpieczenie stanu surowego zamkniętego budowy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM, poprzez wykonanie kompletnego systemowego dachu zielonego wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn. Zabezpieczenie stanu surowego zamkniętego budowy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM poprzez wykonanie kompletnego systemowego dachu zielonego wraz z robotami towarzyszącymi

08-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-260/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 18 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 27 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 28-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1,2,3,4,5,6,7,8,9 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 10.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

12-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-267/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu do mikrochirurgii krtani na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM, w podziale na pakiety:

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2013 do godziny 10:30

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania S-267/2013 pn. Dostawa zestawu do mikrochirurgii krtani na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM, w podziale na pakiety:

14-11-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-257/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Kolegium Rektorskiego oraz posiedzeń Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2014 r.; Pakiet 2: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 17.12.2013 r.; Pakiet 3: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii Emerytów i Rencistów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 13.12.2013 r.; Pakiet 4: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii organizowanej przez Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 12.12.2013 r.; Pakiet 5: Wykonanie usługi cateringowej - przerwa kawowa - podczas VI Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz podczas Wigilii dla pracowników Wydziału Farmaceutycznego WUM dnia 20.12.2013 r.; Pakiet 6: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii organizowanej przez II. Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 18.12.2013 r.

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 09-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 2 pn. Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii pracowników WUM oraz Pakiecie 4 pn. Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii organizowanej przez Samorząd Studentów WUM - w trybie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp
 • 02-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Kolegium Rektorskiego oraz posiedzeń Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2014 r.; Pakiet 2: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 17.12.2013 r.; Pakiet 3: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii Emerytów i Rencistów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 13.12.2013 r.; Pakiet 4: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii organizowanej przez Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 12.12.2013 r.; Pakiet 5: Wykonanie usługi cateringowej - przerwa kawowa - podczas VI Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz podczas Wigilii dla pracowników Wydziału Farmaceutycznego WUM dnia 20.12.2013 r.; Pakiet 6: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii organizowanej przez II. Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 18.12.2013 r.

15-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-271/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 29 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 2 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 i 3.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

18-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-284/2013

Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa publikacji "Warszawski Uniwersytet Medyczny w roku 2012"

Termin składania ofert: do dnia 26 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 19-12-2013

  pobierz Informacja o unieważnieniu postępowania AEZ/S-284/2013
 • 27-11-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na druk i dostawę publikacji "Warszawski Uniwersytet Medyczny w roku 2012".

18-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-264/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do analiz genetycznych na sekwenatorach HiSeq 1500 i HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-11-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników do analiz genetycznych na sekwenatorach HiSeq 1500 i HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

19-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-265/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 02-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

21-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-286/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Ława do nastawiania reakcji PCR Pakiet 2: Mieszadło magnetyczne Pakiet 3: Zestaw do pomiaru ciśnienia w pęcherzu u zwierząt Pakiet 4: Lampa polimeryzacyjna

Termin składania ofert: do dnia 29 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 16-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 1 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Ława do nastawiania reakcji PCR, Pakiet 2: Mieszadło magnetyczne, Pakiet 3: Zestaw do pomiaru ciśnienia w pęcherzu u zwierząt, Pakiet 4: Lampa polimeryzacyjna
 • 09-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 3 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety:Pakiet 1: Ława do nastawiania reakcji PCR,Pakiet 2: Mieszadło magnetyczne,Pakiet 3: Zestaw do pomiaru ciśnienia w pęcherzu u zwierząt,Pakiet 4: Lampa polimeryzacyjna
 • 03-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 2 i Nr 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod nazwą: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Ława do nastawiania reakcji PCR, Pakiet 2: Mieszadło magnetyczne, Pakiet 3: Zestaw do pomiaru ciśnienia w pęcherzu u zwierząt, Pakiet 4: Lampa polimeryzacyjna

21-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-270/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa fałdomierza, ( 1 szt. ), 2)Pakiet 2 - dostawa zestawu do ważenia i analizowania składu ciała, ( 1 szt. ), 3)Pakiet 3 - dostawa wag precyzyjnych, ( 3 szt. ), 4)Pakiet 4 - dostawa mieszadła magnetycznego z funkcją grzania, ( 1 szt. ), 5)Pakiet 5 - dostawa zestawu do podwójnej elektroforezy pionowej, ( 1 szt. ), 6)Pakiet 6 - dostawa zestawu do elektroforezy poziomej, ( 1 szt. )

Termin składania ofert: do dnia 29 listopada 2013 do godziny 09:50

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa fałdomierza, ( 1 szt. ), 2)Pakiet 2 - dostawa zestawu do ważenia i analizowania składu ciała, ( 1 szt. ), 3)Pakiet 3 - dostawa wag precyzyjnych, ( 3 szt. ), 4)Pakiet 4 - dostawa mieszadła magnetycznego z funkcją grzania, ( 1 szt. ), 5)Pakiet 5 - dostawa zestawu do podwójnej elektroforezy pionowej, ( 1 szt. ), 6)Pakiet 6 - dostawa zestawu do elektroforezy poziomej, ( 1 szt. )

21-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-269/2013

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa skryptu pt. Postępowanie w stanach zagrożenia życia najważniejsze elementy niektórych procedur w wersji anglojęzycznej.

Termin składania ofert: do dnia 29 listopada 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 04-12-2013

  pobierz Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty w postępowaniu na przygotowanie do druku, druk oraz oprawa skryptu pt. Postępowanie w stanach zagrożenia życia najważniejsze elementy niektórych procedur w wersji anglojęzycznej.
 • 03-12-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na przygotowanie do druku, druk oraz oprawa skryptu pt. Postępowanie w stanach zagrożenia życia najważniejsze elementy niektórych procedur w wersji anglojęzycznej.

25-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-281/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa zamrażarki niskotemperaturowej, ( 1 szt. ), 2)Pakiet 2 dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem, ( 1 szt. ), 3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarki, ( 2 szt. ), 4)Pakiet 4 dostawa lodówki, ( 1 szt. ), 5)Pakiet 5 dostawa zamrażarki skrzyniowej i lodówki, ( 2 szt. ), 6)Pakiet 6 dostawa chłodziarko zamrażarki, ( 1 szt. ).

Termin składania ofert: do dnia 03 grudnia 2013 do godziny 09:50

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa zamrażarki niskotemperaturowej, ( 1 szt. ), 2)Pakiet 2 dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem, ( 1 szt. ), 3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarki, ( 2 szt. ), 4)Pakiet 4 dostawa lodówki, ( 1 szt. ), 5)Pakiet 5 dostawa zamrażarki skrzyniowej i lodówki, ( 2 szt. ), 6)Pakiet 6 dostawa chłodziarko zamrażarki, ( 1 szt. ).

25-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-278/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa Laptopa na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM Pakiet 2: Dostawa Laptopa na potrzeby Kliniki Pediatrii WUMPakiet 3: Dostawa Laptopa na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 03 grudnia 2013 do godziny 10:30

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu S-278/2013 pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety

26-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-291/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 05 grudnia 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 19-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 3 w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety
 • 11-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1 w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety
 • 10-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 2 i Pakietem nr 4 w postępowaniu pn.:Dostawa urządzeń medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety.

27-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-275/2013

Przedmiot zamówienia: Prenumerata czasopism krajowych na 2014 r. w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2 - Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla jednostek administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 3 - Czasopisma krajowe (miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze naukowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-12-2013

  pobierz Wynik postępowania na prenumeratę czasopism krajowych na 2014 r. w podziale na pakiety. Pakiet 1 - Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2 - Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla jednostek administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 3 - Czasopisma krajowe (miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze naukowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

27-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-292/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 grudnia 2013 do godziny 10:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 1 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

28-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-280/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa elektrokardiografu, ( 1 szt. ) 2)Pakiet 2 - dostawa kardiomonitorów kompaktowych i centrali monitorującej, ( 5 + 1 szt. ), 3)Pakiet 3 - dostawa systemu do ciągłego monitorowania przezskórnych ciśnień parcjalnych tlenu i dwutlenku węgla, ( 1 zestaw ), 4)Pakiet 4 - dostawa ssaków medycznych, ( 10 szt. ), 5)Pakiet 5 - dostawa medycznego ssaka jezdnego, ( 1 szt. ).

Termin składania ofert: do dnia 13 grudnia 2013 do godziny 09:50

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa elektrokardiografu, ( 1 szt. ) 2)Pakiet 2 - dostawa kardiomonitorów kompaktowych i centrali monitorującej, ( 5 + 1 szt. ), 3)Pakiet 3 - dostawa systemu do ciągłego monitorowania przezskórnych ciśnień parcjalnych tlenu i dwutlenku węgla, ( 1 zestaw ), 4)Pakiet 4 - dostawa ssaków medycznych, ( 10 szt. ), 5)Pakiet 5 - dostawa medycznego ssaka jezdnego, ( 1 szt. ).

29-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-216/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla potrzeb Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 08 stycznia 2014 do godziny 12:00

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętych Pakietami 3, 4 i 5 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części zamówienia objętych Pakietami 1 i 2 w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla potrzeb Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

29-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-279/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa zintegrowanego systemu nagłośnienia i projekcji w sali wykładowej na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM

Termin składania ofert: do dnia 10 grudnia 2013 do godziny 10:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa zintegrowanego systemu nagłośnienia i projekcji w sali wykładowej na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM

02-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-294/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 16-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 i 3 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
 • 12-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 4 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

02-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-272/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa samoobsługowych kiosków internetowych.

Termin składania ofert: do dnia 10 grudnia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa samoobsługowych kiosków internetowych.

02-12-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-296/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych naprawa pokrycia dachowego na części dachu i wykonanie odwodnienia liniowego na drodze zjazdowej przy węźle cieplnym

Termin składania ofert: do dnia 17 grudnia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych naprawa pokrycia dachowego na części dachu i wykonanie odwodnienia liniowego na drodze zjazdowej przy węźle cieplnym

03-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-293/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych.

Termin składania ofert: do dnia 12 grudnia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Dostawa urządzeń medycznych.

03-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-289/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT w podziale na pakiety: Pakiet 1: zestaw do testowania i rejestracji zachowania małych zwierząt, Pakiet 2: Water Maze - labirynt wodny dla szczura, hole board dla szczura wraz z wyposażeniem (program, komputer, kamery, basen z wyposażeniem, okablowanie),

Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 30-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 2 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT w podziale na pakiety: Pakiet 1: zestaw do testowania i rejestracji zachowania małych zwierząt, Pakiet 2: Water Maze - labirynt wodny dla szczura, hole board dla szczura wraz z wyposażeniem (program, komputer, kamery, basen z wyposażeniem, okablowanie)
 • 21-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 1 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT w podziale na pakiety: Pakiet 1: zestaw do testowania i rejestracji zachowania małych zwierząt, Pakiet 2: Water Maze - labirynt wodny dla szczura, hole board dla szczura wraz z wyposażeniem (program, komputer, kamery, basen z wyposażeniem, okablowanie).

04-12-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-277/2013

Przedmiot zamówienia: Usługa kompleksowego serwisowania FSMA (Full Service Maintenance Agreement) sprzętu drukującego firmy XEROX, będącego w posiadaniu Oficyny Wydawniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 grudnia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-12-2013

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na usługę kompleksowego serwisowania FSMA (Full Service Maintenance Agreement) sprzętu drukującego firmy XEROX, będącego w posiadaniu Oficyny Wydawniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

04-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-298/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT: Pakiet 1- autoklawy (sterylizatory) - 2 sztuki, Pakiet 2- zmywarka - 1 sztuka.

Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych pakietem 2 oraz unieważnieniu w zakresie dostaw objętych pakietem 1 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT

04-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-268/2013

Przedmiot zamówienia: Prenumerata roczna czasopism naukowych zagranicznych na 2014 r. w podziale na pakiety:Pakiet 1: Prenumerata czasopism dla Biblioteki Głównej;Pakiet 2: Prenumerata indywidualna czasopism dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2013 do godziny 10:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu: Prenumerata roczna czasopism naukowych zagranicznych na 2014 r. w podziale na pakiety

05-12-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-285/2013

Przedmiot zamówienia: Subskrypcja czasopism elektronicznych oraz medycznych baz danych na rok 2014r.:Pakiet 1 - Subskrypcja czasopism wydawnictwa Nature Publishing Group z numerami archiwalnymi;Pakiet 2 - Subskrypcja czasopism wydawnictwa British Medical Journal z numerami archiwalnymi;Pakiet 3 - Subskrypcja bazy UpToDate;Pakiet 4 - Subskrypcja bazy Access Medicine pełnotekstowej bazy e-learningowej z zestawem pytań USMLE.

Termin składania ofert: do dnia 13 grudnia 2013 do godziny 08:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn. Subskrypcja czasopism elektronicznych oraz medycznych baz danych na rok 2014r.: Pakiet 1 - Subskrypcja czasopism wydawnictwa Nature Publishing Group z numerami archiwalnymi; Pakiet 2 - Subskrypcja czasopism wydawnictwa British Medical Journal z numerami archiwalnymi; Pakiet 3 - Subskrypcja bazy UpToDate; Pakiet 4 - Subskrypcja bazy Access Medicine pełnotekstowej bazy e-learningowej z zestawem pytań USMLE.

09-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-273/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 17 grudnia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 19-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 4 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 i 3 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urzadzeń komputerowych w podziale na pakiety.
 • 09-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety.

09-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-303/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Polarymetr, Pakiet 2: Mieszadło magnetyczne, Pakiet 3: Lampa polimeryzacyjna

Termin składania ofert: do dnia 17 grudnia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 2 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objetych Pakietem Nr 1 i Nr 3 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Polarymetr Pakiet 2: Mieszadło magnetyczne Pakiet 3: Lampa polimeryzacyjna

10-12-2013

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-255/2013

Przedmiot zamówienia: Zapewnienie nieograniczonego dostępu sieciowego na rok 2014 do bazy ClinicalKey oraz pakietu książek elektronicznych Wydawnictwa Elsevier

Termin składania ofert: do dnia 07 grudnia 2012 do godziny 16:02

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-12-2013

  pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. "Zapewnienie nieograniczonego dostępu sieciowego na rok 2014 do bazy ClinicalKey oraz pakietu książek elektronicznych Wydawnictwa Elsevier

11-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-274/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 24-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2,3,5 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania w podziale na pakiety.
 • 20-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 4 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń komputerowych i oprpgramowania w podziale na pakiety.

12-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-306/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem i ustawieniem mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM, Pakiet 2 fotel rehabilitacyjny.

Termin składania ofert: do dnia 20 grudnia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 20-01-2014

  pobierz Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę wraz z montażem i ustawieniem mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM.
 • 14-01-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę wraz z montażem i ustawieniem mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 2 fotel rehabilitacyjny.

12-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-308/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 20 grudnia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 30-12-2013

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 3 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 i 5.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.
 • 09-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 4 w postępowaniu przetargowym on. Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

18-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-307/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2013 do godziny 09:00

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 20-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
 • 20-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania w Pakiecie 3, oraz o powtórzeniu czynności w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
 • 09-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 3, 4, 6 i 8 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 5 i 7.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

18-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-314/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa dewara z wyposażeniem, ( 1 szt. ) 2)Pakiet 2 - dostawa czytnika mikropłytek, ( 1 szt. ), 3)Pakiet 3 - dostawa detektora refraktometrycznego z wyposażeniem, ( 1 szt ), 4)Pakiet 4 - dostawa łaźni wodnej, ( 1 szt. ), 5)Pakiet 5 - dostawa komory laminarnej z wyposażeniem, ( 1 szt. ), 6)Pakiet 6 - dostawa wytrząsarek wortex, ( 3 szt. ), 7)Pakiet 7 - dostawa wirówki laboratoryjnej, ( 1 szt. ).

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2014 do godziny 09:50

Załączniki ( 33 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 05-03-2014

  pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (bez pakietu 2 ) w postępowaniu pn.: dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa dewara z wyposażeniem, ( 1 szt. ) 2)Pakiet 2 - dostawa czytnika mikropłytek, ( 1 szt. ), 3)Pakiet 3 - dostawa detektora refraktometrycznego z wyposażeniem, ( 1 szt ), 4)Pakiet 4 - dostawa łaźni wodnej, ( 1 szt. ), 5)Pakiet 5 - dostawa komory laminarnej z wyposażeniem, ( 1 szt. ), 6)Pakiet 6 - dostawa wytrząsarek wortex, ( 3 szt. ), 7)Pakiet 7 - dostawa wirówki laboratoryjnej, ( 1 szt. )
 • 21-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa dewara z wyposażeniem, ( 1 szt. )2)Pakiet 2 - dostawa czytnika mikropłytek, ( 1 szt. ),3)Pakiet 3 - dostawa detektora refraktometrycznego z wyposażeniem, ( 1 szt ),4)Pakiet 4 - dostawa łaźni wodnej, ( 1 szt. ),5)Pakiet 5 - dostawa komory laminarnej z wyposażeniem, ( 1 szt. ),6)Pakiet 6 - dostawa wytrząsarek wortex, ( 3 szt. ),7)Pakiet 7 - dostawa wirówki laboratoryjnej, ( 1 szt. ).

20-12-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-297/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2014 do godziny 10:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

24-12-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-315/2013

Przedmiot zamówienia: Publikacja reklam, ogłoszeń i nekrologów w prasie codziennej.

Termin składania ofert: do dnia 08 stycznia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-01-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na publikację reklam, ogłoszeń i nekrologów w prasie codziennej.

24-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-316/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 03 stycznia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 23-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania w podziale na pakiety.
 • 15-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety.
 • 10-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 4 i 5 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania w podziale na pakiety.

24-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-304/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Manekin niemowlęcia do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej; Pakiet 2 Symulator czynności życiowych z przenośnym monitorem pacjenta; Pakiet 3 Fantom pachowy; Pakiet 4 Fantom nadobojczykowy; Pakiet 5 Model ramienia do pomiaru ciśnienia krwi; Pakiet 6 Fantom kilkuletniego dziecka do nauki podstawowych technik ratowania życia; Pakiet 7 Fantom - tors z interaktywną symulacją arytmii; Pakiet 8 Manekin do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej niemowląt; Pakiet 9 Fantomy stomatologiczne; Pakiet 10 Modele anatomii człowieka dla celów dydaktycznych; Pakiet 11 Zestaw do ćwiczeń z promieniowania rentgenowskiego.

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 18-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 8 i 10.
 • 07-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

27-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-300/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 4, 5 i 6 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 i 3.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety.

30-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-313/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa tomografu komputerowego 16-rzędowego dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 lutego 2014 do godziny 12:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 17-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa tomografu komputerowego 16-rzędowego dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 14-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania pn. Dostawa tomografu komputerowego 16-rzędowego dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 28-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa tomografu komputerowego 16-rzędowego dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego