Archiwum 2014 (202)

03-01-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-299/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa serwera, macierzy dyskowej, urządzeń do zasilania awaryjnego oraz komputera przenośnego, a) Pakiet 1- klastra komputerowego z systemem pamięci masowej z wyposażeniem, b) Pakiet 2- serwerów obliczeniowych z wyposażeniem oraz przełącznika LAN z wyposażeniem, c) Pakiet 3 - zasilacza awaryjnego, d) Pakiet 4 wielordzeniowych stacji roboczych z wyposażeniem oraz monitorów 27'' WQHD, e) Pakiet 5 - komputera przenośnego z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, f) Pakiet 6 - przełączników LAN 10GbE warstwy trzeciej z wyposażeniem .

Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2014 do godziny 10:30

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 31-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych pakietem 4 po unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszejoraz po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w postępowaniu pn. Dostawa serwera, macierzy dyskowej, urządzeń do zasilania awaryjnego oraz komputera przenośnego.
 • 30-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania w zakresie dostw objętych Pakietem 4 oraz o powtórzeniu czynności w postępowaniu pn. Dostawa serwera, macierzy dyskowej, urządzeń do zasilania awaryjnego oraz komputera przenośnego.
 • 24-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie pakietów 1 4 i 6 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu 5 w postępowaniu pn. Dostawa serwera, macierzy dyskowej, urządzeń do zasilania awaryjnego oraz komputera przenośnego .

10-01-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-302/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 13-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu dostaw objętych pakietem nr 2 w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety.
 • 12-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1 i nr 5 w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety.
 • 27-01-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 3 i nr 4 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety.

13-01-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Polarymetr Pakiet 2: Fotometr płomieniowy Pakiet 3: Wyposażenia pracowni hodowli in vitro

Termin składania ofert: do dnia 22 stycznia 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 10-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 2 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Polarymetr; Pakiet 2: Fotometr płomieniowy; Pakiet 3: Wyposażenia pracowni hodowli in vitro
 • 05-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 1 i Pakietem Nr 3 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Polarymetr; Pakiet 2: Fotometr płomieniowy; Pakiet 3: Wyposażenia pracowni hodowli in vitro

14-01-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-311/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii molekularnej dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników do biologii molekularnej dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

15-01-2014

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 stycznia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 19-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów od 1 do 5 w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety
 • 14-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety, w zakresie Pakietu 6

16-01-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-290/2013

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie konserwacji, przeglądów i napraw indywidualnych zestawów klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w roku 2014

Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.Prowadzenie konserwacji, przeglądów i napraw indywidualnych zestawów klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w roku 2014

16-01-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Mikroskopy biologiczne (4 szt.) z kamerą cyfrową z oprogramowaniem (1 szt.); Pakiet 2: Mikroskop biologiczny do obserwacji w świetle przechodzącym (1 szt.); Pakiet 3: Mikroskop biologiczny do badań w jasnym polu z aparatem cyfrowym (1 szt.); Pakiet 4: Mikroskop do obserwacji w ciemnym polu widzenia (1 szt.); Pakiet 5: Mikroskop laboratoryjny (1 szt.); Pakiet 6: Zestaw pomiarowy do ćwiczeń laboratoryjnych (1 komplet): mikroskopy laboratoryjne z wyposażeniem (2 szt.); Pakiet 7: Mikroskop świetlny (1 szt.) - wyszczególnionych co do rodzaju i liczby oraz spełniających wymagania Zamawiającego określone w Załącznikach nr 2.1. - 2.7 do SIWZ (Formularz wymaganych warunków technicznych)

Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-02-2014

  pobierz Postępowanie pn. "Dostawa mikroskopów w podziale na pakiety" - zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych Pakietami 1÷5 i 7 (Pakiet 1: Mikroskopy biologiczne (4 szt.) z kamerą cyfrową z oprogramowaniem (1 szt.); Pakiet 2: Mikroskop biologiczny do obserwacji w świetle przechodzącym (1 szt.); Pakiet 3: Mikroskop biologiczny do badań w jasnym polu z aparatem cyfrowym (1 szt.); Pakiet 4: Mikroskop do obserwacji w ciemnym polu widzenia (1 szt.); Pakiet 5: Mikroskop laboratoryjny (1 szt.) i Pakiet 7: Mikroskop świetlny (1 szt.) oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 6 (Zestaw pomiarowy do ćwiczeń laboratoryjnych (1 komplet): mikroskopy laboratoryjne z wyposażeniem (2 szt.)

20-01-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów i urzadzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 3, i 4 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

20-01-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2014

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku oraz druk publikacji pt. Pielęgniarstwo transplantacyjne .

Termin składania ofert: do dnia 28 stycznia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-02-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na przygotowanie do druku oraz druk publikacji pt. Pielęgniarstwo transplantacyjne .

20-01-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu przyłącza sieci cieplnej i węzła cieplnego w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Oczki 1, 02-007 Warszawa

Termin składania ofert: do dnia 28 stycznia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Wykonanie projektu przyłącza sieci cieplnej i węzła cieplnego w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,ul. Oczki 1, 02-007 Warszawa

21-01-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Merck;Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Fermentas

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odczynników firmy Merck; Pakiet 2: Dostawa odczynników firmy Fermentas

22-01-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.

Termin składania ofert: do dnia 30 stycznia 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych pakietami 1, 2 oraz 4 oraz unieważnienie postępowania w zakresie dostaw objętych pakietem 3 w postępowniau pn. Dostawa urządzeń w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.

23-01-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2014

Przedmiot zamówienia: Zakup dostępu do multiwyszukiwarki integrującej naukowe zasoby elektroniczne

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Zakup dostępu do multiwyszukiwarki integrującej naukowe zasoby elektroniczne

30-01-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-03-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

30-01-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2014

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT oraz terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni przy obiekcie.

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT oraz terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni przy obiekcie

31-01-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa dwóch laptopów na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 2: Dostawa laptopa na potrzeby Zakładu Biologii Medycznej WUM.Pakiet 3: Dostawa laptopa na potrzeby Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM.Pakiet 4: Dostawa drukarki kolorowej na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM.Pakiet 5: Dostawa tabletu na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii WUM.Pakiet 6: Dostawa jednostki centralnej komputera PC na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 7: Dostawa dwóch monitorów oraz karty graficznej na potrzeby Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM.

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2014 do godziny 10:30

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu pn.Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa dwóch laptopów na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 2: Dostawa laptopa na potrzeby Zakładu Biologii Medycznej WUM.Pakiet 3: Dostawa laptopa na potrzeby Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM.Pakiet 4: Dostawa drukarki kolorowej na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM.Pakiet 5: Dostawa tabletu na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii WUM.Pakiet 6: Dostawa jednostki centralnej komputera PC na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 7: Dostawa dwóch monitorów oraz karty graficznej na potrzeby Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM.

31-01-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa kamery endoskopowej HDTV

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu pn. "Dostawa kamery endoskopowej HDTV"

03-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa lodówki z zamrażalnikiem, 2)Pakiet 2 dostawa chłodziarko zamrażarki, 3)Pakiet 3 dostawa chłodziarki, 4)Pakiet 4 dostawa zamrażarki niskotemperaturowej, 5)Pakiet 5 dostawa zamrażarki skrzyniowej, 6)Pakiet 6 dostawa lodówek i chłodziarko zamrażarek, 7)Pakiet 7 dostawa zamrażarek skrzyniowych, 8)Pakiet 8 dostawa lodówki do zabudowy.

Termin składania ofert: do dnia 13 lutego 2014 do godziny 09:50

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnieciu w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa lodówki z zamrażalnikiem, 2)Pakiet 2 dostawa chłodziarko zamrażarki, 3)Pakiet 3 dostawa chłodziarki, 4)Pakiet 4 dostawa zamrażarki niskotemperaturowej, 5)Pakiet 5 dostawa zamrażarki skrzyniowej, 6)Pakiet 6 dostawa lodówek i chłodziarko zamrażarek, 7)Pakiet 7 dostawa zamrażarek skrzyniowych, 8)Pakiet 8 dostawa lodówki do zabudowy.

03-02-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie kompleksowych usług poligraficznych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 - książki okolicznościowe, broszury i informatory Pakiet 2 - teczki i okładki na dokumenty Pakiet 3 notatniki Pakiet 4 - torby papierowe Pakiet 5 - informator dla kandydatów na studia Pakiet 6 materiały poligraficzne do projektu BASTION

Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 21-02-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na wykonywanie kompleksowych usług poligraficznych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 - książki okolicznościowe, broszury i informatory, Pakiet 2 - teczki i okładki na dokumenty, Pakiet 3 notatniki, Pakiet 4 - torby papierowe, Pakiet 6 materiały poligraficzne do projektu BASTION.
 • 17-02-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na wykonywanie kompleksowych usług poligraficznych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 5 - informator dla kandydatów na studia.

04-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatów fotograficznych i obiektywu do aparatu fotograficznego Canon 40D -w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1-3: Pakiet 1: aparat fotograficzny - 1 szt., Pakiet 2: aparat fotograficzny - 1 szt., Pakiet 3 - obiektyw do aparatu fotograficznego Canon 40D - 1 szt.

04-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa wirówki laboratoryjnej, 2)Pakiet 2 - dostawa aparatu do pomiaru składu ciała z wyposażeniem, 3)Pakiet 3 - dostawa mieszadeł magnetycznych, 4)Pakiet 4 - dostawa mini wytrząsarki kołyskowej, 5)Pakiet 5 - dostawa wirówki do odwirowywania dużej objętości cieczy, 6)Pakiet 6 - dostawa wirówki laboratoryjnej

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2014 do godziny 12:50

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa wirówki laboratoryjnej, 2)Pakiet 2 - dostawa aparatu do pomiaru składu ciała z wyposażeniem, 3)Pakiet 3 - dostawa mieszadeł magnetycznych, 4)Pakiet 4 - dostawa mini wytrząsarki kołyskowej, 5)Pakiet 5 - dostawa wirówki do odwirowywania dużej objętości cieczy, 6)Pakiet 6 - dostawa wirówki laboratoryjnej

05-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa falcerki

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Dostawa falcerki

05-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 13 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 28-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 3 i 5 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 1,4 i 6.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urzadzeń komputerowych w podziale na pakiety.

06-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2014

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa fałdomierza, 2)Pakiet 2 dostawa medycznego ssaka jezdnego, 3)Pakiet 3 dostawa optyki oraz uszczelki z otworem na kanał instrumentowy, 4)Pakiet 4 dostawa rejestratora holterowskiego

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2014 do godziny 09:50

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu pn.: dostawa sprzętu medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa fałdomierza,2)Pakiet 2 dostawa medycznego ssaka jezdnego, 3)Pakiet 3 dostawa optyki oraz uszczelki z otworem na kanał instrumentowy, 4)Pakiet 4 dostawa rejestratora holterowskiego

07-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa zintegrowanego systemu nagłośnienia i projekcji w sali wykładowej na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM,

Termin składania ofert: do dnia 18 lutego 2014 do godziny 10:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa zintegrowanego systemu nagłośnienia i projekcji w sali wykładowej na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM.

07-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa toru wizyjnego - zestawu do wideo-endoskopii oraz nasofaryngoskopu diagnostycznego, w podziale na Pakiety: Pakiet 1: Dostawa toru wizyjnego - zestawu do wideo-endoskopii, Pakiet 2: dostawa nasofaryngoskopu diagnostycznego - wyszczególnionych co do rodzaju i liczby oraz spełniających wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 2.1. i Załączniku nr 2.2 do SIWZ (Formularze wymaganych warunków technicznych).

Termin składania ofert: do dnia 19 lutego 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 03-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem 1 oraz o wyborze oferty w zakresie dostawy objętej Pakietem 2 w postępowaniu znak: AEZ/S-026/2014 pn. "Dostawa toru wizyjnego - zestawu do wideo-endoskopii oraz nasofaryngoskopu diagnostycznego, w podziale na pakiety"

11-02-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu do głosowania bezprzewodowego oraz tablicy interaktywnej, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa systemu do głosowania bezprzewodowego na potrzeby Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych WUM.Pakiet 2: Dostawa tablicy interaktywnej na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2014 do godziny 10:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu: Dostawa systemu do głosowania bezprzewodowego oraz tablicy interaktywnej, w podziale na pakiety.

11-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakietya Pakiet 1- autoklawy (sterylizatory)- sztuk 2; Pakiet 2- komora laminarna typu BIOHAZARD z pionowym przepływem powietrza sztuk 1

Termin składania ofert: do dnia 20 lutego 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 03-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety:Pakiet 1- autoklawy (sterylizatory)- sztuk 2;Pakiet 2- komora laminarna typu BIOHAZARD z pionowym przepływem powietrza sztuk 1

12-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do zarządzania Systemem Centralnego monitoringu i zdalnego dostępu systemów SAP firmy Schrack Seconet w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do zarządzania Systemem Centralnego monitoringu i zdalnego dostępu systemów SAP firmy Schrack Seconet w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 28-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

13-02-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu przyłącza sieci cieplnej i węzła cieplnego w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Oczki 1, 02-007 Warszawa

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-02-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Wykonanie projektu przyłącza sieci cieplnej i węzła cieplnego w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Oczki 1, 02-007 Warszawa

14-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-276/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla potrzeb Zakładu Anatomii Prawidłowej i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2014 do godziny 12:00

Załączniki ( 36 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 06-05-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 3 w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla potrzeb Zakładu Anatomii Prawidłowej i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
 • 25-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętych Pakietami 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla potrzeb Zakładu Anatomii Prawidłowej i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
 • 11-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 8 w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla potrzeb Zakładu Anatomii Prawidłowej i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

14-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2014 do godziny 10:30

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa trzech laptopów i trzech monitorów na potrzeby Zakłady Bioanalizy i Analizy Leków WUM.Pakiet 2: Dostawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Katedry i Kliniki Neurologii WUM.Pakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Neurochirurgii WUM.Pakiet 4: Dostawa dwóch drukarek monochromatycznych na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 5: Dostawa telewizora LED na potrzeby Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.Pakiet 6: Dostawa telewizora na potrzeby Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM.

19-02-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-036/2014

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej Systemu Centralnego Wydruku wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład systemu

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-03-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej Systemu Centralnego Wydruku wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład systemu.

19-02-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania klasy ERP, opartego o Dynamics AX 2009, w zakresie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią.

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2014 do godziny 12:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 28-03-2014

  pobierz Unieważnienie postępowania pn. Wykonanie rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania klasy ERP, opartego o Dynamics AX 2009, w zakresie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią.

20-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paszy granulowanej dla zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 03-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy paszy granulowanej dla zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

25-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 i 2 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety

25-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa unitu stomatologicznego.

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa unitu stomatologicznego.

28-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa wytrząsarek laboratoryjnych, 2)Pakiet 2 - dostawa mikrowirówki z akcesoriami, 3)Pakiet 3 - dostawa mieszadła mechanicznego, 4)Pakiet 4 - dostawa fałdomierza medycznego, 5)Pakiet 5 - dostawa zestawu do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki, 6)Pakiet 6 - dostawa aparatu do pomiaru indywidualnej odpowiedzi na działanie trzech klas leków przeciwpłytkowych, 7)Pakiet 7 - dostawa aparatu do pomiaru składu ciała

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2014 do godziny 09:50

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa wytrząsarek laboratoryjnych, 2)Pakiet 2 - dostawa mikrowirówki z akcesoriami, 3)Pakiet 3 - dostawa mieszadła mechanicznego, 4)Pakiet 4 - dostawa fałdomierza medycznego, 5)Pakiet 5 - dostawa zestawu do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki, 6)Pakiet 6 - dostawa aparatu do pomiaru indywidualnej odpowiedzi na działanie trzech klas leków przeciwpłytkowych, 7)Pakiet 7 - dostawa aparatu do pomiaru składu ciała

04-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa falcerki

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postepowania pn.: Dostawa falcerki

04-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Uczelni Pakiet 2 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Współpracy z Zagranicą Pakiet 3 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Kongresu WIMC Pakiet 4 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu BASTION Pakiet 5 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby IFMSA Poland Pakiet 6 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Młodej Farmacji Pakiet 7 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby EMSA Pakiet 8 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Studentów WUM Pakiet 9 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Doktorantów WUM Pakiet 10 dostawa kubków ceramicznych na potrzeby Uczelni

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 31 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 26-03-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 9 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Doktorantów WUM, Pakiet 10 dostawa kubków ceramicznych na potrzeby Uczelni.
 • 21-03-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 1 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Uczelni, Pakiet 2 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Współpracy z Zagranicą, Pakiet 3 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Kongresu WIMC, Pakiet 4 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu BASTION, Pakiet 5 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby IFMSA Poland, Pakiet 6 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Młodej Farmacji, Pakiet 7 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby EMSA, Pakiet 8 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Studentów WUM.

05-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-049/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objetej pakietem1 oraz wyborze oferty w zakresie dostaw objetych pakietami 2-4 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych z instalacją i szkoleniem w podziale na pakiety

05-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do analiz genetycznych na sekwenatorach HiSeq 1500 i HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 13 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników do analiz genetycznych na sekwenatorach HiSeq 1500 i HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

06-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 25-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.
 • 21-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie pakietu 1 oraz 3 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.

10-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 18 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 27 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 1,2,4,5 i 6.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety.

10-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-053/2014

Przedmiot zamówienia: Rozszerzenie licencji Juniper Networks SA6000 SSL VPN Appliance oraz sukcesywna dostawa oprogramowania komputerowego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 oraz 2 w postępowaniu przetargowym pn. Rozszerzenie licencji Juniper Networks SA6000 SSL VPN Appliance oraz sukcesywna dostawa oprogramowania komputerowego w podziale na pakiety

11-03-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Mikroskop operacyjny mobilny Pakiet 2: Elektrokardiograf Pakiet 3: Modernizacja rejestratora holterowskiego wraz z dostawą rejestratorów ciśnienia tętniczego krwi

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 01-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 3 w postępowaniu pn.: Dostawa aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety:Pakiet 1: Mikroskop operacyjny mobilny, Pakiet 2: Elektrokardiograf, Pakiet 3: Modernizacja rejestratora holterowskiego wraz z dostawą rejestratorów ciśnienia tętniczego krwi
 • 28-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 2 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 1 w postępowaniu pn.: Dostawa aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety:Pakiet 1: Mikroskop operacyjny mobilny Pakiet 2: Elektrokardiograf Pakiet 3: Modernizacja rejestratora holterowskiego wraz z dostawą rejestratorów ciśnienia tętniczego krwi

11-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych dla Zakładu Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 19 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-04-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych dla Zakładu Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

12-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 wiskozymetr rotacyjny z wyposażeniem, Pakiet 2 miernik impedancji z głowicą pomiarową, Pakiet 3 łaźnia wodna fajerkowa (3 sztuki), Pakiet 4 spektrofotometr jednokanałowy mikropłytkowy

Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 31-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wybore oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 wiskozymetr rotacyjny z wyposażeniem, Pakiet 2 miernik impedancji z głowicą pomiarową, Pakiet 3 łaźnia wodna fajerkowa (3 sztuki), Pakiet 4 spektrofotometr jednokanałowy mikropłytkowy
 • 26-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wybore oferty w w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 3, 4 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 wiskozymetr rotacyjny z wyposażeniem, Pakiet 2 miernik impedancji z głowicą pomiarową, Pakiet 3 łaźnia wodna fajerkowa (3 sztuki), Pakiet 4 spektrofotometr jednokanałowy mikropłytkowy

12-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-057/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paliw silnikowych w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-03-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy paliw silnikowych w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

12-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa toru wizyjnego zestawu do wideo-endoskopii HD z przeznaczeniem do zabiegów wykonywanych na sali operacyjnej, spełniającego minimalne wymagania określone w Formularzu wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2 do SIWZ), na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 03-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Dostawa toru wizyjnego zestawu do wideo-endoskopii HD z przeznaczeniem do zabiegów wykonywanych na sali operacyjnej, spełniającego minimalne wymagania określone w Formularzu wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2 do SIWZ), na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ)"

14-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 12 maja 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 40 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-05-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 4,5, 6, 7, 8, 9 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 3.w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

14-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-054/2014

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa chłodziarko zamrażarki, 2)Pakiet 2 - dostawa lodówki z zamrażarką, 3)Pakiet 3 - dostawa lodówki transportowej, 4)Pakiet 4 - dostawa chłodziarko zamrażarek, 5)Pakiet 5 - dostawa zamrażarki skrzyniowej, 6)Pakiet 6 - dostawa zamrażarki skrzyniowej, 7)Pakiet 7 - dostawa chłodziarko zamrażarki, 8)Pakiet 8 - dostawa zamrażarki szufladowej 9)Pakiet 9 - dostawa chłodziarko zamrażarki i lodówki.

Termin składania ofert: do dnia 25 lutego 2014 do godziny 09:50

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-04-2014

  pobierz Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa chłodziarko zamrażarki, 2)Pakiet 2 - dostawa lodówki z zamrażarką, 3)Pakiet 3 - dostawa lodówki transportowej, 4)Pakiet 4 - dostawa chłodziarko zamrażarek, 5)Pakiet 5 - dostawa zamrażarki skrzyniowej,6)Pakiet 6 - dostawa zamrażarki skrzyniowej,7)Pakiet 7 - dostawa chłodziarko zamrażarki, 8)Pakiet 8 - dostawa zamrażarki szufladowej 9)Pakiet 9 - dostawa chłodziarko zamrażarki i lodówki.

14-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2014 do godziny 10:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 17-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM.
 • 17-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania pn. Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM.
 • 11-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM.

19-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1:Komora PCR Pakiet 2:Osmometr Pakiet 3: Luminometr ze stacja dokującą Pakiet 4: Rejestrator ciśnienia krwi Pakiet 5: Redestylator

Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 15-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 3 w postępowaniu pn.: Dostawa aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1:Komora PCR Pakiet 2:Osmometr Pakiet 3: Luminometr ze stacja dokującą Pakiet 4: Rejestrator ciśnienia krwi Pakiet 5: Redestylator
 • 11-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 2, Nr 4, Nr 5 w postępowaniu pn.: Dostawa aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety:Pakiet 1:Komora PCR Pakiet 2:Osmometr Pakiet 3: Luminometr ze stacja dokującą Pakiet 4: Rejestrator ciśnienia krwi Pakiet 5: Redestylator
 • 01-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 1 w postępowaniu pn.:Dostawa aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety:Pakiet 1:Komora PCR Pakiet 2:Osmometr Pakiet 3: Luminometr ze stacja dokującą Pakiet 4: Rejestrator ciśnienia krwi Pakiet 5: Redestylator

20-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Cell Signaling Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 01-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Cell Signaling Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

27-03-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2014

Przedmiot zamówienia: Usługa wykonania medycznych badań laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usługa wykonania medycznych badań laboratoryjnych

28-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa skanera preparatów histologicznych wraz z pakietem oprogramowania.

Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn. Dostawa skanera preparatów histologicznych wraz z pakietem oprogramowania.

01-04-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług poligraficznych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Druki Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Pakiet 2 - Folder reklamowy na potrzeby projektu Bastion

Termin składania ofert: do dnia 09 kwietnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-04-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na wykonanie usług poligraficznych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 - Druki Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych, Pakiet 2 - Folder reklamowy na potrzeby projektu Bastion.

02-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2014

Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa publikacji "Warszawski Uniwersytet Medyczny w roku 2013"

Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-05-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na Druk i dostawę publikacji "Warszawski Uniwersytet Medyczny w roku 2013".

04-04-2014

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku Instytutu Medycyny Społecznej przy ul. Oczki 3 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 29-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku Instytutu Medycyny Społecznej przy ul. Oczki 3 w Warszawie.

04-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-076/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 14 kwietnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem1, 3 i 4 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety.

04-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-064/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa wytrząsarki laboratoryjnej 3D i maty PDM 3D, 2)Pakiet 2 - dostawa wirówek laboratoryjnych, 3)Pakiet 3 - dostawa wytrząsarki laboratoryjnej, 4)Pakiet 4 - dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem, 5)Pakiet 5 - dostawa termomiksera i bloku na 24 probówki, 6)Pakiet 6 - dostawa wirówki laboratoryjnej, 7)Pakiet 7 - dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 15 kwietnia 2014 do godziny 10:50

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-04-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety. Pakiet 1 - dostawa wytrząsarki laboratoryjnej 3D i maty PDM 3D, 2)Pakiet 2 - dostawa wirówek laboratoryjnych, 3)Pakiet 3 - dostawa wytrząsarki laboratoryjnej, 4)Pakiet 4 - dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem, 5)Pakiet 5 - dostawa termomiksera i bloku na 24 probówki, 6)Pakiet 6 - dostawa wirówki laboratoryjnej, 7)Pakiet 7 - dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem

07-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 15 kwietnia 2014 do godziny 11:30

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety.

08-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 29 maja 2014 do godziny 13:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-06-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

09-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-074/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 41 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 25-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 10,12,13,14,1516,17 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
 • 24-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 4, 6, 7, 11 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, 3, 5, 8, 9.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

09-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy produktów wytwarzanych przez Sigma-Aldrich: Sigma, Aldrich, Fluka, Supelco, SAFC dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-05-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy produktów wytwarzanych przez Sigma-Aldrich: Sigma, Aldrich, Fluka, Supelco, SAFC dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

09-04-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych oraz sukcesywne dostarczanie posiłków dla uczestników kursu Pielęgniarstwo Transplantacyjne, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wykonanie usługi cateringowej podczas 3-dniowego Kongresu pn. 10th Warsaw International Medical Congress (16-18.05.2014 r.), zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1.1 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6.1 do SIWZ); Pakiet 2 -Wykonanie usługi cateringowej podczas V Konferencji Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (27.05.2014 r.), zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1.2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6.2 do SIWZ); Pakiet 3 - Sukcesywne dostarczanie posiłków dla uczestników czterech edycji kursu Pielęgniarstwo Transplantacyjne, realizowanych w ramach 22 zjazdów, od dnia 09-05-2014 r. do dnia 22-02-2015 r., zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1.3 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6.3 do SIWZ).

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 25-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie usług objętych Pakietem 1 i Pakietem 2- w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych oraz sukcesywne dostarczanie posiłków dla uczestników kursu ‹Pielęgniarstwo Transplantacyjne›, w podziale na pakiety , znak sprawy: AEZ/S-075/2014
 • 18-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie usługi objętej Pakietem 3 w postępowaniu pn. Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych oraz sukcesywne dostarczanie posiłków dla uczestników kursu ‹Pielęgniarstwo Transplantacyjne›, w podziale na pakiety

10-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2014

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa aparatu do pomiaru składu ciała, 2)Pakiet 2 dostawa wagi analitycznej, 3)Pakiet 3 dostawa zestawu do przechowywania próbek w LN2, 4)Pakiet 4 dostawa wytwornicy pary, 5)Pakiet 5 dostawa aparatu do elektroforezy, 6)Pakiet 6 dostawa komory do PCR, 7)Pakiet 7 dostawa oświetlacza światłowodowego do mikroskopów IPOS-810, 8)Pakiet 8 dostawa dwukanałowej pompy perystaltycznej.

Termin składania ofert: do dnia 18 kwietnia 2014 do godziny 10:50

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-04-2014

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa aparatu do pomiaru składu ciała,2)Pakiet 2 dostawa wagi analitycznej,3)Pakiet 3 dostawa zestawu do przechowywania próbek w LN2,4)Pakiet 4 dostawa wytwornicy pary,5)Pakiet 5 dostawa aparatu do elektroforezy,6)Pakiet 6 dostawa komory do PCR,7)Pakiet 7 dostawa oświetlacza światłowodowego do mikroskopów IPOS-810,8)Pakiet 8 dostawa dwukanałowej pompy perystaltycznej.

16-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 28 kwietnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-05-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 8 w postępowaniu pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

17-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa oprogramowania komputerowego.

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-05-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywna dostawa oprogramowania komputerowego.

23-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-083/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL TECHNOLOGIES dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 08 maja 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-05-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL TECHNOLOGIES dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

24-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-084/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa chłodziarko zamrażarek, 2)Pakiet 2 dostawa chłodziarko zamrażarek, 3)Pakiet 3 dostawa zamrażarki szufladowej, 4)Pakiet 4 dostawa chłodziarko zamrażarki i lodówki, 5)Pakiet 5 dostawa lodówki transportowej.

Termin składania ofert: do dnia 09 maja 2014 do godziny 10:50

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-05-2014

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety:1)Pakiet 1 dostawa chłodziarko zamrażarek,2)Pakiet 2 dostawa chłodziarko zamrażarek,3)Pakiet 3 dostawa zamrażarki szufladowej,4)Pakiet 4 dostawa chłodziarko zamrażarki i lodówki,5)Pakiet 5 dostawa lodówki transportowej.

25-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-082/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury i urządzeń medycznych - z instalacją i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu w zakresie obsługi - w podziale na pakiety: Pakiet 1 -laser chirurgiczny; Pakiet 2 - aparat do przesiewowych badań polisomnograficznych; Pakiet 3 - diatermia chirurgiczna; Pakiet 4 - system holterowski z oprogramowaniem oraz dwoma rejestratorami - spełniających minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych dla poszczególnych Pakietów (Załączniki nr 2.1 - 2.4 do SIWZ), na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ)

Termin składania ofert: do dnia 15 maja 2014 do godziny 10:30

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-05-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem 1 oraz wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 3 i 4 w postępowaniu pn. "Dostawa aparatury i urządzeń medycznych - z instalacją i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu w zakresie obsługi - w podziale na pakiety: Pakiet 1 -laser chirurgiczny; Pakiet 2 - aparat do przesiewowych badań polisomnograficznych; Pakiet 3 - diatermia chirurgiczna; Pakiet 4 - system holterowski z oprogramowaniem oraz dwoma rejestratorami - spełniających minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych dla poszczególnych Pakietów (Załączniki nr 2.1 - 2.4 do SIWZ), na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ)

28-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-094/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 09 maja 2014 do godziny 12:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-05-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM.

28-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-081/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Samorządu Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 07 maja 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-05-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na Dostawę materiałów promocyjnych dla potrzeb Samorządu Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

29-04-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-088/2014

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2014 do godziny 13:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-06-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

30-04-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2014

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku oraz druk publikacji pt. Historia znieczulenia regionalnego na ziemiach polskich w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku .

Termin składania ofert: do dnia 09 maja 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-05-2014

  pobierz Informacja o wynkiu postępowania na przygotowanie do druku oraz druk publikacji pt. Historia znieczulenia regionalnego na ziemiach polskich w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku .

30-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 09 maja 2014 do godziny 11:30

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-05-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety.

06-05-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-069/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Meble do Centrum Kształcenia Podyplomowego, Pakiet 2 Meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM, Pakiet 3 Meble uzupełniające do Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Pakiet 4 Meble biurowe do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 09-06-2014

  pobierz Wynik postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 2 Meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM.
 • 04-06-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 Meble do Centrum Kształcenia Podyplomowego, Pakiet 3 Meble uzupełniające do Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Pakiet 4 Meble biurowe do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

07-05-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli laboratoryjnych dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2014 do godziny 13:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-06-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa mebli laboratoryjnych dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

07-05-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2014

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie konserwacji, przeglądów i napraw indywidualnych zestawów klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 maja 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-06-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęowaniu pn. Prowadzenie konserwacji, przeglądów i napraw indywidualnych zestawów klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

08-05-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-05-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 2, 3, 4 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 5.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomartologicznych w podziale na pakiety.

09-05-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-079/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania komputerowego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 21 maja 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-05-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa oprogramowania komputerowego w podziale na pakiety.

13-05-2014

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-068/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-06-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy.

14-05-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-099/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Mikroskop operacyjny mobilny Pakiet 2: Mikroskopy biologiczne i stereoskopowe

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 17-06-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 1 w postępowaniu pn.:Dostawa aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety:Pakiet 1: Mikroskop operacyjny mobilny Pakiet 2: Mikroskopy biologiczne i stereoskopowe
 • 12-06-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 2 w postępowaniu pn.: Dostawa aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety:Pakiet 1: Mikroskop operacyjny mobilny Pakiet 2: Mikroskopy biologiczne i stereoskopowe

14-05-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-098/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług sukcesywnego dostarczania posiłków dla uczestników kursu Pielęgniarstwo Transplantacyjne od dnia 06.06.2014 r. do dnia 22.03.2015 r.

Termin składania ofert: do dnia 23 maja 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-05-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęowaniu pn. Wykonanie usług sukcesywnego dostarczania posiłków dla uczestników kursu Pielęgniarstwo Transplantacyjne od dnia 06.06.2014 r. do dnia 22.03.2015 r.

16-05-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Anatomii Prawidlowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 22 lipca 2014 do godziny 13:00

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 02-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie dostaw objętych pakietami 1- 6 w postępowaniu pn. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Anatomii Prawidlowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

21-05-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy.

Termin składania ofert: do dnia 29 maja 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 03-07-2014

  pobierz Informacja o powtórnym wyniku postępowania na sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy.
 • 02-07-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania, oraz o powtórzeniu czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy
 • 23-06-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy.

22-05-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-096/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 25-06-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami nr 3 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 2 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety
 • 12-06-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1 i nr 4 w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety.

22-05-2014

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczenia na laboratorium oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby projektu Bastion w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 09 czerwca 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 02-07-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczenia na laboratorium oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby projektu Bastion w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

22-05-2014

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie elewacji budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Oczki 1 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 13 czerwca 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-07-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie elewacji budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Oczki 1 w Warszawie

23-05-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2014

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań klinicznych leku w ramach projektu pn. Optymalizacja terapii przeciwbólowej wdrożenie nowego, złożonego preparatu przeciwbólowego

Termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2014 do godziny 11:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-07-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Przeprowadzenie badań klinicznych leku w ramach projektu pn. Optymalizacja terapii przeciwbólowej wdrożenie nowego, złożonego preparatu przeciwbólowego .

02-06-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-102/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 18 czerwca 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-06-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

06-06-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa kserokopiarki na potrzeby Kliniki Neurochirurgii WUM Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM Pakiet 3: Dostawa 4 komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM . Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Badania Środowiska WUM.Pakiet 5: Dostawa drukarki kolorowej wraz z akcesoriami na potrzeby II Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 16 czerwca 2014 do godziny 11:30

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-06-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa kserokopiarki na potrzeby Kliniki Neurochirurgii WUM Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM Pakiet 3: Dostawa 4 komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM . Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Badania Środowiska WUM.Pakiet 5: Dostawa drukarki kolorowej wraz z akcesoriami na potrzeby II Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM.

06-06-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-090/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 27 czerwca 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-06-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

09-06-2014

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie robót remontowych i ogólnobudowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 czerwca 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

09-06-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-101/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania komputerowego w podziale na pakiety:Pakiet 1 Dostawa i wdrożenie systemu komunikacji ujednoliconej na bazie komunikatora.Pakiet 2 Dostawa i wdrożenie wsparcia technicznego i rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania OPTIcamp Perso, posiadanego przez Zamawiającego. Pakiet 3 Dostawa komponentów programistycznych. Pakiet 4 Dostawa uaktualnienia oprogramowania do tworzenia programów na zasadzie programowania obiektowego. Pakiet 5 Dostawa oprogramowania na potrzeby Zakładu Immunologii, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM.

Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2014 do godziny 11:30

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-06-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1,3,5 oraz o unieważnieniu postępowania w m 2 i 4 w postępowniu przetargowym pn. Dostawa oprogramowania komputerowego w podziale na pakiety.

10-06-2014

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-080/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie połączenia światłowodowego WUM-ICM UW w relacji: budynek Apteki (Banacha 1A blok F) - budynek ICM UW (Pawińskiego 5a) pod ul. Pawińskiego w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 26 czerwca 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-06-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie połączenia światłowodowego WUM-ICM UW w relacji: budynek Apteki (Banacha 1A blok F) - budynek ICM UW (Pawińskiego 5a) pod ul. Pawińskiego w Warszawie

11-06-2014

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-093/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac remontowych w Domach Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - wykonanie prac remontowych w Domu Studenta Nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet nr 2 - wykonanie prac remontowych w Domu Studenta Nr 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet nr 3 - wykonanie prac remontowych w Domu Studenta Nr 2 BIS przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 27 czerwca 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-07-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietów 1, 2 i 3 w postępowaniu pn. Wykonanie prac remontowych w Domach Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - wykonanie prac remontowych w Domu Studenta Nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet nr 2 - wykonanie prac remontowych w Domu Studenta Nr 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet nr 3 - wykonanie prac remontowych w Domu Studenta Nr 2 BIS przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

16-06-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-110/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 taborety laboratoryjne, Pakiet 2 krzesła i fotele biurowe.

Termin składania ofert: do dnia 25 czerwca 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 03-07-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 taborety laboratoryjne, Pakiet 2 krzesła i fotele biurowe.

27-06-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-108/2014

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług bankowych na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 09 lipca 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług bankowych na rzecz Warszawskiego Uniewersytetu Medycznego.

02-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-100/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety:Pakiet nr 1 Dostawa odczynników firmy QiagenPakiet nr 2 Dostawa odczynników firmy Biomerieux

Termin składania ofert: do dnia 11 lipca 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-07-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętej Pakietem nr 1 oraz o unieważnieniu postępowania dla dostaw objętych pakietem nr 2 w postępowaniu przetargowym pn.Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 Dostawa odczynników firmy Qiagen, Pakiet nr 2 Dostawa odczynników firmy Biomerieux

03-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-117/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania komputerowego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 11 lipca 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-07-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Dostawa oprogramowania komputerowego w podziale na pakiety w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 2

04-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę RANDD Systems dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 lipca 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-07-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę RANDamp;D Systems dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

04-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy (partiami w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego) materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, realizowane na podstawie zamówień złożonych w okresie 12 miesięcy (nie wcześniej niż od dnia 25.08.2014 r.) lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

Termin składania ofert: do dnia 17 lipca 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym ukcesywnych dostaw (partiami w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego) materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, realizowanych na podstawie zamówień złożonych w okresie 12 miesięcy (nie wcześniej niż od dnia 25.08.2014 r.) lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

04-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-122/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa chłodziarek z zamrażalnikiem, 2)Pakiet 2 - dostawa chłodziarko zamrażarek.

Termin składania ofert: do dnia 14 lipca 2014 do godziny 10:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-07-2014

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety:1)Pakiet 1 - dostawa chłodziarek z zamrażalnikiem, 2)Pakiet 2 - dostawa chłodziarko zamrażarek.

08-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących firmy Lexmark

Termin składania ofert: do dnia 16 lipca 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-07-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących firmy Lexmark

09-07-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-128/2014

Przedmiot zamówienia: Usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

09-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-114/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa przełączników szkieletowych i brzegowych z wyposażeniem, serwerów kasetowych, zasilaczy awaryjnych UPS, oprogramowania serwerowego, programistycznego i użytkowego dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 18 sierpnia 2014 do godziny 13:00

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 05-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych pakietami 2 i 3 w postępowaniu pn. Dostawa przełączników szkieletowych i brzegowych z wyposażeniem, serwerów kasetowych, zasilaczy awaryjnych UPS, oprogramowania serwerowego, programistycznego i użytkowego dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • 28-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa przełączników szkieletowych i brzegowych z wyposażeniem, serwerów kasetowych, zasilaczy awaryjnych UPS, oprogramowania serwerowego, programistycznego i użytkowego dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-114/2014, w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1, 6, 7 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami nr 4, 5, 8.

09-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-118/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 18 lipca 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-07-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 11.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa modeli anatomicznych, urzadzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

16-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-119/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 25 sierpnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1.w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

16-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-121/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 01-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

17-07-2014

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-124/2014

Przedmiot zamówienia: Remont elewacji budynku Collegium Anatomicum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Chałubińskiego 5 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 05 sierpnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont elewacji budynku Collegium Anatomicum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Chałubińskiego 5 w Warszawie

17-07-2014

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-133/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego w Zakładzie Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, ul. Oczki 1

Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.:Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego w Zakładzie Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, ul. Oczki 1

18-07-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-138/2014

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej Systemu Centralnego Wydruku wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład systemu.

Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-08-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na Świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej Systemu Centralnego Wydruku wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład systemu.

18-07-2014

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-126/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej i instalacji światłowodowej z wykorzystaniem istniejących tras kablowych na terenie Kampusu Lindleya, Kliniki Psychiatrycznej oraz UCZKIN w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i instalacji światłowodowej z wykorzystaniem istniejących tras kablowych na terenie Kampusu Lindleya, Kliniki Psychiatrycznej oraz UCZKIN w Warszawie

18-07-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-112/2014

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 24 miesięcy.

Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 24 miesięcy.

23-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-136/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biomerieux dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 01 sierpnia 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biomerieux dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

24-07-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-111/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług poligraficznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1- kalendarz studencki na rok akademicki 2014/2015 Pakiet 2 - czasopismo Galen dwa numery

Termin składania ofert: do dnia 01 sierpnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-08-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na wykonanie usług poligraficznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1- kalendarz studencki na rok akademicki 2014/2015,Pakiet 2 - czasopismo Galen dwa numery.

24-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

25-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa dygestoriów dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2014 do godziny 13:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa dygestoriów dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

25-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa chromatografów dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 września 2014 do godziny 13:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa chromatografów dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

28-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-131/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji SAP w budynku Logistyki WUM przy ulicy Pawińskiego 3 w Warszawieznak sprawy: AEZ/S-131/2014

Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2014 do godziny 11:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wykonanie instalacji SAP w budynku Logistyki WUM przy ulicy Pawińskiego 3 w Warszawie.

30-07-2014

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-135/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w podziale na pakiety, wraz ze świadczeniem usług przeglądów i konserwacji tych urządzeń: Pakiet 1: 2 komplety klimatyzatorów typu Split, KLUB NORA, Dom Studenta Nr 1, Warszawa ul. Batalionu Pięść 9 Pakiet 2: a) 1 komplet klimatyzatora typu Split, pokój cichej nauki, Dom Studenta Nr 2 BIS, Warszawa, ul. Karolkowa 84 b) 8 kompletów klimatyzatora typu Split, Dom Studenta Nr 2 , Warszawa, ul. Karolkowa 84:2 kpl. pomieszczenie Administracji, 3 kpl. pokoje cichej nauki (110, 112, 114),1 kpl. recepcja, 2 kpl. Sala TV Nowa, Sala TV Stara Pakiet 3: 1 kompletu klimatyzatora typu Kaseta w pok. 617, Rektorat WUM, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61 Pakiet 4: 1 komplet klimatyzatora typu Split , pokoju 207, Rektorat WUM, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61

Termin składania ofert: do dnia 14 sierpnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w podziale na pakiety, wraz ze świadczeniem usług przeglądów i konserwacji tych urządzeń:Pakiet 1: 2 komplety klimatyzatorów typu Split, KLUB NORA, Dom Studenta Nr 1, Warszawa ul. Batalionu Pięść 9,Pakiet 2: a) 1 komplet klimatyzatora typu Split, pokój cichej nauki, Dom Studenta Nr 2 BIS, Warszawa, ul. Karolkowa 84,b) 8 kompletów klimatyzatora typu Split, Dom Studenta Nr 2 , Warszawa, ul. Karolkowa 84: 2 kpl. pomieszczenie Administracji, 3 kpl. pokoje cichej nauki (110, 112, 114), 1 kpl. recepcja, 2 kpl. Sala TV Nowa, Sala TV Stara, Pakiet 3: 1 kompletu klimatyzatora typu Kaseta w pok. 617, Rektorat WUM, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61, Pakiet 4: 1 komplet klimatyzatora typu Split , pokoju 207, Rektorat WUM, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61,

31-07-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2014

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyszczególnionych w Załączniku nr 3.1 (Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1) i Załączniku nr 3.2 (Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 2)

Termin składania ofert: do dnia 12 września 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

07-08-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii meble laboratoryjne i dygestoria z wyposażeniem, w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych na wymiar, Pakiet 2 dostawa wraz z montażem dygestoriów i mebli laboratoryjnych, Pakiet 3 dostawa wraz z montażem dygestorium, Pakiet 4 dostawa wraz z montażem mebli medycznych i prosektoryjnych, Pakiet 5 dostawa wraz z montażem szaf medycznych, Pakiet 6 dostawa wózków do przewozu zwłok, Pakiet 7 dostawa krzeseł i taboretów laboratoryjnych.

Termin składania ofert: do dnia 16 września 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 30 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 19-09-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii meble laboratoryjne i dygestoria z wyposażeniem, w podziale na pakiety: ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 1 dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych na wymiar.
 • 18-09-2014

  pobierz Informacja o wyniku postepowania na dostawę wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii meble laboratoryjne i dygestoria z wyposażeniem, w podziale na pakiety. Pakiet 1 dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych na wymiar, Pakiet 2 dostawa wraz z montażem dygestoriów i mebli laboratoryjnych, Pakiet 3 dostawa wraz z montażem dygestorium, Pakiet 4 dostawa wraz z montażem mebli medycznych i prosektoryjnych, Pakiet 5 dostawa wraz z montażem szaf medycznych, Pakiet 6 dostawa wózków do przewozu zwłok, Pakiet 7 dostawa krzeseł i taboretów laboratoryjnych.

07-08-2014

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-137/2014

Przedmiot zamówienia: Budowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego II etap wykonanie robót budowlanych i instalacyjno - montażowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Trojdena w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 15 września 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego II etap wykonanie robót budowlanych i instalacyjno - montażowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Trojdena w Warszawie

07-08-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-130/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w urządzenia laboratoryjne i chłodnicze, w podziale na pakiety Pakiet 1 dostawa zamrażarki niskotemperaturowej, liczba szt.: 1 szt., 2)Pakiet 2 dostawa urządzeń chłodniczych, liczba szt.: 12 szt., 3)Pakiet 3 dostawa urządzeń laboratoryjnych do pracowni histopatologicznej, liczba szt.: 8 szt., 4)Pakiet 4 dostawa cieplarek, liczba szt.: 8 szt., 5)Pakiet 5 dostawa urządzeń laboratoryjnych do pracowni cytogenetycznej, liczba szt.: 5 szt., 6)Pakiet 6 dostawa wag elektronicznych, liczba szt.: 4 szt., 7)Pakiet 7 dostawa wytwornicy lodu, liczba szt.: 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 03-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w urządzenia laboratoryjne i chłodnicze, w podziale na pakiety Pakiet 1 dostawa zamrażarki niskotemperaturowej, liczba szt.: 1 szt.,2)Pakiet 2 dostawa urządzeń chłodniczych, liczba szt.: 12 szt., 3)Pakiet 3 dostawa urządzeń laboratoryjnych do pracowni histopatologicznej, liczba szt.: 8 szt.,4)Pakiet 4 dostawa cieplarek, liczba szt.: 8 szt.,5)Pakiet 5 dostawa urządzeń laboratoryjnych do pracowni cytogenetycznej, ANDlt;BRANDgt;liczba szt.: 5 szt.,6)Pakiet 6 dostawa wag elektronicznych, liczba szt.: 4 szt.,7)Pakiet 7 dostawa wytwornicy lodu, liczba szt.: 1 szt.

07-08-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-125/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt do mikroskopii, w podziale na pakiety: Pakiet 1: mikroskop elektronowego z wyposażeniem - 1 szt.; Pakiet 2: 17 szt. badawczych mikroskopów biologicznych z wyposażeniem; badawczy mikroskop wielostanowiskowy konsultacyjny z wyposażeniem - 1 szt.; Pakiet 4: mikroskop biologiczny z wyposażeniem 5 szt.; Pakiet 5: Skaner histopatologiczny z platformą do wirtualnej patologii - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 17 września 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 29-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt do mikroskopii, w podziale na pakiety: Pakiet 1: mikroskop elektronowego z wyposażeniem - 1 szt.; Pakiet 2: 17 szt. badawczych mikroskopów biologicznych z wyposażeniem; badawczy mikroskop wielostanowiskowy konsultacyjny z wyposażeniem - 1 szt.; Pakiet 4: mikroskop biologiczny z wyposażeniem 5 szt.; Pakiet 5: Skaner histopatologiczny z platformą do wirtualnej patologii - 1 szt.

08-08-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-143/2014

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań klinicznych leku w ramach projektu pn. Optymalizacja terapii przeciwbólowej wdrożenie nowego, złożonego preparatu przeciwbólowego

Termin składania ofert: do dnia 02 października 2014 do godziny 11:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęowaniu pn. Przeprowadzenie badań klinicznych leku w ramach projektu pn. Optymalizacja terapii przeciwbólowej wdrożenie nowego, złożonego preparatu przeciwbólowego .

08-08-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-144/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych; Pakiet nr 2 - Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet nr 3 - Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet nr 4 - Dostawa produktów do badań laboratoryjnych; Pakiet nr 5 - Dostawa akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych

Termin składania ofert: do dnia 25 sierpnia 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 4 )

 • 24-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu 4 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 4: Dostawa produktów do badań laboratoryjnych
 • 18-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 1: Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych
 • 15-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 3: Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych
 • 29-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 2 i 5: Pakiet nr 2 - Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet nr 5 - Dostawa akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych

08-08-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-148/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: Pakiet 1- wykonanie usługi cateringowej dla uczestników uroczystości uczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego; Pakiet 2 - wykonanie usługi cateringowej - cocktail/lunch dla zaproszonych gości JM Rektora WUM po uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego; Pakiet 3 - wykonanie usługi cateringowej podczas 3-dniowej XXXII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych w Warszawie; Pakiet 4 - wykonanie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystego posiedzenia Senatu poświęconego przyznaniu nagród JM Rektora WUM pracownikom Uczelni; Pakiet 5 - wykonanie usługi cateringowej - lunch podczas uroczystości pożegnania pracowników WUM odchodzących na emeryturę.

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie usług objętych Pakietami 1, 3, 4 i 5 oraz o uniewaznieniu postępowania w zakresie usługi objętej Pakietem 2 - w postępowaniu pn. Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: Pakiet 1- wykonanie usługi cateringowej dla uczestników uroczystości uczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego; Pakiet 2 - wykonanie usługi cateringowej - cocktail/lunch dla zaproszonych gości JM Rektora WUM po uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego; Pakiet 3 - wykonanie usługi cateringowej podczas 3-dniowej XXXII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych w Warszawie; Pakiet 4 - wykonanie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystego posiedzenia Senatu poświęconego przyznaniu nagród JM Rektora WUM pracownikom Uczelni; Pakiet 5 - wykonanie usługi cateringowej - lunch podczas uroczystości pożegnania pracowników WUM odchodzących na emeryturę.

08-08-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-147/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa lodówek z zamrażarką, 2)Pakiet 2 dostawa chłodziarko zamrażarki i zamrażarki skrzyniowej, 3)Pakiet 3 dostawa zamrażarki szafowej.

Termin składania ofert: do dnia 18 sierpnia 2014 do godziny 10:50

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 01-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety:ANDlt;BRANDgt;1)Pakiet 1 dostawa lodówek z zamrażarką, ANDlt;BRANDgt;2)Pakiet 2 dostawa chłodziarko zamrażarki i zamrażarki skrzyniowej,3)Pakiet 3 dostawa zamrażarki szafowej.

08-08-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-151/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUMPakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Otolaryngologii WUM WUM Pakiet 3: Dostawa dwóch projektorów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM Pakiet 4: Dostawa drukarki kolorowej wraz z akcesoriami na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM.Pakiet 5: Dostawa tabletu na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu z oddziałami: Pielęgniarstwa, Zdrowia Publicznego, Dietetyki WUM. Pakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Sekretariatu Organizacji Studenckich WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera stacjonarnego wraz z monitorem na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM.Pakiet 8: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 9: Dostawa tabletu na potrzeby WUM.

Termin składania ofert: do dnia 21 sierpnia 2014 do godziny 11:30

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-08-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety.

08-08-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-134/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w aparaturę medyczną i sprzęt laboratoryjny, w podziale na pakiety. Pakiet 1: próżniowy procesor tkankowy, kriostat, barwiarka do badań śródoperacyjnych kompatybilna z kriostatem, barwiarka do barwień podstawowych zintegrowana z zaklejarką szkiełkową, urządzenie do automatycznych barwień immunohistochemicznych oraz hybrydyzacji in situ; Pakiet 2: systemy oczyszczania wody; Pakiet 3: rozbudowa istniejącego systemu do kariotypowania; Pakiet 4: hybrydowy procesor mikrofalowy, łaźnia wodna histopatologiczna do skrawków parafinowych, półautomatyczny mikrotom saneczkowy, wirówka cytologiczna, drukarka do szkiełek mikroskopowych, drukarka do kasetek histopatologicznych; Pakiet 5: narzędzia sekcyjne; Pakiet 6: procesor mikrofalowy; Pakiet 7: łaźnia wodna zamykana z regulacją temperatury, mieszadło magnetyczne; Pakiet 8: łaźnia do cytogenetyki, wytrząsarka typu MultiBio 3D; Pakiet 9: mikrowirówka do próbek o poj. 2 ml, wirówka laboratoryjna; Pakiet 10: pH-metr laboratoryjny; Pakiet 11: autoklaw klasy B ; Pakiet 12: komora laminarna, inkubator z CO2 i automatyczną sterylizacją; Pakiet 13: hybrydyzator automatyczny; Pakiet 14: aparat do barwień histochemicznych (dodatkowych); Pakiet 15: aparat do barwień immunohistochemicznych, zestaw PCR Real Time; Pakiet 16: cytometr przepływowy.

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2014 do godziny 13:00

Załączniki ( 50 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 03-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w aparaturę medyczną i sprzęt laboratoryjny, w podziale na pakiety.ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 1: próżniowy procesor tkankowy, kriostat, barwiarka do badań śródoperacyjnych kompatybilna z kriostatem, barwiarka do barwień podstawowych zintegrowana z zaklejarką szkiełkową, urządzenie do automatycznych barwień immunohistochemicznych oraz hybrydyzacji in situ; ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 2: systemy oczyszczania wody;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 4: hybrydowy procesor mikrofalowy, łaźnia wodna histopatologiczna do skrawków parafinowych, półautomatyczny mikrotom saneczkowy, wirówka cytologiczna, drukarka do szkiełek mikroskopowych, drukarka do kasetek histopatologicznych;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 5: narzędzia sekcyjne;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 6: procesor mikrofalowy;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 7: łaźnia wodna zamykana z regulacją temperatury, mieszadło magnetyczne;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 8: łaźnia do cytogenetyki, wytrząsarka typu MultiBio 3D;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 9: mikrowirówka do próbek o poj. 2 ml, wirówka laboratoryjna; ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 10: pH-metr laboratoryjny; ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 12: komora laminarna, inkubator z CO2 i automatyczną sterylizacją;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 13: hybrydyzator automatyczny;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 14: aparat do barwień histochemicznych (dodatkowych);ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 15: aparat do barwień immunohistochemicznych, zestaw PCR Real Time;ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 16: cytometr przepływowy.

12-08-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-132/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wózków hydraulicznych i wagi najazdowej dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1:dostawa wózków hydraulicznych do transportu zwłok w liczbie 15 szt., spełniających wymagania określone w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SIWZ, wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 3, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ; 2) Pakiet 2:dostawa wagi najazdowej 1 szt., spełniającej wymagania określone w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SIWZ, wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 3, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 18 września 2014 do godziny 13:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęowaniu pn. Dostawa wózków hydraulicznych i wagi najazdowej dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

13-08-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-154/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 22 sierpnia 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

18-08-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-146/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do analiz genetycznych na sekwenatorach HiSeq 1500 i HiScan SQ

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników do analiz genetycznych na sekwenatorach HiSeq 1500 i HiScan SQ

27-08-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-153/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych WUM w podziale na pakiety:Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki Canon na potrzeby Oficyny Wydawniczej WUM.Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HP.Pakiet 3: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących różnych producentów.

Termin składania ofert: do dnia 08 września 2014 do godziny 11:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 30-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych WUM w podziale na pakiety:Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HP.Pakiet 3: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących różnych producentów.
 • 25-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1:Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki Canon na potrzeby Oficyny Wydawniczej WUM.

29-08-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-103/2014

Przedmiot zamówienia: Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 10 września 2014 do godziny 11:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

03-09-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-116/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2014 do godziny 13:00

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 12-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 4.
 • 18-11-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważanieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Medycyny Sądowej, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objetych Pakietem 4.
 • 06-11-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Medycyny Sądowej, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 - 5.

03-09-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-139/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych z w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Dostawa lasera chirurgicznego; Pakiet nr 2 - Dostawa pulsoksymetru palcowego; Pakiet nr 3 - Dostawa łaźni parowej z nastawą cyfrową; Pakiet nr 4 - Dostawa przenośnego pulsoksymetru; Pakiet nr 5 - Dostawa mikroskopu operacyjnego mobilnego

Termin składania ofert: do dnia 17 września 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami nr 1, nr 2 i nr 5, oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 2 i nr 3 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych z w podziale na pakiety.

04-09-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-156/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Meble do Domów Studenta, Pakiet 2 Mebel biurowe dla jednostek organizacyjnych WUM, Pakiet 3 - Meble biurowe dla Katedry i Kliniki Neurologii WUM.

Termin składania ofert: do dnia 12 września 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 26-09-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 3 - Meble biurowe dla Katedry i Kliniki Neurologii WUM.
 • 25-09-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 Meble do Domów Studenta, Pakiet 2 Mebel biurowe dla jednostek organizacyjnych WUM.

04-09-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-164/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa chłodziarko-zamrażarek

Termin składania ofert: do dnia 18 września 2014 do godziny 10:50

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa chłodziarko-zamrażarek

05-09-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-149/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt informatyczny, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa komputerów do sal konsultacyjno konferencyjnych dla użytkowników Pakiet 2 Dostawa komputerów dla pracowników Pakiet 3 Dostawa komputerów sterujących do sal konsultacyjno konferencyjnych Pakiet 4 Dostawa komputera Pakiet 5 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek Pakiet 6 Dostawa kserokopiarek Pakiet 7 Dostawa serwera z wyposażeniem Pakiet 8 Dostawa UPS-ów Pakiet 9 Dostawa niszczarek Pakiet 10 Dostawa wraz z wdrożeniem oraz instruktażem laboratoryjnego systemu informatycznego do obsługi Zakładu Patomorfologii Szpitala Pediatrycznego WUM Pakiet 11 Dostawa oprogramowania do cyfrowej analizy zdjęć i morfometrii

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 45 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 07-11-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 1-7 w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt informatyczny, w podziale na pakiety
 • 05-11-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 8 oraz o unieważnieniu postępowania w Pakietach 9 i 11 w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt informatyczny, w podziale na pakiety
 • 08-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 10: Dostawa wraz z wdrożeniem oraz instruktażem laboratoryjnego systemu informatycznego do obsługi Zakładu Patomorfologii Szpitala Pediatrycznego WUM

05-09-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-150/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt informatyczny do sal konferencyjno - konsultacyjnych

Termin składania ofert: do dnia 31 października 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 02-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt informatyczny do sal konferencyjno - konsultacyjnych

09-09-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-157/2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: Pakiet 1- wykonanie usługi cateringowej dla uczestników uczelnianej Konferencji Dzień Q; Pakiet 2 - wykonanie usługi cateringowej - cocktail/lunch dla zaproszonych gości JM Rektora WUM po uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego.

Termin składania ofert: do dnia 16 września 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: PAKIET 1: wykonanie usługi cateringowej dla uczestników uroczystości uczelnianej Konferencji Dzień Q; PAKIET 2:wykonanie usługi cateringowej cocktail/lunch dla zaproszonych gości JM Rektora WUM po uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego.

10-09-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-165/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania serwerowego, programistycznego i użytkowego dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 09-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze z w zakresie dostaw objętych pakietem 3 w postepowaniu pn. Dostawa oprogramowania serwerowego, programistycznego i użytkowego dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • 03-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych pakietami 1 i 2 w postępowaniu pn. Dostawa oprogramowania serwerowego, programistycznego i użytkowego dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

11-09-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-159/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 40 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

11-09-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-158/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa drukarki kolorowej wraz z akcesoriami na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM.Pakiet 2: Dostawa tabletu na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu z oddziałami: Pielęgniarstwa, Zdrowia Publicznego, Dietetyki WUM. Pakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Sekretariatu Organizacji Studenckich WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera stacjonarnego wraz z monitorem na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM.Pakiet 5: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa tabletu na potrzeby WUM.

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2014 do godziny 11:30

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 03-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa drukarki kolorowej wraz z akcesoriami na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM.
 • 30-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa drukarki kolorowej wraz z akcesoriami na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM.
 • 25-09-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa drukarki kolorowej wraz z akcesoriami na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM.Pakiet 2: Dostawa tabletu na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu z oddziałami: Pielęgniarstwa, Zdrowia Publicznego, Dietetyki WUM. Pakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Sekretariatu Organizacji Studenckich WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera stacjonarnego wraz z monitorem na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM.Pakiet 5: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa tabletu na potrzeby WUM.

16-09-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-163/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb projektu pn.: Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Termin składania ofert: do dnia 24 września 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 01-10-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę materiałów promocyjnych dla potrzeb projektu pn.: Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

22-09-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-162/2014

Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa kalendarzy z logo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Pakiet 1 Kalendarze książkowe, Pakiet 2 Kalendarze biurowe.

Termin składania ofert: do dnia 02 października 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-10-2014

  pobierz Informacja o wyniku postepowania na druk i dostawa kalendarzy z logo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 Kalendarze książkowe, Pakiet 2 Kalendarze biurowe.

25-09-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-160/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 06 października 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

01-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-169/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa przenośnego echokardiografu

Termin składania ofert: do dnia 09 października 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa przenośnego echokardiografu.

06-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-175/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych WUM w podziale na pakiety:Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HP.Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących różnych producentów.

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2014 do godziny 11:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych WUM w podziale na pakiety.

07-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-091/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa książek polskojęzycznych wydawnictwa Elsevier oraz podręczników Wydawnictwa Lekarskiego PZWL dla użytkowników Biblioteki Głównej WUM w podziale na pakiety.Pakiet nr 1 sukcesywna dostawa książek polskojęzycznych wydawnictwa Elsevier. Pakiet nr 2 sukcesywna dostawa podręczników Wydawnictwa Lekarskiego PZWL

Termin składania ofert: do dnia 15 października 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze z w zakresie dostaw objętych pakietem nr 1 i nr 2 w postepowaniu pn. Sukcesywna dostawa książek polskojęzycznych wydawnictwa Elsevier oraz podręczników Wydawnictwa Lekarskiego PZWL dla użytkowników Biblioteki Głównej WUM w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 sukcesywna dostawa książek polskojęzycznych wydawnictwa Elsevier. Pakiet nr 2 sukcesywna dostawa podręczników Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.

08-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-174/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 - dostawa zamrażarki niskotemperaturowej, 2. Pakiet 2 - dostawa chłodziarki, 3. Pakiet 3 - dostawa lodówki z zamrażalnikiem, 4. Pakiet 4 - dostawa chłodziarko zamrażarki, 5. Pakiet 5 - dostawa chłodziarki z zamrażalnikiem, 6. Pakiet 6 - dostawa chłodziarko zamrażarki.

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2014 do godziny 10:50

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych w podziale na pakiety:1. Pakiet 1 - dostawa zamrażarki niskotemperaturowej,2. Pakiet 2 - dostawa chłodziarki,3. Pakiet 3 - dostawa lodówki z zamrażalnikiem,4. Pakiet 4 - dostawa chłodziarko zamrażarki,5. Pakiet 5 - dostawa chłodziarki z zamrażalnikiem,6. Pakiet 6 - dostawa chłodziarko zamrażarki.

08-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-168/204

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 października 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 21-11-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty po ponownym badaniu ofert niepodlegających odrzuceniu w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • 31-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • 29-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

08-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-170/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-10-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na sukcesywne dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

08-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-172/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesięcy.

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2014 do godziny 12:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-11-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesięcy.

09-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-176/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 28-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego

13-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-167/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii meble biurowe i laboratoryjne wraz z montażem i ustawieniem, w podziale na pakiety: Pakiet 1 meble biurowe (w tym sejfy), Pakiet 2 krzesła i fotele biurowe, Pakiet 3 sofy i fotele tapicerowane, Pakiet 4 szafy ubraniowe typu BHP, Pakiet 5 krzesła i taborety laboratoryjne, Pakiet 6 szafy lekarskie i szafy na odczynniki.

Termin składania ofert: do dnia 18 listopada 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-12-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii meble biurowe i laboratoryjne wraz z montażem i ustawieniem, w podziale na pakiety. Pakiet 1 meble biurowe (w tym sejfy), Pakiet 2 krzesła i fotele biurowe, Pakiet 3 sofy i fotele tapicerowane, Pakiet 4 szafy ubraniowe typu BHP, Pakiet 5 krzesła i taborety laboratoryjne, Pakiet 6 szafy lekarskie i szafy na odczynniki.

14-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-178/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 22 października 2014 do godziny 10:00

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 04-11-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 i 6 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.
 • 29-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1,3,4,5 w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

16-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-180/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych z w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 18-11-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1, nr 2 i nr 4 w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych z w podziale na pakiety.
 • 31-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw dla Pakietu nr 3 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych z w podziale na pakiety

17-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-142/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych do Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 27 października 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-10-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych do Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

17-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-183/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety:Pakiet nr 1 Dostawa odczynników firmy Beckman Coulter;Pakiet nr 2 Dostawa odczynników firmy Lonza;Pakiet nr 3 Dostawa odczynników firmy Thermo Scientific.

Termin składania ofert: do dnia 28 października 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 21-11-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert dla dostaw objętych pakietem nr 1 i nr 3 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 Dostawa odczynników firmy Beckman Coulter; Pakiet nr 2 Dostawa odczynników firmy Lonza; Pakiet nr 3 Dostawa odczynników firmy Thermo Scientific.
 • 17-11-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw dla Pakietu nr 2 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 Dostawa odczynników firmy Beckman Coulter; Pakiet nr 2 Dostawa odczynników firmy Lonza; Pakiet nr 3 Dostawa odczynników firmy Thermo Scientific.

17-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-179/2014

Przedmiot zamówienia: Prenumerata czasopism krajowych na 2015 r. w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla Biblioteki Głównej, bibliotek specjalistycznych oraz administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pakiet 2 - Czasopisma krajowe (dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze naukowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 listopada 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-11-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 1 oraz unieważnieniu postępowania w Pakiecie 2 w postępowaniu pn.: Prenumerata czasopism krajowych na 2015 r. w podziale na pakiety

22-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-181/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii, w podziale na pakiety: Pakiet 1: dostawa urządzeń chłodniczych Pakiet 2: dostawa wraz z montażem dygestorium Pakiet 3: rozbudowa posiadanego systemu do kariotypowania Pakiet 4: dostawa autoklawu klasy B

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 6 )

 • 22-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 3 i Nr 4 w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii, w podziale na pakiety, Pakiet 1: dostawa urządzeń chłodniczych Pakiet 2: dostawa wraz z montażem dygestoriumPakiet 3: rozbudowa posiadanego systemu do kariotypowaniaPakiet 4: dostawa autoklawu klasy B
 • 22-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem Nr 1 i Nr 2 w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii, w podziale na pakiety, Pakiet 1: dostawa urządzeń chłodniczych Pakiet 2: dostawa wraz z montażem dygestoriumPakiet 3: rozbudowa posiadanego systemu do kariotypowaniaPakiet 4: dostawa autoklawu klasy B
 • 28-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objetych Pakietem nr 1 w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii, w podziale na pakiety, Pakiet 1: dostawa urządzeń chłodniczych Pakiet 2: dostawa wraz z montażem dygestoriumPakiet 3: rozbudowa posiadanego systemu do kariotypowaniaPakiet 4: dostawa autoklawu klasy B
 • 28-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o ponownym unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1 w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii, w podziale na pakiety, Pakiet 1: dostawa urządzeń chłodniczych Pakiet 2: dostawa wraz z montażem dygestoriumPakiet 3: rozbudowa posiadanego systemu do kariotypowaniaPakiet 4: dostawa autoklawu klasy B
 • 15-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1 po dokonaniu powtórnej czynności badania i oceny ofert nie podlegających odrzuceniu, w postępowaniu pn.:Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii, w podziale na pakiety, Pakiet 1: dostawa urządzeń chłodniczych Pakiet 2: dostawa wraz z montażem dygestoriumPakiet 3: rozbudowa posiadanego systemu do kariotypowaniaPakiet 4: dostawa autoklawu klasy B
 • 12-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1 w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: dostawa sprzętu wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Pediatrycznego WUM w podziale na pakiety:a) Pakiet 1: dostawa urządzeń chłodniczych b) Pakiet 2: dostawa wraz z montażem dygestoriumc) Pakiet 3: rozbudowa posiadanego systemu do kariotypowaniad) Pakiet 4: dostawa autoklawu klasy B

24-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-177/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM. Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Neurologii WUM Pakiet 3: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Pneumologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM i Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM Pakiet 4: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.Pakiet 5: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Biura Karier WUM.

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2014 do godziny 10:30

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-11-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

30-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-187/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa lodówki do zabudowy, 2)Pakiet 2 dostawa chłodziarki, 3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarki, 4)Pakiet 4 dostawa lodówki do zabudowy, 5)Pakiet 5 dostawa zamrażarek skrzyniowych, 6)Pakiet 6 dostawa lodówki z zamrażarką

Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2014 do godziny 09:50

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-11-2014

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa lodówki do zabudowy,2)Pakiet 2 dostawa chłodziarki,3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarki,4)Pakiet 4 dostawa lodówki do zabudowy,5)Pakiet 5 dostawa zamrażarek skrzyniowych,6)Pakiet 6 dostawa lodówki z zamrażarką

31-10-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-186/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Kolegium Rektorskiego oraz posiedzeń Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2015 roku oraz wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych - w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Kolegium Rektorskiego oraz posiedzeń Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2015 roku; Pakiet 2: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (18.12.2014 r.); Pakiet 3: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii Emerytów i Rencistów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (09.12.2014 r.); Pakiet 4: Wykonanie usługi cateringowej (przerwa kawowa i lunch) podczas VII Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego WUM (19.12.2014 r.)

Termin składania ofert: do dnia 13 listopada 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-11-2014

  pobierz Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Kolegium Rektorskiego oraz posiedzeń Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2015 roku oraz wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych - w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Kolegium Rektorskiego oraz posiedzeń Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2015 roku; Pakiet 2: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (18.12.2014 r.); Pakiet 3: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii Emerytów i Rencistów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (09.12.2014 r.); Pakiet 4: Wykonanie usługi cateringowej (przerwa kawowa i lunch) podczas VII Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego WUM (19.12.2014 r.)

07-11-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-192/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia do laboratorium w podziale na pakiety: Pakiet 1 Regały indywidualnie wentylowane IVC z wyposażeniem 2 szt., Pakiet 2 - Szafa z nawiewem pionowym (laminar) do pracy w warunkach sterylnych - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-11-2014

  pobierz Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu na dostawę wyposażenia do laboratorium w podziale na pakiety. Pakiet 1 Regały indywidualnie wentylowane IVC z wyposażeniem 2 szt., Pakiet 2 - Szafa z nawiewem pionowym (laminar) do pracy w warunkach sterylnych - 1 szt.

10-11-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-189/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia w zakresie transportu wewnętrznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 09 stycznia 2015 do godziny 12:00

Załączniki ( 41 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-02-2015

  pobierz Dostawa wyposażenia w zakresie transportu wewnętrznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

13-11-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-191/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety Pakiet 1: Mikroskopy świetlne Pakiet 2: Łaźnia wodna Pakiet 3: Histeroskop operacyjny Pakiet 4: Płaszcz histeroskopowy

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 01-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie Pakietu nr 2, 3, 4 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety:Pakiet 1: Mikroskopy świetlnePakiet 2: Łaźnia wodnaPakiet 3: Histeroskop operacyjnyPakiet 4: Płaszcz histeroskopowy
 • 25-11-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety:Pakiet 1: Mikroskopy świetlnePakiet 2: Łaźnia wodnaPakiet 3: Histeroskop operacyjnyPakiet 4: Płaszcz histeroskopowy

20-11-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-193/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM . Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Neurologii WUM .Pakiet 3: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Pneumologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM i Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM .Pakiet 4: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 8: Dostawa dwóch zestawów komputerowych na potrzeby Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM.Pakiet 9: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM.Pakiet 10: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 11: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Zakładu Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 01 grudnia 2014 do godziny 10:30

Załączniki ( 43 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 01-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postepowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM . Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Neurologii WUM .Pakiet 3: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Pneumologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM i Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM .Pakiet 4: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 8: Dostawa dwóch zestawów komputerowych na potrzeby Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM.Pakiet 9: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM.Pakiet 10: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 11: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Zakładu Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM.

20-11-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-185/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w podziale na pakiety - Pakiet 1: sukcesywne świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz zwrotu przesyłek i paczek niedoręczonych - dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia; Pakiet 2: sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek (w tym przesyłek medycznych i w suchym lodzie) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

Termin składania ofert: do dnia 05 grudnia 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 18-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie usług objętych Pakietem 1 (usługi pocztowe), po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w przetargu pn. "Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w podziale na pakiety
 • 08-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usług objętych Pakietem 1 - w przetargu nieograniczonym pn."Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w podziale na pakiety".
 • 05-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty (Pakiet 1) i unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym pn. Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w podziale na pakiety

25-11-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-196/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 03 grudnia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1,2,4,5,6,7 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

25-11-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-200/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Termin składania ofert: do dnia 03 grudnia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.:Dostawa sprzętu laboratoryjnego

27-11-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-182/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Manekin noworodka; Pakiet 2 Model do nauki cewnikowania oraz lewatywy; Pakiet 3 Symulator do pielęgnacji poporodowej; Pakiet 4 Fantom ginekologiczny; Pakiet 5 Manekin dziecka do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS; Pakiet 6 Fantom do treningu i ćwiczeń kontroli igły; Pakiet 7 Fantom do treningu i ćwiczeń kontroli igły; Pakiet 8 Manekin niemowlęcia do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej; Pakiet 9 Manekin dziecka do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej; Pakiet 10 Manekin osoby dorosłej do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej; Pakiet 11 Defibrylator treningowy AED; Pakiet 12 Modele anatomiczne; Pakiet 13 Modele stomatologiczne; Pakiet 14 Model piersi; Pakiet 15 Model dłoni do wkłuć dożylnych oraz poduszki do nauki wstrzyknięć dożylnych; Pakiet 16 Zaawansowany model do badania piersi.

Termin składania ofert: do dnia 08 grudnia 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 40 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 24-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 4, 5, 8, 9, 10, 11 oraz o unieważnieniu postępowanie z zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 3, 13.
 • 16-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 6, 7, 12, 14, 15, 16.

28-11-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-201/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM. Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUM. Pakiet 3: Dostawa jednostki centralnej na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Studium Medycyny Katastrof WUM.Pakiet 5: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 6: Dostawa czterech komputerów przenośnych na potrzeby Sekcji Farmacja i CEPT oraz II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM.Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.Pakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 08 grudnia 2014 do godziny 10:30

Załączniki ( 36 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 17-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Studium Medycyny Katastrof WUM,Pakiet 6: Dostawa czterech komputerów przenośnych na potrzeby Sekcji Farmacja i CEPT oraz II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WUM,Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.
 • 10-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety, w zakresie pakietów: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

03-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-203/2014

Przedmiot zamówienia: Prenumerata czasopism krajowych (dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki), o charakterze naukowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na 2015 r.

Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Prenumerata czasopism krajowych (dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki), o charakterze naukowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na 2015 r.

03-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-188/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 meble biurowe dla jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 2 meble biurowe do Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Pakiet 3 meble biurowe do Zakładu Diagnostyki Obrazowej Pakiet 4 krzesła biurowe z pulpitem do Zakładu Stomatologii Zachowawczej

Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 23-12-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 2 meble biurowe do Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, Pakiet 3 meble biurowe do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Pakiet 4 krzesła biurowe z pulpitem do Zakładu Stomatologii Zachowawczej.
 • 08-01-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 meble biurowe dla jednostek organizacyjnych WUM.

03-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-190/2014

Przedmiot zamówienia: Prenumerata roczna czasopism naukowych zagranicznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: prenumerata czasopism dla Biblioteki Głównej; Pakiet 2: prenumerata indywidualna czasopism dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 30-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w pakiecie 1, w postępowaniu pn.: Prenumerata roczna czasopism naukowych zagranicznych w podziale na pakiety
 • 23-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w pakiecie 2, w postępowaniu pn.: Prenumerata roczna czasopism naukowych zagranicznych w podziale na pakiety

05-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-206/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Dostawa odczynników firmy Fermentas; Pakiet nr 2 - Dostawa odczynników firmy Lonza.

Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty dla dostaw objętych pakietem nr 1 i nr 2 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 Dostawa odczynników firmy Fermentas; Pakiet nr 2 Dostawa odczynników firmy Lonza.

12-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-208/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM. Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WUM.Pakiet 3: Dostawa jednostki centralnej na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUMPakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM Pakiet 6: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej WUMPakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUMPakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUMPakiet 11: Dostawa dwóch zestawów komputerowych na potrzeby Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUMPakiet 12: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUMPakiet 13: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUMPakiet 14: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2014 do godziny 10:30

Załączniki ( 50 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 30-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM. Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WUM.Pakiet 3: Dostawa jednostki centralnej na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej WUMPakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUMPakiet 12: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUMPakiet 13: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUMPakiet 14: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM.
 • 21-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o dokonaniu powtórnego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu S-208/2014 pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 6: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.
 • 09-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUMPakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM Pakiet 6: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUMPakiet 11: Dostawa dwóch zestawów komputerowych na potrzeby Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM.

12-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-171/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2015 do godziny 12:00

Załączniki ( 47 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 26-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 1 i Pakiecie 5 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
 • 25-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach o numerach : 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraz unieważnieniu postępowania w Pakietach o numerach: 13, 14 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

12-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-195/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu multimedialnego i biurowego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 4 )

 • 31-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywna dostawa sprzętu multimedialnego i biurowego w podziale na pakiety.
 • 19-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz o unieważnieniu postępowania, w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu multimedialnego i biurowego w podziale na pakiety.
 • 19-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 w postępowanu przetargowym pn. Sukcesywna dostawa sprzętu multimedialnego i biurowego w podziale na pakiety.
 • 13-01-2015

  pobierz Zawiadomienienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2, oraz o powtórzeniu czynności.

12-12-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-211/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek (w tym przesyłek medycznych i w suchym lodzie) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek (w tym przesyłek medycznych i w suchym lodzie) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

15-12-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-202/2014

Przedmiot zamówienia: Usługa kompleksowego serwisowania FSMA (Full Service Maintenance Agreement) sprzętu drukującego firmy XEROX, będącego w posiadaniu Oficyny Wydawniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-12-2014

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na usługę kompleksowego serwisowania FSMA (Full Service Maintenance Agreement) sprzętu drukującego firmy XEROX, będącego w posiadaniu Oficyny Wydawniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

15-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-199/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu audio-video oraz urządzenia wielofunkcyjnego wraz z instalacją, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2014 do godziny 12:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 02-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 2 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 1 w postępowaniu pn. Dostawa systemu audio-video oraz urządzenia wielofunkcyjnego wraz z instalacją, w podziale na pakiety

16-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-210/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa selektora długości fali Pakiet 2 dostawa przepływomierza Pakiet 3 dostawa stymulatora nerwów obwodowych Pakiet 4 dostawa inkubatora CO2 Pakiet 5 dostawa sterylizatora parowego

Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 29-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa selektora długości fali, Pakiet 2 dostawa przepływomierzaPakiet 3 dostawa stymulatora nerwów obwodowych, Pakiet 4 dostawa inkubatora CO2, Pakiet 5 dostawa sterylizatora parowego

17-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-197/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do kasowania nośników magnetycznych, biblioteki taśmowej oraz rozszerzenie licencji na oprogramowanie zarządzające biblioteką taśmową w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2014 do godziny 09:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 5 )

 • 31-12-2014

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 i 3 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1. w postępowaniu przetargowym pn.Dostawa urządzeń do kasowania nośników magnetycznych, biblioteki taśmowej oraz rozszerzenie licencji na oprogramowanie zarządzające biblioteką taśmową w podziale na pakiety.
 • 20-02-2015

  pobierz Sprostowanie do zawiadomienia o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania, w zakresie dpstaw objętych Pakietem 2.
 • 18-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń do kasowania nośników magnetycznych, biblioteki taśmowej oraz rozszerzenie licencji na oprogramowanie zarządzajace biblioteką taśmową w podziale na pakiety.
 • 19-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urzadzeń do kasowania nośników magnetycznych, biblioteki taśmowej oraz rozszerzenie licencji na oprogramowanie zarządzające bibliteką taśmową w podziale na pakiety.
 • 09-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 oraz o powtórzeniu czynności.

17-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-205/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa łóżek szpitalnych oraz wyposażenia dodatkowego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 20 lutego 2015 do godziny 12:00

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 2, 3, 5 i 6 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem 4 w postępowaniu pn. Dostawa łóżek szpitalnych oraz wyposażenia dodatkowego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

17-12-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-198/2014

Przedmiot zamówienia: Subskrypcja czasopism elektronicznych oraz medycznych baz danych na rok 2015r.

Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2014 do godziny 08:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu pn. Subskrypcja czasopism elektronicznych oraz medycznych baz danych na rok 2015r.

19-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-215/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i KlinIKI Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM.Pakiet 2: Dostawa dwóch zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM.Pakiet 3: Dostawa dwóch zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Klinika Neurologii WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2014 do godziny 10:30

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM.Pakiet 2: Dostawa dwóch zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM.Pakiet 3: Dostawa dwóch zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Klinika Neurologii WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM.

23-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-216/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu multimedialnego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa systemu do głosowania na potrzeby Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUMPakiet 2: Dostawa 50 sztuk pilotów na potrzeby Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne WUMPakiet 3: Dostawa telewizora na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii WUM.Pakiet 4: Dostawa telewizora na potrzeby Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUMPakiet 5: Dostawa trzech projektorów multimedialnych na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki oraz Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUMPakiet 6: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM

Termin składania ofert: do dnia 31 grudnia 2014 do godziny 09:30

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu multimedialnego, w podziale na pakiety:Pakiet 6: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM,

23-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-141/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli laboratoryjnych dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2015 do godziny 12:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa mebli laboratoryjnych dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

24-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-212/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 09 stycznia 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 8 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 1,2,3,4,5,6,7,9 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów i urzadzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

30-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-218/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 stacja mycia i dezynfekcji łóżek oraz wózków transportowych, Pakiet 2 sterylizator, Pakiet 3 śluzy materiałowe, Pakiet 4 umywalki chirurgiczne, Pakiet 5 poręcze dla niepełnosprawnych oraz inne wyposażenie do pomieszczeń sanitarnych

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2015 do godziny 12:00

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 4 )

 • 13-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 5 w postępowaniu pn.Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.
 • 12-02-2015

  pobierz Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 5 .
 • 12-02-2015

  pobierz Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 4.
 • 11-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietów 3-5, oraz unieważnieniu w zakresie Pakietów 1 i 2 w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

30-12-2014

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-217/2014

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku oraz druk atlasu histologicznego.

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-01-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na przygotowanie do druku oraz druk atlasu histologicznego.

30-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-194/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 09 lutego 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 24-04-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.
 • 30-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowanniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.