Archiwum 2015 (202)

07-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-214/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja, uruchomienie oraz instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa zamrażarki laboratoryjnej, 2)Pakiet 2 dostawa chłodziarko zamrażarki, 3)Pakiet 3 dostawa lodówki do zabudowy

Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2015 do godziny 09:50

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja, uruchomienie oraz instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa zamrażarki laboratoryjnej, 2)Pakiet 2 dostawa chłodziarko zamrażarki, 3)Pakiet 3 dostawa lodówki do zabudowy

13-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-145/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych do Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych do Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

15-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, ich instalacja, uruchomienie oraz instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa komory laminarnej, 2)Pakiet 2 dostawa homogenizatora UV, 3)Pakiet 3 dostawa mieszadeł magnetycznych, 4)Pakiet 4 dostawa wirówki laboratoryjnej, 5)Pakiet 5 dostawa wytrząsarki laboratoryjnej, 6)Pakiet 6 dostawa wirówki laboratoryjnej, 7)Pakiet 7 dostawa suszarek laboratoryjnych, 8)Pakiet 8 dostawa homogenizatora ręcznego, 9)Pakiet 9 dostawa elektrokardiografu.

Termin składania ofert: do dnia 27 stycznia 2015 do godziny 09:50

Załączniki ( 37 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 03-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu pn.:Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, ich instalacja, uruchomienie oraz instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa komory laminarnej, 2)Pakiet 2 dostawa homogenizatora UV,3)Pakiet 3 dostawa mieszadeł magnetycznych, 4)Pakiet 4 dostawa wirówki laboratoryjnej, 5)Pakiet 5 dostawa wytrząsarki laboratoryjnej, 6)Pakiet 6 dostawa wirówki laboratoryjnej, 7)Pakiet 7 dostawa suszarek laboratoryjnych, 8)Pakiet 8 dostawa homogenizatora ręcznego, 9)Pakiet 9 dostawa elektrokardiografu.

16-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa selektora długości fali Pakiet 2 dostawa przepływomierza Pakiet 3 dostawa stymulatora nerwów obwodowych Pakiet 4 dostawa inkubatora CO2

Termin składania ofert: do dnia 27 stycznia 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 03-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objetych Pakietami 2, 3, 4 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa selektora długości fali, Pakiet 2 dostawa przepływomierza, Pakiet 3 dostawa stymulatora nerwów obwodowych, Pakiet 4 dostawa inkubatora CO2
 • 28-01-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa selektora długości fali, Pakiet 2 dostawa przepływomierza, Pakiet 3 dostawa stymulatora nerwów obwodowych, Pakiet 4 dostawa inkubatora CO2

19-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Manekin noworodka; Pakiet 2 Model do nauki cewnikowania oraz lewatywy; Pakiet 3 Symulator do pielęgnacji poporodowej; Pakiet 4 Fantomy do treningu i ćwiczeń kontroli igły; Pakiet 5 Model dłoni do wkłuć dożylnych oraz poduszki do nauki wstrzyknięć dożylnych; Pakiet 6 Model piersi; Pakiet 7 Zaawansowany model do badania piersi; Pakiet 8 Modele stomatologiczne; Pakiet 9 Modele anatomiczne.

Termin składania ofert: do dnia 28 stycznia 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety

22-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-209/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do Zakładu Immunologii WUM

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-02-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do Zakładu Immunologii WUM.

22-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 02 lutego 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 13-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 4, 7, 11 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 9 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.
 • 03-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 1,2,3,5,6,8,10 pn. Dostawa wyrobów i urzadzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

23-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 lutego 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 18-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty po ponownym badaniu ofert niepodlegających odrzuceniu w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • 17-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • 03-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

26-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu do sekwencjonowania i zatapiarki parafinowej, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2015 do godziny 12:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa aparatu do sekwencjonowania i zatapiarki parafinowej, w podziale na pakiety

28-01-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-184/2014

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług bieżącej konserwacji i napraw w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Świadczenie usług bieżącej konserwacji i napraw w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

29-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa spektrofotometru UV/VIS; Pakiet 2: Dostawa zestawu do elektroforezy; Pakiet 3: Dostawa automatycznego analizatora do przeprowadzania elektroforezy na żelach agarozowych; Pakiet 4: Dostawa zestawu do wizualizacji obrazu mikroskopowego; Pakiet 5: Dostawa mikrofonu ze wzmacniaczem oraz zestawu eksperymentalnego częstotliwości rezonansowej rezonatora Helmholtza

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 03-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 3 w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety
 • 23-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 1, 2, 4 oraz unieważnienie postępowania w Pakiecie 5 w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety

29-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Zestawy do unieruchomienia pacjenta urazowego w zdarzeniu masowym 2 zestawy; Pakiet 2 Zestawy do zabezpieczania pacjenta urazowego w zdarzeniach masowych i wystąpieniu katastrofy cywilizacyjnej 3 zestawy; Pakiet 3 Fantom dziecka oraz niemowlęcia; Pakiet 4 Manekin do nauki konikotomii; Pakiet 5 Zestaw treningowy do wkłuć doszpikowych BIG; Pakiet 6 Manekin osoby dorosłej do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej; Pakiet 7 Aparat do ręcznego przezkrtaniowego natleniania i wentylacji płuc, umożliwiającego podłączenie do przezskórnych kaniul wentylacyjnych; Pakiet 8 Aparat do ratunkowej ręcznej wentylacji płuc z możliwością podłączenia do przezskórnych kaniul wentylacyjnych.

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 1-6 i 8 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 8.

29-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnychdla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy STARLAB; Pakiet nr 2 - Dostawa pipet i akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Eppendorf; Pakiet nr 3 - Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 10-03-2015

  pobierz Sprostowanie informacji o wyniku postępowania na sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet nr 2 - Dostawa pipet i akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Eppendorf
 • 27-02-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet nr 2 - Dostawa pipet i akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Eppendorf;
 • 23-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych pakietem 1 i 3, w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

30-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Studium Medycyny Katastrof WUM.Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM.Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM.Pakiet 8: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM.Pakiet 9: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Pneumologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM i Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM.Pakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Dermatologicznej WUM.Pakiet 11: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób WUM.Pakiet 12: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 13: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM

Termin składania ofert: do dnia 09 lutego 2015 do godziny 10:30

Załączniki ( 47 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 02-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM.
 • 25-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 9: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Pneumologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM i Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM.Pakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Dermatologicznej WUM.
 • 13-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Studium Medycyny Katastrof WUM.Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM.Pakiet 8: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM.Pakiet 11: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób WUM.Pakiet 12: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 13: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM,

03-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa audiotympanometru Pakiet 2 dostawa inkubatora CO2

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - dostawa audiotympanometru, Pakiet 2 - dostawa inkubatora CO2

05-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 03-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1, 2, 3, 4 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety.

06-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa dwóch zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii WUM.Pakiet 2: Dostawa i instalacja zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 3: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM.Pakiet 4: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUMPakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Otolaryngologii WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Pediatrii WUM.Pakiet 7: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM.

Termin składania ofert: do dnia 16 lutego 2015 do godziny 10:30

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa dwóch zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii WUM.Pakiet 2: Dostawa i instalacja zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 3: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM.Pakiet 4: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUMPakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Otolaryngologii WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Pediatrii WUM.Pakiet 7: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM.

06-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i oprogramowania do mikroskopu konfokalnego w podziale na pakiety Pakiet 1 dostawa zamrażarki niskoteparaturowej Pakiet 2 dostawa wagi analitycznej Pakiet 3 dostawa mikrowirówki i wirówki laboratoryjnej Pakiet 4 dostawa wagi łaźni wodnej Pakiet 5 dostawa wytrząsarki Pakiet 6 dostawa systemu oczyszczania wody Pakiet 7 dostawa oprogramowania do mikroskopu konfokalnego

Termin składania ofert: do dnia 16 lutego 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 24-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 2 i 4 pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i oprogramowania do mikroskopu konfokalnego w podziale na pakiety
 • 20-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 i 5 pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i oprogramowania do mikroskopu konfokalnego w podziale na pakiety
 • 18-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objetych Pakietami 3, 6, 7 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i oprogramowania do mikroskopu konfokalnego w podziale na pakiety

11-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do kasowania nośników magnetycznych, sieciowych serwerów plików, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 36 )

Wynik postępowania ( 5 )

 • 20-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 8 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń do kasowania nośników magnetycznych, sieciowych serwerów plików, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, w podziale na pakiety.
 • 13-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 8, oraz o powtórzeniu czynności w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urzadzeń do kasowania nośników magnetycznych, sieciowych serwerów plików, urzadzeń wielofunkcyjnych, drukarek, w podziale na pakiety.
 • 12-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 9 w postępowaniu przetargowym pn. dostawa urzadzeń do kasowania nośników magnetycznych, sieciowych serwerów plików, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek w podziale na pakiety.
 • 03-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1,2,3,6,7,8 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń do kasowania nośników magnetycznych, sieciowych serwerów plików, urzadzeń wielofunkcyjnych, drukarek w podziale na pakiety.
 • 27-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 4 i 5 w postępowaniu przetargowym on. Dostawa urządzeń do kasowania nośników magnetycznych, sieciowych serwerów plików, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek w podziale na pakiety.

11-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM; Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM; Pakiet 3: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM; Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM; Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM; Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM; Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Neurologii WUM

Termin składania ofert: do dnia 20 lutego 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 17-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 3 i 4, w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety
 • 10-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 5, w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety
 • 09-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 1, 2, 6, 7, 8, w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety

12-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 lutego 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-02-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

13-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa laryngologicznej optyki endoskopowej, 2)Pakiet 2 - dostawa aparatu do elektrochirurgii, 3)Pakiet 3 - dostawa wideokapilaroskopu z wyposażeniem, 4)Pakiet 4 - dostawa wytrząsarki, 5)Pakiet 5 - dostawa pH-metru, 6)Pakiet 6 - dostawa wagi analitycznej, 7)Pakiet 7 - dostawa pH-metru z wyposażeniem, 8)Pakiet 8 - dostawa piły oscylacyjnej, 9)Pakiet 9 - dostawa wirówki z wyposażeniem i dyspensera

Termin składania ofert: do dnia 23 lutego 2015 do godziny 09:50

Załączniki ( 31 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 27-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu w Pakiecie 8 w postepowaniu pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa laryngologicznej optyki endoskopowej, 2)Pakiet 2 - dostawa aparatu do elektrochirurgii, 3)Pakiet 3 - dostawa wideokapilaroskopu z wyposażeniem,4)Pakiet 4 - dostawa wytrząsarki,5)Pakiet 5 - dostawa pH-metru, 6)Pakiet 6 - dostawa wagi analitycznej, 7)Pakiet 7 - dostawa pH-metru z wyposażeniem,8)Pakiet 8 - dostawa piły oscylacyjnej, 9)Pakiet 9 - dostawa wirówki z wyposażeniem i dyspensera
 • 19-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 8 - dostawa piły oscylacyjnej, w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa laryngologicznej optyki endoskopowej, Pakiet 2 - dostawa aparatu do elektrochirurgii, 3)Pakiet 3 - dostawa wideokapilaroskopu z wyposażeniem, 4)Pakiet 4 - dostawa wytrząsarki, 5)Pakiet 5 - dostawa pH-metru, 6)Pakiet 6 - dostawa wagi analitycznej, 7)Pakiet 7 - dostawa pH-metru z wyposażeniem, 8)Pakiet 8 - dostawa piły oscylacyjnej, 9)Pakiet 9 - dostawa wirówki z wyposażeniem i dyspensera
 • 18-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa laryngologicznej optyki endoskopowej, 2)Pakiet 2 - dostawa aparatu do elektrochirurgii, 3)Pakiet 3 - dostawa wideokapilaroskopu z wyposażeniem, 4)Pakiet 4 - dostawa wytrząsarki, 5)Pakiet 5 - dostawa pH-metru, 6)Pakiet 6 - dostawa wagi analitycznej, 7)Pakiet 7 - dostawa pH-metru z wyposażeniem, 8)Pakiet 8 - dostawa piły oscylacyjnej, 9)Pakiet 9 - dostawa wirówki z wyposażeniem i dyspensera

16-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa krzeseł i foteli dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1- fotele obrotowe biurowe i gabinetowe dla potrzeb Katedry i Zakładu Patomorfologii Szpitala Pediatrycznego WUM; Pakiet 2 krzesła konferencyjne dla potrzeb Katedry i Zakładu Patomorfologii Szpitala Pediatrycznego WUM; Pakiet 3 krzesła i fotele tapicerowane oraz ławki szatniowe dla potrzeb Katedry i Zakładu Patomorfologii Szpitala Pediatrycznego WUM; Pakiet 4 krzesła obrotowe i konferencyjne dla potrzeb pozostałych jednostek Szpitala Pediatrycznego WUM; Pakiet 5 fotele i krzesła gabinetowe dla potrzeb pozostałych jednostek Szpitala Pediatrycznego WUM;

Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2015 do godziny 12:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-04-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania pn. Dostawa krzeseł i foteli dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pakiet 1- fotele obrotowe biurowe i gabinetowe dla potrzeb Katedry i Zakładu Patomorfologii Szpitala Pediatrycznego WUM; Pakiet 2 krzesła konferencyjne dla potrzeb Katedry i Zakładu Patomorfologii Szpitala Pediatrycznego WUM; Pakiet 3 krzesła i fotele tapicerowane oraz ławki szatniowe dla potrzeb Katedry i Zakładu Patomorfologii Szpitala Pediatrycznego WUM; Pakiet 4 krzesła obrotowe i konferencyjne dla potrzeb pozostałych jednostek Szpitala Pediatrycznego WUM; Pakiet 5 fotele i krzesła gabinetowe dla potrzeb pozostałych jednostek Szpitala Pediatrycznego WUM;

17-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów w podziale na następujące pakiety: Pakiet 1: mikroskop fluorescencyjny (1 szt.), Pakiet 2: mikroskop biologiczny (1 szt.), Pakiet 3: mikroskop laboratoryjny z kamerą cyfrową (1 szt.), Pakiet 4: mikroskop odwrócony (1 szt.), Pakiet 5: mikroskop laboratoryjny (1 szt.) - wyszczególnionych co do rodzaju i liczby oraz spełniających minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, na warunkach określonych we Wzorze umowy - stanowiących Załączniki do SIWZ. Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzi szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia dla pracowników wskazanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 27 lutego 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa mikroskopów w podziale na następujące pakiety: Pakiet 1: mikroskop fluorescencyjny (1 szt.), Pakiet 2: mikroskop biologiczny (1 szt.), Pakiet 3: mikroskop laboratoryjny z kamerą cyfrową (1 szt.), Pakiet 4: mikroskop odwrócony (1 szt.), Pakiet 5: mikroskop laboratoryjny (1 szt.) - wyszczególnionych co do rodzaju i liczby oraz spełniających minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, na warunkach określonych we Wzorze umowy - stanowiących Załączniki do SIWZ.

18-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa licencji na oprogramowanie firmy Microsoft w ramach umowy Academic Select Plus o numerze S1015362 z dnia 20.12.2013 r. dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kategoriach: aplikacje, systemy i serwery, do dnia 31.12.2016 r.

Termin składania ofert: do dnia 09 lutego 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Dostawa licencji na oprogramowanie firmy Microsoft w ramach umowy Academic Select Plus o numerze S1015362 z dnia 20.12.2013 r. dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kategoriach: aplikacje, systemy i serwery, do dnia 31.12.2016 r."

18-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-04-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersyetu Medycznego.

20-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Qiagen dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 02 lutego 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Qiagen dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

23-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy produktów wytwarzanych przez Life Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy produktów wytwarzanych przez Life Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

24-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wideootoskop Pakiet 2: Kardiotokograf Pakiet 3: Zestaw dermatoskopowy Pakiet 4: Przenośny aparat USG Pakiet 5: Bilirubinometr Pakiet 6: System EKG Pakiet 7: Aparatu USG wraz z głowicą liniową Pakiet 8: Elektrokardiograf przenośny

Termin składania ofert: do dnia 13 lutego 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 11-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 2.
 • 17-04-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 1.

24-02-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 04 lutego 2015 do godziny 10:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM.

25-02-2015

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2015

Przedmiot zamówienia: Realizacja II etapu inwestycji pn.: Rozbudowa i modernizacja zasilania elektroenergetycznego obiektów zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 02-04-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Realizacja II etapu inwestycji pn.: Rozbudowa i modernizacja zasilania elektroenergetycznego obiektów zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

02-03-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Cell Signaling Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Cell Signaling Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

03-03-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 13 lutego 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1,2,3,5 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objtych Pakietem 4 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów i urzadzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

05-03-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Manekin noworodka; Pakiet 2 Symulator do pielęgnacji poporodowej; Pakiet 3 Model dłoni do wkłuć dożylnych oraz poduszki do nauki wstrzyknięć dożylnych; Pakiet 4 Model piersi; Pakiet 5 Zaawansowany model do badania piersi; Pakiet 6 Modele stomatologiczne; Pakiet 7 Modele anatomiczne.

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-04-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 5 i 7 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objetych Pakietami 2, 3, 4, 6.

06-03-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Modele anatomiczne; Pakiet 2 Fantom do badań fizykalnych; Pakiet 3 Fantom do ALS; Pakiet 4 Fantom 9-cio miesięcznego niemowlęcia; Pakiet 5 Zestaw szkoleniowy BLS/AED; Pakiet 6 Żeński symulator do cewnikowania i lewatywy; Pakiet 7 Symulator do wkłuć dożylnych; Pakiet 8 Model do wkłuć oraz model do nauki cewnikowania i lewatywy; Pakiet 9 Aparat do ręcznego przezkrtaniowego natleniania i wentylacji płuc, umożliwiającego podłączenie do przezskórnych kaniul wentylacyjnych 2 szt.; Pakiet 10 Fantom miednicy do badania USG dopochwowego i przezbrzusznego; Pakiet 11 Aparat do ręcznego przezkrtaniowego natleniania i wentylacji płuc, umożliwiającego podłącznie do przezskórnych kaniul wentylacyjnych.

Termin składania ofert: do dnia 18 lutego 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 31 )

Wynik postępowania ( 5 )

 • 15-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 10 w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety.
 • 30-04-2015

  pobierz Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 6 w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety.
 • 30-04-2015

  pobierz Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów 6 i 10 w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety.
 • 29-04-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie Pakietów 6, 8 i 9.
 • 21-04-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 4, 5, 7, 10 oraz o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 3, 11

06-03-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUMPakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM.Pakiet 3: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUMPakiet 5: Dostawa dwóch zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii WUM.Pakiet 6: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.Pakiet 7: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM.Pakiet 8: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUMPakiet 9: Dostawa systemu do głosowania na potrzeby Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 16 lutego 2015 do godziny 10:30

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 27-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, w podziale na pakiety:Pakiet 3: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 5: Dostawa dwóch zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii WUM.Pakiet 7: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM.
 • 19-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku pstępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, w podziale na pakiety.

09-03-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-036/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 18 lutego 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

09-03-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2015 do godziny 10:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM.

12-03-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Pakiet 1 Meble biurowe dla jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 2 Meble do wyposażenia sali seminaryjnej Pakiet 3 Meble kuchenne i socjalne Pakiet 4 Fotele do Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu Pakiet 5 Krzesła konferencyjne i szafy Pakiet 6 Meble do laboratorium Pakiet 7 Meble laboratoryjne

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 21-04-2015

  pobierz Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Pakiet 1 Meble biurowe dla jednostek organizacyjnych WUM, Pakiet 5 Krzesła konferencyjne i szafy.
 • 20-04-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Pakiet 2 Meble do wyposażenia sali seminaryjnej, Pakiet 3 Meble kuchenne i socjalne, Pakiet 4 Fotele do Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu, Pakiet 6 Meble do laboratorium.
 • 27-03-2015

  pobierz Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 7 Meble laboratoryjne.

17-03-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa lodówki, 2)Pakiet 2 dostawa chłodziarko zamrażarki i zamrażarki niskotemperaturowej, 3)Pakiet 3 dostawa wirówki laboratoryjnej, 4)Pakiet 4 dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, 5)Pakiet 5 dostawa łaźni wodnej, 6)Pakiet 6 dostawa zestawu do anestezji gazowej, 7)Pakiet 7 dostawa zestawu eksperymentalnego częstotliwości rezonansowej Helmholtza.

Termin składania ofert: do dnia 25 lutego 2015 do godziny 09:50

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-03-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa lodówki, 2)Pakiet 2 dostawa chłodziarko zamrażarki i zamrażarki niskotemperaturowej, 3)Pakiet 3 dostawa wirówki laboratoryjnej, 4)Pakiet 4 dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem, 5)Pakiet 5 dostawa łaźni wodnej,6)Pakiet 6 dostawa zestawu do anestezji gazowej, 7)Pakiet 7 dostawa zestawu eksperymentalnego częstotliwości rezonansowej Helmholtza.

19-03-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 13-04-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych, w podziale na pakiety" - w zakresie uslug objętych Pakietem 1: Wykonanie usługi cateringowej podczas Konferencji organizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach Projektu Bastion w dniach 21-22.05.2015 r.
 • 03-04-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie usług objętych Pakietem 2 - w postępowaniu pn. "Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety"Pakiet 2: Wykonanie usługi cateringowej podczas czterodniowego Kongresu pn. 11th Warsaw International Medical Congress (07-10.05.2015 r.)

23-03-2015

Kategoria: Dostawy

Zapytanie o cenę

Nr sprawy: AEZ/S-045/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemów wizyjnych i pomiarowych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa monitora centralnego, 2)Pakiet 2 dostawa systemu monitorowania sal operacyjnych, 3)Pakiet 3 dostawa urządzenia pomiarowego, 4)Pakiet 4 dostawa pulsoksymetru, 5)Pakiet 5 dostawa wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego, 6)Pakiet 6 dostawa wideokapilaroskop z wyposażeniem, 7)Pakiet 7 dostawa pH-metru.

Termin składania ofert: do dnia 02 kwietnia 2015 do godziny 10:50

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-04-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa systemów wizyjnych i pomiarowych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa monitora centralnego, 2)Pakiet 2 dostawa systemu monitorowania sal operacyjnych, 3)Pakiet 3 dostawa urządzenia pomiarowego,4)Pakiet 4 dostawa pulsoksymetru, 5)Pakiet 5 dostawa wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego, 6)Pakiet 6 dostawa wideokapilaroskop z wyposażeniem, 7)Pakiet 7 dostawa pH-metru.

24-03-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urzadzeń chłodniczych i laboratoryjnych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa wytrząsarki kołyskowej, 2)Pakiet 2 - dostawa myjki ultradźwiękowej, 3)Pakiet 3 - dostawa łaźni wodnych, 4)Pakiet 4 - dostawa analizatora składu ciała, 5)Pakiet 5 - dostawa chłodziarki, 6)Pakiet 6 - dostawa lodówki, 7)Pakiet 7 - dostawa chłodziarki z zamrażalnikiem

Termin składania ofert: do dnia 01 kwietnia 2015 do godziny 10:50

Załączniki ( 27 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-04-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa urzadzeń chłodniczych i laboratoryjnych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa wytrząsarki kołyskowej, 2)Pakiet 2 - dostawa myjki ultradźwiękowej, 3)Pakiet 3 - dostawa łaźni wodnych, ANDlt;BRANDgt;4)Pakiet 4 - dostawa analizatora składu ciała, 5)Pakiet 5 - dostawa chłodziarki, 6)Pakiet 6 - dostawa lodówki, 7)Pakiet 7 - dostawa chłodziarki z zamrażalnikiem

24-03-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu BASTION Pakiet 2 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Współpracy z Zagranicą Pakiet 3 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Kongresu WIMC Pakiet 4 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby IFMSA Poland Pakiet 5 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Młodej Farmacji Pakiet 6 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby EMSA Pakiet 7 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Studentów WUM Pakiet 8 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Doktorantów WUM Pakiet 9 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby ESN (Erasmus)

Termin składania ofert: do dnia 03 kwietnia 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 4 )

 • 20-04-2015

  pobierz Informacja o powtórnym wyborze oferty w postępowaniu na dostawę materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety, w zakresie Pakietu 7 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Studentów WUM.
 • 20-04-2015

  pobierz Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty w postępowaniu na dostawę materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety, w zakresie Pakietu 7 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Studentów WUM.
 • 20-04-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 6 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby EMSA, Pakiet 8 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Doktorantów WUM
 • 15-04-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 1 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu BASTION, Pakiet 2 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Współpracy z Zagranicą, Pakiet 3 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Kongresu WIMC, Pakiet 4 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby IFMSA Poland, Pakiet 5 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Młodej Farmacji, Pakiet 7 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Studentów WUM, Pakiet 9 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby ESN (Erasmus).

26-03-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie usług poligraficznych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - książki okolicznościowe, broszury i informatory Pakiet 2 - torby papierowe Pakiet 3 teczki i okładki na dokumenty Pakiet 4 - notatniki

Termin składania ofert: do dnia 03 kwietnia 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-04-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na wykonywanie usług poligraficznych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 - książki okolicznościowe, broszury i informatory, Pakiet 2 - torby papierowe, Pakiet 3 teczki i okładki na dokumenty, Pakiet 4 - notatniki.

26-03-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 13 kwietnia 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 29-04-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

31-03-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 09 kwietnia 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-04-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1,2,3 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 4 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

08-04-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie serii i przeprowadzenie badań analitycznych produktu leczniczego w skali laboratoryjnej i w skali pilotażowej

Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-04-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wykonanie serii i przeprowadzenie badań analitycznych produktu leczniczego w skali laboratoryjnej i w skali pilotażowej.

09-04-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, rzutników multimedialnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 21 kwietnia 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 18-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 3 w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy drukarek laserowych, urzadzeń wielofunkcyjnych, rzutników multimedialnych, w podziale na pakiety.
 • 08-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 3 oraz o powtórzeniu czynności w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, rzutników multimedialnych, w podziale na pakiety.
 • 06-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, rzutników multimedialnych, w podziale na pakiety.

16-04-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL TECHNOLOGIES dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL TECHNOLOGIES dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

17-04-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy produktów wytwarzanych przez Sigma-Aldrich: Sigma, Aldrich, Fluka, Supelco, SAFC dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 kwietnia 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy produktów wytwarzanych przez Sigma-Aldrich: Sigma, Aldrich, Fluka, Supelco, SAFC dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

17-04-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-064/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa serwera, macierzy dyskowej, biblioteki taśmowej, kości pamięci i przełączników sieciowych do transmisji danych cyfrowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety:

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2015 do godziny 11:30

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa serwera, macierzy dyskowej, biblioteki taśmowej, kości pamięci i przełączników sieciowych do transmisji danych cyfrowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa serwera backupowego na potrzeby WUMPakiet 2: Dostawa macierzy dyskowej wraz z instalacją na potrzeby WUMPakiet 3: Dostawa, uruchomienie i konfiguracja biblioteki taśmowej na potrzeby WUMPakiet 4: Dostawa kości pamięci do serwerów będących w posiadaniu WUM Pakiet 5: Dostawa przełączników sieciowych do transmisji danych cyfrowych na potrzeby WUM.

20-04-2015

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych w Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

21-04-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa zestawu eksperymentalnego częstotliwości rezonansowej rezonatora Helmholtza, 2)Pakiet 2 - dostawa wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego, 3)Pakiet 3 - dostawa pH-metru, 4)Pakiet 4 - dostawa urządzenia pomiarowego, 5)Pakiet 5 - dostawa cylindrycznej łaźni wodnej, 6)Pakiet 6 - dostawa systemu monitorowania sal operacyjnych, 7)Pakiet 7 - dostawa analizatora składu ciała

Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2015 do godziny 10:50

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa zestawu eksperymentalnego częstotliwości rezonansowej rezonatora Helmholtza, 2)Pakiet 2 - dostawa wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego, 3)Pakiet 3 - dostawa pH-metru, 4)Pakiet 4 - dostawa urządzenia pomiarowego, 5)Pakiet 5 - dostawa cylindrycznej łaźni wodnej, 6)Pakiet 6 - dostawa systemu monitorowania sal operacyjnych, 7)Pakiet 7 - dostawa analizatora składu ciała

23-04-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: mikroskopy do obserwacji w świetle przechodzącym (4 szt.), Pakiet 2: mikroskop laboratoryjny (1 szt.), Pakiet 3: lupa okularowa z czepcem i oświetlaczem LED w zestawie (1 szt.), Pakiet 4: doposażenie systemu Biopac MP150 we wzmacniacz i moduł do pomiaru przepływów w układzie oddechowym (1 szt.), Pakiet 5: moduł aktualizacji do aparatu EEG DigiTrack (1 szt.) - wyszczególnionych co do rodzaju i liczby oraz spełniających minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących Załączniki nr 2.1 - 2.5 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 08 maja 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: mikroskopy do obserwacji w świetle przechodzącym (4 szt.), Pakiet 2: mikroskop laboratoryjny (1 szt.), Pakiet 3: lupa okularowa z czepcem i oświetlaczem LED w zestawie (1 szt.), Pakiet 4: doposażenie systemu Biopac MP150 we wzmacniacz i moduł do pomiaru przepływów w układzie oddechowym (1 szt.), Pakiet 5: moduł aktualizacji do aparatu EEG DigiTrack (1 szt.)

23-04-2015

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2015

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Budynkiem BMS w budynku Zakładu Medycyny Sądowej

Termin składania ofert: do dnia 08 maja 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu pn. Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Zarządzania Budynkiem BMS w budynku Zakładu Medycyny Sądowej

24-04-2015

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2015

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu przy Zakładzie Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Oczki 1 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 12 maja 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zagospodarowanie terenu przy Zakładzie Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Oczki 1 w Warszawie

27-04-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 08 maja 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na Pakiety.

28-04-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-068/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

30-04-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-074/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Symulator do pielęgnacji poporodowej 2 szt.; Pakiet 2 Model dłoni do wkłuć dożylnych oraz poduszki do nauki wstrzyknięć dożylnych; Pakiet 3 Model piersi; Pakiet 4 Modele stomatologiczne; Pakiet 5 Fantom do badań fizykalnych; Pakiet 6 Fantom do ALS; Pakiet 7 Aparat do ręcznego przezkrtaniowego natleniania i wentylacji płuc, umożliwiającego podłącznie do przezskórnych kaniul wentylacyjnych.

Termin składania ofert: do dnia 11 maja 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 5, 6 w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 3, 4 i 7.

04-05-2015

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 19 maja 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 28-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 1, 2 i 3 w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety
 • 26-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 4 w postepowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety

04-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-057/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa jednorocznego wsparcia technicznego na urzadzenia firmy juniper oraz oprogramowania antywirusowego do zabezpieczenia komputerów.

Termin składania ofert: do dnia 12 maja 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych pakietem 1 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych pakietem 2 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa jednorocznego wsparcia technicznego na urzadzenia firmy Juniper oraz oprogramowania antywirusowego do zabezpieczenia komputerów.

05-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawy tabletów oraz sukcesywne dostawy laptopów dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa tabletów 15 szt. Pakiet 2: Sukcesywne dostawy laptopów 14’’ 20 szt. Pakiet 3: Sukcesywne dostawy laptopów 15’’ 20 szt.

Termin składania ofert: do dnia 10 czerwca 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 24-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Pakiecie 2 i 3, w postępowaniu pn.: Dostawy tabletów oraz sukcesywne dostawy laptopów dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety
 • 19-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 1, w postępowaniu pn.: Dostawy tabletów oraz sukcesywne dostawy laptopów dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

05-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury, sprzętu rehabilitacyjnego, mebli specjalistycznych i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2015 do godziny 13:00

Załączniki ( 40 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 3, 6, 7, 11 i 12 i unieważnieniu postępowania w Pakiecie 1, 2, 4, 5, 8, 9, i 10 w postępowaniu pn. Dostawa aparatury, sprzętu rehabilitacyjnego, mebli specjalistycznych i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w podziale na pakiety

06-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUMPakiet 2: Dostawa tabletu na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUMPakiet 5: Dostawa trzech komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUMPakiet 6: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 7: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUMPakiet 8: Dostawa drukarki na potrzeby I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUMPakiet 9: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUMPakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Geriatrii WUM.

Termin składania ofert: do dnia 15 maja 2015 do godziny 11:30

Załączniki ( 38 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 16-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 5: Dostawa trzech komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM.
 • 27-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.:Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUMPakiet 2: Dostawa tabletu na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUMPakiet 6: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 7: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUMPakiet 8: Dostawa drukarki na potrzeby I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUMPakiet 9: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUMPakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Geriatrii WUM, znak sprawy AEZ/S-060/2015 informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w pakietach 2, 9, 10 oraz unieważnił postępowanie w pakietach 1, 3, 4, 6, 7, 8.

08-05-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2015

Przedmiot zamówienia: Szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczych, analitycznych i zawodowych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1. Trening uważności i redukcji stresu; Pakiet 2. Kształtowanie świadomości biznesowej z wykorzystaniem interaktywnych symulacji; Pakiet 3. Akademia młodego przedsiębiorcy; Pakiet 4. Medical writing oraz publikowanie prac naukowych; Pakiet 5. Public relations w branży medyczno-farmaceutycznej; Pakiet 6. Zarządzanie projektami (akredytowane szkolenie); Pakiet 7. Zarządzanie strumieniem zadań.

Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2015 do godziny 12:00

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 10-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Pakiecie 2 i 3, w postępowaniu pn.: Szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczych, analitycznych i zawodowych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety
 • 01-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 4 i 7 oraz unieważnieniu postępowania w Pakiecie 6, w postępowaniu pn.: Szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczych, analitycznych i zawodowych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety
 • 28-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 5 oraz unieważnieniu postępowania w Pakiecie 1, w postępowaniu pn.: Szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczych, analitycznych i zawodowych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

11-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu multimedialnego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM.Pakiet 2: Dostawa 4 sztuk rzutników multimedialnych na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM i II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM.Pakiet 3: Dostawa systemu do głosowania na potrzeby Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 19 maja 2015 do godziny 11:30

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu multimedialnego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM.Pakiet 2: Dostawa 4 sztuk rzutników multimedialnych na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM i II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM.Pakiet 3: Dostawa systemu do głosowania na potrzeby Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM.

12-05-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-049/2015

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 - świadczenie usług konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia oraz Zakładzie Stomatologii Dziecięcej; Pakiet 2 - świadczenie usług konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej

Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-069/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1- Meble biurowe, socjalne i recepcyjne, Pakiet 2 Regały archiwizacyjne, Pakiet 3 Szafy BHP i regały magazynowe.

Termin składania ofert: do dnia 18 czerwca 2015 do godziny 13:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 07-07-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę mebli dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 3 Szafy BHP i regały magazynowe.
 • 03-07-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę mebli dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 2 Regały archiwizacyjne.
 • 01-07-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę mebli dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1- Meble biurowe, socjalne i recepcyjne.

13-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-076/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa zestawu do anestezji gazowej, 2)Pakiet 2 dostawa wytrząsarki kołyskowej, 3)Pakiet 3 dostawa wytrząsarki laboratoryjnej, 4)Pakiet 4 dostawa wstrząsarki laboratoryjnej, 5)Pakiet 5 dostawa wytrząsarek typu worteks, 6)Pakiet 6 dostawa zestawu Biofeedback.

Termin składania ofert: do dnia 21 maja 2015 do godziny 10:50

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa zestawu do anestezji gazowej, 2)Pakiet 2 dostawa wytrząsarki kołyskowej, 3)Pakiet 3 dostawa wytrząsarki laboratoryjnej, 4)Pakiet 4 dostawa wstrząsarki laboratoryjnej, 5)Pakiet 5 dostawa wytrząsarek typu worteks, 6)Pakiet 6 dostawa zestawu Biofeedback.

14-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania antywirusowego do zabezpieczenia komputerów.

Termin składania ofert: do dnia 22 maja 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-05-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa oprogramowania antywirusowego do zabezpieczania komputerów

14-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu przesyłania obrazu i dźwięku w technologii IP i systemu monitoringu urządzeń chłodniczych w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz aparatu cyfrowego do zastosowań specjalistycznych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 26 maja 2015 do godziny 13:00

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 03-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 2 i Pakiecie 4 oraz unieważnieniu postępowania w Pakiecie 1 i Pakiecie 3 w postępowaniu pn. Dostawa systemu przesyłania obrazu i dźwięku w technologii IP i systemu monitoringu urządzeń chłodniczych w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz aparatu cyfrowego do zastosowań specjalistycznych, w podziale na pakiety

15-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Symulator do badania ucha; Pakiet 2 Modele anatomiczne; Pakiet 3 Fantom do osłuchiwania tors osoby dorosłej; Pakiet 4 Modele anatomiczne; Pakiet 5 Modele kręgosłupa; Pakiet 6 Model komory mózgowej; Pakiet 7 Model mózgu; Pakiet 8 Model szkieletu człowieka; Pakiet 9 Modele anatomiczne.

Termin składania ofert: do dnia 26 maja 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objetych Pakietami 1, 3 - 9 w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 2.

19-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-083/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 27 maja 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

21-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-081/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 01 czerwca 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

22-05-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-087/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy układu drogowo-komunikacyjnego Kampusu Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 czerwca 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 02-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy układu drogowo-komunikacyjnego Kampusu Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

25-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa stacji wymiany klatek do zwierzętarni Zakładu Immunologii WUM, spełniającej minimalne wymagania określone w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 02 czerwca 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa stacji wymiany klatek do zwierzętarni Zakładu Immunologii WUM .

25-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-079/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

26-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Miltenyi Biotec dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Miltenyi Biotec dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

28-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa różnego wyposażenia do laboratoriów w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 11 czerwca 2015 do godziny 13:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 10-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 3 w postępowaniu pn. Dostawa różnego wyposażenia do laboratoriów w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
 • 08-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 1, Pakiecie 2 i Pakiecie 4 w postępowaniu pn. Dostawa różnego wyposażenia do laboratoriów w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

28-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-084/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, medycznych i agd, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa urządzeń chłodniczych, 2)Pakiet 2 - dostawa lodówko zamrażarki, 3)Pakiet 3 - dostawa dewara z wyposażeniem, 4)Pakiet 4 - dostawa urządzeń AGD, 5)Pakiet 5 - dostawa ekranów ochronnych RTG

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2015 do godziny 10:50

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 09-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w zakresie dostaw objętych Pakietem 4 i 5 w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, medycznych i agd, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa urządzeń chłodniczych, 2)Pakiet 2 - dostawa lodówko zamrażarki, 3)Pakiet 3 - dostawa dewara z wyposażeniem, 4)Pakiet 4 - dostawa urządzeń AGD, 5)Pakiet 5 - dostawa ekranów ochronnych RTG
 • 15-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w Pakiecie 1, 2 i 3 w postepowaniu pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, medycznych i agd, w podziale na pakiety

29-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-080/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 09 czerwca 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

01-06-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-077/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM. Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM. Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 4: Dostawa kolorowej drukarki atramentowej na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUMPakiet 6: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUMPakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 9: Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WUM.Pakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Chemii Leków WUMPakiet 11: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.Pakiet 12: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Ratunkowej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 09 czerwca 2015 do godziny 11:30

Załączniki ( 45 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-06-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM. Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM. Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 4: Dostawa kolorowej drukarki atramentowej na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUMPakiet 6: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUMPakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 9: Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WUM.Pakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Chemii Leków WUMPakiet 11: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.Pakiet 12: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Ratunkowej WUM.

01-06-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na nw. części zamówienia: Pakiet 1 meble biurowe, Pakiet 2 krzesła i fotele, Pakiet 3 meble modułowe i sofy, Pakiet 4 meble metalowe, Pakiet 5 meble do przechowywania sprzętu sportowego, trybuny mobilne, oraz pozostałe wyposażenie meblowe.

Termin składania ofert: do dnia 17 lipca 2015 do godziny 13:00

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 31-07-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę mebli dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 meble biurowe, Pakiet 2 krzesła i fotele, Pakiet 4 meble metalowe.
 • 22-07-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę mebli dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 3 meble modułowe i sofy, Pakiet 5 meble do przechowywania sprzętu sportowego, trybuny mobilne, oraz pozostałe wyposażenie meblowe.

08-06-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-082/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja zintegrowanego systemu monitorowania funkcji życiowych pacjenta dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 03 sierpnia 2015 do godziny 13:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa i instalacja zintegrowanego systemu monitorowania funkcji życiowych pacjenta dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

11-06-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu przesyłania obrazu i dźwięku w technologii IP oraz przełącznika sieciowego dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2015 do godziny 13:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 1 oraz unieważnieniu postępowania w Pakiecie 2 w postępowaniu pn. Dostawa systemu przesyłania obrazu i dźwięku w technologii IP oraz przełącznika sieciowego dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

16-06-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-094/2015

Przedmiot zamówienia: Szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczych, analitycznych i zawodowych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Trening uważności i redukcji stresu; Pakiet 2 - Kształtowanie świadomości biznesowej z wykorzystaniem interaktywnych symulacji; Pakiet 3 - Akademia młodego przedsiębiorcy; Pakiet 4 - Zarządzanie projektami (akredytowane szkolenie)

Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 09-07-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczych, analitycznych i zawodowych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 1 - Trening uważności i redukcji stresu;
 • 08-07-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczych, analitycznych i zawodowych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 3 - Akademia młodego przedsiębiorcy;
 • 03-07-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczych, analitycznych i zawodowych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 2 - Kształtowanie świadomości biznesowej z wykorzystaniem interaktywnych symulacji; Pakiet 4 - Zarządzanie projektami (akredytowane szkolenie).

18-06-2015

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-088/2015

Przedmiot zamówienia: Remont Systemu Sygnalizacji Pożaru SAP w budynku Domu Studenta Nr 2 BIS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 03 lipca 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 03-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Remont Systemu Sygnalizacji Pożaru SAP w budynku Domu Studenta Nr 2 BIS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

19-06-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urzadzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

19-06-2015

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2015

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i przebudowa układu drogowo-komunikacyjnego Kampusu Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 06 lipca 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Zaprojektowanie i przebudowa układu drogowo-komunikacyjnego Kampusu Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

23-06-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i medycznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 24 miesięcy w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy ciekłego helu w niemagnetycznym zbiorniku Wykonawcy oraz helu gazowego sprężonego Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy ciekłego azotu (napełnianie naczynia dewara odbiorcy) Pakiet 3 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych w butlach na wymianę, pustych butli na gaz, reduktorów do butli, usługi transportu przedmiotu umowy do odbiorcy oraz usługi związane z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego butli Pakiet 4 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych wraz z dzierżawą butli oraz usługą transportu przedmiotu umowy do odbiorcy

Termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 03-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 3 i 4 w postepowaniu pn. Sukcesywne dostawy gazów technicznych i medycznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 24 miesięcy w podziale na pakiety
 • 02-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 1 i 2 w postepowaniu pn. Sukcesywne dostawy gazów technicznych i medycznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 24 miesięcy w podziale na pakiety

23-06-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-098/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 2: Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WUM.Pakiet 3: Dostawa trzech komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 7: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM.Pakiet 10 :Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM.Pakiet 11:Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Chemii Leków WUM.Pakiet 12: Dostawa kolorowej drukarki atramentowej na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 13: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Ratunkowej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2015 do godziny 11:30

Załączniki ( 47 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 2: Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WUM.Pakiet 3: Dostawa trzech komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 7: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM.Pakiet 10 :Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM.Pakiet 11:Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Chemii Leków WUM.Pakiet 12: Dostawa kolorowej drukarki atramentowej na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 13: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Ratunkowej WUM.

23-06-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-090/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac remontowych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 Wykonanie prac remontowych (usunięcie szkód po awarii sieci centralnego ogrzewania) w Domu Studenta nr 2 przy ulicy Karolkowej 84 w Warszawie Pakiet nr 2 Wykonanie prac remontowych w Domu Studenta nr 2 przy ulicy Karolkowej 84 w Warszawie Pakiet nr 3 Wykonanie prac remontowych w Domu Studenta nr 2 BIS przy ulicy Karolkowej 84 w Warszawie Pakiet nr 4 Wykonanie prac remontowych w Domu Studenta nr 2 BIS przy ulicy Karolkowej 84 w Warszawie (remont elewacji i oświetlenia) Pakiet nr 5 Wykonanie prac remontowych w Domu Studenta nr 1 przy ulicy Batalionu Pięść 9 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 10 lipca 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 17-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie nr 2 w postępowaniu pn. Wykonanie prac remontowych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 Wykonanie prac remontowych (usunięcie szkód po awarii sieci centralnego ogrzewania) w Domu Studenta nr 2 przy ulicy Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet nr 2 Wykonanie prac remontowych w Domu Studenta nr 2 przy ulicy Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet nr 3 Wykonanie prac remontowych w Domu Studenta nr 2 BIS przy ulicy Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet nr 4 Wykonanie prac remontowych w Domu Studenta nr 2 BIS przy ulicy Karolkowej 84 w Warszawie (remont elewacji i oświetlenia), Pakiet nr 5 Wykonanie prac remontowych w Domu Studenta nr 1 przy ulicy Batalionu Pięść 9 w Warszawie
 • 15-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 1, 3, 4 i 5 w postępowaniu pn. Wykonanie prac remontowych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety:Pakiet nr 1 Wykonanie prac remontowych (usunięcie szkód po awarii sieci centralnego ogrzewania) w Domu Studenta nr 2 przy ulicy Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet nr 2 Wykonanie prac remontowych w Domu Studenta nr 2 przy ulicy Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet nr 3 Wykonanie prac remontowych w Domu Studenta nr 2 BIS przy ulicy Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet nr 4 Wykonanie prac remontowych w Domu Studenta nr 2 BIS przy ulicy Karolkowej 84 w Warszawie (remont elewacji i oświetlenia), Pakiet nr 5 Wykonanie prac remontowych w Domu Studenta nr 1 przy ulicy Batalionu Pięść 9 w Warszawie

25-06-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-100/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 09 lipca 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

01-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa akcesoriów biurowych i wyposażenia socjalnego dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 lipca 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 4 )

 • 06-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 4 i 5 w postępowaniu pn. Dostawa akcesoriów biurowych i wyposażenia socjalnego dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 17-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 1 i 6 w postępowaniu pn. Dostawa akcesoriów biurowych i wyposażenia socjalnego dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 16-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa akcesoriów biurowych i wyposażenia socjalnego dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie Pakietu 3
 • 14-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania pn. Dostawa akcesoriów biurowych i wyposażenia socjalnego dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie Pakietu 2

02-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-093/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy (partiami w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego) materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, realizowane na podstawie zamówień złożonych w okresie 12 miesięcy (nie wcześniej niż od dnia 28.08.2015 r.) lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia - zgodnie z wymogami zawartymi w Formularzu cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ), na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

Termin składania ofert: do dnia 22 lipca 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym znak: AEZ/S-093/2015 pn. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

06-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i pomocy dydaktyczno sportowych dla potrzeb Centrum Rehabilitacyjno Sportowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 11 sierpnia 2015 do godziny 13:00

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 01-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objetych Pakietem 1 i 5 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 3 i 4 w postępowaniu pn.Dostawa sprzętu i pomocy dydaktyczno sportowych dla potrzeb Centrum Rehabilitacyjno Sportowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-051/2015
 • 20-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 6 10 oraz wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 11 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktyczno sportowych dla potrzeb Centrum Rehabilitacyjno Sportowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

07-07-2015

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2015

Przedmiot zamówienia: Remont Systemu Sygnalizacji Pożaru SAP w budynku Domu Studenta Nr 2 BIS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 22 lipca 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont Systemu Sygnalizacji Pożaru SAP w budynku Domu Studenta Nr 2 BIS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

08-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-104/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Symulator do pielęgnacji poporodowej 2 szt.; Pakiet 2 Model piersi; Pakiet 3 Modele stomatologiczne; Pakiet 4 Modele anatomiczne; Pakiet 5 Symulator odczuć starczych, Pakiet 6 Zestaw do pielęgnacji ran, Pakiet 7 Model do nauki cewnikowania, Pakiet 8 Model do nauki leczenia odleżyn, Pakiet 9 Model do nauki opatrywania, Pakiet 10 Fantom do nauki pielęgnacji stomii.

Termin składania ofert: do dnia 16 lipca 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 30-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 5 - 10.
 • 24-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 3 i 4.

08-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-091/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Pakiet 1 - meble laboratoryjne do Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków WUM Pakiet 2 - stoły laboratoryjne do Zakładu Biologii Molekularnej WUM Pakiet 3 - meble laboratoryjne do Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM Pakiet 4 - meble laboratoryjne do Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM Pakiet 5 - taborety dentystyczne Pakiet 6 - leżanka diagnostyczna

Termin składania ofert: do dnia 16 lipca 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 21-07-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 - meble laboratoryjne do Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków WUM.
 • 17-07-2015

  pobierz Informacja o wzniku postpowania na dostaw, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Pakiet 2 - stoły laboratoryjne do Zakładu Biologii Molekularnej WUM, Pakiet 3 - meble laboratoryjne do Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM, Pakiet 4 - meble laboratoryjne do Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM, Pakiet 5 - taborety dentystyczne, Pakiet 6 - leżanka diagnostyczna.

08-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-054/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1,2,3,4,7,8,9,10 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 5 i 6 w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywna dostawa wyrobów i urzadzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

10-07-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-096/2015

Przedmiot zamówienia: Druk kalendarza książkowego na rok akademicki 2015/2016.

Termin składania ofert: do dnia 20 lipca 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 29-07-2015

  pobierz Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na druk kalendarza książkowego na rok akademicki 2015/2016.

14-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-102/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:Pakiet 1 Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych min. 23 cale typ AiO (70 szt.)Pakiet 2 Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych (laptopów) 14 cali (20 szt.)Pakiet 3 Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych (laptopów) 15 cali (20 szt.)Pakiet 4 Sukcesywna dostawa tabletów (50 szt.)Pakiet 5 Sukcesywna dostawa tabletów (30 szt.)Pakiet 6 Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych (laptopów) 15 cali (40 szt.)Pakiet 7 Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych (laptopów) 12,5 cali (40 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2015 do godziny 11:30

Załączniki ( 31 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 28-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

15-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-103/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmy RANDD Systems i Biomerieux w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 30 lipca 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 28-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie nr 1 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmy RANDamp;D Systems i Biomerieux w podziale na pakiety.
 • 25-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie nr 2 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmy RANDamp;D Systems i Biomerieux w podziale na pakiety.

16-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-112/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety, znak sprawy: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 2: Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WUM.Pakiet 3: Dostawa trzech komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM.Pakiet 5: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM.Pakiet 6: Dostawa kolorowej drukarki atramentowej na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM

Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2015 do godziny 11:30

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-07-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 2: Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego WUM.Pakiet 3: Dostawa trzech komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM.Pakiet 5: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM.Pakiet 6: Dostawa kolorowej drukarki atramentowej na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.

17-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

Termin składania ofert: do dnia 30 lipca 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu znak: AEZ/S-106/2015 pn. Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia .

17-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-095/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 meble do Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Pakiet 2 sofy z logo Samorządu Studentów Pakiet 3 meble do Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Pakiet 4 krzesła biurowe Pakiet 5 fotele biurowe do Dziekanatu WNoZ Pakiet 6 zabudowa meblowa w sali seminaryjnej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej.

Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-08-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 meble do Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Pakiet 2 sofy z logo Samorządu Studentów, Pakiet 3 meble do Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego, Pakiet 4 krzesła biurowe,Pakiet 5 fotele biurowe do Dziekanatu WNoZ, Pakiet 6 zabudowa meblowa w sali seminaryjnej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej.

17-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-113/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

17-07-2015

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 03 sierpnia 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 28-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 1 postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety
 • 27-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu 3 w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety
 • 17-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 1 w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy

23-07-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-114/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: wykonanie usługi cateringowej dla uczestników uroczystości uczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016; Pakiet 2: wykonanie usługi cateringowej - cocktail/lunch dla zaproszonych gości JM Rektora WUM po uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016; Pakiet 3: wykonanie usługi cateringowej: lunch podczas uroczystości pożegnania pracowników WUM przechodzących na emeryturę - zgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio w Załącznikach nr: 1.1, 1.2 i 1.3 do SIWZ (Formularz ofertowy) oraz na warunkach określonych odpowiednio w Załącznikach nr: 6.1, 6.2 i 6.3 do SIWZ (Wzór umowy).

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie usług objętych Pakietami 1-3 w postępowaniu znak: AEZ/S-114/2015 pn. Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: wykonanie usługi cateringowej dla uczestników uroczystości uczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016; Pakiet 2: wykonanie usługi cateringowej - cocktail/lunch dla zaproszonych gości JM Rektora WUM po uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016; Pakiet 3: wykonanie usługi cateringowej: lunch podczas uroczystości pożegnania pracowników WUM przechodzących na emeryturę".

24-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-099/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: spektrofotometry UV/VIS (2 szt.), Pakiet 2: videootoskop z głowicą i rękojeścią litowo-jonową (1 szt.), Pakiet 3: mikroskop świetlny (1 szt) - wyszczególnionych co do rodzaju i liczby oraz spełniających minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących Załączniki nr 2.1 - 2.3 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ

Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2015 do godziny 11:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 i 3 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem 2 w przetargu nieograniczonym znak: AEZ/S-099/2015 pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego podziale na pakiety

29-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-110/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego, mebli specjalistycznych i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2015 do godziny 13:00

Załączniki ( 33 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 29-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętych Pakietami 3, 4 i 7 w postępowaniu pn. Dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego, mebli specjalistycznych i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w podziale na pakiety
 • 23-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętych Pakietami 2, 5 i 6 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 1 w postępowaniu pn. Dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego, mebli specjalistycznych i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w podziale na pakiety

30-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-118/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawy sprzętu informatycznego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera typu all in one na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM; Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM; Pakiet 3: Dostawa projektora wraz z ekranem projekcyjnym na potrzeby Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM; Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego wraz z akcesoriami na potrzeby Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM; Pakiet 5: Dostawa monitora na potrzeby Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM; Pakiet 6: Dostawa drukarki laserowej na potrzeby Zakładu Immunologii WUM; Pakiet 7: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Immunologii WUM; Pakiet 8: Dostawa komputera typu all in one na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM; Pakiet 9: Dostawa komputera typu all in one na potrzeby Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM; Pakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM

Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 30 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 20-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Pakiecie 2, w postępowaniu pn.: Dostawy sprzętu informatycznego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety
 • 19-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 5, 6, 7, w postępowaniu pn.: Dostawy sprzętu informatycznego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety
 • 13-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Pakietach 1, 3, 4, 8, 9, 10, w postępowaniu pn.: Dostawy sprzętu informatycznego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

31-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-111/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet nr 2 - Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych.

Termin składania ofert: do dnia 11 sierpnia 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 14-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 - w przetargu nieograniczonym znak: AEZ/S-111/2015 pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety .
 • 31-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 - w przetargu nieograniczonym znak: AEZ/S-111/2015 pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety .

03-08-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-108/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, medycznych i chłodniczych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa chłodziarko zamrażarki i zamrażarki niskotemperaturowej, 2)Pakiet 2 - dostawa laryngoskopu z wyposażeniem, 3)Pakiet 3 - dostawa wagi precyzyjnej, 4)Pakiet 4 - dostawa chłodziarko zamrażarek, 5)Pakiet 5 - dostawa wózków do przewożenia pacjentów, 6)Pakiet 6 - dostawa fotometru z wyposażeniem.

Termin składania ofert: do dnia 11 sierpnia 2015 do godziny 10:50

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 31-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w zakresie dostaw objętych Pakietem 6, w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, medycznych i chłodniczych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa chłodziarko zamrażarki i zamrażarki niskotemperaturowej, 2)Pakiet 2 - dostawa laryngoskopu z wyposażeniem, 3)Pakiet 3 - dostawa wagi precyzyjnej, 4)Pakiet 4 - dostawa chłodziarko zamrażarek, 5)Pakiet 5 - dostawa wózków do przewożenia pacjentów, 6)Pakiet 6 - dostawa fotometru z wyposażeniem.
 • 24-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w zakresie dostaw objętych Pakietami od 1 do 5 w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, medycznych i chłodniczych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa chłodziarko zamrażarki i zamrażarki niskotemperaturowej, 2)Pakiet 2 - dostawa laryngoskopu z wyposażeniem, 3)Pakiet 3 - dostawa wagi precyzyjnej, 4)Pakiet 4 - dostawa chłodziarko zamrażarek, 5)Pakiet 5 - dostawa wózków do przewożenia pacjentów, 6)Pakiet 6 - dostawa fotometru z wyposażeniem.

04-08-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2015

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych z zachowaniem numerów

Termin składania ofert: do dnia 20 sierpnia 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-08-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych z zachowaniem numerów

04-08-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-120/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Pakiet 1 - meble laboratoryjne do Zakładu Chemii Leków, Pakiet 2 - meble laboratoryjne do Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Pakiet 3 - taborety dentystyczne.

Termin składania ofert: do dnia 13 sierpnia 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 21-08-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 3 - taborety dentystyczne
 • 13-08-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 - meble laboratoryjne do Zakładu Chemii Leków, Pakiet 2 - meble laboratoryjne do Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

19-08-2015

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-121/2015

Przedmiot zamówienia: Remont pracowni w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 03 września 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Remont pracowni w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

20-08-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa drukarek do kart dostępu, kart dostępu, holderów i smyczy dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Dostawa drukarek do kart dostępu, kart dostępu, holderów i smyczy dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

21-08-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-125/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego WUM w podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej oraz w kosze i stelaże na odpady ogólne i medyczne z podziałem na pakiety: Pakiet 1: Dozowniki z systemem łokciowym do preparatów myjących i dezynfekcyjnych; Pakiet 2: Podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej; Pakiet 3: Kosze biurowe i pedałowe; Pakiet 4: Kosze na odpady segregowane; Pakiet 5: Kosz z otworem na odpady suche; Pakiet 6: Stelaże na odpady medyczne

Termin składania ofert: do dnia 01 września 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 3, 4, 6 oraz unieważnieniu postępowania w Pakietach 1, 2, 5, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego WUM w podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej oraz w kosze i stelaże na odpady ogólne i medyczne z podziałem na pakiety

21-08-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-127/2015

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych z zachowaniem numerów

Termin składania ofert: do dnia 04 września 2015 do godziny 11:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych z zachowaniem numerów

24-08-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-124/2015

Przedmiot zamówienia: Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznejw ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 08 września 2015 do godziny 11:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

24-08-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 września 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 39 )

Wynik postępowania ( 5 )

 • 21-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu 5, spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny w postepowaniu pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 09-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietów 10, 11 i 13 w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 05-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 8 w postępowania pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 29-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wniku postępowania pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-115/2015 w zakresie Pakietów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14
 • 16-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu 9 w postępowania pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegow

26-08-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-126/2015

Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemu audio-video w auli im. Prof. J. Piekarczyka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 września 2015 do godziny 11:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Modernizacja systemu audio-video w auli im. Prof. J. Piekarczyka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

26-08-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-122/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:Pakiet 1- Meble laboratoryjne i meble do wyposażenia apteki,Pakiet 2 Fotele i krzesła gabinetowe dla potrzeb pozostałych jednostek Szpitala Pediatrycznego WUM.

Termin składania ofert: do dnia 08 października 2015 do godziny 13:00

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 27-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę mebli dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 2 Fotele i krzesła gabinetowe dla potrzeb pozostałych jednostek Szpitala Pediatrycznego WUM.
 • 16-10-2015

  pobierz Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę mebli dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1- Meble laboratoryjne i meble do wyposażenia apteki.

26-08-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-117/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych, laboratoryjnych i innego wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 05 października 2015 do godziny 13:00

Załączniki ( 63 )

Wynik postępowania ( 7 )

 • 25-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 12 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych, laboratoryjnych i innego wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.
 • 17-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 12 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych, laboratoryjnych i innego wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.
 • 04-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 25 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych, laboratoryjnych i innego wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
 • 28-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 25, znak sprawy: AEZ/S-117/2015 pn. Dostawa urządzeń medycznych, laboratoryjnych i innego wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety , znak sprawy AEZ/S-117/2015.
 • 26-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu 2 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych, laboratoryjnych i innego wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.
 • 20-10-2015

  pobierz Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami: 1, 11, 12, 13, 16, 22.w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych, laboratoryjnych i innego wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety"
 • 16-10-2015

  pobierz Dostawa urządzeń medycznych, laboratoryjnych i innego wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami: od 3 do 10, 14, 15, od 17 do 20, 23 oraz 25 oraz unieważnił postępowanie w zakresie dostawy objętej Pakietem 6, 21 oraz 24.

28-08-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-116/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w Domach Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji wody hydrantowej w Domu Studenta DS1 WUM przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji sanitarnych w Domu Studenta DS2 BIS WUM przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 3 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy węzła cieplnego oraz instalacji wody hydrantowej w Domu Studenta DS2 WUM przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 4 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu nadziemnego łącznika komunikacyjnego Domów Studenta WUM przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w Domach Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety:Pakiet 1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji wody hydrantowej w Domu Studenta DS1 WUM przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji sanitarnych w Domu Studenta DS2 BIS WUM przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 3 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy węzła cieplnego oraz instalacji wody hydrantowej w Domu Studenta DS2 WUM przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 4 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu nadziemnego łącznika komunikacyjnego Domów Studenta WUM przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

01-09-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 07 października 2015 do godziny 13:00

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

07-09-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-133/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa inkubatorów dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2015 do godziny 13:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. dostawa inkubatorów dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

07-09-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-139/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych i sprzętu do zajęć dydaktycznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 17 września 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 24-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa modeli anatomicznych i sprzętu do zajęć dydaktycznych w podziale na pakiety.
 • 23-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, 4 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 i 5 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa modeli anatomicznych i sprzętu do zajęć dydaktycznych w podziale na pakiety.

07-09-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-134/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 17 września 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, 3, 4 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywna dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

07-09-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-141/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii WUM.Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM.Pakiet 3: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 5: Dostawa dwóch komputerów stacjonarnych na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUMPakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 7: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 15 września 2015 do godziny 11:30

Załączniki ( 33 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 22-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postepowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, w podziale na pakiety:Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.
 • 16-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowabnia S-141/2015 pn. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii WUM.Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM.Pakiet 3: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM.Pakiet 5: Dostawa dwóch komputerów stacjonarnych na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUMPakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 7: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM.

09-09-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-128/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystego posiedzenia Senatu poświęconego przyznaniu nagród JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracownikom Uczelni - zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy), na warunkach określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ (Wzór umowy).

Termin składania ofert: do dnia 17 września 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystego posiedzenia Senatu poświęconego przyznaniu nagród JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracownikom Uczelni - zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy), na warunkach określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ (Wzór umowy).

11-09-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-132/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych oraz plastikowych akcesoriów laboratoryjnych dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet nr 2 - Dostawa akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych; Pakiet nr 3 - Dostawa produktów do badań laboratoryjnych.

Termin składania ofert: do dnia 21 września 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 05-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 3 w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych oraz plastikowych akcesoriów laboratoryjnych dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet nr 2 - Dostawa akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych; Pakiet nr 3 - Dostawa produktów do badań laboratoryjnych.
 • 09-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 2 w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych oraz plastikowych akcesoriów laboratoryjnych dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet nr 2 - Dostawa akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych; Pakiet nr 3 - Dostawa produktów do badań laboratoryjnych.
 • 08-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 1 w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych oraz plastikowych akcesoriów laboratoryjnych dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety:Pakiet nr 1 - Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych;Pakiet nr 2 - Dostawa akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych;Pakiet nr 3 - Dostawa produktów do badań laboratoryjnych.

11-09-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-135/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli do wyposażenia Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 21 września 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 01-10-2015

  pobierz Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę, montaż i ustawienie mebli do wyposażenia Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

11-09-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-142/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa wagi precyzyjnej, 2)Pakiet 2 dostawa łaźni wodnej, 3)Pakiet 3 dostawa zamrażarki szufladowej, 4)Pakiet 4 dostawa lodówki.

Termin składania ofert: do dnia 23 września 2015 do godziny 10:50

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych, w podziale na pakiety:1)Pakiet 1 dostawa wagi precyzyjnej, 2)Pakiet 2 dostawa łaźni wodnej, 3)Pakiet 3 dostawa zamrażarki szufladowej, 4)Pakiet 4 dostawa lodówki.

14-09-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-136/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy tabletów w podziale na pakiety:Pakiet 1 Sukcesywna dostawa tabletów (50 szt.)Pakiet 2 Sukcesywna dostawa tabletów (30 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 20 października 2015 do godziny 11:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Sukcesywne dostawy tabletów w podziale na pakiety:Pakiet 1 Sukcesywna dostawa tabletów (50 szt)Pakiet 2 Sukcesywna dostawa tabletów (30 szt).

15-09-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-147/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa drukarek do kart dostępu, kart dostępu, holderów i smyczy dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2015 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Dostawa drukarek do kart dostępu, kart dostępu, holderów i smyczy dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; znak sprawy: AEZ/S-147/2015

15-09-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-137/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa lodówek do zabudowy dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 września 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa lodówek do zabudowy dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

16-09-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-130/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i pomocy dydaktyczno sportowych dla potrzeb Centrum Rehabilitacyjno Sportowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na części zwane dalej Pakietami: 1) Pakiet 1 maszyna do pomiaru tkanki tłuszczowej oraz waga; 2) Pakiet 2 rower do indorcyclingu; 3) Pakiet 3 maszyna carvingowa; 4) Pakiet 4 sprzęt i pomoce dydaktyczno sportowe; 5) Pakiet 5 sprzęt i pomoce dydaktyczno sportowe; 6) Pakiet 6 sprzęt i pomoce dydaktyczno sportowe; 7) Pakiet 7 wózek inwalidzki toaletowo prysznicowy; 8) Pakiet 8 sprzęt do wspinaczki;

Termin składania ofert: do dnia 29 września 2015 do godziny 13:00

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 6 )

 • 23-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 4 w postępowaniu pn.:Dostawa sprzętu i pomocy dydaktyczno sportowych dla potrzeb Centrum Rehabilitacyjno Sportowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-130/2015
 • 22-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 5 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu i pomocy dydaktyczno sportowych dla potrzeb Centrum Rehabilitacyjno Sportowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-130/2015
 • 21-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu i pomocy dydaktyczno sportowych dla potrzeb Centrum Rehabilitacyjno Sportowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-130/2015
 • 16-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 6 i nr 8 w postępowaniu pn.:Dostawa sprzętu i pomocy dydaktyczno sportowych dla potrzeb Centrum Rehabilitacyjno Sportowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety,znak sprawy AEZ/S-130/2015
 • 09-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objetych Pakietem nr 2 i nr 3 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu i pomocy dydaktyczno sportowych dla potrzeb Centrum Rehabilitacyjno Sportowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-130/2015
 • 07-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na dostawę sprzętu i pomocy dydaktyczno sportowych dla potrzeb Centrum Rehabilitacyjno Sportowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na części zwane dalej Pakietami. Pakiet 7 wózek inwalidzki toaletowo prysznicowy;

21-09-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-138/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w Domach Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji wody hydrantowej w Domu Studenta DS1 WUM przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji sanitarnych w Domu Studenta DS2 BIS WUM przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 3 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy węzła cieplnego oraz instalacji wody hydrantowej w Domu Studenta DS2 WUM przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 4 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu nadziemnego łącznika komunikacyjnego Domów Studenta WUM przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 29 września 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 02-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietów 1, 2 i 3 oraz unieważnienia postępowania w zakresie Pakietu 4 w postępowaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w Domach Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

24-09-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-149/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii WUM. Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM.Pakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 4: Dostawa dwóch komputerów stacjonarnych na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM.Pakiet 5: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.Pakiet 6: Dostawa tabletu na potrzeby Komisji Bioetycznej WUM.Pakiet 7: Dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 02 października 2015 do godziny 11:30

Załączniki ( 30 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii WUM. Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM.Pakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 4: Dostawa dwóch komputerów stacjonarnych na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM.Pakiet 5: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.Pakiet 6: Dostawa tabletu na potrzeby Komisji Bioetycznej WUM.Pakiet 7: Dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM.

05-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-159/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2015 do godziny 13:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa aparatury dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w podziale na pakiety

07-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-152/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych i agd, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa lodówko zamrażarki, 2)Pakiet 2 - dostawa zamrażarki niskotemperaturowej, 3)Pakiet 3 - dostawa chłodziarko zamrażarki, 4)Pakiet 4 - dostawa urządzeń agd, 5)Pakiet 5 - dostawa lodówek, 6)Pakiet 6 - dostawa chłodziarki, 7)Pakiet 7 - dostawa lodówko zamrażarki

Termin składania ofert: do dnia 20 października 2015 do godziny 10:50

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych i agd, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa lodówko zamrażarki, 2)Pakiet 2 - dostawa zamrażarki niskotemperaturowej, 3)Pakiet 3 - dostawa chłodziarko zamrażarki, 4)Pakiet 4 - dostawa urządzeń agd, 5)Pakiet 5 - dostawa lodówek, 6)Pakiet 6 - dostawa chłodziarki, 7)Pakiet 7 - dostawa lodówko zamrażarki

07-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-145/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesięcy, znak sprawy: AEZ/S- 145/2015

Termin składania ofert: do dnia 13 listopada 2015 do godziny 12:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesięcy, znak sprawy: AEZ/S- 145/2015

07-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-143/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego WUM w sprzęt informatyczny z podziałem na pakiety: Pakiet 1 Dostawa komputerów stacjonarnych, Pakiet 2 Dostawa konsoli KVM, Pakiet 3 Rozbudowa macierzy wraz z instalacją i konfiguracją, Pakiet 4 Rozbudowa serwerów z instalacją, Pakiet 5 Dostawa systemu terminalowego z instalacją i konfiguracją serwera terminali, Pakiet 6 Dostawa szaf serwerowych RACK, Pakiet 7 Dostawa macierzy dyskowej z wyposażeniem wraz z montażem, wdrożeniem i instruktażem w zakresie obsługi

Termin składania ofert: do dnia 12 listopada 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 30 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 02-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego WUM w sprzęt informatyczny z podziałem na pakiety
 • 01-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego WUM w sprzęt informatyczny z podziałem na pakiety
 • 30-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem: 3, 4, 5, 6, 7, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego WUM w sprzęt informatyczny z podziałem na pakiety

08-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-158/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2015 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem1 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 w postępowaniu przetargowym pn Sukcesywna dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

09-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-153/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatów do Real Time PCR, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa aparatu do Real Time PCR z wyposażeniem, 2)Pakiet 2 - dostawa aparatu do Real Time PCR z akcesoriami

Termin składania ofert: do dnia 19 października 2015 do godziny 10:50

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa aparatów do Real Time PCR, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa aparatu do Real Time PCR z wyposażeniem,2)Pakiet 2 - dostawa aparatu do Real Time PCR z akcesoriami

09-10-2015

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-157/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 13-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 1, po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert wpostępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety
 • 13-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 1 oraz o powtórzeniu czynności w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety
 • 02-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety

12-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-161/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb SPDSK WUM w system bezpieczeństwa oraz przełącznik sieciowy z podziałem na pakiety: Pakiet 1 Dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa wraz z instruktażem w zakresie obsługi, Pakiet 2 Rozbudowa rdzenia sieci dostawa redundantnego przełącznika CORE-SWITCH wraz z wdrożeniem i instruktażem w zakresie obsługi

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 10-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 1, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb SPDSK WUM w system bezpieczeństwa oraz przełącznik sieciowy z podziałem na pakiety
 • 08-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb SPDSK WUM w system bezpieczeństwa oraz przełącznik sieciowy z podziałem na pakiety
 • 02-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w pakiecie 1 oraz o wyborze oferty w Pakiecie 2, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb SPDSK WUM w system bezpieczeństwa oraz przełącznik sieciowy z podziałem na pakiety

14-10-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-119/2015

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie serwisu technicznego rezonansu magnetycznego

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 02-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Świadczenie usługi w zakresie serwisu technicznego rezonansu magnetycznego

14-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-163/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM. Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.Pakiet 4: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Stomatologii WUMPakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUMPakiet 6: Dostawa tabletu na potrzeby Komisji Bioetycznej WUM.Pakiet 7: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 8: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM.Pakiet 9: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Kliniki Otolaryngologii WUM.

Termin składania ofert: do dnia 22 października 2015 do godziny 11:30

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM. Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.Pakiet 4: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Stomatologii WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa tabletu na potrzeby Komisji Bioetycznej WUM.Pakiet 7: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 8: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM.Pakiet 9: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Kliniki Otolaryngologii WUM.

16-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-160/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa inkubatora noworodkowego, 2)Pakiet 2 - dostawa echokardiografu z sondami dla małych zwierząt, 3)Pakiet 3 - dostawa pomp osmotycznych i zestawów do infuzji mózgu

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2015 do godziny 09:50

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa inkubatora noworodkowego, 2)Pakiet 2 - dostawa echokardiografu z sondami dla małych zwierząt,3)Pakiet 3 - dostawa pomp osmotycznych i zestawów do infuzji mózgu

16-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-155/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 1 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, Pakiet 2 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu SUPP Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych . Pakiet 3 teczki z Logo Uczelni.

Termin składania ofert: do dnia 28 października 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 03-11-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 3 teczki z Logo Uczelni.
 • 02-11-2015

  pobierz Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 1 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM.
 • 29-10-2015

  pobierz Informacja o uniewaznieniu postepowania na dostawę materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 2 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu SUPP Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych

16-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-148/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej oraz w kosze na odpady z podziałem na pakiety: Pakiet 1: Dozowniki z systemem łokciowym do preparatów myjących i dezynfekcyjnych; Pakiet 2: Dozowniki z systemem łokciowym z długą metalową dźwignią do preparatów myjących i dezynfekcyjnych; Pakiet 3: Podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej; Pakiet 4: Kosz z otworem na odpady suche

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2015 do godziny 10:30

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 4 )

 • 25-11-2015

  pobierz Informacja o ponownym wyborze oferty w postepowaniu na dostawę i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej oraz w kosze na odpady z podziałem na pakiety. Pakiet 3: Podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej.
 • 18-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 3, oraz o powtórzeniu czynności, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej oraz w kosze na odpady z podziałem na pakiety
 • 09-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 2 i 3, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej oraz w kosze na odpady z podziałem na pakiety
 • 04-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 4, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUMw podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej oraz w kosze na odpady z podziałem na pakiety

22-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-144/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty - w przetargu nieograniczonym znak: AEZ/S-144/2015 pn. Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia .

27-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-146/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie sali angiograficznej hybrydowej oraz sali do elektrofizjologii i ablacji Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2015 do godziny 12:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie sali angiograficznej hybrydowej oraz sali do elektrofizjologii i ablacji Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

29-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-167/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych.

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywna dostawa wyrobów stomatologicznych

30-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-171/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa dodatkowego stanowiska do posiadanego przez Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM systemu do kariotypowania

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2015 do godziny 10:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa dodatkowego stanowiska do posiadanego przez Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM systemu do kariotypowania.

30-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-131/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy produktów wytwarzanych przez Beckman Coulter dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 09 listopada 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-11-2015

  pobierz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy produktów wytwarzanych przez Beckman Coulter dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

30-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-150/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych WUM w podziale na pakiety:Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HPPakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących pozostałych producentów.Pakiet 3: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki Canon.

Termin składania ofert: do dnia 09 listopada 2015 do godziny 10:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych WUM w podziale na pakiety:Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HPPakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących pozostałych producentów.Pakiet 3: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki Canon.

30-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-169/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-169/2015

Termin składania ofert: do dnia 09 listopada 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 18-11-2015

  pobierz Sprostowanie do zawiadomienia z dnia 17.11.2015r, o udzieleniu zamówienia publicznego zakresie dostawy objętej Pakietem 3 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem 2 w postepowaniu pn.Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podziale na pakiety.
 • 17-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego zakresie dostawy objętej Pakietem 3 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem 2 w postepowaniu pn.Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podziale na pakiety.
 • 12-11-2015

  pobierz Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-169/2015, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie dostawy objętej Pakietem 4 oraz unieważnił postępowanie w zakresie dostawy objętej Pakietem 1.

02-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-140/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 listopada 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-140/2015

04-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-170/2015

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pomieszczeń Laboratorium Inżynierii Tkankowej Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celu przystosowania pomieszczeń laboratoryjnych do prowadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu preparatów komórkowych w standardzie GMP wraz z uzyskaniem pozwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej (HE-ATMP)

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pomieszczeń Laboratorium Inżynierii Tkankowej Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celu przystosowania pomieszczeń laboratoryjnych do prowadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu preparatów komórkowych w standardzie GMP wraz z uzyskaniem pozwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej (HE-ATMP)

04-11-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-166/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Kolegium Rektorskiego i posiedzeń Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2016 roku oraz wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych - w podziale na następujące pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Kolegium Rektorskiego oraz posiedzeń Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2016 roku; Pakiet 2 -Wykonanie usługi cateringowej podczas uroczystości Wigilii pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (22.12.2015 r.); Pakiet 3 - Wykonanie usługi cateringowej podczas uroczystości Wigilii emerytów i rencistów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (18.12.2015 r.); Pakiet 4 - Wykonanie usługi cateringowej podczas uroczystości Wigilii Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (15.12.2015 r.) - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzach ofertowych (Załączniki nr 1.1 - 1.4 do SIWZ), na warunkach określonych we wzorach umów (Załączniki nr 6.1 - 6.4 do SIWZ).

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 01-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie usług objętych Pakietami 1-4 w przetargu nieograniczonym znak: AEZ/S-166/2015 pn. Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Kolegium Rektorskiego i posiedzeń Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2016 roku oraz wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych". - w podziale na pakiety .

04-11-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-151/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usługi organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie dostawy biletów lotniczych

Termin składania ofert: do dnia 10 grudnia 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 29-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywne świadczenie usługi organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie dostawy biletów lotniczych.

04-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-168/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM. Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUMPakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.Pakiet 4: Dostawa drukarek na potrzeby Zakładu Stomatologii WUMPakiet 5: Dostawa tabletu na potrzeby Komisji Bioetycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 7: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM.

Termin składania ofert: do dnia 12 listopada 2015 do godziny 10:30

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 07-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu 1 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM.
 • 23-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUMPakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.Pakiet 4: Dostawa drukarek na potrzeby Zakładu Stomatologii WUMPakiet 5: Dostawa tabletu na potrzeby Komisji Bioetycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 7: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM.

05-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-174/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych i pomocy dydaktycznych dla wybranych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, 2, 3, 4, 5, 6 w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa modeli anatomicznych i pomocy dydaktycznych dla wybranych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

05-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-177/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu SUPP Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych

Termin składania ofert: do dnia 19 listopada 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-11-2015

  pobierz Informacja o wyborze oferty w postepowaniu na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu SUPP Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych .

06-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-162/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, sprzętu do zajęć dydaktycznych i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 14-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 5 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa modeli anatomicznych i sprzętu do zajęć dydaktycznych wyborów stomatologicznych w podziale na pakiety.
 • 09-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 5, oraz o powtórzeniu czynności w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa modeli anatomicznych, sprzętu do zajęć dydaktycznych i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
 • 24-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, 2, 4, 5, 6,oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 3, 7, 8 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa modeli anatomicznych i sprzętu do zajęć dydaktycznych, wyrobów stomatologicznych, w podziale na pakiety.

09-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-173/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów transportowych do przewozu osób dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa samochodów transportowych do przewozu osób dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie dostaw objetych Pakietami 1 i 2.

13-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-185/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sterylizatora dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa sterylizatora dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-182/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa szaf kartotekowych dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2015 do godziny 12:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę szaf kartotekowych dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

16-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-178/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i sprzętu agd, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa lodówki, 2)Pakiet 2 dostawa chłodziarko zamrażarki i zmywarki, 3)Pakiet 3 dostawa zamrażarki szafowej, 4)Pakiet 4 dostawa wagi precyzyjnej, 5)Pakiet 5 dostawa chłodziarko zamrażarek i zmywarki, 6)Pakiet 6 dostawa lodówko zamrażarki, 7)Pakiet 7 dostawa lodówki, 8)Pakiet 8 dostawa lodówki.

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2015 do godziny 09:50

Załączniki ( 27 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu przetargowym pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i sprzętu agd, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa lodówki,2)Pakiet 2 dostawa chłodziarko zamrażarki i zmywarki,3)Pakiet 3 dostawa zamrażarki szafowej, 4)Pakiet 4 dostawa wagi precyzyjnej, 5)Pakiet 5 dostawa chłodziarko zamrażarek i zmywarki, 6)Pakiet 6 dostawa lodówko zamrażarki, 7)Pakiet 7 dostawa lodówki, 8)Pakiet 8 dostawa lodówki.

16-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-156/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 meble biurowe dla jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 2 krzesła i fotele dla jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 3 meble do pomieszczeń sterylizacji w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej WUM Pakiet 4 meble do Zakładu Immunologii WUM Pakiet 5 meble do Katedra Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii WUM Pakiet 6 szafka laboratoryjna

Termin składania ofert: do dnia 26 listopada 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 4 )

 • 22-12-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.Pakiet 2 krzesła i fotele dla jednostek organizacyjnych WUM.
 • 22-12-2015

  pobierz Informacja o wyniku postepowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 meble biurowe dla jednostek organizacyjnych WUM.
 • 17-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 3 meble do pomieszczeń sterylizacji w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej WUM, Pakiet 4 meble do Zakładu Immunologii WUM, Pakiet 5 meble do Katedra Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii WUM.
 • 11-12-2015

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 6 szafka laboratoryjna

19-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-175/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych i pomocy dydaktycznych dla wybranych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa modeli anatomicznych i pomocy dydaktycznych dla wybranych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

24-11-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-172/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w podziale na pakiety: Pakiet 1: sukcesywne świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz zwrotu przesyłek i paczek niedoręczonych - dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia; Pakiet 2: sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek (w tym przesyłek medycznych i w suchym lodzie) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

Termin składania ofert: do dnia 07 grudnia 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 17-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 1 w postępowaniu pn. Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację umowy, w podziale na pakiety
 • 07-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu 2 w postępowaniu pn. Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację umowy, w podziale na pakiety

25-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-188/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów transportowych do przewozu osób dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 03 grudnia 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa samochodów transportowych do przewozu osób dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

26-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-183/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury rehabilitacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego oraz drobnego wyposażenia rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 04 grudnia 2015 do godziny 12:00

Załączniki ( 45 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 16-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętych następującymi Pakietami: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13 oraz o unieważnieniu postępowania w Pakiecie 10 w postępowaniu pn. Dostawa aparatury rehabilitacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego oraz drobnego wyposażenia rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
 • 08-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętych Pakietami: 4, 5, 7, 11 i 14 w postępowaniu pn. Dostawa aparatury rehabilitacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego oraz drobnego wyposażenia rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

30-11-2015

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-194/2015

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pomieszczeń Laboratorium Inżynierii Tkankowej Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celu przystosowania pomieszczeń laboratoryjnych do prowadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu preparatów komórkowych w standardzie GMP wraz z uzyskaniem pozwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej (HE-ATMP)

Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 29-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pomieszczeń Laboratorium Inżynierii Tkankowej Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w celu przystosowania pomieszczeń laboratoryjnych do prowadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu preparatów komórkowych w standardzie GMP wraz z uzyskaniem pozwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej (HE-ATMP)

30-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-180/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 12-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, 2, 3 w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.
 • 02-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 4 i 5 w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

01-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-186/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2015 do godziny 11:00

Załączniki ( 44 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 17-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 3: Dostawa monitora na potrzeby Kliniki Położnictwa i Perinatologii WUM. Pakiet 8: Dostawa telewizorów na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM.Pakiet 9: Dostawa tablicy interaktywnej na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.
 • 10-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale w pakietach:Pakiet 1: Dostawa tabletów na potrzeby Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 2: Dostawa jednostek centralnych komputerów na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 4: Dostawa jednostki centralnej na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej WUM.Pakiet 5: Dostawa tabletu na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM.Pakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WUM.Pakiet 7: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej WUM.Pakiet 10: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 11: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 12: Dostawa kopiarki na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.

01-12-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-195/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie usługi cateringowej podczas Balu Sylwestrowego Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (31.12.2015 r.); Pakiet 2: Wykonanie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystego posiedzenia Senatu poświęconego wręczeniu odznaczeń pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (25.01.2016 r.).

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-195/2015

04-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-165/2015

Przedmiot zamówienia: Prenumerata roczna czasopism naukowych zagranicznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: prenumerata czasopism dla Biblioteki Głównej; Pakiet 2: prenumerata indywidualna czasopism dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 1 oraz unieważnieniu postepowania w Pakiecie 2, w postępowaniu pn.: Prenumerata roczna czasopism naukowych zagranicznych w podziale na pakiety

04-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-208/2015

Przedmiot zamówienia: Prenumerata czasopism krajowych na 2016 r. w podziale na pakiety: PAKIET 1: Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla Biblioteki Głównej oraz administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PAKIET 2: Czasopisma krajowe (dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze naukowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania na prenumerata czasopism krajowych na 2016 r. w podziale na pakiety. PAKIET 1: Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla Biblioteki Głównej oraz administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. PAKIET 2: Czasopisma krajowe (dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze naukowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

04-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-202/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo licencji pakietu oprogramowania biurowego na potrzeby Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo licencji pakietu oprogramowania biurowego na potrzeby Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

07-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZE/S-196/2015

Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa wirówki z chłodzeniem, 2)Pakiet 2 dostawa wirówki laboratoryjnej, 3)Pakiet 3 dostawa wytrząsarki mikropłytkowej, 4)Pakiet 4 dostawa mikroskopu laboratoryjnego z kamerą cyfrową, 5)Pakiet 5 dostawa kamery dokumentacyjnej, 6)Pakiet 6 dostawa elektrokardiografu, 7)Pakiet 7 dostawa automatycznego defibrylatora AED, 8)Pakiet 8 dostawa pulsoksymetru, 9)Pakiet 9 dostawa ergometru rowerowego, 10)Pakiet 10 dostawa wideootoskopu.

Termin składania ofert: do dnia 21 grudnia 2015 do godziny 09:50

Załączniki ( 37 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 04-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w Pakiecie 5 w postepowaniu pn.: dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa wirówki z chłodzeniem, 2)Pakiet 2 dostawa wirówki laboratoryjnej, 3)Pakiet 3 dostawa wytrząsarki mikropłytkowej, 4)Pakiet 4 dostawa mikroskopu laboratoryjnego z kamerą cyfrową, 5)Pakiet 5 dostawa kamery dokumentacyjnej, 6)Pakiet 6 dostawa elektrokardiografu, 7)Pakiet 7 dostawa automatycznego defibrylatora AED, 8)Pakiet 8 dostawa pulsoksymetru, 9)Pakiet 9 dostawa ergometru rowerowego, 10)Pakiet 10 dostawa wideootoskopu
 • 18-01-2016

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( z pominięciem Pakietu 5 ) w postępowaniu pn.: dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa wirówki z chłodzeniem, 2)Pakiet 2 dostawa wirówki laboratoryjnej, 3)Pakiet 3 dostawa wytrząsarki mikropłytkowej, 4)Pakiet 4 dostawa mikroskopu laboratoryjnego z kamerą cyfrową, 5)Pakiet 5 dostawa kamery dokumentacyjnej, 6)Pakiet 6 dostawa elektrokardiografu, 7)Pakiet 7 dostawa automatycznego defibrylatora AED, 8)Pakiet 8 dostawa pulsoksymetru, 9)Pakiet 9 dostawa ergometru rowerowego, 10)Pakiet 10 dostawa wideootoskopu.

07-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-184/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

08-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-207/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów, sprzętu i mebli stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 31-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 6 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów, sprzętu i mebli stomatologicznych w podziale na pakiety.
 • 21-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 7 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2, 3, 4 i 5 w postępowaniu pn. Dostawa wyrobów, sprzętu i mebli stomatologicznych w podziale na pakiety.

10-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-181/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy projektorów multimedialnych, monitorów i urządzeń wielofunkcyjnych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 21 grudnia 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 28-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 i 3 i o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy projektorów multimedialnych, monitorów i urządzeń wielofunkcyjnych, w podziale na pakiety.

11-12-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-204/2015

Przedmiot zamówienia: Usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 07 stycznia 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-01-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

11-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-211/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Roche Diagnostics dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Roche Diagnostics dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

14-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-203/2015

Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa mini lodówki, 2)Pakiet 2 dostawa zamrażarki pionowej, 3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarki, 4)Pakiet 4 dostawa chłodziarko zamrażarek i zmywarki, 5)Pakiet 5 dostawa chłodziarko zamrażarki.

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2015 do godziny 09:50

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 11-01-2016

  pobierz Powtórny wybór najkorzystniejszej oferty w pakiecie 2 w postępowaniu pn.:dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa mini lodówki, 2)Pakiet 2 dostawa zamrażarki pionowej, 3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarki, 4)Pakiet 4 dostawa chłodziarko zamrażarek i zmywarki, 5)Pakiet 5 dostawa chłodziarko zamrażarki
 • 11-01-2016

  pobierz Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 2 w postępowaniu pn.:dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa mini lodówki, 2)Pakiet 2 dostawa zamrażarki pionowej, 3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarki, 4)Pakiet 4 dostawa chłodziarko zamrażarek i zmywarki, 5)Pakiet 5 dostawa chłodziarko zamrażarki.
 • 07-01-2016

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu pn.: dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa mini lodówki, 2)Pakiet 2 dostawa zamrażarki pionowej, 3)Pakiet 3 dostawa chłodziarko zamrażarki, 4)Pakiet 4 dostawa chłodziarko zamrażarek i zmywarki, 5)Pakiet 5 dostawa chłodziarko zamrażarki.

15-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-217/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa tabletów na potrzeby Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 2: Dostawa jednostek centralnych komputerów na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 3: Dostawa jednostki centralnej na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej WUM.Pakiet 4: Dostawa tabletu na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM.Pakiet 5: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WUM.Pakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej WUM.Pakiet 7: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 8: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 9: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.

Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2015 do godziny 10:30

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 30-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa tabletów na potrzeby Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.
 • 28-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 2: Dostawa jednostek centralnych komputerów na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 3: Dostawa jednostki centralnej na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej WUM.Pakiet 4: Dostawa tabletu na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM.Pakiet 5: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WUM.Pakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej WUM.Pakiet 7: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 8: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 9: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.
 • 27-01-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa tabletów na potrzeby Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.

16-12-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-213/2015

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych przez okres 48 miesięcy.

Termin składania ofert: do dnia 04 stycznia 2016 do godziny 10:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-01-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych przez okres 48 miesięcy.

17-12-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-206/2015

Przedmiot zamówienia: Subskrypcja czasopism elektronicznych oraz medycznych baz danych na rok 2016 w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 28 grudnia 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-01-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Subskrypcja czasopism elektronicznych oraz medycznych baz danych na rok 2016 w podziale na pakiety.

18-12-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-176/2015

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów oraz platform dla niepełnosprawnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2015 do godziny 09:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-01-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów oraz platform dla niepełnosprawnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

18-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-209/2015

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego przy ul. Ks. Trojdena 2 c)-g) w Warszawie.

Termin składania ofert: do dnia 26 stycznia 2016 do godziny 12:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego przy ul. Ks. Trojdena 2 c)-g) w Warszawie.

21-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-216/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM.Pakiet 2: Dostawa drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.Pakiet 3: Dostawa trzech urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej WUM.Pakiet 4: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM.Pakiet 5: Dostawa sieciowego serwera plików na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM.Pakiet 6: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Działu Informatyki WUM i Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Transplantacyjnej WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby WUM.Pakiet 9: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 10: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM.

Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2015 do godziny 10:30

Załączniki ( 38 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-12-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM.Pakiet 2: Dostawa drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.Pakiet 3: Dostawa trzech urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej WUM.Pakiet 4: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM.Pakiet 5: Dostawa sieciowego serwera plików na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM.Pakiet 6: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Działu Informatyki WUM i Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Transplantacyjnej WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby WUM.Pakiet 9: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 10: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM.

22-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-210/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i symulatorów dydaktycznych dla wybranych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2015 do godziny 08:30

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 08-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu 1 spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i symulatorów dydaktycznych dla wybranych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety
 • 08-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów 1, 3, 4 i 5 oraz unieważnieniu w zakresie Pakietu 2 w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i symulatorów dydaktycznych dla wybranych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

22-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-179/2015

Przedmiot zamówienia: Rozbudowę posiadanego przez szpital portalu PHILIPS CT

Termin składania ofert: do dnia 04 stycznia 2016 do godziny 08:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-01-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Rozbudowa posiadanego przez szpital portalu PHILIPS CT

31-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-154/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - meble laboratoryjne do Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM, Pakiet 2 - meble laboratoryjne do Zakładu Biologii Medycznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 29-01-2016

  pobierz Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.Pakiet 1 - meble laboratoryjne do Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM.
 • 22-01-2016

  pobierz Informacja o wyniku postępowania w zakresie dostawy, montażu i ustawienie mebli laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 2 - meble laboratoryjne do Zakładu Biologii Medycznej WUM.