Archiwum 2016 (178)

05-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM.Pakiet 2: Dostawa drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.Pakiet 3: Dostawa trzech urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej WUM .Pakiet 4: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM.Pakiet 5: Dostawa sieciowego serwera plików na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM.Pakiet 6: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 7: Dostawa telewizorów na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 8: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM .

Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2016 do godziny 10:30

Załączniki ( 36 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 08-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM.Pakiet 3: Dostawa trzech urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej WUM .Pakiet 8: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM
 • 28-01-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 2: Dostawa drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.Pakiet 4: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM.Pakiet 5: Dostawa sieciowego serwera plików na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM.Pakiet 6: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 7: Dostawa telewizorów na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM.

05-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-219/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2016 do godziny 08:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

13-01-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-214/2015

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2016 do godziny 08:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 26-01-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

19-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2016 do godziny 08:30

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 23-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 3 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa modeli dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
 • 16-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 2 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa modeli dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
 • 14-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1, nr 4 i nr 5 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa modeli dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

21-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa następujących urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: mikroskop odwrócony; Pakiet 2: poz. 1 - wirówka szybkoobrotowa, poz. 2 - mini wirówka; Pakiet 3: wyposażenie dodatkowe do myjni - dezynfektora DEKO 2000ECX; Pakiet 4: wytrząsarka laboratoryjna; Pakiet 5: wytrząsarka laboratoryjna - wyszczególnionych co do rodzaju i liczby oraz spełniających minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących Załączniki nr 2.1 - 2.5 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorach umowy, stanowiących Załączniki nr 6.1 i 6.2 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 04 lutego 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 11-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety.
 • 08-02-2016

  pobierz Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 3: wyposażenie dodatkowe do myjni - dezynfektora DEKO 2000ECX.

22-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 02 lutego 2016 do godziny 08:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 26-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostawy objętej pakietem 5 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego w podziale na pakiety
 • 19-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostawy objętej pakietem 3 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego w podziale na pakiety
 • 16-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych pakietami 1, 6, 7 oraz unieważnienie postępowania w zakresie dostaw objętych pakietem 2, 4, 8, 9, 10 - Dostawa sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego w podziale na pakiety

25-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 2: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM.Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM.Pakiet 10: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 02 lutego 2016 do godziny 10:30

Załączniki ( 39 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 12-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.
 • 09-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 2: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM.Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM.Pakiet 10: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM.

27-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 urządzenie do cyfrowego pomiaru bólu (1 szt.); Pakiet 2 ureterorenoskop i optyka nefroskopowa (1 szt.); Pakiet 3 defibrylator dwufazowy (1 szt.); Pakiet 4 trenażer laparoskopowy z oprogramowaniem (1 szt.); Pakiet 5 monitor do pomiarów hemodynamicznych (1 szt.); Pakiet 6 moduł aktualizacji oprogramowania do stanowiska do rejestracji i analizy sygnałów EEG DigiTrack będący w posiadaniu Zamawiającego; Pakiet 7 bezprzewodowy moduł transmisji danych do systemu F-Scan będący w posiadaniu Zamawiającego (1 szt.); Pakiet 8 laser terapeutyczny (1 szt.); Pakiet 9 optyka Hopkinsa (2 szt.); Pakiet 10 optyka sztywna i światłowód (1 szt.); Pakiet 11 glukometr do kontroli gospodarki lipidowej (1 szt.); Pakiet 12 czytnik testów (2 szt.); Pakiet 13 akcesoria do monitora rzutu serca; Pakiet 14 sinusoskop (1 szt.);

Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 40 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 03-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku w zakresie Pakietu 3 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety
 • 22-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 10 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety
 • 17-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pod nazwą: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

27-01-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usługi organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie dostawy biletów lotniczych

Termin składania ofert: do dnia 07 lutego 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne świadczenie usługi organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie dostawy biletów lotniczych

28-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa wytrząsarki typu Vortex, 2)Pakiet 2 dostawa wielostanowiskowego mieszadła magnetycznego, 3)Pakiet 3 dostawa miksera kołyskowo-rolkowego, 4)Pakiet 4 dostawa lamp bakteriobójczych, 5)Pakiet 5 dostawa lampy badawczo-zabiegowej, 6)Pakiet 6 dostawa lampy bakteriobójczej, 7)Pakiet 7 dostawa wytwornicy lodu, 8)Pakiet 8 dostawa kostkarki do lodu, 9)Pakiet 9 dostawa laboratoryjnego zestawu do wytwarzania lodu.

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2016 do godziny 09:50

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa wytrząsarki typu Vortex, 2)Pakiet 2 dostawa wielostanowiskowego mieszadła magnetycznego, 3)Pakiet 3 dostawa miksera kołyskowo-rolkowego, 4)Pakiet 4 dostawa lamp bakteriobójczych, 5)Pakiet 5 dostawa lampy badawczo-zabiegowej, 6)Pakiet 6 dostawa lampy bakteriobójczej, 7)Pakiet 7 dostawa wytwornicy lodu, 8)Pakiet 8 dostawa kostkarki do lodu, 9)Pakiet 9 dostawa laboratoryjnego zestawu do wytwarzania lodu.

28-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 oraz o unieważnieniu postępowania w Pakiecie 1 i 5 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety

29-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów, sprzętu i mebli stomatologicznych, medycznych, laboratoryjnych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 16 lutego 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 01-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 3, 6, 7, 9 i 10 pn. Dostawa wyrobów, sprzętu i mebli stomatologicznych, medycznych, laboratoryjnych w podziale na pakiety.
 • 19-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1,2,4,5,8,11 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów, sprzętu i mebli stomatologicznych, medycznych laboratoryjnych w podziale na pakiety.

04-02-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie konserwacji oraz napraw w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 42 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 25-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie usług objętych pakietem 2 i 3 w postępowaniu pn.: Wykonywanie konserwacji oraz napraw w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy w podziale na pakiety.
 • 22-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie usług objętych pakietem 1 w postępowaniu pn.: Wykonywanie konserwacji oraz napraw w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy w podziale na pakiety

05-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2016 do godziny 10:30

Załączniki ( 38 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 03-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 2: Dostawa telewizora na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.Pakiet 3: Dostawa telewizora na potrzeby Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM.Pakiet 5: Dostawa monitora na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUMPakiet 9: Dostawa tabletów na potrzeby Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.
 • 19-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa dwóch telewizorów na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM.Pakiet 4: Dostawa monitora na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUMPakiet 5: Dostawa monitora na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUMPakiet 6: Dostawa kamery na potrzeby Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM Pakiet 7: Dostawa tablicy interaktywnej na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 8: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM.Pakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM.

05-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli i symulatorów na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2016 do godziny 08:30

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 14-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 4 w postępowaniu pn. Dostawa modeli i symulatorów na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
 • 01-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych Pakietami 1-3 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem 5 - w postępowaniu pn. Dostawa modeli i symulatorów na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

05-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i narzędzi chirurgicznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa systemu USG z obrazowaniem elastograficznym 1 szt.; Pakiet 2: Dostawa aparatu do ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego 1 szt.; Pakiet 3: Dostawa zestawu narzędzi mikrochirurgicznych do operacji nerwów i naczyń 4 kpl.

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2016 do godziny 08:30

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 19-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych pakietem 2, w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń medycznych i narzędzi chirurgicznych w podziale na pakiety
 • 17-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych pakietem 1 i 3, w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń medycznych i narzędzi chirurgicznych w podziale na pakiety

08-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, ich instalacja, uruchomienie oraz instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa szafy chłodniczej i chłodziarko zamrażarek, 2)Pakiet 2 - dostawa wyposażenia do zamrażarki niskotemperaturowej produkcji Haier model DW-86W100, 3)Pakiet 3 - dostawa szafy chłodniczej, 4)Pakiet 4 - dostawa chłodziarki, 5)Pakiet 5 - dostawa zamrażarki szufladowej, 6)Pakiet 6 - dostawa lodówki 7)Pakiet 7 - dostawa chłodziarko zamrażarki

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2016 do godziny 09:50

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa szafy chłodniczej i chłodziarko zamrażarek, 2)Pakiet 2 - dostawa wyposażenia do zamrażarki niskotemperaturowej produkcji Haier model DW-86W100, 3)Pakiet 3 - dostawa szafy chłodniczej, 4)Pakiet 4 - dostawa chłodziarki, 5)Pakiet 5 - dostawa zamrażarki szufladowej, 6)Pakiet 6 - dostawa lodówki 7)Pakiet 7 - dostawa chłodziarko zamrażarki

09-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: rozbudowa mikroskopu BX50, będącego w posiadaniu Zamawiającego, o trzy dodatkowe stanowiska obserwacyjne; Pakiet 2: wyposażenie dodatkowe do myjni - dezynfektora DEKO 2000ECX; Pakiet 3: mikroskopy laboratoryjne (2 szt.); Pakiet 4: homogenizator ultradźwiękowy; Pakiet 5: młynek rotacyjno-kulowy - wyszczególnionych co do rodzaju i liczby oraz spełniających minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących Załączniki nr 2.1 - 2.5 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 18 lutego 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 02-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 4 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: rozbudowa mikroskopu BX50, będącego w posiadaniu Zamawiającego, o trzy dodatkowe stanowiska obserwacyjne; Pakiet 2: wyposażenie dodatkowe do myjni - dezynfektora DEKO 2000ECX; Pakiet 3: mikroskopy laboratoryjne (2 szt.); Pakiet 4: homogenizator ultradźwiękowy; Pakiet 5: młynek rotacyjno-kulowy
 • 26-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 1, 2 i 3 postępowania pn. "Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: rozbudowa mikroskopu BX50, będącego w posiadaniu Zamawiającego, o trzy dodatkowe stanowiska obserwacyjne; Pakiet 2: wyposażenie dodatkowe do myjni - dezynfektora DEKO 2000ECX; Pakiet 3: mikroskopy laboratoryjne (2 szt.); Pakiet 4: homogenizator ultradźwiękowy; Pakiet 5: młynek rotacyjno-kulowy".
 • 25-02-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, w zakresie dostawy objętej Pakietem 5. Postępowanie znak; AEZ/S-015/2016 pn. "Dostawa następujących urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: mikroskop odwrócony; Pakiet 2: poz. 1 - wirówka szybkoobrotowa, poz. 2 - mini wirówka; Pakiet 3: wyposażenie dodatkowe do myjni - dezynfektora DEKO 2000ECX; Pakiet 4: wytrząsarka laboratoryjna; Pakiet 5: wytrząsarka laboratoryjna (...)"

10-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 18 lutego 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 03-03-2016

  pobierz Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

15-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa inkubatora z wytrząsaniem, 2)Pakiet 2 - dostawa inkubatora laboratoryjnego, 3)Pakiet 3 - dostawa łaźni parafinowej, 4)Pakiet 4 - dostawa komory laminarnej i inkubatora CO2,

Termin składania ofert: do dnia 29 lutego 2016 do godziny 09:50

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 10-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objetych Pakietem 1 w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety:1)Pakiet 1 - dostawa inkubatora z wytrząsaniem, 2)Pakiet 2 - dostawa inkubatora laboratoryjnego, 3)Pakiet 3 - dostawa łaźni parafinowej, 4)Pakiet 4 - dostawa komory laminarnej i inkubatora CO2,
 • 08-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa inkubatora z wytrząsaniem, 2)Pakiet 2 - dostawa inkubatora laboratoryjnego, 3)Pakiet 3 - dostawa łaźni parafinowej, 4)Pakiet 4 - dostawa komory laminarnej i inkubatora CO2,

17-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego w podziale na pakiety Pakiet 1 urządzenie diagnostyczne do badania nosogardła i krtani 1 szt. Pakiet 2 przenośny kapnograf 1 szt. Pakiet 3 dermatologiczna kamera cyfrowa 1 szt. Pakiet 4 laser medyczny, biostymulacyjny 1 szt. Pakiet 5 stymulator obwodowych gałązek nerwu trójdzielnego 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2016 do godziny 08:30

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 20-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 3.
 • 08-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych pakietami 1, 2, 5oraz unieważnienie postępowania w zakresie dostawy objętej pakietem 4 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety.

19-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii cieplnej do obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Działdowskiej 1 oraz przy ul. E. Plater 21 w okresie 48 miesięcy od daty zawarcia

Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 20-04-2016

  pobierz Sprostowanie zawiadomienia o wyniku postępowania pn.: Wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń sanitarnych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy
 • 19-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Dostawa energii cieplnej do obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Działdowskiej 1 oraz przy ul. E. Plater 21 w okresie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy

22-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-036/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnychdla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy STARLAB; Pakiet nr 2 - Dostawa pipet i akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Eppendorf; Pakiet nr 3 - Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2016 do godziny 08:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

25-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-218/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku monochromatycznego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego.

Termin składania ofert: do dnia 07 lutego 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-03-2016

  pobierz Informacja o unieważnieniu postepowania na dostawę urządzenia produkcyjnego do druku monochromatycznego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego.

25-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa materiałów promocyjnych z logo kongresu 12 th Warsaw International Medical Congress ; Pakiet 2: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Młodej Farmacji; Pakiet 3: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Samorządu Doktorantów; Pakiet 4: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Samorządu Studentów; Pakiet 5: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Erasmus Student Network WUM; Pakiet 6: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby programu "Poznaj Uczelnię, zostań studentem"; Pakiet 7: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Współpracy z Zagranicą; Pakiet 8: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland; Pakiet 9: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby European Medical Students' Association; Pakiet 10: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu STREAM

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2016 do godziny 08:30

Załączniki ( 30 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 05-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 2: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Młodej Farmacji; Pakiet 3: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Samorządu Doktorantów; Pakiet 4: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Samorządu Studentów; Pakiet 5: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Erasmus Student Network WUM; Pakiet 6: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby programu "Poznaj Uczelnię, zostań studentem"; Pakiet 7: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Współpracy z Zagranicą; Pakiet 8: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland; Pakiet 9: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby European Medical Students' Association;Pakiet 10: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu STREAM
 • 30-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 1: Dostawa materiałów promocyjnych z logo kongresu 12 th Warsaw International Medical Congress

26-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2016

Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa zestawu do obrazowania żeli i blotów, 2)Pakiet 2 dostawa dewara z wyposażeniem, 3)Pakiet 3 dostawa wirówki z wyposażeniem, 4)Pakiet 4 dostawa elektrokardiografu 12-kanałowego, 5)Pakiet 5 dostawa osuszacza adsorpcyjnego do kompresora firmy Atlas Copco, 6)Pakiet 6 dostawa pulsoksymetru, 7)Pakiet 7 dostawa wytrząsarki laboratoryjnej, 8)Pakiet 8 dostawa wytrząsarki typu Vortex, 9)Pakiet 9 dostawa podemonstracyjnego ergometru rowerowego z oprogramowaniem

Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2016 do godziny 09:50

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-04-2016

  pobierz Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa zestawu do obrazowania żeli i blotów, 2)Pakiet 2 dostawa dewara z wyposażeniem, 3)Pakiet 3 dostawa wirówki z wyposażeniem, 4)Pakiet 4 dostawa elektrokardiografu 12-kanałowego, 5)Pakiet 5 dostawa osuszacza adsorpcyjnego do kompresora firmy Atlas Copco, 6)Pakiet 6 dostawa pulsoksymetru, 7)Pakiet 7 dostawa wytrząsarki laboratoryjnej,8)Pakiet 8 dostawa wytrząsarki typu Vortex, 9)Pakiet 9 dostawa podemonstracyjnego ergometru rowerowego z oprogramowaniem

26-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów, sprzętu i mebli stomatologicznych, medycznych, laboratoryjnych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 07 lutego 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 4 i 5 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objetych Pakietem 1, 2, i 3 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów, sprzętu i mebli stomatologicznych, medycznych, laboratoryjnych w podziale pakiety.

29-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUMPakiet 2: Dostawa zestawu tabletu, drukarki 3D wraz z oprogramowaniem i głośników na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUMPakiet 3: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WUMPakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii WUMPakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUMPakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM.Pakiet 9: Dostawa dwóch projektorów na potrzeby WUM.Pakiet 10: Dostawa tabletu na potrzeby Biura ds Szpitali i Bazy Klinicznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2016 do godziny 10:30

Załączniki ( 40 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM.Pakiet 2: Dostawa zestawu tabletu, drukarki 3D wraz z oprogramowaniem i głośników na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.Pakiet 3: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM.Pakiet 9: Dostawa dwóch projektorów na potrzeby WUM.Pakiet 10: Dostawa tabletu na potrzeby Biura ds Szpitali i Bazy Klinicznej WUM.

01-03-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia multimedialnego Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa systemu do obsługi wideokonferencji; Pakiet 2: Dostawa zestawu do wizualizacji 3D; Pakiet 3: Dostawa zestawu toru wizyjnego.

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2016 do godziny 08:30

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 25-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 2, w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia multimedialnego Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM w podziale na pakiety
 • 15-03-2016

  pobierz Informacja o unieważnieniu postepowania na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi wyposażenia multimedialnego Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM w podziale na pakiety. Pakiet 3: Dostawa zestawu toru wizyjnego.

02-03-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 meble biurowe dla jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 2 meble do wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Pakiet 3 meble do wyposażenia Zakładu Farmakodynamiki Pakiet 4 szafy ognioodporne dla potrzeb Muzeum Historii Medycyny Pakiet 5 szafy do wyposażenia Muzeum Historii Medycyny Pakiet 6 fotele ergonomiczne

Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 18-04-2016

  pobierz Informacja o wyniku postepowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 meble biurowe dla jednostek organizacyjnych WUM.
 • 30-03-2016

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 2 meble do wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Pakiet 3 meble do wyposażenia Zakładu Farmakodynamiki, Pakiet 4 szafy ognioodporne dla potrzeb Muzeum Historii Medycyny, Pakiet 5 szafy do wyposażenia Muzeum Historii Medycyny, Pakiet 6 fotele ergonomiczne.

04-03-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2016 do godziny 10:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM.

07-03-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: autoklaw laboratoryjny parowy z wyposażeniem (1 kpl.); Pakiet 2: demineralizator systemu oczyszczania wody wraz ze zbiornikiem ciśnieniowym do magazynowania wody oczyszczonej (1 kpl.); Pakiet 3: zestaw do elektrochirurgii prądem o częstotliwości fal radiowych (1 kpl.)Pakiet 4: mikroskop laboratoryjny (1 szt.), mikroskop stereoskopowy (1 szt.) i projektor multimedialny (1 szt.);Pakiet 5: lampa naczołowa (1 szt.); Pakiet 6: Chłodnica powietrzna (2 szt.), blok grzejny (2 szt.), mieszadło magnetyczne (2 szt.); Pakiet 7: Rotor F-35-6-30 do wirówki Eppendort 5430/5430R (1 szt.); Pakiet 8: młynek rotacyjno-kulowy (1 szt.);Pakiet 9: mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym (1 szt.).

Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 30 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 01-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych Pakietami 1-4, 6-9 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem 5 - w postępowaniu pn. "Dostawa sprzętu medycznego i urządzeń laboratoryjnych, w podziale na Pakiety: Pakiet 1: autoklaw laboratoryjny parowy z wyposażeniem (1 kpl.); Pakiet 2: demineralizator systemu oczyszczania wody wraz ze zbiornikiem ciśnieniowym do magazynowania wody oczyszczonej (1 kpl.); Pakiet 3: zestaw do elektrochirurgii prądem o częstotliwości fal radiowych (1 kpl.) Pakiet 4: mikroskop laboratoryjny (1 szt.), mikroskop stereoskopowy (1 szt.) i projektor multimedialny (1 szt.); Pakiet 5: lampa naczołowa (1 szt.); Pakiet 6: chłodnica powietrzna (2 szt.), blok grzejny (2 szt.), mieszadło magnetyczne (2 szt.); Pakiet 7: Rotor F-35-6-30 do wirówki Eppendort 5430/5430R (1 szt.); Pakiet 8: młynek rotacyjno-kulowy (1 szt.); Pakiet 9: mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym (1 szt.)".

08-03-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paliw silnikowych w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy obejmujące sprzedaż przez Wykonawcę następującego asortymentu paliw silnikowych: 1)benzyna bezołowiowa - PB 95- 2200 litrów, 2)benzyna bezołowiowa - PB 98 - 12000 litrów, 3)olej napędowy - 19200 litrów

Termin składania ofert: do dnia 16 lutego 2016 do godziny 09:50

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-03-2016

  pobierz Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w postepowaniu pn.: Sukcesywne dostawy paliw silnikowych w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy obejmujące sprzedaż przez Wykonawcę następującego asortymentu paliw silnikowych: 1)benzyna bezołowiowa - PB 95- 2200 litrów, 2)benzyna bezołowiowa - PB 98 - 12000 litrów, 3)olej napędowy - 19200 litrów

09-03-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy projektorów multimedialnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 18 lutego 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia przetargowego pn. Sukcesywne dostawy projektorów multimedialnych w podziale na pakiety.

09-03-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 14 kwietnia 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia przetargowego pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

11-03-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2016

Przedmiot zamówienia: Usługa pozyskiwania kandydatów do rekrutacji na studia Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego, prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2016 do godziny 08:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze w postępowaniu pn. Usługa pozyskiwania kandydatów do rekrutacji na studia Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego, prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

14-03-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2016

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie konserwacji, przeglądów i napraw indywidualnych zestawów klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia przetargowego pn. Prowadzenie konserwacji, przeglądów i napraw indywidualnych zestawów klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

15-03-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku monochromatycznego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego.

Termin składania ofert: do dnia 23 lutego 2016 do godziny 09:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-03-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku monochromatycznego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego

15-03-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 23 lutego 2016 do godziny 08:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

16-03-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 29-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety.

16-03-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 laser diodowy do zabiegów wewnątrzmacicznych; Pakiet 2 diatermie; Pakiet 3 inkubatory do transportu wewnątrzszpitalnego noworodka; Pakiet 4 inkubatory otwarte OIT, inkubatory otwarte blok porodowy, inkubatory otwarte Patologia; Pakiet 5 inkubatory zamknięte intensywna terapia noworodka, inkubatory zamknięte patologia noworodka, pokrowce do inkubatorów; Pakiet 6 zestawy do terapii tlenowej wysokich przepływów; Pakiet 7 respiratory do wentylacji noworodków; Pakiet 8 respiratory przenośne do wentylacji noworodków; Pakiet 9 respiratory z funkcją wentylacji HFO; Pakiet 10 respirator transportowy SOR; Pakiet 11 respiratory stałoprzepływowe do wentylacji wcześniaków, noworodków i niemowląt; Pakiet 12 aparaty do wentylacji noworodków w układzie CPAP; Pakiet 13 respirator transportowy dla dzieci i dorosłych.

Termin składania ofert: do dnia 09 maja 2016 do godziny 13:00

Załączniki ( 37 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 13-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postepowania pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 3, 4 oraz 5.
 • 25-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, 2, 6-13 w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

17-03-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzetu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 urządzenie do cyfrowego pomiaru bólu (2 szt.) Pakiet 2 defibrylator dwufazowy (1 szt.) Pakiet 3 trenażer laparoskopowy z oprogramowaniem (1 szt.) Pakiet 4 monitor do pomiarów hemodynamicznych (1 szt.) Pakiet 5 moduł aktualizacji oprogramowania do stanowiska do rejestracji i analizy sygnałów EEG DigiTrack będącego w posiadaniu Zamawiającego Pakiet 6 laser terapeutyczny (1 szt.) Pakiet 7 glukometr do kontroli gospodarki lipidowej (1 szt.) Pakiet 8 akcesoria do monitora rzutu serca Pakiet 9 spektrofotometr do oznaczeń biochemicznych z wyposażeniem (2 szt.) Pakiet 10 laboratoryjny termostat blokowy do ogrzewania próbek (1 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 08 kwietnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 6 )

 • 01-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w pakiecie 2 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety
 • 23-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objetych pakietem 3 w postępowaniu pn.Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety
 • 19-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objetych Pakietem 9 i 10 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety
 • 17-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 4, 5, 8 w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety
 • 12-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objętych,Pakietem 1 urządzenie do cyfrowego pomiaru bólu (2 szt.),Pakietem 6 laser terapeutyczny (1 szt.),w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety
 • 28-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety, Pakiet 7 - glukometr do kontroli gospodarki lipidowej (1 szt.)

17-03-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2016 do godziny 11:30

Załączniki ( 43 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 05-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 4: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM. Pakiet 6: Dostawa kamery na potrzeby Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM.
 • 20-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa telewizora na potrzeby Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM. Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego i monitora na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM. Pakiet 3: Dostawa dwóch zestawów multimedialnych (tablica interaktywna 77'', projektor) na potrzeby WUM. Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.Pakiet 7: Dostawa telewizora na potrzeby Kliniki Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki WUM. Pakiet 8: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM. Pakiet 9: Dostawa tabletu na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM. Pakiet 10: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM.

23-03-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Qiagen dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2016 do godziny 08:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Qiagen dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

29-03-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety:Pakiet 1 aparatura do hipertermii magnetycznej, Pakiet 2 półprzewodnikowy miernik temperatury, Pakiet 3 kamera termowizyjna wraz z oprzyrządowaniem

Termin składania ofert: do dnia 07 kwietnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety

29-03-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-049/2016

Przedmiot zamówienia: Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 10 maja 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

01-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia produkcyjnego do druku monochromatycznego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego

Termin składania ofert: do dnia 18 kwietnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-04-2016

  pobierz Informacja o wyniku postepowania na dostawę urządzenia produkcyjnego do druku monochromatycznego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego.

01-04-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-057/2016

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego przy ul. Ks. Trojdena 2 c)-g) w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 10 maja 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego przy ul. Ks. Trojdena 2 c)-g) w Warszawie

05-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli i wyposażenia AGD do pokoju socjalnego i poradni psychologicznej w ramach projektu Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych , w podziale na pakiety: Pakiet 1 Meble kuchenne wraz z wyposażeniem AGD; Pakiet 2 Meble do wyposażenia pokoju socjalnego i wyposażenia poradni

Termin składania ofert: do dnia 13 kwietnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 22-04-2016

  pobierz Informacja o unieważnieniu dostawa mebli i wyposażenia AGD do pokoju socjalnego i poradni psychologicznej w ramach projektu Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych , w podziale na pakiety. Pakiet 1 Meble kuchenne wraz z wyposażeniem AGD;
 • 20-04-2016

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę mebli i wyposażenia AGD do pokoju socjalnego i poradni psychologicznej w ramach projektu Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych , w podziale na pakiety. Pakiet 2 Meble do wyposażenia pokoju socjalnego i wyposażenia poradni.

05-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych i laboratoryjnych, w podziale na pakiety: BR>1)Pakiet 1 - dostawa zestawu do wytwarzania lodu, BR>2)Pakiet 2 - dostawa miksera kołyskowo rolkowego, BR>3)Pakiet 3 - dostawa wyposażenia do zamrażarki produkcji Haier model DW-86W100, BR>4)Pakiet 4 - dostawa chłodziarek, BR>5)Pakiet 5 - dostawa zamrażarki szufladowej, 6)Pakiet 6 - dostawa pompy membranowej, 7)Pakiet 7 - dostawa chłodziarki, 8)Pakiet 8 - dostawa zamrażarki niskotemperaturowej

Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2016 do godziny 10:50

Załączniki ( 31 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 20-05-2016

  pobierz Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w Pakiecie 4 w postepowaniu pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych i laboratoryjnych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa zestawu do wytwarzania lodu,2)Pakiet 2 - dostawa miksera kołyskowo rolkowego,3)Pakiet 3 - dostawa wyposażenia do zamrażarki produkcji Haier model DW-86W100, 4)Pakiet 4 - dostawa chłodziarek, 5)Pakiet 5 - dostawa zamrażarki szufladowej, 6)Pakiet 6 - dostawa pompy membranowej, 7)Pakiet 7 - dostawa chłodziarki, 8)Pakiet 8 - dostawa zamrażarki niskotemperaturowej
 • 13-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu bez Pakietu 4 w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych i laboratoryjnych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa zestawu do wytwarzania lodu, 2)Pakiet 2 - dostawa miksera kołyskowo rolkowego, 3)Pakiet 3 - dostawa wyposażenia do zamrażarki produkcji Haier model DW-86W100, 4)Pakiet 4 - dostawa chłodziarek, 5)Pakiet 5 - dostawa zamrażarki szufladowej, 6)Pakiet 6 - dostawa pompy membranowej, ANDlt;BRANDgt; 7)Pakiet 7 - dostawa chłodziarki, 8)Pakiet 8 - dostawa zamrażarki niskotemperaturowej

06-04-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń sanitarnych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 14 kwietnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń sanitarnych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy, znak sprawy: AEZ/S-065/2016

06-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-064/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia multimedialnego Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa systemu do obsługi wideokonferencji; Pakiet 2: Dostawa zestawu do wizualizacji 3D; Pakiet 3: Dostawa zestawu toru wizyjnego

Termin składania ofert: do dnia 18 kwietnia 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 16-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia multimedialnego Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-064/2016, po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert
 • 06-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 1, oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert, w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia multimedialnego Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM w podziale na pakiety
 • 27-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 1 i 2 oraz unieważnieniu postępowania w Pakiecie 3, w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia multimedialnego Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM w podziale na pakiety

06-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-054/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: mikroskop odwrócony do obserwacji w technikach jasnego pola i kontrastu fazowego (1 szt.); Pakiet 2: zamrażarka kriogeniczna skrzyniowa -150oC (1 szt.); Pakiet 3: inkubator CO2 (1 szt.); Pakiet 4: wirówka laboratoryjna (1 szt.); Pakiet 5: chromatograf cieczowy preparatywny z detektorem UV-Vis, autosamplerem i oprogramowaniem (1 szt.); Pakiet 6: mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny z oprogramowaniem i wyposażeniem (1 szt.); Pakiet 7: automatyczny licznik komórek umożliwiający odczyt kanałów fluorescencji (1 szt.); Pakiet 8: lampa do fototerapii (1 szt.); Pakiet 9: łóżeczko noworodkowe (1 szt.); Pakiet 10: mierniki parametrów środowiskowych (3 szt.); Pakiet 11: lampa naczołowa (1 szt.). Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia dla pracowników wskazanych przez Kierownika jednostki organizacyjnej WUM (dotyczy dostaw objętych Pakietami 1-8, 10 i 11).

Termin składania ofert: do dnia 21 kwietnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 11-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych Pakietami 2 i 11 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety .
 • 10-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych Pakietami: 1, 3-6 i 8 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami: 7, 9 i 10 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety

07-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy laptopów, drukarek monochromatycznych i kolorowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych, w podziale na pakiety,

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 33 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy laptopów, drukarek monochromatycznych i kolorowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych, w podziale na pakiety.

08-04-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2016

Przedmiot zamówienia: Usługa pozyskiwania kandydatów do rekrutacji na studia Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego, prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Usługa pozyskiwania kandydatów do rekrutacji na studia Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego, prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

12-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa łóżek szpitalnych oraz innego wyposażenia na potrzeby Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2016 do godziny 13:00

Załączniki ( 68 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 24-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 6 i Pakietem 7 w postępowaniu pn. Dostawa łóżek szpitalnych oraz innego wyposażenia na potrzeby Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
 • 17-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 2, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 w postępowaniu pn. Dostawa łóżek szpitalnych oraz innego wyposażenia na potrzeby Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
 • 08-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 1, 5, 10, 11 i 13 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 17 w postępowaniu pn. Dostawa łóżek szpitalnych oraz innego wyposażenia na potrzeby Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

13-04-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie usługi cateringowej podczas 4-dniowego Kongresu pn. 12th Warsaw International Medical Congress (12.05. - 15.05.2016 r.), Pakiet 2: Wykonanie usługi cateringowej po zakończeniu uroczystego posiedzenia Senatu poświęconego przyznaniu nagród JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracownikom Uczelni (27.06.2016 r.)

Termin składania ofert: do dnia 21 kwietnia 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 10-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowaniu pn. Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety, w zakresie usług objętych Pakietem 2.
 • 27-04-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu 1 w postępowaniu pn. Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety:ANDlt;br/ANDgt;Pakiet 1: Wykonanie usługi cateringowej podczas 4-dniowego Kongresu pn. 12th Warsaw International Medical Congress (12.05. - 15.05.2016r.).

14-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa symulatorów i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 5 )

 • 29-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostawy objętej pakietem nr 1 w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i symulatorów dydaktycznych dla wybranych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
 • 29-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty dla dostawy objętej pakietem nr 1 w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i symulatorów dydaktycznych dla wybranych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
 • 23-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu 1 spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w postępowaniu pn. Dostawa symulatorów i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
 • 21-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych Pakietami: 1, 2, 4, 5 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 3 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa symulatorów i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
 • 16-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem 6 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa symulatorów i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

14-04-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2016

Przedmiot zamówienia: Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznejw ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2016 do godziny 11:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

15-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Meble biurowe dla potrzeb Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM, Pakiet 2 Meble laboratoryjne dla potrzeb Zakładu Farmacji Stosowanej WUM, Pakiet 3 - Meble biurowe dla potrzeb Zakładu Farmacji Stosowanej WUM, Pakiet 4 Krzesła drewniane składane, Pakiet 5 Meble biurowe dla potrzeb Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 19-05-2016

  pobierz Informacja o wyniku powstępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 1 Meble biurowe dla potrzeb Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM, Pakiet 3 - Meble biurowe dla potrzeb Zakładu Farmacji Stosowanej WUM, Pakiet 4 Krzesła drewniane składane, Pakiet 5 Meble biurowe dla potrzeb Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny.
 • 12-05-2016

  pobierz Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych i laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 2 Meble laboratoryjne dla potrzeb Zakładu Farmacji Stosowanej WUM.

19-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-068/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 32 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

19-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 28 kwietnia 2016 do godziny 11:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM.

20-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa zestawu do fetoskopii, histeroskopii i laparoskopii, Pakiet 2 Dostawa lasera do zabiegów otolaryngologicznych wraz z systemem pochłaniania dymu, Pakiet 3 Dostawa aparatu do endoskopii gastroenterologicznej z wyposażeniem, Pakiet 4 Dostawa przenośnego ultrasonografu do diagnostyki transrektalnej z wyposażeniem, Pakiet 5 Dostawa urządzenia rejestrującego pomiar impedancji i pH, Pakiet 6 Dostawa sond manometrycznych, Pakiet 7 Dostawa mikroskopu operacyjnego stereoskopowego do operacji neurochirurgicznych, Pakiet 8 Dostawa trepana, kraniotomu i wiertarki neurochirurgicznej szybkoobrotowej wraz z osprzętem, Pakiet 9 Dostawa uchwytów do mocowania głowy podczas operacji neurochirurgicznych wraz z osprzętem w wersjach dla małych dzieci i starszych. Retraktory mózgowe - system Halo Ring; Pakiet 10: Dostawa zestawu do elektrostymulacji EMG Biofeedback zwieraczy odbytu

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 31 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 15-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 2, w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
 • 08-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 7, 8, 9, 10, w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
 • 23-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 1, 3, 4, 6 oraz unieważnieniu postępowania w Pakiecie 5, w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

20-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 system centralnego nadzoru KTG; Pakiet 2 aparaty USG standardowy do położnictwa Aparat USG diagnostyki prenatalnej i położnictwa, aparaty USG do diagnostyki i terapii płodu oraz położnictwa, Pakiet 3 lampy łóżeczkowe; Pakiet 4 lampy do fototerapii kocykowe; Pakiet 5 lampy do fototerapii statywowe; Pakiet 6 kolposkop; Pakiet 7 analizator parametrów krytycznych krwi; Pakiet 8 aparaty do oznaczania poziomu hemoglobiny.

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2016 do godziny 13:00

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 16-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:Pakiet 1 system centralnego nadzoru KTG;Pakiet 2 aparaty USG standardowy do położnictwa Aparat USG diagnostyki prenatalnej i położnictwa, aparaty USG do diagnostyki i terapii płodu oraz położnictwa,Pakiet 3 lampy łóżeczkowe;Pakiet 4 lampy do fototerapii kocykowe; Pakiet 5 lampy do fototerapii statywowe;Pakiet 6 kolposkop; Pakiet 7 analizator parametrów krytycznych krwi, Pakiet 8 aparaty do oznaczania poziomu hemoglobiny.

21-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac remontowych w Domach Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 wykonanie prac remontowych w Domu Studenta Nr 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet nr 2 remont instalacji wody hydrantowej w Domu Studenta Nr 2 Bis przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet nr 3 remont instalacji wody hydrantowej w Domu Studenta Nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet nr 4 remont łazienek na II i III piętrze w Domu Studenta Nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.:Wykonanie prac remontowych w Domach Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

21-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa czterech jednostek centralnych komputerów stacjonarnych oraz czterech monitorów na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM. Pakiet 2: Dostawa aparatu i kamery na potrzeby III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM.Pakiet 3:Dostawa kamery na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki WUMPakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego, dermatoskopu, adaptera dermatoskopowego oraz aparatu cyfrowego na potrzeby Katedry i Kliniki Dermatologicznej WUM.Pakiet 8: Dostawa skanerów do Działu Finansowego WUM.Pakiet 9: Dostawa trzech komputerów przenośnych wraz z akcesoriami oraz monitora na potrzeby Biura Rektora WUM.Pakiet 10: Dostawa jednostki centralnej komputera, monitora i trzech komputerów przenośnych na potrzeby Biura Rektora WUM.

Termin składania ofert: do dnia 09 maja 2016 do godziny 11:30

Załączniki ( 43 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 03-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: 3, 5, 6, 9.
 • 24-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa czterech jednostek centralnych komputerów stacjonarnych oraz czterech monitorów na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM. Pakiet 2: Dostawa aparatu i kamery na potrzeby III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego, dermatoskopu, adaptera dermatoskopowego oraz aparatu cyfrowego na potrzeby Katedry i Kliniki Dermatologicznej WUM.Pakiet 8: Dostawa skanerów do Działu Finansowego WUM.Pakiet 10: Dostawa jednostki centralnej komputera, monitora i trzech komputerów przenośnych na potrzeby Biura Rektora WUM

22-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa projektorów multimedialnych wraz z instalacją i konfiguracją.

Termin składania ofert: do dnia 09 maja 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 25-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa projektorów multimedialnych wraz z instalacją i konfiguracją.

26-04-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-074/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-05-2016

  pobierz Informacja o wyniku postepowania pn.: Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

26-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-069/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy produktów wytwarzanych przez Sigma-Aldrich: Sigma, Aldrich, Fluka, Supelco, SAFC dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 maja 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy produktów wytwarzanych przez Sigma-Aldrich: Sigma, Aldrich, Fluka, Supelco, SAFC dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

29-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 15-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzetu laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 8.
 • 13-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objetych Pakietami 2, 3, 7, 11.
 • 10-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objetych Pakietami 1, 4, 5, 6, 10 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 9 i 12.

05-05-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 aparatura do hipertermii magnetycznej, Pakiet 2 półprzewodnikowy miernik temperatury,

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety

09-05-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-083/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM.Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biblioteki Głównej WUM.Pakiet 3: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej WUM. Pakiet 4: Dostawa drukarki na potrzeby Działu Fotomedycznego WUM Pakiet 5: Dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych na potrzeby Działu Informatyki WUM.Pakiet 6: Dostawa telewizora na potrzeby Kiliniki Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki WUM.Pakiet 7: Dostawa jednostki centralnej komputera na potrzeby Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 8: Dostawa tabletu na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2016 do godziny 11:30

Załączniki ( 33 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM.Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biblioteki Głównej WUM.Pakiet 3: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej WUM. Pakiet 4: Dostawa drukarki na potrzeby Działu Fotomedycznego WUM Pakiet 5: Dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych na potrzeby Działu Informatyki WUM.Pakiet 6: Dostawa telewizora na potrzeby Kiliniki Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki WUM.Pakiet 7: Dostawa jednostki centralnej komputera na potrzeby Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 8: Dostawa tabletu na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.

09-05-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-076/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10-05-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-079/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzenia klimatyzacyjnego oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy.

Termin składania ofert: do dnia 25 maja 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzenia klimatyzacyjnego oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy.

12-05-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-084/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa lasera terapeutycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-05-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Dostawa lasera terapeutycznego

17-05-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa elektrokardiografu, 2)Pakiet 2 - dostawa miksera kołyskowo rolkowego, 3)Pakiet 3 - dostawa chłodziarki, 4)Pakiet 4 - dostawa lodówki.

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2016 do godziny 10:50

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa elektrokardiografu, 2)Pakiet 2 - dostawa miksera kołyskowo rolkowego, 3)Pakiet 3 - dostawa chłodziarki, 4)Pakiet 4 - dostawa lodówki.

19-05-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Cell Signaling Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2016 do godziny 15:58

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Cell Signaling Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

20-05-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-077/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby adaptacji i remontu budynku przy ul. Działdowskiej 1 z przeznaczeniem na Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 10 czerwca 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby adaptacji i remontu budynku przy ul. Działdowskiej 1 z przeznaczeniem na Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

23-05-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-053/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń drukująco/kopiujących w Systemie Centralnego Wydruku wraz z kompleksową obsługą serwisową na okres 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 03 czerwca 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-06-2016

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę urządzeń drukująco/kopiujących w Systemie Centralnego Wydruku wraz z kompleksową obsługą serwisową na okres 36 miesięcy.

25-05-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-088/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM

Termin składania ofert: do dnia 09 czerwca 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 17-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Dostawa wyposażenia na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM

31-05-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM. Pakiet 2: Dostawa kamery na potrzeby Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM.Pakiet 3: Dostawa jednostki centralnej komputera, monitora i trzech komputerów przenośnych na potrzeby Biura Rektora WUM. Pakiet 4: Dostawa drukarki 3D na potrzeby Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM.Pakiet 5: Dostawa wkładek światłowodowych na potrzeby Działu Informatyki WUM.

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2016 do godziny 11:30

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM. Pakiet 2: Dostawa kamery na potrzeby Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM.Pakiet 3: Dostawa jednostki centralnej komputera, monitora i trzech komputerów przenośnych na potrzeby Biura Rektora WUM. Pakiet 4: Dostawa drukarki 3D na potrzeby Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM.Pakiet 5: Dostawa wkładek światłowodowych na potrzeby Działu Informatyki WUM.

06-06-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i sprzętu medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: komory laminarne: poz. 1) wolnostojące komory laminarne 2 szt., poz. 2) wolnostojąca komora laminarna do pracy z cytostatykami - 1 szt., poz. 3) komora PCR 1 szt.; Pakiet 2: automatyczny licznik komórek umożliwiający odczyt kanałów fluorescencji (1 szt.);Pakiet 3: termostat blokowy laboratoryjny do ogrzewania próbek (1 szt.); Pakiet 4: mierniki parametrów środowiskowych (3 szt.);Pakiet 5: łóżeczko noworodkowe (1 szt.); Pakiet 6: wytrząsarka laboratoryjna (1 szt.) - wyszczególnionych co do rodzaju i liczby oraz spełniających minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących Załączniki nr 2.1 - 2.6 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 6.1 i 6.2 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 07-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostawy objętej Pakietem 2 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych i sprzętu medycznego w podziale na pakiety
 • 30-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych Pakietami: 1, 3, 5 i 6 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych i sprzętu medycznego w podziale na pakiety .

10-06-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-091/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa osmometru, 2)Pakiet 2 - dostawa mieszadła magnetycznego.

Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2016 do godziny 10:50

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa osmometru, 2)Pakiet 2 - dostawa mieszadła magnetycznego.

10-06-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-087/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i biurowych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Meble laboratoryjne dla Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii WUM, Pakiet 2 Meble laboratoryjne dla potrzeb Zakładu Farmacji Stosowanej WUM w ramach projektu MentorEye, Pakiet 3 Meble laboratoryjne dla potrzeb Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM, Pakiet 4 Meble biurowe dla potrzeb Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Pakiet 5 Krzesła dla potrzeb Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 28 czerwca 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 13-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 1, w postępowaniu pn.: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i biurowych w podziale na pakiety
 • 06-07-2016

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i biurowych w podziale na pakiety. Pakiet 4 Meble biurowe dla potrzeb Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny.
 • 06-07-2016

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i biurowych w podziale na pakiety. Pakiet 2 Meble laboratoryjne dla potrzeb Zakładu Farmacji Stosowanej WUM w ramach projektu MentorEye, Pakiet 3 Meble laboratoryjne dla potrzeb Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM, Pakiet 5 Krzesła dla potrzeb Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM.

16-06-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety; Pakiet I - Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku Apteki WUM przy ul. Banacha 1F. Pakiet II - Remont pracowni w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Banacha 1.

Termin składania ofert: do dnia 04 lipca 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 11-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 1 w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet I - Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku Apteki WUM przy ul. Banacha 1F, Pakiet II - Remont pracowni w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Banacha 1
 • 06-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet I - Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku Apteki WUM przy ul. Banacha 1F, Pakiet II - Remont pracowni w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Banacha 1 w zakresie Pakietu 2

17-06-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2016

Przedmiot zamówienia: Subskrypcja pakietu biurowego oraz subskrypcja usługi szkoleniowo-certyfikacyjnej dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegona okres 36 miesięcy od daty zapewnienia Zamawiającemu dostępu do oprogramowania Pakiet biurowy oraz do platformy szkoleniowo-certyfikacyjnej

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-06-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znak: AEZ/S-089/2016 pn. Subskrypcja pakietu biurowegooraz subskrypcja usługi szkoleniowo-certyfikacyjnej dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na okres 36 miesięcy od daty zapewnienia Zamawiającemu dostępu do oprogramowania Pakiet biurowy oraz do platformy szkoleniowo-certyfikacyjnej .

23-06-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-094/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

Termin składania ofert: do dnia 04 lipca 2016 do godziny 13:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 03-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 18-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania znak: AEZ/S-094/2016 pn. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia .
 • 13-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia .

23-06-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa jednostki centralnej komputera, monitora i trzech komputerów przenośnych na potrzeby Biura Rektora WUM. Pakiet 2: Dostawa kamery na potrzeby Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM.Pakiet 3: Dostawa tabletu na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 4: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii WUM.Pakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Kardiologii WUM.

Termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2016 do godziny 11:30

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 06-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa jednostki centralnej komputera, monitora i trzech komputerów przenośnych na potrzeby Biura Rektora WUM.
 • 04-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 2: Dostawa kamery na potrzeby Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM.Pakiet 3: Dostawa tabletu na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 4: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii WUM.Pakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Kardiologii WUM

24-06-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-102/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 11 lipca 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów 1, 2, 3 w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety

27-06-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-093/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie rozbudowy centralnego monitoringu i zdalnego nadzoru systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 lipca 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Wykonanie rozbudowy centralnego monitoringu i zdalnego nadzoru systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

01-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-095/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu do wielkoskalowych analiz sekwencji DNA dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 lipca 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa systemu do wielkoskalowych analiz sekwencji DNA dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

06-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-110/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa przełącznika sieciowego na potrzeby WUM. Pakiet 2: Dostawa kamery na potrzeby Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM. Pakiet 3: Dostawa tabletu na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 4: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUM Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii WUM.Pakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Kardiologii WUM. Pakiet 7: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby WUM.

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2016 do godziny 11:30

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 5 )

 • 23-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o ponownym wyborze w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
 • 02-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa przełącznika sieciowego na potrzeby WUM.
 • 29-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.
 • 20-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 5 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.
 • 19-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 7 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2, 3, 4 i 6 w postępowania przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

06-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 jednolity, szpitalny system monitorowania pacjenta przeznaczony do stosowania w warunkach intensywnej opieki, dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oddziałów: neonatologii, anestezjologii, onkologii i neurotraumatologii; Pakiet 2 system monitorowania dla Kliniki Położnictwa; Pakiet 3 kardiomonitory mobilne przeznaczone do montażu na wózkach reanimacyjnych, oraz kardiomonitory mobilne wyposażone w podstawę jezdną

Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2016 do godziny 13:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 jednolity, szpitalny system monitorowania pacjenta przeznaczony do stosowania w warunkach intensywnej opieki, dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oddziałów: neonatologii, anestezjologii, onkologii i neurotraumatologii; Pakiet 2 system monitorowania dla Kliniki Położnictwa; Pakiet 3 kardiomonitory mobilne przeznaczone do montażu na wózkach reanimacyjnych, oraz kardiomonitory mobilne wyposażone w podstawę jezdną.

06-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-108/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa stołów laboratoryjnych dla potrzeb Zakładu Chemii Organicznej WUM, Pakiet 2 Dostawa mebli laboratoryjnych dla potrzeb Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WUM, Pakiet 3 Dostawa mebli laboratoryjnych dla potrzeb Zakładu Chemii Leków WUM, Pakiet 4 Dostawa mebli laboratoryjnych dla potrzeb Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 02 sierpnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 4 )

 • 23-08-2016

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 2 Dostawa mebli laboratoryjnych dla potrzeb Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WUM.
 • 12-08-2016

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 4 Dostawa mebli laboratoryjnych dla potrzeb Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM.
 • 12-08-2016

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 3 Dostawa mebli laboratoryjnych dla potrzeb Zakładu Chemii Leków WUM.
 • 11-08-2016

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 1 Dostawa stołów laboratoryjnych dla potrzeb Zakładu Chemii Organicznej WUM.

07-07-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-096/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie wynikającym z: 1) audytu energetycznego, 2) ekspertyzy p.poż, 3) potrzeb zgłoszonych przez Użytkowników, 4) potrzeb zgłoszonych przez Działy Techniczne

Termin składania ofert: do dnia 18 lipca 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 02-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie wynikającym z: 1) audytu energetycznego, 2) ekspertyzy p.poż, 3) potrzeb zgłoszonych przez Użytkowników, 4) potrzeb zgłoszonych przez Działy Techniczne

08-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2016

Przedmiot zamówienia: Subskrypcja pakietu biurowego oraz subskrypcja usługi szkoleniowo-certyfikacyjnej dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na okres 36 miesięcy od daty zapewnienia Zamawiającemu dostępu do oprogramowania pakiet biurowy oraz do platformy szkoleniowo-certyfikacyjnej.

Termin składania ofert: do dnia 18 lipca 2016 do godziny 13:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Subskrypcja pakietu biurowego oraz subskrypcja usługi szkoleniowo-certyfikacyjnej dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy .

11-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-099/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów w oparciu o technikę spektrometrii mas MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation-Time of Flight) dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 lipca 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-07-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów w oparciu o technikę spektrometrii mas MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation-Time of Flight) dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13-07-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-098/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Remont pracowni w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Banacha 1 Pakiet 2 - Remont łącznika komunikacyjnego Domu Studenta Nr 2 i Domu Studenta Nr 2 Bis

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 02-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 1 w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Remont pracowni w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Banacha 1, Pakiet 2 - Remont łącznika komunikacyjnego Domu Studenta Nr 2 i Domu Studenta Nr 2 Bis
 • 02-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 2 w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Remont pracowni w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Banacha 1, Pakiet 2 - Remont łącznika komunikacyjnego Domu Studenta Nr 2 i Domu Studenta Nr 2 Bis

14-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-101/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu chromatografii gazowej dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w postępowaniu pn. Dostawa zestawu chromatografii gazowej dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

14-07-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-112/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj remontu i przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia nowego laboratorium i pracowni studenckiej w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 02-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj remontu i przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia nowego laboratorium i pracowni studenckiej w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

15-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-100/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu cytometru przepływowego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 lipca 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 04-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa cytometru przepływowego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

18-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-090/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemów audio-wideo w salach seminaryjnych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemów audio-wideo w salach seminaryjnych Szpitala Pediatrycznego WUM Pakiet 2 Dostawa systemów audio-wideo z przeznaczeniem do sal seminaryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 sierpnia 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-09-2016

  Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 1 i 2, w postępowaniu pn.: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemów audio-wideo w salach seminaryjnych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

18-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 regały archiwizacyjne, Pakiet 2 szafy ubraniowe typu BHP, Pakiet 3 szafki skrytkowe wrzutnikowe, Pakiet 4 kontenery wraz z wyposażeniem do sterylizacji narzędzi, ich transportu ich przechowywania oraz wózków do transportu narzędzi w systemie zamkniętym, Pakiet 5 - meble medyczne ze stali nierdzewnej

Termin składania ofert: do dnia 25 sierpnia 2016 do godziny 13:00

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 5 )

 • 22-09-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 regały archiwizacyjne, Pakiet 2 szafy ubraniowe typu BHP,
 • 20-09-2016

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.Pakiet 3 szafki skrytkowe wrzutnikowe, Pakiet 5 - meble medyczne ze stali nierdzewnej.
 • 01-09-2016

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 4 kontenery wraz z wyposażeniem do sterylizacji narzędzi, ich transportu ich przechowywania oraz wózków do transportu narzędzi w systemie zamkniętym.
 • 30-09-2016

  Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 5 oraz o powtórzeniu czynności
 • 06-10-2016

  Powtórny wynik w zakresie Pakietu 5 Informacja o powtórnym wyniku postępowania na dostawę wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 5 - meble medyczne ze stali nierdzewnej.

19-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-104/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Pakiet 1 system automatycznego podawania leków; Pakiet 2 pulsoksymetry 26 sztuk; Pakiet 3 aparaty do badań EKG 2 sztuki.

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2016 do godziny 13:00

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-09-2016

  Zawiadomienie o wyniku pakiet 1, 2, 3 Zawiadomienie o wyniku w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

19-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa różnego wyposażenia na potrzeby Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na Pakiety: 1) Pakiet 1: inhalatory pneumatyczne, 2) Pakiet 2: urządzenia do inhalacji noworodków, 3) Pakiet 3: termometry elektroniczne dotykowe i bezdotykowe, 4) Pakiet 4: bezinwazyjne mierniki bilirubiny, 5) Pakiet 5: urządzenia rolkowe wspomagające transport pacjentów, 6) Pakiet 6: pozycjonery przeciwodleżynowe, 7) Pakiet 7: mobilne stanowiska do kąpieli niemowląt, 8) Pakiet 8: miarki do mierzenia obwodów ciała, infantometr, elektroniczne wagi krzesełkowe, elektroniczne wagi łóżkowe, elektroniczne wagi dietetyczne, elektroniczne wagi niemowlęce ze wzrostomiarką, elektroniczne wagi niemowlęce, maty pomiarowe dla niemowląt, stoliki mobilne pod wagę niemowlęcą, elektroniczne wagi kolumnowe ze wzrostomierzem, z obliczaniem BMI i bezprzewodową transmisją danych, elektroniczne wagi kolumnowe ze wzrostomierzem, elektroniczne wagi kolumnowe ze wzrostomierzem i bezprzewodową transmisją danych, 9) Pakiet 9: przyłóżkowe mobilne systemy szynowe, 10) Pakiet 10: mieszalniki do tlenu i powietrza, 11) Pakiet 11: ssaki próżniowe niskociśnieniowe, ssaki próżniowe wysokociśnieniowe, ssaki próżniowe mocowane do ściany oraz ssaki próżniowe mocowane do szyny typu Modura, 12) Pakiet 12: stanowiska do pielęgnacji niemowląt z promiennikiem, stanowiska do pielęgnacji niemowląt z promiennikiem i wagą oraz mobilne promienniki podczerwieni, 13) Pakiet 13: systemy grzewcze dla noworodków, 14) Pakiet 14: podgrzewacze do butelek/strzykawek, 15) Pakiet 15: przepływomierze tlenowe z bezpośrednim wtykiem do gniazda typu AGA oraz przepływomierze tlenowe z uchwytem na szynę medyczną, 16) Pakiet 16: łóżeczka dla noworodków, 17) Pakiet 17: mobilne laktatory szpitalne, 18) Pakiet 18: lampy zabiegowe sufitowe i statywowe, 19) Pakiet 19: lampy zabiegowe mobilne, 20) Pakiet 20: wózki do transportu pacjenta w pozycji siedzącej ze stabilizacją pleców i głowy, 21) Pakiet 21: wózki do transportu pacjenta w pozycji siedzącej dla dorosłych i dla dzieci, 22) Pakiet 22: ssaki elektryczne mobilne do Vacuum.

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2016 do godziny 13:00

Załączniki ( 73 )

Wynik postępowania ( 4 )

 • 23-09-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 2, 7 i 13 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 14 w postępowaniu pn. Dostawa różnego wyposażenia na potrzeby Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
 • 12-10-2016

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętych Pakietami: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 3 w postępowaniu pn. Dostawa różnego wyposażenia na potrzeby Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
 • 14-10-2016

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętej Pakietem 8 w postępowaniu pn. Dostawa różnego wyposażenia na potrzeby Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
 • 26-10-2016

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia objętych Pakietami 18 i 19 w postępowaniu pn.:„Dostawa różnego wyposażenia na potrzeby Szpitala pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety."

20-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-111/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia do prowadzenia perfuzji wątroby z oksygenacją w normo, subnormo i hipotermii.

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2016 do godziny 10:50

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 29-07-2016

  pobierz Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa urządzenia do prowadzenia perfuzji wątroby z oksygenacją w normo, subnormo i hipotermii.

20-07-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-117/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy

22-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa spektrofotometru i miernika potencjału ORP, 2)Pakiet 2 - dostawa chłodziarko zamrażarki, 3)Pakiet 3 - dostawa linijek do analizy zapisu EKG, 4)Pakiet 4 - dostawa sprzętu laboratoryjnego, 5)Pakiet 5 - dostawa lodówko zamrażarek 6)Pakiet 6 - dostawa chłodziarko zamrażarki laboratoryjnej

Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2016 do godziny 11:50

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa spektrofotometru i miernika potencjału ORP,2)Pakiet 2 - dostawa chłodziarko zamrażarki,3)Pakiet 3 - dostawa linijek do analizy zapisu EKG,4)Pakiet 4 - dostawa sprzętu laboratoryjnego,5)Pakiet 5 - dostawa lodówko zamrażarek 6)Pakiet 6 - dostawa chłodziarko zamrażarki laboratoryjnej

22-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-120/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 01 sierpnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 19-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych pakietem 3 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety.
 • 12-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 i 5 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 i 4 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

22-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-114/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 sierpnia 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

22-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-118/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 29-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

25-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników marki RANDD Systems wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 29-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników marki RANDamp;D Systems wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

26-07-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-124/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety. Pakiet 1: wykonanie usługi cateringowej dla pracowników i studentów (ok. 400 osób) po uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017, w dniu 05.10.2016 r. - zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w Załączniku 1.1 do SIWZ (Formularz ofertowy - Pakiet 1), na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik 6.1 do SIWZ).Pakiet 2: wykonanie usługi cateringowej - cocktail/lunch dla zaproszonych gości JM Rektora WUM (ok. 60 osób) po uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017, w dniu 05.10.2016 r.- zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w Załączniku 1.2 do SIWZ (Formularz ofertowy - Pakiet 2), na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik 6.2 do SIWZ).

Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 22-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie usługi cateringowej dla pracowników i studentów po uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017; Pakiet 2: Wykonanie usługi cateringowej cocktail/lunch dla zaproszonych gościJM Rektora WUM po uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017.

26-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-122/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych.

Termin składania ofert: do dnia 05 sierpnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych.

26-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-119/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu drukującego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa drukarek laserowych monochromatycznych formatu A4; Pakiet 2 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych formatu A4; Pakiet 3 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych formatu A3

Termin składania ofert: do dnia 11 sierpnia 2016 do godziny 11:30

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 08-09-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym pod nazwą: Dostawa sprzętu drukującego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:Pakiet 1 - Dostawa drukarek laserowych monochromatycznych formatu A4;Pakiet 2 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych formatu A4;Pakiet 3 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych formatu A3.
 • 06-10-2016

  Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru dokonanej w dniu 08.09.2016 r. W wyniku wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29.09.2016 r. sygn.akt 1723/16
 • 10-10-2016

  Zawiadomienie o wyniku postępowania w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29.09.2016 r., sygn. Akt: KIO 1723/16

26-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-125/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

27-07-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-113/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby adaptacji i remontu budynku przy ul. Działdowskiej 1 z przeznaczeniem na Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 09 sierpnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 11-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby adaptacji i remontu budynku przy ul. Działdowskiej 1 z przeznaczeniem na Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

27-07-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-121/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj remontu budowlanego związanego z naprawą balkonów budynku mieszkalnego przy ulicy Banacha 20

Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj remontu budowlanego związanego z naprawą balkonów budynku mieszkalnego przy ulicy Banacha 20

27-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych w podziale na pakiety: Pakiet 1 meble do wyposażenia Zakładu Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, Pakiet 2 meble do wyposażenia Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM, Pakiet 3 meble do wyposażenia Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM, Pakiet 4 krzesła i fotele biurowe dla potrzeb jednostek organizacyjnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 25-08-2016

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych w podziale na pakiety. Pakiet 1 meble do wyposażenia Zakładu Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.
 • 23-08-2016

  pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych w podziale na pakiety. Pakiet 2 meble do wyposażenia Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM, Pakiet 3 meble do wyposażenia Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM, Pakiet 4 krzesła i fotele biurowe dla potrzeb jednostek organizacyjnych WUM.

27-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych,w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa autoklawu, 2)Pakiet 2 dostawa zestawu do analizy dermatologicznej myszy, 3)Pakiet 3 dostawa zamrażarki głębokiego mrożenia, 4)Pakiet 4 dostawa zestawu do przechowywania materiału biologicznego, 5)Pakiet 5 zamrażarki niskotemperaturowej, 6)Pakiet 6 dostawa pojemników do przechowywania materiału biologicznego, 7)Pakiet 7 dostawa zestawu do obsługi przyjmowania i wydawania preparatów.

Termin składania ofert: do dnia 09 sierpnia 2016 do godziny 10:50

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 29-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu przetargowym pn.:Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych,w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa autoklawu,2)Pakiet 2 dostawa zestawu do analizy dermatologicznej myszy,3)Pakiet 3 dostawa zamrażarki głębokiego mrożenia,4)Pakiet 4 dostawa zestawu do przechowywania materiału biologicznego,5)Pakiet 5 zamrażarki niskotemperaturowej,6)Pakiet 6 dostawa pojemników do przechowywania materiału biologicznego,7)Pakiet 7 dostawa zestawu do obsługi przyjmowania i wydawania preparatów.

27-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-116/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu LC/MS/MS dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 września 2016 do godziny 13:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 13-09-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa systemu LC/MS/MS dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

27-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-128/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biomerieux dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 09 sierpnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-08-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biomerieux dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

19-08-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-131/2016

Przedmiot zamówienia: Przebudowa pomieszczeń w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 06 września 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

 • pobierz Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. Przebudowa pomieszczeń w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-09-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa pomieszczeń w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie

01-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-137/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 09 września 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

 • pobierz Informacja z otwarcia z otwarcia ofert w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Wynik postępowania ( 2 )

 • 13-10-2016

  Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych pakietem 1, 2, 4 i 6 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
 • 26-10-2016

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych pakietem 3 i 5 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

09-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-134/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Wirówka laboratoryjna z rotorem 1 szt.; Pakiet 2 Mini-wirówka laboratoryjna z rotorem na probówki 1,5-2,0 ml i adapterami na probówki 0,5 ml 2 szt.; Pakiet 3 Mini-wirówka laboratoryjna z rotorami oraz pipetami 2 szt.;Pakiet 4 Wirówka laboratoryjna wysokoobrotowa z chłodzeniem z dwoma rotorami 1 szt.; Pakiet 5 Wirówka laboratoryjna wysokoobrotowa z chłodzeniem z trzema rotorami 1 szt.; Pakiet 6 Aparat do Real Time PCR z wyposażeniem 1 szt.; Pakiet 7 Termomikser z wyposażeniem 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 23 września 2016 do godziny 12:30

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 14-10-2016

  Zawiadomienie o unieważnieniu Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 1.
 • 21-10-2016

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 3, 4, 5, 7.
 • 25-10-2016

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 6.

09-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-133/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i chłodniczego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Laboratoryjna szafa chłodnicza 4 szt.; Pakiet 2 Koncentrator próżniowy 1 szt.; Pakiet 3 Wytwornica lodu 1 szt.; Pakiet 4 System do wody ultraczystej wolnej od DNaz i RNaz 1 szt.; Pakiet 5 Zamrażarka laboratoryjna szufladowa 4 szt.; Pakiet 6 Komora chemiczna (dygestorium) 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 20 września 2016 do godziny 12:30

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 14-10-2016

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i chłodniczego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 3, 4, 5, 6.
 • 18-10-2016

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i chłodniczego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 2.

13-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-142/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakietyznak sprawy AEZ/S-142/2016 Pakiet 1 wyposażenie sal operacyjnych Pakiet 2 urządzenie do oznaczania ACT sztuk 2 Pakiet 3 ultradźwiękowy aspirator tkanek sztuk 1 Pakiet 4 przystawka ortopedyczna sztuk 1 Pakiet 5 tory wizyjne przeznaczone do zabiegów otolaryngologii, neurotraumatologii oraz do trudnej intubacji z wyposażeniem Pakiet 6 shavera artroskopowego Pakiet 7 shavera otolaryngologicznego z wiertarką.

Termin składania ofert: do dnia 20 października 2016 do godziny 11:30

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 3 )

13-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-140/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 aparaty do badań ultrasonograficznych w zakresie neonatologii i neurotraumatologii, Pakiet 2 - aparat do badań ultrasonograficznych dla Kliniki Anestezjologii, Pakiet 3 echokardiograf dla Kliniki Kardiochirurgii, Pakiet 4 aparat do krążenia pozaustrojowego dla Kliniki Kardiochirurgii, Pakiet 5 aparat do procedury ECMO.

Termin składania ofert: do dnia 28 października 2016 do godziny 13:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

13-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-139/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa unitu laryngologicznego z wyposażeniem Oddział Otolaryngologii; Pakiet 2 - Dostawa unitu laryngologicznego z wyposażeniem Poradnia Otolaryngologiczna; Pakiet 3 - Dostawa mikroskopu diagnostycznego dla Poradni Otolaryngologicznej; Pakiet 4 - Dostawa mikroskopu zabiegowego otolaryngologicznego; Pakiet 5 - Dostawa rynomanometru z wyposażeniem; Pakiet 6 - Dostawa taboretów obrotowych na podstawie jezdnej z oparciem

Termin składania ofert: do dnia 20 października 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

15-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-135/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 - urządzenie do suchego rozmrażania osocza 1 szt.; Pakiet 2 - przenośna zgrzewarka ręczna do drenów PVC z układem zasilającym - 1 szt.; Pakiet 3 - system wizualizacji i archiwizacji żeli 1 szt.; Pakiet 4 - termocykler gradientowy PCR 1 szt.; Pakiet 5 - wytrząsarka do płytek krwi z inkubatorem 1 zestaw; Pakiet 6 - komora laminarna, certyfikowana do pracy z cytostatykami z wagą 1 sztuka oraz precyzyjna waga proszkowa przeznaczona do pracy w nawiewie laminarnym 1 sztuka; Pakiet 7 - wytrząsarka laboratoryjna 3 szt.; Pakiet 8 - zestaw do magnetycznej izolacji plazmocytów - 1 zestaw; Pakiet 9- komora laminarna, certyfikowana do pracy z cytostatykami 1 sztuka

Termin składania ofert: do dnia 29 września 2016 do godziny 12:30

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 14-10-2016

  Zawiadomienie o unieważnieniu Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 6.
 • 18-10-2016

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 4.
 • 25-10-2016

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9

20-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-132/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-148/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 - dostawa chłodziarko zamrażarek, 2) Pakiet 2 - dostawa chłodziarki, 3) Pakiet 3 - dostawa zamrażarki

Termin składania ofert: do dnia 06 października 2016 do godziny 11:00

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-145/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa urządzeń rejestrujących pomiar impedancji i pH; Pakiet 2 - Dostawa zestawu do radiochirurgii laryngologicznej; Pakiet 3 - Dostawa napędów do chirurgii urazowej wraz z wyposażeniem; Pakiet 4 - Dostawa lamp czołowych

Termin składania ofert: do dnia 02 listopada 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

29-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-150/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 07 października 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

30-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-149/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych w podziale na pakiety. Pakiet 1 - Meble tapicerowane do Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pakiet 2 - Szafa do Działu Fotomedycznego Pakiet 3 - Meble do pokoi studenckich Pakiet 4 - Szafa do Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Pakiet 5 - Krzesła konferencyjne Pakiet 6 - meble do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Pakiet 7 - Krzesła biurowe do Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Pakiet 8 - Szafa do Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego Pakiet 9 - Meble do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Pakiet 10 - Meble do Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej Pakiet 11 – Fotele obrotowe do Zakładu Medycyny Nuklearnej Pakiet 12 – Meble do Katedry Biologii Ogólnej i Parazytologii

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 35 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 6 )

30-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-141/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa kamery na potrzeby Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM Pakiet 2: Dostawa drukarki na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM Pakiet 3: Dostawa tabletu na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby WUM Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Intensywnej Terapii w Chorobach Zakaźnych WUM Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM Pakiet 7: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM. Pakiet 8: Dostawa telewizora na potrzeby Kliniki Intensywnej Terapii w Chorobach Zakaźnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 10 października 2016 do godziny 11:30

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-130/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 08 listopada 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-10-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-151/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu usterek w budynku Centrum Badań Przedklinicznych WUM, ul. Banacha 1 b w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 19 października 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

04-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-143/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - aparat usg wysokich częstotliwości Pakiet 2 - spirometr Pakiet 3 – stół rehabilitacyjny.

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

04-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-153/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2016 do godziny 11:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

04-10-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-147/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 19 października 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-152/2016

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu do badań angiograficznych Allura Xper FD20C firmy Philips, w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2016 do godziny 10:30

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-160/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli w podziale na pakiety: Pakiet 1 – meble do wyposażenia Zakładu Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, Pakiet 2 – meble dla potrzeb I Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Pakiet 3 – fotel gabinetowy.

Termin składania ofert: do dnia 21 października 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-159/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa fantomów (2 szt.) i defibrylatora (1 szt.) na potrzeby Zakładu Ratownictwa Medycznego. Pakiet 2 – Dostawa zaawansowanego ewaluacyjnego fantomu do intubacji (1 szt.) Pakiet 3 – Dostawa fantomu do badania fizykalnego (1 szt.) Pakiet 4 – Dostawa manekina do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (1 szt.) Pakiet 5 – Dostawa fantomu szkoleniowego do nauki kolonoskopii (1 szt.) Pakiet 6 – Dostawa modeli do badania piersi (1 zestaw) Pakiet 7 – Dostawa symulatora porodowego (1 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 21 października 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 27-10-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.:Dostawa fantomów na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

14-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-157/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych; Pakiet 2: Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 3: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 4: Dostawa produktów do badań laboratoryjnych; Pakiet 5: Dostawa akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych Pakiet 6: Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych; Pakiet 7: Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 8: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 9: Dostawa produktów do badań laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

18-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-144/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-146/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa następujących materiałów promocyjno-szkoleniowych w podziale na części opisane Pakietem 1 i Pakietem 2: Pakiet 1: Dostawa następujących materiałów promocyjno-szkoleniowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny”, w ramach POWER 2014-2020: a) ołówki z gumką z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. b) długopisy metalowe z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. c) notesy z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. d) teczki ofertowe na dokumenty z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. e) torby bawełniane z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. Pakiet 2: Dostawa: pamięci USB - w liczbie: 108 szt. - dla uczestników zadań w zespołach projektowych realizowanych w ramach projektu pn. „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES; wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy” w ramach POWER 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 08 listopada 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

28-10-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-154/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania oraz wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego a) Pakiet 1 - rozbudowa systemu do analizy i archiwizacji wyników badań prenatalnych, ocenę ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych i wad płodu, b) Pakiet 2 - rozbudowa systemu do rozszerzonej analizy wyników z reakcji MLPA, c) Pakiet 3 - wirówka laboratoryjna z rotorem – 1 sztuka, d) Pakiet 4 - komora laminarna, certyfikowana do pracy z cytostatykami z wagą– 1 sztuka, e) Pakiet 5 - urządzenie chłodnicze pod blatowe do przechowywania leków – sztuk 2, f) Pakiet 6- zamrażarka laboratoryjna - 1sztuka, g) Pakiet 7 - urządzenie chłodnicze z rejestratorem temperatury, do przechowywania mleka kobiecego – 5 sztuk, h) Pakiet 8 - urządzenie chłodnicze do przechowywania leków z modułem zasilania awaryjnego urządzenia – sztuk 4

Termin składania ofert: do dnia 08 listopada 2016 do godziny 10:30

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

07-11-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-161/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HP. Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących pozostałych producentów. Pakiet 3: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki Canon.

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2016 do godziny 11:30

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-11-2016

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-165/2016

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 16-11-2016

  zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 08-12-2016

  informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10-11-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-169/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli w podziale na pakiety: Pakiet 1 – meble do wyposażenia Katedry Farmakognozji i Molekularnych podstaw Fitoterapii WUM, Pakiet 2 – meble biurowe do sekretariatu Biura Prawnego WUM.

Termin składania ofert: do dnia 18 listopada 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

14-11-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-155/2016

Przedmiot zamówienia: Usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń z dachów budynków stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-11-2016

  pobierz Unieważnienie postępowanie pn. Usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń z dachów budynków stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

15-11-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-173/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 - usunięcie usterek w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1b – roboty budowlane zewnętrzne, 2) Pakiet 2 - usunięcie usterek w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1b – roboty budowlane wewnętrzne, 3) Pakiet 3 - usunięcie usterek w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1b – roboty sanitarne (wentylacja) i elektryczne, 4) Pakiet 4 - adaptacja pomieszczeń w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-11-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-164/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM Pakiet 2: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM Pakiet 3: Dostawa 5 zestawów komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM Pakiet 4: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Pakiet 6: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM Pakiet 7: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM Pakiet 9: Dostawa monitora na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego WUM.

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2016 do godziny 11:30

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

15-11-2016

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-170/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Kolegium Rektorskiego oraz posiedzeń Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2017 roku oraz wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych - w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 02-12-2016

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Kolegium Rektorskiego oraz posiedzeń Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2017 roku oraz wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych - w podziale na pakiety, w zakresie usług objętych Pakietami 1, 2, 3, 4.
 • 05-12-2016

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Kolegium Rektorskiego oraz posiedzeń Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2017 roku oraz wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych - w podziale na pakiety, w zakresie usług objętych Pakietem1.

16-11-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-168/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, medycznych i narzędzi, w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 – dostawa zestawu precyzyjnych narzędzi chirurgicznych, 2) Pakiet 2 – dostawa komory laminarnej, 3) Pakiet 3 – dostawa spirometru, 4) Pakiet 4 – dostawa miernika siły mięśni oddechowych, 5) Pakiet 5 – dostawa video otoskopu, 6) Pakiet 6 – dostawa miernika stężenia hemoglobiny, 7) Pakiet 7 – dostawa miniwirówki typu Vortex z rotorami, 8) Pakiet 8 – dostawa lampy polimeryzacyjnej.

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2016 do godziny 11:00

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

23-11-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-171/2016

Przedmiot zamówienia: Subskrypcja medycznych baz danych na rok 2017 w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 01 grudnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

 • pobierz Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.12.2016r.

Wynik postępowania ( 1 )

 • 08-12-2016

  pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Subskrypcja medycznych baz danych na rok 2017 w podziale na pakiety.

24-11-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-167/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 21-12-2016

  zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

25-11-2016

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-172/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 2 )

30-11-2016

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-166/2016

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń certyfikowanych oraz zadań w zespołach projektowych w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie warsztatów: „Odpowiedzialność prawna i zawodowa lekarza i pielęgniarki” oraz zadania projektowego: „Tworzenie kontraktu - umowy cywilnoprawnej i świadczenie pracy z lekarzem i pielęgniarką”; Pakiet 2: Przeprowadzenie warsztatów i realizacja szkoleń certyfikowanych: „Komunikacja interpersonalna w zespole terapeutycznym”; „Komunikacja z pacjentem”; „Trening wystąpień publicznych w ochronie zdrowia” oraz „Coaching i mentoring w medycynie i naukach o zdrowiu”; Pakiet 3: Przeprowadzenie warsztatów i zadań projektowych: „Praktyka lekarska oraz pielęgniarska - czyli jak być w medycynie skutecznym przedsiębiorcą” oraz „Zakładanie własnej działalności gospodarczej”; Pakiet 4: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Elektroniczna dokumentacja medyczna w grupach”; Pakiet 5: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Badania kliniczne - prowadzenie i organizacja ośrodka badawczego”; Pakiet 6: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Analiza danych i statystyka medyczna”; Pakiet 7: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Tworzenie i redagowanie tekstów z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu”

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

02-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-179/2016

Przedmiot zamówienia: Prenumerata roczna czasopism naukowych zagranicznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prenumerata czasopism dla Biblioteki Głównej; Pakiet 2: Prenumerata indywidualna czasopism dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 grudnia 2016 do godziny 09:30

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

02-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-178/2016

Przedmiot zamówienia: Prenumerata czasopism krajowych na 2017 r. w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla Biblioteki Głównej oraz administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2 - Czasopisma krajowe (dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze naukowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 grudnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

06-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-183/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa jednostki centralnej komputera stacjonarnego dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 2: Dostawa telewizora na potrzeby Domu Studenta nr 2 i 2 BIS WUM. Pakiet 3: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry I Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 4: Dostawa dwóch monitorów i jednostki komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych , Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 5: Dostaw komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 6: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Pakiet 7: Dostawa drukarki kolorowej na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2016 do godziny 11:30

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

07-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-177/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2016 do godziny 11:00

Załączniki ( 34 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-185/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-12-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-189/2016

Przedmiot zamówienia: Usuwanie śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń z dachów budynków stanowiących własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-163/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 36 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

08-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-193/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa następujących materiałów promocyjno-szkoleniowych w podziale na części opisane Pakietem 1 i Pakietem 2: Pakiet 1: Dostawa następujących materiałów promocyjno-szkoleniowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny”, w ramach POWER 2014-2020: a) ołówki z gumką z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. b) długopisy metalowe z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. c) notesy z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. d) teczki ofertowe na dokumenty z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. e) torby bawełniane z nadrukiem – w liczbie: 2400 szt. Pakiet 2: Dostawa: pamięci USB - w liczbie: 108 szt. - dla uczestników zadań w zespołach projektowych realizowanych w ramach projektu pn. „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES; wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy” w ramach POWER 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-188/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM. Pakiet 2: Dostawa ekranu elektrycznego na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Pakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM. Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM. Pakiet 6: Dostawa zestawu tablicy interaktywnej i projektora na potrzeby Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej WUM. Pakiet 7: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego i monitora na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM. Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2016 do godziny 11:30

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

15-12-2016

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-126/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń wentylacji i klimatyzacji oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 35 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-12-2016

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-197/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2016 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-190/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2016 do godziny 10:30

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 2 )

19-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-180/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii cieplnej do obiektu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w okresie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert: do dnia 26 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-181/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 09 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

 • 26-01-2017

  Wynik Zawiadomienie o wyborze ofert dla dostaw w pakietach nr 1, nr 2, nr 4, nr 8, nr 11 i unieważnienie zamówienia dla dostaw w pakiecie nr 7 w postępowaniu pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
 • 31-01-2017

  Sprostowanie Do wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 26.01.2017r.
 • 01-02-2017

  Wynik Zawiadomienie o wyborze ofert dla dostaw w pakietach nr 3, nr 5, nr 6, nr 9, nr 10 w postępowaniu pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
 • 01-02-2017

  Zawiadomienie o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania w zakresie dostawy objętej pakietem nr 8
 • 03-02-2017

  Wynik Zawiadomienie o wyborze oferty dla dostawy w pakiecie nr 8 w postępowaniu pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

23-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-184/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: mikroskopy laboratoryjne biologiczne – 46 szt., Pakiet 2: mikroskop laboratoryjny – 1 szt., Pakiet 3: termocykler (PCR) z wymiennymi blokami – 1 szt., Pakiet 4: mikrotom rotacyjny – 1 szt., Pakiet 5: spektrofotometr UV-VIS – 1 szt., Pakiet 6: homogenizator ultradźwiękowy – 1 szt., Pakiet 7: jonometry – 2 szt., Pakiet 8: automatyczny licznik komórek – 1 szt., Pakiet 9: system do wody ultraczystej wolnej od DNaz i RNaz – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 9” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.9 do SIWZ; dostawa na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia dla pracowników wskazanych przez Kierownika jednostki organizacyjnej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 05 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-191/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 38 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

28-12-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-194/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa monitora na potrzeby Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM Pakiet 2: Dostawa systemu do przesyłania obrazu i komunikacji dwustronnej audio między salami endoskopowymi na potrzeby Kierownika Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Pakiet 3: Dostawa zestawu do projekcji multimedialnej na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM. Pakiet 4: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego i drukarki monochromatycznej na potrzeby Kliniki Neurochirurgii WUM. Pakiet 5: Dostawa skanera na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii WUM. Pakiet 6: Dostawa tablicy interaktywnej na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM. Pakiet 7: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Farmacji Stosowanej WUM. Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. Pakiet 9: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Zakłądu Medycyny Nuklearnej WUM. Pakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

29-12-2016

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-201/2016

Przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczeń w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 16 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )