Archiwum 2017 (220)

03-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-162/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-01-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne wykonywanie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

04-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-198/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Stoliki i wózki pod aparaturę badawczą, Pakiet 2 – Szafka stojąca z 3 szufladami, Pakiet 3 – Krzesło medyczne, Pakiet 4 – Stół rehabilitacyjny.

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

05-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-176/2016

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

11-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-199/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – krzesła do Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Pakiet 2 – krzesła i taborety do Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa Pakiet 3 – krzesła do Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Pakiet 4 – krzesła do Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii Pakiet 5 – krzesła do Kliniki i Katedry Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Pakiet 6 – krzesła do Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Pakiet 7 – fotel do Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego Pakiet 8 – fotel do Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Pakiet 9 – krzesła do Zakładu Genetyki Medycznej Pakiet 10 – biurko do Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Pakiet 11 – zestaw stolików do Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Pakiet 12 – meble biurowe do Zakładu Epidemiologii Pakiet 13 –Meble biurowe do Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Pakiet 14 – Nadstawki do biurka do Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Pakiet 15 – meble biurowe do Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego Pakiet 16 – Regał sosnowy do Biblioteki Centrum Biostruktury Pakiet 17 – krzesła biurowe do Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego

Termin składania ofert: do dnia 24 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 45 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 9 )

12-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-182/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-01-2017

  Zawiadomienie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety.

12-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-187/2016

Przedmiot zamówienia: Usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 oraz przy ul. Dalibora 1 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-02-2017

  zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie

17-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-004/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń certyfikowanych oraz zadań w zespołach projektowych w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 stycznia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

17-01-2017

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-156/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wody wraz z odprowadzeniem ścieków do obiektu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marszałkowskiej 24

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2016 do godziny 12:52

19-01-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-158/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robot budowlanych w zakresie remontu dźwigów, konserwacja urządzeń w okresie gwarancji oraz naprawa podzespołów nie objętych remontem

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-006/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług kurierskich (w obrocie krajowym i zagranicznym) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 stycznia 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 2 )

20-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa inkubatorów, autoklawów i innych urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 02 lutego 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 06-02-2017

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

25-01-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 07 lutego 2017 do godziny 12:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-02-2017

  zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie

27-01-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-010/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 47 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

31-01-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – miernik pH (1 szt.); Pakiet 2 – miernik pH (1 szt.); Pakiet 3 – aparat do elektroforezy (1 szt.); Pakiet 4 – zestaw do akwizycji obrazu żeli i membran (1 szt.);

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

01-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa dwóch zestawów multimedialnych (tablica interaktywna i projektor) na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM. Pakiet 2: Dostawa zestawu do obrazowania HD na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM. Pakiet 3: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM. Pakiet 4: Dostawa kamery HD na potrzeby Zakładu Medycyny Ratunkowej WUM. Pakiet 5: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego i monitora na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM. Pakiet 6: Dostawa dwóch wizualizerów na potrzeby Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM. Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM. Pakiet 8: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM. Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego WUM. Pakiet 10: Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM. Pakiet 11: Dostawa drukarki kolorowej na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WUM. Pakiet 12: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego i drukarki monochromatycznej na potrzeby Kliniki Neurochirurgii WUM. Pakiet 13: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 13 lutego 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 38 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

09-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-192/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa w leasingu finansowym systemu do analiz jakościowych i ilościowych

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

14-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Proces Kształcenia

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 3 )

17-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Przenośny aparat USG do badań w fizjoterapii – 1 szt., Pakiet 2 Aparat USG – 1 szt., Pakiet 3 Przenośny aparat USG – 1 szt., Pakiet 4 Aparat EKG – 1 szt., Pakiet 5 Monitor CNAP – 1 szt., Pakiet 6 Pulsoksymetr z oprogramowaniem do komputera PC – 1 szt., Pakiet 7 Rynamanometr z komputerem i drukarką – 1 zestaw, Pakiet 8 Negatoskop – 1 szt., Pakiet 9 System do odsysania materiału biologicznego – 2 komplety, Pakiet 10 Wytrząsarka do hodowli bakterii z inkubacją – 1 szt., Pakiet 11 Spirometr – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 01 marca 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 27-03-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 5, 8, 9, 10 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 3, 6, 7, 11.
 • 04-04-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 4

17-02-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-028/2017

Przedmiot zamówienia: Wybór Kierownika kursu oraz Zastępcy Kierownika kursu zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1 zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 2: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 3: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 4: Pełnienie funkcji Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo psychiatryczne” oraz Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 5: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 6: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 7: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Wykonanie badania spirometrycznego” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 8: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo psychiatryczne” oraz pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu specjalistycznego „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 9: Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo geriatryczne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

21-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 marca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i stomatologicznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 44 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

22-02-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2017

Przedmiot zamówienia: Adaptacja i aktualizacja lokalizacyjna, funkcjonalna i prawna istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2017 do godziny 13:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 06 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 08-03-2017

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w pakietach nr 2, nr 3, nr 4, nr 6
 • 28-03-2017

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyborze oferty w pakietach nr 1, nr 5 i nr 7 oraz unieważnienie w pakiecie nr 8 w postępowaniu pn. Dostawa modeli i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

24-02-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-018/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników kursów oraz uczestników posiedzeń Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM, organizowanych przez jednostki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne świadczenie usług cateringowych (przerwy kawowe) dla uczestników kursu ORDYNACJA LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT W PRAKTYCE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH (część I. i część II.), realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 2: Część 1: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla uczestników posiedzeń Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM; Część 2: Wykonanie okolicznościowej usługi cateringowej dla uczestników spotkania Wielkanocnego Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM; Część 3: Wykonanie okolicznościowej usługi cateringowej dla uczestników spotkania Wigilijnego Rady II. Wydziału Lekarskiego WUM.

Termin składania ofert: do dnia 07 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, wytrząsarek, wag i innych urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 57 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

01-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 – Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Agilent Technologies; Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza; Pakiet nr 3 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Beckman Coulter.

Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 15-03-2017

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 – Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Agilent Technologies; Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza; Pakiet nr 3 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Beckman Coulter.

01-03-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynków Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie Pakiet 2 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie Pakiet 3 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 BIS przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 22-03-2017

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynków Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 3 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 BIS przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, w zakresie Pakietu 1
 • 29-03-2017

  zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietów 2 i 3 w postępowaniu pn. Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynków Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 3 - Wykonanie ekspertyzy p.poż. budynku Domu Studenta Nr DS. 2 BIS przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

03-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 2 )

03-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 – Sukcesywne dostawy odczynników marki Novus Biologicals wytwarzanych przez Bio-Techne Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników marki Tocris Bioscience wytwarzanych przez Bio-Techne Pakiet nr 3 – Sukcesywne dostawy odczynników marki R&D Systems wytwarzanych przez Bio-Techne

Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 28-03-2017

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 05-04-2017

  Unieważnienie Unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 1
 • 14-04-2017

  zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w Pakiecie 1

03-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-175/2106

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 13 czerwca 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 61 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 7 )

06-03-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-039/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń certyfikowanych oraz zadań w zespołach projektowych w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie warsztatów i zadań projektowych: „Praktyka lekarska oraz pielęgniarska - czyli jak być w medycynie skutecznym przedsiębiorcą” oraz „Zakładanie własnej działalności gospodarczej”; Pakiet 2: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Analiza danych i statystyka medyczna”; Pakiet 3: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Tworzenie i redagowanie tekstów z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu”

Termin składania ofert: do dnia 14 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

08-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii cieplnej do obiektu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w okresie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

10-03-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-013/2017

Przedmiot zamówienia: Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 12-04-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10-03-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa pozyskiwania kandydatów do rekrutacji na studia Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego, prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

10-03-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-186/2016

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w Kampusie Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Rozbudowa i modernizacja systemu telewizji dozorowej na terenie Kampusu Banacha, wraz z budynkiem Rektoratu; Pakiet 2: Wykonanie wymiany systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Rektoratu oraz podłączeni systemów ppoż.w budynku Rektoratu oraz CSR do stacji monitorowania systemów pożarowych

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

10-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2017

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa następujących materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na części opisane Pakietami 1-4: Pakiet 1: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji studenckich WUM; Pakiet 2: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM; Pakiet 3: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu STREAM; Pakiet 4: Dostawa materiałów promocyjnych (teczki i okładki) na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w „Formularzach cenowych” dla poszczególnych Pakietów, o których mowa w rozdziale II SIWZ, stanowiących Załączniki od 2.1 do 2.4 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

14-03-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2017

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad realizacją badań przedklinicznych i klinicznych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego.” realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED”

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Farmacji Stosowanej WUM; Pakiet 2: Dostawa 11 komputerów przenośnych na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM; Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM; Pakiet 4: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM; Pakiet 5: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM; Pakiet 6: Dostawa monitora na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUM; Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM; Pakiet 8: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego i monitora na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM; Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM; Pakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM; Pakiet 11: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego WUM; Pakiet 12: Dostawa zestawu do obrazowania HD na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM.

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

16-03-2017

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-040/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

16-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa narzędzi chirurgicznych do operacji zwierząt

Termin składania ofert: do dnia 07 kwietnia 2017 do godziny 12:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

16-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 2 )

17-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Zenoaq, Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Serva, Pakiet nr 3 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biological Industries, Pakiet nr 4 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Stemcell.

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 06-04-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 1, nr 2 i nr 3 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
 • 10-05-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 4 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

17-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paszy granulowanej dla zwierząt laboratoryjnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-03-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów gwarancyjnych w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Dan-Poltherm Pakiet nr 2 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Komfovent Pakiet nr 3 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Wilo Pakiet nr 4 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Venture Industries Pakiet nr 5 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Fujitsu

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

21-03-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-049/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie usług cateringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”, w podziale na pakiety - Pakiet 1: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych polegających na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych dla uczestników kursu realizowanego w ramach projektu, w Ciechanowie; Pakiet 2: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych polegających na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych dla uczestników 7 (siedmiu) kursów realizowanych w ramach projektu w Łodzi; Pakiet 3: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych polegających na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych dla uczestników 6 (sześciu) kursów realizowanych w ramach w Lublinie.

Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-03-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-053/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Realizacja zajęć stażowych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 1 oraz 2 edycji kursu „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 2 zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 2: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale chorób wewnętrznych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 3: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale anestezjologii intensywnej terapii lub oddział neurologiczny w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 4: Realizacja zajęć stażowych w pracowni EKG w ramach 2 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 5: Realizacja zajęć stażowych na oddziale kardiologii dla dorosłych albo poradnia kardiologiczna - ww. placówki z pracowniami diagnostyki kardiologicznej (EKG wysiłkowe, EKG metodą Holtera) w ramach 2 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 6: Realizacja zajęć stażowych w pracowni badań spirometrycznych dla dorosłych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie badania spirometrycznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 7: Realizacja zajęć stażowych w pracowni badań spirometrycznych dla dzieci w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wykonanie badania spirometrycznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo łódzkie); Pakiet 8: Realizacja zajęć stażowych w ramach 2 edycji kursów specjalistycznych „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 1 oraz 2 edycji kursów „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz. 2 zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 9: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale chorób wewnętrznych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 10: Realizacja zajęć stażowych w szpitalu na oddziale anestezjologii intensywnej terapii lub oddział neurologiczny w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 11: Realizacja zajęć stażowych w pracowni EKG w ramach 1 kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie); Pakiet 12: Realizacja zajęć stażowych na oddziale kardiologii dla dorosłych albo poradnia kardiologiczna - ww. placówki z pracowniami diagnostyki kardiologicznej (EKG wysiłkowe, EKG metodą Holtera) w ramach 1 kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (województwo lubelskie)

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 03 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

28-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – aparat do ambulatoryjnej rejestracji ciśnienia tętniczego Pakiet 2 - stymulator nerwów obwodowych Pakiet 3 - detektor tętna płodu Pakiet 4 - aparat ABPM Pakiet 5 - diatermia chirurgiczna z zestawem akcesoriów do operacji małych zwierząt Pakiet 6 - dermatoskop Pakiet 7 – doppler Pakiet 8 –monitor całodobowej aktywności fizycznej Pakiet 9 –rejestrator ciśnienia krwi Pakiet 10 –pompy infuzyjne Pakiet 11 -elektrokardiograf

Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

30-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych na potrzeby Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 12 kwietnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

03-04-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

06-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 28 kwietnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-05-2017

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 1 oraz o wyborze oferty w zakresie Pakietu 2

06-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 24-05-2017

  Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

06-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-069/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet nr 1 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Roche Diagnostics. Pakiet nr 2 – Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck.

Termin składania ofert: do dnia 21 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 10-05-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dla dostaw objętych pakietem nr 2 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
 • 12-05-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dla dostaw objętych pakietem nr 1 w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

10-04-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu trzech dźwigów w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prowadzenie ich konserwacji w okresie gwarancji

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2017 do godziny 13:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

10-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – ureterorenoskop z wyposażeniem Pakiet 2 – stetoskop elektroniczny Pakiet 3 – zestaw videodermoskopowy Pakiet 4 – monitor ryzyka sercowo-naczyniowego Pakiet 5 – zestaw narzędzi chirurgicznych Pakiet 6 – anoskopy operacyjne jednorazowe Pakiet 7 – moduł monitoringu czynności wątroby dedykowany do monitora PulsioFlex PC4000 będący w posiadaniu Zamawiającego

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 11-05-2017

  zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietów 1, 3, 4, 5 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów 2 i 6
 • 19-05-2017

  Zawiadomienie o wyborze w zakresie Pakietu nr 7

10-04-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2017

Przedmiot zamówienia: Naprawa balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Banacha 20 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

10-04-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2017

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - na podstawie umowy ramowej

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-04-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-054/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prowadzenie wykładów dla I modułu pn. Podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG dla II i III edycji kursu "Wykonanie badania elektrokardiograficznego" w woj. mazowieckim; Pakiet 2: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów dla II, III, IV modułu kursu "Wykonanie badania elektrokardiograficznego" dla II i III edycji w woj. mazowieckim; Pakiet 3: Prowadzenie wykładów dla I, II, III modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" III edycji w woj. mazowieckim; Pakiet 4 - 6: Prowadzenie warsztatów dla grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" III edycji w woj. mazowieckim; Pakiet 7: Prowadzenie warsztatów dla czwartej grupy uczestników w II module oraz warsztatów w III module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" III edycji w woj. mazowieckim; Pakiet 8: Prowadzenie wykładów dla I, II, III modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. lubelskim; Pakiet 9 - 11: Prowadzenie warsztatów dla grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. lubelskim; Pakiet 12: Prowadzenie warsztatów dla czwartej grupy uczestników w II module oraz warsztatów w III module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. lubelskim; Pakiet 13: Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń w ramach modułu II, pod moduł „Obraz kliniczny przewlekłych zaburzeń psychicznych” w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. mazowieckim; Pakiet 14: Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.1, 3.3, 3.4, 3.9, 3.10 w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. mazowieckim; Pakiet 15: Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.2, 3.6, w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. mazowieckim; Pakiet 16: Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.5, 3.7, w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. mazowieckim; Pakiet 17: Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.8, w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. mazowieckim

Termin składania ofert: do dnia 21 kwietnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

12-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-04-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-074/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów oraz zadań w zespołach projektowych w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2017

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa Systemu Centralnego Wydruku o dodatkowe urządzenia drukująco/kopiujące wraz z kompleksową obsługą serwisową dostarczonych urządzeń

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Mikroskop odwrócony, Pakiet 2: Mikroskop odwrócony, Pakiet 3: Mikroskop chirurgiczny

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

13-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – szafy metalowe Pakiet 2 – krzesła składane Pakiet 3 – krzesła, fotele biurowe i wersalka Pakiet 4 – fotele biurowe Pakiet 5 – meble biurowe do sekretariatu Biura Rektora Pakiet 6 – meble gabinetowe Pakiet 7 – meble biurowe do Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Pakiet 8 – meble biurowe

Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 8 )

14-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2017

Przedmiot zamówienia: "Dostawa sprzętu medycznego w podziale na pakiety"

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 64 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

14-04-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przebudowy pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-04-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w Kampusie Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Rozbudowa i modernizacja systemu telewizji dozorowej na terenie Kampusu Banacha, wraz z budynkiem Rektoratu; Pakiet 2: Wykonanie wymiany systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Rektoratu oraz podłączenie systemów ppoż.w budynku Rektoratu oraz CSR do stacji monitorowania systemów pożarowych

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

14-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM; Pakiet 2: Dostawa tabletu na potrzeby Muzeum Historii Medycyny WUM; Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM; Pakiet 4: Dostawa monitora na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM; Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WUM; Pakiet 7: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM; Pakiet 8: Dostawa monitorów na potrzeby Biblioteki Głównej WUM – 4 szt.; Pakiet 9: Dostawa skanera na potrzeby Biblioteki Głównej WUM; Pakiet 10: Dostawa czytników kodów na potrzeby Biblioteki Głównej WUM – 4 szt.; Pakiet 11: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakład Stomatologii Zintegrowanej WUM; Pakiet 12: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM; Pakiet 13: Dostawa zestawu komputerowego na potrzeby Zakładu Immunologii Klinicznej WUM; Pakiet 14: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM; Pakiet 15: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM; Pakiet 16: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego WUM

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 41 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

20-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 28 kwietnia 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 11 maja 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa lasera medycznego CO2 2. Pakiet 2 – Dostawa narzędzi laparoskopowych 3. Pakiet 3 – Dostawa wielofunkcyjnej karty akwizycji danych wraz z oprogramowaniem 4. Pakiet 4 – Dostawa modułu analog-video 5. Pakiet 5 – Dostawa urządzenia do anestezji zwierząt laboratoryjnych 6. Pakiet 6 – Dostawa komory rejestracyjnej 7. Pakiet 7 – Dostawa termostatu do kolumn HPLC

Termin składania ofert: do dnia 10 maja 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

25-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy płytek mikrobiologicznych firmy Cherwell do monitorowania środowiska w Laboratorium Badawczym WUM; Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Miltenyi Biotec; Pakiet 3 - Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy HTL; Pakiet 4 – Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych WUM; Pakiet 5 – Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 12 maja 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

26-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-082/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów dotyczących aktualnych zastosowań zaawansowanej cytometrii przepływowej zorganizowane w ramach projektu STREAM

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Przenośny aparat USG do badań w fizjoterapii – 1 szt., Pakiet 2 Przenośny aparat USG – 1 szt., Pakiet 3 Pulsoksymetr z oprogramowaniem do komputera PC – 1 szt., Pakiet 4 Rynamanometr z komputerem i drukarką – 1 zestaw, Pakiet 5 Spirometr – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 12 maja 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 05-06-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 i 4 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 5.
 • 07-06-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 2.

27-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-080/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety Pakiet 1 – Meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 2 – Krzesła i fotele obrotowe dla jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 3 – Meble biurowe Pakiet 4 – Meble biurowe do sekretariatu Biura Rektora Pakiet 5 – Meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 6 – Meble do pomieszczeń socjalnych

Termin składania ofert: do dnia 12 maja 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

28-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-081/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa cytometru przepływowego z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 11 maja 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

28-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 10 maja 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

04-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-076/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 09-06-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

08-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-077/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-079/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa turbin stomatologicznych 2. Pakiet 2 – Dostawa zestawu do skanowania wewnątrz ustnego 3D CAD/CAM 3. Pakiet 3 – Dostawa materiałów stosowanych w propedeutyce i profilaktyce stomatologicznej 4. Pakiet 4 – Dostawa endodontycznych bloczków treningowych

Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-05-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-090/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 maja 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-093/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa komory rejestracyjnej 2. Pakiet 2 – Dostawa liofilizatora stołowego z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 22 maja 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-05-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2017

Przedmiot zamówienia: Naprawa balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Banacha 20 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-091/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu

Termin składania ofert: do dnia 02 czerwca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa autoklawów, inkubatorów i innych urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-083/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Lampa do naświetleń światłem podczerwonym – 1 szt., Pakiet 2 Dynamometr do pomiaru siły mięśni w ruchu „ciągnij” - 1 zestaw, Pakiet 3 Stół stacjonarny do rehabilitacji – 3 szt., Pakiet 4 Urządzenie do terapii światłem typ Bioptron Pro ze statywem podłogowym - 1 szt., Pakiet 5 Przyrząd do mierzenia ruchomości w stawach – 2 szt., Pakiet 6 Aparat USG – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 22-06-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 2 i 6.
 • 29-06-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami 3, 4 i 5.

18-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-094/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów stacjonarnych All-In-One na potrzeby Fundacji Rozwoju WUM – 2 szt.; Pakiet 2: Dostawa drukarek laserowych na potrzeby Fundacji Rozwoju WUM – 2 szt.; Pakiet 3: Dostawa serwera wraz z UPS-em na potrzeby Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków WUM; Pakiet 4: Dostawa komputerów stacjonarnych (2 szt.) wraz z monitorem (1 szt.) na potrzeby Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM; Pakiet 5: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM;

Termin składania ofert: do dnia 29 maja 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

19-05-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-068/2017

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu instruktorskiego w zakresie nauczania metodą symulacji wysokiej wierności dla pracowników naukowo-dydaktycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-088/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Termin składania ofert: do dnia 28 czerwca 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 45 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

23-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu do badania uwalniania substancji aktywnych z różnych postaci leków

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 01 czerwca 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 05-06-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

25-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 czerwca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej 2. Pakiet 2 – Dostawa aparatu do ambulatoryjnej rejestracji ciśnienia tętniczego 3. Pakiet 3 – Dostawa miernika stabilizacji implantu i procesu osteointegracji

Termin składania ofert: do dnia 02 czerwca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-05-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-057/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, wytrząsarek i innych urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 02 czerwca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

31-05-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-095/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów specjalistycznych "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" kursów kwalifikacyjnych "Pielęgniarstwo onkologiczne" zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

02-06-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-099/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 63 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 2 )

02-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-036/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania Zakładem Patomorfologii

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-084/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 21 czerwca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 13-07-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla dostaw objętych pakietem 3 w postępowaniu pn. Dostawa modeli i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.
 • 25-07-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych pakietem nr 1, nr 2, nr 4, nr 5 i nr 6 w postępowaniu pn. Dostawa modeli i fantomów dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

06-06-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-087/2017

Przedmiot zamówienia: Audyt zarządzania i ocena efektywności działania szpitali klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2017 do godziny 13:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych typu AllinOne 24” (80 szt.), Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych typu SFF z monitorem 23 cale (80 szt.) Pakiet 3 – Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych typu MT+ z monitorem 23 cale (80 szt.) Pakiet 4 – Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych typu MT+ z monitorem 24 cale (80 szt.) Pakiet 5 – Sukcesywna dostawa skanerów z ruchomą głowicą (25 szt.) Pakiet 6 – Sukcesywna dostawa skanerów z skanowaniem dwustronnym (25 szt.) Pakiet 7 – Sukcesywna dostawa monitorów 27 cali (25 szt.) Pakiet 8 – Sukcesywna dostawa monitorów 24 cale (25 szt.) Pakiet 9 – Sukcesywna dostawa drukarek monochromatycznych format druku A4 (60 szt.) Pakiet 10 – Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych format druku A4 (50 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 20 lipca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 40 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-06-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-096/2017

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji opiekuna wizyt studyjnych studentów kierunków lekarskich i pielęgniarstwa oraz przeprowadzenie spotkań ze studentami z cyklu „Sukces w ochronie zdrowia”, w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy” w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 21 czerwca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-104/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety Pakiet 1 – meble gabinetowe Pakiet 2 – fotele gabinetowe Pakiet 3 – krzesła, fotele i wersalka Pakiet 4 – meble do wyposażenia mieszkania Pakiet 5 – meble do wyposażenia pomieszczenia socjalnego Pakiet 6 – meble biurowe Pakiet 7 – szafy i regały

Termin składania ofert: do dnia 21 czerwca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

12-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i medycznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 24 miesięcy: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy ciekłego helu w niemagnetycznym zbiorniku Wykonawcy oraz helu gazowego sprężonego, Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy ciekłego azotu (napełnianie naczynia dewara odbiorcy), Pakiet 3 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych w butlach na wymianę, pustych butli na gaz, reduktorów do butli, usługi transportu przedmiotu umowy do odbiorcy wraz z wniesieniem do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego ze wskazaniem piętra, pokoju lub pracowni oraz usługi związane z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego butli, Pakiet 4 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych wraz z dzierżawą butli oraz usługą transportu przedmiotu umowy do odbiorcy, tj. dostawy partiami gazów technicznych i czystych w dzierżawionych butlach Wykonawcy wraz z usługą transportu do jednostek organizacyjnych WUM zlokalizowanych na terenie Warszawy wraz z wniesieniem do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego ze wskazaniem piętra, pokoju lub pracowni

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

13-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 23 czerwca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 28-06-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

14-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-102/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia sprzętu medycznego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Termin składania ofert: do dnia 26 czerwca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-06-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-101/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac remontowych w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów stacjonarnych All-In-One na potrzeby Fundacji Rozwoju WUM – 2 szt.; Pakiet 2: Dostawa komputerów stacjonarnych (2 szt.) wraz z monitorem (1 szt.) na potrzeby Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM; Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM; Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WUM; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakład Stomatologii Zintegrowanej WUM; Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM

Termin składania ofert: do dnia 23 czerwca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

21-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne i jednorazowe dostawy zwierząt laboratoryjnych (myszy laboratoryjne i transgeniczne) w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-06-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-103/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektów dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynkach Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wykonanie projektu dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynku Domu Studenta Nr DS 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 - Wykonanie projektu dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynku Domu Studenta Nr DS 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-119/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 01-01-1970

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

22-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-108/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

28-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoriów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 06 lipca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

29-06-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 07 lipca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-111/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych i laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 13 lipca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-07-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-114/2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zjazdu na teren Kampusu Banacha wraz z budową skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury w rejonie Szpitala Pediatrycznego WUM

Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-07-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-125/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 13 lipca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-07-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-127/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów specjalistycznych "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" kursów kwalifikacyjnych "Pielęgniarstwo onkologiczne" zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 17 lipca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-07-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożarowej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w Budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru SAP w Budynku Genetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 lipca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

11-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-122/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa regałów i klatek oraz sprzętu do celów badawczych dla zwierząt doświadczalnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa oprzyrządowania do pomiaru ciśnienia krwi myszy; Pakiet 2: Dostawa regału indywidualnie wentylowanego IVC z wyposażeniem; Pakiet 3: Dostawa klatek z oprzyrządowaniem; Pakiet 4: Dostawa regałów magazynowych do zwierzętarni

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

11-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-118/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej 2. Pakiet 2 – Dostawa mikroskopu biologicznego 3. Pakiet 3 – Dostawa miernika stabilizacji implantu i procesu osteointegracji; 4. Pakiet 4 – Dostawa wyposażenia do mikroskopów 5. Pakiet 5 – Dostawa głowic przezprzełykowych itp. 6. Pakiet 6 – Dostawa spektrometru 7. Pakiet 7 – Dostawa laboratoryjnego pieca wysokotemperaturowego. 8. Pakiet 8 – Dostawa homogenizatora kulkowego 9. Pakiet 9 – Dostawa zestawu do western blottingu

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-120/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Aparat USG – 1 szt., Pakiet 2 Spirometr – 1 szt., Pakiet 3 Stół stacjonarny do rehabilitacji (leżanka) – 3 szt., Pakiet 4 Urządzenie do terapii światłem typ Bioptron Pro1 ze statywem podłogowym - 1 szt., Pakiet 5 Plurimetr inklinometr – 2 szt., Pakiet 6 Dermatoskop kieszonkowy – 1 szt., Pakiet 7 Zestaw narzędzi stomatologicznych do pobierania kości – 1 zestaw, Pakiet 8 Podgrzewacz do krwi oraz płynów infuzyjnych – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

13-07-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-131/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-116/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, w podziale na pakiety: Pakiet 1: stół operacyjny (1 szt.), Pakiet 2: łóżko intensywnej opieki medycznej (1 szt.), Pakiet 3: łóżko porodowe (1 szt.), Pakiet 4: łóżko dla noworodka (1 szt.), Pakiet 5: lampy zabiegowe mobilne (2 szt.), Pakiet 6: defibrylatory automatyczne treningowe AED (6 szt.), Pakiet 7: defibrylatory manualne z kardiowersją i symulacją przezskórną (6 szt.), Pakiet 8: wózek zabiegowo-opatrunkowy (1 szt.), Pakiet 9: wózki reanimacyjne (2 szt.), Pakiet 10 poz. 1: wyposażenie do wózka reanimacyjnego (1 kpl.), Pakiet 10 poz. 2: wyposażenie do wózka reanimacyjnego (1 kpl.), Pakiet 11: przenośniki taśmowo-rolkowe (2 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 11” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.9 i 2.11 oraz w Formularzach cenowych zawierających wymagane warunki techniczne, które stanowią Załącznik nr 2.10 poz. 1 i 2.10 poz.2 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 37 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

18-07-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-126/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wykonanie prac remontowych w budynku Domu Studenta nr 1 Pakiet 2 – Przebudowa w budynku Centrum Dydaktycznego Pakiet 3 - Wykonanie schodów terenowych zewnętrznych przy budynku Zwierzętarni

Termin składania ofert: do dnia 02 sierpnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-121/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i systemów bezpieczeństwa w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa klastra urządzeń firewall wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi; Pakiet 2: Dostawa urządzenia do ochrony przed atakami DoS/DDoS wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi; Pakiet 3: Dostawa przełączników sieciowych – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

19-07-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi badań ankietowych, w celu przeprowadzenia epidemiologicznych badań naukowych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia mieszkańców Polski

Termin składania ofert: do dnia 28 sierpnia 2017 do godziny 13:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

21-07-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie robót remontowych i ogólnobudowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - na podstawie umowy ramowej

Termin składania ofert: do dnia 07 sierpnia 2017 do godziny 12:30

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-07-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-135/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektów dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynkach Domów Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wykonanie projektu dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynku Domu Studenta Nr DS 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 - Wykonanie projektu dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynku Domu Studenta Nr DS 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 01 sierpnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-113/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników Qiagen i Biomerieux dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 03 sierpnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-112/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi systemu audio-video złożonego z zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego oraz stanowisk sterowania, obsługującego 3 sale wysokiej wierności w Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-07-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-064/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie badań naukowych z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz specjalistycznej aparatury do prezentacji bodźców w ramach realizacji projektu pt. „Procesy poznawcze i emocjonalne u sprawców czynów pedofilnych – badania behawioralne i z użyciem rezonansu magnetycznego”

Termin składania ofert: do dnia 02 sierpnia 2017 do godziny 12:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-09-2017

  Zawiadomienie o wyniku postępowania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wykonanie badań naukowych z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz specjalistycznej aparatury do prezentacji bodźców w ramach realizacji projektu pt. „Procesy poznawcze i emocjonalne u sprawców czynów pedofilnych – badania behawioralne i z użyciem rezonansu magnetycznego”

25-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-138/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli gabinetowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – meble gabinetowe fornirowane Pakiet 2 – fotele gabinetowe

Termin składania ofert: do dnia 02 sierpnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-128/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 03 sierpnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-133/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-134/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb realizacji projektu „Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza” oraz dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Stetoskop elektroniczny – 2 szt.; Pakiet 2 Fantom BLS osoby dorosłej – 1 szt.; Pakiet 3 Symulator do nauki badania piersi – 2 szt.; Pakiet 4 Trenażer do badania gruczołu piersiowego – 1 szt.; Pakiet 5 Trenażer do badania per rectum i gruczołu krokowego – 2 szt.; Pakiet 6 Fantom do nauki badania jąder – model jąder - 1 szt.; Pakiet 7 Spirometr – 4 szt.; Pakiet 8 Aparat do pomiaru fali EKG – 2 szt.; Pakiet 9 Kardiotokograf – 1 szt.; Pakiet 10 Fantom do nauki badania ginekologicznego – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

27-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-132/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

27-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-117/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na Pakiety jn.: 3.1) Pakietem 1: Dom Studenta nr 1 - ul. Batalionu Pięść 9, Dom Studenta nr 2 - ul. Karolkowa 84, Dom Studenta nr 2 BIS - ul. Karolkowa 84. 3.2) Pakietem 2: Centrum Biostruktury - ul. Chałubińskiego 5, Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka - ul. Chałubińskiego 5, Budynek Instytutu Medycyny Społecznej - ul. W. Oczki 3, Zakład Biologii Medycznej - ul. Nowogrodzka 73, Budynek Domu Medyków - ul. W. Oczki 1a, Zakład Geriatrii oraz Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ul. W. Oczki 4, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego - ul. W. Oczki 6, Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej - ul. Nowogrodzka 59, Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej ul. Nowogrodzka 59, Budynek Zakładu Medycyny Sądowej - ul. W. Oczki 1, Aula im. Prof. W. Grzybowskiego wraz z salą seminaryjną i WC, ul. Koszykowa 82a Budynek przy ul. Emilii Plater 21, Centrum Dydaktyczne - ul. Ks. Trojdena 2a, Rektorat - ul. Żwirki i Wigury 61, Wydział Farmaceutyczny - ul. Banacha 1 Blok F - ul. Banacha 1a, Budynek Medycyny Katastrof - ul. Żwirki i Wigury 81a i Budynek ZIAM - ul. Żwirki i Wigury 81, Logistyka i Wydawnictwa - ul. Pawińskiego 3, Zwierzętarnia - ul. Pawińskiego 3c, Centrum Biblioteczno-Informacyjne - ul. Żwirki i Wigury 63, Budynek CePT – ul. Banacha 1b, z wyłączeniem laboratorium, o którym mowa w pkt. 3.3) (Pakiet nr 3) Budynki przy ul. Marszałkowskiej 24/26 i przy Litewskiej 14/16, Budynek przy ul. Działdowskiej 1, Budynek przy ul. Dalibora 1. 3.3) Pakietem 3: Laboratorium Badawcze – Bank Komórek WUM, w budynku CePT, ul. Banacha 1b.

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

27-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-136/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 sierpnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

28-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-137/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Działu Fotomedycznego WUM – 3 szt.; Pakiet 2: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM – 2 szt.; Pakiet 3: Dostawa stacji roboczej z 2 monitorami na potrzeby Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków WUM; Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM – 1 szt.; Pakiet 5: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM – 1 szt.; Pakiet 6: Dostawa notebooka na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

02-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2017

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, zamówień publicznych, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 04 października 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-140/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli do wyposażenia pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznej

Termin składania ofert: do dnia 11 sierpnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-130/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i oprogramowania w podziale na pakiety dla potrzeb przeprowadzenia epidemiologicznych badań naukowych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia mieszkańców Polski

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2017 do godziny 13:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

16-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-145/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników marki R&D Systems wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 sierpnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-124/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu do Real Time PCR

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

18-08-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-147/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wykonanie prac remontowych w budynku Domu Studenta nr 1 Pakiet 2 – Przebudowa w budynku Centrum Dydaktycznego Pakiet 3 - Wykonanie schodów terenowych zewnętrznych przy budynku Zwierzętarni

Termin składania ofert: do dnia 04 września 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

18-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-139/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej 2. Pakiet 2 – Dostawa termomikserów z wymiennymi blokami grzejnymi 3. Pakiet 3 – Dostawa automatycznego licznika komórek 4. Pakiet 4 – Dostawa mikrowirówki 5. Pakiet 5 – Dostawa inkubatora

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-153/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i oprogramowania w podziale na pakiety dla potrzeb przeprowadzenia epidemiologicznych badań naukowych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia mieszkańców Polski

Termin składania ofert: do dnia 04 września 2017 do godziny 13:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-148/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – wyposażenie meblowe, Pakiet 2 – wyposażenie meblowe, Pakiet 3 – meble gabinetowe, Pakiet 4 – meble biurowe w okleinie naturalnej, Pakiet 5 – stoły mobilne z blatem uchylnym, Pakiet 6 – krzesła i fotele biurowe, Pakiet 7 – krzesła z pulpitem i biurko.

Termin składania ofert: do dnia 30 sierpnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

23-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-151/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Działu Fotomedycznego WUM – 3 szt.; Pakiet 2: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM – 2 szt.; Pakiet 3: Dostawa stacji roboczej z 2 monitorami na potrzeby Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków WUM; Pakiet 4: Dostawa komputerów stacjonarnych typu all-in-one na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM – 2 szt.; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM – 1 szt.; Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii WUM – 1 szt.; Pakiet 7: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Głównego Energetyka WUM – 1 szt.; Pakiet 8: Dostawa drukarki laserowej na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 01 września 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 8 )

23-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-142/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 05 września 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-08-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-146/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi badań ankietowych on-line metodą CAWI oraz rekrutacji osób badanych, w celu przeprowadzenia badań naukowych dotyczących mechanizmów zwiększonego ryzyka rozwoju psychozy w grupie osób w wieku 18 – 35 lat, mieszkających w Warszawie, Krakowie oraz Wrocławiu

Termin składania ofert: do dnia 11 września 2017 do godziny 13:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-143/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, wytrząsarek i mieszadeł, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 11 września 2017 do godziny 12:00

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

30-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-144/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 11 września 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 34 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

30-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-149/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” oraz projektu pn. „Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza”, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 września 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

05-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-154/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 15 września 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

05-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-141/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu do rehabilitacji i symulacji dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa trenażera do symulacji – 1 szt., Pakiet 2 Dostawa stołów rehabilitacyjnych – 5 sztuk, Pakiet 3 Dostawa rotorów elektrycznych – 3 szt., Pakiet 4 Dostawa leżanek drewnianych - 7 szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 15-09-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu dostaw objętych Pakietem 3 ww postępowaniu.
 • 08-11-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu dostawa objętych Pakietem nr 1 oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakiem nr 4 w ww. postępowaniu
 • 08-11-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla dostaw objętych Pakietem nr 2.

08-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-160/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikromacierzy białkowych w ramach projektu badawczego pn. „Poszukiwanie nowych biomarkerów endometriozy jako istotnej przyczyny niepłodności kobiet”.

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2017 do godziny 12:00

Załączniki ( 6 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-09-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-156/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-156/2017

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-09-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-162/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 27 września 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-09-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa wydawnicza czasopisma Współczesne problemy nauk medycznych – Kształcenie podyplomowe

Termin składania ofert: do dnia 12 października 2017 do godziny 13:30

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-09-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-152/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynków Domu Studenta przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Domu Studenta nr 2 do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej, Pakiet 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Domu Studenta nr 2 BIS do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Termin składania ofert: do dnia 02 października 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 20-10-2017

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww.postępowaniu.

21-09-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-163/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów gwarancyjnych w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Dan-Poltherm Pakiet nr 2 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Komfovent Pakiet nr 3 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Venture Industries Pakiet nr 4 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Fujitsu

Termin składania ofert: do dnia 04 października 2017 do godziny 12:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 06-10-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu usług objętych Pakietem nr 1, nr 2 i nr 3 ww postępowaniu.
 • 12-10-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostawy objętej Pakietem nr 4 w ww. postępowaniu.

21-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-161/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa holtera ciśnienieniowego (1 szt.) Pakiet 2 – Dostawa automatycznego czytnika mikropłytek ( 1 szt.) Pakiet 3 – Dostawa modułu głębokości znieczulenia i modułu blokady nerwowo-mięśniowo (1 zestaw) Pakiet 4 – Dostawa spektofotometru (1 szt.) Pakiet 5 – Dostawa ambulatoryjnego rejestratora ciśnienia krwi (2 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 09 października 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 25-10-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych pakietami nr 2, nr 4, nr 5 i unieważnieniu pakietu nr 3 w ww. postępowaniu.
 • 07-11-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert dla dostawy objętej Pakietem nr 1 ww. postępowaniu.

25-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-157/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa kamer optycznych IR 2. Pakiet 2 – Dostawa zautomatyzowanego systemu monitorowania komórek 3. Pakiet 3 – Dostawa inkubatora CO2 z płaszczem powietrznym 4. Pakiet 4 – Dostawa pojemnika do przechowywania próbek w ciekłym azocie 5. Pakiet 5 – Dostawa automatycznej płuczki mikropłytek 6. Pakiet 6 - Dostawa wielomodalnego medycznego monitora diagnostycznego.

Termin składania ofert: do dnia 06 października 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

27-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-166/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych WUM w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 05 października 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

28-09-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-169/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania w Laboratorium Badawczym – Bank Komórek WUM

Termin składania ofert: do dnia 09 października 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

28-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-168/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa serwera na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUM – 1 szt.; Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej WUM – 2 szt.; Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM – 1 szt.; Pakiet 4: Dostawa serwera na potrzeby Zakładu Chemii Fizycznej WUM – 1 szt.; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM – 1 szt.; Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM – 1 szt.; Pakiet 7: Dostawa tabletu na potrzeby Domu Studenta nr 1 – 1 szt.; Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry Toksykologii Stosowanej WUM – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 06 października 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

29-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania do wspierania procesu dydaktycznego i elektronicznego egzaminowania studentów - opracowanie projektu funkcjonalnego i technicznego systemu oraz jego implementacja w ramach realizacji Projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Termin składania ofert: do dnia 01 grudnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

02-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-171/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety, Pakiet 1 – krzesła do Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Pakiet 2 – meble gabinetowe do Zakładu Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, Pakiet 3 – krzesła i fotele do Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, Pakiet 4 – krzesła składane do Katedry i Kliniki Psychiatrycznej, Pakiet 5 – regały biurowe w okleinie naturalnej do Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

Termin składania ofert: do dnia 10 października 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

02-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-167/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa regału i klatek dla zwierząt doświadczalnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych WUM, podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa regału indywidualnie wentylowanego IVC z wyposażeniem (1 szt.); Pakiet 2: Dostawa klatek dla myszy z oprzyrządowaniem (30 szt.) - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią Załączniki nr 2.1 i 2.2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-150/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-172/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 31-10-2017

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu.

11-10-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-158/2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dalibora 1 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 23 października 2017 do godziny 12:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

12-10-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-176/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu świetlicy w budynku Domu Studenta nr 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 27 października 2017 do godziny 12:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 30-11-2017

  Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie remontu świetlicy w budynku Domu Studenta nr 2 przy ulicy Karolkowej 84 w Warszawie

13-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-159/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Inkubator CO2 – 1 szt.; Pakiet 2 Inkubator z regulacją stężenia CO2 z wyposażeniem – 1 szt.; Pakiet 3 Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa z systemem back-up – 1 szt.; Pakiet 4 Wirówka z chłodzeniem i wyposażeniem – 1 szt.; Pakiet 5 Mikroskop odwrócony – 1 szt.; Pakiet 6 Termocykler z potrójnym blokiem – 1 kpl.; Pakiet 7 Moduł epifluorescencji – 1 kpl.

Termin składania ofert: do dnia 27 października 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

17-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-183/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych do jednostek organizacyjnych WUM; Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych farmaceutycznych do jednostek organizacyjnych WUM;

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

17-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-179/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

17-10-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-173/2017

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 października 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-10-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-175/2017

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie serwisu technicznego rezonansu magnetycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 listopada 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-177/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety,

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 40 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

26-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-181/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa serwerów i systemów bezpieczeństwa w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa serwerów na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – 2 szt.; Pakiet 2: Dostawa urządzenia do ochrony przed atakami DoS/DDoS na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z instalacją iinstruktażem w zakresie obsługi – 1 szt.; Pakiet 3: Dostawa serwera na potrzeby Szpitala Pediatrycznego – 1 szt.; Pakiet 4: Dostawa robota do nagrywania płyt CD/DVD wraz z komputerem sterującym i monitorem na potrzeby Szpitala Pediatrycznego – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 05 grudnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

26-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-178/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i laboratoryjnego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

27-10-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-186/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 51 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

27-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-170/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa urządzenia do archiwizacji żeli; Pakiet 2 – Dostawa mobilnego EKG; Pakiet 3 – Dostawa aparatu elektroforezy poziomej; Pakiet 4 – Dostawa monitora aktywności fizycznej.

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 16-11-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do dostaw objętych Pakietem nr 2 w ww. postępowaniu.
 • 22-12-2017

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 3 i nr 4 ww. postępowaniu
 • 02-01-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 1 ww. postępowaniu.

31-10-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-193/2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów specjalistycznych "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" kursów kwalifikacyjnych "Pielęgniarstwo onkologiczne" zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 09 listopada 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

31-10-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-165/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wykonanie dokumentacji zmiany zagospodarowania działki przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 - Wykonanie dokumentacji oświetlenia awaryjnego na poziomie -1 w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 3 - Wykonanie dokumentacji wymiany i modernizacji instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym przy ul. Banacha 20 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2017 do godziny 13:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

02-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-190/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa cytometrów przepływowych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-174/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15’’- typ I (10 szt.) Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15’’- typ II (40 szt.) Pakiet 3 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15’’- typ III (40 szt.) Pakiet 4 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 14’’ (40 szt.) Pakiet 5 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 13" - typ I (20 szt.) Pakiet 6 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 13" - typ II (20 szt.) Pakiet 7 – Sukcesywna dostawa drukarek kolorowych (50 szt.) Pakiet 8 – Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych (30 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

07-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-184/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 7 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-196/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizualnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa projektorów- typ I (40 szt.); Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa projektorów- typ II (35 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-191/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa monitora 34 calowego na potrzeby Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM – 1 szt.; Pakiet 2: Dostawa zestawu komputerowego na potrzeby Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM – 1 szt.; Pakiet 3: Dostawa monitora 27 cali na potrzeby Biblioteki Głównej WUM; 1 szt. Pakiet 4: Dostawa monitora z oprzyrządowaniem i montażem na potrzeby Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM – 1 szt.; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego 12 cali na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii – 1 szt.; Pakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii – 1 szt.; Pakiet 7: Dostawa serwera na potrzeby Zakładu Chemii Fizycznej – 1 szt.; Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego 13 cali na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej – 1 szt.; Pakiet 9: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej – 1 szt.; Pakiet 10: Dostawa telewizora 65 cali na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii – 1 szt.; Pakiet 11:Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM – 1 szt. Pakiet 12:Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

15-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-199/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM – 3 szt.; Pakiet 2: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM – 12 szt.; Pakiet 3: Dostawa tabletu na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – 1 szt.; Pakiet 4: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM – 1 szt.; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki – 1 szt.; Pakiet 6: Dostawa komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chorob Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego o Angiologii – 1 szt.; Pakiet 7: Dostawa monitorów na potrzeby na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM – 2 szt.;

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

16-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-188/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa kamery i łączników do stereoskopów. 2. Pakiet 2 – Dostawa mikroskopu odwróconego, fluorescencyjnego. 3. Pakiet 3 – Dostawa skanera z wyposażeniem. 4. Pakiet 4 – Dostawa analizatora hematologicznego wraz z wyposażeniem. 5. Pakiet 5 – Dostawa termocyklerów. 6. Pakiet 6 - Dostawa komory laminarnej. 7. Pakiet 7 – Dostawa optyki Hopkinsa.

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

16-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-197/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety, Pakiet 1 - meble do Domu Studenta Pakiet 2 - fotele biurowe do Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego Pakiet 3 - krzesła do Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Pakiet 4 - szafy biurowe do Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Pakiet 5 - krzesła do Zakładu Stomatologii Dziecięcej Pakiet 6 - krzesła do Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Pakiet 7 - biurko do katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Pakiet 8 - krzesła obrotowe do sekretariatów jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 9 - fotel biurowy do Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Pakiet 10 - szafy aktowe

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

16-11-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-180/2017

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w salach dydaktycznych Centrum Dydaktycznego WUM dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”

Termin składania ofert: do dnia 01 grudnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

17-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-198/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 2 )

17-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-194/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na następujące części (Pakiety): Pakiet 1: system do automatycznej chromatografii preparatywnej "flash" - 1 szt., Pakiet 2: Mikroskop odwrócony - 1 szt., Pakiet 3: Mikroskop odwrócony - 1 szt., Pakiet 4: noże diamentowe typu DiATOME do mocowania w ultramikrotomie MTXL posiadanym przez Zamawiającego - 2 szt., Pakiet 5:1 termomikser - 1 szt., Pakiet 6: woltomierz - 1 szt., Pakiet 7: suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza - 1 szt., Pakiet 8: mieszadło magnetyczne z funkcją grzania - 1 szt., Pakiet 9: miniinkubator przenośny - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia (Pakietów 1-9) został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.9 do SIWZ. Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 05 grudnia 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

21-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-205/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paliw silnikowych

Termin składania ofert: do dnia 05 grudnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

28-11-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-202/2017

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem umowy jest dostawa fantomów, symulatorów i modeli oraz stołów rehabilitacyjnych na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa modelu do badania piersi – 1 zestaw; Pakiet 2 Dostawa pediatrycznego symulatora dziecka do osłuchiwania – 1 sztuka; Pakiet 3 Dostawa pediatrycznego zestawu modelu do nauki wkłuć dożylnych – 1 zestaw; Pakiet 4 Dostawa fantomu do punkcji lędźwiowych – 1 sztuka; Pakiet 5 Dostawa symulatora porodowego, trenażera do badania szyjki macicy i pobierana wymazów oraz zestawu 3 modeli do badania piersi (na podstawie) – 1 zestaw; Pakiet 6 Dostawa symulatora do perikardiocentezy pod kontrolą USG – 1 sztuka; Pakiet 7 Dostawa modelu do badania jąder – 1 sztuka; Pakiet 8 Dostawa stołów rehabilitacyjnych - 5 szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 27 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 10-01-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww.postępowaniu dla dostaw objętych Pakietami nr 1, 3, 4, 5,7.
 • 10-01-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww.postępowaniu dla dostaw objętych Pakietami nr 2, 6, 8

29-11-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-182/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje miękkie i interpersonalne studentów kierunków medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu: „Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych”

Termin składania ofert: do dnia 07 grudnia 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 36 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

29-11-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-206/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynku: Pakiet 1: Domu Studenta nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2: Domu Studenta nr 2 przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, znak sprawy AEZ/S-206/2017

Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

04-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-201/2017

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, zamówień publicznych, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

11-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-209/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na części

Termin składania ofert: do dnia 20 grudnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

11-12-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-204/2017

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-12-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-185/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów oraz platform dla niepełnosprawnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Termin składania ofert: do dnia 03 stycznia 2018 do godziny 13:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 04-01-2018

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 1, 2, 3
 • 16-01-2018

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie Pakietów 4-8

13-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-207/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

13-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-192/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 21 grudnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

13-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-200/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-215/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-12-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-203/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 28 grudnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 43 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-210/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa wytrząsarek, wirówek i mieszadeł w podziale na części

Termin składania ofert: do dnia 28 grudnia 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-213/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM – 11 szt., Pakiet 2: Dostawa zestawu składającego się z komputera stacjonarnego – 1 szt., monitorów – 2 szt., drukarki – 1 szt. na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej – 1 szt., Pakiet 4: Dostawa tabletu na potrzeby Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej – 1 szt., Pakiet 5: Dostawa tabletu na potrzeby Studium Medycyny Katastrof – 1 szt., Pakiet 6: Dostawa tabletów na potrzeby Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych – 2 szt., Pakiet 7: Dostawa telewizora na potrzeby Domu Studenta nr 1 – 1 szt., Pakiet 8: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego – 1 szt., Pakiet 9: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Ortodoncji – 1 szt., Pakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 7 )

19-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-211/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 04 stycznia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )