Archiwum 2018 (210)

09-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników firmy SERVA Electrophoresis dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 stycznia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-01-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-222/2017

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjno – montażowych dostosowujących sale dydaktyczne w budynku Centrum Dydaktycznego WUM dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym"

Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-02-2018

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty

12-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-216/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizualnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa systemów audio-wideo z przeznaczeniem do sal seminaryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2 – Dostawa projektorów multimedialnych z ekranem na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM; Pakiet 3 – Dostawa projektora na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM

Termin składania ofert: do dnia 26 stycznia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

15-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na części zamówienia zwane dalej pakietami

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 3 )

15-01-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2018

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: Pakiet 1: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów firmy City Lift, Pakiet 2: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów firmy KONE, Pakiet 3: Prowadzenie konserwacji i napraw dźwigów firmy OTIS,

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2018 do godziny 12:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych oraz systemu AV dla potrzeb medycznych w podziale na pakiety Pakiet 1 – System transmisji audio-video z zestawu urządzeń do endoskopii; Pakiet 2 – Wyświetlacz medyczny opisowy; Pakiet 3 – Zestaw do pomiaru indeksu kostkowo- ramiennego; Pakiet 4 – Sondy do echokardiografii wewnątrzsercowej; Pakiet 5 – Modernizacja stanowiska do oceny i analizy zapisów EEG Pakiet 6 – Zestaw ultrasonograficzny; Pakiet 7 – Urządzenie do automatycznego pomiaru wskaźnika kostka-ramię

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2018 do godziny 12:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

22-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów i urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 – Piaskarka bębnowa typu wario Pakiet 2 – Łaźnia wodna z wyposażeniem Pakiet 3 – Dygestorium Pakiet 4 – Kamera mikroskopowa do fluorescencji z oprogramowaniem stanowiąca rozbudowę modułu epifluorescencji opartego o mikroskop diagnostyczny OPTA-TECH LAB40 będącego w posiadaniu Zamawiającego Pakiet 5 – Mikroskop biologiczny Pakiet 6 – Mikroskop odwrócony Pakiet 7 – Zestaw do elektroforezy Pakiet 8 – Wytwornica płatków lodu Pakiet 9 – Miernik PH Pakiet 10 – Płuczki (łaźnie) ultradźwiękowe

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

22-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa telewizorów oraz sprzętu komputerowego w podziale na 8 części zamówienia (zwanych dalej Pakietami), na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1: Telewizory - 11 szt., z czego 10 szt. na potrzeby Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej (1M12) i 1 szt. na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej (1W8); Pakiet 2: Telewizor - 1 szt., na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego (APL); Pakiet 3: Komputery stacjonarne - 11 szt., na potrzeby Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny (1MF); Pakiet 4: Komputer przenośny - 1 szt., na potrzeby Kliniki Psychiatrii (2F3); Pakiet 5: Komputery przenośne - 2 szt., z czego 1 szt. na potrzeby Zakładu Rehabilitacji (2F1) oraz 1 szt. na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego (APL); Pakiet 6: Komputer przenośny - 1 szt., na potrzeby Katedry Stomatologii Zachowawczej (1S18); Pakiet 7: Tablet - 1 szt., na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego (APL); Pakiet 8: Dyski twarde do rozbudowy macierzy Dell PowerVault MD3660i - 40 szt., na potrzeby Zakładu Genetyki Medycznej (1WY).

Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

23-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa zestawu do obrazowania z własnym oświetleniem. 2. Pakiet 2 – Dostawa urządzenia do podgrzewania okładów cieplnych. 3. Pakiet 3 – Dostawa ciśnieniomierzy i stetoskopów kardiologicznych. 4. Pakiet 4 – Dostawa obcinarki do modeli. 5. Pakiet 5 – Dostawa pił autopsyjnych. 6. Pakiet 6 – Dostawa lamp bezcieniowych. 7. Pakiet 7 – Dostawa kardiografu z głowicami. 8. Pakiet 8 – Dostawa spirometru. 9. Pakiet 9 – Dostawa defibrylatora przenośnego. 10. Pakiet 10 – Dostawa graspera automatycznego. 11. Pakiet 11 – Dostawa dwuczęstotliwościowego analizatora składu ciała. 12. Pakiet 12 – Dostawa inhalatora ultradźwiękowego z akcesoriami. 13. Pakiet 13 – Dostawa trichoskopu. 14. Pakiet 14 – Dostawa analizatora składu ciała. 15. Pakiet 15 – Dostawa defibrylatora dwufazowego. 16. Pakiet 16 – Dostawa pomp infuzyjnych. 17. Pakiet 17 – Dostawa przenośnego spirometru.

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 44 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 7 )

24-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy) w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 02 lutego 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-01-2018

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-217/2017

Przedmiot zamówienia: Subskrypcja bazy ClinicalKey na 2018 r. na potrzeby Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2017 do godziny 12:00

Załączniki ( 1 )

24-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-01-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów gwarancyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Dan-Poltherm Pakiet nr 2 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Komfovent Pakiet nr 3 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Venture Industries

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2018 do godziny 13:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

 • Informacja Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.02.2018 r.

Wynik postępowania ( 2 )

 • 14-02-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla usług objętych Pakietami nr 1 i nr 3 w ww. postępowaniu.
 • 22-02-2018

  Zawiadomienie zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie usług objętych Pakietem 2

26-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na części zamówienia zwane pakietami.

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

02-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

05-02-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 oraz Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

06-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

07-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-02-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-002/2018

Przedmiot zamówienia: Wybór Kierownika kursu zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 2: Pełnienie funkcji Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo psychiatryczne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 3: Pełnienie funkcji Kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo geriatryczne” zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; Pakiet 4: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1 zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Termin składania ofert: do dnia 16 lutego 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa w leasingu finansowym echokardiografu

Termin składania ofert: do dnia 28 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-004/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników do immunomagnetycznej seperacji komórek.

Termin składania ofert: do dnia 19 lutego 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-001/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa systemu do elektroporacji komórek eukariotycznych i prokariotycznych. 2. Pakiet 2 – Dostawa lodówko-zamrażarki. 3. Pakiet 3 – Dostawa inkubatora z wytrząsaniem. 4. Pakiet 4 – Dostawa dewara do biobankowania na ciekły azot. 5. Pakiet 5 – Dostawa instrumentu do magnetycznego sortowania komórek. 6. Pakiet 6 – Dostawa rotatora z talerzem obrotowym i możliwością regulacji.

Termin składania ofert: do dnia 23 lutego 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

13-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-009/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii WUM – 2 szt.; Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – 2 szt.;

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

14-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników firmy SERVA Electrophoresis dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 lutego 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-02-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-003/2018

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 32 )

Wynik postępowania ( 2 )

16-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 01 marca 2018 do godziny 11:30

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

20-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i modeli dla potrzeb jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Zestaw fantomów do badania per-rectum i szycia chirurgicznego (1 komplet) Pakiet 2 – Manekin (tors) dziecka do intubacji, resuscytacji i konikotomii (1 sztuka); Pakiet 3 – Model do badania jąder (1 sztuka); Pakiet 4 – Fantom do treningu wykonywania wkłuć centralnych (1 sztuka); Pakiet 5 – Model przeznaczony do nauki i treningu wykonywania punkcji lędźwiowych z pomiarem ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego (1 sztuka); Pakiet 6 – Fantom do nauki i treningu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych dla dorosłych (ALS/ACLS) (1 sztuka).

Termin składania ofert: do dnia 06 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 20-03-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 2 i nr 3 ww. postępowaniu.
 • 06-04-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 1 nr 5 i nr 6 w ww. postępowaniu
 • 13-04-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakietem nr 4 w ww. postępowaniu

20-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/010/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu ambulatoryjnego i laboratoryjnego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

21-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 05 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

23-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

26-02-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-006/2018

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prowadzenie warsztatów dla III modułu kursu "Wykonanie badania elektrokardiograficznego u dorosłych" dla II edycji w woj. łódzkim w okresie kwiecień 2017 - maj 2018; Pakiet 2: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, I i II edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. podlaskim; Pakiet 3: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu II, I i II edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. podlaskim; Pakiet 4: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu III, I i II edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. podlaskim; Pakiet 5: Prowadzenie wykładów w ramach modułu IV, I i II edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. podlaskim; Pakiet 6: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. podlaskim; Pakiet 7: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu II, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. podlaskim; Pakiet 8: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu III, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. podlaskim; Pakiet 9: Prowadzenie wykładów w ramach modułu IV, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. podlaskim; Pakiet 10: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu II i III, IX edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. mazowieckim; Pakiet 11: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, II i III, VII edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. mazowieckim; Pakiet 12: Prowadzenie wykładów w ramach modułu I, I edycji kursu "Pielęgniarstwo psychiatryczne" w woj. podlaskim w okresie kwiecień - wrzesień 2018; Pakiet 13: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu II, I edycji kursu "Pielęgniarstwo psychiatryczne" w woj. podlaskim w okresie kwiecień - wrzesień 2018; Pakiet 14: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu II i III, I edycji kursu "Pielęgniarstwo psychiatryczne" w woj. podlaskim w okresie kwiecień - wrzesień 2018; Pakiet 15: Prowadzenie wykładów w ramach modułu IV, I edycji kursu "Pielęgniarstwo psychiatryczne" w woj. podlaskim w okresie kwiecień - wrzesień 2018; Pakiet 16: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu IV i V, I edycji kursu "Pielęgniarstwo psychiatryczne" w woj. podlaskim w okresie kwiecień - wrzesień 2018; Pakiet 17: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu IV, I edycji kursu "Pielęgniarstwo psychiatryczne" w woj. podlaskim w okresie kwiecień - wrzesień 2018; Pakiet 18: Prowadzenie wykładów w ramach modułu V, I edycji kursu "Pielęgniarstwo psychiatryczne" w woj. podlaskim w okresie kwiecień - wrzesień 2018.

Termin składania ofert: do dnia 08 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 45 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na części zamówienia zwane pakietami.

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 42 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

28-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa materiałów laboratoryjnych, asortyment A Pakiet 2: Dostawa materiałów laboratoryjnych, asortyment B Pakiet 3: Dostawa materiałów laboratoryjnych, asortyment C

Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

01-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-036/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

02-03-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-011/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie 1 kursu specjalistycznego "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" oraz 1 kursu kwalifikacyjnego "Pielęgniarstwo onkologiczne" w woj. lubelskim zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Termin składania ofert: do dnia 12 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

02-03-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2018

Przedmiot zamówienia: Adaptacja dokumentacji Projektu Budowlano – Wykonawczego Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do nowej lokalizacji przy ul. Pawińskiego w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowo - towarowych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w formie leasingu operacyjnego

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych i laboratoryjnych, w podziale na części zamówienia zwane pakietami.

Termin składania ofert: do dnia 15 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

05-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji studenckich WUM; Pakiet 2: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM; Pakiet 3: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu STREAM; Pakiet 4: Dostawa materiałów promocyjnych (teczki i okładki) na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM; Pakiet 5: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby władz rektorskich;

Termin składania ofert: do dnia 15 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

06-03-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-007/2018

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prowadzenie wykładów dla I, II modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" 6 edycji w woj. mazowieckim w okresie kwiecień 2018 - marzec 2019; Pakiet 2: Prowadzenie warsztatów dla pierwszej grupy uczestników w II module oraz warsztatów w III module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" 6 edycji w woj. mazowieckim w okresie kwiecień 2018 - marzec 2019; Pakiet 3: Prowadzenie warsztatów dla drugiej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" 6 edycji w woj. mazowieckim w okresie kwiecień 2018 - marzec 2019; Pakiet 4: Prowadzenie warsztatów dla trzeciej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" 6 edycji w woj. mazowieckim w okresie kwiecień 2018 - marzec 2019; Pakiet 5: Prowadzenie wykładów dla I, II, III modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" 1 edycji w woj. opolskim w okresie maj 2018 - lipiec 2018; Pakiet 6: Prowadzenie wykładów dla I, II, III modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. kujawsko-pomorskim w okresie maj 2018 - czerwiec 2018; Pakiet 7: Prowadzenie warsztatów dla pierwszej grupy uczestników w II module oraz warsztatów w III module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. kujawsko-pomorskim w okresie maj 2018 - czerwiec 2018; Pakiet 8: Prowadzenie warsztatów dla drugiej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. kujawsko-pomorskim w okresie maj 2018 - czerwiec 2018; Pakiet 9: Prowadzenie warsztatów dla trzeciej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. kujawsko-pomorskim w okresie maj 2018 - czerwiec 2018; Pakiet 10: Prowadzenie warsztatów dla czwartej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. kujawsko-pomorskim w okresie maj 2018 - czerwiec 2018; Pakiet 11: Prowadzenie 5 godz. wykładów oraz 1 godzin ćwiczeń w ramach modułu II, pod moduł „Obraz kliniczny przewlekłych zaburzeń psychicznych” w ramach II edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w okresie maj - czerwiec 2018; Pakiet 12: Prowadzenie 6 godz. wykładów oraz 4 godzin ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.1, 3.3, 3.4, 3.9, 3.10, w ramach II edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w okresie maj - czerwiec 2018; Pakiet 13: Prowadzenie 5 godz. wykładów oraz 3 godzin ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.2, 3.6, w ramach II edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w okresie maj - czerwiec 2018; Pakiet 14: Prowadzenie 5 godz. wykładów oraz 9 godzin ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.5, 3.7 w ramach II edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi"; Pakiet 15: Prowadzenie 2 godz. wykładów oraz 4 godzin ćwiczeń w ramach modułu III, pod moduł 3.8, w ramach II edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi"; Pakiet 16: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, X edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. mazowieckim;

Termin składania ofert: do dnia 15 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 39 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

06-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paszy dla zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

06-03-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-034/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów gwarancyjnych urządzeń firmy Dan-Poltherm, w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-034/2018

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2018 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2018

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Położniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Bezpieczny Poród, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Zaawansowany symulator kobiety rodzącej; Pakiet 2 – System audio-video do nagrywania sesji treningowych i debriefingu; Pakiet 3 – Kardiotokograf; Pakiet 4 – Łóżko porodowe; Pakiet 5 – Symulator do treningu procedur porodowych; Pakiet 6 – Symulator noworodka CPR; Pakiet 7 – Meble

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2018 do godziny 11:30

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

08-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety - Pakiet 1: Dostawa zestawu składającego się z komputera stacjonarnego (1 szt.), monitorów (2 szt.) i drukarki (1 szt.) na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej; Pakiet 2: Dostawa komputerów stacjonarnych (2 szt.) na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej; Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego (1 szt.) na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego; Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego (1 szt.) na potrzeby Rektora WUM; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego (1 szt.) na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki; Pakiet 6: Dostawa komputerów przenośnych (2 szt.) na potrzeby Zakładu Rehabilitacji i Dziekanatu I. Wydziału Lekarskiego; Pakiet 7: Dostawa komputerów przenośnych (2 szt.) na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu z oddziałami: Pielęgniarstwa, Zdrowia Publicznego, Dietetyki; Pakiet 8: Dostawa projektorów laserowych (2 szt.) na potrzeby Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej; Pakiet 9: Dostawa drukarek do twardych dyplomów studenckich (6 szt.) na potrzeby Dziekanatu II. Wydziału Lekarskiego; Pakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.) na potrzeby Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej; Pakiet 11: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.) na potrzeby Zakładu Ortodoncji; Pakiet 12: Dostawa drukarki atramentowej (1 szt.) na potrzeby Dziekanatu II. Wydziału Lekarskiego; Pakiet 13: Dostawa drukarki kolorowej (1 szt.) na potrzeby Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Termin składania ofert: do dnia 19 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 37 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

08-03-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny poród”, zlokalizowanych na parterze budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie, Pakiet 2: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na poziomie piwnicy w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 23-03-2018

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyniku postępowania - unieważnienie w zakresie Pakietu 1 i 2

12-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Agilent Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2018 do godziny 11:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 10-04-2018

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych WUM.

19-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-03-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-03-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041 /2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie konserwacji i napraw urządzeń sanitarnych oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 06 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – szafy biurowe Pakiet 2 – krzesła biurowe Pakiet 3 – komplet mebli gabinetowych Pakiet 4 – fotele biurowe Pakiet 5 – szafy aktowe Pakiet 6 – zestaw mebli biurowych Pakiet 7 – regał otwarty Pakiet 8 - Meble biurowe dla Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Wydział Farmaceutyczny

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

23-03-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-017/2018

Przedmiot zamówienia: Usługi cateringowe dla uczestników kursów w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe” organizowane przez WUM" w podziale na pakiety: Pakiet 1: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 3 kursów w Białymstoku w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 2: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 1 kursu w Choroszczy w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 3: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 3 kursów w Włocławku w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 4: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 1 kursu w Prudniku/Nysa w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”

Termin składania ofert: do dnia 03 kwietnia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

27-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa sprzętu informatycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych - (40 szt.) Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa drukarek monochromatycznych - (60 szt.) Pakiet 3 – Sukcesywna dostawa stacji roboczych z monitorem - (25 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 08 maja 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

30-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-013/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy) w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 09 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

04-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-014/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii WUM – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 20 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

06-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-016/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa cytometru przepływowego z wyposażeniem; Pakiet 2 – Dostawa kamery cyfrowej do mikroskopu; Pakiet 3 – Dostawa wagi precyzyjnej; Pakiet 4 – Dostawa komory laminarnej z wyposażeniem; Pakiet 5 – Dostawa naczynia do przechowywania próbek w ciekłym azocie.

Termin składania ofert: do dnia 20 kwietnia 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-04-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny poród”, zlokalizowanych na parterze budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie, Pakiet 2: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na poziomie piwnicy w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 3: Przebudowa pomieszczeń w Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM w budynku przy ul. Pawińskiego 3c

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2018 do godziny 12:00

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 17-05-2018

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 1
 • 22-05-2018

  Zawiadomienie Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie Pakietu 2 i 3

13-04-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-019/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolenia nt. Jak założyć własną firmę – ABC Przedsiębiorczości

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

16-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-015/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

16-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Rejestrator holterowski 1 szt. Pakiet 2 Stetoskop elektroniczny 2 szt. Pakiet 3 Zestaw do pomiaru ciśnienia na kostce i paluchu 1 szt. Pakiet 4 Mikroskop biologiczny z funkcją epifluorescencji 1 szt. Pakiet 5 Inhalator ultradźwiękowy z wyposażeniem 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

17-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-020/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa automatycznego aparatu zanurzeniowego do wywoływania chromatogramów z wyposażeniem – 1 szt.; Pakiet 2 – Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem – 1 szt.; Pakiet 3 – Dostawa aparatu do Real Time PCR z wyposażeniem – 1 szt; Pakiet 4 – Dostawa termomiksera z wyposażeniem – 1 szt

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

18-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 czerwca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-053/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych, w podziale na części zamówienia zwane pakietami: 1) Pakiet 1 - chłodziarko zamrażarki, 2) Pakiet 2 - mikrowirówka, 3) Pakiet 3 - endoskopowa jednostka wizyjna, 4) Pakiet 4 - ultradźwiękowe urządzenie diagnostyczne, 5) Pakiet 5 - piły do autopsji.

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

19-04-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-022/2018

Przedmiot zamówienia: Usługi cateringowe (przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 3 kursów we Włocławku w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-04-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej: Pakiet 1: Rozbudowy “zwierzętarni” w pomieszczeniach Zakładu Immunologii w budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT, Pakiet 2: Dostosowania sal dydaktycznych w budynku Centrum Dydaktycznego WUM dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-008/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa komputerów stacjonarnych All-in-One (100 szt.) Pakiet 2 – Dostawa przełączników sieciowych (2 szt.) Pakiet 3 – Dostawa serwera (1 szt.) Pakiet 4 – Dostawa komputerów przenośnych (2 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2018 UNIEWAŻNIONE 15.03.2019

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 01 kwietnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 27 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, urządzeń poligraficznych centralnego wydruku oraz urządzenia produkcyjnego do druku kolorowego wraz ze świadczeniem kompleksowego wsparcia serwisowego dla tych urządzeń, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Urządzenia poligraficzne centralnego wydruku - 13 szt. Pakiet 2 – Urządzenie produkcyjne do druku kolorowego – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

20-04-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług przenoszenia i przewozu wyposażenia jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-049/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety - Pakiet 1: Dostawa robota do nagrywania płyt CD/DVD wraz z komputerem sterującym i monitorem (1 szt.) na potrzeby Zakładu Radiologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM; Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego (1 szt.) na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM; Pakiet 3: Dostawa komputerów przenośnych (2 szt.) na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM; Pakiet 4: Dostawa projektorów laserowych (2 szt.) na potrzeby Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM; Pakiet 5: Dostawa projektora multimedialnego z elektrycznym ekranem projekcyjnym (1 szt.) na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM; Pakiet 6: Dostawa projektora multimedialnego z tablicą interaktywną (1 szt.) na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM; Pakiet 7: Dostawa projektora multimedialnego (1 szt.) na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM; Pakiet 8: Dostawa atramentowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki od 2.1 do 2.8 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 10 maja 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

24-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-054/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 08 maja 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-04-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-023/2018

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, IX edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. mazowieckim; Pakiet 2: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, II i III, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. kujawsko – pomorskim.

Termin składania ofert: do dnia 07 maja 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

26-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-018/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy zestawów składających się z kleju tkankowego Tisseel Lyo 2 ml i urządzenia do aplikacji igłowej

Termin składania ofert: do dnia 11 maja 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-057/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – meble do pokoi studenckich Pakiet 2 – komplet mebli gabinetowych Pakiet 3 – krzesła i fotele biurowe Pakiet 4 – regał otwarty Pakiet 5 – stolik zabiegowy Pakiet 6 – meble do sekretariatu

Termin składania ofert: do dnia 11 maja 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

11-05-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Domu Studenta DS2 bis do przepisów p.poż. i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znak sprawy AEZ/S-056/2018

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-025/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy)

Termin składania ofert: do dnia 22 maja 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 6 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa z instalacją licencji oprogramowania antywirusowego do zabezpieczenia komputerów i serwerów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2018 do godziny 12:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 05-06-2018

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 22-06-2018

  Zawiadomienie o unieważnieniu wyniku postępowania z dn. 22.06.2018 r.
 • 22-06-2018

  Zawiadomienie o wyniku postępowania po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert

16-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-064/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – meble do pokoi studenckich Pakiet 2 – meble biurowe Pakiet 3 – krzesła i fotele biurowe Pakiet 4 – stolik zabiegowy

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

17-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-05-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-027/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolenia nt. Jak założyć własną firmę – ABC Przedsiębiorczości

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-05-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2018

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Trojdena 2A oraz ul. Pawińskiego 3C w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-024/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa wielofunkcyjnego czytnika mikropłytek; Pakiet 2 – Dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem; Pakiet 3 – Dostawa agregatu chłodniczego z akcesoriami; Pakiet 4 – Dostawa wirówki laboratoryjnej; Pakiet 5 – Dostawa stolika operacyjnego dla zwierząt laboratoryjnych z wyposażeniem.

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

24-05-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie konserwacji i napraw urządzeń sanitarnych oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych, laboratoryjnych i chłodniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 Zestaw urządzeń do analizy składu i parametrów ciała, 1 kpl. Pakiet 2 Chłodziarka, 1 szt. Pakiet 3 Wirówka laboratoryjna, 1 szt. Pakiet 4 Silnik endodentyczny, 8 szt.

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

25-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 02 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

25-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa drukarek monochromatycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

06-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-029/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy)

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 6 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-06-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-032/2018

Przedmiot zamówienia: Wybór Kierownika kursu zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

07-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2018

Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Położniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Bezpieczny Poród, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Zaawansowany symulator kobiety rodzącej z symulatorem monitora pacjenta; Pakiet 2 – System audio-video do nagrywania sesji treningowych i debriefingu; Pakiet 3 – Symulator do treningu procedur porodowych

Termin składania ofert: do dnia 23 lipca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biological Industries dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety - Pakiet 1: Dostawa robota do nagrywania płyt CD/DVD wraz z komputerem sterującym i monitorem (1 szt.) na potrzeby Zakładu Radiologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM; Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego (1 szt.) na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM; Pakiet 3: Dostawa monitorów multimedialnych (2 szt.) na potrzeby Sekcji Rektoratu CD i CBI WUM; Pakiet 4: Dostawa drukarki laserowej (1 szt.) na potrzeby Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM; Pakiet 5: Dostawa telewizora 65 cali (1 szt.) na potrzeby Działu Instalacji Niskoprądowych WUM - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki od 2.1 do 2.5 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 21 czerwca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-06-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-031/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie 1 kursu specjalistycznego "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" oraz 1 kursu kwalifikacyjnego "Pielęgniarstwo onkologiczne" w woj. świętokrzyskim zgodnie z programem kursu opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Termin składania ofert: do dnia 25 czerwca 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-06-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-030/2018

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Realizacja zajęć stażowych w pracowni badań spirometrycznych dla dorosłych w ramach 1 kursu specjalistycznego "Wykonanie badania spirometrycznego" w Warszawie; Pakiet 2: Realizacja zajęć stażowych w pracowni badań spirometrycznych dla dzieci w ramach 1 kursu specjalistycznego "Wykonanie badania spirometrycznego" w Warszawie; Pakiet 3: Realizacja zajęć stażowych na oddziale neurologicznym w ramach 1 kursu kwalifikacyjnego "Pielęgniarstwo geriatryczne" w woj. kujawsko-pomorskim; Pakiet 4: Realizacja zajęć stażowych na oddziale geriatrycznym lub internistycznym w ramach 1 kursu kwalifikacyjnego "Pielęgniarstwo geriatryczne" w woj. kujawsko-pomorskim; Pakiet 5: Realizacja zajęć stażowych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w ramach 1 kursu kwalifikacyjnego "Pielęgniarstwo geriatryczne" w woj. kujawsko-pomorskim; Pakiet 6: Realizacja zajęć stażowych w zakładzie opieki paliatywno-hospicyjnej w ramach 1 kursu kwalifikacyjnego "Pielęgniarstwo geriatryczne" w woj. kujawsko-pomorskim; Pakiet 7: Realizacja zajęć stażowych na oddziale leczenia chorób afektywnych albo oddział ogólnopsychiatrycznym w ramach 1 kursu specjalistycznego "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. podlaskim; Pakiet 8: Realizacja zajęć stażowych na oddziale psychogeriatrycznym w ramach 1 kursu specjalistycznego "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. podlaskim; Pakiet 9: Realizacja zajęć stażowych na oddziale rehabilitacji psychiatrycznej w ramach 1 kursu specjalistycznego "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. podlaskim; Pakiet 10: Realizacja zajęć stażowych na oddziale leczenia środowiskowego w ramach 1 kursu specjalistycznego "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi" w woj. podlaskim; Pakiet 11: Realizacja zajęć stażowych na oddziale chorób wewnętrznych w ramach 1 kursu specjalistycznego "Wywiad i badanie fizykalne" w woj. lubelskim; Pakiet 12: Realizacja zajęć stażowych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub oddział neurologiczny w ramach 1 kursu specjalistycznego "Wywiad i badanie fizykalne" w woj. lubelskim; Pakiet 13: Realizacja zajęć stażowych w pracowni EKG lub oddziale kardiologicznym lub oddziale chorób wewnętrznych (z pododdziałem kardiologicznym) w ramach 1 kursu specjalistycznego "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych " w woj. lubelskim; Pakiet 14: Realizacja zajęć stażowych w pracowni diagnostyki kardiologicznej w ramach 1 kursu specjalistycznego "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych " w woj. lubelskim; Pakiet 15: Realizacja zajęć stażowych na oddziale chorób wewnętrznych w ramach 1 kursu specjalistycznego "Wywiad i badanie fizykalne" w woj. łódzkim; Pakiet 16: Realizacja zajęć stażowych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub oddział neurologiczny w ramach 1 kursu specjalistycznego "Wywiad i badanie fizykalne" w woj. łódzkim; Pakiet 17: Realizacja zajęć stażowych w pracowni EKG lub oddziale kardiologicznym lub oddziale chorób wewnętrznych (z pododdziałem kardiologicznym) w ramach 1 kursu specjalistycznego "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych " w woj. łódzkim; Pakiet 18: Realizacja zajęć stażowych w pracowni diagnostyki kardiologicznej w ramach 1 kursu specjalistycznego "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych " w woj. łódzkim.

Termin składania ofert: do dnia 25 czerwca 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 41 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-06-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-068/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny poród”, zlokalizowanych na parterze budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 04 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - mikrosilniki, Pakiet 2 - silniki endodontyczne, Pakiet 3 - skaner.

Termin składania ofert: do dnia 28 czerwca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-076/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Qiagen dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-06-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-035/2018

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów oraz wybór Kierownika kursu w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prowadzenie wykładów w ramach modułu I, I edycji kursu "Pielęgniarstwo geriatryczne" w woj. kujawsko-pomorskim; Pakiet 2: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu II, I edycji kursu "Pielęgniarstwo geriatryczne" w woj. kujawsko-pomorskim; Pakiet 3: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu III, I edycji kursu "Pielęgniarstwo geriatryczne" w woj. kujawsko-pomorskim; Pakiet 4: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu IV, I edycji kursu "Pielęgniarstwo geriatryczne" w woj. kujawsko-pomorskim; Pakiet 5: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu V, I edycji kursu "Pielęgniarstwo geriatryczne" w woj. kujawsko-pomorskim; Pakiet 6: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu VI, I edycji kursu "Pielęgniarstwo geriatryczne" w woj. kujawsko-pomorskim; Pakiet 7: Prowadzenie wykładów w ramach modułu VII, I edycji kursu "Pielęgniarstwo geriatryczne" w woj. kujawsko-pomorskim; Pakiet 8: Prowadzenie wykładów w ramach modułu VIII, I edycji kursu "Pielęgniarstwo geriatryczne" w woj. kujawsko-pomorskim; Pakiet 9: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, II, III, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. kujawsko-pomorskim; Pakiet 10: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, pod moduł 5, 6, 7,8 oraz modułu II, pod moduł 3, 4 oraz modułu III, pod moduł 2, 8 w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi" w woj. podlaskim; Pakiet 11: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu II, pod moduł 2 oraz modułu III, pod moduł 3, 6 w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi" w woj. podlaskim; Pakiet 12: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu II, pod moduł 1, 4 oraz modułu III, pod moduł 1, 4, 5, 7, 9, 10 w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi" w woj. podlaskim; Pakiet 13: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, pod moduł 1, 2, 3, 4 w ramach I edycji kursu "Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi" w woj. podlaskim; Pakiet 14: Prowadzenie wykładów dla I, II modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. łódzkim; Pakiet 15: Prowadzenie warsztatów dla pierwszej i trzeciej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. łódzkim; Pakiet 16: Prowadzenie warsztatów dla drugiej i czwartej grupy uczestników w II module oraz III module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. łódzkim; Pakiet 17: Prowadzenie warsztatów dla piątej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. łódzkim; Pakiet 18: Prowadzenie wykładów w III module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" I edycji w woj. łódzkim; Pakiet 19: Prowadzenie wykładów dla I modułu kursu EKG dla II edycji kursu "Wykonanie badania elektrokardiograficznego" w woj. lubelskim; Pakiet 20: Prowadzenie wykładów dla II modułu kursu EKG dla II edycji kursu "Wykonanie badania elektrokardiograficznego" w woj. lubelskim; Pakiet 21: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów dla II i III modułu kursu EKG dla II edycji kursu "Wykonanie badania elektrokardiograficznego" w woj. lubelskim; Pakiet 22: Pełnienie funkcji Kierownika kursu specjalistycznego „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi” w woj. podlaskim.

Termin składania ofert: do dnia 03 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 53 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-036/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa serwera – 1 szt.; Pakiet 2: Dostawa licencji na oprogramowanie do wirtualizacji serwerów – 2 szt.; Pakiet 3: Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe – 5 szt.; Pakiet 4: Dostawa serwera sieciowego – 1 szt.; Pakiet 5: Dostawa tabletu z akcesoriami – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 03 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

26-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 09 lipca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

27-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-079/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biomerieux dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 06 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

02-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-069/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Dako dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 10 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-07-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót remontowych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1B w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 17 lipca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z wdrożeniem aplikacji mobilnej dla studentów i pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 lipca 2018 do godziny 09:00

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-07-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-037/2018

Przedmiot zamówienia: Usługi cateringowe dla uczestników kursów ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM” w podziale na pakiety: Pakiet 1: Usługi cateringowe (przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 1 kursu we Włocławku w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 2: Usługi cateringowe (przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 1 kursu w Choroszczy w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 3: Usługi cateringowe (przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 3 kursów w Łodzi w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”.

Termin składania ofert: do dnia 11 lipca 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

04-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-077/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1- -piec do napalania porcelany, Pakiet 2 - diodowy laser stomatologiczny, Pakiet 3 - zamrażarka szufladowa, Pakiet 4 - destylarka, Pakiet 5 - wideokapilaroskop, Pakiet 6 - zamrażarka niskotemperaturowa.

Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

06-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-038/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywna dostawa odczynnika AccuStain Solution, Pakiet 2: Sukcesywna dostawa odczynnika StemCellBanker, Pakiet 3: Sukcesywna dostawa odczynnika Antibiotic Antimycotic Solution, Pakiet 4: Sukcesywna dostawa odczynnika ZAPR Red Blood Cell Lysing Buffer.

Termin składania ofert: do dnia 16 lipca 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

06-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-083/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoriów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 16 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – krzesła i fotele biurowe Pakiet 2 – meble do Domu Studenta nr 2 i 2BIS Pakiet 3 – meble biurowe do Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Pakiet 4 – meble biurowe do jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 5 – szafy metalowe do jednostek organizacyjnych WUM Pakiet 6 – stół do siedziby organizacji studenckich

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

10-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-081/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Promega GmbH dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 25 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

11-07-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2018

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie naprawy analizatora DNA HiSeq®1500

Termin składania ofert: do dnia 20 lipca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 23 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-07-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2018

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie konserwacji, pogotowia technicznego, przeglądów i napraw indywidualnych zestawów klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-088/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-039/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa automatycznego systemu do przyżyciowego obrazowania komórek z oprogramowaniem

Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-087/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - rejestrator holterowski 3-kanałowy, Pakiet 2 - rejestrator holterowski 12-kanałowy, Pakiet 3 - wirówka z chłodzeniem, Pakiet 4 - wyposażenie linii do hodowli komórkowej.

Termin składania ofert: do dnia 03 sierpnia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 2 )

18-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-042/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa analizatora wielkości nanocząstek z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

20-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-041/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa odtwarzaczy multimedialnych – 3 sztuki; Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego – 1 sztuka; Pakiet 3: Dostawa projektora multimedialnego – 1sztuka; Pakiet 4: Dostawa rejestratora dźwięku – 2 sztuki. Pakiet 5: Dostawa zestawu do drukowania etykiet na materiały laboratoryjne – 1 zestaw

Termin składania ofert: do dnia 30 lipca 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

23-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-021/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa narzędzi chirurgicznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

23-07-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-084/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-07-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-033/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa aparatu do dokumentacji żeli i obrazowania Western Blot z oprogramowaniem do analizy obrazu, Pakiet 2 – Dostawa aparatu do badań auto-fluorescencji skóry AGE z oprogramowaniem, Pakiet 3 – Dostawa spektrometru Ramana z wyposażeniem, Pakiet 4 – Dostawa naczynia Dewara do przechowywania próbek w ciekłym azocie z wyposażeniem, Pakiet 5 – Dostawa komory do derywatyzacji, Pakiet 6 – Dostawa przycinarki do płytek TLC, Pakiet 7 – Dostawa szafy bezpieczeństwa do przechowywania odczynników, Pakiet 8 – Dostawa suszarki laboratoryjnej, Pakiet 9 – Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej

Termin składania ofert: do dnia 07 sierpnia 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

 • 09-08-2018

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 5 oraz wyborze oferty w Pakiecie 2
 • 17-08-2018

  Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 1
 • 31-08-2018

  Zawiadomienie o wyborze ofert w Pakietach 3, 4, 6, 7 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostawy objętej Pakietem 9
 • 07-09-2018

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Pakiecie 8

26-07-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-082/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji dla pomieszczeń zwierzętarni zlokalizowanych w budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Pawińskiego 3 w Warszawie oraz wykonanie ekspertyzy energetycznej ww. budynku

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

01-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-091/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 - chłodziarko zamrażarka, 2. Pakiet 2 - system back-up do zamrażarki Panasonic, model: MDF-DU700V-PE, 3. Pakiet 3 - lodówka, 4. Pakiet 4 - zamrażarka szufladowa, 5. Pakiet 5 - piec do napalania porcelany z pompą próżniową, 6. Pakiet 6 - diodowy laser stomatologiczny, 7. Pakiet 7 - wideokapilaroskop.

Termin składania ofert: do dnia 13 sierpnia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 3 )

01-08-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie systemu ogrzewania budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 81 w Warszawie, opartego o indywidualne klimatyzatory typu Split

Termin składania ofert: do dnia 29 sierpnia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 22 )

Wynik postępowania ( 1 )

02-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-051/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa narzędzi chirurgicznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-074/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-050/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z akcesoriami

Termin składania ofert: do dnia 14 sierpnia 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 6 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-08-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-080/2018

Przedmiot zamówienia: Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 sierpnia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-040/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego w podziale na pakiety Pakiet 1: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM Pakiet 2: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

08-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-047/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa zestawów do przygotowania bibliotek egzomowych na potrzeby Zakładu Genetyki Medycznej WUM, Pakiet 2 - Dostawa linii komórkowych z komponentami na potrzeby Laboratorium Badawczego- Bank Komórek WUM.

Termin składania ofert: do dnia 20 sierpnia 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-045/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa wytrząsarki – 1 szt.; Pakiet 2: Dostawa komory z laminarnym przepływem powietrza – 1 szt.; Pakiet 3: Dostawa przenośnego aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem – 1 szt; Pakiet 4: Dostawa dygestorium z szafkami wentylowanymi; Pakiet 5: Dostawa wagi laboratoryjnej – 1szt.

Termin składania ofert: do dnia 24 sierpnia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

14-08-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-046/2018

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na opracowaniu funkcjonalności, oprogramowania i osprzętu wirtualnej rzeczywistości do modelu symulacji medycznej – prototypu „Symulator Empatia”

Termin składania ofert: do dnia 24 sierpnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

16-08-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-095/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie modernizacji zasilania elektroenergetycznego budynków Collegium Anatomicum oraz Wirusologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znajdujących się w Warszawie w Kampusie Lindleya

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-09-2018

  Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 07.09.2018 r.

16-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-055/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Centrum Transferu Technologii WUM – 1 szt.; Pakiet 2: Dostawa tabletu z akcesoriami – 1 szt.; Pakiet 3: Dostawa komputerów przenośnych z akcesoriami na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM - 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 24 sierpnia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

17-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-096/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Pompa histeroskopowa z wyposażeniem Pakiet 2 Termocykler Pakiet 3 Myjka ultradźwiękowa Pakiet 4 Moduł laserowy Pakiet 5 Komora laminarna wraz z aspiratorem butelkowym Pakiet 6 Wirówka z chłodzeniem Pakiet 7 Inkubator CO2

Termin składania ofert: do dnia 29 sierpnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

17-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-054/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy)

Termin składania ofert: do dnia 29 sierpnia 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 6 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

17-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-099/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – lodówko zamrażarka; Pakiet 2 – zamrażarka; Pakiet 3 – szafa chłodnicza; Pakiet 4 – zamrażarka skrzyniowa.

Termin składania ofert: do dnia 28 sierpnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 18-09-2018

  Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 4

17-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-043/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa urządzeń chłodniczych – 3 sztuki; Pakiet 2: Dostawa lodówki z zamrażarką – 1 sztuka; Pakiet 3: Dostawa przenośnej samochodowej lodówko-zamrażarki – 1 sztuka

Termin składania ofert: do dnia 28 sierpnia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

20-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-100/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: : Pakiet 1: Komputer przenośny - 1 szt. na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego, Pakiet 2: Elektryczny ekran projekcyjny - 1 szt. na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Pakiet 3: Projektor multimedialny - 1 szt. na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej, Pakiet 4: Monitor - 1 szt. na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki od 2.1 do 2.4 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 29 sierpnia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-056/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywna dostawa odczynników do krioprezerwacji komórek; Pakiet 2: Sukcesywna dostawa odczynników, zestawu komór i odczynników do ADAM-MC

Termin składania ofert: do dnia 28 sierpnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-098/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 27 września 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-048/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa komputerów przenośnych 2 in 1 (100 szt.) Pakiet 2 – Dostawa wózków do komputerów przenośnych (3 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-090/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa gazu z sieci gazowej do budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znajdujących się w Warszawie przy ul. Dalibora 1 oraz przy ul. Litewskiej 14-16

Termin składania ofert: do dnia 05 września 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 07-09-2018

  Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 07.09.2018 r.

22-08-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-057/2018

Przedmiot zamówienia: Usługi cateringowe dla uczestników kursu w Łodzi w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”

Termin składania ofert: do dnia 30 sierpnia 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-102/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM

Termin składania ofert: do dnia 05 września 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-103/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Dako dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 września 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-08-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-044/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prototypu aparatu ortopedycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 września 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

30-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-053/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa zaawansowanego symulatora noworodka z wyposażeniem i stanowiska resuscytacji noworodka w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa zaawansowanego symulatora noworodka z wyposażeniem; Pakiet 2 – Dostawa stanowiska resuscytacji noworodka.

Termin składania ofert: do dnia 08 października 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

30-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-094/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – meble biurowe Pakiet 2 – meble tapicerowane do Domu Studenta Pakiet 3 – Stół Pakiet 4 – krzesła biurowe Pakiet 5 – krzesła i fotele do Domu Studenta Pakiet 6 – fotele biurowe Pakiet 7 – fotel biurowy Pakiet 8 - szafa aktowa metalowa

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

31-08-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-104/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 11 września 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-09-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2018

Przedmiot zamówienia: Świadczenie całodobowej usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

10-09-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-060/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej – 1 sztuka; Pakiet 2: Dostawa lodówki z zamrażarką – 1 sztuka.

Termin składania ofert: do dnia 18 września 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

13-09-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-101/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa symulatora karetki pogotowia ratunkowego z wyposażeniem na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM

Termin składania ofert: do dnia 24 września 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-09-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-106/2018

Przedmiot zamówienia: Przedłużenie gwarancji, wsparcia serwisowego oraz opieki powdrożeniowej na system Simple.ERP na okres 24 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 20 września 2018 do godziny 14:00

Załączniki ( 1 )

14-09-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-052/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli w podziale na pakiety. Pakiet 1: Dostawa biurek (5 szt.), kontenerów jezdnych (5 szt.), nadstawek do biurek (5 szt.) i krzeseł obrotowych (5 szt.) Pakiet 2: Dostawa pięciopółkowego regału magazynowego ze stali nierdzewnej (4 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 28 września 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 03-10-2018

  Wynik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

20-09-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-110/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów serwisowych gwarancyjnych i wymiany części eksploatacyjnych urządzeń technologii uzdatniania wody basenowej w obiekcie: „Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” przy ul. Księcia Trojdena 2c-g w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 24 września 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

20-09-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-059/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjno-szkoleniowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

Termin składania ofert: do dnia 28 września 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-09-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości używanych w pomieszczeniach laboratoryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 października 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-09-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-058/2018

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursu specjalistycznego zgodnie z programem kursu zatwierdzonego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prowadzenie wykładów dla I modułu oraz warsztatów dla II i III modułu kursu EKG dla III edycji kursu "Wykonanie badania elektrokardiograficznego" w woj. łódzkim; Pakiet 2: Prowadzenie wykładów dla II i III modułu oraz warsztatów dla II modułu kursu EKG dla III edycji kursu "Wykonanie badania elektrokardiograficznego" w woj. łódzkim; Pakiet 3: Prowadzenie wykładów w ramach modułu IV, III edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. podlaskim; Pakiet 4: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, III edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. podlaskim; Pakiet 5: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu II, i III, III edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. podlaskim; Pakiet 6: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, trzech edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" oraz jednej edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. mazowieckim; Pakiet 7: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów dla I, II, III modułu kursu "Wywiad i badanie fizykalne" II edycji w woj. lubelskim; Pakiet 8 - 11: Prowadzenie warsztatów dla drugiej grupy uczestników w II module kursu "Wywiad i badanie fizykalne" II edycji w woj. lubelskim;

Termin składania ofert: do dnia 05 października 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-09-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podmiotów leczniczych WUM w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-10-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-066/2018

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1” zgodnie z programem kursu opracowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Termin składania ofert: do dnia 11 października 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy, wraz z montażem i ustawieniem mebli biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – krzesła i fotele biurowe, Pakiet 2 – meble biurowe z płyty laminowanej

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

08-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-113/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki Canon. Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HP. Pakiet 3: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki: Canon, Dell, Samsung, Konica Minolta, Kyocera Mita, Epson, Brother, Develop, Gestetner, OCE, OKI, Olivetti, Panasonic, Philips, Ricoh, Sharp, Toshiba, Utax, Xerox, Nashuatec.

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-112/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – chłodziarko – zamrażarka Pakiet 2 – zamrażarka Pakiet 3 – szafa chłodnicza Pakiet 4 – chłodziarka Pakiet 5 – zamrażarka Pakiet 6 – chłodziarko – zamrażarka Pakiet 7 – zamrażarka Pakiet 8 – chłodziarka Pakiet 9 – chłodziarko – zamrażarka

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 19-10-2018

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 6 i 8
 • 23-10-2018

  Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, 2, 3, 4,5,7,9

09-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do wyposażenia pomieszczeń w Zakładzie Biologii Medycznej w Budynku przy ulicy Litewskiej

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

10-10-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-069/2018

Przedmiot zamówienia: Usługi cateringowe dla uczestników kursów ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM” w podziale na pakiety Pakiet 1: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 1 kursu w Łomży w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 2: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 2 kursów w Lublinie w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”.

Termin składania ofert: do dnia 18 października 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 19-10-2018

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Pakiecie 1 i wyborze oferty w Pakiecie 2

11-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-067/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM Pakiet 2: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych WUM

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-111/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa zintegrowanej platformy wirtualizacji serwerów i zasobów dyskowych rozwiązania konwergentnego oraz routerów dostępowych

Termin składania ofert: do dnia 26 listopada 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-049/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury - sortera komórkowego na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II

Termin składania ofert: do dnia 29 listopada 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-070/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT II, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komory laminarnej – 2 szt.; Pakiet 2: Dostawa laboratoryjnej wagi analitycznej; Pakiet 3: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej; Pakiet 4: Dostawa naczynia dewara do przechowywania materiału; Pakiet 5: Dostawa laboratoryjnego bloku grzejnego z wytrząsaniem; Pakiet 6: Dostawa inkubatora CO2; Pakiet 7: Dostawa systemu do pozyskiwania ultra czystej wody; Pakiet 8: Dostawa czytnika płytek; Pakiet 9: Dostawa czytnika chemiluminescencji; Pakiet 10: Dostawa spektrofotometru do pomiaru w kropli i w kuwecie

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-062/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów przenośnych 2 in 1 (100 szt.); Pakiet 2: Dostawa wózków do komputerów przenośnych (3 szt.); Pakiet 3: Dostawa tabletów w ramach projektu „ WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

17-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-108/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dydaktycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Model noworodka dziewczynka i chłopiec; Pakiet 2 – Zestaw symulatora do punkcji lędźwiowych niemowląt; Pakiet 3 – Podstawowy fantom pielęgnacyjny; Pakiet 4 – Manekin pielęgnacyjny ze stomią dwupłciowy; Pakiet 5 – Ramię do wstrzyknięć – zaawansowany symulator do punkcji i iniekcji dożylnych; Pakiet 6 – Symulator do iniekcji domięśniowych; Pakiet 7 – Symulator do iniekcji śródskórnych; Pakiet 8 – Symulator pośladkowy do iniekcji domięśniowych; Pakiet 9 – Żeński i męski symulator do cewnikowania pęcherza moczowego i lewatywy; Pakiet 10 – Nakładka do iniekcji dożylnych; Pakiet 11 - Symulator punkcji lędźwiowej niemowlęcia.

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

17-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-068/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy)

Termin składania ofert: do dnia 25 października 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 6 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

17-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-120/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Stół do badań i przewijania niemowląt; Pakiet 2 - Łóżko noworodkowe; Pakiet 3 - Wózek oddziałowy, wózek na brudną bieliznę i stojak do kroplówek; Pakiet 4 – Ssak elektryczny; Pakiet 5 – Pompa infuzyjna; Pakiet 6 – Drobny sprzęt medyczny; Pakiet 7 – Elektroniczna waga niemowlęca i podłogowa z wzrostomierzem oraz elektroniczna waga medyczna; Pakiet 8 – Łóżko i szafki przyłóżkowe; Pakiet 9 – Waga niemowlęca i stolik do wagi niemowlęcej; Pakiet 10 - Analizator składu ciała i wagi; Pakiet 11 - Aparat do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia centralnego.

Termin składania ofert: do dnia 31 października 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 39 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

22-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-116/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - zestaw optyk otoskopowych, Pakiet 2 - zestaw testerów tabletek, Pakiet 3 - mieszadła magnetyczne z grzaniem Pakiet 4 - wagi analityczne, Pakiet 5 - minkubator z wytrz asaniem

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

23-10-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-114/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pomieszczeń Katedry i Zakładu Biochemii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanych w I Kostce budynku Wydziału Farmaceutycznego w Warszawie, ul. Banacha 1

Termin składania ofert: do dnia 08 listopada 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

23-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-117/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Projektor multimedialny z tablicą interaktywną – w liczbie: 2 zestawy na potrzeby Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych (1 zestaw) oraz Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (1 zestaw); Pakiet 2: Projektory multimedialne – w liczbie: 3 szt., na potrzeby Studium Języków Obcych, Pakiet 3 – Tablica interaktywna – w liczbie: 1 szt., na potrzeby Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej; Pakiet 4 – Telewizor 50” – w liczbie: 1 szt., na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń w zakresie poszczególnych Pakietów od 1 do 4, określonym w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.4 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 07 listopada 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

24-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-071/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do dnia 08 listopada 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-064/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Zestaw do elektroforezy poziomej – 1szt. Pakiet 2: Dostawa suszarki laboratoryjnej-1szt. Pakiet 3: Dostawa wytrząsarki – 1 szt. Pakiet 4: Dostawa naczynia Dewara do przechowywania próbek w ciekłym azocie z wyposażeniem – 1szt. Pakiet 5: Dostawa wirówki – 1 szt. Pakiet 6: Automatyczny przełącznik butli z gazem z butlą i reduktorem – 1szt. Pakiet 7: Dostawa naczynia Dewara z wyposażeniem – 1szt

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

25-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-061/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja sterylizatora parowego

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

30-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-118/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Stemcell dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

30-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-125/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych AGD oraz laboratoryjnych w podziale na pakiety, Pakiet 1 – chłodziarka Pakiet 2 – chłodziarko – zamrażarka Pakiet 3 – chłodziarko – zamrażarka Pakiet 4 – chłodziarka laboratoryjna

Termin składania ofert: do dnia 09 listopada 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 21-11-2018

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 3
 • 23-11-2018

  Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 2
 • 04-12-2018

  Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 4

31-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-122/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

31-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-121/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 Rozbudowa systemu holterowskiego: 1kpl. Pakiet 2 Polimeryzator akrylowych protez stomatologicznych:1 szt. Pakiet 3 Lampy do fototerapii antydepresyjnej: 3 szt. Pakiet 4 Trichoskop do analizy skóry głowy i włosów z wyposażeniem: 1kpl. Pakiet 5 Urządzenie do badania skóry: 1szt. Pakiet 6 Zestaw stomatologiczny RTG z radiografią: 1kpl. Pakiet 7 Przystawka stomatologiczna do smartfona: 1 szt. Pakiet 8 Głowica liniowa do aparatu USG Philips Epiq 5 N/S: USN15CO781: 1szt. Pakiet 9 Artykulator: 1 szt. Pakiet 10 Kamera wewnątrz-ustna: 1szt.

Termin składania ofert: do dnia 13 listopada 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

05-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-124/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-126/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości używanych w pomieszczeniach laboratoriów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 - odzież ochronna, 2) Pakiet 2 - materiały do utrzymania czystości, 3) Pakiet 3 - odzież ochronna i zabezpieczająca.

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-072/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa mikroskopu odwróconego z kontrastem fazowym– 1szt. Pakiet 2: Dostawa mikroskopu stereoskopowego – 1szt. Pakiet 3: Dostawa mikroskopu biologicznego – 1szt.

Termin składania ofert: do dnia 19 listopada 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

09-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-119/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - krzesła i fotele Pakiet 2 - meble biurowe z płyty meblowej Pakiet 3 - meble biurowe do wyposażenia pracowni Podstaw Pielęgniarstwa Pakiet 4 - regały metalowe Pakiet 5 - meble tapicerowane Pakiet 6 - kanapy do wyposażenia Domu Studenta Pakiet 7 – szafy metalowe

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

09-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-065/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń dostosowanych do badań zwierząt laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 1: Dostawa aparatu ultrasonograficznego przystosowanego do badań echokardiograficznych dla myszy i szczurów laboratoryjnych Pakiet 2: Dostawa pomp osmotycznych

Termin składania ofert: do dnia 19 listopada 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 29-11-2018

  Wynik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Model ręki do nauki wkłuć i iniekcji dożylnych; Pakiet 2 – Symulator przeznaczony do biopsji tarczycy; Pakiet 3 – Akcesoria wymienne do symulatorów SIMone; Pakiet 4 – Dwupłciowy model człowieka mięśniowy; Pakiet 5 – Neuroanatomiczny model głowy; Pakiet 6 - Symulator AED z wyposażeniem; Pakiet 7 - Fantom do nauki czynności laboratoryjnych; Pakiet 8 – Model tylnych organów górnego brzucha, model wątroby i model do demonstracji zgłębnikowania żołądka; Pakiet 9 – Model jelita grubego i model przewodu pokarmowego.

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

19-11-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-127/2018

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz sanitarno - epidemiologicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa urządzenia do ogrzewania i mieszania próbek na potrzeby Zakładu Immunologii Klinicznej WUM Pakiet 2 - Dostawa destylatora elektrycznego na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM Pakiet 3 - Dostawa autoklawu medycznego na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM Pakiet 4 - Dostawa urządzenia do uśmiercania zwierząt laboratoryjnych dwutlenkiem węgla na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM Pakiet 5 - Dostawa termocyklera oraz mini wirówki na potrzeby Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM Pakiet 6 - Dostawa termocyklera na potrzeby Zakładu Immunologii WUM. Pakiet 7 - Dostawa autoklawu parowego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM Pakiet 8 - Dostawa mieszadła magnetycznego na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM Pakiet 9 - Dostawa łaźni wodnej na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM Pakiet 10 - Dostawa wag analitycznych na potrzeby Zakładu Chemii Fizycznej WUM Pakiet 11 - Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej na potrzeby Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM Pakiet 12 - Dostawa wagi elektronicznej na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM

Termin składania ofert: do dnia 03 grudnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 41 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

28-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-132/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dermatoskop kieszonkowy: 10 szt. Pakiet 2 Zestaw aparatów do krioterapii z wyposażeniem: 1kpl. Pakiet 3 Dynamometr hydrauliczny do pomiaru siły ścisku dłoni: 2szt. Pakiet 4 Głowica liniowa do aparatu Esaote Mylab 70 XVision: 1szt. Pakiet 5 Stanowisko do resuscytacji noworodków: 1szt. Pakiet 6 Otoskop: 1 szt. Pakiet 7 Nagrywarka medyczna: 1szt Pakiet 8 Aparat do diagnostyki bruksizmu: 1szt. Pakiet 9 Uniwersalny rejestrator holterowski EKG: 1szt. Pakiet 10 Pompa infuzyjna: 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 2 )

29-11-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-133/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 12 grudnia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 3 )

07-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-074/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komory laminarnej – 2 szt. Pakiet 2: Dostawa termocyklera PCR – 1 szt. Pakiet 3: Dostawa splitera do chromatografu Shimadzu – 1 szt. Pakiet 4: Dostawa wagosuszarki halogenowej – 1 szt. Pakiet 5: Dostawa stołu antywibracyjnego – 1 szt. Pakiet 6: Dostawa miniwirówki – 1 szt. Pakiet 7: Dostawa zamrażarki szufladowej -20°C – 1 szt. Pakiet 8: Dostawa zamrażarki – 1 szt. i chłodziarki podblatowej – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 18 grudnia 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

10-12-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-075/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektów realizowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w podziale na pakiety: Pakiet 1: Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu Coachingu przygotowującego do poszerzenia usług do pracy w roli coacha; Pakiet 2: Usługa przeprowadzenia kursu z zakresu Design Thinking; Pakiet 3: Usługa przeprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolenia nt. Wycena własności intelektualnej – podstawowe informacje, metody, wskazówki; Pakiet 4: Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Zakładanie działalności gospodarczej, biznesplanu i ochrona własności intelektualnej”; Pakiet 5: Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu analizy statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica

Termin składania ofert: do dnia 27 grudnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 32 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

11-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-135/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu dydaktycznego i medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Łóżka i szafki przy łóżkowe; Pakiet 2 – Łóżko noworodkowe; Pakiet 3 – Trenażer wkłuć dożylnych osoby dorosłej z zestawem (wymienna skóra, wymienny zestaw żył, sztuczna krew, pojemnik wlewu dożylnego, dren) oraz trenażer wkłuć dotętniczych osoby dorosłej z zestawem (wymienna skóra, wymienny zestaw żył, sztuczna krew, pojemnik wlewu dożylnego, dren); Pakiet 4 – Podstawowa wersja fantomu (cała postać) do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej u dzieci (junior); Pakiet 5 – Zestawy treningowe do szycia ran zawierający m. in. narzędzia, płaty imitujące skórę oraz modele treningowe (2 modele: ręka, noga) do szycia ran wykonane z materiału umożliwiającego wielokrotne nakładanie szwów, samodzielne wykonywanie cięć na skórze; Pakiet 6 – Model anatomiczny skóry człowieka, model anatomiczny nosa człowieka oraz model anatomiczny – przekrój środkowy głowy człowieka; Pakiet 7 – Ssaki elektryczne, Pakiet 8 – Symulator noworodka do symulatora kobiety rodzącej CAE, model: Lucina , Pakiet 9 – Modele - miednica żeńska z mięśniami dna miednicy, Pakiet 10 – Model ręki jednorocznego dziecka do nauki iniekcji, Pakiet 11 – Trenażer do nauki wkłuć dożylnych pod kontrolą USG

Termin składania ofert: do dnia 21 grudnia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 50 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

11-12-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-073/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży noclegów w hotelach krajowych na potrzeby realizacji projektu WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

11-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-141/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety Pakiet 1 Rozdzielacz optyczny z zintegrowanym aparatem cyfrowym do lampy szczelinowej lasera będącego w posiadaniu Zamawiającego z wyposażeniem Pakiet 2 Aparat ultrasonograficzny Pakiet 3 Morcelator z wyposażeniem Pakiet 4 Zestaw narzędzi mikrochirurgicznych do operacji nerwów i naczyń Pakiet 5 Urządzenie do pomiaru zawartości CO w wydychanym powietrzu Pakiet 6 Lampa diagnostyczno-zabiegowa Pakiet 7 Zestaw tamponady balonowej typu balon Bakri do redukcji krwawienia poporodowego (PPH) Pakiet 8 Zestaw tamponady balonowej typu balon Bakri z podwójnym balonem do redukcji krwawienia poporodowego (PPH) Pakiet 9 Próżniociąg położniczy jednorazowego użytku atraumatyczny z miseczką w kształcie grzybka oraz dzwonka Pakiet 10 Próżniociąg położniczy z elastycznym trzpieniem jednorazowego użytku

Termin składania ofert: do dnia 07 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 36 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

11-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-137/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - meble do Zakładu Immunologii Klinicznej Pakiet 2 - krzesła i fotele

Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

14-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-138/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na następujące części zamówienia (Pakiety): Pakiet 1 – Trenażer chirurgiczny; Pakiet 2 – Model głowy noworodka do nauki iniekcji; Pakiet 3 – Fantom do intubacji przekrój Ambu Airway Management Trainer, Pakiet 4 – Akcesoria wymienne do symulatorów SIMone

Termin składania ofert: do dnia 28 grudnia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

14-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-143/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Abcam dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-140/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa spektrometru mas

Termin składania ofert: do dnia 03 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-145/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 – Dostawa mikroskopu odwróconego (1 szt.) Pakiet 2 – Dostawa wirnika (1 szt.) Pakiet 3 – Dostawa destylatora elektrycznego (1 szt.) Pakiet 4 – Dostawa mieszadła magnetycznego z funkcją grzania (1 szt.) Pakiet 5 – Dostawa mieszadła mechanicznego (1 szt.) Pakiet 6 – Dostawa wirówki laboratoryjnej (1 szt.) Pakiet 7 – Dostawa mikroskopów optycznych (6 szt.) Pakiet 8 – Dostawa wytrząsarek typu Vortex (3 szt.) Pakiet 9 – Dostawa komory do PCR (1 szt.).

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

21-12-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-080/2018

Przedmiot zamówienia: Usługi cateringowe dla uczestników kursów w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM” w podziale na pakiety: Pakiet 1: Usługi cateringowe (przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 1 kursu w Drzewicy w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM; Pakiet 2: Usługi cateringowe (przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 1 kursu w Łodzi w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM.

Termin składania ofert: do dnia 04 stycznia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-078/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy)

Termin składania ofert: do dnia 04 stycznia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

21-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-134/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu stomatologicznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa piaskarki profilaktycznej na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM Pakiet 2 Dostawa mikrosilnika implantologicznego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM Pakiet 3 Dostawa jezdnego aparatu RTG na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM Pakiet 4 Dostawa perioskopu na potrzeby Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM Pakiet 5 Dostawa mikrosilników endodontycznych na potrzeby Katedry Stomatologii Zachowawczej WUM Pakiet 6 Dostawa mikrosilnika endodontycznego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM Pakiet 7 Dostawa mobilnego chirurgicznego ssaka dentystycznego na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM. Pakiet 8 Dostawa urządzenia do automatycznej konserwacji końcówek stomatologicznych na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM. Pakiet 9 Dostawa optyki artroskopowej z pojemnikiem do sterylizacji na potrzeby Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM Pakiet 10 Dostawa lampy polimeryzacyjnej na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM Pakiet 11 Dostawa prasy hydraulicznej na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM Pakiet 12 Dostawa mieszadła wraz z wyposażeniem na potrzeby Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM

Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

21-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-146/2018

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemów audiowizualnych do sal seminaryjnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie oraz dostawa telewizorów, w podziale na pakiety: 1.1) Pakiet 1: dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemów audiowizualnych do sal seminaryjnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 (Załącznik nr 3 do SIWZ), szczegółowym zestawieniem co do rodzaju i liczby urządzeń oraz katedr zawartym w Formularzu wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.1 do SIWZ) wraz z instruktażem w zakresie obsługi, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9.1 do SIWZ. W zakresie dostaw objętych Pakietem 1 Wykonawca zobowiązany jest ponadto załączyć jako część oferty rzuty katedr AV typ 1 i typ 2 - zgodnie z opisem i wizualizacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 1) oraz załącznikiem 1 do Opisu; 1.2) Pakiet 2: dostawa telewizora 50” – w liczbie: 1 szt., na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, wyszczególnionym co do rodzaju i liczby w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9.2 do SIWZ; 1.3) Pakiet 3: dostawa telewizora 49” – w liczbie: 1 szt., na potrzeby I. Katedry i Kliniki Kardiologii - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, wyszczególnionym co do rodzaju i liczby w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr 2.3 do SIWZ na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9.2 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 25 )

Wynik postępowania ( 3 )

27-12-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-139/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa autoklawu medycznego na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM Pakiet 2: Dostawa mini wirówki oraz termocyklera na potrzeby Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM Pakiet 3: Dostawa termocyklera na potrzeby Zakładu Immunologii WUM. Pakiet 4: Dostawa autoklawu parowego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM

Termin składania ofert: do dnia 08 stycznia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )