Archiwum 2019 (9)

02-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-149/2018

Przedmiot zamówienia: Prenumerata roczna czasopism naukowych zagranicznych dla Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2019

Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-148/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – otoskop Pakiet 2 – dermatoskop kieszonkowy Pakiet 3 – wózek medyczny Pakiet 4 – uniwersalny rejestrator holterowski EKG Pakiet 5 – dodatkowe stanowisko analizy EEG do aparatu Elmiko EEG Digitrack ( ELM-DTSA01) Pakiet 6 – monitor ryzyka sercowo-naczyniowego Pakiet 7 – aparat do wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów HFNC

Termin składania ofert: do dnia 16 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

09-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-144/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 zamrażarka niskotemperaturowa, Pakiet 2 lodówka, Pakiet 3 zamrażarki, Pakiet 4 zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2019 do godziny 13:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

10-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stomatologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Laser chirurgiczny Pakiet 2 Mikrosilnik endodontyczny Pakiet 3 Klamrograf Pakiet 4 Urządzenie do czyszczenia i konserwacji końcówek stomatologicznych Pakiet 5 Wstrząsarka do amalgamatu oraz glassionomeru Pakiet 6 Endometr stomatologiczny Pakiet 7 Prostnice stomatologiczne Pakiet 8 Skaler ultradźwiękowy Pakiet 9 Piaskarka stomatologiczna typ A Pakiet 10 Piaskarka stomatologiczna typ B Pakiet 11 Kątnice stomatologiczne Pakiet 12 Lampa do badań przesiewowych

Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

10-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i dydaktycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Waga elektroniczna medyczna Pakiet 2 Waga medyczna Pakiet 3 Mechaniczna waga lekarska ze wzrostomierzem Pakiet 4 Waga do pomiaru składu ciała Pakiet 5 Symulator do punkcji lędźwiowych u niemowląt Pakiet 6 Zestaw treningowy do kontroli płodu i postępu porodu

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

17-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości używanych w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz środków czystości na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej Pakiet 2 – Sukcesywne dostawy materiałów do utrzymania czystości Pakiet 3 – Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i zabezpieczającej Pakiet 4 – Sukcesywne dostawy środków czystości

Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

17-01-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-002/2019

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prowadzenie 15 godzin wykładów oraz 9 godzin warsztatów w ramach modułu I, II, III, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. łódzkim; Pakiet 2: Prowadzenie 25 godzin wykładów oraz 12 godzin warsztatów w ramach modułu I, II, III, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. łódzkim; Pakiet 3: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, dwóch edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" oraz jednej edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. mazowieckim.

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

07-02-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 Świadczenie usług konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych i protetycznych w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Zakładzie Stomatologii Dziecięcej, Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej oraz w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Pakiet 2 Świadczenie usług przeglądów i napraw końcówek stomatologicznych W&H w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, Stomatologii Dziecięcej, Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Pakiet 3 Świadczenie usług napraw mikrosilników Schick w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2019 do godziny 11:30

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

08-02-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-011/2019

Przedmiot zamówienia: Subskrypcja bazy UpToDate na lata 2019-2021 na potrzeby Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2019 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )