Archiwum 2019 (203)

02-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-149/2018

Przedmiot zamówienia: Prenumerata roczna czasopism naukowych zagranicznych dla Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2019

Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

04-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-079/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Roche Diagnostics na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

07-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-147/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

 • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

07-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-148/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – otoskop Pakiet 2 – dermatoskop kieszonkowy Pakiet 3 – wózek medyczny Pakiet 4 – uniwersalny rejestrator holterowski EKG Pakiet 5 – dodatkowe stanowisko analizy EEG do aparatu Elmiko EEG Digitrack ( ELM-DTSA01) Pakiet 6 – monitor ryzyka sercowo-naczyniowego Pakiet 7 – aparat do wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów HFNC

Termin składania ofert: do dnia 16 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

08-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-136/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2019 do godziny 11:30

Załączniki ( 1 )

 • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

09-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-144/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 zamrażarka niskotemperaturowa, Pakiet 2 lodówka, Pakiet 3 zamrażarki, Pakiet 4 zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2019 do godziny 13:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

10-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stomatologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Laser chirurgiczny Pakiet 2 Mikrosilnik endodontyczny Pakiet 3 Klamrograf Pakiet 4 Urządzenie do czyszczenia i konserwacji końcówek stomatologicznych Pakiet 5 Wstrząsarka do amalgamatu oraz glassionomeru Pakiet 6 Endometr stomatologiczny Pakiet 7 Prostnice stomatologiczne Pakiet 8 Skaler ultradźwiękowy Pakiet 9 Piaskarka stomatologiczna typ A Pakiet 10 Piaskarka stomatologiczna typ B Pakiet 11 Kątnice stomatologiczne Pakiet 12 Lampa do badań przesiewowych

Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

10-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i dydaktycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Waga elektroniczna medyczna Pakiet 2 Waga medyczna Pakiet 3 Mechaniczna waga lekarska ze wzrostomierzem Pakiet 4 Waga do pomiaru składu ciała Pakiet 5 Symulator do punkcji lędźwiowych u niemowląt Pakiet 6 Zestaw treningowy do kontroli płodu i postępu porodu

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

11-01-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-001/2019

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych zgodnie z programem kursów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wybór Wykonawcy do realizacji zajęć stażowych w ramach 2 edycji kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1" oraz 1 edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2" zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pakiet 2: Wybór Wykonawcy do realizacji zajęć stażowych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2" zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pakiet 3 Wybór Wykonawcy do realizacji zajęć stażowych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1" zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

17-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości używanych w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz środków czystości na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej Pakiet 2 – Sukcesywne dostawy materiałów do utrzymania czystości Pakiet 3 – Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i zabezpieczającej Pakiet 4 – Sukcesywne dostawy środków czystości

Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

17-01-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-002/2019

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Prowadzenie 15 godzin wykładów oraz 9 godzin warsztatów w ramach modułu I, II, III, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. łódzkim; Pakiet 2: Prowadzenie 25 godzin wykładów oraz 12 godzin warsztatów w ramach modułu I, II, III, I edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. łódzkim; Pakiet 3: Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w ramach modułu I, dwóch edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" oraz jednej edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 2" w woj. mazowieckim.

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

17-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – medyczne lupy operacyjne Pakiet 2 – wideo-gastroskop z wyposażeniem Pakiet 3 – pompa perystaltyczna Pakiet 4 – klatki dla szczurów Pakiet 5 – monitor EKG typu „event Holter” Pakiet 6 – regał indywidualnie wentylowany IVC z wyposażeniem Pakiet 7 – komora do uśmiercania zwierząt laboratoryjnych Pakiet 8 – mikroskop biologiczny z kamerą cyfrową

Termin składania ofert: do dnia 04 lutego 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

18-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - regały metalowe Pakiet 2 - krzesła i fotele Pakiet 3 - komplet mebli tapicerowanych Pakiet 4 - komplet mebli tapicerowanych Pakiet 5 - ławki szkolne i biurko Pakiet 6 - stoliki pod komputer Pakiet 7 - meble biurowe Pakiet 8 - krzesła konferencyjne z pulpitem Pakiet 9 - meble biurowe do Zakładu Ratownictwa Medycznego Pakiet 10 - meble wypoczynkowe do Zakładu Ratownictwa Medycznego Pakiet 11 - ławki i krzesła szkolne Pakiet 12 - krzesła i fotele biurowe do Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego Pakiet 13 - meble biurowe do Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 39 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 6 )

 • 21-02-2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 9 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1, 4 i 10.
 • 07-03-2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 8
 • 07-03-2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 2, 5, 6, 7, 11, 13
 • 07-03-2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 3
 • 15-03-2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 12
 • 15-03-2019

  Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 2.

21-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-131/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Przełączniki sieciowe i wkładki światłowodowe Pakiet 2 - Komputer przenośny Pakiet 3 - Komputer przenośny Pakiet 4 - Komputer stacjonarny Pakiet 5 - Komputer stacjonarny Pakiet 6 - Komputer przenośny Pakiet 7 - Drukarka sieciowa Pakiet 8 - Urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 9 - Urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 10 - Skaner Pakiet 11 - Urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 12 - Komputer stacjonarny Pakiet 13 - Zestaw edukacyjny interaktywny wielomonitorowy Pakiet 14 - Przełącznik sieciowy Pakiet 15 - Wyposażenie multimedialne do sali dydaktyczno-egzaminacyjnej Pakiet 16 - Drukarka 3D Pakiet 17 - Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 18 - Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 19 - Urządzenie wielofunkcyjne A3 Pakiet 20 - Urządzenie wielofunkcyjne A3 Pakiet 21 - Komputer stacjonarny z jednoroczną subskrypcją oprogramowania do obrazowania medycznego Pakiet 22 - Komputer przenośny Pakiet 23 - Tablet Pakiet 24 - Komputer przenośny Pakiet 25 - Tablet z dwoma rysikami Pakiet 26 - Tablet

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 67 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 7 )

25-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa komór laminarnych do Zakładu Biochemii Wydziału Farmaceutycznego WUM

Termin składania ofert: do dnia 25 lutego 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

30-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-005/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa wirówki cytologicznej z akcesoriami -1kpl. Pakiet 2: Dostawa pompy perystaltycznej - 3szt. Pakiet 3: Dostawa wytrząsarki platformowej do szalek -1 szt. Pakiet 4: Dostawa zestawów do wymrażania – 1kpl. Pakiet 5: Dostawa rotatora laboratoryjnego – 1szt. Pakiet 6: Dostawa stołu antywibracyjnego -1szt. Pakiet 7: Dostawa wagosuszarki halogenowej z wyposażeniem -1 szt. Pakiet 8: Dostawa splitera do chromatografu Shimadzu - 1szt. Pakiet 9: Dostawa miernika jonoselektywnego z wyposażeniem -1kpl.

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2019 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

31-01-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-02-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 Świadczenie usług konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych i protetycznych w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Zakładzie Stomatologii Dziecięcej, Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej oraz w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Pakiet 2 Świadczenie usług przeglądów i napraw końcówek stomatologicznych W&H w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, Stomatologii Dziecięcej, Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Pakiet 3 Świadczenie usług napraw mikrosilników Schick w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2019 do godziny 11:30

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

08-02-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-011/2019

Przedmiot zamówienia: Subskrypcja bazy UpToDate na lata 2019-2021 na potrzeby Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2019 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

14-02-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług wielobranżowej obsługi technicznej instalacji budynkowych oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Świadczenie wielobranżowej obsługi technicznej instalacji budynkowych w obiektach Zamawiającego Pakiet 2: Prowadzenie bieżącej obsługi technicznej sieci i urządzeń elektroenergetycznych

Termin składania ofert: do dnia 26 marca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

 • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

14-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników firm Agilent Technologies, Bio-Techne oraz SERVA Electrophoresis, dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Agilent Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 3: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę SERVA Electrophoresis dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 01 marca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stomatologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Endometr bezprzewodowy Pakiet 2 Mikrosilnik endodontyczny Pakiet 3 Klamrograf Pakiet 4 Urządzenie do czyszczenia i konserwacji końcówek stomatologicznych Pakiet 5 Piaskarka stomatologiczna typ A Pakiet 6 Piaskarka stomatologiczna typ B Pakiet 7 Kątnice stomatologiczne Pakiet 8 Lampa do badań przesiewowych

Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

14-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa autoklawu parowego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM. Pakiet 2 Dostawa mobilnego chirurgicznego ssaka dentystycznego na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM. Pakiet 3 Dostawa spirometru na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 4 Dostawa aktygrafów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM Pakiet 5 Dostawa inkubatora CO2 i O2 na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii WUM. Pakiet 6 Dostawa rejestratorów holterowskich EKG na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardilogii WUM Pakiet 7 Dostawa aparatu do terapii HFNC na potrzeby II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM. Pakiet 8 Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

15-02-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług utrzymania czystości w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 21 marca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

 • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

15-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-128/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – II kostka

Termin składania ofert: do dnia 09 kwietnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

 • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

19-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 marca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

 • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

21-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Mechaniczna waga lekarska ze wzrostomierzem - 1 szt. Pakiet 2 - Łóżko noworodkowe - 1 szt. Pakiet 3 Morcelator z wyposażeniem - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

22-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 marca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-02-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-004/2019

Przedmiot zamówienia: „Nadzór nad realizacją badań klinicznych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego.” realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych ”STRATEGMED”

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

 • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

22-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-006/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych oraz naczyń do przechowywania materiału w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa systemu do przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie; Pakiet 2: Dostawa zamrażarki szufladowej; Pakiet 3: Dostawa dewara z wyposażeniem; Pakiet 4: Dostawa chłodziarko-zamrażarki podblatowej; Pakiet 5: Dostawa zamrażarki; Pakiet 6: Dostawa chłodziarki wolnostojącej; Pakiet 7: Dostawa zestawu do wymrażania

Termin składania ofert: do dnia 07 marca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

25-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paszy dla zwierząt laboratoryjnych i hodowlanych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Pasza Altromin 1319 Pakiet 2 Pasza Labofeed H i Labofeed B

Termin składania ofert: do dnia 11 marca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stomatologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Mikrosilnik endodontyczny typ A i B Pakiet 2 Mikrosilnik endodontyczny Pakiet 3 Mikrosilnik implantologiczny Pakiet 4 Piaskarka profilaktyczna Pakiet 5 Rękojeść do skalera EMS Pakiet 6 Prostnice stomatologiczne

Termin składania ofert: do dnia 05 marca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

26-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych i laboratoryjnych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 08 marca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-02-2019

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-023/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa wody wraz z odprowadzeniem ścieków do obiektu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14, 16 w Warszawie.

Termin składania ofert: do dnia 11 marca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

28-02-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – mikroskop biologiczny z kamerą cyfrową Pakiet 2 – komora do uśmiercania zwierząt laboratoryjnych Pakiet 3 – pompa perystaltyczna Pakiet 4 – spirometr Pakiet 5 – spirometr

Termin składania ofert: do dnia 08 marca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

08-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na części opisane Pakietami 1-7: Pakiet 1: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji studenckich oraz Biura Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 3: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby władz rektorskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 4: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Wirtualna Klinika Równowagi” (7 pozycji); Pakiet 5: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Wirtualna Klinika Równowagi”(16 pozycji); Pakiet 6: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Polska Platforma Medyczna” (6 pozycji); Pakiet 7: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Polska Platforma Medyczna” (1 pozycja) - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów jw., zawartym w Załącznikach od 2.1 do 2.7 do SIWZ („Formularze cenowe zawierające opis przedmiotu zamówienia”), na warunkach określonych we "Wzorze umowy", stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

11-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 21 marca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

11-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa ciepła do budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

14-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 25 marca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500 oraz HiScan SQ będących w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 18 kwietnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

18-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-012/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja analizatora wielkości nanocząstek.

Termin składania ofert: do dnia 26 marca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-011/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2019 do godziny 09:30

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego i dydaktycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe Pakiet 2 Dynamometr hydrauliczny wskazówkowy Pakiet 3 Trenażery laparoskopowe Pakiet 4 Pulsoksymetr z oprogramowaniem do komputera PC Pakiet 5 Histeroskop diagnostyczno-operacyjny Pakiet 6 Zestaw systemów próżniowych wraz z kontrolerem niskotemperaturowym Pakiet 7 Analizator składu ciała

Termin składania ofert: do dnia 02 kwietnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

22-03-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-142/2018

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków ich rodzin Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostek leczniczych WUM

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 2 )

26-03-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2019

Przedmiot zamówienia: Doradztwo i przeprowadzenie procesu certyfikacji budownictwa zrównoważonego i ekologicznego dla budynków Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 09 kwietnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-008/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 08 kwietnia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 24-05-2019

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze oferty dla Pakietów nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6 ww. postępowaniu
 • 29-05-2019

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze oferty dla Pakietu nr 5 ww. postępowaniu

28-03-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-007/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy), w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywna dostawa myszy laboratoryjnych; Pakiet 2: Dostawa myszy laboratoryjnych; Pakiet 3: Dostawa myszy laboratoryjnych; Pakiet 4: Sukcesywna dostawa myszy laboratoryjnych; Pakiet 5: Sukcesywna dostawa myszy laboratoryjnych; Pakiet 6: Dostawa myszy laboratoryjnych.

Termin składania ofert: do dnia 12 kwietnia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

02-04-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-010/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury CePT: System Spektrometrii Mas wraz z czynnościami montażowo – instalacyjnymi na potrzeby Wyposażenia Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2019 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

05-04-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-009/2019

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i poprowadzenie wykładów i ćwiczeń w ramach projektu „DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych” w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przygotowanie i prowadzenie przedmiotu: Podstawy ekonomiki zdrowia; Pakiet 2: Przygotowanie i prowadzenie przedmiotu: Analiza kliniczna: zaawansowana synteza danych klinicznych – praktyczna nauka zawodu; Pakiet 3: Przygotowanie i prowadzenie przedmiotu: Biostatystyka w badaniach klinicznych i ocena technologii medycznych, kurs podstawowy i kurs zaawansowany; Pakiet 4: Przygotowanie i prowadzenie przedmiotu: Leki jako technologie medyczne: badania kliniczne, rejestracja, refundacja; Pakiet 5: Przygotowanie i prowadzenie przedmiotu: Podstawy oceny ekonomicznej w ocenie lekowych technologii medycznych (analiza wpływu na budżet, analiza ekonomiczna); Pakiet 6: Przygotowanie i prowadzenie przedmiotu: Modelowanie w analizach ekonomicznych z zakresu oceny technologii medycznych; Pakiet 7: Przygotowanie i prowadzenie przedmiotu: Analiza wpływu wydatków na lek na budżet płatnika – praktyczna nauka zawodu; Pakiet 8: Przygotowanie i prowadzenie przedmiotu: Rola oceny technologii medycznych w gospodarce lekami, w systemach opieki zdrowotnej; Pakiet 9: Przygotowanie i prowadzenie przedmiotu: Źródła danych kosztowych w analizach oceny technologii medycznych; Pakiet 10: Przygotowanie i prowadzenie przedmiotu: Analiza ekonomiczna – praktyczna nauka zawodu; Pakiet 11: Przygotowanie i prowadzenie seminarium magisterskiego: Analiza kliniczna w ramach oceny technologii medycznych oraz wytyczne kliniczne; Pakiet 12: Przygotowanie i prowadzenie seminarium magisterskiego: Analiza ekonomiczna i wpływu na budżet w oceny technologii medycznych /modelowanie w analizach ekonomicznych oceny technologii medycznych.

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 44 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 5 )

05-04-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-015/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży noclegów w hotelach zagranicznych (Helsinki, Wiedeń) na potrzeby realizacji projektu WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży noclegów w hotelach zagranicznych (Helsinki); Pakiet 2: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży noclegów w hotelach zagranicznych (Wiedeń).

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

10-04-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

11-04-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy akcesoriów i materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

11-04-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-013/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętów laboratoryjnych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

 • 09-05-2019

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietu nr 4 ww. postępowaniu.
 • 16-05-2019

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietu nr 1 ww. postępowaniu.
 • 20-05-2019

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietu nr 2 ww. postępowaniu
 • 23-05-2019

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietów nr 3 i nr 5 ww. postępowaniu

12-04-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na podstawie umowy ramowej.

Termin składania ofert: do dnia 07 maja 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

16-04-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa komór laminarnych i komór do PCR do Zakładu Biochemii Wydziału Farmaceutycznego WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1 – komory laminarne Pakiet 2 - komory do PCR

Termin składania ofert: do dnia 07 maja 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

17-04-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - regały metalowe ze stali nierdzewnej Pakiet 2 - meble biurowe do Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Pakiet 3 - krzesła i fotele Pakiet 4 - meble wypoczynkowe do Zakładu Ratownictwa Medycznego Pakiet 5 - krzesła i fotele do Zakładu Ratownictwa Medycznego Pakiet 6 - stół konferencyjny Pakiet 7 - regały metalowe ze stali malowane proszkowo Pakiet 8 - meble biurowe do wyposażenia jednostek organizacyjnych w budynku przy ul. Litewskiej 14 i 16

Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )

18-04-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-003/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa platformy szkoleniowej z pakietem VR oraz sprzętu komputerowego w podziale na części zamówienia

Termin składania ofert: do dnia 27 maja 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

19-04-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-014/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zamrażarki szufladowej Pakiet 2: Dostawa chłodziarki Pakiet 3: Dostawa zestawów elementów eksploatacyjnych do młynka na ciekły azot Pakiet 4: Dostawa pompy dwutłokowej

Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

23-04-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-020/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży noclegów w hotelach zagranicznych (Helsinki, Wiedeń) na potrzeby realizacji projektu WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży noclegów w hotelach zagranicznych (Helsinki); Pakiet 2: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży noclegów w hotelach zagranicznych (Wiedeń).

Termin składania ofert: do dnia 08 maja 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

23-04-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoriów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 21 maja 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-04-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 08 maja 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

25-04-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-036/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Wirtualna Klinika Równowagi” oraz projektu pn. „Polska Platforma Medyczna", w podziale na części opisane Pakietami 1-4: Pakiet 1: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Wirtualna Klinika Równowagi” (7 pozycji); Pakiet 2: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Wirtualna Klinika Równowagi” (12 pozycji); Pakiet 3: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Polska Platforma Medyczna” (2 pozycje); Pakiet 4: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Polska Platforma Medyczna” (1 pozycja) - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów jw., zawartym w Załącznikach od 2.1 do 2.4 do SIWZ („Formularze cenowe zawierające opis przedmiotu zamówienia”), na warunkach określonych we "Wzorze umowy", stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 09 maja 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

26-04-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu stomatologicznego i dydaktycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Resuscytatory Pakiet 2 - Defibrylator z monitorowaniem EKG Pakiet 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe Pakiet 4 - Zestawy laryngoskopowe Pakiet 5 - Wózki anestezjologiczne Pakiet 6 - Łóżko wózek transportowy Pakiet 7 - Endometr bezprzewodowy Pakiet 8 - Lampa polimeryzacyjna Pakiet 9 - Piaskarki profilaktyczne Pakiet 10 - Trenażery laparoskopowe

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 34 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

26-04-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług poligraficznych - druków Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 09 maja 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-04-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem sal dydaktycznych w budynku Centrum Dydaktycznego WUM dla potrzeb realizacji projektu FS 177 pn.: Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

29-04-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-017/2019

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń językowych dla kadry administracyjnej WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie szkolenia językowego dla pracowników WUM: General English; Pakiet 2: Przeprowadzenie szkolenia językowego dla pracowników WUM: Business English; Pakiet 3: Przeprowadzenie szkolenia językowego dla pracowników WUM: Medical English; Pakiet 4: Przeprowadzenie szkolenia językowego dla pracowników WUM: Język rosyjski standardowy;

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

30-04-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowego wsparcia serwisowego urządzenia produkcyjnego do druku monochromatycznego Xerox D-125

Termin składania ofert: do dnia 10 maja 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

30-04-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa sprzętu sieciowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 13" typ I (40 szt.); Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 14" (60 szt.); Pakiet 3 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15" typ I (60 szt.); Pakiet 4 – Sukcesywna dostawa stacji roboczych z monitorem 24” (25 zestawów); Pakiet 5 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 13" typ II (20 szt.); Pakiet 6 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15" typ II (10 szt.); Pakiet 7 – Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych (30 szt.); Pakiet 8 – Sukcesywna dostawa drukarek kolorowych (50 szt.); Pakiet 9 – Sukcesywna dostawa drukarek monochromatycznych (60 szt.); Pakiet 10 – Dostawa klastra urządzeń do budowy nowego portalu dostępowego SSL-VPN wraz z 36-miesięcznym wsparciem (1 zestaw); Pakiet 11 – Dostawa przełączników sieciowych i wkładek światłowodowych (1 zestaw); Pakiet 12 – Dostawa przełączników sieciowych (1 zestaw).

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

07-05-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2019

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie bieżącej obsługi technicznej sieci i urządzeń elektroenergetycznych, poprzez: a) prowadzenie bieżącej Konserwacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych; b) świadczenie usług Pogotowia Technicznego; c) świadczenie usług Naprawy urządzeń elektroenergetycznych, - w zakresie i na zasadach określonych w Wykazie prac konserwacyjnych (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ

Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-05-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 2 Drukarka 3D Pakiet 3 Komputer przenośny Pakiet 4 Atramentowe lub laserowe urządzenie wielofunkcyjne kolorowe Pakiet 5 Komputer stacjonarny typu all in one. Pakiet 6 Komputer stacjonarny Pakiet 7 Drukarka sieciowa Pakiet 8 Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne

Termin składania ofert: do dnia 21 maja 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

10-05-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-054/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 maja 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-05-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AZP/Z-019/2019

Przedmiot zamówienia: „Nadzór nad realizacją badań klinicznych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” realizowanego w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych ”STRATEGMED”.

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 2 )

16-05-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 27 maja 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

17-05-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Wstrząsarka typu Vortex Pakiet 2 Autoklaw Pakiet 3 System do konserwacji końcówek stomatologicznych Pakiet 4 Piaskarka ze skalerem stomatologicznym Pakiet 5 Inkubator CO2 i O2

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-05-2019

Kategoria: Dostawy

Dialog techniczny

Nr sprawy: APS/0752/FS151/305/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa symulatorów i trenażerów, stanowiących wyposażenie sal dydaktycznych w Centrum Symulacji Medycznych dla potrzeb nauczania studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwa

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2019 do godziny 15:00

Załączniki ( 4 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

 • Protokół z przeprowadzenia Dialogu Technicznego w dniu 06.06.2019 r.

21-05-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-018/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego, Pakiet 2: Dostawa laserowej drukarki kolorowej, Pakiet 3: Dostawa laserowej drukarki monochromatycznej, Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego z akcesoriami, Pakiet 5: Zestaw do monitorowania aktywności fizycznej, Pakiet 6: System rejestrujący aktywność fizyczną.

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2019 do godziny 09:30

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-05-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-022/2019

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń HR dla kadry administracyjnej WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Zarządzanie emocjami i stresem w pracy; Pakiet 2: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Asertywność w relacjach zawodowych; Pakiet 3: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Zarządzanie zespołem; Pakiet 4: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Zarządzanie czasem; Pakiet 5: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Techniki negocjacji biznesowych – strategie i techniki negocjacyjne; Pakiet 6: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Praca w zespole; Pakiet 7: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Rozmowa oceniająca; Pakiet 8: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Skuteczny menedżer; Pakiet 9: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Coaching indywidualny; Pakiet 10: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Angażowanie i wspieranie pracowników w zmianie; Pakiet 11: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Optymalna motywacja

Termin składania ofert: do dnia 05 czerwca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

29-05-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Sigma-Aldrich dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

29-05-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-023/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa wagi elektronicznej Pakiet 2: Dostawa komory do prowadzenia hodowli w warunkach beztlenowych Pakiet 3: Dostawa wirówki Pakiet 4: Dostawa myjki ultradźwiękowej Pakiet 5 Dostawa pompy próżniowej Pakiet 6 Dostawa wytrząsarki

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

29-05-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-053/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa ciepła do budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM

Termin składania ofert: do dnia 08 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

29-05-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego na potrzeby jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wielofunkcyjny aparat do zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych, tomografii wiązki stożkowej CBCT 3D – 1 szt. Pakiet 2 - Stomatologiczny, punktowy aparat RTG na podstawie jezdnej – 1 szt. Pakiet 3 - Zestaw systemów próżniowych wraz z kontrolerem niskotemperaturowym – 1 zestaw Pakiet 4 - Pompy infuzyjne strzykawkowe – 2 szt. Pakiet 5 - Endometr bezprzewodowy – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 18 czerwca 2019 do godziny 11:30

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

30-05-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu kładki dla pieszych wraz z modernizacją balustrad, stanowiącej dojście do budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanej przy ul. Stefana Banacha 1 w Warszawie.

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

31-05-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-026/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zamrażarki Pakiet 2: Dostawa lodówki Pakiet 3: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej Pakiet 4: Dostawa lodówko-zamrażarki Pakiet 5: Dostawa chłodziarki

Termin składania ofert: do dnia 10 czerwca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

03-06-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-057/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemów audiowizualnych do sal seminaryjnych w obiekcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

03-06-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-016/2019

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu instruktorskiego w zakresie nauczania metodą symulacji wysokiej wierności dla pracowników naukowo-dydaktycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 11 czerwca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-06-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-021/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja analizatora wielkości, stężenia i fluroescencji cząstek

Termin składania ofert: do dnia 13 czerwca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-06-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usługi organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie dostawy biletów lotniczych

Termin składania ofert: do dnia 09 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

07-06-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-030/2019

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kontroli i audytów dla kadry administracyjnej WUM w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

12-06-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy akcesoriów i materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 czerwca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-06-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-033/2019

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu PR i marketingu dla pracowników WUM w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 26 czerwca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

13-06-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego między innymi firmy Aquaria Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego firmy Milteny i Biotec;

Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

13-06-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2019

Przedmiot zamówienia: Przebudowa zwierzętarni w pomieszczeniach Zakładu Immunologii w budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-06-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-027/2019

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie seminariów w ramach projektu „Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych” w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przygotowanie i prowadzenie seminarium: Komunikacja między członkiem zespołu medycznego i pacjentem; Pakiet 2: Przygotowanie i prowadzenie seminarium: Somatyczne manifestacje problemów psychicznych - wskazówki praktyczne od psychiatrów dla medyków innych specjalności; Pakiet 3: Przygotowanie i prowadzenie seminarium: Praca z pacjentem i jego rodziną w opiece paliatywnej – zasady wielodyscyplinarnej opieki z perspektywy lekarza praktyka; Pakiet 4: Przygotowanie i prowadzenie seminarium: Zasady diagnostyki i leczenia bólu

Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

17-06-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2019

Przedmiot zamówienia: Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 27 czerwca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-06-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji wewnętrznej gazu w budynkach Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-06-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-034/2019

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu patentów, komercjalizacji wynalazków i transferu technologii dla pracowników WUM w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 05 lipca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-06-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-025/2019

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i poprowadzenie wykładów i ćwiczeń w ramach projektu „DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych” w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przygotowanie i prowadzenie przedmiotu: Podstawy ekonomiki zdrowia; Pakiet 2: Przygotowanie i prowadzenie przedmiotu: Biostatystyka w badaniach klinicznych i ocenie technologii medycznych, kurs podstawowy; Pakiet 3: Przygotowanie i prowadzenie przedmiotu: Biostatystyka w badaniach klinicznych i ocena technologii medycznych, kurs zaawansowany; Pakiet 4: Przygotowanie i prowadzenie seminarium magisterskiego: Analiza kliniczna w ramach oceny technologii medycznych oraz wytyczne kliniczne; Pakiet 5: Przygotowanie i prowadzenie seminarium magisterskiego: Analiza ekonomiczna i wpływu na budżet w oceny technologii medycznych /modelowanie w analizach ekonomicznych oceny technologii medycznych; Pakiet 6: Przygotowanie i współprowadzenie przedmiotu: Zarządzanie w systemach ochrony zdrowia.

Termin składania ofert: do dnia 03 lipca 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

26-06-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-069/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego między innymi firmy Aquaria dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-06-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa ciekłego helu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w zbiorniku Wykonawcy Pakiet 2 - Dostawa ciekłego azotu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Pakiet 3 - Dostawa gazów technicznych, czystych i medycznych w butlach klienta do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

Termin składania ofert: do dnia 05 lipca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-06-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-064/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – subskrypcja licencji pakietu biurowego, licencji oprogramowania do analiz, licencji na system baz danych, licencji na system operacyjny oraz serwerowych licencji dostępowych dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na okres 12 miesięcy, Pakiet 2 - dostawa licencji dostępowych, nieograniczonych czasowo i terytorialnie, do systemów informatycznych

Termin składania ofert: do dnia 08 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-06-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-032/2019

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pracy nad projektem dla pracowników WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: Uczestnictwo w akredytowanym szkoleniu otwartym z zakresu pracy nad projektem PRINCE2 Foundation; Pakiet 2: Uczestnictwo w akredytowanym szkoleniu otwartym z zakresu pracy nad projektem AgilePM Foundation; Pakiet 3: Uczestnictwo w szkoleniu otwartym z zakresu pracy nad projektem Design Thinking;

Termin składania ofert: do dnia 05 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-06-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-035/2019

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla kadry administracyjnej WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Vba programowanie w Excelu Pakiet 2: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych Pakiet 3: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Tworzenie i administrowanie stron internetowych Pakiet 4: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Zaawansowana obsługa programu Photoshop Pakiet 5: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Obsługa programu 3ds Max Pakiet 6: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Kurs obsługi programu do grafiki trójwymiarowej Blender Pakiet 7: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Excel dla średnio-zaawansowanych Pakiet 8: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Przygotowanie prezentacji

Termin składania ofert: do dnia 09 lipca 2019 do godziny 09:30

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

01-07-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-042/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa narzędzi chirurgicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

02-07-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2019

Przedmiot zamówienia: Przebudowa zwierzętarni w pomieszczeniach Zakładu Immunologii w budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-07-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Jednostka wentylująca do regału z klatkami indywidualnie wentylowanymi – 1 szt. Pakiet 2 - Stacja do wymiany klatek – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

08-07-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmy Becton Dickinson, Promega i Qiagen dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 18 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-07-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-040/2019

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu realizacji projektów dla pracowników WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Zatrudnienie, czas pracy i wynagrodzenia za pracę w projektach finansowych ze środków zewnętrznych; Pakiet 2: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Rozliczenie projektów unijnych, realizacja projektów w konsorcjach, w tym zasady komercjalizacji wyników badań; Pakiet 3: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Przygotowanie projektu do badań klinicznych; Pakiet 4: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Zarzadzanie projektami w oparciu o grupy zadaniowe, krótkie cykle pracy (tzw. metody zwinne typu Agile); Pakiet 5: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników WUM: Zasada konkurencyjności i Pzp dla zamówień własnych i realizowanych w ramach projektów i grantów

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-07-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-038/2019

Przedmiot zamówienia: Szkolenia z zakresu logistyki i gospodarki dla kadry administracyjnej WUM w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 17 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

10-07-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2019

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku dydaktycznym Wydziału Nauki o Zdrowiu, zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Ciołka 27

Termin składania ofert: do dnia 30 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

11-07-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-043/2019

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń językowych dla kadry administracyjnej WUM w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-07-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-031/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa autoklawu laboratoryjnego Pakiet 2: Dostawa sterylizatora parowego Pakiet 3: Dostawa zestawu do pomiarów amoniaku w roztworach wodnych Pakiet 4: Dostawa kamery do mikroskopu Pakiet 5: Dostawa obiektywu do mikroskopu Pakiet 6: Dostawa pomp osmotycznych Pakiet 7: Dostawa kamery do mikroskopu Pakiet 8: Dostawa inkubatorów CO2 z kontrolą stężenia O2

Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

12-07-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-068/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Rozbiórka wiaty śmietnikowej oraz zmiana zagospodarowania terenu przy budynku Domu Studenta DS 1 w Warszawie, przy ul. Batalionu AK Pięść 9, Pakiet 2: Budowa naziemnego sytemu parkingowego przy budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Binieckiego 8

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

12-07-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-039/2019

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu czynności administracyjno-finansowych dla pracowników WUM w podziale na pakiety Pakiet 1: Szkolenie dla pracowników WUM: Skuteczne metody rekrutacji i selekcji pracowników organizacji; Pakiet 2: Szkolenie dla pracowników WUM: Podróże i wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, świadczenie pracy za granicą, delegowanie pracowników; Pakiet 3: Szkolenie dla pracowników WUM: Zatrudnianie i wynagradzanie cudzoziemców z uwzględnieniem aspektów podatkowych i ubezpieczeniowych; Pakiet 4: Szkolenie dla pracowników WUM: Zmiany w prawie pracy; Pakiet 5: Szkolenie dla pracowników WUM: Rozliczanie czasu pracy i nadgodzin; Pakiet 6: Szkolenie dla pracowników WUM: Zasiłki chorobowe; Pakiet 7: Szkolenie dla pracowników WUM: Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2019; Pakiet 8: Szkolenie dla pracowników WUM: Program Płatnik w praktyce; Pakiet 9: Szkolenie dla pracowników WUM: Rozliczanie zasiłków chorobowych dla zleceniobiorców; Pakiet 10: Szkolenie dla pracowników WUM: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w praktyce 2019.

Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 26 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-07-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-028/2019

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu komercjalizacji wyników badań i prawa własności intelektualnej dla pracowników WUM w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-07-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlano – montażowych oraz instalacyjnych w Domu Studenta DS 2, zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Karolkowej 84, dla potrzeb dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej

Termin składania ofert: do dnia 07 sierpnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

 • 14-08-2019

  Zawiadomienie o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania

22-07-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-036/2019

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 05 sierpnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

23-07-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-041/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu do analizy komórek w czasie rzeczywistym w warunkach fizjologicznych

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

23-07-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-037/2019

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń w zakresie praktycznego stosowania niektórych ustaw w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 01 sierpnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

23-07-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-077/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa trenażerów dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Trenażer laparoskopowy z osprzętem – 1 szt.; Pakiet 2 Trenażer laparoskopowy – 3 szt.

Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-07-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń audio-wideo i rejestracji obrazu, klimatyzatorów oraz zasilacza awaryjnego UPS, dla potrzeb dostosowania sal dydaktycznych Centrum Dydaktycznego WUM, w celu realizacji projektu FS 177 pn. Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa urządzeń audio-wideo i rejestracji obrazu Pakiet 2 Dostawa zasilacza awaryjnego UPS Pakiet 3 Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych

Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 34 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

24-07-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - krzesła i fotele biurowe Pakiet 2 - krzesła i fotele gabinetowe Pakiet 3 - meble biurowe Pakiet 4 - regały metalowe ze stali nierdzewnej Pakiet 5 - ergonomiczne fotele biurowe

Termin składania ofert: do dnia 01 sierpnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

25-07-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

31-07-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-074/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 09 sierpnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

01-08-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-080/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 3 )

06-08-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-079/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa wielofunkcyjnego aparatu do zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych, tomografii wiązki stożkowej CBCT 3D na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 sierpnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-08-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-083/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Rozbiórka wiaty śmietnikowej oraz zmiana zagospodarowania terenu przy budynku Domu Studenta DS 1 w Warszawie, przy ul. Batalionu AK Pięść 9, Pakiet 2: Budowa naziemnego sytemu parkingowego przy budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Binieckiego 6

Termin składania ofert: do dnia 26 sierpnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

09-08-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-024/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa homogenizatora, Pakiet 2: Dostawa automatycznego licznika komórek z wyposażeniem, Pakiet 3: Dostawa mikroskopu odwróconego z wyposażeniem, Pakiet 4: Dostawa wirówki z wyposażeniem, Pakiet 5: Dostawa laboratoryjnego systemu oczyszczania wody, Pakiet 6: Dostawa glukometrów z wyposażeniem, Pakiet 7: Dostawa analizatora z wyposażeniem, Pakiet 8: Dostawa pompy nano-iniekcyjnej z kontrolerem i wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 29 sierpnia 2019 do godziny 09:30

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

13-08-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Sterylizatory parowe Pakiet 2 Śluza osobowa

Termin składania ofert: do dnia 06 września 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-08-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-044/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa przenośnego stanowiska diagnostycznego Pakiet 2: Dostawa systemu do analizy żeli i blotów Pakiet 3: Dostawa zestawu do elektroforezy Pakiet 4: Dostawa zestawu składającego się z wyparki i pompy próżniowej Pakiet 5: Dostawa zamrażarki - 20 stopni C

Termin składania ofert: do dnia 06 września 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

21-08-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-087/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu węzła cieplnego I i II Kostki Wydziału Farmaceutycznego do potrzeb wynikających z termomodernizacji budynków Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 06 września 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-08-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-084/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - tapczany do pokoi studenckich Pakiet 2 - fotele biurowe Pakiet 3 - meble biurowe Pakiet 4 - taborety laboratoryjne Pakiet 5 - stolik medyczny Pakiet 6 - regały metalowe Pakiet 7 - szafy metalowe Pakiet 8 - fotel biurowy

Termin składania ofert: do dnia 30 sierpnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 21 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

26-08-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-047/2019

Przedmiot zamówienia: Szkolenie dla 20 nauczycieli z zakresu nowoczesnych modeli uczenia

Termin składania ofert: do dnia 10 września 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

28-08-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-029/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa cytometru przepływowego wraz z wyposażeniem.

Termin składania ofert: do dnia 30 września 2019 do godziny 11:45

Załączniki ( 1 )

28-08-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów Komputerowych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 09 września 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

30-08-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmy Biomerieux, Biological Industries oraz Dako, dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 odczynniki wytarzane przez firmę Biomerieux, Pakiet 2 odczynniki wytwarzane przez firmę Biological Industries, Pakiet 3 odczynniki wytwarzane przez firmę Dako

Termin składania ofert: do dnia 10 września 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

03-09-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-076/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do wyposażenie pomieszczeń w Zakładzie Biologii Medycznej w Budynku przy ulicy Litewskiej

Termin składania ofert: do dnia 11 września 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-09-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-045/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń/symulatorów z elementami VR do symulacji szerokiej gamy procedur stomatologicznych w czasie rzeczywistym wraz z przeszkoleniem kadry w zakresie obsługi urządzeń w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2019 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

05-09-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-028/2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń przez zagranicznych nauczycieli / uczelnie dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM w zakresie dydaktyki medycznej w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 16 września 2019 do godziny 09:30

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-09-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-082/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowej obsługi wsparcia technicznego dla urządzeń Centralnego Wydruku

Termin składania ofert: do dnia 16 września 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

10-09-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-090/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: wirówka z osprzętem; Pakiet 2: autoklaw parowy klasy B; Pakiet 3: piaskarki stomatologiczne 2 szt.; Pakiet 4: destylarka; Pakiet 5: myjka ultradźwiękowa

Termin składania ofert: do dnia 23 września 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 4 )

13-09-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do wyposażenie pomieszczeń w Zakładzie Biologii Medycznej w Budynku przy ulicy Litewskiej

Termin składania ofert: do dnia 23 września 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-09-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-081/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług przenoszenia i przewozu wyposażenia jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 01 października 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-09-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-094/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 01 października 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-09-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-096/2019

Przedmiot zamówienia: Budowa Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – I etap – przygotowanie terenu budowy, wykonanie rozbiórek, wykonanie wykopu wstępnego i ścian szczelinowych.

Termin składania ofert: do dnia 07 października 2019 do godziny 13:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

20-09-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu informatycznego przeznaczonego do ciągłej ewaluacji i monitorowania osiągnięć naukowych

Termin składania ofert: do dnia 30 września 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

23-09-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-091/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie całodobowej usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 listopada 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

24-09-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-093/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Firmę Stemcell Technogies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 października 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

24-09-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-100/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy nośników danych i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych WUM w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin składania ofert: do dnia 09 października 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 2 )

26-09-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-050/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i urządzeń chłodniczych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 10 października 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

26-09-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-102/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Firmę Abcam dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 października 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-09-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-051/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy odczynnika Stem CellBanker GMP Grade; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy odczynnika Bambanker; Pakiet 3: Sukcesywne dostawy odczynnika Accuchip; Pakiet 4: Sukcesywne dostawy odczynnika Antibiotic Antimycotic Solution

Termin składania ofert: do dnia 07 października 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

01-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-103/2019

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzenia marki Canon imagePROGRAF iPF8400. Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HP. Pakiet 3: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki: Canon , Dell, Samsung, Konica Minolta, Kyocera Mita, Epson, Brother, Develop, Gestetner, OCE, OKI, Olivetti, Panasonic, Philips, Ricoh, Sharp, Toshiba, Utax, Xerox, Nashuatec.

Termin składania ofert: do dnia 18 października 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

02-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-098/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podmiotów leczniczych WUM, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert: do dnia 05 listopada 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

07-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-095/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa lampy do tomografu komputerowego Astelion Advance TSX-034A/2C oraz rozbudowa aparatu echokardiografu Philips Epiq CVx, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa lampy tomografu komputerowego Astelion Advance TSX-034A/4C firmy Toshiba wraz z instalacją oraz przeprowadzeniem testów specjalistach i akceptacyjnych Pakiet 2 - Rozbudowa aparatu echokardiografu Philips Epiq CVx

Termin składania ofert: do dnia 21 października 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

07-10-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-057/2019

Przedmiot zamówienia: Szkolenie dla 10 nauczycieli z zakresu nowoczesnych modeli uczenia

Termin składania ofert: do dnia 15 października 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

07-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Firmę Stemcell Technogies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 października 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-055/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa urządzenia do pobierania skóry – 1szt., Pakiet 2: Dostawa automatycznego licznika komórek -1 szt., Pakiet 3: Dostawa licznika komórek z wyposażeniem - 1szt., Pakiet 4: Dostawa wirówki – 1szt., Pakiet 5: Dostawa naczynia Dewara z wyposażeniem – 1szt., Pakiet 6: Dostawa aparatu do Real Time PCR z wyposażeniem – 1szt., Pakiet 7: Dostawa mikrowirówki laboratoryjnej – 1szt., Pakiet 8: Dostawa osłony wyciszającej do pompy – 1szt.

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2019 do godziny 09:30

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 6 )

14-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-058/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa 75 myszy transgenicznych

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 6 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

14-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-104/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych, w podziale na Pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy farmaceutycznych materiałów stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 3 - Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 22 października 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

15-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-054/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa serwera do analizy danych wraz z monitorem, Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego Pakiet 6: Dostawa projektora multimedialnego Pakiet 7: Dostawa zasilacza awaryjnego

Termin składania ofert: do dnia 23 października 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

15-10-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-101/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie zabezpieczeń narożników drzwi i słupów oraz ścian korytarzy i poczekalni w budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM. Pakiet 2: Wykonanie remontu i modernizacji sali 101 w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2019 do godziny 12:00

Załączniki ( 17 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 07-11-2019

  Zawiadomienie o wyniku postępowania Pakiet 1: Wykonanie zabezpieczeń narożników drzwi i słupów oraz ścian korytarzy i poczekalni w budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM.
 • 15-11-2019

  Zawiadomienie o wyniku postępowania Pakiet 2: Wykonanie remontu i modernizacji sali 101 w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM

21-10-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-062/2019

Przedmiot zamówienia: Szkolenia dla pracowników WUM w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-056/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa chromatografu z akcesoriami.

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

22-10-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2019

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przebudowa i remont pomieszczeń w parterowym budynku, zlokalizowanym na terenie Kampusu Banacha w Warszawie dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pakiet 2: Adaptacja pomieszczeń Sali Konferencyjnej w budynku CePT zlokalizowanym na terenie Kampusu Banacha w Warszawie dla potrzeb Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

23-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - krzesła Pakiet 2 - krzesła i fotele biurowe Pakiet 3 - meble do Domu Studenta Pakiet 4 - meble biurowe Pakiet 5 - taborety laboratoryjne Pakiet 6 - szafy metalowe

Termin składania ofert: do dnia 31 października 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 7 )

25-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-088/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i macierzy dyskowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych typ All in One 24” (100 szt.) Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 15" (60 szt.) Pakiet 3 – Dostawa przełączników sieciowych i wkładek światłowodowych (1 zestaw) Pakiet 4 – Dostawa przełączników sieciowych (1 zestaw) Pakiet 5 – Dostawa macierzy backupowej (deduplikacyjnej) Pakiet 6 – Dostawa macierzy dyskowej

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

25-10-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-111/2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz przebudowy pomieszczeń budynku Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Dalibora 1

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-108/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 listopada 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

29-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-064/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych laboratoryjnych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 listopada 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 14-11-2019

  Zawiadomienie o wyniku Unieważnienie postępowania dla Pakietów nr 2 i nr 3 ww. postępowania
 • 03-12-2019

  Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietu nr 1 w ww. postępowaniu

30-10-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-046/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomii człowieka do celów dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa trenażerów - iniekcje domięśniowe; Pakiet 2: Dostawa trenażerów – zaawansowane ramię do iniekcji dożylnych; Pakiet 3: Dostawa trenażerów - cewnikowanie pęcherza; Pakiet 4: Dostawa fantomu położniczego do badania inwolucji macicy po porodzie; Pakiet 5: Dostawa fantomu położniczego do badania rozwarcia szyjki macicy; Pakiet 6: Dostawa modelu macierzyńskiego do oceny ASP; Pakiet 7: Dostawa modelu pielęgnacji stomii u niemowląt; Pakiet 8: Dostawa trenażera - dostęp centralny; Pakiet 9: Dostawa fantomu noworodka, pielęgnacyjny; Pakiet 10: Dostawa fantomu wcześniaka; Pakiet 11: Dostawa modelu pielęgnacji ran odleżynowych; Pakiet 12: Dostawa modelu do zakładania zgłębnika; Pakiet 13: Dostawa zestawu modeli wad wrodzonych niemowlęcia; Pakiet 14: Dostawa zaawansowanego symulatora porodowego; Pakiet 15: Dostawa fantomu noworodka do pielęgnacji i podstawowej opieki medycznej; Pakiet 16: Dostawa fantomu niemowlęcia do nauki wykonywania dostępu dożylnego; Pakiet 17: Dostawa zaawansowanego symulatora pacjenta starszego z wyposażeniem; Pakiet 18: Dostawa zaawansowanego symulatora pacjenta dorosłego z wyposażeniem; Pakiet 19: Dostawa trenażera laparoskopowego z oprogramowaniem.

Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2019 do godziny 11:30

Załączniki ( 1 )

31-10-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-110/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo -Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

04-11-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-059/2019

Przedmiot zamówienia: Szkolenia z języka angielskiego dla kadry dydaktycznej WUM obejmujące zagadnienia związane z medycyną, pielęgniarstwem, naukami o zdrowiu

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

06-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-114/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu stomatologicznego dla potrzeb Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych Pakiet 2 Wywoływarka automatyczna Pakiet 3 Monitory opisowe medyczne Pakiet 4 Skaner płyt obrazowych z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 26 listopada 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 20 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 2 )

07-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-048/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 17 stycznia 2020 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

07-11-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AZP/Z-060/2019

Przedmiot zamówienia: „Przeprowadzenie szkoleń przez zagranicznych nauczycieli / uczelnie dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM w zakresie dydaktyki medycznej w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

12-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-063/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa inkubatorów z regulowaną atmosferą CO2; Pakiet 2: Dostawa wirówek nablatowych; Pakiet 3: Dostawa miernika do pomiaru pH; Pakiet 4: Dostawa aparatu do pomiaru spoczynkowego wydatkowania energii metodą kalorymetrii pośredniej; Pakiet 5: Dostawa wirówki.

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

13-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-113/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 18 )

Wynik postępowania ( 2 )

15-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-121/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów stomatologicznych i diagnostycznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Mobilny mikroskop stomatologiczny z torem wizyjnym i aparatem Pakiet 2 Mikroskop endodontyczny z torem wizyjnym i aparatem fotograficznym Pakiet 3 Mikroskopy do badań diagnostycznych

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

15-11-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-099/2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dostaw i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-118/2019

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paliw silnikowych

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )

18-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Endometr – 2 szt. Pakiet 2 Skaler ultradźwiękowy – 2 szt. Pakiet 3 Skaler ultradźwiękowy – 1 szt. Pakiet 4 Negatoskopy – 6 szt. Pakiet 5 Negatoskopy – 7 szt. Pakiet 6 Urządzenie kompaktowe skaler z piaskarką – 2 szt. Pakiet 7 Fizjodyspenser – 1 szt. Pakiet 8 Urządzenie do mycia i konserwacji końcówek stomatologicznych – 1 szt. Pakiet 9 Piaskarka z dyszą stacjonarną – 1 szt. Pakiet 10 Mikrosilniki protetyczne – 16 szt. Pakiet 11 Fizjodyspensery – 10 szt. Pakiet 12 Endometr z funkcją badania żywotności miazgi – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 35 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

19-11-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-069/2019

Przedmiot zamówienia: Szkolenia dotyczące działalności naukowej i badań klinicznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

19-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-061/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu planimetrycznego do analizy wielkości ran i monitorowania procesu gojenia

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2019 do godziny 09:30

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

21-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-122/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 2 )

25-11-2019

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-124/2019

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych adaptacji sali konferencyjnej na potrzeby Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej - systemu spektrometrii mas w budynku CBP zlokalizowanym przy ul. Banacha 1B w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 10 grudnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

26-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Myjki ultradźwiękowe – 3 szt. Pakiet 2 Myjki ultradźwiękowe – 4 szt. Pakiet 3 Skaler ultradźwiękowy – 1 szt. Pakiet 4 Skalery ultradźwiękowe – 6 szt. Pakiet 5 Negatoskopy – 8 szt. Pakiet 6 Mobilny chirurgiczny ssak stomatologiczny - 1 szt. Pakiet 7 Zestaw do uplastyczniania i wypełniania ciekłą gutaperką – 1 zestaw

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

27-11-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-119/2019

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonania graficznych planów ewakuacji w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 05 grudnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

27-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-112/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Zestaw komputerowy „VR Ready” Pakiet 2 - Komputer typu All –in–one 27” Pakiet 3 - Komputer typu tablet z rysikiem Pakiet 4 - Urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 5 - Urządzenie typu Firewall Pakiet 6 - Zestaw urządzeń multimedialnych Pakiet 7- Rejestrator 24 oraz 16 kanałowy Pakiet 8 - Projektor Pakiet 9 - Projektory Pakiet 10 - Zasilacz awaryjny z akumulatorem Pakiet 11 - Komputer przenośny z wyposażeniem Pakiet 12 - Telewizory z wyposażeniem Pakiet 13 - Monitory, urządzenia AV Pakiet 14 - Telewizor

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 39 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

 • 17-12-2019

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu 2 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11 i 14
 • 19-12-2019

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 5
 • 23-12-2019

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu 6, 9, 12 i 13

28-11-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-120/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2020 r.

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2019 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

02-12-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-065/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu PCR emulsyjnego z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

03-12-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-066/2019

Przedmiot zamówienia: Szkolenia informatyczne dla pracowników WUM w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

05-12-2019

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-068/2019

Przedmiot zamówienia: Szkolenia językowo-metodyczne w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 13 grudnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

06-12-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych, trenażerów i fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1: rynometr akustyczny – 1 szt.; Pakiet 2: trenażer laparoskopowy; Pakiet 3: mata do monitorowania snu - 16 szt.; Pakiet 4: poduszka do iniekcji domięśniowych - 8 szt.; Pakiet 5: model anatomiczny szkieletu człowieka; Pakiet 6: fantom stomatologiczny z uzębieniem - 2 szt.; Pakiet 7: zestaw zębów fantomowych – 30 szt.; Pakiet 8: urządzenie do sedacji wziewnej – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 17 grudnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

 • 23-12-2019

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu 2, 4 i 8 i unieważnieniu Pakietów 1, 3, 6 i 7
 • 09-01-2020

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu 5

10-12-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-126/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu stomatologicznego i medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych – 2 szt. Pakiet 2 - Piec do wygrzewania pierścieni (bez katalizatora) – 1 szt. Pakiet 3 - Laser stomatologiczny – 1 szt. Pakiet 4 - Aparat holterowski do pomiaru ciśnienia – 2 szt. Pakiet 5 - Optyki typu Hopkins – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 18 grudnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 3 )

11-12-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-117/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu RTG z ramieniem C

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2020 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

12-12-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-125/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na następujące części zamówienia (Pakiety) - Pakiet 1: Zmywarka do mycia klatek i butelek z wyposażeniem – 1 szt., Pakiet 2: Myjnia-termodezynfektor – 1 szt., Pakiet 3: Aparat do badania uwalniania substancji leczniczej – 1 kpl., Pakiet 4: System do biobankowania materiału biologicznego – 1 zestaw, Pakiet 5: Termocykler – 1 szt., Pakiet 6: Pompa próżniowa – 1 szt., Pakiet 7: Autoklaw parowy z drukarką – 1 szt., Pakiet 8: Suszarka laboratoryjna – 1 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2.1–2.8 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

17-12-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-127/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Wirówka laboratoryjna sterowana mikroprocesorowo – 1 szt. Pakiet 2 - Wirówka z chłodzeniem i wyposażeniem – 1 szt. Pakiet 3 - Wirówka laboratoryjna – 1 szt. Pakiet 4 - Wytrząsarka z inkubacją – 1 szt. Pakiet 5 - Wagosuszarka – 1 szt. Pakiet 6 - Wirówka – 1 szt. Pakiet 7 - Stanowisko rejestracji badań z funkcją oceny i analizy zapisów EEG - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 31 grudnia 2019 do godziny 11:00

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )

18-12-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-052/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury na potrzeby Centrum Badań Przedklinicznych i technologii – CePT II, w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa instrumentu PCR w czasie rzeczywistym; Pakiet 2: Dostawa zamrażarki -20 stopni C; Pakiet 3: Dostawa termocyklera z gradientem termalnym; Pakiet 4: Dostawa wirówki próżniowej; Pakiet 5: Dostawa hogomenizatora ręcznego; Pakiet 6: Dostawa wirówki z chłodzeniem; Pakiet 7: Dostawa ultrawirówki z wyposażeniem; Pakiet 8: Dostawa sonikatora; Pakiet 9: Dostawa wirówki wielofunkcyjnej; Pakiet 10: Dostawa urządzenia do automatycznego rozdrabniania tkanek;

Termin składania ofert: do dnia 22 stycznia 2020 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

20-12-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-053/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa symulatora USG z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2020 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

23-12-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-128/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie przez okres 48 miesięcy usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 16 stycznia 2020 do godziny 10:00

Załączniki ( 15 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

31-12-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2019

Przedmiot zamówienia: Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych na 2020 rok do Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2020 do godziny 10:30

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )