Archiwum 2021 (131)

19-02-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-003/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa komputerów innych nieobjętych umowami sukcesywnymi Pakiet 1: Dostawa skanera A4; Pakiet 2: Dostawa laptopa do analizowania danych; Pakiet 3: Dostawa laptopa o dużej mobilności; Pakiet 4: Dostawa skanera A3; Pakiet 5: Dostawa stacji roboczej i monitora; Pakiet 6: Dostawa stacji roboczej i monitora; Pakiet 7: Dostawa tabletu graficznego.

Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

23-02-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza

Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

25-02-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości w laboratoriach oraz środków do utrzymania czystości i higieny Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej; Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa materiałów do utrzymania czystości; Pakiet 3 – Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej; Pakiet 4 – Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych Pakiet 5 – Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości i higieny

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

04-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych oraz lodówek i zamrażarek AGD, w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Chłodziarka laboratoryjna z wyposażeniem – 1 szt. Pakiet nr 2 - Zamrażarka niskotemperaturowa ze stelażami – 1 szt. Pakiet nr 3 - Lodówka przenośna – 1 szt. Pakiet nr 4 - Mini lodówka – 1 szt. Pakiet nr 5 - Chłodziarko – zamrażarka – 1 szt. Pakiet nr 6 - Zamrażarka szufladowa I – 1 szt. Pakiet nr 7 - Lodówka z zamrażarką – 1 szt. Pakiet nr 8 - Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt. Pakiet nr 9 - Zamrażarka szufladowa II – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2021 do godziny 11:00

05-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-002/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa monitora medycznego; Pakiet 2: Dostawa zestawów do nebulizacji dla noworodków 8 kpl.

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

08-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pakiet 1-Rękawice diagnostyczne lateksowe, Pakiet 2-Rękawice diagnostyczne winylowe, Pakiet 3-Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Pakiet 4-Rękawice chirurgiczne.

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2021 do godziny 11:00

10-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson

Termin składania ofert: do dnia 19 marca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

10-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę StemCell Technologies.

Termin składania ofert: do dnia 22 marca 2021 do godziny 10:00

11-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Sigma-Aldrich

Termin składania ofert: do dnia 25 marca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

12-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Techne

Termin składania ofert: do dnia 25 marca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

19-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 kwietnia 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

19-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-013/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa separatora komórkowego

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

22-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-010/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)", znak sprawy AZP/Z-010/2021

Termin składania ofert: do dnia 23 kwietnia 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

29-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-014/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, vorteksów, rotorów i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 1: Dostawa systemu do dokumentacji żeli wraz z transluminatorami Pakiet 2: Dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem oraz wirnikiem Pakiet 3: Dostawa wirówki z chłodzeniem i wyposażeniem Pakiet 4: Dostawa miernika pH wraz z elektrodą 5 kpl. Pakiet 5: Dostawa wirówki nablatowej 9 szt.

Termin składania ofert: do dnia 15 kwietnia 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

29-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-014/2021 Pakiet 1: Medyczne lupy operacyjne – 2 komplety Pakiet 2: Dermatoskop – 1 komplet Pakiet 3: Aparat kriochirurgiczny – 2 komplety Pakiet 4: Urządzenie diagnostyczne i pomiarowe kręgosłupa – 1 sztuka Pakiet 5: Głowica USG – 1 sztuka Pakiet 6: Spirometr – 1 sztuka Pakiet 7: Analizator hemoglobiny – 2 sztuki Pakiet 8: Analizator kwasu mlekowego – 1 sztuka Pakiet 9: Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego z przetwornikiem IBP wraz z zamkniętym systemem godzinnej zbiorki moczu - 35 zestawów Pakiet 10: Histerskop diagnostyczno – operacyjny – 1 sztuka Pakiet 11: Aparat holterowski do pomiaru ciśnienia z oprogramowaniem – 1 sztuka Pakiet 12: Doppler naczyniowy – 1 sztuka

Termin składania ofert: do dnia 13 kwietnia 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

31-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 kwietnia 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

31-03-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-015/2021

Przedmiot zamówienia: Synteza urolityny A na skalę półtechniczną wraz z dostarczeniem powstałej w wyniku syntezy urolityny A w ilości 500 g

Termin składania ofert: do dnia 09 kwietnia 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

01-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Promega

Termin składania ofert: do dnia 15 kwietnia 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-011/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1"

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa robota chirurgicznego z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 12 maja 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-008/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków"

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-012/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leków oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)”

Termin składania ofert: do dnia 04 maja 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-001/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie przygotowania, konfiguracji, udostępnienia oraz utrzymania systemu Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF) wraz z modułem IWRS oraz systemów elektronicznych zarządzania dokumentacją badania klinicznego i dokumentacją badacza w ramach projektu pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)”

Termin składania ofert: do dnia 07 maja 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-017/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa tabletu – 1 szt.; Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.; Pakiet 3: Dostawa laptopów – 3 szt.; Pakiet 4: Dostawa komputera stacjonarnego – 1 szt.; Pakiet 5: Dostawa Gogli VR – 1 szt.; Pakiet 6: Dostawa Gogli VR – 5 szt.; Pakiet 7: Dostawa Gogli AR – 4 szt.; Pakiet 8: Dostawa laptopów – 5 szt.; Pakiet 9: Dostawa tabletów – 25 szt.; Pakiet 10: Dostawa tabletu – 1 szt.;

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

08-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-018/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa głowy fantomowej, modelu ortodontycznego i zestawu zębów do modelu ortodontycznego; Pakiet 2: Dostawa modelu choroby zęba; Pakiet 3: Dostawa trenażera do nauki cewnikowania pęcherza; Pakiet 4: Dostawa modelu do nauki pielęgnacji ran i bandażowania; Pakiet 5: Dostawa trenażera iniekcji domięśniowych; Pakiet 6: Dostawa modelu pielęgnacji stomii; Pakiet 7: Dostawa fantomu niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej Pakiet 8: Dostawa zestawów do profilaktyki przeciwodleżynowej; Pakiet 9: Dostawa modelu pielęgnacji ran odleżynowych; Pakiet 10: Dostawa zaawansowanego fantomu pielęgnacyjnego pacjenta dorosłego z wyposażeniem.

Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

08-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-006/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu do zarządzania i archiwizacji kardiologicznych badań obrazowych oraz możliwością wykonywania kompleksowych analiz

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

09-04-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, naprawy i pogotowia technicznego dźwigów i innych urządzeń transportu bliskiego (UTB), w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 – Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy Schindler w budynku Apteki przy ul. Nielubowicza 5; Pakiet nr 2 - Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy OTIS w budynkach Rektoratu i Centrum Dydaktycznego; Pakiet nr 3 – Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy Winda Warszawa w obiektach WUM; Pakiet nr 4 – Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy KONE w Centrum Biblioteczno Informacyjnym; Pakiet nr 5 – Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy Prolift w Domu Medyka ul. Oczki 1 A; Pakiet nr 6 - Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy City Lift w Centrum Badań Przedklinicznych ul. Banacha 1B; Pakiet nr 7 – Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego platform firmy Vimec S.P.A. Włochy w obiektach WUM przy ul. Ciołka 27 i ul. Oczki 1; Pakiet nr 8 - Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego pozostałych UTB w WUM.

Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2021 do godziny 10:00

15-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa komputerów dedykowanych do obliczeń naukowych, w podziale na części zamówienia, zwanych dalej Pakietami od 1 do 4: Pakiet 1 - Stacja robocza A – 1 szt. Pakiet 2 - Stacja robocza B – 1 szt. Pakiet 3 - Stacja robocza C – 5 szt. Pakiet 4 - Laptop – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

16-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa telewizorów i innych urządzeń audio video z podziałem na następujące pakiety: Pakiet 1 - Telewizory A – 4 szt. Pakiet 2 - Telewizory B – 4 szt. Pakiet 3 - Telewizory C – 2 szt. Pakiet 4 - Telewizor D – 1 szt. Pakiet 5 - Telewizor E – 1 szt. Pakiet 6 - Telewizor F – 1 szt. Pakiet 7 - Gogle VR – 2 szt. Pakiet 8 - Tablety graficzne A – 2 szt. Pakiet 9 –Tablet graficzny B - 1 szt. Pakiet 10 –Tablet graficzny C - 1 szt. Pakiet 11 –Tablet graficzny D - 1 szt. Pakiet 12 –Tablet graficzny E - 1 szt. Pakiet 13 - Monitor interaktywny - 1 szt. Pakiet 14 – Mini projektor -1 szt. Pakiet 15 – Projektor multimedialny – 1 szt. Pakiet 16 – Projektor z wyposażeniem – 1 szt. Pakiet 17 - Projektory – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 28 kwietnia 2021 do godziny 10:00

16-04-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 39/2021

Przedmiot zamówienia: Usługa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2021 do godziny 12:00

Załączniki ( 1 )

19-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Merck i Agilent Technologies w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Merck Pakiet 2 - Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Agilent Technologies

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

19-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów oraz mebli medycznych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: 1. Fantomy do pracy dydaktycznej – 5 szt. 2. Modele edukacji medycznej – 3 szt. 3. Trenażer do nauki osłuchiwania szmerów oddechowych dziecka – 1 szt. 4. Trenażer do zakładania sondy nosowo – żołądkowej – 1 szt. 5. Fantomy medyczne – 3 szt. 6. Model anatomiczny szkieletu człowieka I – 1 szt. 7. Model anatomiczny szkieletu człowieka II – 1 szt. 8. Fantom niemowlęcia do treningu zaawansowanych czynności ratunkowych – 1 zestaw 9. Trenażer do nauki udrożniania dróg oddechowych u osób dorosłych – 2 szt. 10. Zestaw modeli anatomicznych – 7 szt. 11. Fantom do treningu znieczulania stomatologicznego – 3 szt. 12. Fantom głowy z uzębieniem – 6 zestawów 13. Modele do nauki akupunktury – 2 szt. 14. Leżanka do badań ultrasonograficznych – 1 zestaw 15. Trenażer do nauki cięcia i szycia chirurgicznego – 1 zestaw 16. Symulator porodu – 1 zestaw 17. Modernizacja manekina (posiadanego przez jednostkę) Resusci Anne QCPR – 1 komplet 18. Stół rehabilitacyjny – 1 szt. 19. Wózek inwalidzki aktywny – 1 szt. 20. Wózek oddziałowy – 4 szt. 21. Fotel do pobierania krwi – 1 szt. 22. Fantom dziecka do zabiegów w ratownictwie medycznym i pielęgniarstwie – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 - 2.22 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

23-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-007/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir)

Termin składania ofert: do dnia 18 czerwca 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

23-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience

Termin składania ofert: do dnia 04 maja 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

23-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Urządzenie do wytrząsania i mieszania – 1 szt. Pakiet 2 - Waga analityczna – 1 szt. Pakiet 3 - Automat myjąco – dezynfekujący – 1 szt. Pakiet 4 - Zestaw do utrzymywania temperatury zwierząt laboratoryjnych – 1 szt. Pakiet 5 - Płyta grzewcza – 1 szt. Pakiet 6 - Łaźnia wodna – 1 szt. Pakiet 7 - Cieplarka laboratoryjna – 1 szt. Pakiet 8 - Wirówka laboratoryjna – 1 szt. Pakiet 9 - Waga laboratoryjna – 2 szt. Pakiet 10 - Miniwytrząsarka – 1 szt. Pakiet 11 - Mikroskop diagnostyczny z kamerą mikroskopową - 1 zestaw Pakiet 12 - Mieszalnik do alginatów – 1 szt. Pakiet 13 - Lampa wirusobójcza / bakteriobójcza – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

24-04-2021

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2021

Przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczeń w budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM dla potrzeb dydaktycznych Centrum Symulacji Medycznych WUM

Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

30-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa produktów do badań laboratoryjnych; Pakiet 2: Dostawa akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych; Pakiet 3: Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych; Pakiet 4: Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 5: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 01 czerwca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

30-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500, HiScan SQ oraz NovaSeq 6000

Termin składania ofert: do dnia 02 czerwca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

30-04-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-023/2021

Przedmiot zamówienia: Synteza urolityny A na skalę półtechniczną wraz z dostarczeniem powstałej w wyniku syntezy urolityny A w ilości 500 g

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

09-05-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych innych niż objęte umowami sukcesywnymi w podziale na pakiety: Pakiet 1 - regały metalowe ze stali nierdzewnej Pakiet 2 - krzesła i fotele biurowe Pakiet 3 - meble biurowe do Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii Pakiet 4 - metalowe szafki skrytkowe Pakiet 5 - meble tapicerowane do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego Pakiet 6 - metalowe szafy aktowe do Kliniki chorób Zakaźnych dla Dorosłych Pakiet 7 - metalowe szafy ubraniowe do Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów Pakiet 8 - meble metalowe do Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów Pakiet 9 - meble biurowe do Studium Historii Medycyny Pakiet 10 - regały metalowe do Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstawa Fitoterapii Pakiet 11 - metalowa szafa aktowa do Zakładu Rehabilitacji Pakiet 12 - metalowe szafy ubraniowe Pakiet 13 - fotele tapicerowane Pakiet 14 - stolik do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego Pakiet 15 - wersalki tapicerowane Pakiet 16 - Taborety do laboratorium Zakładu Badania Środowiska Pakiet 17 - Taborety do laboratorium Zakładu Immunologii Klinicznej

Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

12-05-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-029/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów do mechanicznej perfuzji wątroby

Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

13-05-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-025/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli medycznych w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa łóżeczka dla noworodka Pakiet 2: Dostawa łóżka do intensywnej terapii wraz z materacem Pakiet 3: Dostawa łóżka pediatrycznego do intensywnej terapii wraz z materacem Pakiet 4: Dostawa fotela ginekologicznego Pakiet 5: Dostawa stanowiska przyściennego

Termin składania ofert: do dnia 27 maja 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

21-05-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-019/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie systemu informatycznego "openCardio" w ramach realizacji projektu: openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia"

Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

25-05-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-016/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa platformy szkoleniowej z pakietem VR

Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

27-05-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa komputerów dedykowanych do obliczeń naukowych Pakiet 1 - Stacja robocza A - 1 szt. Pakiet 2 - Stacja robocza B - 1 szt. Pakiet 3 - Stacja robocza C - 5 szt. Pakiet 4 - Laptop - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 10 czerwca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-05-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa paszy i ściółki dla zwierząt w podziale na pakiety Pakiet 1 Pasza sterylna Pakiet 2 Pasza hodowlana i bytowa Pakiet 3 Ściółka wiórowa, naturalna z drzew świerkowych Pakiet 4 Ściółka z włókien drewna świerkowego o wyglądzie kubicznym

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

31-05-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-030/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych oraz lodówek i zamrażarek AGD w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zamrażarki; Pakiet 2: Dostawa chłodziarko - zamrażarki; Pakiet 3: Dostawa zamrażarki skrzyniowej; Pakiet 4: Dostawa chłodziarki recyrkulacyjnej; Pakiet 5: Dostawa chłodziarki; Pakiet 6: Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych z wyposażeniem;

Termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

07-06-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-027/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi przeprowadzenia szkoleń dla pracowników i studentów WUM w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

09-06-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2021

Przedmiot zamówienia: Optymalizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 czerwca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

15-06-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa subskrypcji pakietu biurowego i licencji serwerowych oraz oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - dostawa subskrypcji pakietu biurowego i licencji serwerowych, Pakiet 2 - dostawa oprogramowania antywirusowego.

Termin składania ofert: do dnia 15 lipca 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

18-06-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-004/2021

Przedmiot zamówienia: Realizacja, produkcja filmów o charakterze szkoleniowym - instruktażowym

Termin składania ofert: do dnia 28 czerwca 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

25-06-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-020/2021

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badania opinii publicznej na temat stosunku do szczepień ochronnych

Termin składania ofert: do dnia 05 lipca 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

02-07-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-026/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa symulatorów medycznych wysokiej wierności w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zaawansowanego symulatora pacjenta dorosłego z wyposażeniem; Pakiet 2: Dostawa zaawansowanego symulatora dziecka z wyposażeniem; Pakiet 3: Dostawa symulatora USG współpracującego z symulatorem; Pakiet 4: Dostawa zaawansowanego symulatora dziecka z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

06-07-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-028/2021

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Zastosowanie limfocytów CAR-T antyCD19 w niskich dawkach w leczeniu dorosłych chorych na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną i chłoniaka Burkitta. Badanie kliniczne fazy I/II (MERMAID1)”,

Termin składania ofert: do dnia 09 sierpnia 2021 do godziny 12:00

Załączniki ( 1 )

08-07-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rzutników na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

14-07-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-009/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo – naczyniowej w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

16-07-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-005/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia do wykonywania oceny panelu cytokin

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

19-07-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu do badania multimodalnych potencjałów wywołanych

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

19-07-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych do diagnostyki sercowo – naczyniowej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Aparat holterowski z wyposażeniem i oprogramowaniem - 1 zestaw Pakiet 2: System oprogramowania do archiwizacji i analiz holterowskich - 1 komplet Pakiet 3: Platforma telemedyczna z osprzętem - 1 komplet

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

23-07-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie przez Wykonawcę usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 18 sierpnia 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

27-07-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-033/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych do badań

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

28-07-2021

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie robót remontowych i ogólnobudowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - na podstawie umowy ramowej, znak sprawy: AEZ/S-031/2021

Termin składania ofert: do dnia 13 sierpnia 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

29-07-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

04-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-044/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1", znak sprawy AZP/Z-044/2021

Termin składania ofert: do dnia 22 października 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

04-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych, mikropipet, pipet oraz końcówek; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego firmy Milteny i Biotec Pakiet 3: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego Pakiet 4: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych Pakiet 5: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego między innymi firmy Aquaria Pakiet 6: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych Pakiet 7: Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych do posiadanych urządzeń firmy Eppendorf Pakiet 8: Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych Pakiet 9: Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

04-08-2021

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AZP/Z-037/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir)”, numer sprawy AZP/Z-037/2021,

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2021 do godziny 23:59

Załączniki ( 1 )

06-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-036/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa paszy i ściółki dla zwierząt laboratoryjnych w podziale na pakiety, Pakiet 1 Pasza do sterylizacji Pakiet 2 Pasza hodowlana i bytowa nie stetylizowana i nie do sterylizacji Pakiet 3 Ściółka z drewna świerkowego o kształcie kwadratów Pakiet 4 Ściółka z drewna osikowego o kształcie kwadratów

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

11-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Qiagen

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

12-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-034/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa modelu serca – 1 szt. Pakiet 2: Dostawa modelu sercowo - płucnego – 1 szt. Pakiet 3: Dostawa modelu płuc z sercem, krtanią i przeponą – 1 szt. Pakiet 4: Dostawa modelu serca z przełykiem i tchawicą – 1 szt. Pakiet 5: Dostawa modelu układu krążenia - 1 szt. Pakiet 6: Dostawa modelu układu limfatycznego – 1 szt. Pakiet 7: Dostawa modelu układu krążenia człowieka – 1 szt. Pakiet 8: Dostawa modelu serca – 1 szt. Pakiet 9: Dostawa modelu układu pokarmowego 3 części – 1 szt. Pakiet 10: Dostawa modelu organów górnego brzucha – 1 szt. Pakiet 11: Dostawa modelu głowy z mięśniami i naczyniami – 1 szt. Pakiet 12: Dostawa modelu anatomicznego głowy i szyi – 1 szt. Pakiet 13: Dostawa modelu szkieletu człowieka - 1 zestaw; Pakiet 14: Dostawa modelu skóry – 1 szt. Pakiet 15: Dostawa głowy fantomowej stomatologicznej z wyposażeniem – 3 szt. Pakiet 16: Dostawa modelu mięśni stopy - 1 szt. Pakiet 17: Dostawa modelu mięśni nogi – 1 szt. Pakiet 18: Dostawa mechanizmu pracy mięśni ramienia i przedramienia – 1 szt. Pakiet 19: Dostawa planszy układu nerwowego człowieka – 1 szt. Pakiet 20: Dostawa modelu połowy mózgu 1 szt. Pakiet 21: Dostawa modelu przekroju mózgu – 1 szt. Pakiet 22: Dostawa modelu współczulnego układu nerwowego człowieka – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

12-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL Technologies

Termin składania ofert: do dnia 20 sierpnia 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

13-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-043/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, vorteksów, rotorów i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem; Pakiet 2: dostawa autoklawu parowego; Pakiet 3: dostawa komory laminarnej; Pakiet 4: dostawa lamp bakteriobójczych UV; Pakiet 5: dostawa systemu do elektroporacji z wyposażeniem Pakiet 6: dostawa bioreaktora włóknowego z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 27 sierpnia 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

16-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-045/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 26 sierpnia 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

16-08-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2021

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 sierpnia 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

18-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-041/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zautomatyzowanego aparatu do izolacji DNA, RNA

Termin składania ofert: do dnia 27 sierpnia 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

24-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Meble laboratoryjne i dygestoria do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Chemii Organicznej Pakiet 2 - Meble laboratoryjne i dygestorium do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych

Termin składania ofert: do dnia 06 września 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

27-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience

Termin składania ofert: do dnia 06 września 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

01-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: System ultrasonograficzny z dwiema głowicami Pakiet 2: Aparat USG z wyposażeniem, 1 komplet Pakiet 3: Wyposażenie histeroskopu, 1 zestaw Pakiet 4: Akcesoria do histeroskopu,1 zestaw Pakiet 5: Urządzenie do terapii dysfagii- elektrostymulacja i biofeedback, 1 szt. Pakiet 6: Aktywator ultrasoniczny, 2szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

03-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 – Sukcesywne dostawy ciekłego azotu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych w butlach Zamawiającego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Pakiet 3 - Sukcesywne dostawy ciekłego helu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w zbiorniku Wykonawcy Pakiet 4 - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych w butlach Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Pakiet 5 – Sukcesywne dostawy ciekłego helu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w zbiorniku Wykonawcy

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 2 )

06-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-049/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL Technologies

Termin składania ofert: do dnia 15 września 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

08-09-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-024/2021

Przedmiot zamówienia: Opracowanie symulatora opartego na technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR – Virtual/Augmented Reality) przeznaczonego do szkolenia studentów kierunku lekarskiego oraz lekarzy w trakcie specjalizacji

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

08-09-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-031/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie systemu informatycznego wraz z dostawą sprzętu do prowadzenia zajęć z elementami technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, w tym zajęć z podstawowych technik resuscytacji

Termin składania ofert: do dnia 28 października 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

09-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa mebli biurowych i do pomieszczeń socjalnych

Termin składania ofert: do dnia 29 września 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

10-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Skaner szczelinowy - 3 szt. Pakiet nr 2 - Tablet - 2 szt. Pakiet nr 3 - Laptop - 5 szt. Pakiet nr 4 - Laptop – 1 szt. Pakiet nr 5 - Tablet - 1 szt. Pakiet nr 6 - Tablet - 6 szt. Pakiet nr 7 - Skaner płaski - 1 szt. Pakiet nr 8 - Skaner płaski - 1 szt. Pakiet nr 9 - Tablet – 2 szt. Pakiet nr 10 - Okulary VR - 11 szt. Pakiet nr 11 - Tablet graficzny – 1 szt. Pakiet nr 12 - Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 21 września 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

13-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r: Pakiet 1 - Tor wizyjny egzoskopowo-endoskopowy Pakiet 2 - Zestaw endoskopowy z obrazowaniem NBI i z kanałem roboczym Pakiet 3 - Zestaw endoskopowy fiberoskopowy z funkcją stroboskopu Pakiet 4 - Zestaw endoskopowy fiberoskopowy z funkcją stroboskopu i bronchofiberoskopu Pakiet 5 - Zestaw endoskopowy fiberoskopowy do rehabilitacji połykania Pakiet 6 - Zestaw endoskopowy z zestawem sztywnych optyk Pakiet 7 - Mikroskop zabiegowy z torem wizyjnym Pakiet 8 - Mikroskop konsultacyjny z torem wizyjnym Pakiet 9 - Aparat ultrasonograficzny z elastometrią / elastografią Pakiet 10 - Zestaw do elektrochirurgii i koagulacji Pakiet 11 - Laser diodowy Pakiet 12 - Tympanometr kliniczny Pakiet 13 - Audiometr kliniczny Pakiet 14 - Platforma do badań elektrofizjologicznych ABR i ASSR Pakiet 15 - Urządzenie do terapii dysfagii-elektrostymulacji i biofeedback Pakiet 16 - Myjnia do endoskopów Pakiet 17 - Zestaw do diagnostyki vHIT Pakiet 18 - Lampa operacyjna Pakiet 19 - Zestaw endoskopowo fiberoskopowy Pakiet 20 - System do otoendoskopii z fiberoskopem

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 2 )

13-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-048/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa z instalacją macierzy dyskowej z wyposażeniem oraz serwerowych dysków twardych i innego sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa macierzy dyskowej z wyposażeniem; Pakiet 2: Dostawa dysków twardych; Pakiet 3: Dostawa przełącznika sieciowego; Pakiet 4: Dostawa monitora.

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

14-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Roche lub równoważnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 28 września 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

16-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-036/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, vorteksów, rotorów i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety znak sprawy AZP/Z-036/2021 Pakiet 1: Dostawa inkubatora CO2; Pakiet 2: Dostawa mieszadła mechanicznego z wyposażeniem; Pakiet 3: Dostawa mieszadeł magnetycznych z grzaniem i wyposażeniem; Pakiet 4: Dostawa suszarki laboratoryjnej; Pakiet 5: Dostawa wag analitycznych; Pakiet 6: Dostawa systemu do oczyszczania wody z wyposażeniem; Pakiet 7: Dostawa zestawów do elektroforezy z wyposażeniem; Pakiet 8: Dostawa mikroskopów biologicznych; Pakiet 9: Dostawa autoklawu z wyposażeniem; Pakiet 10: Dostawa czytnika wielodetekcyjnego; Pakiet 11: Dostawa systemu do elektroporacji z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 06 października 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

20-09-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie konserwacji i napraw urządzeń sanitarnych oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 05 października 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

21-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-047/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych, w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami: Pakiet 1: Dostawa aparatów EKG 12-odprowadzeniowych; Pakiet 2: Dostawa kardiomonitorów; Pakiet 3: Dostawa aparatów do mierzenia ciśnienia tętniczego; Pakiet 4: Dostawa aparatów do oceny fenotypu naczyniowego.

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

21-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-053/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Stół zabiegowy (1 szt.) Pakiet 2 – Fotel laryngologiczny wielofunkcyjny (6 szt.) Pakiet 3 – Fotel laryngologiczny konsultacyjny (4 szt.) Pakiet 4 – Szafa do endoskopów (4 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 30 września 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

30-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych oraz lodówek i zamrażarek AGD w podziale na pakiety: Pakiet 1: Chłodziarko – zamrażarka, 1 szt. Pakiet 2: Chłodziarko – zamrażarka, 1 szt. Pakiet 3: Chłodziarko – zamrażarka, 1 szt. Pakiet 4: Chłodziarko – zamrażarka, 2 szt. Pakiet 5: Chłodziarko-zamrażarka, 1 szt. Pakiet 6: Zamrażarka szufladowa, 1 szt. Pakiet 7: Zamrażarka szufladowa, 1 szt. Pakiet 8: Zamrażarka niskotemperaturowa, 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 15 października 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

01-10-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa ciepła do obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-048/2021

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 2 )

01-10-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Chemii Organicznej

Termin składania ofert: do dnia 11 października 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

05-10-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-051/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa platformy szkoleniowej z pakietem VR

Termin składania ofert: do dnia 05 listopada 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

05-10-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-057/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-057/2021

Termin składania ofert: do dnia 15 października 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 2 )

05-10-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL Technologies

Termin składania ofert: do dnia 13 października 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

06-10-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-058/2021

Termin składania ofert: do dnia 21 października 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 2 )

11-10-2021

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie termomodernizacji budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

19-10-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-054/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Wytrząsarka z inkubatorem (1 szt.) Pakiet 2 – Naczynie Dewara (1 szt.) Pakiet 3 – Lampa bakteriobójcza UV bezpośredniego działania (4 szt.), Lampa bakteriobójcza UV przepływowa (2 szt.) Pakiet 4 – Wirówka z wyposażeniem (1 szt.) Pakiet 5 – Miniwytrząsarka laboratoryjna (1 szt.) Pakiet 6 – Wirówka z wyposażeniem (1 szt.) Pakiet 7 – Waga precyzyjna (1 szt.) Pakiet 8 – Wytrząsarka (1 szt.) Pakiet 9 – Miniwytrząsarka (1 szt.) Pakiet 10 – Wirówka (1 szt.) Pakiet 11 – Łuskarka do lodu (1 szt.) Pakiet 12 – Wirówko – worteks z wyposażeniem (1 szt.) Pakiet 13 – Wstrząsarka typu worteks (3 szt.) Pakiet 14 – Wstrząsaka do płytek mikrolitrowych (1 szt.) Pakiet 15 – Wirówka (1 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

22-10-2021

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-064/2021

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 09 listopada 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 2 )

25-10-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-053/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znak sprawy AZP/Z-053/2021

Termin składania ofert: do dnia 02 listopada 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

27-10-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-052/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa fotela ginekologicznego – 1 szt.; Pakiet 2: Dostawa wózka reanimacyjnego - 5 szt.; Pakiet 3: Dostawa stolika do pielęgnacji noworodka - 1 szt.; Pakiet 4: Dostawa kozetki lekarskiej 20 szt.; Pakiet 5: Dostawa stanowiska do iniekcji – 2 szt.; Pakiet 6: Dostawa łóżka intensywnej opieki medycznej – 3 szt. oraz łóżka pacjenta – 2 szt.; Pakiet 7: Dostawa łóżka ortopedycznego – 2 szt.; Pakiet 8: Dostawa stanowiska do badania i pielęgnacji noworodka – 1 szt.; Pakiet 9: Dostawa łóżka szpitalnego – 1 szt.;

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

29-10-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-039/2021

Przedmiot zamówienia: Skonstruowanie, ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa hełmu do leczenia ostrej hipoksemicznej niewydolności oddychania wraz z urządzeniami pomocniczymi, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

02-11-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa maseczek FFP2 oraz fartuchów izolacyjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa maseczek FFP2 Pakiet 2 - Dostawa fartuchów izolacyjnych

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

02-11-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie urządzeń stomatologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa systemu CAD/CAM; Pakiet 2 – Dostawa symulatora VR do celów dydaktycznych; Pakiet 3 – Dostawa aparatu RTG do zdjęć wewnątrzustnych.

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

04-11-2021

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-035/2021

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM w zakresie dydaktyki medycznej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM "Training how to teach" – poziom podstawowy w języku polskim; Pakiet 2: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM "Training how to teach" – poziom zaawansowany w języku polskim; Pakiet 3: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM „Zaawansowane metody oceny” w języku polskim i angielskim.

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

05-11-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-055/2021

Przedmiot zamówienia: Serwis i konserwacja instalacji systemów sygnalizacji alarmu pożaru SSP, instalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO oraz instalacji zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE w obiektach WUM,

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

10-11-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-022/2021

Przedmiot zamówienia: Wytwarzanie oraz dostarczanie badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATIMP) CART anty CD-19 na potrzeby badania klinicznego

Termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

15-11-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HP; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK; Pakiet 3: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki XEROX; Pakiet 4: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących. (dot. innych marek niż wymienione w Pakiecie od 1 do 3).

Termin składania ofert: do dnia 26 listopada 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

18-11-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

24-11-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2021

Przedmiot zamówienia: Zapewnienie gwarancji i wsparcia na klaster urządzeń firewall zabezpieczający sieć internetową WUM w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

26-11-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety Pakiet 1: Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego firmy Milteny i Biotec Pakiet 2: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych, mikropipet, pipet oraz końcówek Pakiet 3: Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych Pakiet 4: Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 10 grudnia 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

01-12-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-068/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paliw silnikowych, znak sprawy: AEZ/S-068/2021

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

01-12-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2022-2024

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

06-12-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-056/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu RTV i multimedialnego w podziale na pakiety znak sprawy AZP/Z-056/2021 Pakiet 1: Dostawa telewizora LED „A”; Pakiet 2: Dostawa telewizora LED „B”; Pakiet 3: Dostawa telewizora LED „C”; Pakiet 4: Dostawa telewizora LED „D”; Pakiet 5: Dostawa telewizora LED „E”; Pakiet 6: Dostawa telewizora LED „F”; Pakiet 7: Dostawa telewizorów i stojaków mobilnych; Pakiet 8: Dostawa zestawu multimedialnego: tablica + projektor Pakiet 9: Dostawa projektora „A” Pakiet 10: Dostawa projektora „B”

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

10-12-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych i metalowych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - regały metalowe ze stali nierdzewnej, Pakiet 2 - szafy metalowe, Pakiet 3 - regały metalowe, Pakiet 4 - szafa metalowa i wózek metalowy, Pakiet 5 - meble biurowe, Pakiet 6 - szafa aktowa i stoły gastronomiczne, Pakiet 7 - meble tapicerowane, Pakiet 8 - krzesła biurowe

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

14-12-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-050/2021

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO), dla badania klinicznego fazy II „Zastosowanie leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy (...)

Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

15-12-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – System przechowywania komórek wraz z monitoringiem temperatury – 1 zestaw; Pakiet 2 – Analizator składu ciała z oprogramowaniem i kolumną – 1 szt.; Pakiet 3 – Pompa infuzyjna strzykawkowa – 1 szt.; Pakiet 4 – Analizator do mierzenia gęstości zawiesiny bakteryjnej – 1 szt.; Pakiet 5 – Elektrostymulator dwukanałowy – 1 szt.; Pakiet 6 – Autoklaw parowy – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 17 stycznia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

16-12-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-071/2021 Pakiet 1: odczynniki wytwarzane przez firmę Dako, Pakiet 2: odczynniki wytwarzane przez firmę Biological Industries, Pakiet 3: odczynniki wytwarzane przez firmę Biomerieux.

Termin składania ofert: do dnia 28 grudnia 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

17-12-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie urządzeń stomatologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa systemu CAD/CAM Pakiet 2 – Dostawa urządzenia do konserwacji końcówek stomatologicznych z wyposażeniem - 1 kpl. Pakiet 3 – Dostawa aparatu RTG do zdjęć wewnątrzustnych – 1 szt. Pakiet 4 – Lampa polimeryzacyjna – 2 szt. Pakiet 5 – Mikrosilnik endodontyczny z endometrem – 1 szt. Pakiet 6 – Turbina wysokoobrotowa – 4 szt. Pakiet 7 – Polimeryzator – 1 szt. Pakiet 8 – Endometr – 1 szt. Pakiet 9 – Lampa zabiegowa mobilna – 11 szt. Pakiet 10 – Autoklaw parowy z wyposażeniem – 1 szt. Pakiet 11 – Zestaw do uplastyczniania i wypełnienia ciekłą gutaperką 1 kpl. Pakiet 12 – Urządzenie do czyszczenia i konserwacji akcesoriów stomatologicznych – 1 szt. Pakiet 13 - Stołowa odlewnia indukcyjna – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

17-12-2021

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AZP/Z-059/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1”

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2022 do godziny 15:30

Załączniki ( 1 )

22-12-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – System oczyszczania wody -1 szt. Pakiet 2 – Demineralizator - 1 szt. Pakiet 3 – Dygestorium nablatowe - 1 szt. Pakiet 4 – Stereoskop z wyposażeniem - 4 szt. Pakiet 5 – Destylator elektryczny - 1 szt. Pakiet 6 – Wirówka laboratoryjna - 1 szt. Pakiet 7 – Łaźnia wodna- 1 szt. Pakiet 8 – Wytrząsarka - 1 szt. Pakiet 9 – Myjka ultradźwiękowa - 1 szt. Pakiet 10 – Mieszadło magnetyczne - 1 szt. Pakiet 11 – Mikroskop - 1 szt. Pakiet 12 – Łaźnia wodna – 2 kpl. Pakiet 13 – Mieszadło magnetyczne – 2 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej „Pakietami od 1 do 13” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 - 2.13 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 20 stycznia 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 3 )

29-12-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-076/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

30-12-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-058/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowej obsługi wsparcia technicznego dla urządzeń Centralnego Wydruku

Termin składania ofert: do dnia 24 stycznia 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

30-12-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-069/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znak sprawy: AEZ/S-069/2021

Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 2 )

31-12-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-077/2021

Przedmiot zamówienia: Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych na 2022 rok do biblioteki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

31-12-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-042/2021

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO) dla badania oznaczonego jako (...)w ramach projektu pn.: “Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network, znak sprawy AZP/Z-042/2021 Numer referencyjny: AZP/Z-042/2021

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

31-12-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa defibrylatorów i respiratorów w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Defibrylator z kardiowersją, stymulacją, monitorowaniem EKG - 1 szt. Pakiet 2 – Defibrylator manualny 1 szt. Pakiet 3 – Defibrylator manualny z kardiowersją i stymulacją przezskórną – 3 szt. Pakiet 4 – Defibrylator automatyczny treningowy AED – 3 szt. Pakiet 5 – Respirator - 2 szt. Pakiet 6 – Respirator transportowy - 1 szt. Pakiet 7 – Defibrylator szkoleniowy A - 2 szt. Pakiet 8 – Defibrylator szkoleniowy B - 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

31-12-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-040/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa trenażerów laparoskopowych z wyposażeniem Pakiet 2: Dostawa modelu anatomicznego torsu dwupłciowego Pakiet 3: Dostawa modelu anatomicznego układu moczowego dwupłciowego Pakiet 4: Dostawa anatomicznego modelu mięśniowego ręki Pakiet 5: Dostawa modelu trzustki ze śledzioną i dwunastnicą Pakiet 6: Dostawa modelu żołądka Pakiet 7: Dostawa modelu miednicy żeńskiej Pakiet 8: Dostawa modelu męskich narządów płciowych Pakiet 9: Dostawa modelu mięśni ramienia z obręczą barkową Pakiet 10: Dostawa modelu miednicy męskiej Pakiet 11: Dostawa modelu nerki i nadnercza Pakiet 12: Dostawa modelu układu moczowego Pakiet 13: Dostawa modelu narządów żeńskiego układu moczowo–płciowego Pakiet 14: Dostawa modelu mięśni ramienia Pakiet 15: Dostawa modelu wątroby Pakiet 16: Dostawa modelu anatomicznego wątroby z trzustką i dwunastnicą Pakiet 17: Dostawa trenażera do nauki badania zmian w piersi Pakiet 18: Dostawa modelu serca Pakiet 19: Dostawa modelu torsu z otwartymi plecami Pakiet 20: Dostawa modelu sercowo-płucnego Pakiet 21: Dostawa modelu płuc z sercem, krtanią i przeponą Pakiet 22: Dostawa modelu układu krążenia Pakiet 23: Dostawa modelu organów górnego brzucha Pakiet 24: Dostawa modelu głowy z mięśniami i naczyniami Pakiet 25: Dostawa modelu rdzenia kręgowego w kanale kręgowym Pakiet 26: Dostawa modelu narządów zmysłu Pakiet 27: Dostawa modelu przekroju środkowego jamy nosowej, ustnej i gardła Pakiet 28: Dostawa trenażerów do badania oka Pakiet 29: Dostawa fantomów głowy z uzębieniem

Termin składania ofert: do dnia 28 stycznia 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

31-12-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-074/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety Pakiet 1: Tablet - 5 szt. Pakiet 2: Tablet - 11 szt. Pakiet 3: Tablet - 3 szt. Pakiet 4: Skaner - 1 szt. Pakiet 5: Skaner płaski – 1 szt. Pakiet 6: Laptop - 1 szt. Pakiet 7: Skaner - 1 szt. Pakiet 8: Komputer All in One z systemem operacyjnym - 1 szt. Pakiet 9: Komputer All in One – 2 szt. Pakiet 10: Laptop - 1 szt. Pakiet 11: Laptop – 1 szt. Pakiet 12: Laptop z wyposażeniem – 1 szt. Pakiet 13: Tablet – 1 szt. Pakiet 14: Mobilna stacja robocza – 1 szt. Pakiet 15: Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. Pakiet 16: Laptop – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

31-12-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Rozmontowany pełny szkielet - 1 szt., Mini figura mięśniowa - 1 szt., Model skóry człowieka - 1 szt., Środkowy i czołowy przekrój głowy - 1 szt., Fazy rozwoju uzębienia - 1 szt., Narząd Cortiego w trójwymiarze - 1 szt.,Model płuc z krtanią i sercem - 1 szt.,Model oka, 5-cio krotne powiększenie - 1 szt., Model chorób serca - 1 szt., Model trzustki, woreczka żółciowego i śledziony - 1 szt., Model układu pokarmowego - 1 szt., Model przekroju nefronu - 1 szt., Układ moczowy męski - ilość: 1 szt., Model nerki z tylnymi organami górnego brzucha - 1 szt., Model macicy z chorobami - 1 szt.,Model miednicy męskiej - 1 szt., Model miednicy żeńskiej - 1 szt., Zestaw do szycia krocza wraz z narzędziami – 8 szt., Fantom do nauki i ćwiczeń pobierania krwi - 1 szt. Pakiet 2 - Żeński symulator do treningu i nauki cewnikowania pęcherza moczowego - 1 szt., Fantom ginekologiczny - 1 szt., Model do nauki leczenia odleżyn - 1 szt. Pakiet 3 – Trenażer -1 kpl. Pakiet 4 - Zaawansowany fantom do ćwiczeń resuscytacyjnych - 1 szt. Pakiet 5 - Model niemowlęcia -1 szt. Pakiet 6 - Symulator położniczy porodowy - 1 szt. Pakiet 7 - Plansza pn. szkielet człowieka - 1 szt. Pakiet 8 - Model Mózgu - 1 szt. Pakiet 9 - Model wątroby z pęcherzykiem żółciowym, trzustką i dwunastnicą - 1 szt. Pakiet 10 - Model żołądka z wrzodami - 1 szt. Pakiet 11 - Fantom dziecka do nauki podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci -1 szt Pakiet 12 - Fantom BLS osoby dorosłej - 1 szt. Pakiet 13 - Trenażer do nauki udrożniania dróg oddechowych u osób dorosłych – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2022 do godziny 10:30