Archiwum 2021 (78)

19-02-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-003/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa komputerów innych nieobjętych umowami sukcesywnymi Pakiet 1: Dostawa skanera A4; Pakiet 2: Dostawa laptopa do analizowania danych; Pakiet 3: Dostawa laptopa o dużej mobilności; Pakiet 4: Dostawa skanera A3; Pakiet 5: Dostawa stacji roboczej i monitora; Pakiet 6: Dostawa stacji roboczej i monitora; Pakiet 7: Dostawa tabletu graficznego.

Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

23-02-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza

Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

25-02-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odzieży i materiałów do utrzymania czystości w laboratoriach oraz środków do utrzymania czystości i higieny Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej; Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa materiałów do utrzymania czystości; Pakiet 3 – Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej; Pakiet 4 – Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych Pakiet 5 – Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości i higieny

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

04-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych oraz lodówek i zamrażarek AGD, w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Chłodziarka laboratoryjna z wyposażeniem – 1 szt. Pakiet nr 2 - Zamrażarka niskotemperaturowa ze stelażami – 1 szt. Pakiet nr 3 - Lodówka przenośna – 1 szt. Pakiet nr 4 - Mini lodówka – 1 szt. Pakiet nr 5 - Chłodziarko – zamrażarka – 1 szt. Pakiet nr 6 - Zamrażarka szufladowa I – 1 szt. Pakiet nr 7 - Lodówka z zamrażarką – 1 szt. Pakiet nr 8 - Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt. Pakiet nr 9 - Zamrażarka szufladowa II – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2021 do godziny 11:00

05-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-002/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa monitora medycznego; Pakiet 2: Dostawa zestawów do nebulizacji dla noworodków 8 kpl.

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

08-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pakiet 1-Rękawice diagnostyczne lateksowe, Pakiet 2-Rękawice diagnostyczne winylowe, Pakiet 3-Rękawice diagnostyczne nitrylowe, Pakiet 4-Rękawice chirurgiczne.

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2021 do godziny 11:00

10-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson

Termin składania ofert: do dnia 19 marca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

10-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę StemCell Technologies.

Termin składania ofert: do dnia 22 marca 2021 do godziny 10:00

11-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Sigma-Aldrich

Termin składania ofert: do dnia 25 marca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

12-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Techne

Termin składania ofert: do dnia 25 marca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

19-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 kwietnia 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

19-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-013/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa separatora komórkowego

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

22-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-010/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)", znak sprawy AZP/Z-010/2021

Termin składania ofert: do dnia 23 kwietnia 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

29-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-014/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, vorteksów, rotorów i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety. Pakiet 1: Dostawa systemu do dokumentacji żeli wraz z transluminatorami Pakiet 2: Dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem oraz wirnikiem Pakiet 3: Dostawa wirówki z chłodzeniem i wyposażeniem Pakiet 4: Dostawa miernika pH wraz z elektrodą 5 kpl. Pakiet 5: Dostawa wirówki nablatowej 9 szt.

Termin składania ofert: do dnia 15 kwietnia 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

29-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-014/2021 Pakiet 1: Medyczne lupy operacyjne – 2 komplety Pakiet 2: Dermatoskop – 1 komplet Pakiet 3: Aparat kriochirurgiczny – 2 komplety Pakiet 4: Urządzenie diagnostyczne i pomiarowe kręgosłupa – 1 sztuka Pakiet 5: Głowica USG – 1 sztuka Pakiet 6: Spirometr – 1 sztuka Pakiet 7: Analizator hemoglobiny – 2 sztuki Pakiet 8: Analizator kwasu mlekowego – 1 sztuka Pakiet 9: Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego z przetwornikiem IBP wraz z zamkniętym systemem godzinnej zbiorki moczu - 35 zestawów Pakiet 10: Histerskop diagnostyczno – operacyjny – 1 sztuka Pakiet 11: Aparat holterowski do pomiaru ciśnienia z oprogramowaniem – 1 sztuka Pakiet 12: Doppler naczyniowy – 1 sztuka

Termin składania ofert: do dnia 13 kwietnia 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

31-03-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 kwietnia 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

31-03-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-015/2021

Przedmiot zamówienia: Synteza urolityny A na skalę półtechniczną wraz z dostarczeniem powstałej w wyniku syntezy urolityny A w ilości 500 g

Termin składania ofert: do dnia 09 kwietnia 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

01-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Promega

Termin składania ofert: do dnia 15 kwietnia 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-011/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1"

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa robota chirurgicznego z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 12 maja 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-008/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków"

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-012/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leków oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)”

Termin składania ofert: do dnia 04 maja 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-001/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie przygotowania, konfiguracji, udostępnienia oraz utrzymania systemu Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF) wraz z modułem IWRS oraz systemów elektronicznych zarządzania dokumentacją badania klinicznego i dokumentacją badacza w ramach projektu pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)”

Termin składania ofert: do dnia 07 maja 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

02-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-017/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa tabletu – 1 szt.; Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.; Pakiet 3: Dostawa laptopów – 3 szt.; Pakiet 4: Dostawa komputera stacjonarnego – 1 szt.; Pakiet 5: Dostawa Gogli VR – 1 szt.; Pakiet 6: Dostawa Gogli VR – 5 szt.; Pakiet 7: Dostawa Gogli AR – 4 szt.; Pakiet 8: Dostawa laptopów – 5 szt.; Pakiet 9: Dostawa tabletów – 25 szt.; Pakiet 10: Dostawa tabletu – 1 szt.;

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

08-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-018/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa głowy fantomowej, modelu ortodontycznego i zestawu zębów do modelu ortodontycznego; Pakiet 2: Dostawa modelu choroby zęba; Pakiet 3: Dostawa trenażera do nauki cewnikowania pęcherza; Pakiet 4: Dostawa modelu do nauki pielęgnacji ran i bandażowania; Pakiet 5: Dostawa trenażera iniekcji domięśniowych; Pakiet 6: Dostawa modelu pielęgnacji stomii; Pakiet 7: Dostawa fantomu niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej Pakiet 8: Dostawa zestawów do profilaktyki przeciwodleżynowej; Pakiet 9: Dostawa modelu pielęgnacji ran odleżynowych; Pakiet 10: Dostawa zaawansowanego fantomu pielęgnacyjnego pacjenta dorosłego z wyposażeniem.

Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

08-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-006/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu do zarządzania i archiwizacji kardiologicznych badań obrazowych oraz możliwością wykonywania kompleksowych analiz

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

09-04-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, naprawy i pogotowia technicznego dźwigów i innych urządzeń transportu bliskiego (UTB), w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 – Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy Schindler w budynku Apteki przy ul. Nielubowicza 5; Pakiet nr 2 - Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy OTIS w budynkach Rektoratu i Centrum Dydaktycznego; Pakiet nr 3 – Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy Winda Warszawa w obiektach WUM; Pakiet nr 4 – Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy KONE w Centrum Biblioteczno Informacyjnym; Pakiet nr 5 – Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy Prolift w Domu Medyka ul. Oczki 1 A; Pakiet nr 6 - Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego dźwigów firmy City Lift w Centrum Badań Przedklinicznych ul. Banacha 1B; Pakiet nr 7 – Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego platform firmy Vimec S.P.A. Włochy w obiektach WUM przy ul. Ciołka 27 i ul. Oczki 1; Pakiet nr 8 - Świadczenie usług konserwacji, napraw i pogotowia technicznego pozostałych UTB w WUM.

Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2021 do godziny 10:00

15-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa komputerów dedykowanych do obliczeń naukowych, w podziale na części zamówienia, zwanych dalej Pakietami od 1 do 4: Pakiet 1 - Stacja robocza A – 1 szt. Pakiet 2 - Stacja robocza B – 1 szt. Pakiet 3 - Stacja robocza C – 5 szt. Pakiet 4 - Laptop – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

16-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa telewizorów i innych urządzeń audio video z podziałem na następujące pakiety: Pakiet 1 - Telewizory A – 4 szt. Pakiet 2 - Telewizory B – 4 szt. Pakiet 3 - Telewizory C – 2 szt. Pakiet 4 - Telewizor D – 1 szt. Pakiet 5 - Telewizor E – 1 szt. Pakiet 6 - Telewizor F – 1 szt. Pakiet 7 - Gogle VR – 2 szt. Pakiet 8 - Tablety graficzne A – 2 szt. Pakiet 9 –Tablet graficzny B - 1 szt. Pakiet 10 –Tablet graficzny C - 1 szt. Pakiet 11 –Tablet graficzny D - 1 szt. Pakiet 12 –Tablet graficzny E - 1 szt. Pakiet 13 - Monitor interaktywny - 1 szt. Pakiet 14 – Mini projektor -1 szt. Pakiet 15 – Projektor multimedialny – 1 szt. Pakiet 16 – Projektor z wyposażeniem – 1 szt. Pakiet 17 - Projektory – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 28 kwietnia 2021 do godziny 10:00

16-04-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 39/2021

Przedmiot zamówienia: Usługa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2021 do godziny 12:00

Załączniki ( 1 )

19-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Merck i Agilent Technologies w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Merck Pakiet 2 - Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Agilent Technologies

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

19-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów oraz mebli medycznych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: 1. Fantomy do pracy dydaktycznej – 5 szt. 2. Modele edukacji medycznej – 3 szt. 3. Trenażer do nauki osłuchiwania szmerów oddechowych dziecka – 1 szt. 4. Trenażer do zakładania sondy nosowo – żołądkowej – 1 szt. 5. Fantomy medyczne – 3 szt. 6. Model anatomiczny szkieletu człowieka I – 1 szt. 7. Model anatomiczny szkieletu człowieka II – 1 szt. 8. Fantom niemowlęcia do treningu zaawansowanych czynności ratunkowych – 1 zestaw 9. Trenażer do nauki udrożniania dróg oddechowych u osób dorosłych – 2 szt. 10. Zestaw modeli anatomicznych – 7 szt. 11. Fantom do treningu znieczulania stomatologicznego – 3 szt. 12. Fantom głowy z uzębieniem – 6 zestawów 13. Modele do nauki akupunktury – 2 szt. 14. Leżanka do badań ultrasonograficznych – 1 zestaw 15. Trenażer do nauki cięcia i szycia chirurgicznego – 1 zestaw 16. Symulator porodu – 1 zestaw 17. Modernizacja manekina (posiadanego przez jednostkę) Resusci Anne QCPR – 1 komplet 18. Stół rehabilitacyjny – 1 szt. 19. Wózek inwalidzki aktywny – 1 szt. 20. Wózek oddziałowy – 4 szt. 21. Fotel do pobierania krwi – 1 szt. 22. Fantom dziecka do zabiegów w ratownictwie medycznym i pielęgniarstwie – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 - 2.22 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

23-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-007/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir)

Termin składania ofert: do dnia 18 czerwca 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

23-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience

Termin składania ofert: do dnia 04 maja 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

23-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Urządzenie do wytrząsania i mieszania – 1 szt. Pakiet 2 - Waga analityczna – 1 szt. Pakiet 3 - Automat myjąco – dezynfekujący – 1 szt. Pakiet 4 - Zestaw do utrzymywania temperatury zwierząt laboratoryjnych – 1 szt. Pakiet 5 - Płyta grzewcza – 1 szt. Pakiet 6 - Łaźnia wodna – 1 szt. Pakiet 7 - Cieplarka laboratoryjna – 1 szt. Pakiet 8 - Wirówka laboratoryjna – 1 szt. Pakiet 9 - Waga laboratoryjna – 2 szt. Pakiet 10 - Miniwytrząsarka – 1 szt. Pakiet 11 - Mikroskop diagnostyczny z kamerą mikroskopową - 1 zestaw Pakiet 12 - Mieszalnik do alginatów – 1 szt. Pakiet 13 - Lampa wirusobójcza / bakteriobójcza – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

24-04-2021

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2021

Przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczeń w budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii WUM dla potrzeb dydaktycznych Centrum Symulacji Medycznych WUM

Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

30-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa produktów do badań laboratoryjnych; Pakiet 2: Dostawa akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych; Pakiet 3: Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych; Pakiet 4: Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 5: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 01 czerwca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

30-04-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500, HiScan SQ oraz NovaSeq 6000

Termin składania ofert: do dnia 02 czerwca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

30-04-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-023/2021

Przedmiot zamówienia: Synteza urolityny A na skalę półtechniczną wraz z dostarczeniem powstałej w wyniku syntezy urolityny A w ilości 500 g

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

09-05-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych innych niż objęte umowami sukcesywnymi w podziale na pakiety: Pakiet 1 - regały metalowe ze stali nierdzewnej Pakiet 2 - krzesła i fotele biurowe Pakiet 3 - meble biurowe do Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii Pakiet 4 - metalowe szafki skrytkowe Pakiet 5 - meble tapicerowane do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego Pakiet 6 - metalowe szafy aktowe do Kliniki chorób Zakaźnych dla Dorosłych Pakiet 7 - metalowe szafy ubraniowe do Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów Pakiet 8 - meble metalowe do Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów Pakiet 9 - meble biurowe do Studium Historii Medycyny Pakiet 10 - regały metalowe do Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstawa Fitoterapii Pakiet 11 - metalowa szafa aktowa do Zakładu Rehabilitacji Pakiet 12 - metalowe szafy ubraniowe Pakiet 13 - fotele tapicerowane Pakiet 14 - stolik do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego Pakiet 15 - wersalki tapicerowane Pakiet 16 - Taborety do laboratorium Zakładu Badania Środowiska Pakiet 17 - Taborety do laboratorium Zakładu Immunologii Klinicznej

Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

12-05-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-029/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów do mechanicznej perfuzji wątroby

Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

13-05-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-025/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli medycznych w podziale na pakiety Pakiet 1: Dostawa łóżeczka dla noworodka Pakiet 2: Dostawa łóżka do intensywnej terapii wraz z materacem Pakiet 3: Dostawa łóżka pediatrycznego do intensywnej terapii wraz z materacem Pakiet 4: Dostawa fotela ginekologicznego Pakiet 5: Dostawa stanowiska przyściennego

Termin składania ofert: do dnia 27 maja 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

21-05-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-019/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie systemu informatycznego "openCardio" w ramach realizacji projektu: openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia"

Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

25-05-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-016/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa platformy szkoleniowej z pakietem VR

Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

27-05-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa komputerów dedykowanych do obliczeń naukowych Pakiet 1 - Stacja robocza A - 1 szt. Pakiet 2 - Stacja robocza B - 1 szt. Pakiet 3 - Stacja robocza C - 5 szt. Pakiet 4 - Laptop - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 10 czerwca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-05-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa paszy i ściółki dla zwierząt w podziale na pakiety Pakiet 1 Pasza sterylna Pakiet 2 Pasza hodowlana i bytowa Pakiet 3 Ściółka wiórowa, naturalna z drzew świerkowych Pakiet 4 Ściółka z włókien drewna świerkowego o wyglądzie kubicznym

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

31-05-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-030/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych oraz lodówek i zamrażarek AGD w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa zamrażarki; Pakiet 2: Dostawa chłodziarko - zamrażarki; Pakiet 3: Dostawa zamrażarki skrzyniowej; Pakiet 4: Dostawa chłodziarki recyrkulacyjnej; Pakiet 5: Dostawa chłodziarki; Pakiet 6: Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych z wyposażeniem;

Termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

07-06-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-027/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi przeprowadzenia szkoleń dla pracowników i studentów WUM w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

09-06-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2021

Przedmiot zamówienia: Optymalizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 czerwca 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

15-06-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa subskrypcji pakietu biurowego i licencji serwerowych oraz oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - dostawa subskrypcji pakietu biurowego i licencji serwerowych, Pakiet 2 - dostawa oprogramowania antywirusowego.

Termin składania ofert: do dnia 15 lipca 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

18-06-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-004/2021

Przedmiot zamówienia: Realizacja, produkcja filmów o charakterze szkoleniowym - instruktażowym

Termin składania ofert: do dnia 28 czerwca 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

25-06-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-020/2021

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badania opinii publicznej na temat stosunku do szczepień ochronnych

Termin składania ofert: do dnia 05 lipca 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

06-07-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-028/2021

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Zastosowanie limfocytów CAR-T antyCD19 w niskich dawkach w leczeniu dorosłych chorych na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną i chłoniaka Burkitta. Badanie kliniczne fazy I/II (MERMAID1)”,

Termin składania ofert: do dnia 09 sierpnia 2021 do godziny 12:00

Załączniki ( 1 )

08-07-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy rzutników na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

14-07-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-009/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo – naczyniowej w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

16-07-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-005/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia do wykonywania oceny panelu cytokin

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

19-07-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu do badania multimodalnych potencjałów wywołanych

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

19-07-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-037/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych do diagnostyki sercowo – naczyniowej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Aparat holterowski z wyposażeniem i oprogramowaniem - 1 zestaw Pakiet 2: System oprogramowania do archiwizacji i analiz holterowskich - 1 komplet Pakiet 3: Platforma telemedyczna z osprzętem - 1 komplet

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

23-07-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie przez Wykonawcę usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 18 sierpnia 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

27-07-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-033/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych do badań

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

29-07-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

04-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-044/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1", znak sprawy AZP/Z-044/2021

Termin składania ofert: do dnia 22 października 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

04-08-2021

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AZP/Z-037/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir)”, numer sprawy AZP/Z-037/2021,

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2021 do godziny 23:59

Załączniki ( 1 )

06-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-036/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa paszy i ściółki dla zwierząt laboratoryjnych w podziale na pakiety, Pakiet 1 Pasza do sterylizacji Pakiet 2 Pasza hodowlana i bytowa nie stetylizowana i nie do sterylizacji Pakiet 3 Ściółka z drewna świerkowego o kształcie kwadratów Pakiet 4 Ściółka z drewna osikowego o kształcie kwadratów

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

12-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę STEMCELL Technologies

Termin składania ofert: do dnia 20 sierpnia 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

13-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-043/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa wirówek, vorteksów, rotorów i innych drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem; Pakiet 2: dostawa autoklawu parowego; Pakiet 3: dostawa komory laminarnej; Pakiet 4: dostawa lamp bakteriobójczych UV; Pakiet 5: dostawa systemu do elektroporacji z wyposażeniem Pakiet 6: dostawa bioreaktora włóknowego z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 27 sierpnia 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

16-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-045/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 26 sierpnia 2021 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

16-08-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2021

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 sierpnia 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

24-08-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Meble laboratoryjne i dygestoria do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Chemii Organicznej Pakiet 2 - Meble laboratoryjne i dygestorium do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych

Termin składania ofert: do dnia 06 września 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

01-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: System ultrasonograficzny z dwiema głowicami Pakiet 2: Aparat USG z wyposażeniem, 1 komplet Pakiet 3: Wyposażenie histeroskopu, 1 zestaw Pakiet 4: Akcesoria do histeroskopu,1 zestaw Pakiet 5: Urządzenie do terapii dysfagii- elektrostymulacja i biofeedback, 1 szt. Pakiet 6: Aktywator ultrasoniczny, 2szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

09-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa mebli biurowych i do pomieszczeń socjalnych

Termin składania ofert: do dnia 29 września 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

10-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Skaner szczelinowy - 3 szt. Pakiet nr 2 - Tablet - 2 szt. Pakiet nr 3 - Laptop - 5 szt. Pakiet nr 4 - Laptop – 1 szt. Pakiet nr 5 - Tablet - 1 szt. Pakiet nr 6 - Tablet - 6 szt. Pakiet nr 7 - Skaner płaski - 1 szt. Pakiet nr 8 - Skaner płaski - 1 szt. Pakiet nr 9 - Tablet – 2 szt. Pakiet nr 10 - Okulary VR - 11 szt. Pakiet nr 11 - Tablet graficzny – 1 szt. Pakiet nr 12 - Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 21 września 2021 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

13-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r: Pakiet 1 - Tor wizyjny egzoskopowo-endoskopowy Pakiet 2 - Zestaw endoskopowy z obrazowaniem NBI i z kanałem roboczym Pakiet 3 - Zestaw endoskopowy fiberoskopowy z funkcją stroboskopu Pakiet 4 - Zestaw endoskopowy fiberoskopowy z funkcją stroboskopu i bronchofiberoskopu Pakiet 5 - Zestaw endoskopowy fiberoskopowy do rehabilitacji połykania Pakiet 6 - Zestaw endoskopowy z zestawem sztywnych optyk Pakiet 7 - Mikroskop zabiegowy z torem wizyjnym Pakiet 8 - Mikroskop konsultacyjny z torem wizyjnym Pakiet 9 - Aparat ultrasonograficzny z elastometrią / elastografią Pakiet 10 - Zestaw do elektrochirurgii i koagulacji Pakiet 11 - Laser diodowy Pakiet 12 - Tympanometr kliniczny Pakiet 13 - Audiometr kliniczny Pakiet 14 - Platforma do badań elektrofizjologicznych ABR i ASSR Pakiet 15 - Urządzenie do terapii dysfagii-elektrostymulacji i biofeedback Pakiet 16 - Myjnia do endoskopów Pakiet 17 - Zestaw do diagnostyki vHIT Pakiet 18 - Lampa operacyjna Pakiet 19 - Zestaw endoskopowo fiberoskopowy Pakiet 20 - System do otoendoskopii z fiberoskopem

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 2 )

14-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Roche lub równoważnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 28 września 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

21-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-053/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Stół zabiegowy (1 szt.) Pakiet 2 – Fotel laryngologiczny wielofunkcyjny (6 szt.) Pakiet 3 – Fotel laryngologiczny konsultacyjny (4 szt.) Pakiet 4 – Szafa do endoskopów (4 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 30 września 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

30-09-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych oraz lodówek i zamrażarek AGD w podziale na pakiety: Pakiet 1: Chłodziarko – zamrażarka, 1 szt. Pakiet 2: Chłodziarko – zamrażarka, 1 szt. Pakiet 3: Chłodziarko – zamrażarka, 1 szt. Pakiet 4: Chłodziarko – zamrażarka, 2 szt. Pakiet 5: Chłodziarko-zamrażarka, 1 szt. Pakiet 6: Zamrażarka szufladowa, 1 szt. Pakiet 7: Zamrażarka szufladowa, 1 szt. Pakiet 8: Zamrażarka niskotemperaturowa, 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 15 października 2021 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

01-10-2021

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do wyposażenia pomieszczeń Zakładu Chemii Organicznej

Termin składania ofert: do dnia 11 października 2021 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

04-11-2021

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-035/2021

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM w zakresie dydaktyki medycznej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM "Training how to teach" – poziom podstawowy w języku polskim; Pakiet 2: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM "Training how to teach" – poziom zaawansowany w języku polskim; Pakiet 3: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM „Zaawansowane metody oceny” w języku polskim i angielskim.

Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2021 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )