Archiwum 2022 (136)

04-01-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-021/2021

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na monitorowaniu badania klinicznego w ramach realizacji projektu „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna (...), AZP/Z-021/2021

Termin składania ofert: do dnia 09 lutego 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

02-02-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa akcesoriów i części komputerowych.

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

04-02-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy jednorazowych masek chirurgicznych trójwarstwowych typu II lub IIR oraz masek FFP2

Termin składania ofert: do dnia 16 lutego 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

16-02-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-063/2021

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM "Training how to teach" – poziom podstawowy w języku polskim; Pakiet 2: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM "Training how to teach" – poziom zaawansowany w języku polskim; Pakiet 3: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM „Zaawansowane metody oceny” w języku polskim i angielskim; Pakiet 4: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM z narzędzi do weryfikacji wiedzy studentów na platformach e-learningowych (w tym Moodle).

Termin składania ofert: do dnia 25 lutego 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

16-02-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. pakiety: Pakiet 1–Zestaw pH – 1 kpl. Pakiet 2–Płaszcz grzewczy z mieszadłem magnetycznym – 2 kpl. Pakiet 3–Wirówka z chłodzeniem – 1 szt. Pakiet 4–Czytnik mikropłytek – 1 szt. Pakiet 5–Mieszadło magnetyczne – 1 szt. Pakiet 6–Pehametr z wyposażeniem – 1 szt. Pakiet 7–Komora laminarna – 1 szt. Pakiet 8–Pompa próżniowa – 1 szt. Pakiet 9–Zestaw do western blottingu z wyposażeniem – 1 kpl. Pakiet 10–Wirówka – 1 szt. Pakiet 11–Miniwytrząsarka laboratoryjna - 1 szt. Pakiet 12–Waga analityczna – 1 szt. Pakiet 13-Fluorymetr z odczynnikami– 1 kpl. Pakiet 14-Homogenizator – 1 kpl. Pakiet 15-Aparat do pomiaru temperatury topnienia– 4 szt. Pakiet 16-Lampa do oznaczania pierwiastków– 3 szt. Pakiet 17–Waga precyzyjna – 1 szt. Pakiet 18–Waga analityczna – 1 szt. Pakiet 19–Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. Pakiet 20–Zamrażarka laboratoryjna – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

18-02-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2022

Przedmiot zamówienia: Dostęp do bazy danych - UpToDate na potrzeby Biblioteki Uczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

21-02-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa stomatologicznego systemu CAD/CAM dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

21-02-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych

Termin składania ofert: do dnia 08 marca 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

21-02-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowej usługi, obejmującej sprzedaż paliwa gazowego i zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

04-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 marca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

11-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń dermatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – System modułowy do badania skóry -1 zestaw, Pakiet 2 – Dermatoskop - 6 szt. Pakiet 3 – Dermatoskop - 4 szt.

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

17-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Lampa polimeryzacyjna – 2 szt. Pakiet 2 – Mikrosilnik endodontyczny z endometrem – 1 szt. Pakiet 3 – Turbina wysokoobrotowa – 4 szt. Pakiet 4 – Urządzenie do czyszczenia i konserwacji akcesoriów stomatologicznych – 1szt. Pakiet 5 – Endometr wieloczęstotliwościowy - 3 szt. Pakiet 6 – Mieszalnik do materiałów w kapsułkach - 1 szt. Pakiet 7 – Urządzenie do wypełniania kanałów korzeniowych gutaperką – 1 kpl. Pakiet 8 – Zestaw do uplastyczniania i wypełniania ciekłą gutaperką – 1 zestaw. Pakiet 9 – Polimeryzator - 1 szt. Pakiet 10 – Endometr - 1 szt. Pakiet 11 – Stołowa odlewnia indukcyjna - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

18-03-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2022

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań projektowo - technologicznych różnych wariantów konstrukcyjnych armatury łączącej hełm z urządzeniami medycznymi i tlenem, optymalizacja technologii produkcji, przygotowanie dokumentacji projektowo - konstrukcyjnej oraz produkcja 150 zestawów do przeprowadzenia badań klinicznych

Termin składania ofert: do dnia 28 marca 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

21-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Stemcell

Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

22-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biological Industries

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

24-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Techne

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

24-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla jednostek organizacyjnych WUM, znak sprawy: AEZ/S-018/2022

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

24-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Model mózgu z tętnicami - 5 zestawów, Model czaszki - 5 zestawów, Trenażer wzorcowy do nauki chwytów Leopolda oraz osłuchiwania pracy serca płodu - 1 szt., Model dróg oddechowych w przekroju - 1 szt., Model szkieletu anatomicznego z mięśniami i kośćmi, ponumerowany– 1 szt. Pakiet 2 – Model treningowy do histeroskopii – 1 szt. ,Trenażer do nauki cięcia i szycia chirurgicznego – 28 sztuk + 28 wkładów wymiennych, Mata do nauki szycia chirurgicznego - 2 zestawy, Trenażer do nauki przewlekania - 4 szt., Trenażer laparoskopowy z narzędziami - 2 zestawy, Model pęcherzyka żółciowego - 1 szt., Model symulujący fragment jelita ślepego oraz jednorazowego wkładu symulującego usuwany wyrostek - 1 szt., Trenażer do nauki cięcia i szycia chirurgicznego – 10 szt., Mata do nauki szycia chirurgicznego - 1 zestaw Pakiet 3 – Trenażer do nauki badania piersi – 1 szt., Trenażer do nauki samobadania piersi u mężczyzn – 1 szt., Model piersi w przekroju poprzecznym – 1 szt., Model przekroju odbytnicy z patologiami – 1 szt., Model raka skóry – 1 szt., Fantom do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej u osoby dorosłej – 3 szt., Trenażer do nauki badania piersi – 1 szt. Pakiet 4 – Fantom niemowlęcia do zabiegów resuscytacyjnych - 1 szt., Fantom BLS osoby dorosłej – 2 komplety, Trenażer wzorcowy do nauki drenażu i odbarczania odmy – 1 szt., Manekin niemowlęcia do ćwiczeń RKO i odkrztuszania – 1 szt., Trenażery do ćwiczenia – 1 szt. Pakiet 5 – Zestaw do nauki iniekcji – 5 zestawów, Zestaw do nauki szycia chirurgicznego – 2 zestawy, Zestaw do nauki szycia chirurgicznego – 4 zestawy Pakiet 6 – Poduszki do nauki wstrzyknięć dożylnych - 10 szt., Trenażer punkcji lędźwiowych - 1 szt. Pakiet 7 – Model ramienia do nauki wkłuć i iniekcji dożylnej – 2 szt. Pakiet 8 – Model anatomiczny serca człowieka z bypassami – 1 szt. Pakiet 9 – Wideolaryngoskopy szkoleniowe – 2 zestawy Pakiet 10 - Fantom dziecka do zabiegów resuscytacyjnych - 1 szt. Pakiet 11 – Defibrylator szkoleniowy B - 2 szt. + 3 elektrody Pakiet 12 – Defibrylator szkoleniowy A - 2 szt. Pakiet 13 - Defibrylator automatyczny treningowy AED – 3 szt. Pakiet 14 - Manekin osoby dorosłej z defibrylatorem szkoleniowym – 1 zestaw znak sprawy: AEZ/S-020/2022

Termin składania ofert: do dnia 14 kwietnia 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

24-03-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług przenoszenia i przewozu wyposażenia jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2022 do godziny 11:30

Załączniki ( 1 )

25-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych i metalowych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - regały ze stali nierdzewnej, Pakiet 2 - Szafki metalowe ubraniowe, Pakiet 3 - szafy metalowe, Pakiet 4 - regały metalowe, Pakiet 5 - szafa aktowa i stoły gastronomiczne, Pakiet 6 - krzesła i fotele biurowe, Pakiet 7 - krzesła do sal wykładowych, Pakiet 8 - stoliki kawowe.

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

25-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę ABCAM

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

25-03-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług utrzymania czystości w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

31-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mebli medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. pakiety: Pakiet 1 – Stół pionizacyjny – 1 szt. Pakiet 2 – Kozetka lekarska – 4 szt. Pakiet 3 – Parawan medyczny pojedynczy – 1 szt. Pakiet 4 – Asystor stomatologiczny – 4 szt. Pakiet 5 – Wózek zabiegowy oddziałowy – 1 szt. Pakiet 6 – Taboret medyczny – 3 szt. Pakiet 7 – Taboret z oparciem – 3 szt. Pakiet 8 – Stół do masażu – 1 szt. Pakiet 9 – Taboret laboratoryjny – 20 szt. Pakiet 10 – Wózek oddziałowy – 1 szt. Pakiet 11 – Łóżko rehabilitacyjne – 2 szt. Pakiet 12 – Wózek transportowy w opcji z pozycją Trendelenburga – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 04 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

31-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson

Termin składania ofert: do dnia 13 kwietnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

01-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 2 )

01-04-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2022

Przedmiot zamówienia: Dokumenty postępowania: Sukcesywne świadczenie usług kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-031/2022 dostępne są pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl/

Termin składania ofert: do dnia 14 kwietnia 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

11-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza

Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

11-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji pipetującej, służącej do automatycznego przeprowadzania normalizacji stężeń DNA, składania reakcji PCR oraz przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania NGS (min. 48 w pojedynczym cyklu pracy urządzenia), spełniającej wymagania opisane w Załączniku nr 2 Formularz wymaganych warunków technicznych do SWZ oraz zgodnej z Protokołem dla zestawu odczynników Twist Preparation EF Kit 2.0 (nr kat. 104382), które Zamawiający wykorzystuje w prowadzonych badaniach naukowych lub dla zestawu odczynników „równoważnych” w rozumieniu art. 99 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj. z poźn. zm.). Pod pojęciem równoważnego zestawu odczynników należy rozumieć wskazanie zestawu odczynników umożliwiających na oferowanej stacji pipetującej przeprowadzanie normalizacji stężeń DNA, składania reakcji PCR, przygotowanie w pojedynczym cyklu pracy urządzenia min. 48 bibliotek do sekwencjonowania całoeksomowego, w sposób zgodny z Istotnymi postanowieniami Protokołu wykonanego dla odczynników Twist Preparation EF Kit 2.0 (nr kat. 104382), stanowiącymi Załącznik nr 2.1 do SWZ. Dokument oryginalny, stanowi Załącznik nr 2.2 do SWZ

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

11-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo-naczyniowej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa aparatu do całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego; Pakiet 2: Dostawa rejestratora do ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną; Pakiet 3: Dostawa kardiomonitorów z modułem transportowym i funkcją analizy gazów; Pakiet 4: Dostawa monitora ciśnienia parcjalnego O2 i CO2.

Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

15-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do obrazowania, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Zestaw ultrasonograficzny – 2 zestawy Pakiet 2 – Przenośny aparat do badań USG – 2 zestawy Pakiet 3 – Doppler dwukierunkowy – 1 szt. Pakiet 4 – Ultrasonograf przenośny z funkcją Dopplera – 1 zestaw Pakiet 5 – Aparat USG – 1 szt. Pakiet 6 – Videootoskop USG – 1 zestaw Pakiet 7 - Zestaw laryngologiczny z torem wizyjnym – 1 zestaw

Termin składania ofert: do dnia 18 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

15-04-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, znak sprawy: AEZ/S-047/2022

Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

20-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoriów, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa preparatów sterylizowanych radiacyjnie oraz dezynfekcyjnych; Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

28-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę BioLegend

Termin składania ofert: do dnia 10 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

12-05-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2022

Przedmiot zamówienia: Dokumenty postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na pakiety, Pakiet 1: Remont i przebudowa pomieszczeń Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych, w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie, Pakiet 2: Remont elewacji budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2022 do godziny 10:30

16-05-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych do badań na zwierzętach, w tym klatek i innego wyposażenia do hodowli zwierząt: Pakiet 1 – Klatki do regału IVC z wyposażeniem – 65 kompletów Pakiet 2 – Klatki do regału IVC z wyposażeniem – 20 kompletów Pakiet 3 – Trzystanowiskowy regał z w pełni wyposażonymi klatkami do hodowli królików – 10 kpl. Pakiet 4 – Kosz do mycia i sterylizacji butelek - 6 szt.

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

17-05-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Promega

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

19-05-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-055/2022

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

20-05-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, powszechnego stosowania, na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. części zamówienia zwane dalej pakietami: Pakiet 1 – System o oczyszczania wody z wyposażeniem - 1 kpl. Pakiet 2 – System oczyszczania wody – 1 szt. Pakiet 3 – Worteks – 1 szt. Pakiet 4 – Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. Pakiet 5 – Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. Pakiet 6 – Zestaw wyparki próżniowej z systemem próżniowym – 1 kpl. Pakiet 7 – Wirówka – 1 szt. Pakiet 8 – Łaźnia wodna - 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

20-05-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biological Industries

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

25-05-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-032/2021

Przedmiot zamówienia: Usługi informatyczne w środowisku chmury obliczeniowej dla systemu openCardio w ramach realizacji projektu: openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia" postepowanie dostępne jest pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: do dnia 05 lipca 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

27-05-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostaw sprzętu komputerowego w podziale na pakiety AEZ/S-023/2022

Termin składania ofert: do dnia 25 lipca 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

27-05-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do biologii molekularnej, na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. części zamówienia zwane dalej pakietami: Pakiet 1 – Czytnik wielodetekcyyjny – 1 szt. Pakiet 2 – Fluorymetr– 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

01-06-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie serwisu technicznego rezonansu magnetycznego

Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

01-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - System przechowywania komórek – 1 zestaw Pakiet 2 - Lampa szczelinowa z wyposażeniem – 1 szt. Pakiet 3 - Autoklaw parowy – 1 szt. Pakiet 4 - Zestaw diagnostyczny otoskopowo-oftalmoskopowy – 1 szt. Pakiet 5 - Inhalator ultradźwiękowy – 1 zestaw Pakiet 6 - Otoskop – 5 szt. Pakiet 7 - Lampa zabiegowa mobilna – 1 szt. Pakiet 8 - Analizatory krwi z wyposażeniem – 2 szt. Pakiet 9 - Lampy zabiegowe mobilne - 11 szt. Pakiet 10 - Respirator transportowy – 1 szt. Pakiet 11 - Ssaki elektryczne – 5 szt.

Termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

02-06-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2022

Przedmiot zamówienia: Przedłużenie gwarancji na serwery i macierze wykorzystywane w infrastrukturze informatycznej WUM

Termin składania ofert: do dnia 10 czerwca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

02-06-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

06-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-054/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla jednostek organizacyjnych WUM, znak sprawy: AEZ/S-054/2022

Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

07-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania do analiz proteomicznych wraz ze stacją roboczą, znak sprawy AEZ/S-044/2022

Termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

08-06-2022

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2022

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z przeznaczeniem na potrzeby Laboratorium Terapii Komórkowych i Genetycznych Projektu CAR-NET, znak sprawy: AEZ/S-052/2022

Termin składania ofert: do dnia 23 czerwca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

08-06-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług konserwacji, naprawy i pogotowia technicznego dźwigów i innych urządzeń transportu bliskiego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-056/2022

Termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2022 do godziny 11:30

Załączniki ( 1 )

15-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, powszechnego stosowania, na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. części zamówienia zwane dalej pakietami: Pakiet 1 – autoklaw - 1 szt. Pakiet 2 – wirówka z chłodzeniem - 1 szt. Pakiet 3 – autoklaw parowy z wyposażeniem - 1 szt. Pakiet 4 – densytometr do pomiaru zmętnienia zawiesin hodowli komórkowych - 1 szt. Pakiet 5 – komora laminarna - 1 szt. Pakiet 6 – worteks -1 szt. Pakiet 7 – naczynie dewar – 1 szt. Pakiet 8 – Zamrażarka niskotemperaturowa - 1 szt. Pakiet 9 – Kontener do przechowywania linii komórkowych - 1 szt. Pakiet 10 – Komora laminarna - 1 szt. Pakiet 11 – Wirówka z chłodzeniem – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 04 lipca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

17-06-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2022

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO) „Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2 fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib,cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT).”

Termin składania ofert: do dnia 03 sierpnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

24-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo-naczyniowej w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-062/2022

Termin składania ofert: do dnia 08 lipca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

27-06-2022

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-072/2022

Przedmiot zamówienia: Wytwarzanie oraz dostarczanie badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATIMP) CAR T antyCD19 na potrzeby badania klinicznego, numer sprawy AEZ/S-072/2022

Termin składania ofert: do dnia 11 lipca 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

28-06-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2022

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-073/2022 Pakiet 1: Remont i przebudowa pomieszczeń Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych, w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie, Pakiet 2: Remont elewacji budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 08 lipca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

29-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-058/2022

Termin składania ofert: do dnia 05 sierpnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

29-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, trenażerów i defibrylatorów szkoleniowych w podziale na pakiety AEZ/S-066/2022 Pakiet 1 Model mózgu z tętnicami, Model czaszki, Trenażer wzorcowy do nauki chwytów Leopolda oraz osłuchiwania pracy serca płodu, Model szkieletu anatomicznego z mięśniami i kośćmi, ponumerowany Pakiet 2 Zestaw do nauki iniekcji, Zestaw do nauki szycia chirurgicznego Pakiet 3 Wideolaryngoskopy szkoleniowe z wyposażeniem Pakiet 4 Skóra i żyły do modelu W44101 Pakiet 5 Defibrylator automatyczny szkoleniowy AED Pakiet 6 Zęby fantomowe do posiadanego przez Zamawiającego modelu Kavo (szczęka i żuchwa) Pakiet 7 Zęby fantomowe do posiadanego przez Zamawiającego modelu Frasaco AG-3 (szczęka i żuchwa) Pakiet 8 Trenażer do nauki udrażniania dróg oddechowych u osoby dorosłej Pakiet 9 Model do nauki pielęgnacji odleżyn Pakiet 10 Trenażer do punkcji lędźwiowej Pakiet 11 Trenażer do badań ginekologicznych Pakiet 12 Trenażer do nauki pielęgnacji stomii

Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 6 )

30-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby asortymentu papieru i wyrobów papierniczych został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

30-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-068/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do obrazowania, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Aparat USG – 1 szt. Pakiet 2 – Przenośny aparat do badań USG – 2 zestawy Pakiet 3 – Doppler dwukierunkowy – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

05-07-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-051/2022 Pakiet 1 – Kamera wewnątrzustna z wyposażeniem – 1 szt. Pakiet 2 – Kątnica do profilaktyki – 5 szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 lipca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

06-07-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-049/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów ochrony osobistej do diagnostyki, odzieży i materiałów do utrzymania czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 26 lipca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

11-07-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych; Pakiet 3: Sukcesywne dostawy produktów do badań laboratoryjnych; Pakiet 4: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych

Termin składania ofert: do dnia 17 sierpnia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

11-07-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa subskrypcji pakietu biurowego i licencji serwerowych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-070/2022

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

12-07-2022

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2022

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynkach Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie przebudowy i naprawy instalacji, znak sprawy: AEZ/S-086/2022

Termin składania ofert: do dnia 02 sierpnia 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

13-07-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-082/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Rad

Termin składania ofert: do dnia 22 lipca 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

15-07-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-083/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-083/2022 Pakiet 1 Trenażer do nauki zakładania i karmienia przez zgłębnik nosowo-gardłowy Pakiet 2 Trenażer do nauki zabiegów dorektalnych Pakiet 3 Trenażer nauki cewnikowania pęcherza Pakiet 4 Trenażer do badania ucha Pakiet 5 Trenażer nauki badania oka Pakiet 6 Trenażer do nauki kaniulacji żył centralnych Pakiet 7 Trenażer nauki pielęgnacji ran Pakiet 8 Trenażer do badania per rectum Pakiet 9 Trenażer do nauki dostępów dożylnych u noworodków i niemowląt Pakiet 10 Trenażer nauki konikotomii i konikopunkcji Pakiet 11 Trenażer nauki wkłuć doszpikowych

Termin składania ofert: do dnia 29 sierpnia 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

21-07-2022

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-087/2022

Przedmiot zamówienia: Odnowienie rocznej subskrypcji na oprogramowanie EndNote do zarządzania bazami bibliograficznymi

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2022 do godziny 00:00

Załączniki ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

27-07-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo na potrzeby badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego – Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy.”

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

28-07-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-081/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z instalacją pomp infuzyjnych w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami” 1 i 2: Pakiet 1: Dostawa pomp infuzyjnych objętościowych, Pakiet 2: Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych.

Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

29-07-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-091/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

01-08-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Qiagen

Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

05-08-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 09, 18 02 01*, 18 02 02*, 18 02 03, określonych w treści Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10) oraz stosując się do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975) z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wyszczególnionych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, w okresie 12 miesięcy (nie wcześniej niż od dnia 18.09.2022 r.), z zachowaniem miejsc odbioru i częstotliwości odbioru odpadów, określonych w Załączniku nr 3 do Projektu umowy (Harmonogram odbioru odpadów) oraz ww. Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w Projekcie umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 22 sierpnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

05-08-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-098/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HP; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących. (dot. innych marek niż wymienione w Pakiecie 1)

Termin składania ofert: do dnia 22 sierpnia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

09-08-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-096/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Rad

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

12-08-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2022

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i napraw w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

16-08-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-094/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, znak sprawy: AEZ/S-094/2022 Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych, zwanych dalej „usługami” polegających na przygotowaniu i podawaniu poczęstunku podczas wydarzeń (spotkań) organizowanych przez Zamawiającego, mających charakter świadczeń jednorazowych w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 23 sierpnia 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

19-08-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-069/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych i metalowych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - ława z regulacją wysokości Pakiet 2 - krzesła i fotele biurowe Pakiet 3 - fotele biurowe i gabinetowe Pakiet 4 - metalowa szafa ubraniowa Pakiet 5 - metalowa szafa BHP Pakiet 6 - metalowa szafa szkolna Pakiet 7 - meble metalowe Pakiet 8 - szafki skrytkowe na potrzeby Wydziału Farmaceutycznego Pakiet 9 - szafki skrytkowe na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Pakiet 10 - szafy metalowe

Termin składania ofert: do dnia 30 sierpnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

23-08-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-090/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-090/2022

Termin składania ofert: do dnia 08 września 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

29-08-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-076/2022

Przedmiot zamówienia: Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

02-09-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-093/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów specjalistycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Laserowy refleksyjny skaningowy mikroskop konfokalny in vivo z wyposażeniem; Pakiet 2: Linijna Konfokalna Optyczna Koherentna Tomografia in vivo z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 07 października 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

02-09-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500, HiScan SQ oraz NovaSeq 6000, znak sprawy AEZ/S-060/2022,

Termin składania ofert: do dnia 11 października 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

05-09-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-080/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami od 1 do 11”: Pakiet 1 – Płaszcz grzewczy z mieszadłem magnetycznym – 2 szt.; Pakiet 2 – Komora laminarna – 1 szt.; Pakiet 3 – Wirówka z funkcją wytrząsania – 1 szt.; Pakiet 4 –Wytrząsarka – 1 szt.; Pakiet 5 – Konduktometr cyfrowy – 1 komplet; Pakiet 6 – pH-metr z czujnikiem (sondą) - 1 zestaw; Pakiet 7 – Transiluminator z ciemnią - 1 zestaw; Pakiet 8 – Automatyczny licznik komórek - 1 zestaw; Pakiet 9 – Wytrząsarka – 1 szt.; Pakiet 10 – Fluorymetr - 1 zestaw; Pakiet 11 – Automatyczny kolektor frakcji z wyposażeniem - 1 zestaw - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio dla Pakietu 1, 3, 4 i 6 Załącznik nr 4.1 do SWZ oraz dla Pakietu nr 2, 5, 7 - 11 Załącznik nr 4.2 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 23 września 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

07-09-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-103/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do obrazowania, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Doppler dwukierunkowy – 1 szt. Pakiet 2 – Przenośny aparat do badań USG – 1 zestaw Pakiet 3 – Przenośny aparat do badań USG – 1 zestaw Pakiet 4 – Zestaw laryngologiczny z torem wizyjnym – 1 zestaw

Termin składania ofert: do dnia 20 września 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

09-09-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa laboratoryjnych urządzeń chłodniczych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami od 1 do 3: Pakiet 1 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa I - 1 szt.; Pakiet 2 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa II - 1 szt.; Pakiet 3 – Naczynie do przechowywania komórek w ciekłym azocie - 1 szt. - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 21 września 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

09-09-2022

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2022

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynkach Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie przebudowy i naprawy instalacji, znak sprawy: AEZ/S-107/2022

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

16-09-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, usługi patrolu interwencyjnego oraz usługi zdalnego monitoringu w wybranych obiektach WUM (w godzinach nocnych i dni wolne od pracy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do umowy – Zakres ochrony oraz Załącznik nr 4 do umowy – Podstawowe obowiązki pracownika ochrony. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: - wykonywanie usług zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ - zapewnienie ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie aktualnej koncesji, wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U 2021.0.1995 t.j.).

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

19-09-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-110/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami od 1 do 3: Pakiet 1 – Aparat do posiewu krwi i płynów ustrojowych - 1 szt.; Pakiet 2 – Wirówka do osocza - 1 szt.; Pakiet 3 – Pompa infuzyjna strzykawkowa – 1 szt. oraz pompa infuzyjna objętościowa - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 05 października 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

23-09-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-102/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., znak sprawy AEZ/S-102/2022

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

27-09-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-099/2022

Przedmiot zamówienia: „Dostawa produktów leczniczych w podziale na pakiety do zastosowania w badaniu klinicznym (akronim badania STARLIGHT)”

Termin składania ofert: do dnia 28 października 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

30-09-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-100/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie dostawy biletów lotniczych

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

03-10-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2022

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad realizacją badania klinicznego (usługa CRO) oraz zapewnienie systemu eCRF w projekcie pod nazwą: "Ocena bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego terapii zaawansowanej zawierającego żywe komórki ASC w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej – badanie podwójnie zaślepione, z randomizacją (Akronim: FootCell)"

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

  • Załącznik Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://wum.ezamawiajacy.pl

04-10-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i zużywalnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych; Pakiet 2: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych; Pakiet 3: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego; Pakiet 4: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych; Pakiet 5: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych; Pakiet 6: Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych do posiadanych urządzeń firmy Eppendorf.

Termin składania ofert: do dnia 08 listopada 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

07-10-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-084/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-084/2022 Pakiet 1 Fantom BLS niemowlęcia Pakiet 2 Fantom wcześniaka Pakiet 3 Trenażer do badania gruczołu piersiowego Pakiet 4 Trenażer do nauka zabezpieczania dróg oddechowych u niemowląt Pakiet 5 Trenażer do iniekcji śródskórnych Pakiet 6 Trenażer do nauki udrażniania dróg oddechowych u osoby dorosłej Pakiet 7 Fantom BLS dorosłego z kontrolą jakości resuscytacji Pakiet 8 Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych dziecka Pakiet 9 Model do badania piersi, Model do samobadania piersi Pakiet 10 Fantom BLS dziecka z kontrolą jakości resuscytacji Pakiet 11 Fantom pielęgnacyjny noworodka Pakiet 12 Trenażer do nauki szycia Pakiet 13 Fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy Pakiet 14 Ramię do wkłuć dożylnych z pompą

Termin składania ofert: do dnia 10 listopada 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 5 )

10-10-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-119/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa chłodniczych urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-119/2022 Pakiet 1 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa - 1 szt.; Pakiet 2 – Zamrażarka szufladowa - 1 szt.; Pakiet 3 – Naczynie do przechowywania komórek w ciekłym azocie - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 21 października 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

13-10-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-108/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy podstawowych odczynników chemicznych.

Termin składania ofert: do dnia 25 października 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

19-10-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-114/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania do zarządzania stacjami roboczymi

Termin składania ofert: do dnia 28 października 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 2 )

21-10-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-117/2022

Przedmiot zamówienia: Wytwarzanie oraz dostarczanie badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATIMP) CAR T antyCD19 na potrzeby badania klinicznego

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

21-10-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-111/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami od 1 do 7”: Pakiet 1 – Inkubator CO2 do hodowli komórkowych z płaszczem powietrznym - 1 szt.; Pakiet 2 – Wytrząsarka labolatoryjna - 1 szt.; Pakiet 3 – Miniwirówka - 1 szt.; Pakiet 4 –Termomikser z chłodzeniem - 1 szt.; Pakiet 5 – Inkubator CO2 do hodowli komórkowych z reduktorem - 1 szt; Pakiet 6 – Termoblok do 120°C z blokiem do probówek PCR 1 szt.; Pakiet 7 – Lampa szkoleniowa UV z wyposażeniem - 1 kpl.;

Termin składania ofert: do dnia 10 listopada 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

27-10-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług cateringowych podczas konferencji „Doskonałość badawcza w kształceniu podyplomowym" w dniach 25.11.2022 r. – 26.11.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

02-11-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-127/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa Linijnej Konfokalnej Optycznej Koherentnej Tomografii in vivo z wyposażeniem – 1 zestaw, znak sprawy AEZ/S-127/2022

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

04-11-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-112/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo-naczyniowej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa ciśnieniomierza sprężynowego manualnego, Pakiet 2: Dostawa kardiomonitora.

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

04-11-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i aranżacji pomieszczeń w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego na etapie wykonania robót budowlanych, na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ, w podziale na etapy: Etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i aranżacji pomieszczeń w budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stanowiącej uszczegółowienie założeń i wytycznych Zamawiającego, zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, Etap II – pełnienie Nadzoru Autorskiego na budowie realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach Etapu I, - z zachowaniem terminów określonych w Rozdziale IV SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 25 listopada 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

08-11-2022

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-124/2022

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z przeznaczeniem na potrzeby Laboratorium Terapii Komórkowych i Genetycznych Projektu CAR-NET, znak sprawy: AEZ/S-124/2022

Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

09-11-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-104/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, przeglądów okresowych oraz naprawy urządzeń i instalacji chłodu, w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami” od 1 do 2: Pakiet 1: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów okresowych oraz naprawy urządzeń instalacji chłodu w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów okresowych oraz naprawy urządzeń chłodniczych w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

10-11-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami od 1 do 6”: Pakiet 1 – Wózek transportowy w opcji z pozycją Trendelenburga – 1 szt.; Pakiet 2 – Stół pionizacyjny – 1 szt.; Pakiet 3 – Asystor stomatologiczny – 4 szt.; Pakiet 4 – Wózek oddziałowy – 1 szt.; Pakiet 5 – Fotel do pobierania krwi – 1 szt.; Pakiet 6 – Przenośna kozetka diagnostyczna – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 08 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

14-11-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-116/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektów naukowych prowadzonych przez Laboratorium Terapii Komórkowych i Genetycznych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - dostawa cytometru przepływowego, Pakiet 2 - dostawa urządzenia do oceny działania cytotoksycznego poprzez pomiar impedancji w czasie rzeczywistym, Pakiet 3 - dostawa urządzeń laboratoryjnych powszechnego stosowania.

Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

15-11-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgio Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r.

Termin składania ofert: do dnia 20 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

21-11-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-140/2022

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badania klinicznego (usługa CRO), dla badania klinicznego fazy I „Zastosowanie leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy u chorych poddawanych rewaskularyzacji z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych”

Termin składania ofert: do dnia 23 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

22-11-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-130/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami od 1 do 12”: Pakiet 1 – Zgrzewarka laboratoryjna do pakietów medycznych - 1 szt.; Pakiet 2 – Manometr elektroniczny - 1 szt.; Pakiet 3 – Wstrząsarka laboratoryjna - 1 szt.; Pakiet 4 – Aparat do elektroforezy poziomej - 1 szt.; Pakiet 5 – Wózek laboratoryjny - 2 szt.; Pakiet 6 – Wytrząsarka - 1 szt.; Pakiet 7 – Płaszcz grzewczy - 2 szt.; Pakiet 8 – Mieszadło magnetyczne - 1 szt.; Pakiet 9 – Spektrofotometr - 1 szt.; Pakiet 10 – Dynamometr pneumatyczny (gruszkowy) - 2 szt.; Dynamometr hydrauliczny - 1 szt.; Pakiet 11 – Aparat do elektroforezy poziomej - 2 szt.; Pakiet 12 – Inkubator CO2 do hodowli komórkowych z reduktorem - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

23-11-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania „Platforma internetowa dla Akademickiego Biura Karier”

Termin składania ofert: do dnia 03 stycznia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

25-11-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-146/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa modułu do rozbudowy systemu BD Bactec FX40 w postaci aparatu do wykonywania posiewów,

Termin składania ofert: do dnia 07 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

30-11-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-136/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa laboratoryjnych urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-136/2022 Pakiet 1 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa I - 1 szt., Pakiet 2 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa II - 1 szt., Pakiet 3 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa III - 1 szt., Pakiet 4 – Naczynie do przechowywania komórek w ciekłym azocie - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 04 stycznia 2023 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

07-12-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-147/2022

Przedmiot zamówienia: Zapewnienie gwarancji i wsparcia na klaster urządzeń firewall zabezpieczający sieć internetową WUM

Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

09-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-134/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgio Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r, w podziale na nw. pakiety: Pakiet 1 Tor wizyjny z zestawem endoskopów laryngologicznych – 1 kpl. Pakiet 2 Mikroskop konsultacyjny z torem wizyjnym - 2 kpl. Pakiet 3 Mikroskop zabiegowy z torem wizyjnym - 1 kpl. Pakiet 4 Kabina ciszy - 2 kpl. - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

12-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-156/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo-naczyniowej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa ciśnieniomierza sprężynowego manualnego, Pakiet 2: Dostawa kardiomonitora.

Termin składania ofert: do dnia 10 stycznia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

13-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-138/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-138/2022: Pakiet 1 - Stacja robocza – 1 szt. Pakiet 2 - Komputer – 1 szt. Pakiet 3 - Laptop – 1 szt. Pakiet 4 - Komputer All-in-One – 1 szt. Pakiet 5 - Laptop – 1 szt. Pakiet 6 - Laptop – 1 szt. Pakiet 7 - Laptop – 1 szt. Pakiet 8 - Laptop – 1 szt. Pakiet 9 - Laptop – 1 szt. Pakiet 10 - Monitor 34” – 1 szt. Pakiet 11 - Komputer stacjonarny – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 28 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

14-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-125/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa z wdrożeniem narządzi do zarządzania bezpieczeństwem klasy SIEM

Termin składania ofert: do dnia 05 stycznia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

15-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-153/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami od 1 do 2”: Pakiet 1 – Kozetka szpitalna - 1 szt.; Pakiet 2 – Wózek transportowy w opcji z pozycją Trendelenburga – 1 szt.; - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4.1 dla Pakietu 1 oraz Załącznik nr 4.2 dla Pakietu 2 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

16-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-133/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki XEROX; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki LEXMARK

Termin składania ofert: do dnia 09 stycznia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

16-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-113/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli laboratoryjnych: Pakiet 1 – Stołek obrotowy z podnóżkiem – 60 szt. Pakiet 2 – Taboret laboratoryjny obrotowy na stopkach – 20 szt. Pakiet 3 – Stół wagowy – 1 szt. Pakiet 4 – Szafka przyłóżkowa – 6 szt. Pakiet 5– Zestaw mebli laboratoryjnych do Zakładu Chemii Organicznej, Pakiet 6 – Zestaw mebli laboratoryjnych do Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Bioanalizy, Pakiet 7 – Zestaw mebli laboratoryjnych do Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej,

Termin składania ofert: do dnia 04 stycznia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

19-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-155/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami od 1 do 5”: Pakiet 1 – Miniwirówka laboratoryjna - 1 szt.; Pakiet 2 – Aparat do elektroforezy poziomej z wyposażeniem - 1 szt.; Pakiet 3 – Zgrzewarka laboratoryjna - 1 szt.; Pakiet 4 – Destylator - 1 szt.; Pakiet 5 – Łaźnia wodna laboratoryjna - 1 szt.; - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych Pakietów od 1 do 5 został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.5 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

  • Załącznik dostępne są pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

21-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-149/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami” 1 - 3: Pakiet 1: Dostawa kątnicy endodontycznej, Pakiet 2: Dostawa głowicy skalera i wstrząsarki kapsułek, Pakiet 3: Dostawa wirówki

Termin składania ofert: do dnia 03 stycznia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

22-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-141/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, mebli laboratoryjnych oraz zestawów mebli laboratoryjnych, w podziale na części, zwanymi dalej Pakietami od nr 1 do nr 16: Pakiet 1 – Krzesła konferencyjne bez podłokietników – 21 szt. Pakiet 2 – Krzesła konferencyjne – składane – 20 szt. Pakiet 3 – Krzesła obrotowe – 3 szt. Pakiet 4 – Krzesło konferencyjne- 20 szt. i fotele biurowe obrotowe z wysokim oparciem – 6 szt. Pakiet 5– Krzesło konferencyjne z podłokietnikami – 20 szt. Pakiet 6 – Fotel biurowy, obrotowy z zagłówkiem – 4 szt. Pakiet 7 – Fotel biurowy z zagłówkiem – 1 szt. Pakiet 8 – Fotel biurowy, obrotowy – 3 szt. Pakiet 9 – Krzesła biurowe, obrotowe – 30 szt. Pakiet 10 – Meble z płyty laminowanej – 4 szt. Pakiet 11 – Szafa metalowa – 3 szt. Pakiet 12– Hocker do pracy przy wysokim blacie – 4 szt. Pakiet 13 – Komoda na kołkach, stalowa – 3 szt. Pakiet 14 – Szafa aktowa, metalowa – 2 szt. Pakiet 15– Gablota szklana - 1 szt. Pakiet 16 – Metalowa szafka kartotekowa – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2023 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

23-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-151/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: do dnia 04 stycznia 2023 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

27-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-036/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku na potrzeby realizacji badania klinicznego pt.: „Niekomercyjne i nierandomizowane badanie interwencyjne fazy 2a. oceniające skuteczność produktu leczniczego kryzotynib w terapii dzieci z ciężką postacią neurofibromatozy typu 2., w szczególności niepoddających się leczeniu chirurgicznemu oraz/lub radioterapii”, zgodnie z zasadami GCP, GMP i GDP”

Termin składania ofert: do dnia 09 lutego 2023 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

  • Załącznik Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

27-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-139/2022

Przedmiot zamówienia: Zakup cytometru przepływowego z podajnikiem płytek

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

  • Załącznik Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl

27-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-150/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych i trenażerów w podziale na pakiety: Pakiet 1 Model do demonstracji przebiegu porodu – 6 szt. Pakiet 2 Fantom do kaniulacji pod kontrolą USG – 12 szt. Pakiet 3 Model stawu ramieniowego – 1 szt. Pakiet 4 Model głowy osoby dorosłej do nauki intubacji – 1 szt. Pakiet 5 Fantom BLS dziecka z kontrolą jakości resuscytacji – 1 szt. Pakiet 6 Model anatomiczny szkieletu człowieka z elastycznym kręgosłupem – 1 szt. Pakiet 7 Fantom noworodka do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej – 1 szt. Pakiet 8 Trenażer do pobierania gazometrii krwi tętniczej – 2 zestawy. Pakiet 9 Model noworodka do zabiegów pielęgnacyjnych – 4 szt. Pakiet 10 Model ramienia do nauki wkłuć – 1 szt. Pakiet 11 Fantom odleżyny – 1 szt. Pakiet 12 Trenażer do tamowania krwotoku kończyny dolnej – 1 szt. Pakiet 13 Trenażer do tamowania krwotoku kończyny górnej – 1 szt. Pakiet 14 Trenażer laparoskopowy z narzędziami – 2 szt. Pakiet 15 Model do badania piersi – 1 szt. Pakiet 16 Zestaw fantomów do nauki resuscytacji – 2 zestawy. Pakiet 17 Zęby fantomowe do posiadanego przez Zamawiającego modelu Frasaco AG-3 - zgodnie z liczbą podaną w Załączniku nr 2.17 Formularz wymaganych warunków technicznych. Pakiet 18 Model anatomiczny szkieletu człowieka – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

28-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-148/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych; Pakiet 2: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych, mikropipet, pipet oraz końcówek; Pakiet 3: Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 4: Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego firmy Milteny i Biotec; Pakiet 5: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych; Pakiet 6: Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych; Pakiet 7: Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych do posiadanych urządzeń firmy Eppendorf

Termin składania ofert: do dnia 26 stycznia 2023 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

28-12-2022

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-161/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług opieki gwarancyjnej, serwisowej, powdrożeniowej dla systemu Simple.ERP na okres 24 miesięcy, znak sprawy: AEZ/S-161/2022

Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2023 do godziny 12:00

Załączniki ( 1 )

28-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-131/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do obrazowania, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Przenośna, bezprzewodowa głowica USG – 1 szt. Pakiet 2 - Przenośny aparat do badań USG – 1 zestaw Pakiet 3 - Głowica liniowa do aparatu USG – 1 szt. Pakiet 4 - Aparat USG ultra wysokich częstotliwości – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 11 stycznia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

29-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-152/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa projektorów

Termin składania ofert: do dnia 18 stycznia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

29-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-154/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizualnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Projektor (dostawa z instalacją) - 2 szt. Pakiet 2 Monitor interaktywny – 12 szt.

Termin składania ofert: do dnia 30 stycznia 2023 do godziny 10:00

30-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-144/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-144/2022

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2023 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

30-12-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-160/2022

Przedmiot zamówienia: Serwis i konserwacja instalacji systemów sygnalizacji pożaru SSP, instalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO oraz instalacji zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE w obiektach WUM, znak sprawy AEZ/S-160/2022

Termin składania ofert: do dnia 13 stycznia 2023 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

30-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-132/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Aparat EKG – 1 szt., Pakiet 2 – Analizator składu i nawodnienia ciała - 1 szt., Pakiet 3 – System pomiaru profilu lipidowego Pakiet 4 – Minianalizator diagnostyczny – 1 szt., Pakiet 5 – Lampy czołowe – 5 szt, otoskopy – 3 szt. oraz wyposażenie Pakiet 6 – Otoskopy – 2 szt. Pakiet 7 – Resektoskop bipolarny 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 19 stycznia 2023 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

30-12-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-163/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami od 1 do 7”: Pakiet 1 Urządzenie CPRmeter 1 szt. Pakiet 2 Optyka krtaniowa 1 szt. Pakiet 3 Zestaw histereskopowy, 1 kpl. Pakiet 4 Czytnik do pomiaru fluorescencji i luminescencji 1 szt. Pakiet 5 Zestaw histereskopowy 1 zestaw Pakiet 6 Wideolaryngoskop z wyposażeniem 1 zestaw Pakiet 7 Lampa szczelinowa z wyposażeniem 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych Pakietów od 1 do 7 został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.7 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2023 do godziny 09:00

Załączniki ( 2 )