Archiwum 2022 (70)

04-01-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-021/2021

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na monitorowaniu badania klinicznego w ramach realizacji projektu „Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna (...), AZP/Z-021/2021

Termin składania ofert: do dnia 09 lutego 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

02-02-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa akcesoriów i części komputerowych.

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

04-02-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy jednorazowych masek chirurgicznych trójwarstwowych typu II lub IIR oraz masek FFP2

Termin składania ofert: do dnia 16 lutego 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

16-02-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-063/2021

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM "Training how to teach" – poziom podstawowy w języku polskim; Pakiet 2: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM "Training how to teach" – poziom zaawansowany w języku polskim; Pakiet 3: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM „Zaawansowane metody oceny” w języku polskim i angielskim; Pakiet 4: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych WUM z narzędzi do weryfikacji wiedzy studentów na platformach e-learningowych (w tym Moodle).

Termin składania ofert: do dnia 25 lutego 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

16-02-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. pakiety: Pakiet 1–Zestaw pH – 1 kpl. Pakiet 2–Płaszcz grzewczy z mieszadłem magnetycznym – 2 kpl. Pakiet 3–Wirówka z chłodzeniem – 1 szt. Pakiet 4–Czytnik mikropłytek – 1 szt. Pakiet 5–Mieszadło magnetyczne – 1 szt. Pakiet 6–Pehametr z wyposażeniem – 1 szt. Pakiet 7–Komora laminarna – 1 szt. Pakiet 8–Pompa próżniowa – 1 szt. Pakiet 9–Zestaw do western blottingu z wyposażeniem – 1 kpl. Pakiet 10–Wirówka – 1 szt. Pakiet 11–Miniwytrząsarka laboratoryjna - 1 szt. Pakiet 12–Waga analityczna – 1 szt. Pakiet 13-Fluorymetr z odczynnikami– 1 kpl. Pakiet 14-Homogenizator – 1 kpl. Pakiet 15-Aparat do pomiaru temperatury topnienia– 4 szt. Pakiet 16-Lampa do oznaczania pierwiastków– 3 szt. Pakiet 17–Waga precyzyjna – 1 szt. Pakiet 18–Waga analityczna – 1 szt. Pakiet 19–Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. Pakiet 20–Zamrażarka laboratoryjna – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

18-02-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2022

Przedmiot zamówienia: Dostęp do bazy danych - UpToDate na potrzeby Biblioteki Uczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

21-02-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa stomatologicznego systemu CAD/CAM dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

21-02-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych

Termin składania ofert: do dnia 08 marca 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

21-02-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowej usługi, obejmującej sprzedaż paliwa gazowego i zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

04-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 marca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

11-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń dermatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – System modułowy do badania skóry -1 zestaw, Pakiet 2 – Dermatoskop - 6 szt. Pakiet 3 – Dermatoskop - 4 szt.

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

17-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Lampa polimeryzacyjna – 2 szt. Pakiet 2 – Mikrosilnik endodontyczny z endometrem – 1 szt. Pakiet 3 – Turbina wysokoobrotowa – 4 szt. Pakiet 4 – Urządzenie do czyszczenia i konserwacji akcesoriów stomatologicznych – 1szt. Pakiet 5 – Endometr wieloczęstotliwościowy - 3 szt. Pakiet 6 – Mieszalnik do materiałów w kapsułkach - 1 szt. Pakiet 7 – Urządzenie do wypełniania kanałów korzeniowych gutaperką – 1 kpl. Pakiet 8 – Zestaw do uplastyczniania i wypełniania ciekłą gutaperką – 1 zestaw. Pakiet 9 – Polimeryzator - 1 szt. Pakiet 10 – Endometr - 1 szt. Pakiet 11 – Stołowa odlewnia indukcyjna - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

18-03-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2022

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań projektowo - technologicznych różnych wariantów konstrukcyjnych armatury łączącej hełm z urządzeniami medycznymi i tlenem, optymalizacja technologii produkcji, przygotowanie dokumentacji projektowo - konstrukcyjnej oraz produkcja 150 zestawów do przeprowadzenia badań klinicznych

Termin składania ofert: do dnia 28 marca 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

21-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Stemcell

Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

22-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biological Industries

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

24-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Techne

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

24-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla jednostek organizacyjnych WUM, znak sprawy: AEZ/S-018/2022

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

24-03-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług przenoszenia i przewozu wyposażenia jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2022 do godziny 11:30

Załączniki ( 1 )

25-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-029/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych i metalowych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - regały ze stali nierdzewnej, Pakiet 2 - Szafki metalowe ubraniowe, Pakiet 3 - szafy metalowe, Pakiet 4 - regały metalowe, Pakiet 5 - szafa aktowa i stoły gastronomiczne, Pakiet 6 - krzesła i fotele biurowe, Pakiet 7 - krzesła do sal wykładowych, Pakiet 8 - stoliki kawowe.

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

25-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę ABCAM

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

25-03-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług utrzymania czystości w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

31-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mebli medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. pakiety: Pakiet 1 – Stół pionizacyjny – 1 szt. Pakiet 2 – Kozetka lekarska – 4 szt. Pakiet 3 – Parawan medyczny pojedynczy – 1 szt. Pakiet 4 – Asystor stomatologiczny – 4 szt. Pakiet 5 – Wózek zabiegowy oddziałowy – 1 szt. Pakiet 6 – Taboret medyczny – 3 szt. Pakiet 7 – Taboret z oparciem – 3 szt. Pakiet 8 – Stół do masażu – 1 szt. Pakiet 9 – Taboret laboratoryjny – 20 szt. Pakiet 10 – Wózek oddziałowy – 1 szt. Pakiet 11 – Łóżko rehabilitacyjne – 2 szt. Pakiet 12 – Wózek transportowy w opcji z pozycją Trendelenburga – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 04 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

31-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson

Termin składania ofert: do dnia 13 kwietnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

01-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-026/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 2 )

01-04-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2022

Przedmiot zamówienia: Dokumenty postępowania: Sukcesywne świadczenie usług kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-031/2022 dostępne są pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl/

Termin składania ofert: do dnia 14 kwietnia 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

11-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza

Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

11-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji pipetującej, służącej do automatycznego przeprowadzania normalizacji stężeń DNA, składania reakcji PCR oraz przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania NGS (min. 48 w pojedynczym cyklu pracy urządzenia), spełniającej wymagania opisane w Załączniku nr 2 Formularz wymaganych warunków technicznych do SWZ oraz zgodnej z Protokołem dla zestawu odczynników Twist Preparation EF Kit 2.0 (nr kat. 104382), które Zamawiający wykorzystuje w prowadzonych badaniach naukowych lub dla zestawu odczynników „równoważnych” w rozumieniu art. 99 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj. z poźn. zm.). Pod pojęciem równoważnego zestawu odczynników należy rozumieć wskazanie zestawu odczynników umożliwiających na oferowanej stacji pipetującej przeprowadzanie normalizacji stężeń DNA, składania reakcji PCR, przygotowanie w pojedynczym cyklu pracy urządzenia min. 48 bibliotek do sekwencjonowania całoeksomowego, w sposób zgodny z Istotnymi postanowieniami Protokołu wykonanego dla odczynników Twist Preparation EF Kit 2.0 (nr kat. 104382), stanowiącymi Załącznik nr 2.1 do SWZ. Dokument oryginalny, stanowi Załącznik nr 2.2 do SWZ

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

11-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo-naczyniowej w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa aparatu do całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego; Pakiet 2: Dostawa rejestratora do ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną; Pakiet 3: Dostawa kardiomonitorów z modułem transportowym i funkcją analizy gazów; Pakiet 4: Dostawa monitora ciśnienia parcjalnego O2 i CO2.

Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

15-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do obrazowania, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Zestaw ultrasonograficzny – 2 zestawy Pakiet 2 – Przenośny aparat do badań USG – 2 zestawy Pakiet 3 – Doppler dwukierunkowy – 1 szt. Pakiet 4 – Ultrasonograf przenośny z funkcją Dopplera – 1 zestaw Pakiet 5 – Aparat USG – 1 szt. Pakiet 6 – Videootoskop USG – 1 zestaw Pakiet 7 - Zestaw laryngologiczny z torem wizyjnym – 1 zestaw

Termin składania ofert: do dnia 18 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

20-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoriów, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Sukcesywna dostawa preparatów sterylizowanych radiacyjnie oraz dezynfekcyjnych; Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

28-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-043/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę BioLegend

Termin składania ofert: do dnia 10 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

12-05-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2022

Przedmiot zamówienia: Dokumenty postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na pakiety, Pakiet 1: Remont i przebudowa pomieszczeń Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych, w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie, Pakiet 2: Remont elewacji budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2022 do godziny 10:30

16-05-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych do badań na zwierzętach, w tym klatek i innego wyposażenia do hodowli zwierząt: Pakiet 1 – Klatki do regału IVC z wyposażeniem – 65 kompletów Pakiet 2 – Klatki do regału IVC z wyposażeniem – 20 kompletów Pakiet 3 – Trzystanowiskowy regał z w pełni wyposażonymi klatkami do hodowli królików – 10 kpl. Pakiet 4 – Kosz do mycia i sterylizacji butelek - 6 szt.

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

17-05-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Promega

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

19-05-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-055/2022

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

20-05-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, powszechnego stosowania, na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. części zamówienia zwane dalej pakietami: Pakiet 1 – System o oczyszczania wody z wyposażeniem - 1 kpl. Pakiet 2 – System oczyszczania wody – 1 szt. Pakiet 3 – Worteks – 1 szt. Pakiet 4 – Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. Pakiet 5 – Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. Pakiet 6 – Zestaw wyparki próżniowej z systemem próżniowym – 1 kpl. Pakiet 7 – Wirówka – 1 szt. Pakiet 8 – Łaźnia wodna - 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

20-05-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biological Industries

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

27-05-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-061/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do biologii molekularnej, na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. części zamówienia zwane dalej pakietami: Pakiet 1 – Czytnik wielodetekcyyjny – 1 szt. Pakiet 2 – Fluorymetr– 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

01-06-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie serwisu technicznego rezonansu magnetycznego

Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

01-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - System przechowywania komórek – 1 zestaw Pakiet 2 - Lampa szczelinowa z wyposażeniem – 1 szt. Pakiet 3 - Autoklaw parowy – 1 szt. Pakiet 4 - Zestaw diagnostyczny otoskopowo-oftalmoskopowy – 1 szt. Pakiet 5 - Inhalator ultradźwiękowy – 1 zestaw Pakiet 6 - Otoskop – 5 szt. Pakiet 7 - Lampa zabiegowa mobilna – 1 szt. Pakiet 8 - Analizatory krwi z wyposażeniem – 2 szt. Pakiet 9 - Lampy zabiegowe mobilne - 11 szt. Pakiet 10 - Respirator transportowy – 1 szt. Pakiet 11 - Ssaki elektryczne – 5 szt.

Termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

02-06-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2022

Przedmiot zamówienia: Przedłużenie gwarancji na serwery i macierze wykorzystywane w infrastrukturze informatycznej WUM

Termin składania ofert: do dnia 10 czerwca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

02-06-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-063/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

06-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-054/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla jednostek organizacyjnych WUM, znak sprawy: AEZ/S-054/2022

Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

07-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania do analiz proteomicznych wraz ze stacją roboczą, znak sprawy AEZ/S-044/2022

Termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

08-06-2022

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2022

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z przeznaczeniem na potrzeby Laboratorium Terapii Komórkowych i Genetycznych Projektu CAR-NET, znak sprawy: AEZ/S-052/2022

Termin składania ofert: do dnia 23 czerwca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

08-06-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług konserwacji, naprawy i pogotowia technicznego dźwigów i innych urządzeń transportu bliskiego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-056/2022

Termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2022 do godziny 11:30

Załączniki ( 1 )

24-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo-naczyniowej w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-062/2022

Termin składania ofert: do dnia 08 lipca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

27-06-2022

Kategoria: Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-072/2022

Przedmiot zamówienia: Wytwarzanie oraz dostarczanie badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATIMP) CAR T antyCD19 na potrzeby badania klinicznego, numer sprawy AEZ/S-072/2022

Termin składania ofert: do dnia 11 lipca 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

28-06-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2022

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-073/2022 Pakiet 1: Remont i przebudowa pomieszczeń Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych, w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie, Pakiet 2: Remont elewacji budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 08 lipca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

29-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-058/2022

Termin składania ofert: do dnia 05 sierpnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

30-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-078/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby asortymentu papieru i wyrobów papierniczych został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

30-06-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-068/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do obrazowania, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Aparat USG – 1 szt. Pakiet 2 – Przenośny aparat do badań USG – 2 zestawy Pakiet 3 – Doppler dwukierunkowy – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

05-07-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-051/2022 Pakiet 1 – Kamera wewnątrzustna z wyposażeniem – 1 szt. Pakiet 2 – Kątnica do profilaktyki – 5 szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 lipca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

06-07-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-049/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów ochrony osobistej do diagnostyki, odzieży i materiałów do utrzymania czystości w pomieszczeniach laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 26 lipca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

11-07-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych; Pakiet 3: Sukcesywne dostawy produktów do badań laboratoryjnych; Pakiet 4: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych

Termin składania ofert: do dnia 17 sierpnia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

11-07-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa subskrypcji pakietu biurowego i licencji serwerowych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-070/2022

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )

12-07-2022

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-086/2022

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynkach Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie przebudowy i naprawy instalacji, znak sprawy: AEZ/S-086/2022

Termin składania ofert: do dnia 02 sierpnia 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

13-07-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-082/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Rad

Termin składania ofert: do dnia 22 lipca 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

21-07-2022

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-087/2022

Przedmiot zamówienia: Odnowienie rocznej subskrypcji na oprogramowanie EndNote do zarządzania bazami bibliograficznymi

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2022 do godziny 00:00

Załączniki ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

29-07-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-091/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

01-08-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Qiagen

Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

05-08-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-098/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących marki HP; Pakiet 2: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących. (dot. innych marek niż wymienione w Pakiecie 1)

Termin składania ofert: do dnia 22 sierpnia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

09-08-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-096/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Rad

Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

19-08-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-069/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych i metalowych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - ława z regulacją wysokości Pakiet 2 - krzesła i fotele biurowe Pakiet 3 - fotele biurowe i gabinetowe Pakiet 4 - metalowa szafa ubraniowa Pakiet 5 - metalowa szafa BHP Pakiet 6 - metalowa szafa szkolna Pakiet 7 - meble metalowe Pakiet 8 - szafki skrytkowe na potrzeby Wydziału Farmaceutycznego Pakiet 9 - szafki skrytkowe na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Pakiet 10 - szafy metalowe

Termin składania ofert: do dnia 30 sierpnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

23-08-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-090/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-090/2022

Termin składania ofert: do dnia 08 września 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

02-09-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500, HiScan SQ oraz NovaSeq 6000, znak sprawy AEZ/S-060/2022,

Termin składania ofert: do dnia 11 października 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

09-09-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa laboratoryjnych urządzeń chłodniczych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami od 1 do 3: Pakiet 1 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa I - 1 szt.; Pakiet 2 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa II - 1 szt.; Pakiet 3 – Naczynie do przechowywania komórek w ciekłym azocie - 1 szt. - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 21 września 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

19-09-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-110/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami od 1 do 3: Pakiet 1 – Aparat do posiewu krwi i płynów ustrojowych - 1 szt.; Pakiet 2 – Wirówka do osocza - 1 szt.; Pakiet 3 – Pompa infuzyjna strzykawkowa – 1 szt. oraz pompa infuzyjna objętościowa - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 05 października 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

10-10-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-119/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa chłodniczych urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-119/2022 Pakiet 1 – Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa - 1 szt.; Pakiet 2 – Zamrażarka szufladowa - 1 szt.; Pakiet 3 – Naczynie do przechowywania komórek w ciekłym azocie - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 21 października 2022 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

27-10-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-123/2022

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług cateringowych podczas konferencji „Doskonałość badawcza w kształceniu podyplomowym" w dniach 25.11.2022 r. – 26.11.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )