Archiwum 2022 (13)

04-02-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy jednorazowych masek chirurgicznych trójwarstwowych typu II lub IIR oraz masek FFP2

Termin składania ofert: do dnia 16 lutego 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

18-02-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2022

Przedmiot zamówienia: Dostęp do bazy danych - UpToDate na potrzeby Biblioteki Uczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

21-02-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa stomatologicznego systemu CAD/CAM dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

04-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 marca 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

21-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Stemcell

Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

22-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biological Industries

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

24-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-024/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Techne

Termin składania ofert: do dnia 04 kwietnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

25-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę ABCAM

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

31-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mebli medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. pakiety: Pakiet 1 – Stół pionizacyjny – 1 szt. Pakiet 2 – Kozetka lekarska – 4 szt. Pakiet 3 – Parawan medyczny pojedynczy – 1 szt. Pakiet 4 – Asystor stomatologiczny – 4 szt. Pakiet 5 – Wózek zabiegowy oddziałowy – 1 szt. Pakiet 6 – Taboret medyczny – 3 szt. Pakiet 7 – Taboret z oparciem – 3 szt. Pakiet 8 – Stół do masażu – 1 szt. Pakiet 9 – Taboret laboratoryjny – 20 szt. Pakiet 10 – Wózek oddziałowy – 1 szt. Pakiet 11 – Łóżko rehabilitacyjne – 2 szt. Pakiet 12 – Wózek transportowy w opcji z pozycją Trendelenburga – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 04 maja 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

31-03-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson

Termin składania ofert: do dnia 13 kwietnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

11-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza

Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

11-04-2022

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji pipetującej, służącej do automatycznego przeprowadzania normalizacji stężeń DNA, składania reakcji PCR oraz przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania NGS (min. 48 w pojedynczym cyklu pracy urządzenia), spełniającej wymagania opisane w Załączniku nr 2 Formularz wymaganych warunków technicznych do SWZ oraz zgodnej z Protokołem dla zestawu odczynników Twist Preparation EF Kit 2.0 (nr kat. 104382), które Zamawiający wykorzystuje w prowadzonych badaniach naukowych lub dla zestawu odczynników „równoważnych” w rozumieniu art. 99 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj. z poźn. zm.). Pod pojęciem równoważnego zestawu odczynników należy rozumieć wskazanie zestawu odczynników umożliwiających na oferowanej stacji pipetującej przeprowadzanie normalizacji stężeń DNA, składania reakcji PCR, przygotowanie w pojedynczym cyklu pracy urządzenia min. 48 bibliotek do sekwencjonowania całoeksomowego, w sposób zgodny z Istotnymi postanowieniami Protokołu wykonanego dla odczynników Twist Preparation EF Kit 2.0 (nr kat. 104382), stanowiącymi Załącznik nr 2.1 do SWZ. Dokument oryginalny, stanowi Załącznik nr 2.2 do SWZ

Termin składania ofert: do dnia 05 maja 2022 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

12-05-2022

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2022

Przedmiot zamówienia: Dokumenty postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na pakiety, Pakiet 1: Remont i przebudowa pomieszczeń Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych, w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie, Pakiet 2: Remont elewacji budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2022 do godziny 10:30