Archiwum 2023 (67)

04-01-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-143/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Monitory 27” – 80 szt. Pakiet 2 - Monitory 24” – 80 szt. Pakiet 3 - Komputer stacjonarny All-in-One 24” – 200 szt. Pakiet 4 - Komputer stacjonarny typ SFF z monitorem 24” – 150 szt. Pakiet 5 - Mobilna stacja robocza 14” – 50 szt.

Termin składania ofert: do dnia 23 lutego 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

11-01-2023

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-120/2022

Przedmiot zamówienia: Usługa świadczeń medycznych w postaci badań dermatoskopowych lub wideodermatoskopowych przez przychodnie specjalistyczne współpracujące z dermatologiem lub onkologiem: Pakiet 1 - Realizacja badań dermatoskopowych i wideodermatoskopowych przez specjalistę dermatologa lub onkologa w województwie mazowieckim Pakiet 2 - Realizacja badań dermatoskopowych i wideodermatoskopowych przez specjalistę dermatologa lub onkologa w województwie mazowieckim Pakiet 3 - Realizacja badań dermatoskopowych i wideodermatoskopowych przez specjalistę dermatologa lub onkologa w województwie łódzkim Pakiet 4 - Realizacja badań dermatoskopowych i wideodermatoskopowych przez specjalistę dermatologa lub onkologa w województwie łódzkim

Termin składania ofert: do dnia 19 stycznia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

19-01-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-157/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu odwróconego i rozbudowa mikroskopu konfokalnego w podziale na części zamówienia, zwane dalej „ Pakietami” od 1 do 2: Pakiet 1: Dostawa mikroskopu odwróconego; Pakiet 2: Rozbudowa mikroskopu konfokalnego (soczewki oraz komora środowiskowa); - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2023 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

25-01-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1- Laptop – 1 szt. Pakiet 2 - Komputer All-in-One – 1 szt. Pakiet 3 - Monitor 34” – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

31-01-2023

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2023

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na podstawie umowy ramowej, znak sprawy: AEZ/S-001/2023

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

15-02-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-012/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia do obrazowania - USG

Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

20-02-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Laptop - 1 szt. Pakiet nr 2 - Laptop - 1 szt. Pakiet 3 - Monitor 34" - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

22-02-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2023

Przedmiot zamówienia: Modele anatomiczne (manekiny, trenażery, fantomy) w podziale na pakiety: Pakiet 1 Zęby fantomowe (zgodnie z liczbą podaną w opisie przedmiotu zamówienia) Pakiet 2 Fantom ginekologiczny – 1 szt. Pakiet 3 Model stopy cukrzycowej – 1 szt. Pakiet 4 Fantom do iniekcji śródskórnych – 1 szt. Pakiet 5 Model ramienia do nauki wkłuć – 1 szt. Pakiet 6 Treningowe ramię do szycia – 3 szt. Pakiet 7 Model noworodka do zabiegów pielęgnacyjnych – 4 szt.

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

27-02-2023

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2023

Przedmiot zamówienia: Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych na 2023 rok do biblioteki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 08 marca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

27-02-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-135/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów projektowych

Termin składania ofert: do dnia 17 marca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

28-02-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-014/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-014/2023

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2023 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

03-03-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-032/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych

Termin składania ofert: do dnia 14 marca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

08-03-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i higieny dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 22 marca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

09-03-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety Pakiet 1 - Fantom dziecka do osłuchiwania - 1 szt. Pakiet 2 - Fantom do kaniulacji pod kontrolą USG - 12 szt. Pakiet 3 - Fantom BLS dziecka z kontrolą jakości resuscytacji - 1 szt. Pakiet 4 - Zestaw fantomów do nauki resuscytacji - 1 zestaw. Pakiet 5 - Fantom osoby dorosłej do nauki resuscytacji - 1 szt. Pakiet 6 - Defibrylator szkoleniowy AED - 1 szt. Pakiet 7 - Fantom do badań fizykalnych - 1 s

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

14-03-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-030/2023

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2023 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

15-03-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa cytometru wraz z doposażeniem na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2023 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

16-03-2023

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-036/2023

Przedmiot zamówienia: Usługa świadczeń medycznych w postaci badań dermatoskopowych lub wideodermatoskopowych przez przychodnie specjalistyczne współpracujące z dermatologiem lub onkologiem: Pakiet 1 - Realizacja badań dermatoskopowych i wideodermatoskopowych przez specjalistę dermatologa lub onkologa w województwie mazowieckim Pakiet 2 - Realizacja badań dermatoskopowych i wideodermatoskopowych przez specjalistę dermatologa lub onkologa w województwie mazowieckim Pakiet 3 - Realizacja badań dermatoskopowych i wideodermatoskopowych przez specjalistę dermatologa lub onkologa w województwie mazowieckim Pakiet 4 - Realizacja badań dermatoskopowych i wideodermatoskopowych przez specjalistę dermatologa lub onkologa w województwie mazowieckim Pakiet 5 - Realizacja badań dermatoskopowych i wideodermatoskopowych przez specjalistę dermatologa lub onkologa w województwie łódzkim Pakiet 6 - Realizacja badań dermatoskopowych i wideodermatoskopowych przez specjalistę dermatologa lub onkologa w województwie łódzkim

Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

16-03-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: materiały promocyjne na potrzeby Kongresu WIMC; Pakiet 2: materiały promocyjne na potrzeby Uczelni; Pakiet 3: materiały promocyjne na potrzeby Uczelni i organizacji studenckich; Pakiet 4: odzież promocyjna; Pakiet 5: bluzy promocyjne;

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

17-03-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na części zamówienia zwane dalej „Pakietami od 1 do 12”: Pakiet 1 – Dostawa stolików zabiegowych; Pakiet 2 – Dostawa wózków anestezjologicznych; Pakiet 3 – Dostawa wózków opatrunkowych; Pakiet 4 – Dostawa wózków wielofunkcyjnych; Pakiet 5 –Dostawa wózków do transportu pacjentów; Pakiet 6 – Dostawa stolików do pielęgnacji noworodków; Pakiet 7 –Dostawa wózka reanimacyjnego z wyposażeniem; Pakiet 8 – Dostawa podnośnika pacjenta; Pakiet 9 – Dostawa wysięgników łóżkowych z uchwytami; Pakiet 10 – Dostawa łóżka szpitalnego; Pakiet 11 – Dostawa krzesła porodowego; Pakiet 12 – Dostawa rolkowych systemów przekładania pacjentów; - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

20-03-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-027/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Laptop – 1 szt. Pakiet 2: Laptop – 1 szt. Pakiet 3: Laptop z wyposażeniem – 1 szt. Pakiet 4: Laptop – 3 szt. Pakiet 5: Laptop – 4 szt. Pakiet 6: Tablet z wyposażeniem – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 03 kwietnia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

22-03-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa skanera wewnątrzustnego dedykowanego do współpracy z systemem CAD/CAM, znak sprawy: AEZ/S-004/2023 Pakiet 1 – Skaner wewnątrzustny dedykowany do współpracy z systemem CAD/CAM- 1 zestaw, Pakiet 2 – Skaner wewnątrzustny do wycisków wirtualnych dedykowany do współpracy z systemem CAD/CAM – 1 zestaw.

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2023 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

03-04-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do analizy PCR

Termin składania ofert: do dnia 12 kwietnia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

06-04-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych

Termin składania ofert: do dnia 14 kwietnia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

11-04-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń sieciowych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa urządzeń firewall zabezpieczających sieć informatyczną; Pakiet 2 – Dostawa systemu bezpieczeństwa klasy NDR.

Termin składania ofert: do dnia 19 maja 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

14-04-2023

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-045/2023

Przedmiot zamówienia: Świadczenie kompleksowej obsługi wsparcia technicznego dla urządzeń Centralnego Wydruku

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

27-04-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami: Pakiet 1 - Urządzenie do przezskórnej oceny pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu z wyposażeniem 1 szt. Pakiet 2- System drenażu klatki piersiowej 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 10 maja 2023 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

04-05-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1- Autoklaw parowy z wyposażeniem -1 kpl. Pakiet 2- Automatyczny system konserwacji końcówek stomatologicznych z wyposażeniem -1 kpl. Pakiet 3 - Wirówka - 1 szt. Pakiet 4 - Dermatoskop – 1 szt. Pakiet 5 - Pulsoksymetr do stałej kontroli - 3 szt. znak sprawy: AEZ/S-007/2023,

Termin składania ofert: do dnia 01 czerwca 2023 do godziny 09:30

Załączniki ( 3 )

11-05-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-049/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na części zamówienia zwane dalej „Pakietami od 1 do 5”: Pakiet 1 – Dostawa myjki ultradźwiękowej z wyposażeniem; Pakiet 2 – Dostawa analizatora składu mleka; Pakiet 3 – Dostawa sterylizatora kulkowego; Pakiet 4 – Dostawa myjki ultradźwiękowej ze sterylizatorem UVC; Pakiet 5 – Dostawa podgrzewaczy płynów infuzyjnych. - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i ilości urządzeń, w zakresie poszczególnych Pakietów od 1 do 5 został określony w Formularzach ofertowych, stanowiących Załączniki nr 1.1 - 1.5 do SWZ oraz w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących Załączniki nr 2.1 – 2.5 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 23 maja 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

18-05-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-052/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych (defibrylatorów), w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa i montaż defibrylatorów AED – 20 szt. Pakiet 2 - Dostawa defibrylatora dwufazowego, powystawowego lub używanego – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 06 czerwca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

18-05-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-057/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki wytwarzanych przez firmę BioLegend

Termin składania ofert: do dnia 30 maja 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

18-05-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-046/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 maja 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

24-05-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku - pembrolizumabu na potrzeby badania klinicznego CAR-NET-1 Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa badanych produktów leczniczych (zwanych BPL lub IMP), zawierających substancję czynną - pembrolizumab na potrzeby niekomercyjnego badania klinicznego „Wieloośrodkowe, otwarte badanie I/II fazy mające na celu ocenę wykonalności, bezpieczeństwa i skuteczności leczenia komórkami CAR T anty-CD19 wytworzonymi z limfocytów uzyskanych w wyniku wyprzedzającej leukaferezy u pacjentów z agresywnymi chłoniakami z komórek B i ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) po niepowodzeniu drugiej linii leczenia, z następczym krótkoterminowym leczeniem pembrolizumabem”, numer protokołu: CAR-NET-1 (dalej: Badanie kliniczne lub Badanie CAR-NET-1).

Termin składania ofert: do dnia 27 czerwca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

24-05-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych do diagnostyki sercowo-naczyniowej, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa elektrokardiografu EKG – 12 szt. Pakiet 2 - Dostawa rejestratora aktywności ruchowej i częstości akcji serca – 3 szt. z oprogramowaniem – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 13 czerwca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

24-05-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-050/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do stacji pipetującej epMotion firmy Eppendorf, będącej w posiadaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-050/2023

Termin składania ofert: do dnia 26 czerwca 2023 do godziny 10:30

Załączniki ( 2 )

24-05-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-080/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy rekombinowanych białek oraz peptydów firmy BIO-TECHNE lub równoważnych, wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem ust. 2 i następnych.

Termin składania ofert: do dnia 13 czerwca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

25-05-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-074/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy Promega

Termin składania ofert: do dnia 05 czerwca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

25-05-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii molekularnej firmy BIO-TECHNE znak sprawy: AEZ/S-075/2023

Termin składania ofert: do dnia 05 czerwca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

25-05-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na części zamówienia zwane dalej „Pakietami od 1 do 7”: Pakiet 1 – Dostawa zestawu narzędzi medycznych; Pakiet 2 – Dostawa zestawów stroików; Pakiet 3 – Dostawa narzędzi chirurgicznych; Pakiet 4 – Dostawa narzędzi chirurgicznych; Pakiet 5 – Dostawa rozwieraczy; Pakiet 6 – Dostawa klipsownicy; Pakiet 7 – Dostawa narzędzi chirurgicznych; - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby narzędzi, w zakresie poszczególnych Pakietów od 1 do 7 został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.7 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

26-05-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-079/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii molekularnej firmy Promega, znak sprawy: AEZ/S-079/2023,

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

31-05-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-090/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do biologii molekularnej firmy Roche

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

01-06-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy Roche

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

01-06-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-095/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do izolacji, wykrywania oraz znakowania cząsteczek firmy BIO-RAD lub równoważnych, wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2023 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

01-06-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-094/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników rekombinowanych białek oraz peptydów firmy BIO-RAD lub równoważnych, wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ,

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2023 do godziny 11:00

Załączniki ( 1 )

01-06-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik 4 do SWZ

Termin składania ofert: do dnia 16 czerwca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

01-06-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-093/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji oraz diagnostyki firmy Merck

Termin składania ofert: do dnia 16 czerwca 2023 do godziny 09:30

Załączniki ( 2 )

06-06-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-068/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa (w zależności od bieżących potrzeb) preparatów do dezynfekcji stosowanych w laboratoriach, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik 4 do SWZ, w podziale na części zamówienia zwane dalej Pakietami: Pakiet 1 - Sukcesywna dostawa preparatów myjących i dezynfekujących sterylizowanych radiacyjnie; Pakiet 2 - Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych.

Termin składania ofert: do dnia 23 czerwca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

13-06-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa kolumn chirurgicznych i ściennych paneli medycznych oraz lampy medycznej i zabiegowej dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznych

Termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

14-06-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety: Pakiet 1 Model ramienia do nauki wkłuć – 1 szt. Pakiet 2 Trenażer laparoskopowy z narzędziami – 2 szt. Pakiet 3 Fantom urazowy osoby dorosłej do nauki RKO - 1 szt. Pakiet 4 Trenażer do nauki szycia chirurgicznego - 15 szt. Pakiet 5 Fantom - symulator porodowy z noworodkiem - 1 szt. Pakiet 6 Ładowarka do noworodka będącego częścią zestawu zaawansowanego symulatora kobiety rodzącej firmy Gaumard Scientific - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 27 czerwca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

19-06-2023

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-054/2023

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 26 lipca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 2 )

20-06-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-098/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych z logo dla uczestników studenckiego letniego obozu w Chłapowie

Termin składania ofert: do dnia 28 czerwca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

23-06-2023

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-064/2023

Przedmiot zamówienia: Usługi szkolenia z zakresu medycyny estetycznej w ramach Studiów Podyplomowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 lipca 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

14-07-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu na potrzeby pracowni nerwów obwodowych Katedry i Kliniki Neurologii, w podziale na nw. pakiety: Pakiet 1 Dostawa aparatu do badania włókien sudomotorycznych Pakiet 2 Dostawa ultrasonografu z głowicami do badania nerwów obwodowych i mięśni - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 22 sierpnia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

19-07-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgio Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r, w podziale na nw. pakiety: Pakiet 1 Dostawa mikroskopu zabiegowego z torem wizyjnym Pakiet 2 Dostawa modułów oprogramowania do analizy głosu Pakiet 3 Dostawa zestawów do analizy oczopląsu (symulator kaloryczny wodny oraz symulator kaloryczny powietrzny), zestawu okularów oraz zestawu okularów VNG z wyposażeniem Pakiet 4 Dostawa elektrostymulatora do terapii dysfagii z wyposażeniem Pakiet 5 Dostawa ssaków medycznych Pakiet 6 Dostawa cyfrowych zestawów diagnostycznych Pakiet 7 Dostawa zestawu analizy oczopląsu samoistnego - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

25-07-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na części zamówienia zwane dalej „Pakietami od 1 do 7”: Pakiet 1 – Dostawa zestawów stroików; Pakiet 2 – Dostawa narzędzi chirurgicznych; Pakiet 3 – Dostawa drobnego sprzętu medycznego; Pakiet 4 – Dostawa narzędzi chirurgicznych; Pakiet 5 – Dostawa trzonków do lusterek; Pakiet 6 – Dostawa nożyczek chirurgicznych; Pakiet 7 – Dostawa narzędzi medycznych - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

26-07-2023

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-119/2023

Przedmiot zamówienia: Odnowienie rocznej subskrypcji na oprogramowanie EndNote do zarządzania bazami bibliograficznymi

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2023 do godziny 11:00

Załączniki ( 2 )

28-07-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-120/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników rekombinowanych białek oraz peptydów firmy BIO-RAD lub równoważnych, wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 09 sierpnia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

31-07-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-102/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż szyb elewacyjnych w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM

Termin składania ofert: do dnia 21 sierpnia 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

11-08-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-125/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z instalacją i instruktażem systemu audio-video do debriefingu oraz wdrożenie wraz z instruktażem systemu zarządzania CSM

Termin składania ofert: do dnia 15 września 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

22-08-2023

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-131/2023

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

29-08-2023

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-104/2023

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz terenów zewnętrznych przyległych do tych budynków

Termin składania ofert: do dnia 29 września 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

01-09-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-108/2023

Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych (manekinów, trenażerów, fantomów) w podziale na pakiety: Pakiet 1 Trenażer kończyny dolnej do nauki wkłuć doszpikowych - 1 szt. Pakiet 2 Trenażer ultrasonograficzny do iniekcji naczyń, 1 szt. Pakiet 3 Trenażer pediatryczny kończyny górnej do nauki iniekcji dożylnych i domięśniowych – 1 szt. Pakiet 4 Trenażer do nauki iniekcji podskórnych brzusznych – 1 szt. Pakiet 5 Model torsu z głową – 1 szt. Pakiet 6 Fantom do demonstracji szkodliwości palenia tytoniu – 1 szt. Pakiet 7 Model mózgu z tętnicami – 1 szt. Pakiet 8 Model ramienia do nauki iniekcji dożylnych 1 szt. Pakiet 9 Model miednicy kobiety z mięśniami – 1 szt. Pakiet 10 Trenażer do nauki szycia chirurgicznego – 10 szt. Pakiet 11 Model anatomiczny szkieletu człowieka - 1 szt. Pakiet 12 Fantom do USG - 1 szt. Pakiet 13 Trenażer do nauki szycia chirurgicznego – 15 szt.

Termin składania ofert: do dnia 20 września 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

08-09-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-148/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia laboratoryjnego - wytrząsarki z inkubatorem

Termin składania ofert: do dnia 22 września 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

14-09-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-103/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa laboratoryjnych urządzeń chłodniczych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Zamrażarka niskotemperaturowa; Pakiet 2 Chłodziarka laboratoryjna; Pakiet 3 Chłodziarka zanurzeniowa

Termin składania ofert: do dnia 06 października 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )

19-09-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-151/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa laptopa z wyposażeniem – 1 zestaw Pakiet 2: Dostawa tabletu z wyposażeniem – 1 zestaw Pakiet 3: Dostawa tabletu graficznego – 1 szt. Pakiet 4: Dostawa monitora 5K – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 28 września 2023 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )

27-09-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu do transmisji obrazu i głosu do celów naukowych i telemedycyny

Termin składania ofert: do dnia 11 października 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 2 )

06-10-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-160/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r, znak sprawy AEZ/S-160/2023

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2023 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )

31-10-2023

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-174/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Czytnik komórek ze szkiełkami - 1 zestaw, Pakiet 2 – Suszarka laboratoryjna - 1 szt., Pakiet 3 - Lampa bakteriobójcza UV - 3 szt., Pakiet 4 - Wirówka z wyposażeniem - 1 zestaw, Pakiet 5 - Komora laminarna - 1 szt., Pakiet 6 - Inkubator CO2 - 1 zestaw, Pakiet 7 - Wytrząsarka probówek z karuzelą do probówek - 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 10 listopada 2023 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )