Zarządzenie nr 138/2019 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

05-06-2019

Zarządzenie nr 138/2019 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w sprawie określenia zasad udzielania zamówień na usługi cateringowe na podstawie umowy ramowej nr AEZ/365/S-039/163/2019 z dnia 28 maja 2019 r.

Załączniki ( 10 )