Zarządzenie nr 1/2021 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

20-01-2021

Zarządzenie nr 1/2021 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Załączniki ( 7 )