Zarządzenie nr 127/2020 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

02-06-2020

Zarządzenie nr 127/2020 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w sprawie określenia zasad udzielania zamówień na dostawy materiałów promocyjnych na podstawie Umowy Ramowej nr AEZ/365/S-023/137/2020 z dnia 14 maja 2020 r.

Załączniki ( 14 )