Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

20-01-2021

Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Załączniki ( 5 )