Postępowanie AEZ/S-101/2016

14-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-101/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu chromatografii gazowej dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 29 lipca 2016 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 04-08-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w postępowaniu pn. Dostawa zestawu chromatografii gazowej dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.