Postępowanie AEZ/S-074/2014

09-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-074/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2014 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 41 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 25-04-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 10,12,13,14,1516,17 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.
  • 24-04-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 4, 6, 7, 11 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, 3, 5, 8, 9.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.