Postępowanie AEZ/S-149/2014

05-09-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-149/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt informatyczny, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa komputerów do sal konsultacyjno konferencyjnych dla użytkowników Pakiet 2 Dostawa komputerów dla pracowników Pakiet 3 Dostawa komputerów sterujących do sal konsultacyjno konferencyjnych Pakiet 4 Dostawa komputera Pakiet 5 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek Pakiet 6 Dostawa kserokopiarek Pakiet 7 Dostawa serwera z wyposażeniem Pakiet 8 Dostawa UPS-ów Pakiet 9 Dostawa niszczarek Pakiet 10 Dostawa wraz z wdrożeniem oraz instruktażem laboratoryjnego systemu informatycznego do obsługi Zakładu Patomorfologii Szpitala Pediatrycznego WUM Pakiet 11 Dostawa oprogramowania do cyfrowej analizy zdjęć i morfometrii

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2014 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 45 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 07-11-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 1-7 w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt informatyczny, w podziale na pakiety
  • 05-11-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 8 oraz o unieważnieniu postępowania w Pakietach 9 i 11 w postępowaniu pn.: Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt informatyczny, w podziale na pakiety
  • 08-10-2014

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 10: Dostawa wraz z wdrożeniem oraz instruktażem laboratoryjnego systemu informatycznego do obsługi Zakładu Patomorfologii Szpitala Pediatrycznego WUM