Postępowanie AEZ/S-006/2015

16-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa selektora długości fali Pakiet 2 dostawa przepływomierza Pakiet 3 dostawa stymulatora nerwów obwodowych Pakiet 4 dostawa inkubatora CO2

Termin składania ofert: do dnia 27 stycznia 2015 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 03-02-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objetych Pakietami 2, 3, 4 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa selektora długości fali, Pakiet 2 dostawa przepływomierza, Pakiet 3 dostawa stymulatora nerwów obwodowych, Pakiet 4 dostawa inkubatora CO2
  • 28-01-2015

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem nr 1 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa selektora długości fali, Pakiet 2 dostawa przepływomierza, Pakiet 3 dostawa stymulatora nerwów obwodowych, Pakiet 4 dostawa inkubatora CO2