Postępowanie AEZ/S-177/2014

24-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-177/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby II Kliniki Psychiatrycznej WUM. Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Neurologii WUM Pakiet 3: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Kliniki Pneumologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM i Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM Pakiet 4: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.Pakiet 5: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Biura Karier WUM.

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2014 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 05-11-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.