Postępowanie AEZ/S-005/2016

28-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa wytrząsarki typu Vortex, 2)Pakiet 2 dostawa wielostanowiskowego mieszadła magnetycznego, 3)Pakiet 3 dostawa miksera kołyskowo-rolkowego, 4)Pakiet 4 dostawa lamp bakteriobójczych, 5)Pakiet 5 dostawa lampy badawczo-zabiegowej, 6)Pakiet 6 dostawa lampy bakteriobójczej, 7)Pakiet 7 dostawa wytwornicy lodu, 8)Pakiet 8 dostawa kostkarki do lodu, 9)Pakiet 9 dostawa laboratoryjnego zestawu do wytwarzania lodu.

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2016 do godziny 09:50 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 16-02-2016

    pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa wytrząsarki typu Vortex, 2)Pakiet 2 dostawa wielostanowiskowego mieszadła magnetycznego, 3)Pakiet 3 dostawa miksera kołyskowo-rolkowego, 4)Pakiet 4 dostawa lamp bakteriobójczych, 5)Pakiet 5 dostawa lampy badawczo-zabiegowej, 6)Pakiet 6 dostawa lampy bakteriobójczej, 7)Pakiet 7 dostawa wytwornicy lodu, 8)Pakiet 8 dostawa kostkarki do lodu, 9)Pakiet 9 dostawa laboratoryjnego zestawu do wytwarzania lodu.