Postępowanie AEZ/S-275/2013

27-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-275/2013

Przedmiot zamówienia: Prenumerata czasopism krajowych na 2014 r. w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2 - Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla jednostek administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 3 - Czasopisma krajowe (miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze naukowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2013 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 10-12-2013

    pobierz Wynik postępowania na prenumeratę czasopism krajowych na 2014 r. w podziale na pakiety. Pakiet 1 - Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 2 - Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla jednostek administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Pakiet 3 - Czasopisma krajowe (miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze naukowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.