Postępowanie AEZ/S-160/2015

16-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-160/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa inkubatora noworodkowego, 2)Pakiet 2 - dostawa echokardiografu z sondami dla małych zwierząt, 3)Pakiet 3 - dostawa pomp osmotycznych i zestawów do infuzji mózgu

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2015 do godziny 09:50 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 06-11-2015

    pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa inkubatora noworodkowego, 2)Pakiet 2 - dostawa echokardiografu z sondami dla małych zwierząt,3)Pakiet 3 - dostawa pomp osmotycznych i zestawów do infuzji mózgu