Postępowanie AEZ/S-184/2013

09-08-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-184/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót remontowych: Pakiet 1:Wykonanie robót remontowo adaptacyjnych poczekalni przy Sali Senatu na I piętrze budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie, Pakiet 2: Wykonanie remontu pomieszczeń w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej przeznaczonych dla Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej w budynku Zwierzętarni przy ul. Pawińskiego 3 c w Warszawie.

Termin składania ofert: do dnia 26 sierpnia 2013 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 27-08-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Wykonanie robót remontowych:Pakiet 1:Wykonanie robót remontowo adaptacyjnych poczekalni przy Sali Senatu na I piętrze budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie, Pakiet 2:Wykonanie remontu pomieszczeń w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej przeznaczonych dla Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej w budynku Zwierzętarni przy ul. Pawińskiego 3 c w Warszawie