Postępowanie AEZ/S-158/2015

08-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-158/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2015 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 20-10-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem1 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 w postępowaniu przetargowym pn Sukcesywna dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.