Postępowanie AEZ/S-134/2016

09-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-134/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Wirówka laboratoryjna z rotorem 1 szt.; Pakiet 2 Mini-wirówka laboratoryjna z rotorem na probówki 1,5-2,0 ml i adapterami na probówki 0,5 ml 2 szt.; Pakiet 3 Mini-wirówka laboratoryjna z rotorami oraz pipetami 2 szt.;Pakiet 4 Wirówka laboratoryjna wysokoobrotowa z chłodzeniem z dwoma rotorami 1 szt.; Pakiet 5 Wirówka laboratoryjna wysokoobrotowa z chłodzeniem z trzema rotorami 1 szt.; Pakiet 6 Aparat do Real Time PCR z wyposażeniem 1 szt.; Pakiet 7 Termomikser z wyposażeniem 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 23 września 2016 do godziny 12:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 14-10-2016

    Zawiadomienie o unieważnieniu Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 1.
  • 21-10-2016

    Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 3, 4, 5, 7.
  • 25-10-2016

    Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 6.