Postępowanie AEZ/S-036/2016

22-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-036/2016

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnychdla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy STARLAB; Pakiet nr 2 - Dostawa pipet i akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Eppendorf; Pakiet nr 3 - Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2016 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 11-03-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety.