Postępowanie AEZ/S-208/2014

12-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-208/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM. Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WUM.Pakiet 3: Dostawa jednostki centralnej na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUMPakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM Pakiet 6: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej WUMPakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUMPakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUMPakiet 11: Dostawa dwóch zestawów komputerowych na potrzeby Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUMPakiet 12: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUMPakiet 13: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUMPakiet 14: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM

Termin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2014 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 50 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 30-12-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM. Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WUM.Pakiet 3: Dostawa jednostki centralnej na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej WUMPakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Epidemiologii WUM.Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUMPakiet 12: Dostawa skanera na potrzeby Zakładu Ortodoncji WUMPakiet 13: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUMPakiet 14: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM.
  • 21-01-2015

    pobierz Zawiadomienie o dokonaniu powtórnego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu S-208/2014 pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 6: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.
  • 09-01-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUMPakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM Pakiet 6: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUMPakiet 11: Dostawa dwóch zestawów komputerowych na potrzeby Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM.