Postępowanie AEZ/S-071/2014

09-06-2014

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne wykonywanie robót remontowych i ogólnobudowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 czerwca 2014 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )