Postępowanie AEZ/S-010/2014

22-01-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.

Termin składania ofert: do dnia 30 stycznia 2014 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 11-02-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych pakietami 1, 2 oraz 4 oraz unieważnienie postępowania w zakresie dostaw objętych pakietem 3 w postępowniau pn. Dostawa urządzeń w podziale na pakiety dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.