Postępowanie AEZ/S-017/2016

05-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-017/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2016 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 38 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 03-03-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 2: Dostawa telewizora na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.Pakiet 3: Dostawa telewizora na potrzeby Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM.Pakiet 5: Dostawa monitora na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUMPakiet 9: Dostawa tabletów na potrzeby Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.
  • 19-02-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa dwóch telewizorów na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM.Pakiet 4: Dostawa monitora na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUMPakiet 5: Dostawa monitora na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUMPakiet 6: Dostawa kamery na potrzeby Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM Pakiet 7: Dostawa tablicy interaktywnej na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 8: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM.Pakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM.