Postępowanie AEZ/S-031/2013

04-04-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-031/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Tors do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie trudnych zabiegów na drogach oddechowych; Pakiet 2 Manekin do nauki resuscytacji; Pakiet 3 Tors osoby dorosłej do intubacji z anatomią dróg oddechowych i górnego odcinka przewodu pokarmowego; Pakiet 4 Tors osoby dorosłej do nauki i treningu pozyskiwania żylnego dostępu centralnego; Pakiet 5 Symulator do nauki badania piersi; Pakiet 6 Symulator do badania prostaty; Pakiet 7 Prezentacja 3D o konsekwencjach palenia tytoniu i nadużywania alkoholu; Pakiet 8 Zaawansowany model ręki do nauki wkłuć i iniekcji; Pakiet 9 Fantom do nauczania wykonywania pantomogramów i tomografii wolumetrycznej z realistycznym obrazem rentgenowskim struktur kostnych i miękkotkankowych; Pakiet 10 Fantom do zdjęć zębowych, zgryzowo-skrzydłowych z możliwością otwierania ust; Pakiet 11 Model głowy dziecka przeznaczony do nauki udrażniania dróg oddechowych pacjentów pediatrycznych; Pakiet 12 Model szkieletu na ruchomej podstawie; Pakiet 13 Model głowy noworodka do nauki intubacji; Pakiet 14 Fantom niemowlęcy do nauki resuscytacji i usuwania ciała obcego; Pakiet 15 Modele dziecka do fizjoterapii (1 w chłopięcym ubranku, 1 w dziewczęcym ubranku); Pakiet 16 Fantom pediatryczny ALS; Pakiet 17 Modele anatomii człowieka dla celów dydaktycznych - 4 szt.

Termin składania ofert: do dnia 12 kwietnia 2013 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 41 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 26-04-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objetych Pakietami 1, 2, 4 8, 13, 17 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objetych Pakietami 3, 9 12, 14 16.