Postępowanie AEZ/S-013/2016

26-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-013/2016

Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa zestawu do obrazowania żeli i blotów, 2)Pakiet 2 dostawa dewara z wyposażeniem, 3)Pakiet 3 dostawa wirówki z wyposażeniem, 4)Pakiet 4 dostawa elektrokardiografu 12-kanałowego, 5)Pakiet 5 dostawa osuszacza adsorpcyjnego do kompresora firmy Atlas Copco, 6)Pakiet 6 dostawa pulsoksymetru, 7)Pakiet 7 dostawa wytrząsarki laboratoryjnej, 8)Pakiet 8 dostawa wytrząsarki typu Vortex, 9)Pakiet 9 dostawa podemonstracyjnego ergometru rowerowego z oprogramowaniem

Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2016 do godziny 09:50 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 06-04-2016

    pobierz Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa zestawu do obrazowania żeli i blotów, 2)Pakiet 2 dostawa dewara z wyposażeniem, 3)Pakiet 3 dostawa wirówki z wyposażeniem, 4)Pakiet 4 dostawa elektrokardiografu 12-kanałowego, 5)Pakiet 5 dostawa osuszacza adsorpcyjnego do kompresora firmy Atlas Copco, 6)Pakiet 6 dostawa pulsoksymetru, 7)Pakiet 7 dostawa wytrząsarki laboratoryjnej,8)Pakiet 8 dostawa wytrząsarki typu Vortex, 9)Pakiet 9 dostawa podemonstracyjnego ergometru rowerowego z oprogramowaniem