Postępowanie AEZ/S-028/2014

25-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-028/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2014 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 26-03-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 i 2 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 3 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na pakiety