Postępowanie AEZ/S-005/2015

29-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-005/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa spektrofotometru UV/VIS; Pakiet 2: Dostawa zestawu do elektroforezy; Pakiet 3: Dostawa automatycznego analizatora do przeprowadzania elektroforezy na żelach agarozowych; Pakiet 4: Dostawa zestawu do wizualizacji obrazu mikroskopowego; Pakiet 5: Dostawa mikrofonu ze wzmacniaczem oraz zestawu eksperymentalnego częstotliwości rezonansowej rezonatora Helmholtza

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2015 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 03-03-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 3 w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety
  • 23-02-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakietach 1, 2, 4 oraz unieważnienie postępowania w Pakiecie 5 w postępowaniu pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety