Postępowanie AEZ/S-009/2015

26-01-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatu do sekwencjonowania i zatapiarki parafinowej, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 03 lutego 2015 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 05-03-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa aparatu do sekwencjonowania i zatapiarki parafinowej, w podziale na pakiety