Postępowanie AEZ/S-049/2020

18-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15251/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-049/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych, Pakiet 2 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego firmy Milteny i Biotec, Pakiet 3 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu laboratoryjnego między innymi firmy Aquaria, Pakiet 4 Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych, mikropipet, pipet oraz końcówek, Pakiet 5 Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych, Pakiet 6 Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych, Pakiet 7 Dostawa akcesoriów i materiałów zużywalnych do posiadanych urządzeń firmy Eppendorf, Pakiet 8 Dostawa akcesoriów i materiałów laboratoryjnych.

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )